Krav til forberedelser og valg av utstyr. Ørjan Nerland, NGI mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til forberedelser og valg av utstyr. Ørjan Nerland, NGI 20.-22. mai 2014"

Transkript

1 Krav til forberedelser og valg av utstyr Ørjan Nerland, NGI mai 2014

2 Regelverk

3 Hierarki av standarder og veiledninger NS-EN /Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøver NS-EN ISO 22475: Prøvetakingsmetoder og grunnvannsmålinger Del 1 til 3 NS-EN ISO 22476: Feltundersøkelser Del 1 til 13 NS-EN ISO 14688: Identifikasjon og klassifisering Del 1 og 2 CEN ISO/TS 17892: Laboratorieprøving Del 1 til 12 NGF Meldinger Prøvetaking og poretrykk Nr. 6 og 11 NGF Meldinger Feltundersøkelser Nr. 3, 4, 5 og 7 NGF Meldinger Symboler og definisjoner Nr. 2

4 Regelverk SVV og JBV

5 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1: Allmenne regler 2.4 Geoteknisk prosjektering ved beregning Generelt (2) Det bør tas i betraktning at kunnskapene om grunnforholdene avhenger av omfanget og kvaliteten på de geotekniske undersøkelsene. Slik kunnskap og kontroll av det håndverksmessige arbeidet er vanligvis viktigere for oppfylling av de grunnleggende kravene enn nøyaktigheten i beregningsmodellene og partialfaktorene.

6 Forberedelser - skrivebordsarbeid Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt (6) og (7) Før man lager borprogram skal man evaluere allerede tilgjengelig informasjon, altså utføre et skrivebordsarbeid: Topografisk, kvartærgeologisk, geologisk, historisk, hydrogeologisk, grunnvann, kulturminne, regulering, forurensing, kvikkleire, osv. Foto (kommune historisk, google earth). Tidligere grunnundersøkelser i eller i nærheten av det planlagte utbyggingsområdet Innhente lokalkunnskap (kjentfolk, kommune, historikere, klima).

7 Historisk foto

8 Historisk foto

9

10

11 Forberedelser - befaring Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt (9) Før endelig fastsettelse av borprogram skal det aktuelle borstedet befares. Eventuelle relevante oppdagelser skal noteres (befaringsnotat) og kontrolleres mot den informasjonen man innhentet under skrivebordsarbeidet.

12 Forberedelser - prosjektfaser Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt. 2.3, 2.4 og 2.5 Prosjektfase innledende: Grunnundersøkelser som grunnlag for innledende vurderinger. Prosjektfase detalj: Grunnundersøkelser som grunnlag for detaljprosjektering. Prosjektfase utførelse: Grunnundersøkelser som grunnlag for kontroll og oppfølging av utførelse.

13 Forberedelser Innledende undersøkelser Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt. 2.3 (1) Innledende grunnundersøkelser bør planlegges på en slik måte at man innhenter tilstrekkelig data (dersom relevant) til å: Vurdere områdestabiliteten og generell egnethet av tomta (også i forhold til andre alternativer). Vurdere plassering av tiltaket/bygget/konstruksjonen. Vurdere effekten tiltak vil ha på omgivelsene (naboer). Vurdere fundamenteringsmetode og ev. behov for grunnforsterkning. Planlegge borprogram for detaljprosjekteringen.

14 Forberedelser Innledende undersøkelser Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt. 2.3 (2) Innledende grunnundersøkelser bør kunne benyttes til å estimere: Jordlag og jordartstype. Grunnvannsstand eller poretrykksprofil. Foreløpige styrke- og deformasjonsparametere. Potensiell tilstedeværelse av forurenset grunn.

15 Forberedelser Detaljundersøkelser Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt (1) Prøvetakingskategorier og antall prøver skal være basert på: Hensikten med grunnundersøkelsen. Grunnforholdene på stedet. Variasjon i grunnforholdene.

16 Forberedelser Detaljundersøkelser Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt (2) og (3) For identifikasjon og klassifisering av grunnen skal det tas opp prøver fra minst ett borhull eller sjakt. Det skal tas opp prøver fra hvert jordlag som har betydning for tiltaket. Prøvetaking kan erstattes av feltforsøk dersom det foreligger tilstrekkelig lokal erfaring til å korrelere feltforsøkene på en forsvarlig måte med grunnforholdene.

17 Forberedelser Prøvetakingsutstyr Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt. 3.2 (1) Prøvetakingsutstyret skal velges ut fra: Nødvendig prøvetakingskategori. Prøvedybde og nødvendig prøvediameter. (tilgjengelighet, økonomi, konsekvens).

18 Forberedelser Detaljundersøkelser Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 2: Grunnundersøkelser og laboratorieprøving Pkt (1) og (2) Prøver skal inneholde alle bestanddeler som er i den dybden prøvene er tatt fra. Under prøvetaking skal ikke prøvene bli forurenset av bestanddeler som kommer fra andre dybder. Tre prøvetakingskategorier skal vurderes (NS-EN ISO ), avhengig av nødvendig anvendelsesklasse.

19 Prøvetakingskategori Kategori A: Uforstyrrede prøver skal ha materialstruktur og vanninnhold så lik som mulig det jordarten har i sin naturlige lagring i grunnen. Uendret lagdeling og intakte mekaniske egenskaper. Kategori B: Forstyrrede prøver skal inneholde alle faste bestanddeler fra det lag de er tatt i, og skal ikke ha vært utsatt for kjemiske endringer under og etter prøvetakingen. Uendret lagdeling, men endrede mekaniske egenskaper. Kategori C: Omrørte prøver har fullstendig forstyrret materialstruktur og kan inneholde bestanddeler fra andre lag enn det de er hentet fra. Endret lagdeling og endrede mekaniske egenskaper.

20 Anvendelsesklasser Anvendelsesklasser for jordprøver og egenskaper som bestemmes i laboratoriet (ref. NS-EN :2007+NA:2008).

21 Utstyr og metode relatert til prøvetakingskategori og anvendelsesklasse (ref. NGF Melding nr. 11 Prøvetaking)

22 Krav til firma og operatør ISO/TS Qualification criteria for enterprises and personnel

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

VEILEDNING FOR SYMBOLER OG DEFINISJONER I GEOTEKNIKK IDENTIFISERING OG KLASSIFISERING AV JORD

VEILEDNING FOR SYMBOLER OG DEFINISJONER I GEOTEKNIKK IDENTIFISERING OG KLASSIFISERING AV JORD MELDING NR. 2 UTGITT 1982, REVIDERT 2011 VEILEDNING FOR SYMBOLER OG DEFINISJONER I GEOTEKNIKK IDENTIFISERING OG KLASSIFISERING AV JORD NORSK GEOTEKNISK FORENING NORWEGIAN GEOTECHNICAL SOCIETY FORORD Formålet

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

NA Dok. nr. 51 Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte laboratorier

NA Dok. nr. 51 Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte laboratorier Side: 1 av 7 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 51: Kvalitetssikring av IT-systemer på akkrediterte Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.01.2004

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING. (oppdatert: 30.03.09)

VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING. (oppdatert: 30.03.09) Håndbok for implementering av Agreement on Workers Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products containing it VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING (oppdatert:

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred 20001008-61 7. juni 2006 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre Kontraktreferanse: Tilsagnsbrev av 14.07.2005 Ref.: NVE

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Maskinforskriften. Hermod Pettersen

Maskinforskriften. Hermod Pettersen Maskinforskriften Vedlegg 1 punkt 1.1.2. Prinsipper for integrering av sikkerhet a) Maskiner skal være konstruert og utformet slik at de kan fungere, innstilles og vedlikeholdes uten at personer utsettes

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED

Tilstandsrapport for forurenset grunn. Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED Tilstandsrapport for forurenset grunn Nye krav til forurenset grunn og grunnvann gjennom IED Artikkel 22 i IED om tilstandsrapporter Først to viktige definisjoner i IED-direktivet:»tilstandsrapport (base-line)«:

Detaljer

Generelt om nye standarder for prosjektering

Generelt om nye standarder for prosjektering EUROKODER 7 Hva betyr den for ingeniørgeologen? Generelt om nye standarder for prosjektering Merete H Murvold og Roald Sægrov Standard Norge Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som

Detaljer

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Astri Eggen og Gunvor Baardvik BegrensSkade Delrapport 6.3 Norwegian Public Roads Begrensning av skader som

Detaljer

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6.

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. MAI 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred 20001008-67 19. juni 2006 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre Kontraktreferanse: Tilsagnsbrev av 14.07.2005 Ref.: NVE

Detaljer

Håndbok 021 Vegtunneler Desember 2006. Vegtunneler NORMALER. Håndbok 021

Håndbok 021 Vegtunneler Desember 2006. Vegtunneler NORMALER. Håndbok 021 Håndbok 021 Vegtunneler Desember 2006 Vegtunneler NORMALER Håndbok 021 Håndbok 021 Vegtunneler Håndbok 021 Vegtunneler (2006) erstatter utgaven fra 2002. Håndboka er oppdatert i henhold til EUdirektivet

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Generelt om kontroll

Generelt om kontroll 26.11. Norsk bygningsfysikkdag Kvalitetssikring, prosjektkontroll og nye krav til obligatorisk uavhengig kontroll hvordan kan dette gjennomføres? Olav Ø. Berge STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Generelt om

Detaljer

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE

Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FLOAN Steinkjer kommune Tp Trønder-plan as i Rådgivende ingenierer MRIF,k>ENTfre 03.01.12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN INNHOLDSFORTEGNELSE 0.

Detaljer

9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret.

9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret. NVEs kvikkleireveileder anno 2012 Seminar 30. mai Program 9.30-9.40 Velkommen forteller om status kvikkleireveileder og ønsker for seminaret. NVE v/steinar Schanche 9.40-10.00 KL-veileder sett fra DIBKs

Detaljer