Carnegie Kapitalforvaltning AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Carnegie Kapitalforvaltning AS"

Transkript

1 c Carnegie Kapitalforvaltning AS Halvårsrapport Verdipapirfond

2 Innhold Markedskommentar første halvår 1 Fondenes avkastning 2 Rentemarkedet 4 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie Medical 11 Carnegie Norge Indeks 12 Carnegie Multifond 13 Carnegie Pengemarked 14 Carnegie Likviditet 15 Carnegie Forvaltning 16 Carnegie Obligasjon 17 Praktisk informasjon 18 Tegnings- og innløsningsblankett 20 Opplysninger om forvaltningsselskapet 21 Produsert av Carnegie Kapitalforvaltning AS Foto: Lena Krefting Trykk: 07 Gruppen

3 MARKEDSKOMMENTAR Første halvår Årets første måneder var preget av stigende optimisme. Eurokrisen, som tynget markedene ved slutten av fjoråret, hadde avtatt i takt med at den europeiske sentralbanken (ESB) tilførte 1 trillion euro i 3-års lån til 1 % rente til 800 banker i EU. Søreuropeiske banker fikk en livline etter å ha blitt avskåret fra kreditt i finansmarkedene og i Nord-Europa avtok kredittspreadene. En bankkrise var blitt avverget, men det underliggende problemet med insolvente banker var uløst og dette ville snart skape nye problemer. I mellomtiden falt spanske og italienske statsrenter igjen til bærekraftige nivåer, og investorer rettet håpefulle blikk mot USA og Kina der de skimtet en utvikling som kunne styrke troen på fremtiden. Sysselsettingsraten i USA hadde de siste månedene doblet seg, boligmarkedet var i gradvis bedring og industriell aktivitet tiltakende. Utviklingen i Kina beroliget også investorene. Myndighetene så her ut til å ha lykkes i å styre landet mot en myk landing etter kraftige innstramminger i. Selv i eurosonen var det et viktig lyspunkt; Tyskland. Gjennom eurokrisen hadde tysk industri fortsatt å vokse uanfektet. Den nye optimismen ledet til kraftig aksjemarkedsoppgang i årets tre første måneder. I april begynte imidlertid det positive vekstbildet å slå sprekker. Bedringen i arbeidsmarkedet i USA var ikke lenger åpenbar. Likeledes viste en rekke indikatorer fra Kina at veksten hadde svekket seg markant i mars. Enda mer påfallende var det kraftige fallet i aktivitetsmålingene for industrien i Tyskland. En viktig stabilisator var tilslutt blitt fanget i regionens negative vekstspiral. Med svakere global vekst vendte usikkerheten tilbake til finansmarkedene og fant næring i det politiske kaoset som utspilte seg i Hellas. Landet hadde etter harde forhandlinger og mye usikkerhet hårfint unngått konkurs gjennom å sikre seg et nytt kriselån. Samtidig hadde private investorer måttet godta en kraftig nedskrivning av gresk statsgjeld. Med skjebnens ironi hadde ledelsen i eurosonen gratulert seg selv med at det verste var over, rett før de igjen ble innhentet av krisen. Stabilitetspaktens ensidige krav om innstramminger hadde ført til stadig større politisk motstand i befolkningen. I april bidro to skjellsettende valg i henholdsvis Hellas og Frankrike til å fremheve den politiske risikoen og europrosjektets manglende demokratiske forankring. I Hellas ledet valget til politisk kaos da de etablerte partiene ble marginalisert av ekstreme partier på høyre og venstresiden. I Frankrike tapte Angela Merkels viktigste støttespiller Nicolas Sarkozy valget, og sosialisten Francois Hollande overtok. Han var en erklært motstander av Stabilitetspakten og krevde at den minst måtte suppleres med en vekstpakt. Samtidig truet et av de største partiene i Hellas med å forkaste alle kravene til kriselånet og lede landet ut av EU. Mens markedene fulgte den politiske utviklingen i Hellas med nervøsitet, skiftet fokus gradvis mot Spania. I en situasjon der resesjonen i landet ble stadig dypere begynte statsrentene å stige fordi fraværet av vekst førte til at investorer betvilte gjeldsbetjeningsevnen. I tillegg ble det klart at banksektoren i landet hadde langt større problemer enn myndighetene hittil hadde vært villige til å innrømme. En krisepakke til banksektoren på opp mot 100 mrd. euro ble sett på som eneste utvei. Spanske myndigheter fryktet imidlertid måten tidligere kriselån belastet det enkelte lands budsjetter. Spanias innvendig var at en krisepakke da ville forverre landets gjeldssituasjon og derfor virke kontraproduktivt. Mai ble preget av kraftige aksjemarkedsfall da investorer innså at eurokrisen var i ferd med å utvikle seg mot noe langt mer alvorlig enn det som var tilfelle sist vinter. Samtidig falt statsrentene i sikre destinasjoner som USA, Tyskland, Sverige og Norge til historisk lave nivåer. Sentimentet sank ytterligere da investorer ble informert av sentralbankene i USA og Eurosonen om at det nå var politikerne som satt med nøkkelen til vekst. Halvåret sluttet som det hadde begynt med et skjebnesvangert toppmøte i eurosonen. Dette toppmøtet demonstrerte nok en gang at ledelsen i eurosonen er avhengig av en krise for å kunne fatte nødvendige tiltak. Etter tøffe forhandlinger lyktes Italia, Spania, og deres nye allierte Frankrike, å presse Tyskland til viktige innrømmelser. Kriselånet til banksektoren i Spania vil fortsatt måtte gis over statsbudsjettet, men som et plaster på såret aksepterte Tyskland å fravike kravet om førsteprioritet i forhold til andre eiere av spansk statsgjeld. Vedtaket om et felles banktilsyn for eurosonen er et stort skritt i retning av en bankunion der bankene blir et fellesanliggende for eurosonen, og dermed kan den negative vekselvirkningen mellom lokale bankkriser og nasjonale finanser brytes. Rentemarkedet i Eurosonen siden 2005 (10 års statsobligasjoner) Spania Italia Frankrike Tyskland 1

4 FONDENES AVKASTNING Fondenes avkastning Aksjefond Fond Indeks Diff. Carnegie Aksje Norge 6,41 8,53-2,12 Carnegie Aksje Norden 2,55 3,72-1,17 Carnegie Aksje Europa 2,32 1,63 0,69 Carnegie WorldWide 6,04 4,86 1,18 Carnegie WorldWide Etisk II 3,26 4,86-1,60 Carnegie Østeuropa 7,02 3,57 3,45 Carnegie Medical 8,92 6,48 2,44 Carnegie Norge Indeks 4,30 5,02-0,72 Carnegie Multifond 3,62 3,87-0,25 Avkastning hittil i år i prosent. Carnegie Aksje Norge steg med 6,4 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 8,5 %. Sektoren for stabilt konsum, som består av ulike fiskeselskap, var den klart beste sektoren på Oslo Børs i første halvår og steg med hele 38 %. De nest beste sektorene avkastningmessig var helse og stabilt konsum, hvor sistnevnte blant annet inneholder Schibsted. Helsesektoren var opp med 17 % og stabilt konsum var opp med 15 % første halvår. Forsyningstjenester hadde den svakeste utviklingen med -9 % avkastning. Fondets mindreavkastning på 2,1 % etter første halvår kan i stor grad tilskrives aksjevalgene innen finans- og energisektoren. Aksjevalgene av lakseoppdrettsselskaper i stabilt konsum og industrisektoren har gitt positive bidrag. Schibsted har steget med 32 % hittil i år, og er den viktigste positive bidragsyteren til fondets avkastning i første halvår. Selskapet leverte sterke resultater drevet av god kostnadskontroll på papiravisene i tillegg til sterk vekst i internettsegmentet. Tomra var opp 29 % første halvår, drevet av god fortjeneste og solid ordreinngang. 1. juni annonserte Tomra oppkjøp av BEST, et selskap som tilbyr matsorteringsutstyr. Kjøpet øker Tomras markedsandel fra 10 % til 25 % innen dette segmentet. Lakseoppdrettsselskapene Lerøy Seafood og Marine Harvest var med sine kraftige kursoppganger, på henholdsvis 37 % og 63 %, viktige bidragsytere for fondet i første halvår. Negative bidragsytere innen energisektoren har vært Det norske oljeselskap (Detnor) og EMGS. Detnor var en av vinnerne på Oslo Børs i med en oppgang på 226 % som følge av det store oljefunnet Johan Sverdrup (tidligere Aldous/Avaldsnes). Det har ikke vært noen vesentlige nyheter på selskapet i år og aksjen er ned med 10 %. Seismikkselskapet EMGS har falt tilbake på fallende oljepriser. Selskapet har hatt en god ordreinngang i første halvår. Fondet har i perioden kjøpt inn to nye selskaper i porteføljen, Prosafe og EMGS. Prosafe eier og drifter 12 bolig- og servicerigger som gir selskapet rundt 60 % markedsandel i dette riggsegmentet. Fem av riggene går på lange kontrakter for Pemex i Mexicogolfen og selskapet har en relativt god visibilitet i inntjeningen. Prosafe økte den maksimale rammen for utbetaling av utbytte fra 50 % til 75 % av årets overskudd i. I tillegg ble det bestilt en ny boligrigg som følge av et sterkt marked med økende aktivitet på utbygging og vedlikehold av oljefelt globalt. EMGS er ledende innen elektromagnetisk seismikk (EM) til bruk i leting etter olje. EM-teknologien er unik og kompletterende til tradisjonell seismikk ved at det kan si noe om hva et prospekt består av ved å måle motstanden i væsken. EMGS er per i dag den eneste kommersielle aktøren som tilbyr EM-tjenester i markedet og har hatt en god vekst i omsetning og ordreinntak de siste årene. Carnegie Aksje Norden steg med 2,6 % mens fondets referanseindeks steg med 3,7 %. Etter en god start på halvåret var andre kvartal svært turbulent. Det viktigste bidraget til avkastningen i fondet kom likevel fra sykliske aksjer som GN Store Nord, FLDSmith, Subsea7 og Kone. Et annet viktig bidrag kom fra legemiddelselskapet Pronova Biopharma som steg med over 50 % i første halvår. Fondets mest negative bidragsyter var Nokia som vi dessverre investerte i litt for tidlig. Danske Bank og skadeforsikringsselskapet Tryg ga også negative bidrag. I løpet av andre kvartal valgte vi å dreie porteføljen i litt mer defensiv retning ved å redusere eksponeringen i flere av våre sykliske aksjer, og til en viss grad også eksponeringen i bank. Bakgrunnen for dette er at vi er usikre på vekstutsiktene i andre halvår. Vi kjøpte blant annet det danske telekomselskapet TDC. Kjøpet finansierte vi ved å selge oss ut av ABB ettersom vi frykter at økende kinesisk konkurranse vil svekke inntjeningen til selskapet over tid. Ved utgangen av andre halvår besto fondet av aksjer i 30 ulike selskaper. Fondets viktigste overvekter er Novo Nordisk, Atlas Copco, H&M, Danske Bank og Statoil. Carnegie Aksje Europa steg med 2,3 % mens fondets referanseindeks steg med 1,6 %. De europeiske aksjemarkedene gjennomlever en turbulent periode der lav verdsetting taler for kjøp, mens krisen i Sør-Europa og risikoen knyttet til eurosonens fremtid taler for salg. Vi tror utvalgte europeiske selskaper i dag er svært attraktivt priset dersom en har en lang investeringshorisont, men investorer bør være varsomme med å investere i europeiske banker eller selskaper med stor eksponering mot europeisk forbruk. Avkastningen til fondet i første halvår ble noe bedre enn referanseindeksen. Flere enkeltaksjer ga en svært god relativ meravkastning, særlig den tyrkiske investeringsbanken Turkiye Sinai Kal Bankasi (+50 %), men også British American Tobacco, Novo Nordisk og det tyske software selskapet SAP. Det største negative bidraget kom fra Avocet Mining (-48 %) etter at selskapet reduserte forventningene til årets gullproduksjon. Fondet er i 2

5 FONDENES AVKASTNING dag investert i 27 ulike selskaper som opplever god vekst og er rimelig priset. Veksten er drevet av attraktive produkter som selges globalt. Ikke overraskende er omlag halvparten av porteføljen investert i store multinasjonale selskaper. Vi har et bevisst fokus på selskaper med sterke balanser og stabil inntjening som kan håndtere selv meget negative vekstutsikter globalt. Carnegie WorldWide steg med 6,0 % mens fondets referanseindeks steg med 4,9 %. Politisk turbulens i Europa har ikke forhindret globale aksjemarkeder fra å stige i første halvdel av. Daimler og klesprodusenten Inditex ga de viktigste bidragene til fondets avkastning i første halvår etter en oppgang på rundt 30 %. Andre viktige positive bidrag kom fra Samsung og Apple samt nyinnkjøpte Walt Disney. De største negative bidragene kom fra det kinesiske raffineriet Sinopec og amerikanske Google. En base av stabile selskaper utgjør fundamentet i porteføljen. Disse selskapene har høy kvalitet og er eksponert for et oppsving i det amerikanske boligmarkedet som forventes å tilta i styrke de neste tre til fem årene. Det siste kvartalet har vi blant annet kjøpt Home Depot og Sherwin-Williams. Home Depot er verdens største boligfornyelsesforhandler og har en markedsandel på 16 % i USA. Sherwin-Williams har utelukkende fokus på maling. Begge disse selskapene har en betydelig fri kontantstrøm, og har et vedvarende fokus på tilbakekjøp av egne aksjer. Kjøpene ble finansiert ved salg av Standard Chartered, som blir utfordret av kinesiske banker, og gjennom en reduksjon i posisjonen i Vodafone. I stedet har vi kjøpt to nye banker: Wells Fargo for å posisjonere oss ytterligere mot en bedret privatøkonomi i USA, og den globalt orienterte HSBC som har en sterk posisjonering i Asia. Begge bankene har tilgang til billigere innlån enn andre større banker. General Electric ble i tillegg kjøpt på bakgrunn av sterk etterspørsel etter deres gassturbiner. DNB, Roche og ABB ble solgt for å finansiere disse nye investeringene. Vi ser mange aksjer som i dagens marked handles til attraktive priser. Finansmarkedene er imidlertid styrt av politiske forhold og dette fører til mye volatilitet. I tillegg er det et stort behov for finansiering av statsunderskudd som suger energi ut av aksjemarkedet og inn i obligasjonsmarkedet. For en langsiktig investor er imidlertid aksjer i dag langt mer attraktivt enn obligasjoner. Carnegie WorldWide Etisk II steg med 3,3 % mens fondets referanseindeks steg med 4,9 %. Fondet er nært beslektet med Carnegie WorldWide, men skiller seg ved å ha en enda strengere etisk profil. I praksis betyr dette at fondet erstatter eventuelle selskaper som produserer tobakk eller alkohol i Carnegie WorldWide med gode alternativer. Novo Nordisk og klesprodusenten Inditex ga de viktigste bidragene til fondets avkastning etter en oppgang på nær 30 %. Andre viktige positive bidrag kom fra Visa og Apple, samt nyinnkjøpte Walt Disney. De største negative bidragene kom fra det kinesiske raffineriet Sinopec og amerikanske Google. I likhet med Carnegie WorldWide har vi også her i det siste kvartalet kjøpt Home Depot, Sherwin-Williams, Wells Fargo og HSBC. Kjøpene ble finansiert ved salg av legemiddelsprodusenten Roche og bankene Standard Chartered og DNB, samt en reduksjon av posisjonen i Vodafone. Carnegie Østeuropa steg med 7,0 % mens fondets referanseindeks steg med 3,6 %. Aksjemarkedene i Øst-Europa har vært turbulente i kjølvannet av den politiske usikkerheten som hersker rundt det europeiske finansielle systemet. På kort sikt har nå europeiske politikere levert et stabiliserende tiltak, men kun fremtiden vil vise om de vil lykkes med å gjennomføre de påkrevde reformene. De viktigste bidragsyterne til fondets avkastning var de tyrkiske bankene Turkiye Sinai Kal Bankasi og Turkiye Halk Bankasi. Det tyrkiske aksjemarkedet hadde et godt andrekvartal med oppgang på 4 %, mens de fleste andre markedene i regionen falt til dels kraftig. Flere av fondets russiske investeringer var blant de mest negative bidragsyterne: Sberbank, LSR, Novatek og Gazprom. Den som bidro mest negativt var imidlertid gullgruveselskapet Alacer. Strukturen i porteføljen kan kort skisseres som eksponering mot innenlandsk etterspørsel i Russland og Tyrkia, økt råvareetterspørsel, samt investeringer i gullgruveselskaper som en forsikring mot fortsatt finansiell ustabilitet. Grunnet tilstedeværelsen av gode selskaper til attraktive priser fastholdes en høy vekt i Russland på rundt 50 %. Vi holder også fast på investeringene i gullgruveselskapene. Rentenivåene er fortsatt ekstremt lave, og historisk har gull vært en god investering når realrentene er negative. Gull er også en glimrende forsikring mot fremtidige gjeldskriser. Carnegie Medical steg med 8,9 % mens fondets referanseindeks steg med 6,5 %. Første halvår av startet positivt i finansmarkedene, men makroøkonomisk usikkerhet svekket markedene utover i andre kvartal. Helsesektoren utviklet seg bedre enn markedet generelt da risikoaverse investorer søkte defensive sektorer, men også fordi fundamentale forhold i helsesektoren knyttet til patentutganger bedret seg. Helseforetak er i tillegg kun marginalt påvirket av gjeldskrisen og verdsettingen er attraktiv både absolutt og relativt sett. Positive bidrag til meravkastningen kom fra farmasi- og helsetjenesterelaterte aksjer: Alexion (lansering av nytt produkt), Davita (oppkjøp av Healthcare Partners) og Gilead (vellykkede kliniske tester). Negative bidrag til avkastningen kom fra Shire (generisk konkurranse til ADHD-franchise), Teva (salgssvikt) og undervekten i Abbott (aksjeoppgang etter at selskapet ble delt i to). Økende risikoaversjon 3

6 RENTEMARKEDET i finansmarkedene bidro til at nær alle store farmasiselskaper utviklet seg positivt i første halvår. Fundamentale forhold bidro imidlertid også positivt, blant annet vil patentutgangene avta etter en topp i. I tillegg ventes det flere viktige lanseringer innenfor en rekke områder som prostata- og hudkreft, blodfortynnende midler, multippel sklerose og leversykdom (hepatitt C). Det er også fortsatt stor M&Aaktivitet som et resultat av sterke balanser og behov for vedvarende innovasjon. Samtidig fortsetter den geografiske ekspansjonen i fremvoksende markeder ledet av Kinas 5-års plan for bedrede helsetjenester. Vi tror kommer til å bli et like godt år som for sektoren. Carnegie Norge Indeks steg med 4,3 % i første halvår etter fradrag for forvaltningshonorar og transaksjonskostnader. Fondets referanseindeks har i samme periode steget med 5,0 %. Fondet har gjennom hele året hatt de samme aksjevektene som OBXindeksen på Oslo Børs, med unntak av en kontantandel på rundt 1 %. Lakseprodusenten Marine Harvest og oljeserviceselskapet Aker Solution var de to beste aksjene i OBX-indeksen med en oppgang på henholdsvis 63 % og 39 %. Marine Harvest steg på bedrede priser og markedsutsikter for laks, mens Aker Solutions kom med et veldig sterkt 4. kvartalsresultat samtidig som selskapet har hatt en bra ordeinngang i år. Oljeprisen falt kraftig tilbake med 21 % i 2. kvartal etter at prisene hadde steget i 1. kvartal. For første halvår som helhet falt oljeprisen med 10 %. Statoil, som utgjør 25 % av indeksen, falt tilbake med nesten 4 % i første halvår. Blant de svakeste aksjene finner vi solcelleselskapet REC, som har falt med 34 %, grunnet kraftig prisfall for selskapets produkter kombinert med at selskapet har en høy gjeldsgrad. Etter halvårsskiftet ble det klart at selskapet måtte ha en emisjon for å sikre seg videre. Carnegie Multifond steg med 3,6 % i første halvår, mens referanseindeksen steg med 3,9 %. Carnegie Multifond har hatt en nøytral til svak overvekt av fondets midler investert i aksjer gjennom hele første halvår. Fondets beste investering har vært lakseprodusenten Marine Harvest som steg med 63 % i første halvår på bedrede priser og markedsutsikter for laks. Tilbudsveksten for laks har vært sterkere enn ventet, men lakseprisen har likevel steget grunnet god etterspørsel fra fremvoksende markeder. Ved utgangen av juni har fondet rundt 51 % av midlene i aksjer, noe som reflekterer vårt positive syn på aksjemarkedet fremover. Fordelingen mellom aksjer og renter blir kontinuerlig revektet etter allokeringskomiteens anbefaling og bidrar således til en differanseavkastning i forhold til referanseindeks som består av 50 % OSEBX og 50 % ST4X. Rentemarkedet Norges Bank satt sentralbankrenten ned med 0,25 % -poeng til 1,50 % i mars. Sentralbanken har indikert en heving av renten mellom desember og juni Markedene er imidlertid skeptiske til om Norges Bank vil kunne heve i tråd med rentebanen. Den europeiske sentralbanken satt nylig renten ned med 0,25 % -poeng til 0,75 %. Gjeldsproblemene i enkelte av landene i EU har ført til lave renter i nordeuropeiske trygge land. Carnegie Pengemarked ga en avkastning på 1,55 % i første halvår, en meravkastning på 0,83 % -poeng relativt til referanseindeksen som steg med 0,72 %. Carnegie Likviditet ga en avkastning på 1,48 % og oppnådde meravkastning på 0,78 % -poeng relativt til fondets referanseindeks som steg med 0,70 %. Pengemarkedsrentene har falt siden årsskiftet, blant annet som følge av at Norges Bank satte styringsrenten ned. Tre måneders NIBOR har falt med 0,59 % -poeng og endte på 2,31 %, mens seks måneders pengemarkedsrente falt med 0,52 % -poeng og endte på 2,62 %. Carnegie Forvaltning ga en avkastning på 1,61 % og oppnådde en meravkastning på 1,05 % -poeng i forhold til referanseindeks. Ettårs NIBOR falt med 0,54 % -poeng i første halvår og endte på 2,94 %, tilsvarende statsrente steg med 0,16 % -poeng til 1,49 %. Meravkastning i fondene skyldes en høyere rente på investeringene, samt fallet i de korte rentene(påvirker fondet positivt) og stigningen i statsrenten (påvirker indeksen negativt). Carnegie Obligasjon ga en avkastning på 2,72 % i første halvår, og oppnådde dermed en meravkastning på 1,19 % -poeng da fondets referanseindeks kun økte med 1,53 %. 3-års NIBOR falt med 0,16 % -poeng i 1. halvår og endte på 2,63 %, mens tilsvarende statsrente falt til 1,46 %, en nedgang på 0,21 % -poeng siden årsskiftet. Fondets meravkastning i forhold til referanseindeks skyldes primært en høyere rente på fondets investeringer i forhold til statsrentene som utgjør fondets referanseindeks (ST4X). Kredittspreadene for 3-års papirer har i første halvår vært tilnærmet uendret. Rentefond Fond Indeks Diff. Carnegie Pengemarked 1,55 0,72 0,83 Carnegie Likviditet 1,48 0,70 0,78 Carnegie Forvaltning 1,61 0,56 1,05 Carnegie Obligasjon 2,72 1,53 1,19 Avkastning hittil i år i prosent. 4

7 CARNEGIE AKSJE NORGE Carnegie Aksje Norge Aksjefondet Carnegie Aksje Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Norge Oslo Exchange Mutual Fund Index (OSEFX) Hittil i år 6,41 % 8,53 % 1 år -8,25 % -5,95 % 2 år 21,47 % 22,84 % 3 år 39,19 % 43,09 % 4 år -14,51 % -13,83 % 5 år -21,33 % -24,59 % 10 år 192,27 % 163,80 % Siden start 579,25 % 260,40 % Historisk meravkastning p.a. 4,08 % Standardavvik fond 23,72 % Standardavvik ref.indeks 23,74 % Konsistens 54,68 % Tracking error 6,03 % Information ratio 0,68 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Verdipapirer Antall Kostpris Markeds- Ureal. % av verdi gev./tap portef. Energi Aker Solutions ,0 % Det Norske Oljeselskap ,7 % Electromagnetic Geoservices ,8 % Farstad Shipping ,8 % Fred Olsen Energy ,8 % Petroleum Geo-Services ,4 % Prosafe SE ,9 % Seadrill ,5 % Statoil ,7 % Subsea ,6 % TGS Nopec Geophysical Co ,6 % Veripos ,0 % Delsum ,8 % Materialer Norsk Hydro ,0 % Yara International ,8 % Delsum ,8 % Industri Golar ,6 % Orkla ,6 % Tomra Systems ,1 % Delsum ,3 % Forbruksvarer Ekornes ,9 % Royal Caribbean Cruises ,4 % Schibsted ,5 % Delsum ,8 % Konsumentvarer Lerøy Seafood Group ,4 % Marine Harvest ,2 % Delsum ,6 % Finansielle tjenester DnB ,1 % Gjensidige Forsikring ,4 % Storebrand ,2 % Delsum ,7 % Informasjonsteknologi Atea ,8 % Delsum ,8 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,8 % Delsum ,8 % Sum verdipapirer ,7 % Netto kontantbeholdning Innskudd DNB Bank ,9 % Netto uoppgjorte poster ,6 % Delsum ,3 % Sum ,0 % 5

8 CARNEGIE AKSJE NORDEN Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Nordic Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norden investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus gjør at dette nordiske fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i de nordiske landene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Norden MSCI Nordic Index (Net dividens) Hittil i år 2,55 % 3,72 % 1 år -12,24 % -7,85 % 2 år 1,20 % 5,25 % 3 år 13,53 % 23,26 % 4 år -11,39 % -3,02 % 5 år -25,57 % -24,13 % 10 år 50,03 % 87,41 % Siden start 354,16 % 293,76 % Historisk meravkastning p.a. 1,15 % Standardavvik fond 20,17 % Standardavvik ref.indeks 23,29 % Konsistens 47,74 % Tracking error 8,52 % Information ratio 0,14 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Nordic Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie Nordic Markets Class 2a, Lux.* ,9 % Innskudd DNB Bank ,1 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % *Carnegie Nordic Markets Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Danske aksjer A.P. Moller - Maersk B ,0 % Danske Bank ,1 % DSV ,7 % FLSmidth & Co ,0 % Novo Nordisk B ,9 % Pandora ,9 % TDC ,2 % Delsum ,8 % Finske aksjer Fortum ,4 % Kone B ,4 % Nokia ,4 % Sampo ,6 % Delsum ,9 % Norske aksjer Pronova Biopharma ,8 % Statoil ,9 % Subsea ,8 % Telenor ,3 % Veripos ,0 % Yara International ,0 % Delsum ,8 % Svenske aksjer Atlas Copco A ,7 % Elekta B ,5 % Ericsson B ,3 % Hennes & Mauritz B ,3 % Hexagon B ,7 % Nordea Bank ,9 % Sandvik ,1 % Sca B ,0 % Securitas B ,4 % SKF B ,7 % Svenska Handelsbanken A ,4 % Swedish Match ,0 % Teliasonera ,0 % Volvo B ,0 % Delsum ,1 % Sum aksjer ,6 % Netto kontantbeholdning ,4 % Sum totalportefølje ,0 % 6

9 CARNEGIE AKSJE EUROPA Carnegie Aksje Europa Carnegie Aksje Europa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI European Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Europa har mulighet til å investere i alle aksjemarkedene i Europa. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Aksje Europa MSCI Europe Index (Net dividends) Hittil i år 2,32 % 1,63 % 1 år -2,54 % -7,91 % 2 år 5,61 % 4,06 % 3 år 20,74 % 11,17 % 4 år -11,36 % -8,23 % 5 år -31,33 % -29,61 % 10 år 55,39 % 30,44 % Siden start -1,99 % -14,38 % Historisk meravkastning p.a. 0,92 % Standardavvik fond 15,68 % Standardavvik ref.indeks 16,26 % Konsistens 56,08 % Tracking error 6,41 % Information ratio 0,14 Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie European Equity Class 2a, Lux.* ,7 % Innskudd DNB Bank ,5 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % *Carnegie European Equity Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Britiske aksjer Avocet Mining (Storbritannia) ,5 % BG Group (Storbritannia) ,4 % British American Tobacco (Storbritannia) ,4 % Pearson (Storbritannia) ,2 % Prudential (Storbritannia) ,3 % Royal Dutch Shell A (Storbritannia) ,3 % Standard Chartered (Storbritannia) ,8 % Tullow Oil (Storbritannia) ,7 % Vodafone Group (Storbritannia) ,4 % Delsum ,8 % Kontinentaleuropeiske aksjer Xstrata (Sveits) ,9 % Nestlé Registered (Sveits) ,0 % Roche Holding GS (Sveits) ,7 % Syngenta Registered (Sveits) ,8 % SAP (Tyskland) ,3 % Prysmian (Italia) ,7 % Saipem (Italia) ,2 % Delsum ,6 % Søreuropeiske aksjer Bolsas Y Mercados Espanol (Spania) ,4 % Ebro Foods (Spania) ,5 % Inditex (Spania) ,3 % Jeronimo Martins (Portugal) ,5 % Temenos Group Registered (Hellas) ,1 % Turkiye Sinai Kal Bankasi (Tyrkia) ,6 % Delsum ,4 % Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Europe Index Nordiske aksjer DSV (Danmark) ,0 % Novo Nordisk B (Danmark) ,5 % DNB (Norge) ,8 % Swedish Match (Sverige) ,5 % Delsum ,8 % Østeuropeiske aksjer Sberbank of Russia ADR UK (Russland) ,9 % Delsum ,9 % Sum aksjer ,4 % Netto kontantbeholding ,6 % Sum totalportefølje ,0 % 7

10 CARNEGIE WORLDWIDE Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net dividens) Hittil i år 6,04 % 4,86 % 1 år 8,05 % 3,12 % 2 år 7,30 % 11,48 % 3 år 18,57 % 24,81 % 4 år -1,58 % 10,96 % 5 år -14,54 % -14,24 % 10 år 56,07 % 29,72 % Siden start 262,26 % 116,76 % Historisk meravkastning p.a. 3,35 % Standardavvik fond 16,44 % Standardavvik ref.indeks 15,42 % Konsistens 53,23 % Tracking error 8,69 % Information ratio 0,39 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI All Country World Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie WorldWide Class 2a, Lux.* ,0 % Innskudd DNB Bank ,1 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % *Carnegie WorldWide Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Apple (USA) ,4 % General Electric Company (USA) ,4 % Google A (USA) ,8 % Home Depot (USA) ,2 % Microsoft (USA) ,2 % Philip Morris Intl (USA) ,4 % Praxair (USA) ,2 % Suncor Energy (Canada) ,8 % The Sherwin-Williams Company (USA) ,7 % Union Pacific Corporation (USA) ,8 % Visa (USA) ,6 % Walt Disney (USA) ,9 % Wells Fargo (USA) ,3 % Delsum ,6 % Asiatiske aksjer Fanuc Corporation (Japan) ,4 % HDFC (India) ,4 % Samsung Electronics GDR (Korea) ,8 % Sinopec H (Kina) ,5 % Tencent Holdings (Kina) ,7 % Delsum ,8 % Europeiske aksjer BG Group (Storbritannia) ,6 % British American Tobacco (Storbritannia) ,2 % Diageo (Storbritannia) ,6 % HSBC Holdings (Storbritannia) ,1 % Inditex (Spania) ,5 % Nestlé Reg. (Sveits) ,1 % Novo Nordisk B (Danmark) ,6 % SAP (Tyskland) ,3 % Schneider Electric (Frankrike) ,1 % Vodafone Group (Storbritannia) ,3 % Delsum ,1 % Globale verdipapirfond Carnegie WorldWide Asia ,0 % Delsum ,0 % Sum aksjer ,5 % Netto kontantbeholdning ,5 % Sum totalportefølje ,0 % 8

11 CARNEGIE WORLDWIDE ETISK ii Carnegie WorldWide Etisk II Carnegie WorldWide Etisk II har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Etisk II har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Carnegie WorldWide Etisk II har i hovedsak samme porteføljesammensetning som Carnegie WorldWide, men investerer ikke i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, pornografi, tobakk eller våpen. Verdiutvikling siden oppstart høsten Carnegie WorldWide Etisk II MSCI All Country World Index (Net dividens) Hittil i år 3,26 % 4,86 % 1 år -0,58 % 3,12 % 2 år -1,86 % 11,48 % Siden start 7,41 % 19,91 % Historisk meravkastning p.a. -4,79 % Standardavvik fond 10,28 % Standardavvik ref.indeks 9,66 % Konsistens 31,25 % Tracking error 4,43 % Information ratio -1,08 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 2,0 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI All Country World Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie WorldWide Ethical Class 2a, Lux.* ,4 % Innskudd DNB Bank ,7 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % *Carnegie WorldWide Etisk II Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Apple (USA) ,7 % General Mills (USA) ,8 % Google A (USA) ,6 % Home Depot (USA) ,2 % Microsoft (USA) ,4 % Pepsico (USA) ,3 % Praxair (USA) ,8 % Suncor Energy (Canada) ,0 % The Sherwin-Williams Company (USA) ,2 % Union Pacific Corporation (USA) ,1 % Visa (USA) ,6 % Walt Disney (USA) ,0 % Wells Fargo (USA) ,6 % Delsum ,1 % Asiatiske aksjer Tencent Holdings (Kina) ,8 % Sinopec H (Kina) ,6 % HDFC (India) ,5 % Fanuc Corporation (Japan) ,0 % Delsum ,9 % Europeiske aksjer Novo Nordisk B (Danmark) ,0 % Danone (Frankrike) ,5 % Schneider Electric (Frankrike) ,9 % SAP (Tyskland) ,9 % Inditex (Spania) ,8 % ABB (Sveits) ,4 % Nestlé Reg (Sveits) ,1 % Syngenta Reg (Sveits) ,7 % Temenos Group Reg (Sveits) ,3 % BG Group (Storbritannia) ,9 % HSBC Holdings (Storbritannia) ,2 % Vodafone Group (Storbritannia) ,2 % Delsum ,5 % Sum aksjer ,6 % Netto kontantbeholdning ,4 % Sum totalportefølje ,0 % 9

12 CARNEGIE ØSTEUROPA Carnegie Østeuropa Carnegie Østeuropa har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondets referanseindeks er MSCI Eastern Europe Index. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Carnegie Østeuropa er et emerging market -aksjefond. Vekstmulighetene for aksjer i de nye voksende markedene er generelt høyere enn i de etablerte, modne markedene. Fondet investerer i aksjemarkedene i Sentral- og Øst-Europa, som vurderes å ha et høyere inntjeningspotensial enn andre emerging markets. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Østeuropa MSCI Eastern Europa Index (Net dividends) Hittil i år 7,02 % 3,57 % 1 år -14,76 % -20,43 % 2 år -9,46 % -2,74 % 3 år 16,76 % 19,82 % 4 år -45,81 % -34,54 % 5 år -56,38 % -35,52 % 10 år 92,86 % 153,71 % Siden start 92,49 % 151,40 % Historisk meravkastning p.a. -2,01 % Standardavvik fond 27,61 % Standardavvik ref.indeks 30,03 % Konsistens 46,99 % Tracking error 12,87 % Information ratio -0,16 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,5 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Eastern Europe Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie East European Class 2a, Lux.* ,0 % Innskudd DNB Bank ,1 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % *Carnegie East European Antall aksjer Markedsverdi i USD % av porteføljen Russiske aksjer E.ON Russia ,6 % Eurasia Drilling GDR ,7 % Gazprom ADR UK ,5 % Highland Gold Mining ,2 % LSR Group GDR ,4 % LUKoil ADR UK ,1 % Magnit GDR ,0 % Mobile Telesystems ADR ,9 % Novatek GDR ,3 % Phosagro GDR ,6 % Sberbank Preferred ,7 % Surgutneftegas Preference ,0 % Synergy ,2 % Delsum ,1 % Tyrkiske aksjer Alacer Gold Corp (Tyrkia/Canada) ,4 % Emlak Konut Gyo Reit ,6 % Is Gayrimenkul Yatirim O ,9 % Turkiye Halk Bankasi ,0 % Turkiye Sinai Kal Bankasi ,1 % Delsum ,0 % Aksjer fra andre land Bank of Georgia Holdings (Georgia) ,6 % BPT Optima, Sicar (Baltikum) ,1 % Budimex (Polen) ,0 % Dragon Oil (Turkmenistan/Irland) ,9 % Globaltrans Inv. GDR (Baltikum/Tyrkia) ,7 % Kazmunaigas Expl Prod GDR (Kasakhstan) ,4 % Kernel Holding (Ukraina) ,5 % Mol Magyar Olaj-Es Gaz (Ungarn) ,7 % Uranium One (Kasakhstan/Canada) ,2 % Delsum ,2 % Sum aksjer ,3 % Netto kontantbeholdning ,7 % Sum totalportefølje ,0 % 10

13 CARNEGIE MEDICAL Carnegie Medical Aksjefondet har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondets referanseindeks er MSCI World Healthcare Index. Carnegie Medical er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Befolkningsutviklingen vil føre til at andelen eldre øker, samtidig som velstandsøkningen bidrar til at helse og livskvalitet får stadig høyere prioritet. Bransjen burde derfor ha utsikter til stabil vekst i mange år fremover. Kontinuerlig produktutvikling kombinert med bransjens gunstige patentordninger bidrar også til at helsefondet er et interessant diversifiseringsprodukt. Fondet investerer andelseiernes midler i selskaper innen legemidler, bioteknikk, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskaper. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Medical MSCI World Health Care Index Hittil i år 8,92 % 6,48 % 1 år 12,39 % 13,74 % 2 år 20,23 % 18,38 % 3 år 25,01 % 28,02 % 4 år 22,85 % 34,83 % 5 år -3,09 % 4,31 % 10 år 32,49 % 13,98 % Siden start 93,24 % -1,95 % Historisk meravkastning p.a. 5,58 % Standardavvik fond 18,96 % Standardavvik ref.indeks 14,22 % Konsistens 55,56 % Tracking error 14,77 % Information ratio 0,38 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,7 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Healthcare Index Fondets portefølje Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av andeler i NOK gev./tap portef. Carnegie Medical Class 2a, Luxembourg* ,0 % Innskudd DNB Bank ,1 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % *Carnegie Medical Antall aksjer Markedsverdi i EUR % av porteføljen Nordamerikanske aksjer Abbott Laboratories ,9 % Alexion Pharmaceuticals ,2 % Allergan ,4 % Amerigroup Corporation ,6 % Amerisourcebergen Corp ,9 % Baxter International ,2 % Becton Dickinson ,3 % Biomarin Pharmaceutical ,1 % Bristol Myers ,3 % Celgene ,1 % Danaher Corporation ,0 % Davita ,9 % Eli Lilly & Co ,9 % Express Scripts Holding ,9 % Forest Laboratories ,5 % Gilead Sciences ,7 % Hospira ,3 % Humana ,7 % Intuitive Surgical ,6 % Merck & Co ,9 % Mylan Laboratories ,7 % Pfizer ,1 % Stryker Corporation ,6 % Unitedhealth Group ,7 % Wellcare Health Plans ,1 % Delsum ,3 % Europeiske aksjer Algeta (Norge) ,3 % Bayer (Tyskland) ,9 % Cereal Base Ceba (Sverige) ,8 % Elekta B (Sverige) ,2 % Fresenius Se & Co (Tyskland) ,2 % Medivir B (Sverige) ,5 % Mettler-Toledo International (Sveits) ,4 % Novartis Registered (Sveits) ,9 % Novo Nordisk B (Danmark) ,8 % Roche Holding GS (Sveits) ,5 % Sanofi-Aventis (Frankrike) ,8 % Shire Pharmaceuticals ADR (Storbritannia) ,0 % Delsum ,4 % Andre markeder Teva Pharmaceutical ADR (Israel) ,1 % Delsum ,1 % Globale verdipapirfond Carnegie Biotechnology ,6 % Carnegie Global Healthcare ,8 % Delsum ,4 % Sum aksjer ,2 % Netto kontantbeholdning ,8 % Sum totalportefølje ,0 % 11

14 CARNEGIE NORGE INDEKS Carnegie Norge Indeks Carnegie Norge Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs representert ved børsens OBX-indeks. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs rangert etter seks måneders total omsetning, og revideres to ganger i året. Carnegie Norge Indeks investerer således andelseiernes midler i store norske aksjeselskaper. Carnegie Norge Indeks egner seg for investorer som ønsker å spare i aksjemarkedet, men som mener at det er vanskelig for forvalter å gjøre det bedre enn markedet over tid. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Norge Indeks OBX Hittil i år 4,30 % 5,02 % 1 år -3,99 % -2,87 % 2 år 22,58 % 25,42 % 3 år 42,91 % 47,59 % 4 år -11,70 % -8,67 % 5 år -15,95 % -11,95 % 10 år 164,90 % -34,38 % Siden start 319,34 % -6,67 % Historisk meravkastning p.a. 0,57 % Standardavvik fond 23,18 % Standardavvik ref.indeks 23,31 % Konsistens 31,35 % Tracking error 1,88 % Information ratio 0,30 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 0,8 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks OBX Indeks Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av gev./tap portef. Energi Subsea ,9 % Prosafe SE ,5 % Songa Offshore SE ,3 % Statoil ,7 % Petroleum Geo-Services ,5 % Aker Solutions ,2 % Det Norske Oljeselskap ,8 % TGS Nopec Geophysical Co ,5 % Fred Olsen Energy ,0 % DNO International ,7 % Veripos ,0 % Frontline ,2 % Seadrill ,9 % Delsum ,3 % Materialvarer Yara International ,4 % Norsk Hydro ,9 % Delsum ,4 % Industri Orkla ,5 % Golar ,5 % Delsum ,0 % Forbruksvarer Schibsted ,4 % Royal Caribbean Cruises ,1 % Delsum ,4 % Konsumentvarer Marine Harvest ,8 % Delsum ,8 % Helsevern Algeta ,8 % Delsum ,8 % Finansielle tjenester DnB ,0 % Gjensidige Forsikring ,2 % Storebrand ,4 % Delsum ,7 % Informasjonsteknologi Renewable Energy Corporation ,2 % Delsum ,2 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,3 % Delsum ,3 % Sum verdipapirer ,9 % Netto kontantbeholdning Innskudd DNB Bank ,2 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Delsum ,1 % Sum ,0 % 12

15 CARNEGIE MULTIFOND Carnegie Multifond Kombinasjonsfondet Carnegie Multifond har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet investerer midlene i en kombinasjon av rentebærende verdipapirer og aksjer i både Norge og utlandet. Fordelingen mellom aksjer og renter blir kontinuerlig revektet etter allokeringskomiteens anbefaling som skal gi fondet en langsiktig, stabil vekst med lav risiko. Fondets avkastning måles mot en norsk referanseindeks bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. I første trinn av investeringsprosessen besluttes andelen av fondets kapital som skal investeres i henholdsvis aksjer og rentebærende verdipapirer. I neste trinn besluttes hvilke aksjer som skal inngå i porteføljen, og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Carnegie Multifond egner seg godt for investorer som ønsker eksponering i rentemarkedet og aksjemarkedet, men som selv ikke ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer og reallokering mellom de ulike markedene. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Multifond 50 % ST4X, 50 % OSEBX Verdipapirer Kupong- Dura- Pålydende/ Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente sjon Antall m/renter gev./tap portef. Obligasjoner - Bank og kreditt Sparebanken Møre 5,40 1, ,7 % Sparebanken Øst 4,35 2, ,6 % Sparebanken Hedmark 4,30 2, ,8 % Sparebank 1 SR-Bank 4,75 2, ,7 % Sparebank 1 Gruppen 4,51 1, ,8 % BN Kreditt 5,00 2, ,7 % Spb 1 Buskerud-Vestfold 4,65 2, ,6 % Sparebanken Nord-Norge 4,20 3, ,7 % Bolig- og Næringsbanken 4,40 3, ,7 % Sparebank 1 Ringerike 4,65 3, ,7 % Sparebanken Midt-Norge 5,35 3, ,7 % Bank 1 Oslo 4,95 3, ,6 % DNB Bank 4,75 4, ,6 % Delsum ,1 % Hittil i år 3,62 % 3,87 % 1 år -1,17 % 2,08 % 2 år 16,31 % 17,53 % 3 år 28,92 % 31,05 % 4 år 13,72 % 12,66 % 5 år 10,17 % 10,79 % 10 år 145,76 % 139,07 % Siden start 353,20 % 467,06 % Historisk meravkastning p.a. -0,56 % Standardavvik fond 11,22 % Standardavvik ref.indeks 11,57 % Konsistens 49,26 % Tracking error 5,42 % Information ratio -0,10 Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks 50 % OSEBX + 50 % ST4X Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Oslo Kommune 4,20 2, ,7 % Delsum ,7 % Sum obligasjoner ,8 % Aksjer Sektor Aker Solutions Energi ,4 % Det Norske Oljeselskap Energi ,4 % Electromagnetic Geoservices Energi ,7 % Farstad Shipping Energi ,7 % Fred Olsen Energy Energi ,9 % Petroleum Geo-Services Energi ,9 % Prosafe SE Energi ,5 % Seadrill Energi ,1 % Statoil Energi ,0 % Subsea 7 Energi ,5 % TGS Nopec Geophysical Co Energi ,6 % Veripos Energi ,0 % Norsk Hydro Materialer ,6 % Yara International Materialer ,9 % Golar Industri ,0 % Orkla Industri ,2 % Tomra Systems Industri ,3 % Ekornes Forbruksvarer ,5 % Royal Caribbean Cruises Forbruksvarer ,5 % Schibsted Forbruksvarer ,7 % Lerøy Seafood Group Konsumentvarer ,8 % Marine Harvest Konsumentvarer ,1 % DnB Finansielle tjenester ,8 % Gjensidige Forsikring Finansielle tjenester ,0 % Storebrand Finansielle tjenester ,8 % Atea Informasjonsteknologi ,7 % Telenor Telekomm. og tjenester ,9 % Delsum ,1 % Sum verdipapirer ,0 % Netto kontantbeholdning Innskudd DNB Bank ,1 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Delsum ,0 % Sum ,0 % 13

16 CARNEGIE PENGEMARKED Carnegie Pengemarked Investeringsmålet til Carnegie Pengemarked er å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Pengemarked er et lavrisikofond med liten renterisiko begrenset gjennom måling mot en referanseindeks som har gjennomsnittlig løpetid på 90 dager og ved at maksimal gjennomsnittlig løpetid er satt til 120 dager. Fondet plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater, obligasjoner med fast rente under 1 år og obligasjoner med flytende rente (floating rate notes/frn) med maksimal løpetid på 3 år. Ingen enkeltplasseringer kan overstige løpetid på 3 år. Maksimum 25 % av fondets kapital kan investeres i FRN med løpetid mellom 1 og 3 år. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i verdipapirer der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Pengemarked ST1X (dur. 0,25 år) Hittil i år 1,55 % 0,72 % 1 år 3,14 % 1,99 % 2 år 6,22 % 4,41 % 3 år 8,62 % 6,34 % 4 år 15,43 % 11,37 % 5 år 21,89 % 16,90 % 10 år 43,70 % 38,43 % Siden start 179,64 % 189,43 % Durasjon 0,21 Rentefølsomhet 0,21 Standardavvik fond 1,24 % Standardavvik ref.indeks 0,77 % Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,20 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks ST1X Verdipapirer Kupong- Løpe- Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente dager m/renter gev/tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt DNB Bank 5, ,9 % Sparebanken Øst 3, ,3 % Kommunalbanken 3, ,8 % Sparebanken Nord-Norge 3, ,9 % Sparebanken Vest 5, ,2 % DNB Bank 3, ,2 % Sparebanken Vest 3, ,7 % Terra Boligkreditt 3, ,6 % Kredittforeningen for Spb 3, ,1 % Gjensidige Bank 2, ,0 % Sparebanken Pluss 2, ,6 % Storebrand 3, ,6 % Spb 1 Østfold Akershus 3, ,6 % Spb 1 Buskerud-Vestfold 3, ,0 % Spb Sogn og Fjordane 3, ,9 % Sparebanken Vest 3, ,8 % Spb 1 Sr-Bank 3, ,2 % KLP Banken 2, ,2 % BN Bank 3, ,3 % KLP Banken 3, ,3 % Delsum ,3 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Trondheim Kommune 2, ,5 % Delsum ,5 % Sum obligasjoner ,7 % Sertifikater Bank og kreditt Helgeland Sparebank 3, ,8 % Spb 1 Boligkreditt 3, ,7 % Spb 1 Boligkreditt. 3, ,6 % Kredittforeningen For Spb 2, ,5 % Sparebank 1 SMN 2, ,5 % Sparebanken Møre 2, ,6 % Delsum ,7 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Arendal Kommune 2, ,6 % Delsum ,6 % Sum sertifikater ,2 % Sum verdipapirer ,0 % Netto kontantbeholdning Innskudd DNB Bank ,0 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,0 % Sum ,0 % 14

17 CARNEGIE LIKVIDITET Carnegie Likviditet Pengemarkedsfondet Carnegie Likviditet har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Likviditet er et lavrisikofond med liten renterisiko begrenset gjennom måling mot en referanseindeks som har gjennomsnittlig løpetid på 180 dager og ved at maksimal gjennomsnittlig løpetid er satt til 1 år. Fondet plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater, obligasjoner med fast rente under 1 år og obligasjoner med flytende rente (floating rate notes/frn) med maksimal løpetid på 3 år. Ingen enkeltplasseringer kan overstige løpetid på 3 år. Maksimum 25 % av fondets kapital kan investeres i FRN med løpetid mellom 1 og 3 år. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i verdipapirer der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Likviditet ST2X (dur. 0,5 år) Hittil i år 1,48 % 0,70 % 1 år 3,03 % 2,20 % 2 år 6,15 % 4,64 % 3 år 8,58 % 6,65 % 4 år 15,74 % 12,92 % 5 år 21,80 % 18,29 % 10 år 44,89 % 41,62 % Siden start 115,37 % 113,62 % Durasjon 0,36 Rentefølsomhet 0,35 Standardavvik fond 0,73 % Standardavvik ref.indeks 0,71 % Verdipapirer Kupong- Løpe- Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente dager m/renter gev/tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt DNB Bank 5, ,9 % Sparebanken Nord-Norge 3, ,1 % Sparebanken Vest 4, ,7 % Sparebanken Midt-Norge 5, ,6 % Spb Vest 3, ,4 % Spb Sogn og Fjordane 5, ,6 % Terra Boligkreditt 3, ,5 % Sparebanken Rogaland 3, ,5 % Kredittforeningen for Spb 2, ,5 % Storebrand 3, ,9 % Spb 1 Buskerud-Vestfold 3, ,4 % Sparebanken Øst 3, ,5 % Spb 1 Østfold Akershus 3, ,5 % Sparebanken Pluss 3, ,4 % KLP Banken 3, ,5 % Delsum ,3 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Drammen Kommune 5, ,6 % Trondheim Kommune 2, ,1 % Delsum ,7 % Sum obligasjoner ,0 % Sertifikater Bank og Kreditt Helgeland Sparebank 3, ,6 % Spb 1 Boligkreditt 3, ,6 % Spb 1 Boligkreditt 3, ,4 % Sparebanken Møre 2, ,5 % Delsum ,2 % Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,30 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks ST2X Sum sertifikater ,2 % Sum verdipapirer ,2 % Netto kontantbeholdning Innskudd DNB Bank ,9 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,8 % Sum ,0 % 15

18 CARNEGIE FORVALTNING Carnegie Forvaltning Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Carnegie Forvaltning har moderat renterisiko med en referanseindeks på 1 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 2 år. Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrenteobligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Forvaltning Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 (dur. 1 år) Hittil i år 1,61 % 0,56 % 1 år 3,44 % 2,66 % 2 år 6,29 % 4,98 % 3 år 8,88 % 7,01 % 4 år 18,38 % 15,08 % 5 år 23,49 % 19,83 % 10 år 51,26 % 46,35 % Siden start 213,59 % 195,16 % Durasjon 0,64 Rentefølsomhet 0,63 Standardavvik fond 1,80 % Standardavvik ref.indeks 1,37 % Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks ST3X Verdipapirer Kupong- Dura- Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente sjon m/renter gev/tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt DNB Bank 5, ,8 % Sparebanken Øst 3, ,7 % Sparebanken Nord-Norge 3, ,7 % Spb 1 Buskerud-Vestfold 4, ,6 % Sparebanken Rogaland 4, ,8 % Sandnes Sparebank 5, ,8 % Sparebanken Vest 5, ,9 % Sparebanken Pluss 6, ,0 % Rygge Vaaler Sparebank 5, ,5 % Sparebanken Møre 5, ,7 % Helgeland Sparebank 7, ,8 % Storebrand Bank 6, ,8 % Spb Sogn og Fjordane 5, ,8 % Kredittforeningen for Spb 3, ,8 % Delsum ,7 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Oslo Kommune 4, ,2 % Trondheim Kommune 3, ,8 % Delsum ,0 % Sum obligasjoner ,7 % Sertifikater Bank og kreditt Spb 1 Boligkreditt 3, ,7 % Delsum ,7 % Sum sertifikater ,7 % Sum verdipapirer ,4 % Netto kontantbeholdning Innskudd DNB Bank ,6 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,6 % Sum ,0 % 16

19 CARNEGIE OBLIGASJON Carnegie Obligasjon Obligasjonsfondet Carnegie Obligasjon har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Fondet skal gi investorer med lang tidshorisont en høyere avkastning enn hva pengemarkedet og den kortsiktige delen av obligasjonsmarkedet kan gi. Fondets meravkastning oppnås ved å aktivere renterisiko og ikke ved økt kredittrisiko. Carnegie Obligasjon har moderat renterisiko med en referanseindeks på 3 års durasjon. Maksimal tillatt durasjon er på 4 år, og fondets nedre durasjonsgrense er på 2 år. Fondet har svært strenge plasseringsrammer og kan bare investere i sertifikater og fastrenteobligasjoner der utsteder har minimum BBB-rating fra Moodys, Standard & Poors, Fitch eller anerkjente norske analysemiljøer. Investeringene er begrenset til verdipapirer som vektes 0-20 % ved beregning av finansinstitusjoners og pensjonskassers kapitaldekning, og det investeres i de mest omsettelige sertifikater og obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylkeskommuner og kommuner, norske finansinstitusjoner med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Verdiutvikling siste 10 år Carnegie Obligasjon Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 4 (dur. 3 år) Hittil i år 2,72 % 1,53 % 1 år 6,63 % 5,69 % 2 år 10,35 % 8,15 % 3 år 16,77 % 13,61 % 4 år 32,09 % 27,36 % 5 år 33,65 % 32,67 % 10 år 69,31 % 72,02 % Siden start 156,44 % 363,81 % Durasjon 2,94 Rentefølsomhet 2,84 Standardavvik fond 3,70 % Standardavvik ref.indeks 2,91 % Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto ISIN nummer NO Oppstartsdato Referanseindeks ST4X Verdipapirer Kupong- Dura- Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av rente sjon m/renter gev/tap portef. Obligasjoner Bank og kreditt Sparebanken Møre 5,40 1, ,8 % Sparebanken Øst 4,35 2, ,9 % Sparebanken Hedmark 4,30 2, ,7 % Sparebanken Midt-Norge 4,70 3, ,6 % DnB Boligkreditt 5,55 1, ,7 % BN Boligkreditt 5,90 2, ,0 % Sparebanken Sør 5,25 2, ,8 % BN Bank 4,80 2, ,7 % Spb 1 Sr-Bank 4,75 2, ,6 % Sparebank 1 Gruppen 4,51 1, ,5 % Sparebank 1 SMN 4,85 2, ,6 % BN Kreditt 5,00 2, ,2 % Spb 1 Buskerud-Vestfold 4,65 2, ,7 % Sparebanken Nord-Norge 4,20 3, ,5 % Bolig- og Næringsbanken 4,40 3, ,9 % Sparebank 1 Ringerike 4,65 3, ,8 % Sparebanken Pluss 5,15 3, ,8 % Sparebanken Pluss 5,25 3, ,5 % Sparebanken Midt-Norge 5,35 3, ,5 % Bank 1 Oslo 4,95 3, ,5 % DNB Bank 4,75 4, ,2 % Delsum ,5 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Oslo Kommune 4,20 2, ,1 % Oslo Kommune 4,45 3, ,6 % Delsum ,7 % Sum obligasjoner ,1 % Netto kontantbeholdning Innskudd DNB Bank ,9 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,9 % Sum ,0 % 17

20 PRAKTISK INFORMASJON Praktisk informasjon Kjøp av fond Ved kjøp av fond fylles tegnings- og innløsningsblanketten ut og sendes til Carnegie per telefax, e-post eller brev. Ved første gangs tegning må bekreftet kopi av legitimasjon vedlegges. Kopi av legitimasjon kan kun sendes per post eller scannes inn og sendes per e-post. Bekreftelse på at det er rett kopi av legitimasjon kan skaffes hos f. eks. revisor, politi, advokat, post- eller bankkontor. Betaling kan skje ved å krysse av tegningsblanketten for fullmakt til å belaste konto med Engangsfullmakt - Verdipapirhandel, det vil si at Carnegie Kapitalforvaltning AS får fullmakt til å belaste andelseierens bankkonto. Dersom Carnegie har engangsfullmakten i hende før kl skjer normalt kursfastsettelsen dagen etter. Det må være dekning på konto når engangsfullmakten sendes Carnegie. Beløpet kan også betales med bankgiro eller andre typer giroavtaler, telebank eller internettbank. Kursfastsettelsen skjer den dato pengene er valutert fondets konto. Andelene registreres på egen konto i Verdipapirsentralen (VPS). Ved opprettelse av ny konto sender VPS først en endringsmelding som bekrefter kontoopprettelsen. VPS sender også kvittering på at pengene er valutert fondets konto noen dager senere. Vi trenger hele personnummeret eller foretaksnummeret ved opprettelse av VPS-konto. Har man VPS-konto fra før som er opprettet i bank eller meglerselskap, kan denne sannsynligvis benyttes (sjekk at kontonummeret starter med 0 eller 1). Tegningsblanketten inneholder et eget felt der VPS-nummeret kan påføres. Salg av fond For å selge fondsandeler kan blankett for innløsning fylles ut og signeres av andelseier. Blanketten må sendes Carnegie Kapitalforvaltning AS per telefax, brev eller e-post. Melding som er mottatt innen kl får sluttkurs samme dag. Melding som er mottatt etter kl får sluttkurs første påfølgende virkedag. Pengene utbetales normalt 3 virke dager etter kursdagen. Dette skyldes at Carnegie må selge verdipapirer som også har 3 dagers oppgjør i verdipapirmarkedet. Bytte av fond Bytte av fond fungerer på samme måte som salg og kjøp av andeler. Bytte av fond medfører skattbar realisasjon av tap eller gevinst for andelene som selges. Blanketten for tegning og innløsning fylles ut og sendes Carnegie per telefax, brev eller e-post. Spareavtale Avtale om månedlig sparing kan inngås for alle Carnegies aksjefond. Spareavtalen fylles ut for automatisk belastning av bankkonto. Minste månedlig sparebeløp er kr ,- i hvert fond. Spareavtalen må være Carnegie i hende minst 30 dager før første ønskede belastningsdato. VPS sender bekreftelse på at spareavtale er opprettet. Spareavtalen blir registrert av Carnegie og blir sendt til BBS for godkjenning. I forbindelse med spareavtalen blir det opprettet AvtaleGiro mellom andelseieren og andelseierens bank, Carnegie må derfor motta originalen (ikke fax eller e-post) av skjemaet slik at vi kan sende spareavtalen videre til BBS for godkjenning. for tap Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter kan du lese mer om på våre internettsider: 18

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Carnegie WorldWide Etisk

Carnegie WorldWide Etisk Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 CARNEGIE worldwide etisk carnegie kapitalforvaltning as Fjordalléen 16, Aker Brygge Postboks 1434 Vika, 0105 Oslo Tlf +47 22 00 98 00 Fax +47 22 00 98 11 e-post

Detaljer

Halvårsrapport 2010 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2010 - Verdipapirfond c Halvårsrapport 2010 - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 2010 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS. Verdipapirfond

Carnegie Kapitalforvaltning AS. Verdipapirfond c Carnegie Kapitalforvaltning AS Årsrapport 2012 Verdipapirfond Årsrapport 2012 Første del - Markedskommentarer Informasjon- 2013 1 Markedskommentar: Sentralbankene inntar skansene 2 Aksjeforvaltningen

Detaljer

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012 Veksten flatet ut i april Månedsrapport April 2012 April var en måned hvor veksten i verdens aksjemarkeder, og veksten på Oslo Børs flatet ut. Verdensindeksen uttrykt i norske kroner sank 0,3 % i april,

Detaljer

Carnegie Kapitalforvaltning AS

Carnegie Kapitalforvaltning AS c Carnegie Kapitalforvaltning AS Årsrapport 2011 Verdipapirfond Produsert av Carnegie Kapitalforvaltning AS Foto: Christian Løverås/ Lena Krefting Trykk: 07 Gruppen INNHOLD - INFORMASJON Årsrapport 2011

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Årsrapport 2009 - Verdipapirfond

Årsrapport 2009 - Verdipapirfond c Årsrapport 2009 - Verdipapirfond Innhold Første del - Markedskommentarer Nyheter fra Carnegie 1 Bot og bedring, men behov for rebalansering 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 - Carnegie Aksje Norge 6

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer