Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug"

Transkript

1 Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug

2 Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef Fax Epost: Kontortid: Måndag-fredag kl kl (kontoret kan væra stengd i kontortida. Kontakt då eksp. i rådhusetef ) Kontakttelefon ved krise: mobil: Kyrkjelydsmusikar: Trond Fykse Tlf Kyrkjeverje: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Kari Erikstein tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle tlf Sokneprest: Torbjørn Aamli tlf Undervisningsprest: Steinar Sneås Skauge tlf Konsulent: Linda G. Lunga Barnearbeider: Eva Kristin Dale Wessman KONTAKT: Kyrkjeblad for Meland Utgjevar: Meland sokneråd Layout: Harald Wiig Andersen Redaktør: Harald Wiig Andersen Trykking: Trykk-service as Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og gjevartenesta konto nummer: Meland kyrkje: Eg var nyleg på gudsteneste i ein kyrkjelyd på Sunnmøre. Sjeldan har eg blitt så glad for det eg såg i kyrkja som den dagen. Ein ting var at det aula av ungar i kyrkja. Det er sjølvsagt kjekt, men det kan det jammen gjere her i Meland også. Dette var absolutt fint, men det var ikkje det som gjorde meg så glad. Det som gjorde meg så glad var at i ei ganske full kyrkje var det kanskje tjue-tretti prosent av dei som var der som ikkje kom frå Norge, men frå andre land. Det sat ei stor gruppe i kyrkja som kom frå Afrikas horn. Rundt i kyrkja sat det spreidd fleire som såg ut som om dei kom frå ulike land i Asia, og fleire sat med propper i øyrene og fekk simultantolka gudstenesta; eg vil tru til polsk. Denne kyrkjelyden hadde klart noko som ikkje veldig mange kyrkjelydar i kyrkja vår har klart. Dei hadde klart å gje innflyttarane deira sjølvsagte plass i kyrkjelyden. Eg seier innflyttarar, for det var ikkje berre dei som kom frå andre land som var der. Det var også innflyttarar frå andre stader i Norge. Her har vi i Meland ein del å lære. Vi høyrer ikkje så mange språk på kyrkjekaffien i Meland. Vi har heldigvis ein del ulike dialektar, men det er nok ein del å gå på der også, med tanke på kor mange folk som flyttar hit til kommunen. -2- Eg har ein draum om at fellesskapen vår i Meland kyrkjelyd skal spegle at vi er eit fleirkulturelt samfunn. Det flottaste eg veit er at pensjonisten og småbarnet, den svartkledde rockaren og den gråaste revisoren, den med åtte generasjonar bak seg på same gard og den som nyleg budde på andre sida av jorda, strilen og totningen, den evige ungkaren og familiemora, professoren og den som hoppa av skule etter grunnskulen, at alle desse møtast på gudstenesta. Dette kan vi få til. Men då må vi som vanlegvis er i kyrkja be med oss naboar og kolleger som ikkje brukar å gå på gudsteneste. Og du som trur du ikkje passar inn i kyrkja av ein eller annan grunn om det er fordi du snakkar eit anna språk, ikkje kjenner nokon der eller meiner du ikkje passar inn av ein annan grunn: Du har ein plass i kyrkjelyden. Meland er ein mangfaldig kommune. Vi er innvandrarar, innflyttarar og innfødde. Vi kjem frå ulike sosiale lag og samanhengar. Vi er unge og gamle. Draumen min er at dette skal visast på gudstenestene våre. Steinar Sneås Skauge Undervisningsprest

3 Barnearbeidaren reiser til Singapore - utsending 4.august Eva Kristin Dale Wessman, som sidan september i fjor har vore tilsett i stillinga som Løvegjengen sin medarbeidar i staben, har saman med mannen Steinar og borna takka ja til teneste i sjømannskyrkja i Singapore. Dermed mistar vi ein god medarbeidar, men vi gler oss over at familien Wessman vil ta steget ut i teneste i kyrkja i utlandet! Søndag 4.august vert det markering av utsendinga på gudstenesta i Meland kyrkje kl Ny barnearbeidar Stillinga som barnearbeidar er utlyst på nytt og tilsetting vert etter planen gjort i desse dagar, slik at personen kan ta til frå hausten. «Vekenytt» nyheiter på epost. Kyrkjekontoret sender nesten kvar veke ut eit nyheitsbrev til dei som ønskjer det med nyheiter om arrangement og anna som er kjekt å vite om arbeidet i kyrkjelyden, misjonsnytt med meir. Viss du vil vere mottakar av dette nyheitsbrevet, send ein epost til så set vi deg opp på lista. Vil du ha besøk? Eller ønsker du eit menneske å gjere noko saman med? Felles besøksteneste mellom Røde Kors, frivilligsentralen, biblioteket og kyrkja i Meland er no i gang. Ta kontakt med frivilligsentralen eller kyrkjekontoret om du ønsker å kome i kontakt med eit medmenneske. Kanskje du har ein slektning/ven som treng hjelp med å ringe til besøkstenesta? Vi treng fleire medarbeidarar i løvegjengen i kyrkja. Kom å bli med oss!! Mange trur det er så mykje som skal til om ein skal vera med som arbeider i løvegjengen. Slik er det ikkje. Vi har bruk for alle!! Dersom du kan vera med litt eller mykje så ta kontakt med kyrkjekontoret. God sommer fra oss i Løvegjengen!! -3-

4 Lys over detaljene Matt 3:9 9 Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Og da gir setningen mening fordi den er et ordspill. Når navnet Abraham uttales, lyder det svært likt med ordet for å Vekke opp AVRAHAM og LeHARIM. Det er døperen Johannes som sier dette når det kommer fariseere og saddukeere til ham ved Jordan der hvor han står og døper. Hadde han vært en av oss, ville han åpnet med å si noe sånt: Velkommen! Hyggelig å se at så mange av dere har funnet veien hit i dag. Men døperen brydde seg om å lære mye om verken PR eller møteledelse eller alminnelig høflighet, og han hadde nettopp kalt dem for Ormeyngel. Vi vet ikke helt hva det betyr, men det var sikkert ikke fint ment. Men det virker jo bare rart når han snakker om at Gud kan lage barn av stein. Uttrykker gir ingen mening på norsk, og heller ikke på gresk som vi har oversatt det fra. Men de som hørte dette, forstod med en gang hva han mente. Døperen og tilhørerne hans snakker jo verken gresk eller norsk, men hebraisk Det gamle testamentets og jødenes språk. Ordet for Barn er BANIM, og ordet for Stein er abanim. Han har derfor ganske sikkert sagt det slik: Min H abanim ha elle jakhol Elohim leharim banim le- Avraham. Det rimer og det er lett å huske. Jesus bruker samme ordspillet i noe han sier i Bergprekenen. Den kommer vi til senere. Jan Rantrud Flygelfondet Gje di gåve til flygelfondet! I 2016 fyller Meland kyrkje 150 år. Vi vil gje jubilanten ei gåve som kan glede heile kulturlivet i Meland- eit flygel. Vær med og gje di gåve til Kontonummer: Merk: Flygelfondet. -4-

5 Kirkens SOS er Noregs største kriseteneste på telefon og internett. Nå treng vi fleire frivillige medarbeidarar til vaktrommet i Bergen. Oppgåva di er å lytte og tenkje høgt saman med den som tek kontakt. Du skal ikkje gje råd eller løyse den andre sine problem. Du får innføringskurs, rettleiing og vidare fagleg oppfølging så lenge du er med i tenesta. Vanleg vaktturnus er 2 vakter i månaden, tilpassa din kvardag. Kirkens SOS er ein døgnopen kriseteneste, tilgjengeleg via telefon, SOS-melding og SOS-chat. Du må vere mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til eigne kriser. Kurset er gratis og omfattar undervisning om samtalemetodikk, og om kva som kan gje håp og livsmot når livet er vanskeleg. Kursstart 30. september. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin, tlf / mob Epost: Meir informasjon på OLSOKFEIRING I FJON FJELLKYRKJE MANDAG 29. JULI KL GUDSTENESTE -SERVERING AV RØMMEGRAUT/KAFFIMAT (kr.100,-familie maks kr 250,-) -PROGRAM -LYNUTLODNING -BÅLBRENNING Velkomen til ein flott kveld!. Arr: Osterfjorden sokneråd/styret for Fjon Fjellkyrkje -5-

6 Jeg hørte en nabo si her en dag: En god barnetro er et viktig fundament for livet. Hun var opptatt av trosopplæring i barnehagen. Det blir mindre av trosopplæring i offentlig skoleverk og barnehager. Det betyr at det er vi som foreldre som må ta ansvar for at barna våre lærer seg om Gud. Jeg skal selv flytte poden til en barnehage uten utvidet kristen formålsparagraf. Min eldste datter skal inn i skolen. Jeg kjenner alvoret begynner å gå opp for meg. Det er faktisk ikke noen andre enn meg og kirken som kan gi barna mine en barnetro! Så har jo de fleste det travelt da ukene flyr som småbarnsforeldre. Det kan være vanskelig å få til rutiner med barnebibel og bønn. Søndags formiddag er vi trøtte og barna ser på Disney Junior, endelig ro. Skal vi i kirken i dag? Nei ikke i dag Kanskje neste søndag. Så ble det Mikkes klubbhus i stedet for den barmhjertige samaritan.. ja, ja. Jeg ønsker å gi barna mine en trygg tro. Da tenker jeg at et godt sted å begynne er å bygge vaner som er gode for meg selv og min familie. Jeg ønsker at søndagen skal være en spesiell dag. En dag vi roer ned og en dag vi lærer om Gud.. (Det er ikke sikkert vi får det til hver gang )! Så kan jeg jo få litt trosopplæring selv! Kanskje blir jeg inspirert til å lære barna mine om troen min hjemme?! -6- Siren Godø

7 Bøker, musikk og film rett heim born får pakkar med bibelforteljingar, kveldsbøner og filmar i postkassa tre gonger i året. Av Turid K. Vevatne Den viktigaste trusopplæringa, dei beste samtalane og den ærlegaste undringa skjer i heimen. Midt mellom middagsrestar, lego klossar og sofaputer. Kvar gong pakken frå Tripp Trapp kjem, så er produkta med på å skape rom for tru, håp og undring heime hos oss, seier Karen Kilane, trusopplærar i Den norske kyrkje og mamma til to små jenter. Dåpsklubben Tripp Trapp er eit tilbod for foreldre, besteforeldre, fadrar og andre vaksne som ønskjer at born dei er glade i skal få opplæring i kristen tru. Klubben tilbyr tre pakkar i året. Desse er varierte og inneheld bøker, CD-ar, DVD-ar, tøyprodukt og anna materiell. Produkta er tilpassa alder og utviklingsnivå til barnet. Tru i kvardagen Eg og borna mine er spesielt glade i Kirkerottene og Bo og Nora, som vi har blitt kjent med gjennom klubben, seier Karen. Vi har ledd og grått, prata om det skumle og det gode saman med desse gode figurane, seier ho. Dagleg leiar i klubben, Cecilie Holdø, seier at produkta i klubben, saman med samtalar og ritual som lystenning, kveldsbøner og liknande vil kunne styrkje fellesskapet i familien, og dessutan gi trua ein plass i kvardagen til barnet. Leve livet IKO-Forlaget, som driv klubben, ønskjer å formidle bibelforteljingar til borna, men også å presentere dei gode skjønnlitterære forteljingane til dei. Holdø meiner desse forteljingane kan vise at verda består av meir enn det vi kan ta og kjenne på. Å hjelpe born til å leve livet og finne meininga med det det er teologi på sitt beste, seier ho. -7- Dåpsklubben Tripp Trapp er for born mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubbar kan ein velje å avbestilla pakkar eller å bestille ekstraprodukt med gode tilbodsprisar. Sjå for meir informasjon.

8 -8-

9 -9-

10 Teiknekonkuranse På torgdagen 8 juni på Frekhaug senter hadde kyrkja ein eigen stand. Her vart det laga vaflar, løva var der, og dei snakke med folk om planar for ny kyrkje på Frekhaug, og kva folk meiner om det. Det var også eit teiknebord der det var ein teiknekonkuranse. Borna skulle teikne den nye kyrkja vi ynskjer oss på Frekhaug. Vinnaren vart Ingelin Miljeteig. Hennar teikning pryder framsida på dette nummeret av Kontakt. Grunngjeving for att denne teikinga vann var: Ei kyrkje som er himmelvendt med spenstig utforming. Sommarfuglane er eit kristent symbol for det nye livet. Vi ser at det er menneske i kyrkja. Ingelin vann eit gåvekort på Trend Her er nokre av dei andre teikningane som kom inn på konkuransen. Tusen takk til alle som var med! -10-

11 Skriv kva du meiner om ny kyrkje! På vil det ei tid framover ligge ute nokre spørsmål som vi vi ønsker folk flest kan svare på. Kva kan vi bruke ei ny kyrkje på Frekhaug til? Kva har du bruk for? Har du andre kommentarar? Innspela vil bli brukt i den vidare planleggingsprosessen. Venleg helsing Anne Sofie Nergård Uthaug, kyrkjeverje Meland-11kyrkjelyd

12 Biskop Halvor- I smil og alvor Biskopen har vore på visitas. «Det eg har sett desse dagane har imponert meg. Eg er stolt over å ha ein slik kyrkjelyd i bispedømet, for Meland kyrkjelyd er ein kyrkjelyd som vil», seier biskopen i visitasforedraget. Biskopen takkar for vennleg mottaking og gode samlingar, og vi i stab og sokneråd sender takken vidare til Meland kommune, med alle leiarar, til skular, til Maks (tidligere Meland Arbeidssenter), og til alle meddarbeidarar og deltakarar ved dei ulike arrangementa. Takk! Visitasforedraget og fleire opplysningar finn de på heimesida vår. Her kjem nokre stikkord frå foredraget: Meland kyrkjelyd. - har eit mål og ein visjon og ein strategi som de faktisk brukar. - vil «byggja kyrkjelyd». Det er heilt klart etter møte med ein engasjert stab. Og (.) 250 medarbeidarar med store og små tenester i kartoteket». - har ei imponerande gjevarteneste - vil forkynna Kristus - vil fremja rettferd Utfordringar frå biskopen (ordrett sitert): 1. Hald fram med å vera samarbeidsvillige, men vit når det skal dragast ei grense! 2. Ta grep for å nå ungdomen, særleg den uorganiserte! 3. Gå til gudsteneste regelmessig for Guds skuld og di eiga skuld! 4. Få på plass kyrkjetomt og forkynn fram engasjement, gjevarteneste og dugnadsånd for eit nytt bygg! -12-

13 Glimt frå visitasen april Danseinslag på visitasgudstenesta Sangkoret Felix og Siren Godø på visitasgudstenesta Sangkoret Octavia syng på visitasgudstenesta Ordfører Nils Marton Aadland hilser frå kommunen på kulturkvelden Sangkoret Felix syng på kulturkvelden Serlina og Barbro Sulebakk sang på kulturkvelden -13-

14 Flygelkake på kulturkvelden Melano på kulturkvelden Carlos Salinas på kulturkvelden Jamie Walde på kulturkvelden Leif Johnsen på kulturkvelden I møte med soknerådet -14-

15 På besøk på Open Møteplass I møte med ungdomar på Møteplassen Kjøkkendugnad på medarbeidarfesten Kjøkkendugnad på medarbeidarfesten Som vi ser av bileta skjer det mykje når ein biskop kjem på visitas! Tusen takk til alle de i staben og sokneråd som organiserte alt rundt visitasen! Halvor i møte med den yngste garden -15-

16 Velkommen til Sommerstevnet på Frekhaug ved Bergen i tiden juli 2013! Veien du skal gå - det er tema både for HimalPartners 75-årsjubileum og for Sommerstevnet Det går av stabelen i Bergensområdet, på Folkehøgskolen på Frekhaug i tiden juli NB! Etter to år med Sommerstevne i juni, er vi tilbake på tidspunktet møtet pleide å være tidligere. Sommerstevnet 2013 blir i Bergensområdet, nærmere bestemt på Nordhordland Folkehøgskule på Frekhaug, - en halv times kjøring fra Bergen sentrum. Program: Torsdag 25. juli 18.00: Middag 19.30: Åpningsmøte som starter med Allesammen-møte ved Tore Thomassen Fredag 26. juli 08.00: Morgenbønn 09.00: Frokost 09.30: Alle-sammen-møte ved Tore Thomassen 10.00: Bibeltime ved Rolf Ekenes Barnas misjonstime 11.30: Lunsj 12.00: Seminarer 14.15: Utflukt 18.00: Middag 19.30: Kveldsmøte som starter med Allesammen-møte ved Tore Thomassen 21.30: Den tradisjonsrike fotballkampen Lørdag 27. juli Morgenbønn på Filadelfia 09.00: Frokost 09.30: Alle-sammen-møte ved Tore Thomassen 10.00: Bibeltime ved Rolf Ekenes Barnas misjonstime 11.30: Lunsj 14.00: Himalayatorg for hele familien på Festplassen, Bergen 15.00: Jubileumsseminar i Centralkirken (v/fløibanen) 18.00: Middag 19.30: Alle-sammen-møte ved Tore Thomassen 20.00: Festkveld med gjester Sang av Garness Søndag 28. juli 09.00: Frokost 11.00: Gudstjeneste i Meland kyrkje -16-

17 Dette kan bli din annonseplass Ta kontakt med Meland Kyrkjekontor -17-

18 Døypte til Livets gang Borgar Jæger Aga Meland kyrkje Oliva Fosse Dahle Meland kyrkje Lars Strømmen Gjuvsland Meland kyrkje Sam Fosse Kalnes Meland kyrkje Matheo Ottemo Meland kyrkje Malin Nordås Romarheim Meland kyrkje Ariel Olsson Bjørnestad Meland kyrkje Johanna Bruvik Eide Meland kyrkje Theodor Helander Fjeldstad Meland kyrkje Malvin Rambech Flatekval Meland kyrkje Selma Karine Toppe Kristiansen Meland kyrkje Inez-Marie Toppe Persson Ström-Alanäs Församling. Trym Stokseth Veland Meland kyrkje Benjamin Helland Meland kyrkje Fride Lunde Dale Bygstad kyrkje Victor Cosmin Corbean Meland kyrkje Casper Simmenes Jakobsen Meland kyrkje Linnea Marie Husebø Refsland Meland kyrkje Simeon Støylen Skauge Meland kyrkje Aurora Grutle Båtevik Meland kyrkje Leander Fløysand Meland kyrkje Ludvik Fløysand Meland kyrkje Nikolai Vikebø Fosse Meland kyrkje Ellen Marie Hove-Henriksen Frekhaug bedehus Philip-André Landsvik Meland kyrkje William Kvalvaag Sagstad Meland kyrkje David Mathias Mountjoy Meland kyrkje Olivia Mountjoy Meland kyrkje Ylva Torsvik Brakstad Meland kyrkje Leonardo Guzman Haugland Meland kyrkje Pernille Holmetun Meland kyrkje Elias Myhre Meland kyrkje Lucas Litangen Frønningen Meland kyrkje Leah Viktoria Rugtveit Sagosen Meland kyrkje Josefine Tveito Meland kyrkje -18-

19 Døde 1/1-5/ Navn: Født dato: Død Dato: Gravlagt: Oda Inger Andrea Lomheim MELAND KYRKJE Kari Hopland MELAND KYRKJE Kari Kårbø MELAND KYRKJE Anna Othilie Erlandsen MELAND KYRKJE Sigurd Skarpenes MELAND KYRKJE Margunn Julia Fosse MELAND KYRKJE Reidar Midtøy MELAND KYRKJE Gudveig Kirsten Karoline Eikeland MELAND KYRKJE Rune Pletten MELAND KYRKJE Gerd Eikeland Berge MELAND KYRKJE Per Bjarne Rossland MELAND KYRKJE Atle Borge MELAND KYRKJE Evy Irmelin Tufte MELAND KYRKJE Vigde Eva Kristin Mikalsen og Thomas Nordnes Meland kyrkje Cathrine Solend og Vidar Rognalsen Meland kyrkje Helen Lundberg og Nils Martin Espetvedt Meland kyrkje -19-

20 Gudstenesteliste Barne- Nattverd/ opp- Kirke Stad Dato Dato Kl Tid Gudstjeneste Arrangement DÅP/NTV legg Liturg Merknader Prest Løvegj. dåp Kommentar MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli Meland kyrkje :00 Gudsteneste Ja/Ja Nei KYRKJE Skauge Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Gudsteneste Ja/Ja Nei N/D Skauge Aamli Meland kyrkje KYRKJE :00 Gudsteneste Ja/Ja Nei MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli Overå KYRKJE Himalpartner sitt Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Gudsteneste Ja/Ja Nei N/D årsmøte deltek Aamli Minde KYRKJE MELAND :00 Gudsteneste N/D Olsokgudstjeneste Skauge med Fjon fjellkyrkje KYRKJE :00 Familiemesse Nei/Nei rømmegraut og bål Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Gudsteneste Gudsteneste Ja/Ja Nei N/D Skauge Skauge KYRKJE Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Gudsteneste Gudsteneste Ja/Ja Nei N/D Aamli Caro Aamli Canto frå Semper Op Meland kyrkje KYRKJE :00 Gudsteneste Nei/Ja Ja OppstartsgudstenesteDresden. Aamli MELAND :00 Gudsteneste N X Skauge Oppstartsgudsteneste KYRKJE Friluftsgudsteneste Holmeknappen MELAND :00 19:00 Gudsteneste Samtalegudsteneste Nei/Nei Nei Kystsogedagane Skauge Samtalegudsteneste Skauge med Meland kyrkje KYRKJE :00 Gudsteneste Ja/Ja Ja konfirmantane Aamli Holmeknappen :00 Friluftstgudsteneste Aamli I samband med Kystsoged Fellesmøte TV Inter. Egil Scala. Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Kveldsbøn Gudsteneste Nei/Nei Nei N/D Svartdal X m.fl. Skauge KYRKJE Meland kyrkje :00 Konfirmasjon Nei/Nei Nei Skauge MELAND :30 Konfimasjonsgudsteneste Skauge Meland kyrkje KYRKJE :00 Konfirmasjon Nei/Nei Nei Skauge Meland kyrkje MELAND :00 12:30 Konfirmasjon Konfimasjonsgudsteneste Nei/Nei Nei Skauge KYRKJE Skauge MELAND :30 Konfimasjonsgudsteneste Skauge Skauge / Meland kyrkje KYRKJE :00 Konfirmasjon Nei/Nei Nei Aamli MELAND :00 Konfimasjonsgudsteneste Skauge KYRKJE Skauge/ Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Konfirmasjon Konfimasjonsgudsteneste Nei/Nei Aamli Aamli Meland kyrkje KYRKJE :00 Gudsteneste Nei/Ja Ja Søndagsåpent Aamli MELAND :00 Konfimasjonsgudsteneste Aamli Frekhaug, KYRKJE rådhuskantina MELAND :00 11:00 Gudsteneste Nei/Ja Ja N/D Aamli Aamli KYRKJE Meland rådhus, :00 Gudsteneste 4 års bok. X Sønd. Aamli skulens Meland kyrkje Frekhaug :00 Gudsteneste Nei/Nei Ja dag Skauge MELAND KYRKJE :00 N X Aamli 50 års konfirmantar. Treng du skyss til kyrkja? Ring kyrkjekontoret innan torsdag tlf

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Informasjon for Meland kyrkjelyd

Informasjon for Meland kyrkjelyd Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Sveio. Eg er imponert over det eg har sett, og det varmar ein biskop når ordføraren fortel

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer