Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug"

Transkript

1 Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug

2 Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef Fax Epost: Kontortid: Måndag-fredag kl kl (kontoret kan væra stengd i kontortida. Kontakt då eksp. i rådhusetef ) Kontakttelefon ved krise: mobil: Kyrkjelydsmusikar: Trond Fykse Tlf Kyrkjeverje: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Kari Erikstein tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle tlf Sokneprest: Torbjørn Aamli tlf Undervisningsprest: Steinar Sneås Skauge tlf Konsulent: Linda G. Lunga Barnearbeider: Eva Kristin Dale Wessman KONTAKT: Kyrkjeblad for Meland Utgjevar: Meland sokneråd Layout: Harald Wiig Andersen Redaktør: Harald Wiig Andersen Trykking: Trykk-service as Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og gjevartenesta konto nummer: Meland kyrkje: Eg var nyleg på gudsteneste i ein kyrkjelyd på Sunnmøre. Sjeldan har eg blitt så glad for det eg såg i kyrkja som den dagen. Ein ting var at det aula av ungar i kyrkja. Det er sjølvsagt kjekt, men det kan det jammen gjere her i Meland også. Dette var absolutt fint, men det var ikkje det som gjorde meg så glad. Det som gjorde meg så glad var at i ei ganske full kyrkje var det kanskje tjue-tretti prosent av dei som var der som ikkje kom frå Norge, men frå andre land. Det sat ei stor gruppe i kyrkja som kom frå Afrikas horn. Rundt i kyrkja sat det spreidd fleire som såg ut som om dei kom frå ulike land i Asia, og fleire sat med propper i øyrene og fekk simultantolka gudstenesta; eg vil tru til polsk. Denne kyrkjelyden hadde klart noko som ikkje veldig mange kyrkjelydar i kyrkja vår har klart. Dei hadde klart å gje innflyttarane deira sjølvsagte plass i kyrkjelyden. Eg seier innflyttarar, for det var ikkje berre dei som kom frå andre land som var der. Det var også innflyttarar frå andre stader i Norge. Her har vi i Meland ein del å lære. Vi høyrer ikkje så mange språk på kyrkjekaffien i Meland. Vi har heldigvis ein del ulike dialektar, men det er nok ein del å gå på der også, med tanke på kor mange folk som flyttar hit til kommunen. -2- Eg har ein draum om at fellesskapen vår i Meland kyrkjelyd skal spegle at vi er eit fleirkulturelt samfunn. Det flottaste eg veit er at pensjonisten og småbarnet, den svartkledde rockaren og den gråaste revisoren, den med åtte generasjonar bak seg på same gard og den som nyleg budde på andre sida av jorda, strilen og totningen, den evige ungkaren og familiemora, professoren og den som hoppa av skule etter grunnskulen, at alle desse møtast på gudstenesta. Dette kan vi få til. Men då må vi som vanlegvis er i kyrkja be med oss naboar og kolleger som ikkje brukar å gå på gudsteneste. Og du som trur du ikkje passar inn i kyrkja av ein eller annan grunn om det er fordi du snakkar eit anna språk, ikkje kjenner nokon der eller meiner du ikkje passar inn av ein annan grunn: Du har ein plass i kyrkjelyden. Meland er ein mangfaldig kommune. Vi er innvandrarar, innflyttarar og innfødde. Vi kjem frå ulike sosiale lag og samanhengar. Vi er unge og gamle. Draumen min er at dette skal visast på gudstenestene våre. Steinar Sneås Skauge Undervisningsprest

3 Barnearbeidaren reiser til Singapore - utsending 4.august Eva Kristin Dale Wessman, som sidan september i fjor har vore tilsett i stillinga som Løvegjengen sin medarbeidar i staben, har saman med mannen Steinar og borna takka ja til teneste i sjømannskyrkja i Singapore. Dermed mistar vi ein god medarbeidar, men vi gler oss over at familien Wessman vil ta steget ut i teneste i kyrkja i utlandet! Søndag 4.august vert det markering av utsendinga på gudstenesta i Meland kyrkje kl Ny barnearbeidar Stillinga som barnearbeidar er utlyst på nytt og tilsetting vert etter planen gjort i desse dagar, slik at personen kan ta til frå hausten. «Vekenytt» nyheiter på epost. Kyrkjekontoret sender nesten kvar veke ut eit nyheitsbrev til dei som ønskjer det med nyheiter om arrangement og anna som er kjekt å vite om arbeidet i kyrkjelyden, misjonsnytt med meir. Viss du vil vere mottakar av dette nyheitsbrevet, send ein epost til så set vi deg opp på lista. Vil du ha besøk? Eller ønsker du eit menneske å gjere noko saman med? Felles besøksteneste mellom Røde Kors, frivilligsentralen, biblioteket og kyrkja i Meland er no i gang. Ta kontakt med frivilligsentralen eller kyrkjekontoret om du ønsker å kome i kontakt med eit medmenneske. Kanskje du har ein slektning/ven som treng hjelp med å ringe til besøkstenesta? Vi treng fleire medarbeidarar i løvegjengen i kyrkja. Kom å bli med oss!! Mange trur det er så mykje som skal til om ein skal vera med som arbeider i løvegjengen. Slik er det ikkje. Vi har bruk for alle!! Dersom du kan vera med litt eller mykje så ta kontakt med kyrkjekontoret. God sommer fra oss i Løvegjengen!! -3-

4 Lys over detaljene Matt 3:9 9 Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Og da gir setningen mening fordi den er et ordspill. Når navnet Abraham uttales, lyder det svært likt med ordet for å Vekke opp AVRAHAM og LeHARIM. Det er døperen Johannes som sier dette når det kommer fariseere og saddukeere til ham ved Jordan der hvor han står og døper. Hadde han vært en av oss, ville han åpnet med å si noe sånt: Velkommen! Hyggelig å se at så mange av dere har funnet veien hit i dag. Men døperen brydde seg om å lære mye om verken PR eller møteledelse eller alminnelig høflighet, og han hadde nettopp kalt dem for Ormeyngel. Vi vet ikke helt hva det betyr, men det var sikkert ikke fint ment. Men det virker jo bare rart når han snakker om at Gud kan lage barn av stein. Uttrykker gir ingen mening på norsk, og heller ikke på gresk som vi har oversatt det fra. Men de som hørte dette, forstod med en gang hva han mente. Døperen og tilhørerne hans snakker jo verken gresk eller norsk, men hebraisk Det gamle testamentets og jødenes språk. Ordet for Barn er BANIM, og ordet for Stein er abanim. Han har derfor ganske sikkert sagt det slik: Min H abanim ha elle jakhol Elohim leharim banim le- Avraham. Det rimer og det er lett å huske. Jesus bruker samme ordspillet i noe han sier i Bergprekenen. Den kommer vi til senere. Jan Rantrud Flygelfondet Gje di gåve til flygelfondet! I 2016 fyller Meland kyrkje 150 år. Vi vil gje jubilanten ei gåve som kan glede heile kulturlivet i Meland- eit flygel. Vær med og gje di gåve til Kontonummer: Merk: Flygelfondet. -4-

5 Kirkens SOS er Noregs største kriseteneste på telefon og internett. Nå treng vi fleire frivillige medarbeidarar til vaktrommet i Bergen. Oppgåva di er å lytte og tenkje høgt saman med den som tek kontakt. Du skal ikkje gje råd eller løyse den andre sine problem. Du får innføringskurs, rettleiing og vidare fagleg oppfølging så lenge du er med i tenesta. Vanleg vaktturnus er 2 vakter i månaden, tilpassa din kvardag. Kirkens SOS er ein døgnopen kriseteneste, tilgjengeleg via telefon, SOS-melding og SOS-chat. Du må vere mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til eigne kriser. Kurset er gratis og omfattar undervisning om samtalemetodikk, og om kva som kan gje håp og livsmot når livet er vanskeleg. Kursstart 30. september. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin, tlf / mob Epost: Meir informasjon på OLSOKFEIRING I FJON FJELLKYRKJE MANDAG 29. JULI KL GUDSTENESTE -SERVERING AV RØMMEGRAUT/KAFFIMAT (kr.100,-familie maks kr 250,-) -PROGRAM -LYNUTLODNING -BÅLBRENNING Velkomen til ein flott kveld!. Arr: Osterfjorden sokneråd/styret for Fjon Fjellkyrkje -5-

6 Jeg hørte en nabo si her en dag: En god barnetro er et viktig fundament for livet. Hun var opptatt av trosopplæring i barnehagen. Det blir mindre av trosopplæring i offentlig skoleverk og barnehager. Det betyr at det er vi som foreldre som må ta ansvar for at barna våre lærer seg om Gud. Jeg skal selv flytte poden til en barnehage uten utvidet kristen formålsparagraf. Min eldste datter skal inn i skolen. Jeg kjenner alvoret begynner å gå opp for meg. Det er faktisk ikke noen andre enn meg og kirken som kan gi barna mine en barnetro! Så har jo de fleste det travelt da ukene flyr som småbarnsforeldre. Det kan være vanskelig å få til rutiner med barnebibel og bønn. Søndags formiddag er vi trøtte og barna ser på Disney Junior, endelig ro. Skal vi i kirken i dag? Nei ikke i dag Kanskje neste søndag. Så ble det Mikkes klubbhus i stedet for den barmhjertige samaritan.. ja, ja. Jeg ønsker å gi barna mine en trygg tro. Da tenker jeg at et godt sted å begynne er å bygge vaner som er gode for meg selv og min familie. Jeg ønsker at søndagen skal være en spesiell dag. En dag vi roer ned og en dag vi lærer om Gud.. (Det er ikke sikkert vi får det til hver gang )! Så kan jeg jo få litt trosopplæring selv! Kanskje blir jeg inspirert til å lære barna mine om troen min hjemme?! -6- Siren Godø

7 Bøker, musikk og film rett heim born får pakkar med bibelforteljingar, kveldsbøner og filmar i postkassa tre gonger i året. Av Turid K. Vevatne Den viktigaste trusopplæringa, dei beste samtalane og den ærlegaste undringa skjer i heimen. Midt mellom middagsrestar, lego klossar og sofaputer. Kvar gong pakken frå Tripp Trapp kjem, så er produkta med på å skape rom for tru, håp og undring heime hos oss, seier Karen Kilane, trusopplærar i Den norske kyrkje og mamma til to små jenter. Dåpsklubben Tripp Trapp er eit tilbod for foreldre, besteforeldre, fadrar og andre vaksne som ønskjer at born dei er glade i skal få opplæring i kristen tru. Klubben tilbyr tre pakkar i året. Desse er varierte og inneheld bøker, CD-ar, DVD-ar, tøyprodukt og anna materiell. Produkta er tilpassa alder og utviklingsnivå til barnet. Tru i kvardagen Eg og borna mine er spesielt glade i Kirkerottene og Bo og Nora, som vi har blitt kjent med gjennom klubben, seier Karen. Vi har ledd og grått, prata om det skumle og det gode saman med desse gode figurane, seier ho. Dagleg leiar i klubben, Cecilie Holdø, seier at produkta i klubben, saman med samtalar og ritual som lystenning, kveldsbøner og liknande vil kunne styrkje fellesskapet i familien, og dessutan gi trua ein plass i kvardagen til barnet. Leve livet IKO-Forlaget, som driv klubben, ønskjer å formidle bibelforteljingar til borna, men også å presentere dei gode skjønnlitterære forteljingane til dei. Holdø meiner desse forteljingane kan vise at verda består av meir enn det vi kan ta og kjenne på. Å hjelpe born til å leve livet og finne meininga med det det er teologi på sitt beste, seier ho. -7- Dåpsklubben Tripp Trapp er for born mellom 0 og 12 år. Klubben har ingen krav til minstekjøp, og som i andre bokklubbar kan ein velje å avbestilla pakkar eller å bestille ekstraprodukt med gode tilbodsprisar. Sjå for meir informasjon.

8 -8-

9 -9-

10 Teiknekonkuranse På torgdagen 8 juni på Frekhaug senter hadde kyrkja ein eigen stand. Her vart det laga vaflar, løva var der, og dei snakke med folk om planar for ny kyrkje på Frekhaug, og kva folk meiner om det. Det var også eit teiknebord der det var ein teiknekonkuranse. Borna skulle teikne den nye kyrkja vi ynskjer oss på Frekhaug. Vinnaren vart Ingelin Miljeteig. Hennar teikning pryder framsida på dette nummeret av Kontakt. Grunngjeving for att denne teikinga vann var: Ei kyrkje som er himmelvendt med spenstig utforming. Sommarfuglane er eit kristent symbol for det nye livet. Vi ser at det er menneske i kyrkja. Ingelin vann eit gåvekort på Trend Her er nokre av dei andre teikningane som kom inn på konkuransen. Tusen takk til alle som var med! -10-

11 Skriv kva du meiner om ny kyrkje! På vil det ei tid framover ligge ute nokre spørsmål som vi vi ønsker folk flest kan svare på. Kva kan vi bruke ei ny kyrkje på Frekhaug til? Kva har du bruk for? Har du andre kommentarar? Innspela vil bli brukt i den vidare planleggingsprosessen. Venleg helsing Anne Sofie Nergård Uthaug, kyrkjeverje Meland-11kyrkjelyd

12 Biskop Halvor- I smil og alvor Biskopen har vore på visitas. «Det eg har sett desse dagane har imponert meg. Eg er stolt over å ha ein slik kyrkjelyd i bispedømet, for Meland kyrkjelyd er ein kyrkjelyd som vil», seier biskopen i visitasforedraget. Biskopen takkar for vennleg mottaking og gode samlingar, og vi i stab og sokneråd sender takken vidare til Meland kommune, med alle leiarar, til skular, til Maks (tidligere Meland Arbeidssenter), og til alle meddarbeidarar og deltakarar ved dei ulike arrangementa. Takk! Visitasforedraget og fleire opplysningar finn de på heimesida vår. Her kjem nokre stikkord frå foredraget: Meland kyrkjelyd. - har eit mål og ein visjon og ein strategi som de faktisk brukar. - vil «byggja kyrkjelyd». Det er heilt klart etter møte med ein engasjert stab. Og (.) 250 medarbeidarar med store og små tenester i kartoteket». - har ei imponerande gjevarteneste - vil forkynna Kristus - vil fremja rettferd Utfordringar frå biskopen (ordrett sitert): 1. Hald fram med å vera samarbeidsvillige, men vit når det skal dragast ei grense! 2. Ta grep for å nå ungdomen, særleg den uorganiserte! 3. Gå til gudsteneste regelmessig for Guds skuld og di eiga skuld! 4. Få på plass kyrkjetomt og forkynn fram engasjement, gjevarteneste og dugnadsånd for eit nytt bygg! -12-

13 Glimt frå visitasen april Danseinslag på visitasgudstenesta Sangkoret Felix og Siren Godø på visitasgudstenesta Sangkoret Octavia syng på visitasgudstenesta Ordfører Nils Marton Aadland hilser frå kommunen på kulturkvelden Sangkoret Felix syng på kulturkvelden Serlina og Barbro Sulebakk sang på kulturkvelden -13-

14 Flygelkake på kulturkvelden Melano på kulturkvelden Carlos Salinas på kulturkvelden Jamie Walde på kulturkvelden Leif Johnsen på kulturkvelden I møte med soknerådet -14-

15 På besøk på Open Møteplass I møte med ungdomar på Møteplassen Kjøkkendugnad på medarbeidarfesten Kjøkkendugnad på medarbeidarfesten Som vi ser av bileta skjer det mykje når ein biskop kjem på visitas! Tusen takk til alle de i staben og sokneråd som organiserte alt rundt visitasen! Halvor i møte med den yngste garden -15-

16 Velkommen til Sommerstevnet på Frekhaug ved Bergen i tiden juli 2013! Veien du skal gå - det er tema både for HimalPartners 75-årsjubileum og for Sommerstevnet Det går av stabelen i Bergensområdet, på Folkehøgskolen på Frekhaug i tiden juli NB! Etter to år med Sommerstevne i juni, er vi tilbake på tidspunktet møtet pleide å være tidligere. Sommerstevnet 2013 blir i Bergensområdet, nærmere bestemt på Nordhordland Folkehøgskule på Frekhaug, - en halv times kjøring fra Bergen sentrum. Program: Torsdag 25. juli 18.00: Middag 19.30: Åpningsmøte som starter med Allesammen-møte ved Tore Thomassen Fredag 26. juli 08.00: Morgenbønn 09.00: Frokost 09.30: Alle-sammen-møte ved Tore Thomassen 10.00: Bibeltime ved Rolf Ekenes Barnas misjonstime 11.30: Lunsj 12.00: Seminarer 14.15: Utflukt 18.00: Middag 19.30: Kveldsmøte som starter med Allesammen-møte ved Tore Thomassen 21.30: Den tradisjonsrike fotballkampen Lørdag 27. juli Morgenbønn på Filadelfia 09.00: Frokost 09.30: Alle-sammen-møte ved Tore Thomassen 10.00: Bibeltime ved Rolf Ekenes Barnas misjonstime 11.30: Lunsj 14.00: Himalayatorg for hele familien på Festplassen, Bergen 15.00: Jubileumsseminar i Centralkirken (v/fløibanen) 18.00: Middag 19.30: Alle-sammen-møte ved Tore Thomassen 20.00: Festkveld med gjester Sang av Garness Søndag 28. juli 09.00: Frokost 11.00: Gudstjeneste i Meland kyrkje -16-

17 Dette kan bli din annonseplass Ta kontakt med Meland Kyrkjekontor -17-

18 Døypte til Livets gang Borgar Jæger Aga Meland kyrkje Oliva Fosse Dahle Meland kyrkje Lars Strømmen Gjuvsland Meland kyrkje Sam Fosse Kalnes Meland kyrkje Matheo Ottemo Meland kyrkje Malin Nordås Romarheim Meland kyrkje Ariel Olsson Bjørnestad Meland kyrkje Johanna Bruvik Eide Meland kyrkje Theodor Helander Fjeldstad Meland kyrkje Malvin Rambech Flatekval Meland kyrkje Selma Karine Toppe Kristiansen Meland kyrkje Inez-Marie Toppe Persson Ström-Alanäs Församling. Trym Stokseth Veland Meland kyrkje Benjamin Helland Meland kyrkje Fride Lunde Dale Bygstad kyrkje Victor Cosmin Corbean Meland kyrkje Casper Simmenes Jakobsen Meland kyrkje Linnea Marie Husebø Refsland Meland kyrkje Simeon Støylen Skauge Meland kyrkje Aurora Grutle Båtevik Meland kyrkje Leander Fløysand Meland kyrkje Ludvik Fløysand Meland kyrkje Nikolai Vikebø Fosse Meland kyrkje Ellen Marie Hove-Henriksen Frekhaug bedehus Philip-André Landsvik Meland kyrkje William Kvalvaag Sagstad Meland kyrkje David Mathias Mountjoy Meland kyrkje Olivia Mountjoy Meland kyrkje Ylva Torsvik Brakstad Meland kyrkje Leonardo Guzman Haugland Meland kyrkje Pernille Holmetun Meland kyrkje Elias Myhre Meland kyrkje Lucas Litangen Frønningen Meland kyrkje Leah Viktoria Rugtveit Sagosen Meland kyrkje Josefine Tveito Meland kyrkje -18-

19 Døde 1/1-5/ Navn: Født dato: Død Dato: Gravlagt: Oda Inger Andrea Lomheim MELAND KYRKJE Kari Hopland MELAND KYRKJE Kari Kårbø MELAND KYRKJE Anna Othilie Erlandsen MELAND KYRKJE Sigurd Skarpenes MELAND KYRKJE Margunn Julia Fosse MELAND KYRKJE Reidar Midtøy MELAND KYRKJE Gudveig Kirsten Karoline Eikeland MELAND KYRKJE Rune Pletten MELAND KYRKJE Gerd Eikeland Berge MELAND KYRKJE Per Bjarne Rossland MELAND KYRKJE Atle Borge MELAND KYRKJE Evy Irmelin Tufte MELAND KYRKJE Vigde Eva Kristin Mikalsen og Thomas Nordnes Meland kyrkje Cathrine Solend og Vidar Rognalsen Meland kyrkje Helen Lundberg og Nils Martin Espetvedt Meland kyrkje -19-

20 Gudstenesteliste Barne- Nattverd/ opp- Kirke Stad Dato Dato Kl Tid Gudstjeneste Arrangement DÅP/NTV legg Liturg Merknader Prest Løvegj. dåp Kommentar MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli Meland kyrkje :00 Gudsteneste Ja/Ja Nei KYRKJE Skauge Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Gudsteneste Ja/Ja Nei N/D Skauge Aamli Meland kyrkje KYRKJE :00 Gudsteneste Ja/Ja Nei MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli Overå KYRKJE Himalpartner sitt Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Gudsteneste Ja/Ja Nei N/D årsmøte deltek Aamli Minde KYRKJE MELAND :00 Gudsteneste N/D Olsokgudstjeneste Skauge med Fjon fjellkyrkje KYRKJE :00 Familiemesse Nei/Nei rømmegraut og bål Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Gudsteneste Gudsteneste Ja/Ja Nei N/D Skauge Skauge KYRKJE Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Gudsteneste Gudsteneste Ja/Ja Nei N/D Aamli Caro Aamli Canto frå Semper Op Meland kyrkje KYRKJE :00 Gudsteneste Nei/Ja Ja OppstartsgudstenesteDresden. Aamli MELAND :00 Gudsteneste N X Skauge Oppstartsgudsteneste KYRKJE Friluftsgudsteneste Holmeknappen MELAND :00 19:00 Gudsteneste Samtalegudsteneste Nei/Nei Nei Kystsogedagane Skauge Samtalegudsteneste Skauge med Meland kyrkje KYRKJE :00 Gudsteneste Ja/Ja Ja konfirmantane Aamli Holmeknappen :00 Friluftstgudsteneste Aamli I samband med Kystsoged Fellesmøte TV Inter. Egil Scala. Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Kveldsbøn Gudsteneste Nei/Nei Nei N/D Svartdal X m.fl. Skauge KYRKJE Meland kyrkje :00 Konfirmasjon Nei/Nei Nei Skauge MELAND :30 Konfimasjonsgudsteneste Skauge Meland kyrkje KYRKJE :00 Konfirmasjon Nei/Nei Nei Skauge Meland kyrkje MELAND :00 12:30 Konfirmasjon Konfimasjonsgudsteneste Nei/Nei Nei Skauge KYRKJE Skauge MELAND :30 Konfimasjonsgudsteneste Skauge Skauge / Meland kyrkje KYRKJE :00 Konfirmasjon Nei/Nei Nei Aamli MELAND :00 Konfimasjonsgudsteneste Skauge KYRKJE Skauge/ Meland kyrkje MELAND :00 11:00 Konfirmasjon Konfimasjonsgudsteneste Nei/Nei Aamli Aamli Meland kyrkje KYRKJE :00 Gudsteneste Nei/Ja Ja Søndagsåpent Aamli MELAND :00 Konfimasjonsgudsteneste Aamli Frekhaug, KYRKJE rådhuskantina MELAND :00 11:00 Gudsteneste Nei/Ja Ja N/D Aamli Aamli KYRKJE Meland rådhus, :00 Gudsteneste 4 års bok. X Sønd. Aamli skulens Meland kyrkje Frekhaug :00 Gudsteneste Nei/Nei Ja dag Skauge MELAND KYRKJE :00 N X Aamli 50 års konfirmantar. Treng du skyss til kyrkja? Ring kyrkjekontoret innan torsdag tlf

Midt i alt det meningsløse

Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse som vi møter her på jorden, blir vårt hjertes skrik til bønn. Gud, vi roper: Om du finnes, finn oss, redd oss når vi synker i vårt eget tomhetsmørke.

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

FREMDELES har perfekte personer ingen adgang!

FREMDELES har perfekte personer ingen adgang! Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7

Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14

Detaljer

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni 2013. Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar!

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni 2013. Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar! Nr. 2 juni 2013 alversundkyrkje.kirkenorge.no Min Salme Sang /Gospel Konfirmantar Kyrkjemessa God sommar! kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Tlf. 56 35 73 70 Fax. 56 35 73 71 alversund@lindas.kyrkja.no Opningstider:

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2013-55. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2013-55. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2013-55. årgang Pilgrim Tunger, liksom eld, synte seg for dei, skilde seg og sette seg på kvar og ein dei. Då vart dei alle fylte Den

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM MÅNEDSBLADET NYTT FRA SJØMANNSKIRKEN I LONDON HØSTNUMMER 2/2013 ÅRGANG 76 TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 3 - M A i 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Tro mot sannheten «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo.

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo. Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 4 - S E P T E M B E R 2 0 1 5-7 3. Å R G A N G (Foto: Tor D Hanson). Friluftsgudstjeneste under tett tak I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer