Informasjon for Meland kyrkjelyd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon for Meland kyrkjelyd"

Transkript

1

2 Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef Fax Epost: Kontortid: Måndag-fredag kl kl (kontoret kan væra stengd i kontortida. Kontakt då eksp. i rådhusetef ) Kontakttelefon ved krise: mobil: Kyrkjelydsmusikar: Trond Fykse Tlf Kyrkjeverje: Anne Sofie Nergård Uthaug tlf priv Soknerådsleiar: Kari Erikstein tlf Ungdomsarbeidar: Ruben Sæle tlf Sokneprest: Torbjørn Aamli tlf Undervisningsprest: Steinar Sneås Skauge tlf Konsulent: Linda G. Lunga Barnearbeider: Anne Marit Fosse Dahle KONTAKT: Kyrkjeblad for Meland Utgjevar: Meland sokneråd Layout: Harald Wiig Andersen Redaktør: Harald Wiig Andersen Trykking: Trykk-service as Redaksjonsadresse: Meland kyrkjekontor Gåver til Kontakt og gjevartenesta konto nummer: Meland kyrkje: Samliv og takhøyde I vår kom Bispemøtet sitt samlivsutvalg med innstillingen «Sammen - Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» Den framstiller ekteskapet som den foretrukne samlivsform og sier en del klokt om samboerskap. Men når det gjelder samliv mellom likekjønnede, vil et flertall i utvalget gå inn for kirkelig vigsel. Mindretallet slutter seg til at «ekteskapsbegrepet fortsatt skal forbeholdes det offisielt inngåtte og forpliktende samlivet mellom mann og kvinne», slik kirkemøtet slo fast i De beveger seg likevel bort fra det som har vært kirkens syn: At seksuelt samliv kun hører til i et slikt ekteskap. Det blir veldig spennende å høre bispemøtets uttalelse senere i høst, og følge Kirkemøtets senere behandling Forpliktende? Det lar seg lett forstå at man synes det er «vanskelig å legge på noen en byrde som man ikke trenger å bære selv» (H. Nordhaug). Jeg kan bare ane noe av den smerte og lengsel som finnes hos de som bare kjenner tiltrekning til personer av samme kjønn og som savner en å være nær. Likevel holder jeg fast ved at Kirken til alle tider har hatt en lære om at ekteskapet har sin basis i skapelsen. Gud skapte til mann og kvinne for blant annet å sikre slektens forplantning, og videreføre det skaperoppdrag Gud hadde begynt. Jeg mener bibelens ord forplikter oss på dette, og i motsetning til samlivsutvalget mener jeg at bibeltekstene ikke kan «bortforklares». Passer jeg inn? Jeg bladde meg gjennom noen tidligere artikler til menighetsbladet. «Passer jeg inn?»; «No perfect people allowed», og før påsken i fjor skrev jeg: «FREMDELES har perfekte personer ingen adgang!» Det har vært viktig for meg å få fram dette - at alle som kommer til kirke i Meland, skal kjenne seg velkommen og respektert. Vi har det til felles at vi er verdifulle og elsket, uansett seksuell legning, sivil status eller meninger. Men samtidige er vi syndere som trenger Guds nåde. Overfor Gud er vi i samme situasjon. -2-

3 Underveis - sammen Guds vei for oss begynner alltid der vi er. Men når Guds nåde slipper til i livet vårt, vil han begynne å arbeide med oss, skritt for skritt. Jeg tror Gud gjennom samvittigheten vår kan peke på ting vi trenger å ta et oppgjør med, også på det seksuelle området. Men i velment medfølelse risikerer samlivsutvalget å ta fra mennesker motivasjonen til å komme med dette til Gud. På mange områder av livet, får mange av oss harde kamper å kjempe. Slik er livet ubarmhjertig, og noen ganger føler vi at Gud er ubarmhjertig. Mange opplever nederlag. Men vi skal vite at i Mesterens fellesskap er det bare syndere som har adgang. I dette fellesskapet skal vi bære hverandres byrder, og støtte hverandre med all god menneskelig nærhet. Takhøyde eller uten tak? I vår tid er det mye snakk om både åpenhet og takhøyde i kirken. På tross av pavens og kirkens konservative hold ninger har mange opplevd større takhøyde i Den katolske kirke. Jeg håper at folk kan oppleve takhøyde i Meland kirke også, Men vi er ikke tjent med en kirke der taket fjernes. «Den mest åpne kirken er kirkeruinen», sies det. Eller sagt med andre ord: Det er i orden med diskusjoner, og vi skal respektere personer med ulike meninger. Men så lenge det ikke legges fram uomtvistelig ny innsikt i det Bibelen sier, skal man ikke med ønske om større takhøyde forandre læresetninger som har blitt overlevert og lært i den kristne kirke «på alle steder, og til alle tider». Det kan i neste omgang føre til ruin. Torbjørn Aamli Flygelfondet Gje di gåve til flygelfondet! I 2016 fyller Meland kyrkje 150 år. Vi vil gje jubilanten ei gåve som kan glede heile kulturlivet i Meland- eit flygel. Vær med og gje di gåve til Kontonummer: Merk: Flygelfondet. -3-

4 Eva, Steinar, Emma og Edvard i Singapore. I byrjinga av august var det utsending av familien Dale Wessman til teneste i sjømannskyrkja i Singapore. Søndag 4. august var det gudsteneste og korgafest etterpå der dei fekk gode ord og tonar med seg på reisa og 8. august gjekk flyet. Dei melder om å vere vel på plass! (Sjå eiga sak.) Vi ønsker dei Guds velsigning for tida i Løvene sin by Singapore. (bilde inn her?) Hurra! Ny barnearbeidar på plass. Det var spennande om vi fekk ein ny barnearbeidar på plass etter Eva Kristin Dale Wessman som måtte slutte for å reise til Singapore. Men tilsetjingsprosessen gjekk fort og vi kan med glede melde at Anne Marit Fosse Dahle er på plass i stillinga som Løvegjengen si høgre hand. Anne Marit er 31 år og oppvaksen på Fosse i Meland. Ho er gift med Geir Dahle som byrjar som musikklærar på folkehøgskulen. Dei har to born; Jacob (2) og Oliva (9 mnd) og dei flytta frå Bildøy på Sotra til Frekhaug no i sommar. Anne Marit har jobba i ei trusopplærarstilling i Fana menighet. Ho kjem i haust til å kombinere permisjonstida for minstemann med 20 % barnearbeidarstilling. Ho har utdanninga «Musikk, menighet og ledelse» frå Høgskolen Staffelsgate, praktisk pedagogikk og RLE-fordjuping, så ho har solid kompetanse for arbeidsoppgåvene som barnearbeidar og mange kjenner henne også som ein god songar. Vi ønsker henne hjarteleg velkomen til Meland kyrkjelyd og Guds velsigning over tenesta. Kortterminal i kyrkja Som mange har fått med seg i den eine av lokalavisene har det vorte innført kortterminal ved innsamling av offer i Meland kyrkje. Det har vore litt tekniske startvanskar, men vi reknar med at det snart er normal drift av kort-terminalen. Terminalen skal bli brukt på ein så skånsom måte som mogleg under gudstenesta. Grunnen til at vi tek i bruk terminal, er at fleire faste kyrkjegjengarar seier at dei sjeldan har med seg kontantar og spør etter kortterminal. Det har også vore ein tydeleg nedgang i offerinntektene. Sjølv om den faste gjevartenesta har auka, og kanskje nokre har gått over frå lause til faste gåver til kyrkjelydsarbeidet, så er det i alle fall ikkje bra at offeret til andre formål går ned. Ein ung familie har lova å dekke utgiftene til kortterminal med si faste gjevarteneste i startfasen og det er ei flott gåve. Det vil sjølvsagt framleis vere fullt mogleg å gje kontantar i offerposen. Vi håpar på forståing frå alle som kjem til kyrkja at også kyrkjelyden må følgje med i betalingsutviklinga, sjølv om det verkar uvant å nytte betalingsterminal i starten. -4-

5 Bli med på Løvegjengen! Løvegjengen er Meland kyrkjelyd sin søndagsskule. Vi samlast under gudstenestene, og er inndelt i to grupper; 1-6 år, og 6-10 år. Førskuleborna kan velge kva gruppe dei vil vere på. På enkelte gudstjenester er det og ei gruppe for dei frå 4.-7.klasse. Nytt for denne hausten er at vi nokre søndagar har bålsamlingar. Det er nokre flinke pappaer som er i gang med å lage ein flott gapahuk i bakken oppom kyrkjestova. Her skal vi kose oss utover hausten! Bålsamlingane er for borna frå førskulealder og oppover. På kyrkja si heimeside vil de finna Løvegjengen sitt program for hausten, og når det skal vere bålsamlingar. Det kan vere lurt å vite på førehand, så ein kan ha med seg klede som passar. Løvegjengen skal og få sitt eige, heilt nyoppussa rom denne hausten. Det som før har vore dåpssakristi, skal no vere løvegjengen sitt rom, og bli innreda og tilrettelagt deretter. Dåpssakristiet blir flytta til eit nytt rom, som ikkje har vore tilgjengeleg før. Løvegjengen treng fleire medhjelparar! Vi har bruk for alle, gammal som ung! Ta gjerne kontakt om du vil vere med ein gong eller mange gonger. Du kan ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf , eller send ein mail til barnearbeider Anne Marit Fosse Dahle Velkommen!! -5-

6 HELSING FRÅ SINGAPORE Først av alt vil vi seie tusen takk for ei fantastisk avslutning og utsending i kyrkja før vi dro, og ikkje minst for den flotte korgfesten de stelte i stand for oss. Det var rørande og veldig godt å vite at vi har kyrkja i «ryggen», og vener som ber for oss, når vi no har snudd opp ned på det livet vi kjente. Det er snart to veker sidan vi dro, og no har vi begynt å lande både fysisk og psykisk her i Singapore - løvenes by. Det tok ei veke å få unna jetlag en, men no søv begge ungane om natta og vi slepp å stå opp klokka halv to for å ete kveldsmat slik som i starten... Den første tida har vore prega av at Steinar har jobba mykje for å komme inn i ting, og mormor (Berit) har vore med for å hjelpe til med barnebarna. Forbønshandling for Steinar og Eva Sang av husgruppa til Steinar og Eva på korgfesten I skrivande stund er Steinar i kyrkja og steller i stand til grillinga som vi har kvar sundag etter gudstenesta. Emma (2,5 år) byrjar i barnehagen i morgon, der alt foregår på engelsk, og i tillegg har dei mandarin-undervisning (kinesisk). Det vert nok ei utfordring, men vi trur ho vil klare seg bra. Ho leikar godt med nye vener, sjølv om ho av og til spør etter venene i Noreg. Edvard (2 mnd) veks til og er blitt riktig så rund og god. Han er ein roleg og tålmodig type. Eg byrjar i jobb etter jul, med mellom anna søndagsskule, babysang og basargruppe. Men den viktigaste jobben har vi begynt allereie, og det er å vere eit medmenneske. Sjå dei som kjem i kyrkja; helse på, slå av ein prat, og kanskje invitere til å bli med som deltakarar eller frivillige Sang av Anne Marit Fosse Dahle til Steinar og Eva på korgfesten -6-

7 Løva er også med på korgfesten På tross av store omveltningar og savn så har vi det veldig godt. Særleg spennande og kjekt for Emma er at vi har ei trapp som går mellom vårt hus og naboens - presten og dagleg leiar sitt hus. Her spring deira to born og Emma opp og ned for å besøkje kvarandre. Vi har frukost og middag servert kvar dag av vår nydelige hushjelp. Det er uvant men heilt naudsynt å ha når begge skal jobbe. Huset er stort og fint, med plass til besøkjande! Her er varmt, som stort sett er godt. Kveldane er særleg nydelege. Vi gler oss over at alt har gått så greit så langt, over gode kollegaer, kjekk arbeidsplass og gode vener og familie heime som vi har kontakt med. Venleg helsing Eva Kristin, på vegne av familien Dale Wessman For å følgje oss, sjå bloggen vår Emma sang også på korgfesten -7-

8 Konfirmanter høst 2013 Sjølve konfirmasjonsdagen er ein stor festdag for deg, familien og kyrkjelyden. Den markerer avslutninga på ei spennande tid der du har vore saman med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ei forbønshandling. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg, og alle konfirmantane kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantleiaren din ber for deg. -8-

9 -9-

10 Dette kan bli din annonseplass Ta kontakt med Meland Kyrkjekontor -10-

11 Livets gang Døde i Meland sokn Navn: Født: Død: Synnøve Margrethe Mitchell Randi Skurtveit Teo Klementsen Olsvoll Sverre Lien Anna Karolina Bøe Bjarne Hellestvedt Navn: Dåpsdato: Oscar Eskeland Walde Osvald Frekhaug Brandsdal Karla Emilie Bruflot Jensen Benjamin Helland Olivia Adora Belle Sagstad Lotte Husebø Lilly Sagstad Iden Helene Bache Meland Edvard Dale Wessman Astrid Brakstad Klausen Edvard Dale Wessman Kaleb Langeland Oliver Marheim Theodor Jensen Blindheim Jakob Eikefet Hærø Alma Strømme Midthjell Kamilla Ystebø Andersen Leon Bjotveit Vang Sofia Haavardstun Danielsen Emely Lykke Normann Unneland Mirjam Nævdal og Chris M. Kleiveland Meland kyrkje Kjersti Dolve og Håvard Brakstad Moen Meland kyrkje Anette Teigland og David Kråkenes Meland kyrkje Martine Edel Landsvik Flugre og Roger Myra Hope Meland kyrkje Britt Lise Moldrheim og Jørgen Skibenes Meland kyrkje Shandell Marie Sletten og Martin Tellevik Meland kyrkje Sissel Margrethe Monsen og Kåre Georg Daae Odland Meland kyrkje Marit Mo og Asbjørn Horne Åsebø Meland kyrkje Kristin Fjeldstad og Thomas Mjelde Meland kyrkje Birgitte Flom og Trond Fyllingsnes Meland kyrkje -11-

12 Gudstenesteliste Barne- Stad Dato Tid Arrangement Nattverd/ dåp opp- legg Liturg Merknader MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli MELAND :00 Gudsteneste N/D Skauge MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli MELAND :00 Gudsteneste N/D Skauge MELAND :00 Gudsteneste N/D Skauge MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli Caro Canto frå Semper O Dresden. MELAND :00 Gudsteneste N X Skauge Oppstartsgudsteneste MELAND :00 Samtalegudsteneste Skauge Samtalegudsteneste med konfirmantane Holmeknappen :00 Friluftstgudsteneste Aamli I samband med Kystsoge Scala. MELAND :00 Gudsteneste N/D X Skauge MELAND :30 Konfimasjonsgudsteneste Skauge MELAND :30 Konfimasjonsgudsteneste Skauge MELAND :30 Konfimasjonsgudsteneste Skauge MELAND :00 Konfimasjonsgudsteneste Skauge MELAND :00 Konfimasjonsgudsteneste Aamli MELAND :00 Konfimasjonsgudsteneste Aamli MELAND :00 Gudsteneste N/D Aamli Meland rådhus, :00 Gudsteneste X Aamli Frekhaug MELAND :00 N X Aamli 50 års konfirmantar. Treng du skyss til kyrkja? Ring kyrkjekontoret innan torsdag tlf

Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug

Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug Teikna av Ingelin Miljeteig 6 år Ny kyrkje på Frekhaug Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax

Detaljer

FREMDELES har perfekte personer ingen adgang!

FREMDELES har perfekte personer ingen adgang! Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

Midt i alt det meningsløse

Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse som vi møter her på jorden, blir vårt hjertes skrik til bønn. Gud, vi roper: Om du finnes, finn oss, redd oss når vi synker i vårt eget tomhetsmørke.

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2-

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2- Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7

Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for.

ÅKRA. God høst!! Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta Åkrabu s. 10 11. Menighetsblad for. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2009 utgitt av åkra sokneråd 16. årgang Frå arkivet s. 5 Vedavågen kirke s. 6 Saman i sorg s. 7 Misjonsvinduet s. 9 Utflytta

Detaljer

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd

Kyrkjebladet. Kontakt. 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008. God sommar! Meland kyrkjelyd Kyrkjebladet Kontakt 18. ÅRGANGEN Nr.3 juni 2008 God sommar! Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2010 37. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Frå ei skulegudsteneste i desember 2009 I dette nummeret kan du m.a. lesa: Vigsel med forviklingar Side 4 Sjå meir på siste side. Lat oss byggje kyrkjelydar

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

KLEPP BORE ORRE 1-2015. menighetsbladet. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne,

KLEPP BORE ORRE 1-2015. menighetsbladet. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, MB menighetsbladet 1-2015 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3.16 KLEPP BORE ORRE KLEPP KYRKJEKONTOR

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Kyrkjeposten. Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012. n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp

Kyrkjeposten. Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012. n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp Kyrkjeposten Årgang 11 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 juni 2012 n Ny kyrkje n Misjonsprosjekt n Konfirmantar n Tripp Trapp 1 n Framsida Kai var ivrig med og tok tunge tak då det fyrste

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

Foto: Ingunn Karijord. Bønn:

Foto: Ingunn Karijord. Bønn: RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Juni 2009 «Jesus svara: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike.» Joh 3,5 Nr. 3-69. årgang Pinsevår Våren kom tidleg i

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer