Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no"

Transkript

1 Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg?

2 Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla i livet saman med andre. Vi snakkar om livet på godt og vondt, om kjærleik og om Gud. Samtidig får du oppleve mykje nytt. Å vere konfirmant er eit naturlig val for alle døypte. Dersom du ikkje er døypt, kan du likevel vere konfirmant. Vi gjennomfører då ei dåpshandling på ei gudsteneste i løpet av konfirmantåret. 2

3 Kontaktinfo Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg 3.etasje Postadresse: Sula Sokn Postboks LANGEVÅG Telefon: Nettside: FaceBook: Sula kyrkjelyd Ansvarlege for konfirmantåret 2014/2015: Barbro Godø Thomassen Dir.tlf: E-post: Geir Harald Eikrem Dir.tlf.: E-post: 3

4 Innhald Hovudtema for 2015 er: Kven er eg? Vi vil forsøke å nærme oss dette spørsmålet frå ulike vinklar, og sjå på kven vi er i forhold til andre; i forhold til foreldra våre, vener, kjærestar og kven vi er i forhold til Gud. Konfirmantåret er delt inn i 4 delar: a. b. Gudstenestedeltaking a. Desse samlingane vil vere etter skuletid frå og det blir 6 slike samlingar før jul og 3 samlingar etter jul. Vi deler heile konfirmantkullet i 3 faste grupper, og desse gruppene møter på ein fast vekedag utvalde veker (sjå Delinga tar vi oss av i starten av august og de får brev om kva gruppe/dag de har havna på i midten av august, saman med meir informasjon om konfirmantåret. vil variere i innhald og oppbygging frå gang til gang. Felles for alle samlingane er ei felles opning, mat og felles avslutning. Mellom maten og avslutninga vil det vere ulike aktivitetar i mindre grupper, alt etter kva som er tema for samlinga. 4

5 b. Gudstenestedeltaking Du skal delta på nokre gudstenester i løpet av konfirmantåret: - presentasjonsgudsteneste 15.september i Langevåg kyrkje (LV) eller 21.september i Indre Sula kyrkje (ISK) - søndag 1.mars og søndag søndag 19.april i LV - konfirmasjonsgudstenesta i starten av mai I tillegg til desse 4 skal du sjølv velge 4 gudstenester i løpet av året. PS! Det tel sjølvsagt viss du er på gudsteneste i andre kyrkjer i konfirmantåret, til dømes i Frikyrkja. Sørg for å få med ein lapp der det står når og kvar du har vore til gudsteneste. Er alle gudstenester like? Gjennom året har vi i Sula kyrkjelyd ulike gudstenester som alle har sitt særpreg både når det gjeld musikk og måten det blir snakka på, blant anna: - gudstenester knytt opp mot trusopplæringstiltak, som til dømes LysVaken, TårnAgent, 4-årsbok og 1.klassebok - G2: Kveldsgudsteneste i Indre Sula kyrkje kl med nattverd - Musikalsk messe: kveldsgudsteneste i Langevåg kyrkje kl med fokus på ulike typar musikk Vi anbefaler at du går på ulike typer gudstenester for å oppleve mangfaldet. Du får meir informasjon om dei ulike typene gudstenestene på den første eller 5

6 c. I løpet av året skal alle konfirmantane vere med på eit Vi tilbyr mange ulike typer prosjektgrupper, og håper at alle kan finne noko som passar. skal utgjere mellom 10 og 15 klokketimar, men vil ha ulik samlingsfrekvens. Til dømes kan nokre prosjektgrupper gjere unna desse timane på 1 dag med overnatting, medan andre møter litt oftare, men færre timar per gang. Det er aktiviteten som skal utførast som vil bestemme korleis dette blir lagt opp. (det er også nokre prosjekt som vil vere litt meir enn 15 klokketimar) Du treng ikkje bestemme deg for kva prosjekt du vil vere med på før i haust; Påmeldingsfristen for prosjekta er 18.september (etter andre Vi vil presentere prosjekta når vi startar i haust. Men for at du skal begynne å tenke litt allereie no, set vi her opp ei liste over dei prosjekta som vi kan kome til å tilby (det kan kome fleire til, og det er ikkje sikkert vi kan starte opp alle): a) Band b) Kor c) Forming d) Drama/film e) Friluft f) Changemaker-konfirmant 6

7 g) Ungdomsklubb h) Lysvåken i) Tårnagent j) Påskemysteriet Speider? Vi ønsker at dei som allereie er speidarar ikkje skal føle konfirmantopplegget som ei ekstra belastning. Derfor har du mulighet til å gjere unna ein del av konfirmantopplegget på speidermøta. Du forpliktar deg då til å gå på speidermøter igjennom året, i tillegg til at du må vere med på nokre av og dei andre aktivitetane i konfirmantopplegget. Du kan sjølvsagt også vere både speider og samtidig vere med for fullt i konfirmantopplegget vårt. Viss nokon kan tenke seg dette, kan dei ta kontakt anten på første eller på foreldremøtet. 7

8 d. Sulahallen: fredag 16.januar møtast vi i Sulahallen og deltar på fotballeller volleyballturnering, spelar Wii eller er heiagjeng. Det vil også vere eit lite formingshjørne. Til slutt går vi bort til kyrkja og avsluttar med ei kveldssamling der. KN-aksjon: Tysdag 24.mars skal vi vere med å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Reglar Konfirmantåret skal vere eit kjekt år for både deg som konfirmant, foreldra dine og dei du møter som konfirmantleiarar. For å få til dette er vi avhengig av at du som konfirmant møter opp, og at vi i fellesskap gjer ein innsats for at alle skal ha det kjekt og greit. Vi har 2 grunnreglar: 1) vi fører oppmøtelister på alle samlingar, og du må ha 80% frammøte (gudstenestedeltakinga har sitt eige frammøtereknskap; sjå Gudstenestedeltaking for meir informasjon om dette) 2) vi krever at du viser vanleg folkeskikk i gruppa, både mot leiarar og medkonfirmantar. Ved brudd på dette kan vi måtte sende deg heim frå samling. Vi har berre gode erfaringar med konfirmantar frå tidlegare, og er sikre på at viss vi klarer å følge desse reglane blir dette eit flott år. Det blir forhåpentlegvis lite av dette lkjhlkjh 8

9 Konfirmasjonsgudstenestene 2. og 3.mai 2015 i Indre Sula kyrkje og 9. og 10.mai 2015 i Langevåg kyrkje For at konfirmasjonsgudstenestene skal verte kjekk for alle, må vi setje tak på antal konfirmantar pr. gudsteneste. Dette har med lengda på gudstenestene å gjere, samt at brannforskriftene set tak på antal personar vi kan ha i kyrkjene. I Indre Sula kyrkje er det plass til max 11 konfirmantar pr. gudsteneste og i Langevåg kyrkje er det plass til max 18 konfirmantar. Derfor legg vi opp til følgande tidspunkt: Laurdag 2.mai i Indre Sula kyrkje kl og kl Søndag 3.mai i Indre Sula kyrkje kl Laurdag 9.mai i Langevåg kyrkje kl , og Søndag 10.mai i Langevåg kyrkje kl Vi garanterer at alle får den dagen dei ynskjer, men vi må trekkje tidspunkt for at det ikkje skal verte urettferdig. Dette blir gjort i starten av august, og de får vite det rundt 1.september. PS! Dei seinare åra har vi hatt 1 gudsteneste på søndag både i Indre Sula kyrkje og i Langevåg kyrkje. Skulle antalet som ønsker søndag overstige grensa (11 i Indre Sula 18 i Langevåg) må vi ha 2 gudstenester søndag også då blir tidspunkta og PS2! For at det skal verte rettferdig gjeld berre garantien om dag viss du melder deg på innan fristen 1.juli. Viss du melder på etter fristen har gått ut, må du ta til takke med den dagen og det tidspunktet du blir tildelt! 9

10 Til foreldre Det er nokre ting vi treng hjelp og støtte til i konfirmantåret. Det er konkrete oppgåver og utfordringar de som foreldre får slik at konfirmantåret blir ei god oppleving for konfirmantane. På påmeldingsskjemaet har vi eigen rubrikk for foreldrehjelp. Det er derfor viktig at du sit saman med konfirmanten når han/ho melder seg på! Dei tinga vi treng hjelp til, er: Være vakt/medhjelper i Sulahallen i januar Vere medhjelpar (sjåfør) på KN-aksjonen tysdag 24.mars (her treng vi mange) Når det er aktuelt kontaktar vi dykk på mail eller telefon for hjelp ut frå det den enkelte har satt seg opp på. Konfirmantavgift Konfirmantavgifta i Sula kyrkjelyd er på 800 kroner. Dette dekker: - leige av konfirmantkapper på konfirmasjonsdagen (100 kroner) - mat på alle samlingane våre - undervisningsmateriell - Innleigde seminarhaldarar og Det blir sendt ut giro i løpet av hausten. Foreldremøte Tysdag 2.september kl i Indre Sula kyrkje På dette foreldremøte gir vi meir informasjon om året ungdommen din skal vere med på, og kva de som foreldre deltar med. I tillegg vert det sjølvsagt høve til å stille dei spørsmåla som de måtte ha. Vi ser det som viktig å ha god kontakt med heimen, så det er fint viss minst 1 føresatt kan møte. 10

11 Påmelding For å melde deg på, går du inn på Der vil du finne all informasjon som du treng for å melde deg på (sjå også vedlagte bruksanvisning). Påmeldinga skjer elektronisk; påmeldingsfrist 1.juli! NB! Det er viktig at foreldre/føresette sit saman med deg når du melder deg på, sidan vi treng nokre opplysningar frå dei og! Dersom du ikkje har anledning til å registrere deg på internett, ta kontakt med kyrkjelydskontoret så vil vi hjelpe deg. 11

12 Foreløpig Veke 36 Ein av tre vekedagar kl LV Veke 37 Sønd 14.sept. kl Presentasjonsgudsteneste LV Ein av tre vekedagar kl LV Veke 38 Sønd. 21.sept. kl Presentasjonsgudsteneste ISK Veke 40 Ein av tre vekedagar kl LV Veke 42 Ein av tre vekedagar kl LV Veke 45 Ein av tre vekedagar kl LV Veke 47 Ein av tre vekedagar kl LV Veke 2 Ein av tre vekedagar kl LV Veke 3 Fre. 16.jan. kl Sulahallen Veke 9 Søn. 1.mars kl LV Veke 11 Ein av tre vekedagar kl LV Veke 13 Tirs. 24.mar. kl KN-aksjon Veke 16 Søn. 19.april kl LV Veke 17 Ein av tre vekedagar kl LV Veke 18 Veke 19 Tirs. 28.april Fotografering ISK Lør. 2.mai Konfirmasjon ISK Søn. 3.mai Konfirmasjon ISK Tirs. 5.mai Fotografering LV Lør. 9.mai Konfirmasjon LV Søn. 10.mai Konfirmasjon LV Det kan sjølvsagt kome endringar i løpet av året! I tillegg til dette som står her kjem + gudstenestedeltaking. 12

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, november 2012 Saksbehandler: Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 15:45) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer