Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter"

Transkript

1 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1

2 2

3 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2015 Lørdag 14. og søndag 15. mars 2015 Clarion Tyholmen Hotell, Arendal Innholdsfortegnelse: Side 3: Innholdsfortegnelse Side 3: Praktiske opplysninger Side 4: Saksliste og kjøreplan Side 5: Arbeidsordning / årsmøtefunksjonærer Side 6: Innkomne forslag Side 24: Vedtekter Side 36: Styrets årsberetning 2014 Side 49: Årsberetning fra fylkestingsgruppa 2014 Side 55: Årsberetning for AUF i Aust-Agder 2014 Side 61: Regnskap 2014 / budsjett 2015 Side 61: Valgkomiteens innstilling Side 62: Styrets innstilling til valgkomite og landsmøtedelegater Praktiske opplysninger: 1. Årsmøtedokumenter blir trykket og delt ut på møtet. 2. Reiseregninger må fylles ut, undertegnes og leveres senest innen årsmøtets avslutning, dersom reiseutgiftene ønskes refundert. Det forutsettes mest mulig samordnet kjøring. Parkering i P-hus er svært dyrt og vi ber dere benytte andre muligheter. Ved fylkeshuset er det gratis offentlig parkering hele helgen og på gateplan i byen er det gratis etter kl lørdag. Reiseutgiftene inkludert parkering, for delegatene må kommunepartiene betale etter reisefordelingsprinsippet. 3. Regning for hotellopphold blir sendt til fylkespartiet som videresender til ditt kommuneparti (fylkespartiet dekker for styret, ft-gruppa, AUF og gjester). All belastning som gjøres på rommet må den enkelte gjøre opp selv. 4. Rom og måltider er i utgangspunktet bestilt i henhold til den tilbakemelding du har gitt partikontoret. Gi beskjed straks dersom det blir endringer i dette. 5. Eventuell drikke til maten, utover vann, må betales av den enkelte. 6. Møtet starter lørdag 14. mars kl presis! Alle skal registreres og får utdelt saksmapper før dette, så dere må være ute i god tid. 7. Bruk nummerlappen du får utdelt ved møtets begynnelse når du skal be om ordet eller stemme. 8. Bruk navneskilt under hele møtet. NB! Lever skiltet tilbake ved møtets slutt! 3

4 SAK 1 e: Saksliste og kjøreplan Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av årsmøtefunksjonærer 3. Innkomne forslag 4. Den politiske situasjonen/valgkampen v/ stortingsrepresentant Terje Lien Aasland 5. Vedtektsendringer 6. Årsberetning for Regnskap for Kontrollkomiteens beretning 8. Budsjett og handlingsplan for Valg 10. Avslutning Kjøreplan: Lørdag: 09.30: Frammøte/innsjekking 10.00: Åpning a) Kulturinnslag ved elever fra Dahlske vgs. b) Minneord ved Jon Rolf Næss c) Åpningstale ved Jon Rolf Næss d) Godkjenning av fullmakter e) Sakslisten f) Arbeidsordning g) Hilsningstale fra gjester 10.40: Valg av årsmøtefunksjonærer a) Valg av 2 dirigenter b) Valg av 2 sekretærer c) Valg av redaksjonskomite 10.45: Innkomne forslag 13.00: Lunsj 14.00: Den politiske situasjonen v/ stortingsrepresentant Terje Lien Aasland Debatt Oppsummering Foreløpig åpent til skolering/vårkampanjen Avslutning for dagen Middag Sosialt samvær Søndag: 09.00: Landsmøtesaker v/line Haugland, politisk rådgiver - Helseutvalgets innstilling - Kunnskapsutvalgets innstilling - Framtidas storbyer 11.00: Vedtekter 11.15: Beretning, regnskap, budsjett 11.30: Redaksjonskomiteens innstillinger Valg og avslutning 13.00: Lunsj og hjemreise 4

5 SAK 1 f: ARBEIDSORDNING. 1. Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater det. 2. Det velges 2 dirigenter til å lede forhandlingene. Dirigentene har rett til å stille forslag om ordskiftes avslutning med de inntegnede talere og forslag om begrensing av taletida. 3. Etter at strek er satt kan ingen nye forslag framsettes. Framsatte forslag kan ikke trekkes tilbake dersom noen forlanger det opprettholdt. 4. Valgene foregår ved skriftlig avstemming dersom noen forlanger det. 5. Til å føre protokoll velges 2 sekretærer. 6. I protokollen innføres alle saker som behandles, alle forslag som framsettes og alle vedtak med angivelse av antall stemmer for og imot. Protokollen godkjennes av styret. 7. Møtet tar til kl på lørdag og kl på søndag 8. Alle forslag må framsettes skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn og kommuneparti. 9. Representantene har rett til ordet 2 ganger i samme sak. Første gang inntil 5 minutter og andre gang inntil 3 minutter. Representantene som forlanger ordet til forretningsorden tilstås inntil 1 minutt taletid. Ingen kan forlange ordet til forretningsorden mer enn 1 gang i samme sak. SAK 2 a, b: Valg av årsmøtefunksjonærer. Fylkesstyrets innstilling: Dirigenter: Reidar Saga og Cecilie Knibe Hanssen Sekretærer: Britt Ingrid Andersen og Gjermund O. Bjørndahl SAK 2 c: Valg av redaksjonskomité Fylkesstyrets innstilling: Gro Bråten leder Håvard Røiseland Nina Smith Per K. Lunden Hanne T. Straume Marcus Sagmo Fylkesstyret/Lillesand Grimstad Arendal Fylkesstyret/Risør Valle AUF 5

6 SAK 3: Innkomne forslag Fra Risør Ap: Forslag 1 De videregående skolene i fylket er avhengige av stadig tilførsel av gode lærekrefter både innen allmen og yrkesfag. I mange år har tilbudet om deltidsstudier for både yrkesfags og allmennfagslærere på Universitetet i Agder (UiA) sørget for at lærere med ulik yrkesbakgrunn og erfaring fra andre sektorer i samfunnet har fått mulighet til fast ansettelse samtidig som de har kunnet kvalifisere seg gjennom tilbudet om deltidsutdanning i PPU (Praktisk pedagogisk utdannelse). Dette sørger for at kvaliteten på lærerne i videregående skole er god, samtidig som det sikrer tilførsel av lærere fra andre sektorer. Dette gir elevene mer variert undervisning, sørger for bosetting i fylket av folk med akademisk/ faglig bakgrunn og sørger for at skolene fra Risør i Øst til Lillesand i vest kan rekruttere erfarne lærere med en utradisjonell bakgrunn. Konsekvensen av nedleggelsen vil bety at færre lærere vil søke seg til videregående skoler i regionen, særlig i deler av fylket hvor skolene ikke opplever like høy andel søkermasse, noe som igjen har betydning for bosetting og jobbtilbud i disse regionene. I Regionplan 2020 er satsing på kunnskap et viktig tema, og UiAs utsagn om å være relevante for regionen og kommunene bør også forplikte. UiA legger nå ned deltidsstudiet for allmennlærere, og vil fra høsten 2015 av ikke tilby denne muligheten mer. Aust Agder fylkeskommune har hatt i flere år en avtale med UiA om en kvote for slike lærere som på denne måten får mulighet til fast ansettelse i skolen. Aust Agder AP ønsker å markere uenighet i at Universitetet i Agder legger ned studiet, og mener vedtaket må omgjøres. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om at UIA må legge til rette for desentraliserte deltidsstudier og videreutdanningstilbud. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 2: Elever fratas retten til å forbedre karakterer i fellesfag i vgs Inntil nylig har det vært slik at elever som ombestemmer seg og går fra studieforberedende linje på videregående skoler til yrkesfaglige linjer, får muligheten til også å ta fellesfagene på nytt (samfunnsfag, matematikk, naturfag osv) i tillegg til programfagene (yrkesfagene). Dette gir slike elever muligheten til å forbedre sine karakterer, de gis en ny sjanse. Nå bortfaller denne muligheten. Departementet har innført en ordning der elevenes karakter fra studieforberedende linje beholdes- Elevene vil derfor ikke kunne forbedre fellesfagkarakteren, dvs få en ny sjanse noe som betyr at sluttvurderingen fra første gang skal følge dem helt til vitnemålet utskrives. Det betyr at de blir delkurs/ deltidselever og ikke skal delta i 6

7 fellesfagene. Dette kan få konsekvenser for lån\stipend og de får ikke den samme tilhørighet til klassen sin som andre på fulltid. Har eleven behov for å forbedre karakteren, må dette gjøres utenom det offentlige skolesystemet ved å gå opp som privatist. Dette favoriserer de som har råd til dette. Dette gjør også at f eks minoritetselever ikke lengre får anledningen til å forbedre karakteren, eller øke omfanget av undervisningen noe som mange vil trenge. I tillegg fratas skoleeier og skolene et viktig virkemiddel til tilpasset opplæring. Aust Agder Arbeiderparti er imot endringen som fratar elevene muligheten til å forbedre karakteren sin. Aust Agder arbeiderparti mener at ordningen må endres slik at elever gis muligheten til å ta om igjen fellesfag når de foretar omvalg fra studieforberedende linje til yrkesfaglig studieprogram. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene og oversendes redaksjonskomiteen. Sees i sammenheng med forslag 29. Fra Iveland Ap: Forslag 3: Integrering og behandling av innvandrere, flyktninger og asylsøkere står høyt på dagsorden i Norge nå. Sittende regjering får mye kritikk for bl.a. sin behandling av lengeboende asylbarn. Arbeiderpartiet må bli tydeligere og sterkere på banen for å vise at vi har en alternativ politikk til det som nå ser ut til å være praksis. Når det gjelder integrering, er språkopplæring alfa og omega. Det viktigste er å gi innvandrere og flyktninger mulighet til å beherske norsk språk godt nok til å kunne ta del i utdanning, arbeid og samfunnsdebatten. Dette gjør vi ikke godt nok i dag. Vi mister en viktig arbeidskraftreserve hvis vi ikke sørger for bedre opplæring i norsk, dette gjelder også barn født i Norge av utenlandske foreldre. Vi har mange arbeidsinnvandrere i Norge nå, både fra land utenfor og innenfor EU. Dette er mange håndverkere som ikke snakker norsk og som pendler hjem til familiene sine ofte. Det er helt klart en sikkerhetsrisiko at disse ikke snakker norsk. Innen helsevesenet har vi mange arbeidsinnvandrere på alle nivå og i alle typer institusjoner. Norsk sykepleieforbund ropte nettopp et varsko i forhold til dårlige språkkunnskaper innen helse og omsorg. De brukte et så sterkt uttrykk som «fare for liv og helse». Ved noen sykehus har man satt krav om norsktest på høyere nivå for bl.a. leger. Dette gjelder ikke alle sykehus, f.eks. Sørlandet sykehus. Vi vet vi vil trenge mange nye helsearbeidere framover. Mange av dem vil være innvandrere. Arbeiderpartiet må legge en strategi for hvordan språkopplæringen av de nevnte gruppene kan styrkes på alle nivåer. Det betyr svært mye for god integrering og større deltakelse for mennesker fra andre land i alle områder i samfunnet. Dette vil på sikt ha en positiv virkning i forhold til fremmedfrykt. 7

8 Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om at Arbeiderpartiet må legge en strategi for hvordan språkopplæringen av de nevnte gruppene kan styrkes på alle nivåer. Oversendes redaksjonskomiteen og sees i sammenheng med forslag 15 og 16. Fra Evje og Hornnes Ap: Forslag 4: Lover som omhandler forsikring må endres, slik at alder ikke lenger skal være grunn for å nekte en person å tegne forsikring. Vi lever lenger, er friskere, er i aktivitet og reiser mer. Samtidig ser vi at det er aldersgrenser (75-80 år) for å få tegnet ulike forsikringer. Å ikke få tegnet forsikringer legger begrensninger på mange sin aktivitet. Det er til hinder for livsutfoldelse. Dessuten er det aldersdiskriminerende! Fylkesstyrets innstilling: Det er ulik praksis når det gjelder aldersgrenser i de ulike forsikringsselskapene. Mange har ikke aldersgrense, men premiene øker ofte med økende alder. Hvilke erstatninger som gjelder kan også variere med alder. Dette er ut fra en risikovurdering og erstatningsmønster i de ulike gruppene. En slik prisdifferensiering i forhold til risiko må aksepteres. Forslaget avvises. (vedtatt mot en stemme) Dissens: Britt Ingrid Andersen foreslo at forslaget oversendes redaksjonskomiteen. Forslaget fikk en stemme. Forslag 5: NAV stat skal være ansvarlig for alle ytelser/utbetalinger av pensjoner, trygder og økonomisk sosialhjelp til innbyggerne. I dag er det NAV kommune som er ansvarlig for utbetaling av hjelp til innbyggerne etter «lov om økonomisk sosialhjelp». Økonomisk sosialhjelp er ment å være en midlertidig utbetaling for å hjelpe den enkelte «over kneika» Dessverre er det ikke slik, og mange har det i dag som hovedinntektskilde, og antallet er økende. Det finnes veiledende satser, men det er forskjellig saksbehandling i kommunene. «Velferdshopping» er et begrep som brukes. På en annen side har NAV stat ansvaret for andre ytelser/utbetalinger, slik som avklaringspenger, sykepenger, etc. For å sikre en enhetlig behandling av den enkelte, samt unngå såkalt «velferdshopping» og sikre en «total behandling av den enkelte, bør ansvaret i sin helhet overføres til NAV stat 8

9 Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen med å hindre velferdsshopping, men dette kan oppnås uten å overføre ansvaret for sosialhjelp til staten. Forslaget avvises. Fra Grimstad Ap: Forslag 6: Ja til gratis skolemat for alle barn nå! Grimstad Arbeiderparti støtter forslaget om en skolematording som favner alle norske barn. Et organisert måltid i løpet av skoledagen vil være helsefremmende, bidra til forebygging av livsstilssykdommer, og være sosialt utjevnende, i tillegg til at det har positiv effekt for læring. Det kan være et enkelt måltid gjerne brødmat som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. Det bør være stor grad av frihet for kommunene og skolene til å innrette et tilbud om skolemat på en måte som passer den enkelte skole. For å få i stand en rask og realistisk finansiering støtter vi forslaget om å ta i bruk deler av midlene som i dag brukes til utbetaling av barnetrygd. Midler som i dag gis direkte til foreldre for blant annet å finansiere mat, kan i stedet rettes effektivt og sosialt fordelende til finansiering av skolemat. Finansdepartementet har beregnet at innføring av skolemat vil koste om lag 3,6 milliarder kroner for barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole tilsammen. I dag utgjør statens utgifter til barnetrygden om lag 15,2 milliarder kroner. Ved å redusere den månedlige støtten for alle barn i skolealder (6-18 år) med om lag 350 kroner i måneden, vil vi kunne tilby skolemat til alle barn og unge. Innstilling fra styret: Styret tiltrer intensjonen i forslaget dog ikke forslag til inndekning. Vedtak årsmøtet: Oversendes styret til bearbeiding Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om en skolematordning, men støtter ikke forslaget om å dekke dette inn ved å kutte i barnetrygden. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 7: Mer fysisk aktivitet i skolen Grimstad Arbeiderparti foreslår at det innføres en times daglig fysisk aktivitet for alle elever som obligatorisk på alle landets skoler. Skolene må selv bestemme hvordan dette best kan organiseres, og gjerne i samarbeid med frivillige aktører i idrett og friluftsliv. Dette vil være viktig for bedre folkehelse og i neste omgang kunne føre til bedre levekår. Samtidig må vi prioritere idrettstilbudet til ungdom både i form av lavterskel og konkurransebaserte aktiviteter. Lån av offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år bør være gratis. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om daglig fysisk aktivitet. Oversendes redaksjonskomiteen. 9

10 Forslag 8: Vi trenger fortsatt et fullverdig sykehustilbud i Arendal Grimstad Arbeiderparti er bekymret og kritisk til den nedsatte prosjektgruppens nye strategiplan for sykehusdrift etter 2030 i Agder, som foreslår å omgjøre Arendal sykehus til nærsykehus og legge ned akutt og fødeavdelingen. Vi mener Aust Agder med sin befolkningstetthet og infrastruktur vil ha behov for disse akuttfunksjonene også i fremtiden. Ved fødsler og akutt hjerte og slagtilfeller er kort avstand til behandling væreforskjell på liv og død. Vi kan heller ikke se gode argumenter for ikke å fortsette sykehusdriften med dagens fordeling mellom sykehusene av spesialisttjenestene. Det er ingen empiri som viser at ett stort sykehus automatisk vil gi bedre tjenester. Fylkesstyrets innstilling: Forslag 9: Støtter intensjonen. Sees også i sammenheng med forslag 14 og 28. Oversendes redaksjonskomiteen som bes utarbeide et helhetlig forslag til uttalelse om sykehus. Vi trenger en ny reform innen den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Grimstad Arbeiderparti mener det bør utarbeides et nytt system for måling av kvalitet av alle tiltak innen pleie, omsorg og helsehjelp som kommunene leverer, gjennom et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse og omsorgstjenesten, kombinert med tydelige standarder for hva kommunene forventes å levere. Med disse nye kvalitetskravene bør det følges et øremerket sektortilskudd til pleie og omsorg. De øremerkede midlene må innrettes slik at kommuner som oppfyller kriteriene for målbare og gode helse- og omsorgtjenester må da kunne bruke de øremerkede pengene til hva de ønsker. Fylkesstyrets innstilling: Forslag 10: Det er mer enn nok rapporteringssystemer og kvalitetsmålinger i kommunesektoren. Øremerking av midler vil kunne undergrave det kommunale selvstyret og ha utilsiktede virkninger. Forslaget avvises. Nei til søndagsåpne butikker Dagens blå-blå regjering ønsker å trumfe igjennom søndagsåpne butikker på tross av sterk motstand i blant alle deler av befolkningen. Dette viser at dagens regjering er villig til å la seg helt styre av markedskreftene. Vi mener dagens ordning hvor du kan få kjøpt dagligvarer i små butikker søndager fortsatt bør bestå, men at søndagen ellers bør være en handlefri ukedag. Dette er også i tråd med flertallet av de ansatte innen handelsnæringens ønske. Vi har ingen tro på regjeringens støtteparti Venstre sitt forslag om å overlate denne vurderingen til den enkelte kommune. Erfaringen viser at den enkelte kommune da vil oppleve et massivt press fra nabokommunen og føle seg tvunget til å innføre utvidet åpningstider. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Sees i sammenheng med forslag 17. Oversendes redaksjonskomiteen. 10

11 Forslag 11: Vi trenger gratis helsetjenester for alle deler av kroppen Grimstad Arbeiderparti mener gratis tannhelse for alle er på høy tid å innføre i et velferdssamfunn som Norge. Som en overgangsordning kan det innføres det for eksempel innføres en maks egenandel. En tannhelsereform er etter vår mening en god valgkampsak for Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget i Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen og viser til vårt landsmøteforslag der vi ber om at arbeidet med en tannhelsereform intensiveres utfra prinsippet om at tannhelsetjenesten må bli likestilt med resten av helsetjenestene, når det gjelder finansiering og egenandeler. Det vises også til vedtatt program der prinsippet om en maks egenandel er slått fast. Oversendes redaksjonskomiteen. Fra Tvedestrand Ap: Forslag 12: Tvedestrand Arbeiderparti ønsker en 4 felts vei fra Oslo til Stavanger. Det bør nå prioritere strekningen Langangen til Kvinesdal. Parallelt med at denne strekningen utbedres bør det planlegges vei videre fra Kvinesdal til Stavanger. Dette kan gjøres på følgende måte: 1. Vi ønsker at jobbingen med veien skjer fra Langangen til Risør og fra Risør til Grimstad i første omgang. 2. Andre del er fra Kristiansand til Kvinesdal 3. I tredje omgang fra Kvinesdal til Stavanger Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om en helhetlig utbygging av 4-feltsvei fra Oslo til Stavanger, men vil understreke at det for Aust- Agders del nå er viktig å få startet og fullført E-18 Tvedestrand-Arendal. Samtidig må det nå også startes et arbeid for å få i gang planlegging av strekningene Risør- Tvedestrand og Arendal-Grimstad. Viser for øvrig til vårt landsmøteforslag. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 13: Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Aust-Agder Ap må ta en mer sentral rolle i å få til en sammenkobling av de to banene. Aust- Agder fylkeskommune opptrer i dag som et vedheng til Telemark og de andre kommunene. Saken aktualiseres ved at det nå bygges dobbeltspor til Skien. Vi må derfor arbeide aktivt og kontakte våre folk i Rogaland, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud for å fronte saken om sammenkoblingen av banene. 11

12 Fylkesstyrets innstilling: Dette er en høyt prioritert sak for fylkespartiet og det vises til vårt landsmøteforslag om at sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen må prioriteres høyt. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 14: Sykehusstruktur på Agder. Et godt og trygt sykehus er meget viktig for befolkningen. Sørlandet sykehus må videreutvikles til beste for pasientene. En fremtidig sykehusstruktur må ha sykehus i Arendal med akuttfunksjoner og føde/barsel avdeling. Det er også viktig med en fordeling av spesialiteter mellom sykehusene. Arendal har flere områder, blant annet PCI senteret og ortopedisk, som må videreføres i Arendal. Arendal er et godt sykehus med gode fagmiljøer. Disse mener vi må styrkes og videreutvikles. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen. Sees også i sammenheng med forslag 8 og 28. Oversendes redaksjonskomiteen som bes utarbeide et helhetlig forslag til uttalelse om sykehus. Fra Lillesand Ap: Forslag 15: Regelverk og læreplaner i forhold til grunnskoleopplæring for voksne bør revideres, og det bør utvikles metodikk tilpasset minoritetsspråklige deltakeres behov. Begrunnelse: Opplæringstilbudet ble opprettet for å møte et behov blant majoritetsbefolkningen som hadde falt ut av grunnskolen og som skulle ha mulighet til å ta igjen det tapte. I dag består rundt 80 % av deltakerne i grunnskoleopplæringen av minoritetsspråklige. Skoleeier har i dag stor frihet til å sette lokale rammer for omfang og innhold i grunnskoleopplæringen for voksne. Dette fører til store variasjoner i tilbudet på nasjonalt nivå. Tilbudet er heller ikke tilpasset behovene til de nye deltakergruppene. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen. Oversendes redaksjonskomiteen og sees i sammenheng med forslag 3 og 16. Forslag 16: Utvide retten til introduksjonsloven fra 2 år til 4-5 år avhengig av kvalifikasjoner og arbeidsmuligheter. Begrunnelse: Introduksjonsloven regulerer nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Formålet med loven er å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres 12

13 økonomiske selvstendighet. Deltakelse i programmet er begrenset til 2 år, og knyttet opp mot norskopplæring og kvalifisering mot yrkeslivet. Mange av deltakerne kommer fra land der skolesystemet har brutt sammen, eller de har mangelfull skolegang på grunn av flukt, krig etc. De har derfor behov for lengre skolegang før de er klar for arbeid og selvforsørging. Introduksjonsloven bør derfor endres til at det gis muligheter for en forlengelse innenfor introduksjonsprogrammet til 4-5 år avhengig av kvalifikasjoner og arbeidsmuligheter. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen. Oversendes redaksjonskomiteen og sees i sammenheng med forslag 3 og 15. Fra AUF i Aust-Agder Forslag 17: Søndagsåpne butikker Den blå-blå-regjeringen la nettopp fram et forslag hvor de ønsker å ha søndagsåpne butikker. Dette er AUF i Aust-Agder sterkt imot. Vi mener dette forslaget fører til store ulemper for folk flest, og selv handelsstanden er imot frislipp av søndagsåpne butikker. En årsak til dette er at butikkeiere føler seg tvunget til å ha åpent søndager da konkurrentene velger å ha åpent. Da faller høyresidens argumenter om at det skal være frivillig å ha åpent på sin egen urimelighet. Søndagsåpne butikker fører heller ikke til mer verdiskapning i samfunnet, og det er ingenting som tyder på at søndagsåpne butikker vil føre til høyere forbruk. Det er nemlig ikke slik at fordi butikkene er åpne en ekstra dag i uken får vi plutselig behov for mer mat og flere klær. Likevel skal ansatte lønnes også på søndager noe som kan få den konsekvens at prisene for forbrukerne øker og mange bedrifter kanskje ikke lenger har muligheten til å drive grunnet ekstrakostnadene søndagsåpent medfører. Hvis det likevel viser seg at søndagsåpne butikker fører til et høyere forbruksmønster forholder Arendal AUF seg kritiske til om dette er noe vi ønsker for samfunnet. Forslaget om søndagsåpne butikker er elendig gjennomtenkt og dårlig utformet. For flertallet av folket, og ikke minst for dem som må jobbe fører ikke dette forslaget til noe annet enn høyere priser, mindre tid til familie, og nedlagte bedrifter mindre valgfrihet. AUF i Aust-Agder er sterkt imot en utvidelse av dagens ordning for søndagsåpent og ønsker ikke å rokke ved våre hardt tilkjempede rettigheter. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Sees i sammenheng med forslag 10. Oversendes redaksjonskomiteen. 13

14 Forslag 18: Forby tiggerforbud I høst åpnet regjeringen for muligheten om å innføre kommunalt tiggerforbud. Tiggerforbud innebærer at mennesker ikke skal få lov til å sitte langs gaten og be om penger. Hvis noen gjør det, skal det bøtelegges på kr Dette var for å forhindre at den kriminelle virksomheten som kom i kjølevannet av tigging, men det fremmer ikke rettighetene for hver enkelt tigger. Å be om penger er ikke noe som før mennesker til å føle seg verdige og er derfor aldri et valg. Å be om penger for å redde sitt eget liv skal ikke være straffbart. Så klart finns det organisert kriminalitet rundt tigging, men man kan ikke dra alle under samme kam. Man bør i kontrast ha et konkret tiltak som straffer bakmenn og organisert kriminalitet, som kan stå bak tigging i stor grad. Vi skal ikke ha en domstol som gjør de svakeste enda svakere, men heller straffe de som faktisk er kriminelle. Å be om penger for å redde seg selv er ikke en kriminalitet. AUF i Aust-Agder vil: Avskaffe kommunenes mulighet til å innføre tiggerforbud. At politiet skal undersøke grundigere etter bakmenn og organisert kriminalitet rundt tiggerne. At det utvikles konkrete tiltak som straffer bakmenn og organisert kriminalitet i forbindelse med tigging Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 19: Pelsdyr I dokumentaren «Pels», som ble vist på NRK, får vi et sterkt innblikk i pelsdyrs hverdag på pelsdyrgårder i Norge. Gjennom dokumentaren ser vi stadig mishandling av dyr, vi ser ville dyr som i utgangspunktet er avhengige av store arealer og vann som blir holdt inne i små bur, og vi ser dyr som nærmest spiser hverandre opp. En slik næring er Arendal AUF imot. Arendal AUF ønsker ikke at dyrs velferd skal vike for menneskers luksus. For det er det det er. Pels er bare luksus. Det er ikke spiselig og heller ikke viktig for oss mennesker. Faktum er at mesteparten av norsk pels blir solgt til Kina hvor pels er stor mote. Det blir nesten ikke solgt i Norge engang. Dette er ville dyr som trenger store arealer og noen trenger også vann for å ha det godt. Dette er noe de ikke får i 2 kvm store bur. Dyrene har det tydelig ikke bra og bør få være ute i det fri hvor de hører hjemme. Uansett hvor bra en som bonde følger vedtekter osv., så vil ikke disse dyrene få det bra. Grunnen er så enkel at disse dyrene trenger større plass. Det er dyr som lever for seg selv, og som ikke ønsker et annet individ i sin nærhet. Men på norske pelsdyrgårder blir de stuet sammen, og man regner med at det er greit fordi man følger Mattilsynets vedtekter. 14

15 En annen ting som blir avslørt i dokumentaren er helsetilstanden til sølvrevene som blir avlet fram. De blir fetet opp, og man ønsker å avle fram så store individ som mulig. Dette for å få mer pels ut av dyret. Dette har ført til at dyrene blir så store og tunge at de får misdannelser på ben. Men hva betyr vel det når bøndene tjener store summer på dem? Alt dette viser at pelsdyrnæringen ikke funker og ikke er bra for dyrene på noen som helst måte. I mine øyne bør hele næringen avvikles med snarest virkning. Ikke fordi enkeltbønder ikke følger vedtektene, for det er mange som gjør det. Og det er mange som driver etter boka. Men grunnen er den at uansett hva du gjør så vil ikke disse ville dyrene få det noe bra i små bur. AUF i Aust-Agder vil: At det skal legges et press på Arbeiderpartiet i denne saken og få nedlagt hele pelsdyrnæringen. Fylkesstyrets innstilling: Det vises til at Arbeiderpartiet allerede har programfestet en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Forslaget avvises. Forslag 20: Skolehelsetjenesten skal kunne henvise til BUP For mange elever er skolehelsetjenesten et tilstrekkelig tilbud for deres behov. Likevel vil det være noen som har behov for enda bedre oppfølging. Det er viktig å ha gode lavterskeltilbud i skolen. Derfor mener Arendal AUF at skolehelsetjenesten skal kunne til henvise elever direkte til BUP. AUF i Aust-Agder - At skolehelsetjenesten skal kunne henvise elever direkte til BUP. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om at psykiske helsetjenester skal være lavterskeltilbud, men mener dagens henvisningssystem er tilstrekkelig. Det vises for øvrig til vårt landsmøteforslag hvor vi foreslår at det psykiske helsearbeidet i kommunene må styrkes, bl.a. gjennom å styrke samarbeidet mellom fastlegene og psykologtjenesten og bygge ned terskelen for å be om hjelp og videre henvisning. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 21: Narkorazzia i skolen I dag er det lov med narkorazziaer på skolen. Mange elever opplever dette som direkte ubehagelig, og føler seg mistenkeliggjort på sin egen skole. AUF i Aust-Agder mener at det er viktig å forebygge rusbruk/salg i skolen. Vi føler derimot ikke at det er nødvendig med tiltak som narkorazzia i skolen. Vi mener det er viktig med et trygt læringsmiljø som ikke mistenkeliggjør eller setter ungdom i ubehagelige situasjoner. 15

16 AUF i Aust-Agder ønsker: Ingen narkorazzia i skolen Fylkesstyrets innstilling: Forslaget avvises. Forslag 22: Opplys flere tjenester om psykiske lidelser Selvmordstanker og andre psykiske lidelser er kjente lidelser i samfunnet, men svært vanskelig å gjøre noe med. Det innføres hele tiden nye tiltak for å forbedre den psykiske helsen i samfunnet. I Skottland har de prøvd ut et tiltak som går ut på å informere arbeidere i andre tjenester enn helsepersonell om hvordan de skal reagere når man møter mennesker som man ser tydelig at ikke har det så bra. De har lagt spesielt trykk på drosjesjåfører og frisører, fordi det er mennesker som tydelig snakker mye om personlige ting med mennesker de knapt kjenner. Dette har vist seg å få en positiv endring på antall selvmord. Et tiltak som dette kan føre til at selvmordstallene minker i landet. Å lage en plan for hvordan man skal håndtere situasjoner med mennesker som lider, er ikke et negativt tiltak i Norge. AUF i Aust-Agder vil: Informere tjenester, som har mange kunder/klienter de møter, om personlig om psykiske lidelser. Gi sjefer og andre ledere kurs de skal formidle videre til deres ansatte. Innføre en plan på hvordan man skal håndtere vanskelige situasjoner med mennesker med selvmordstanker og psykiske lidelser. Innføre et kurs som skal lære serviceansatte hvordan de skal håndtere situasjoner med mennesker som er suicidale for å ruste dem til situasjoner som kan medføre skyldfølelse Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om å styrke det selvmordsforebyggende arbeid. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 23: Vern om korallrevene Norge har korallrev som er større enn Oslo by, vi har en kyst som har en av de fleste korallrevene i verden. I tillegg til dette har vi verdens største kaldtvannskorallrev, som er tre kilometer bredt og 35 kilometer langt og man finner hele tiden nye rev på dypet. I Norge har vi i også en veldig stor fiskeriindustri, og måten man fisker på er bunntråling, noe som skader korallrevene. Vi vet, per dags dato, veldig lite om korallrevene, men vi vet at det ofte er «hjemmet» til fisken. Fiske blir dårligere der fiskerne har utført bunntråling, men det blir fortsatt gjort. Korallrevene bør vernes bedre, for forskningens, fiskerinæringen og ikke minst fiskens skyld. 16

17 AUF i Aust-Agder vil: Verne flere korallrev Slutte med bunntråling rundt de mest utsatte revene. Fylkesstyrets innstilling: Vedtas Forslag 24: Thorium er et nytt energieventyr En ny studie viser at fensfeltet i Nome kommune inneholder mellom tonn thorium og thorium har høyt energiinnhold. Energiinnholdet i thorium er mellom 10 og 120 ganger større enn energiinnholdet i all olje- og gass på norsk sokkel. Norge har ca. 13,75 % av all thorium som finnes i verden, noe som er den fjerde (ifølge noen kilder, den tredje) største forekomsten av thorium i verden. Thorium er et radioaktivt stoff, og forekommer som ustabile isotoper. Thorium-232 er den mest vanlige forekomsten, men har en halveringstid på 1, år. Thorium er ikke et fossilt materiale, som vil si at kjernene er ikke spaltbare. Vi kan ikke anvende thorium i en fisjonsreaktor, som spalter kjernene og utvinner energi, men vi kan det med Uran-233. Th-232 er ikke fissilt, men absorberer nøytroner slik at man danner U-233. U-233 kan brukes direkte i fisjon. Fordi Th-232 forekommer så ofte i Norge er det en god kilde til fissilt materiale. I andre kjernereaksjoner har man brukt Uran-238 eller Plutonium-239 for å utvinne fissilt materiale Uran-233. Utvinningen fissilt materiale gjøres på samme måte med Th-232 som med U-238 eller Pu-239, men er mer effektiv. I Norge i dag, utvinnes det veldig mye energi fra oljen vår. Energiutvinningen fra olje, fører til stor forurensing og ødelegger ofte havbunnen når man skal få tak i råoljen. Et kjernekraftverk er kostbart å lage, men det krever ikke store ressurser for å få tak i råstoffet og utslippet fra et slikt anlegg under produksjon er vanndamp. For mye radioaktiv stråling har så klart store virkninger på mennesker, dyr og miljøet vårt, men alfa-, beta- og gammastråling kan stoppes, det kommer bare an på beskyttelsen. Kjernekraftverk er derfor en mer miljøvennlig utvinning av energi enn oljekraftverk. I tillegg til å være miljøvennlig, ligger det mer penger i det grunnet lettere tilgang på råstoffet. AUF i Aust-Agder vil: At man skal investere i mer forskning rundt thoriums potensiale som fissilt materiale. At man skal opplyse samfunnet mer på hvordan thorium kan utnyttes for energiutvinning. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen 17

18 Forslag 25: Ruspolitikk Dagens ruspolitikk er en total forbudspolitikk. Lovverket skiller i dag ikke mellom milde stoffer som cannabis og tunge vanedannende preparater. Norge er ett av verdens rikeste land, men allikevel greier vi ikke gi rusmisbrukere, som er blant samfunnets svakeste en verdig behandling. Avkriminalisering handler om å senke terskelen for å søke hjelp, fjerne tabuet rundt rusavhengighet og gjøre det illegale markedet og miljøet mindre. Vårt ønske er at de tyngste brukerne skal registreres i ett nasjonalt register og dermed kunne få stoff hos en fastlege og få hjelp til å redusere mengden og etterhvert bli rusfrie. Alternativet er at misbrukerne må fortsette å kjøpe stoffet sitt av kyniske bakmenn som har profitt som eneste overordnede mål. Dette gjelder kun for de tyngste misbrukerne. Denne modellen for heroinassistert behandling er utprøvd i blant annet sveits med stort hell. Når det gjelder mildere stoffer som Cannabis dreier det seg ofte om ungdommelig opposisjon mot foreldre og mot samfunnet. Derfor mener vi det er feil at ungdom skal bli stigmatisert og få fremtiden sin ødelagt på grunn av det. Selvsagt skal man jobbe inn mot ungdom, men tradisjonell straff kan være like skadelig som nyttig. All den tid det ikke er noen entydig forskning som viser sammenheng mellom legalisering og økt konsum er det ikke grunnlag for å forby det. AUF i Aust-Agder mener at forbud ikke er en fornuftig måte å takle samfunnsproblemer. AUF i Aust-Agder ønsker derfor å: Legalisere cannabis til medisinsk bruk Innføre heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling Avkriminalisere bruk av lettere narkotiske midler. Opprettholde dagens forbud mot produksjon og videresalg av narkotika Fylkesstyrets innstilling: Forslaget avvises Forslag 26: Anonymt jobbsøk Vi hører ofte historier i dag om hvordan søkere med innvandringsbakgrunn ikke blir innkalt til intervju etter å ha levert jobbsøknad. Hvis du heter Abdullah kan det være mye vanskeligere å få jobb enn hvis du heter Ola. Et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i Oslo kommune førte til at antallet søkere med minoritetsbakgrunn som fikk innkalling til intervju ble doblet. I starten av januar la forskerne Arnfinn Haagensen Midtbøen ved ISF og Jon Rogstad ved FAFO frem en forskningsrapport som viste at jobbsøkere med minoritetsbakgrunn diskrimineres. AUF må som ett likestillingsorientert ungdomsparti gjøre det vi kan for å sikre alle reelle muligheter til å komme seg ut i arbeid. Det er kompetanse og ikke navn som skal avgjøre hvorvidt du er egna for en jobb eller ikke. Derfor vil: 18

19 *AUF i Aust-Agder vil ha prøveprosjekt med anonym jobbsøknad flere steder i landet for å senere vurdere om vi skal innføre det på landsbasis Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene, men vil peke på at også andre virkemidler bør vurderes. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 27: Sekstimersdagen Vi må få inn en helt ny tankegang i arbeidslivet, hvor vi ser gevinstene av store løft, fremfor å fokusere på kortsiktig økonomi. Det er 6-timersdagen. Det vil gjøre det mye mer attraktivt for mange å stå lenger i jobb. Det vil bedre tidsklemma og gi mer tilfredse medarbeidere. Det vil bedre helsen og motvirke veksten i uføretrygden Det er flere eksempler på vellykkede forsøk med sekstimersdag enn det motsatte, både i Norge, Sverige og Tyskland. Nå sist Tines fabrikk i Heimdal. Resultatene er at selv med samme bemanning går produktivitet og tilfredshet blant arbeidere opp, og sykefravær og slitasje ned. Det er viktig at ledelsen samarbeider med de ansatte og tillitsvalgte under hele omstillingen, og gir dem mye innflytelse over hvordan den best gjøres. Hvis vi jobber like mye som i dag, og skatter like mye vil vårt private forbruk omtrent tredoble seg innen Hvis vi øker skatten og jobber kun seks timer vil det private forbruket fortsatt øke med 1.6. Dette er mer bærekraftig for miljøet og velferdsstaten. Vi vil da bli mer klimavennlige, få mer fritid, en sterkere velferdsstat og mer effektiv arbeidskraft. AUF i Aust-Agder vil at sekstimersdagen skal være en mulighet på norske arbeidsplasser hvor det ikke krasjer med andre ordninger. Fylkesstyrets innstilling: Det er i gang forsøksordninger med arbeidstid i flere bransjer og sektorer. Disse må ha en tilstrekkelig lengde for å kunne vurdere virkninger over tid, både for den enkelte arbeidstaker, for samfunnet som helhet og i forhold til lov- og avtaleverk. Samtidig vet vi også at behovet for arbeidskraft vil øke sterkt i årene som kommer. Tiden er derfor ikke inne nå til å ha en generell reduksjon i arbeidstida. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at bedrifter kan ha forsøksordninger med kortere arbeidstid, såfremt begge parter er enige om det. Forslaget avvises. Forslag 28: Bevar sykehuset i Arendal Etter Helse Sør-Øst sine vedtak i Utviklingsplan 2030 har det blitt skapt usikkerhet rundt fremtiden til sykehuset i Arendal. Sørlandet Sykehus Arendal er et sentralsykehus, ikke et lokalsykehus, men styret i Helse Sør-Øst ser i fremtida for seg Arendal som et lokalsykehus. SSA betjener en 19

20 befolkning langt over det som helseministeren har satt som minstegrense for opprettholdelse av fullverdige sykehus, med over innbyggere i fylket. AUF i Aust-Agder er glade for at helseministeren har gått ut og sagt at begrepet «hovedsykehus» ikke eksisterer, men vi forventer samtidig at helseministeren rydder opp i den usikkerheten som er skapt og sørger for at de helsefaglige tilbudene i Arendal ivaretas i den videre prosess med strategiplan AUF i Aust-Agder vil: Bevare Sørlandet Sykehus Arendal (SSA) som et fullverdig sykehus, med fullverdige akutt- og fødetilbud, inkludert barneavdeling. At spesialistenheter som i stor grad utfører planlagte inngrep (ikke akutt) kan spesialiseres, men at det må opprettholdes spesialistenheter både i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen. Sees også i sammenheng med forslag 8 og 14. Oversendes redaksjonskomiteen som bes utarbeide et helhetlig forslag til uttalelse om sykehus. Forslag 29: Elever som tar omvalg må ikke straffes Den blå-blå regjeringen ønsker å straffe elever på videregående som tar omvalg, i og med at de ikke får en ny sjanse til å ta fellesfag på nytt. Dette har svært negative konsekvenser for den enkelte elev, som kanskje må bli stående med karakter i norsk, matte, etc. som ikke gjenspeiler potensialet. I tillegg blir eleven deltidselevsom er negativt for skolemiljøet og gjør det vanskelig å gå lån fra lånekassen. AUF i Aust-Agder vil: At elever som tar omvalg skal få ta fellesfag selv ved omvalg og skal bli stående med beste karakter. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene og oversendes redaksjonskomiteen. Sees i sammenheng med forslag 2. Forslag 30: Menneskehandel Millioner av kvinner og barn er ofre for trafficking verden over. De kidnappes av kriminelle for å bli prostituerte i et bordell, eller fraktes til Europa der de må betale tilbake reisekostnader og renter for frakten dit, eksempelvis ved å prostituere seg. Ofrene står ofte i en form for fiktiv gjeld til sine bakmenn, som i praksis viser seg umulig å tilbakebetale, og resultatet blir at de ikke finner noen utvei. Menneskehandel innebærer dermed kjøp og salg av mennesker. Man regner med at det finnes rundt 36 millioner ofre for menneskehandel i verden. Også dette er noe som oftest rammer kvinner og mindreårige. Prostitusjon er vold og overgrep mot kvinner og er ikke en del av siviliserte samfunn. Kvinner og barn traffickeres til Europa i dag for å selge sex. I Norge har vi hatt et 20

Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti 14.-15.mars 2015

Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti 14.-15.mars 2015 Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti 14.-15.mars 2015 Aust Agder Arbeiderparti mener Universitetet i Agder (UiA) fortsatt må legge til rette for desentraliserte deltidsstudier og videreutdanningstilbud

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer