Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013."

Transkript

1 Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks Gjøvik Telefon: Telefaks: Mail: Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse OJD Innkalling til årsmøte i Oppland Arbeiderparti 2013 Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars I hht til 3.2 i Oppland Aps vedtekter består årsmøtet av 126 delegater fra kommunepartiene som fordeles proporsjonalt etter medlemstallet forutgående år og 7 delegater fra AUF i Oppland. Alle kommunepartier skal være representert. Fordelingen av utsendinger meddeles kommunepartiene så snart medlemstallene for 2012 er klare i januar De som skal representere kommunepartiene skal være valgt av kommunepartienes medlemsmøte / representantskap. Kommunepartiets leder og ordfører fra Arbeiderpartiet bør være blant utsendingene. Der partiet ikke har ordfører, bør partiets gruppeleder i kommunestyret være utsending. AUF i Opplands utsendinger skal være valgt av årsmøte eller representantskap. Vi gjør oppmerksom på at partiets vedtekter om kjønnsvotering gjelder ved valg av utsendinger i APs vedtekter skal følges helt konsekvent. Det vil ikke være anledning til å møte med andre representanter enn de som er valgt på forhånd og innsendt til partikontoret innen fristen. Det presiseres for ordens skyld at kommunepartienes / AUFs delegasjoner som møter på årsmøtet skal ha riktig kjønnsbalanse. Kommunepartiene og AUF i Oppland bes derfor om å velge et tilstrekkelig antall vararepresentanter av begge kjønn. Vedlagte fullmaktsskjema skal benyttes ved påmelding. Det må oppgis fullstendig navn og e- postadresse både på utsendinger og varautsendinger. Ettersom årsmøte dokumentene blir sendt ut pr mail, må vi ha epostadressene til både utsendinger og varautsendinger. På samme skjema må det avmerkes om det ønskes overnatting (enkelt- eller dobbeltrom). Fullmaktsfristen er 2. februar 2013, ihht 3.3. Årsmøtet innkalles ihht 3.1 med tre måneders varsel, innen Dagsorden skal følge innkallingen til møtet, jmf. 3.1 og 3.4. Oppland Arbeiderpartis styre innstiller på følgende dagsorden for møtet: 1. Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer 2. Beretning for foregående kalenderår 3. Vedtektsendringer 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske / politiske spørsmål 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøtet 6. Valg 7. Avslutning

2 Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være partikontoret i hende senest seks uker før møtet, dvs. 26. januar 2013, jf 3.4. For sent innsendte forslag vil ikke kunne bli behandlet av årsmøtet jfr. OAPs vedtekter 3.4. Vi ber om at vedlagte mal for innsendelse av forslag benyttes. Alle forslagene sendes partikontoret pr e-post. Styret understreker at alle forslag som reises til årsmøtet og som ikke er innenfor malen som er lagt, vil bli returnert til forslagsstiller for tilpassning til malen eller bli avvist. Kommunepartiene må selv dekke reise- og oppholdsutgifter for sine utsendinger. Det vil bli benyttet reisefordeling. Reisefordelingsskjema skal leveres utfylt sammen med fullmakt ved ankomst/registrering. Avtaleprisen med Quality Hotel Strand, Gjøvik, er kr 1535,- pr. person i dobbeltrom eller kr. 1735,- i enkeltrom. Enkel servering ved ankomst lørdag, Quality break begge dager og lunsj på avreisedagen er inkludert i denne prisen. Dagpris er kr 460,- pr. døgn (for deltakere uten overnatting). Middag lørdag kommer i tillegg for gjester med dagpakke til kr. 325,-. Vennligst gi beskjed dersom dette gjelder noen av deres delegater. Vi vil gi hotellet beskjed om at faktura skal sendes kommunepartiene direkte. Vennligst gi oss beskjed hvilken adresse faktura skal sendes til. No-show vil bli fakturert kommunepartiene. Årsmøtedokumentene vil bli sendt direkte til utsendingene per mail fra partikontoret i uke 8. De av utsendingene som ønsker papirversjon, kan kontakte partikontoret for dette. Papirversjon vil ligge tilgjengelig i årsmøte salen. Alle årsmøtedokumenter blir også lagt ut på vår hjemmeside, og vi oppfordrer alle til å følge med der. Med vennlig hilsen OPPLAND ARBEIDERPARTI Ole-Johan Dyste Fylkessekretær Vedlegg

3 Sendes: Oppland Arbeiderparti, Postboks 611, 2809 Gjøvik Frist 2. februar Faksnr Mail: FULLMAKT til Oppland Arbeiderpartis årsmøte mars 2013 Kommunepartiets navn:... Fakturaadresse: Antall utsendinger:... Utsendingens navn E-post adresse Overnatting Ja/Nei Enkel / dobbel

4 Varautsendingens navn E-post adresse Overnatting Ja/Nei Enkel / dobbel

5

6 Forslag til Oppland Arbeiderpartis årsmøte mars 2013 (jfr. 3.4 i Oppland Arbeiderpartis vedtekter om hvem som har forslagsrett) Alle forslag som fremmes til årsmøtet, skal skrives etter følgende mal. Malen er tilsvarende den som blir benyttet til Landsmøtet. Malen er som følger: Mal for forslag til årsmøtet: Skrifttype= Arial 11 pkt. med unntak av overskrifter. Forslag skal ikke formateres utover det som er angitt her. Ingen innrykk skal benyttes. Standard linjeavstand = 1. Marger settes til standard : 2,54 cm. NAVN KOMMUNEPARTI (Overskrift 2 (Skrift Arial 12 pkt). Overskrift forslag (Overskrift 3 (Skrift Arial 12 pkt.)) Max. 1 linje. (Forslaget, max 5 linjer) Det skal arbeides aktivt for å legge forholdene til rette for flere unge kvinner i politikken. De er en viktig gruppe for et velfungerende demokrati, og derfor må ulike virkemidler tas i bruk også økonomiske. (Normal) (Ett linjeskift) Begrunnelse: (Normal + Understreket) Max 15 linjer Hvis det er ønskelig med unge kvinner i aktivt politisk arbeid, må møtevirksomheten legges til mer fornuftige tidspunkter. Kommunestyrer er om regel den første arenaen for aktive innen politisk arbeid. Når så kommunene som regel er opptatt av å spare penger i forhold til tapt arbeidsfortjeneste, legges møter gjerne til slutten av arbeidsdagen, og disse kan vare til både kl og kl på kveldene. Det sier seg selv at dette gjør det vanskelig å drive politisk virksomhet over lengre til for kvinner med omsorg for små barn. Resultatet av manglende tilrettelegging fører ofte til at unge kvinner deltar i kun en valgperiode, for deretter å takke nei til gjenvalg. Skal det være attraktivt for kvinner å være med i politisk arbeid må flere møter legges på dagtid, slik at det er mulig å kombinere dette med eksempelvis å hente barn i barnehage. (Normal) Frist for innsending av forslag fra kommunepartier til fylkespartiet: 26. januar 2013 Forslagene sendes per e-post til:

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Velkommen til Landsting 2013!

Velkommen til Landsting 2013! Velkommen til Landsting 2013! Det er nå klart for Landsting i Ungdom & Fritid. Dette blir en helg fullspekket av temaer som DU skal få engasjere deg i! Det er viktig at alle er innstilt på å være deltakende

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 September, 2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007Tromsø Telefon: 77 61 07 50. Telefaks: 77 61 00 55 E-post: troms.fotball@fotball.no Internett:

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte!

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte! Til Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Oslo, 12.11.2014 Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer