Oversikt over innspillene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over innspillene"

Transkript

1 Oversikt over innspillene Nr. Avsender - område Endring fra Endring til Konklusjon Merknad Arcasa Arkitekter AS - Ankerveien Erverv Bolig Anbefales ikke 2 Asplan Viak AS - Store Stabekk LNF Bolig Anbefales ikke 3 Deloitte Advokatfirma AS Samme forslag som nr. 2 4 Hans Kristian Frogner - Berghoff LNF Bolig Anbefales ikke 5 Civitas AS - Avløs gård Anbefales - KU Krav om samlet plan Advokatfirma Petrolex DA - 6 Skui/Kveise Bolig Nytt boligområde Avklares i KDP 7 IL Jardar - Bjørnegård Slependen Opprettholde dagens formål (idrett) Anbefales Ikke behov for endring av KPA Karin og Jon Burum - Nadderud 8 gård LNF Bolig Anbefales ikke Nordea Bank Norge ASA - Jong 9 Bjørnegård LNF Bolig Anbefales ikke Del av området foreslås for tjenesteyting Petter Bogen Arkitektkontor AS - 10 Øverland, Griniveien LNF Tjenesteyting Anbefales - KU Statoil fuel & retail ASA - 11 Lommedalen LNF Næring Anbefales ikke 12 Asplan Viak AS - Ballerud gård LNF Bolig Anbefales - KU Krav om samlet plan Områderegulering 13 Civitas AS - Høvik senter Videreutvikling av Høvik senter igangsatt Rema Eiendom Øst AS - Markalleen Trafikkområde, bolig Forretning Anbefales ikke Området ligger innenfor KDP E18 Sivilarkitekt Jørn Eskeland - 15 Lommedalen Åsberget LNF Bolig Anbefales ikke Anbefales for regulering (bestemmelsesområde) 16 Franzefoss AS - Bjørum Bolig Næring 17 Franzefoss AS - Steinskogen LNF (marka) Råstoffutvinning Anbefales - KU Arealbruk i KP (bolig) anbefales ikke endret

2 18 Franzefoss AS Generell merknad Hindhamar Landskapsarkitekter 19 MNLA - Øverland Offentlig Bolig Anbefales ikke Området skal benyttes til tjenesteyting Stor-Oslo Prosjekt AS - Kirkeveien Erverv Bolig Anbefales - KU 21 Arcasa Arkitekter AS - Gjettum Bolig Knutepunkt Anbefales Området defineres som knutepunkt Arcasa Arkitekter AS - Gamle 22 Ringeriksvei 30 Bolig Sentrumsformål Anbefales - KU Krav om samlet plan Meinich Arkitekter AS - Vollsveien , Kirkeveien 56 Bolig Sentrumsformål Ivaretas ved endrede bestemmelser Arealbruk i KP (bolig) anbefales ikke endret Puls Arkitekter AS - Bekkestua, 24 Nadderudvn Bolig Sentrumsformål Anbefales - KU Krav om samlet plan Sandvika Advokatkontor DA - 25 Bekkestua, Kleivveien Bolig Sentrumsformål Anbefales - KU Krav om samlet plan Arcasa Arkitekter AS - 26 Blommenholmvn 2 Bolig Forretning Ivaretas ved endrede bestemmelser Arealbruk i KP (bolig) anbefales ikke endret 27 Coop Vestviken AS Generell merknad DNB Næringseiendom AS - Granfos 28 næringspark Erverv Kombinert formål Anbefales - KU Krav om samlet plan 29 Norgesgruppen Øst As Generell merknad North Bridge Management AS - Avtjerna skal ikke bygges ut før 30 Avtjerna Endring av bestemmelser om rekkefølge Anbefales ikke etter OBOS Generell merknad 32 Parvus AS - Avtjerna Anbefales ikke Samme forslag som nr Spor arkitekter AS - Bekkestumyra Bolig, trafikkområde Bolig Anbefales - KU Krav om samlet plan Kun utvidelse av lokk mot syd 34 Teleplan AS - Teleplanlokket Trafikkområde Næring Anbefales delvis - KU anbefales 35 Inge Lødner - Stabekk sentrum Bolig Sentrumsformål Anbefales - KU Krav om samlet plan Arkitektkontoret GASA AS - Hans 36 Haslums vei Erverv Bolig Anbefales - KU 37 Salutaris AS - Sandvika, Jong Friområde Bolig Anbefales ikke

3 Sivilarkitekt Jørn Eskeland - 38 Lommedalen, Solhaugberget LNF Bolig Anbefales ikke 123 Sivilarkitekter AS - Høvik, 39 Markalleen Bolig Næring Anbefales ikke Området ligger innenfor KDP E18 Asker og Bærum handels og 40 servicebedrifters forening Generell merknad Naturvernforbundet - Vurderes i 41.1 Bekkestumyra, Bekkestua Bolig, trafikkområde Grønnstruktur områderegulering Krav om samlet plan Naturvernforbundet - Området vises som grønnstruktur i 41.2 Mortensskogen, Hundsund Friområde Bevaring Anbefales ikke Naturvernforbundet - Sillebauen, 41.3 Hundsund LNF Bevaring Vurderes i KDP 2 for Fornebu Området vises som grønnstruktur i 41.4 Naturvernforbundet - Staversletta Bolig LNF 42 OBOS Nye Hjem AS Generell merknad Oslofjordens friluftsråd - Kyststi 43 Sarbuvollen-Holtekilen Regulere for kyststi Anbefales Foreslått trase for kyststi vises i plankartet 44 Lysakerbyen Næringsvel Generell merknad Bærums skiklubb - Kirkerudbakken 45 (område 1 og 2) Friområde Idrett Anbefales delvis - KU 46 Lilløyplassens naturhus LNF Naturreservat Anbefales ikke Området er sikret Område 2 avklares i KDP 47 Tanum vel - Staversletta Bolig LNF Jongsåsen vel - Jongsåsen 48 grønnstruktur Bolig LNF Anbefales delvis (ikke KU) Regulerte grøntområder vises i kommuneplanen Il Jardar og Bjørnegård 49 Ungdomsskole Anbefales Samme forslag som nr. 7 AF Gruppen Norge AS - Bekkestua, 50 Kleivveien Bolig Sentrumsformål Anbefales - KU Krav om felles plan 51 Holt Eiendom as Forslaget er trukket 52 Spor arkitekter AS - Gjønnes gård LNF Grønnstruktur Anbefales - KU

4 ARCASA arkitekter AS - Snoveien 53 17/19 Bolig Nytt boligområde Anbefales - KU 54 Hans Heiberg - Oustøya LNF/vannareal Idrett/småbåthavn Anbefales - KU 55 PULS arkitekter as Anbefales - KU Samme forslag som nr Holt Eiendom as - Grorud gård LNF Bolig Anbefales ikke Asker og Bærum handels- og 57 servicebedrifters forening Generell merknad 58 Øvrevoll Hosle Idrettslag Flere innspill, se under 58.1 Hosle skole Bolig Idrett Anbefales ikke Området vises som tjenesteyting i 58.2 Jegeråsen Friområde Idrett Anbefales ikke 58.3 Hosletoppen skole Bolig Idrett Anbefales ikke Området vises som tjenesteyting i 58.4 Jarmyra Friområde Idrett Anbefales ikke 58.5 "Leikern" Bolig Friområde Anbefales Lysakerfjorden Brettseilerklubb - 59 Rolfstangen LNF Idrett Avklares i igangsatt reguleringsplan Advokatfirma Petrolex DA - Kveise 60 gård Bolig Nytt boligområde Make Arkitekter AS - Eiksmarka 61 senter Bolig Sentrumsformål Anbefales - KU 62 Strand Båtforening - småbåthavn Vannareal alm friluftsliv Småbåthavn Anbefales - KU 63 Lommedalens IL - Krydsbybakken Opprettholde dagens formål (idrett) I samsvar med KP Formål opprettholdes Furubakken Vel - bussgarasjen 64 Haslum Erverv Bolig Anbefales ikke Kim Alexander Larsen - 65 Hellerudveien 4, Lommedalen LNF Bolig Anbefales ikke 66 John Erik Løken - Avtjerna LNF Bolig Anbefales ikke Tom Coward/Hege Lynne - Åses vei, 67 Vøyenenga LNF Bolig

5 Bekkestuvn 20 ANS/Martin 68 Stensaker Bolig Sentrumsformål Endring anbefales delvis - KU Krav om felles plan 69 ARCASA arkitekter AS - Slependen Bolig Nytt boligområde Anbefales - KU Krav om felles plan Jan Helge Salvesen - 70 Bjerkelundsveien, Bekkestua Bolig Nytt boligområde Anbefales ikke Johnsrud Golfbane AS - 71 Lommedalen LNF Idrett Regulering anbefales 72 Prodecon AS - Prof. Kohts vei Bolig Nytt boligområde Anbefales - KU Krav om samlet plan 73 Løvenskiold Eiendom AS - Eineåsen Offentlig Bolig Anbefales ikke 74 Jan-Fredrik Larsen - Løkkeåsen, Sandvika Friområde Bolig Anbefales ikke 75 Grini Næringspark Vel generell merknad 76 Bærum Natur- og Friluftsråd generell merknad 77 Skui vel generell merknad Bærum seilforening - 78 Fornebu/Lysakerfjorden, seilsport Bruk av vannareal - ønske om generell avklaring Vurderes i egen sak (Fornebu) 79 Lars Johan Tandberg - Busoppveien LNF Bolig Anbefales ikke 80 Yngvar Bugge - Jong/Bjørnegård LNF Bolig Anbefales ikke Se nr Høvik idrettsforening - Veritasjordet Friområde Idrett Anbefales ikke 82 Haslum idrettslag - Løkebergjordet LNF Idrett Anbefales delvis - KU Nedre Høvik båtforening - Vannareal for 83 Båtstøjordet allment friluftsliv Småbåthavn Anbefales 84 Petter Steen, Indigo Arkitekter LNF Bolig Anbefales ikke Bertel O Steen Eiendom AS, Link 85 arkitektur AS Bolig Næring Anbefales ikke 86 Selvaagbygg AS - Presteveien 4-6 Friområde Bolig Anbefales ikke Lembach eiendom AS - Haslum 87 Kirkeveien Bolig Bolig/næring Anbefales delvis - KU 88 Derlick Arkitekter AS Jaktlia Bolig/erverv Bolig Anbefales ikke Bestemmelsesområde krav om regulering - golf Området foreslås til grønnstruktur og idrett Området anbefales som boligområde

6 Telenor Eiendom Holding AS - 89 Eiksmarka Bolig Sentrumsformål Anbefales delvis 90 Arcasa - Bærumsveien 108 Jar Trafikkområde, friområde Bolig Anbefales - KU 91 Puls Arkitekter - Neslia 1, Avløs Bolig Nytt boligområde Anbefales - KU Krav om samlet plan 92 Puls Arkitekter - Nesveien 15, Avløs Bolig Nytt boligområde Anbefales - KU Krav om samlet plan 93 Jon Holt - Gjønnes stasjon Trafikkområde, LNF, bolig Nytt boligområde Anbefales ikke 94 Boxs arkitektstudio Stabekk Bolig Bolig, sentrumsformål Anbefales

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplanen

Arealinnspill til kommuneplanen Kommuneplan for Ullensaker 2014-2030 Arealinnspill til kommuneplanen Datert 14.01.15 Nr. Avsender På vegne av Ca. størrelse 1 Norsk Byggservice AS ved Oddvar Grunneier 19 daa Ringstad 2 Maxhus ved Ulriksen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET FORELØPIG MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Onsdag 24. mars 2010 kl 18:00 Dato: Godkjent: 25.03.2010 Møteleder: Ordfører Odd Reinsfelt (H) Følgende medlemmer møtte: H Lisbeth

Detaljer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Vedlegg 7 Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Gbnr. 61/2-akebakken i Blakstadlia/Blakstad hovedgård 24 merknader med protester mot innspillet

Detaljer

LAG, FORENINGER OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER INNEN IDRETT, FRILUFTSLIV, NATUR OG KULTURVERN I BÆRUM

LAG, FORENINGER OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER INNEN IDRETT, FRILUFTSLIV, NATUR OG KULTURVERN I BÆRUM LAG, FORENINGER OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER INNEN IDRETT, FRILUFTSLIV, NATUR OG KULTURVERN I BÆRUM Oversikten er utarbeidet av kommune v/ Natur- og idrettsforvaltningen. Opplysningene om idrettslagene

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) Styremøter og informasjonsarbeid

ÅRSMELDING 2011. for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) Styremøter og informasjonsarbeid ÅRSMELDING 2011 for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) En sak som bør trekkes frem er forslag til Kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum. Den ble lagt ut til høring våren

Detaljer

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Innhold Om kartutsnittene... 1 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF... 2 Næringsområde

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Sykkelstrategi. for Bærum

Sykkelstrategi. for Bærum Sykkelstrategi for Bærum Revidert etter vedtak i formannskapet 22.06.2011 TU1UT TUInnledning TU2UT TU3UT TUFakta TU4UT TU5UT TUForslag TU6UT TUForslag TU7UT TUGjennomføringUT TU8UT TUKilder/fotoUT TPF

Detaljer

Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene.

Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene. 1 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Endelig utgave Bekkestua 15. november 2013 Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 Senteranalyse for Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senteranalyse for Utgave/dato: 2 / 2014-02-03 Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: 533777 Senteranalyse

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Bæringen. Mottak må flytte. Seniortreff. Trenger du legehjelp? Do You need medical assistance? Ma u baahan tahay caawin dhakhtar?

Bæringen. Mottak må flytte. Seniortreff. Trenger du legehjelp? Do You need medical assistance? Ma u baahan tahay caawin dhakhtar? Bæringen INFORMASJON Fredag 23. mars 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 4 Årgang 19 Trenger du legehjelp? Do You need medical assistance? Ma u baahan tahay caawin dhakhtar? Side 13

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2015 1 Page 1. Organisasjon Demokratiske organer Årsmøte Bærum Venstre holdt sitt årsmøte i Kommunegården, M1, torsdag 9. januar 2014 kl. 18.00-21.00. Alle verv i lokallaget

Detaljer

Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no

Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no Skui Vel Årbok 2014 - www.skuivel.no 1 ÅRSMØTE 2015 Skui Vel avholder sitt årsmøte tirsdag 28. april kl. 19.00 på Skui Grendehus. SAKSLISTE: 1 Valg av dirigent og referent 2 Godkjenning av innkalling og

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN LUNNER KOMMUNE Ref. adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplan for Hadelandsparken ved Grua i Lunner kommune

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Bæringen. Sommer for. enhver smak. Hovedfartsårene. God sommer! men også på varierte aktiviteter for store og små gjennom sommermånedene.

Bæringen. Sommer for. enhver smak. Hovedfartsårene. God sommer! men også på varierte aktiviteter for store og små gjennom sommermånedene. Bæringen BÆRINGEN torsdag 13. juni 2013 NYHETER OG REPO TEMA: Samferdsel i Bærum TORSdag 13. juni 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 6 Årgang 25 Sommer for Hovedfartsårene enhver

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 102 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens

Detaljer

Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige

Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige Arkitekter 3 X Biong 4B Arkitekter AS AEPOS arkitekter og planleggere AS

Detaljer

Bæringen. Det tar av på Fornebu

Bæringen. Det tar av på Fornebu Bæringen INFORMASJON Fredag 22. juni 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 8 Årgang 19 God sommer! Side 13-15 Si din mening om nye planer i Bærum Side 3 Nordiske venner Bærum har fem

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Ringeriksbanen. Stasjoner. April1993. NSB Eiendomsdivisjonen

Ringeriksbanen. Stasjoner. April1993. NSB Eiendomsdivisjonen Ringeriksbanen Stasjoner April1993 NSB Eiendomsdivisjonen NSB Eiendomsdivisjonen Forord Stortinget vedtok den 18. juni 1992 at Ringeriksbanen skal realiseres. Den foreslås derved tatt med i NJP 1994-97

Detaljer

Bæringen. Søk på Teknologiskolen. Norges meste kjente kvinne. på Hundsund ungdomsskole høsten 2012. plass på den nye temaskolen.

Bæringen. Søk på Teknologiskolen. Norges meste kjente kvinne. på Hundsund ungdomsskole høsten 2012. plass på den nye temaskolen. Bæringen TORSdag 22. MARS 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 3 Årgang 24 Søk på Teknologiskolen Ja til minnesmerke Bærum kommune har takket ja til minnesmerke etter 22. juli. Side

Detaljer