WorkCentre Quick Use Guide. Color Multifunction Printer. Xerox Support Centre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WorkCentre 6400. Quick Use Guide. Color Multifunction Printer. Xerox Support Centre"

Transkript

1 Xerox Support Centre Xerox Center voor klantenondersteuning Xerox Kundtjänst Xerox Kundesupport Xerox support centre Xerox-tukikeskus WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer Install the Support Centre with the printer driver, or go to Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock. User manuals and video tutorials Troubleshooting User safety Material Safety Data Sheets Xerox Support Centre English Français Italiano Deutsch Español Português Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi Čeština Polski Magyar Русский Türkçe Installeer het Center voor klantenondersteuning tegelijk met de printerdriver of ga naar Dubbelklik op het pictogram op het bureaublad van Windows of op het dock van Mac OS X. Handleidingen voor de gebruiker en videozelfstudies Problemen oplossen Gebruikersveiligheid Veiligheidsinformatiebladen Installera Kundtjänst tillsammans med skrivardrivrutinen eller gå till Dubbelklicka på ikonen på Windows-skrivbord eller på Mac OS X-dockningsstationen. Användarhandböcker och videosjälvstudier Problemlösning Användarsäkerhet Materialsäkerhetsdatablad Installer Kundesupport med skriverdriveren, eller gå til Dobbeltklikk på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X Dock. Brukerhåndbøker og opplæringsprogrammer på video Feilsøking Brukersikkerhet HMS-datablad Installer funktionen support centre sammen med printerdriveren eller gå til Dobbeltklik på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X-dock. Vejledninger og videoøvelser Fejlfinding Brugersikkerhed Sikkerhedsdata WorkCentre 6400 Quick Use Guide English Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi Beknopte referentiehandleiding Snabbreferens Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas Asenna tulostinohjaimen mukana toimitettu tukikeskus tai siirry osoitteeseen Kaksoisnapsauta Windowsin tai Mac OS X:n työpöydällä näkyvää kuvaketta. Käyttöoppaat ja video-ohjelmat Vianetsintä Käyttöturvallisuus Materiaalien turvallisuus 009 Xerox Corporation. All rights reserved.

2 Contents Inhoudsopgave Innehåll Innhold Indholdsfortegnelse Sisällys Printer Basics Eenvoudige printertaken Grundläggande om skrivare Skriverfunksjoner Printerens funktioner Tulostimen perustoiminnot Printing Afdrukken Utskrift Skrive ut Udskrivning Tulostus 6 Printer Tour Printerintroductie Skrivargenomgång Bli kjent med skriveren Oversigt over printer Tulostimen esittely Finisher Afwerkeenheid Efterbehandlare Etterbehandler Efterbehandler Viimeistelylaite 500-Sheet Feeder Printer Basics Copying Kopiëren Kopiering Kopiere Kopiering Kopiointi 9 Invoerlade voor 500 vel Arkmatare för 500 ark 500-arks mater Magasin til 500 ark 500 arkin syötin Stand Scannen Avläsning Skanne Skannaus Faxing Onderstel Ställ Sokkel Kabinet Jalusta Optional accessories may be part of your printer setup. Fax is included for the X and XF configurations only. Faxen Faxning Fakse Fax Faksaus Uw printerconfiguratie bevat mogelijk optionele accessoires. Alleen de X- en XF-configuraties bevatten een fax. Skrivarkonfigurationen kan inkludera tillbehör. Fax ingår endast i konfigurationerna X och XF. Troubleshooting 16 Skriveren din kan være utstyrt med valgfritt tilleggsutstyr. Bare X- og XF-konfigurasjonen er utstyrt med faksmodul. Problemen oplossen Problemlösning Løse problemer Fejlfinding Vianetsintä Der kan allerede være installeret tilbehør på din printer. Fax er kun inkluderet for X- og XF-konfigurationer. Valinnaiset lisälaitteet saattavat sisältyä tulostimen asetuksiin. Faksi sisältyy vain laitteiden X ja XF kokoonpanoon.

3 Printer Basics Automatic Document Feeder Automatische originelendoorvoer Automatisk dokumentmatare Automatisk originalmater Automatisk dokumentfremfører Originaalien automaattinen syöttölaite Toner Cartridges Tonercassettes Färgpulverkassetter Fargepulverkassetter Tonerpatroner Värikasetit Imaging Units Beeldverwerkingsmodules Bildenheter Bildebehandlingsenheter Trykbilledenheder Kuvayksiköt Printer Basics Fuser Y M C K Fuser Fixeringsenhet Fikseringsmodul Fusermodul Kiinnityslaite Trays Lade 1 4 Magasin 1 4 Magasin 1 4 Magasin 1 4 Alustat Waste Cartridge Afvalcassette Överskottsbehållare Avfallsbeholder Beholder til brugt toner Hukkavärikasetti Transfer Roller Transferrol Överföringsrulle Overføringsvalse Overføringsrulle Siirtotela 3

4 Printer Basics Control Panel Bedieningspaneel Kontrollpanel Kontrollpanel Betjeningspanel Ohjauspaneeli Menu navigation Menunavigatie Menynavigering Navigere gjennom menyen Menu Valikossa siirtyminen English (default language) Français Italiano Deutsch Español Português Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi Русский Čeština Polski Magyar Türkçe Ελληνικά Services Home: features or custom home screen Startpagina Functies: toepassingen of aangepast startscherm Tjänster Hem: Funktioner eller egen hemskärm Startvindu for tjenester: funksjoner eller selvvalgt startside Alle opgavetyper: Funktioner eller brugerdefineret skærmbillede Kaikki palvelut: toiminnot tai mukautettu päänäyttö Features: last used and main features screen Toepassingen: laatst gebruikte en hoofdtoepassingenscherm Funktioner: Senast använda funktioner och huvudfunktioner Funksjoner: sist brukte funksjon og oversikt over hovedfunksjoner Funktioner: Sidste anvendte og hovedskærmbillede Toiminnot: viimeksi käytetty tai päätoimintojen näyttö Job Status: active and completed jobs Opdrachtstatus: actieve en voltooide opdrachten Jobbstatus: Aktiva och slutförda jobb Jobbstatus: aktive og fullførte jobber Opgavestatus: Aktive og udførte opgaver Töiden tila: aktiiviset ja valmiit työt Machine Status: settings and information Apparaatstatus: instellingen en informatie Maskinstatus: Inställningar och information Maskinstatus: innstillinger og informasjon Maskinstatus: Indstillinger og oplysninger Koneen tila: asetukset ja tiedot PRS TUV WXY GHI * ABC JKL // C Information Resources: Press the Help button for information related to the message or menu. Choose Machine Status / Information Pages. Select a topic then touch Print. DEF M 0 # Informatiebronnen: Druk op de toets Help voor informatie over het bericht of menu. Kies Apparaatstatus / Informatiepagina's. Selecteer een onderwerp en druk daarna op Afdrukken. Informationskällor: Tryck på Hjälp om du vill ha information om ett meddelande eller en meny. Välj Maskinstatus / Informationssidor. Välj ett ämne och tryck på Skriv ut. Informasjonskilder: Trykk på Hjelp-knappen for å vise informasjon om den aktuelle meldingen eller menyen. Velg Maskinstatus / Informasjonssider. Velg et emne, og trykk på Skriv ut. Iinformationskilder: Tryk på Hjælp for flere oplysninger om meddelelse eller menu. Vælg Maskinstatus/Informationsark. Vælg et emne og tryk på Udskriv. Tietoresurssit: Painamalla Ohje-painiketta saat viestiin tai valikkoon liittyviä lisätietoja. Valitse Koneen tila / Tietosivut. Valitse aihe ja valitse sitten Tulosta. Printer Basics

5 Printer Basics Administrator Access Toegang beheerder Administratörstillträde Tilgang som administrator Adgangsrettigheder for administrator Järjestelmänvalvojan käyttöoikeus CentreWare Internet Services CentreWare Internetservices CentreWare Internettjänster CentreWare Internett-tjenester CentreWare Internet Services CentreWare-Internet-palvelut Printer Basics Many of the printer s configuration settings (accessed through the Machine Status / Tools pathway) can be password protected. To access all of the printers features, you may need to log in as an administrator. The default login user name is admin, and password is CentreWare Internet Services (IS) enables you to access printer status, configuration, security settings, diagnostic functions, and to print information pages over a TCP/IP network. To connect, enter the printer's IP address in your Web browser. The IP address is available on the Configuration Report information page. Veel configuratie-instellingen van de printer (toegankelijk via het pad Apparaatstatus / Hulpprogramma's) zijn mogelijk beveiligd met een toegangscode. Om toegang te krijgen tot alle printerfuncties, moet u zich mogelijk aanmelden als beheerder. De standaard aanmeldnaam is admin en de toegangscode is Met CentreWare Internetservices (IS) heeft u toegang tot de printerstatus, configuratie, beveiligingsinstellingen en diagnostische functies en kunt u informatiepagina's afdrukken via een TCP/IP-netwerk. Voer het IP-adres van de printer in uw webbrowser in om een verbinding te maken. U vindt het IP-adres op de informatiepagina Configuratie-overzicht. Många av skrivarens konfigurationsinställningar (via Maskinstatus / Verktyg) kan vara lösenordsskyddade. Du kan vara tvungen att logga in som administratör för att komma åt alla skrivarfunktioner. Det grundinställda inloggningsnamnet är admin och lösenordet är Med CentreWare Internettjänster får du tillgång till skrivarstatus, konfiguration, säkerhetsinställningar och diagnostikfunktioner, och kan skriva ut informationssidor via ett TCP/IP-nätverk. Starta tillämpningen genom att ange skrivarens IP-adress i webbläsaren. Du kan ta reda på IP-adressen på informationssidan Konfigureringsrapport. Mange av skriverens konfigurasjonsinnstillinger (gå til Maskinstatus / Verktøy) kan beskyttes med passord. Du må være logget på som administrator, for å få tilgang til alle skriverens funksjoner. Standard påloggingsnavn er admin, og passordet er Ved hjelp av CentreWare Internett-tjenester (IS) får du tilgang til skriverens status, konfigurasjon, sikkerhetsinnstillinger og diagnosefunksjoner samtidig som du kan skrive ut informasjonssider over et TCP/IP-nettverk. Koble til skriveren ved å skrive inn skriverens IP-adresse i nettleseren. IP-adressen finner du på Konfigurasjonsrapport-siden. Mange af printerens konfigurationsindstillinger (som der er adgang til ved at vælge Maskinstatus/Værktøjer) kan være beskyttet med et kodeord. Log på som en administrator for at få adgang til alle printerens funktioner. Standardloginnavnet er admin og standardkodeordet er CentreWare Internet Services (IS) giver adgang til printerstatus, konfiguration, sikkerhedsindstillinger, diagnostics funktioner og udskrivning af informationsark via et TCP/IP-netværk. Indtast printerens IP-adresse i din webbrowser for at oprette forbindelse. IP-adressen vises i konfigurationsrapporten. Useat tulostimen kokoonpanoasetukset (joita käytetään valitsemalla Koneen tila / Apuvälineet) voidaan suojata salasanalla. Jos haluat käyttää kaikkia tulostimen toimintoja, joudut ehkä kirjautumaan järjestelmänvalvojana. Oletuskäyttäjätunnus on admin, ja salasana on CentreWare-Internet-palveluiden avulla voit tutkia tulostimen tilaa, kokoonpanoa, suojausasetuksia ja diagnostiikkatoimintoja sekä tulostaa tietosivuja TCP/IP-verkon kautta. Voit muodostaa yhteyden tulostimeen kirjoittamalla sen IP-osoitteen web-selaimeen. IP-osoite näkyy Konfigurointiraportti-tietosivulla. 5

6 Supported Paper Printing Ondersteund papier Papper som stöds Papir som støttes Understøttet papir Tuettu paperi Tray g/m (16 4 lb. Bond) Letter... A4... Tray 3, g/m (16 4 lb. Bond) 8.5 x 11 in. 10 x 97 mm Executive x 10.5 in. Letter x 11 in. US Folio x 13 in. Legal x 14 in. A x 97 mm B5 JIS x 57 mm Finisher g/m (16 4 lb. Bond) Letter... US Folio... Legal... A x 11 in. 8.5 x 13 in. 8.5 x 14 in. 10 x 97 mm Executive x 10.5 in. B5 JIS x 57 mm Tray g/m (16 40 lb. Bond lb. Cover) Statement x 8.5 in. Executive x 10.5 in. Letter x 11.0 in. US Folio x 13.0 in. Legal x 14.0 in. A x 148 mm A x 10 mm A x 97 mm ISO B x 50 mm B5 JIS x 57 mm B x 176 mm Custom... (SE) x (LE) Monarch x 7.5 in. # x 9.5 in. DL x 0 mm C x 16 mm C x 9 mm Custom... (SE) x (LE) Letter x 11 in. A x 97 mm X X: mm ( in.) Y: mm ( in.) Y g/m (16 4 lb. Bond) g/m (4 40 lb. Bond) Plain Paper Gewoon papier Vanligt papper Vanlig papir Almindeligt papir Tavallinen paperi g/m (56 78 lb. Cover) Heavyweight Zwaar papier Kraftigt Tykt papir Tykt papir Paksu Extra Heavyweight Extra zwaar papier Extra kraftigt Svært tykt papir Ekstra tykt papir Erikoispaksu Printing Also see the Paper Tips information page. X: mm ( in.) Y: mm ( in.) Custom g/m (16 40 lb. Bond lb. Cover) 1-sided g/m (16 40 lb. Bond) -sided Zie ook de informatiepagina Papiertips. Se även informationssidan Papperstips. Se også siden Papirtips. Se også informationsarket Papertips. Lisätietoja on myös Paperivihjeitä-tietosivulla. Aangepast Egen inställning Tilpasset Brugerdefineret Oma 1-zijdig Enkelsidigt 1-sidig 1-sidet 1-puolinen -zijdig Dubbelsidigt -sidig -sidet -puolinen 6

7 Basic Printing Eenvoudige afdruktaken Basutskrift Vanlig utskrift Almindelig udskrivning Perustulostus 1-sided -sided Printing Printing PC Tray 1 1. Confirm or change settings Bevestig of wijzig de instellingen Kontrollera eller ändra inställningar Bekreft eller endre innstillinger Bekræft eller skift indstillinger Vahvista tai muuta asetukset Mac 1 Tray 4 Select special features Selecteer speciale toepassingen Välj specialfunktioner Velg spesialfunksjoner Vælg specialfunktioner Valitse erikoistoiminnot 7

8 Printing Envelope Printing Op enveloppen afdrukken Skriva ut kuvert Skrive ut konvolutter Udskrivning på konvolutter Kirjekuorien tulostus Tray 1 Monarch x 7.5 in. # x 9.5 in. DL x 0 mm C x 16 mm C x 9 mm Custom: X X: mm ( in.) Y: mm ( in.) Y Printing After printing, reset fuser dials. Choose settings Kies instellingen Välj inställningar Velg innstillinger Vælg indstillinger Valitse asetukset Stel na afdrukken de fuserknoppen opnieuw in. Återställ reglagen på fixeringsenheten efter utskrift. Tilbakestill innstillingene for fikseringsmodulen etter utskrift. Gå tilbage til den oprindelig indstilling efter udskrivning. Palauta tulostuksen jälkeen kiinnityslaitteen valinnat. 8

9 Copying Kopiëren Kopiering Kopiere Kopiering Kopiointi Basic Copying Eenvoudige kopieertaken Baskopiering Vanlig kopiering Kopiering Peruskopiointi Copy Copying Print the Copying Guide for basic copying procedures. See the Copying chapter in the User Guide. 1 SE LE g/m (16 8 lb. Bond) SE: mm ( in.) LE: mm ( in.) Copying Druk de Gids voor kopiëren af voor eenvoudige kopieertaken. Zie het hoofdstuk Kopiëren in de Handleiding voor de gebruiker. Skriv ut Kopieringshandbok för information om grundläggande kopiering. Se kapitlet Kopiering i Användarhandbok. Skriv ut kopieringsveiledningen, hvor du finner en oversikt over grunnleggende kopieringsfunksjoner. Se kapitlet Kopiere i brukerhåndboken. Udskriv Kopieringsvejledning for almindelig kopiering. Se kapitlet Kopiering i betjeningsvejledningen. Load original Plaats het origineel Lägg i original Legg i originalen Ilægning af original Aseta originaali Tulosta kopiointioppaasta peruskopiointia koskevat ohjeet. Lisätietoja on käyttöoppaan luvussa Kopiointi. 9

10 ABC DEF 1 3 GHI JKL M Clear All: Restore defaults Alle wissen: standaardinstellingen herstellen Rensa allt: Återställ grundinställningar Slett alt: Gjenopprett standardinnstillingene Slet alt: Går tilbage til standardindstillinger Nollaa kaikki: palauta oletusasetukset 4 PRS TUV WXY Interrupt: Interrupt printing jobs Press Start * // C 0 # Onderbreken: afdrukopdrachten onderbreken Mellankopiering: Utför mellankopieringsjobb Avbryt: Avbryt utskriftsjobber Afbryd: Afbryder udskrivningsopgaver Keskeytä: keskeytä tulostustyöt Druk op Start Tryck på Start Trykk på Start Tryk på Start Paina Käynnistys Stop: Pause (1x)/Cancel (x) Copying Select number of copies Selecteer het aantal kopieën Välj antal kopior Velg antall eksemplarer Vælg det ønskede antal kopier. Valitse kopiomäärä Stoppen: onderbreken (1x)/annuleren (x) Stopp: Paus (1x)/Avbryt (x) Stopp: Pause (1x) / Avbryt (x) Stop: Pause (tryk 1 gang)/annuller (tryk gange) Pysäytä: Keskeytä (1x) / Peruuta (x) Copying 3 Select settings Selecteer de instellingen Välj inställningar Velg innstillinger Vælg indstillinger Valitse asetukset 10

11 Scannen Avläsning Skanne Skannaus to the Public Folder Scannen naar de openbare map Avläsning till gemensam mapp Skanne til fellesmappen til fælles mappe Skannaaminen yleiseen kansioon 1 SE LE g/m (16 8 lb. Bond) SE: mm ( in.) LE: mm ( in.) Print the Guide for basic procedures. See the chapter in the User Guide for an overview of scan workflows, setup, and advanced procedures. Load original Druk de Gids voor scannen af voor eenvoudige taken. Zie het hoofdstuk Scannen in de Handleiding voor de gebruiker voor een overzicht van scanwerkstromen, instellingen en geavanceerde taken. Skriv ut Avläsningshandbok för information om grundläggande avläsning. En översikt över avläsningsarbetsflöden, inställningar och avancerade åtgärder finns i kapitlet Avläsning i Användarhandbok. Plaats het origineel Lägg i original Legg i originalen Ilægning af original Aseta originaali Skriv ut skanneveiledningen, hvor du finner en oversikt over grunnleggende skannefunksjoner. Se kapitlet Skanne i brukerhåndboken for en oversikt over skanning med maler, oppsett og avanserte funksjoner. Workflow Udskriv svejledning for almindelig scanning. Se kapitlet i betjeningsvejledningen for at se en oversigt over scanning af arbejdsdiagrammer, indstilling og avancerede fremgangsmåder. Tulosta skannausoppaasta perustoimintoja koskevat ohjeet. Käyttöoppaan luvussa Skannaus on yleiskuva skannauksen työnkulusta, asetuksista ja lisätoiminnoista. 11 Choose Workflow Kies Werkstroom Scannen Välj Skanna arbetsflöde Velg Skanning med maler Vælg af arbejdsdiagram Valitse Skannaus työnkulkuun

12 3 Use CentreWare IS to retrieve your scan from the Public folder (on the printer s hard drive). Gebruik CentreWare IS om uw scan uit de openbare map (op de vaste schijf van de printer) op te halen. Hämta det avlästa dokumentet i den gemensamma mappen via CentreWare IS (på skrivarens hårddisk). Hent det skannede dokumentet fra fellesmappen (på skriverens harddisk) ved hjelp av CentreWare Internett-tjenesten. Anvend CentreWare IS til at hente din scanning i mappen Fælles (på printerens harddisk). Nouda skannattu asiakirja yleisestä kansiosta (tulostimen kiintolevyllä) CentreWare-Internet-palvelun avulla. 5 From All Templates, select Local Templates, then _PUBLIC Selecteer Lokale sjablonen in Alle sjablonen en selecteer daarna _PUBLIC Välj Lokala mallar och sedan _PUBLIC i Alla mallar Velg Lokale maler og så _PUBLIC fra Alle maler. I Alle skabeloner skal du vælge Lokale skabeloner og trykke på _PUBLIC Valitse Kaikki mallit -kohdasta Paikalliset mallit ja valitse sitten _PUBLIC Use touchscreen to overide default scan settings (1-sided color PDF). Gebruik het aanraakscherm om standaard scaninstellingen (1-zijdige kleuren-pdf) te onderdrukken. Åsidosätt de grundinställda avläsningsinställningarna (enkelsidig färg-pdf) med hjälp av pekskärmen. Overstyr standardinnstillinger for skanning (1-sidig, farge, PDF), på skjermen. Tryk på skærmen for at ignorere standardindstillingerne for scanning (1-sidet, farve, PDF). Ohita oletusskannausasetukset (1-puolinen väri-pdf) kosketusnäytön avulla. Information Pages Configuration Report 5.3 Print 5.4 Close 4 Press Start Druk op Start Tryck på Start Trykk på Start Tryk på Start Paina Käynnistys 1 Get printer s IP Address: print the Configuration Report Zoek het IP-adres van de printer op: druk het Configuratie-overzicht af Hämta skrivarens IP-adress: Skriv ut Konfigurationsrapport Hent skriverens IP-adresse: skriv ut konfigurasjonsrapporten Sådan findes printerens IP-adresse: Udskriv konfigurationsrapporten Nouda tulostimen IP-osoite: tulosta konfigurointiraportti

13 6 8 CentreWare Internet Services Enter IP address in your web browser Voer het IP-adres in uw webbrowser in Ange IP-adressen i webbläsaren Skriv inn IP-adressen i nettleseren Indtast IP-adressen i din webbrowser Kirjoita IP-osoite web-selaimeen Select the Default Public Folder, then click Go to download your scan Selecteer de Standaard openbare map en klik daarna op Start om uw scan te downloaden Välj Grundinställd allmän mapp och klicka på Go för att ladda ned det avlästa dokumentet Velg Standard fellesmappe, og klikk på Gå for å laste ned det skannede dokumentet Vælg Offentlig standardmappe, og klik på Gå for at indlæse dine scanninger Valitse Yleinen oletuskansio ja lataa sitten skannattu tiedosto valitsemalla Siirry 7 CentreWare Internet Services Click Scans tab Klik op het tabblad Scans Klicka på fliken Skanningar Klikk på kategorien Skanning Klik på fanen Scan. Napsauta Skannaus-välilehteä English Français Italiano Deutsch Español Português Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi 1 1.) Update View: refreshes list.) File options: Download (downloads scan), Reprint (prints scan), Delete (deletes scan) 1.) Weergave bijwerken: lijst wordt bijgewerkt.) Bestandsopties: Laden (scan wordt gedownload), Opnieuw afdrukken (scan wordt afgedrukt), Verwijderen (scan wordt verwijderd) 1) Uppdatera visning: Uppdaterar listan ) Filalternativ: Ladda ner (laddar ned avläsningen), Ny utskrift (skriver ut avläsningen), Ta bort (tar bort avläsningen) 1.) Oppdater visning: oppdaterer listen.) Filalternativer: Last ned (laster ned det skannede dokumentet), Skriv ut på nytt (skriver ut det skannede dokumentet), Slett (sletter det skannede dokumentet) 1.) Opdater Vis: Opfrisker listen.) Filmuligheder: Indlæs (indlæser scanning), Genudskriv (udskrivner scanninger), Slet (sletter scanninger) 1.) Päivitä näkymä: päivittää luettelon.) Tiedostovalinnat: Lataa (lataa skannatun tiedoston), Tulosta uudelleen (tulostaa skannatun tiedoston), Poista (poistaa skannatun tiedoston) 13

14 Faxing Faxen Faxning Fakse Fax Faksaus Basic Faxing Eenvoudige faxtaken Basfaxning Vanlig faksing Fax Perusfaksaus 1 SE LE g/m (16 8 lb. Bond) SE: mm ( in.) LE: mm ( in.) Print the Faxing Guide for basic procedures and address book management. See the Faxing chapter in the User Guide for an overview of fax options, advanced procedures, and administration. Load original Druk de Gids voor faxen af voor eenvoudige taken en het beheren van het adresboek. Zie het hoofdstuk Faxen in de Handleiding voor de gebruiker voor een overzicht van faxfuncties, geavanceerde taken en beheer. Skriv ut Faxhandbok för grundläggande anvisningar och hantering av adressboken. En översikt över faxalternativ, avancerade åtgärder och administration finns i kapitlet Faxning i Användarhandbok. Plaats het origineel Lägg i original Legg i originalen Ilægning af original Aseta originaali Faxing Skriv ut Faksveiledningen hvor du finner en oversikt over grunnleggende faksfunksjoner og informasjon om å administrere adresseboken. Se kapitlet Fakse i brukerhåndboken for en oversikt over faksalternativer, avanserte funksjoner og administrasjon. Fax Faxing Udskriv Faxvejledning for almindelig fax og styring af adressebog. Se kapitlet Fax i betjeningsvejledningen for at se en oversigt over faxfunktioner, avancerede fremgangsmåder og administration. Tulosta faksioppaasta perustoimintoja ja osoitteiston hallintaa koskevat ohjeet. Käyttöoppaan luvussa Faksaus on yleiskuva faksiasetuksista, lisätoiminnoista ja hallintatoiminnoista. Kies Faxen Välj Fax Velg Faks Vælg Fax Valitse Faksi 14 Choose Fax

15 Add To add more fax numbers or speed dials, touch +Add. Add Druk op +Toevoegen om meer faxnummers of snelkiesnummers toe te voegen. Tryck på +Lägg till om du vill lägga till fler faxnummer eller kortnummer. Hvis du vil legge til flere faksnumre eller kortnumre, trykk på +Legg til. Tryk på +Tilføj for at tilføje flere faxnumre eller hurtigopkaldsnumre. Jos haluat lisätä lisää faksinumeroita tai lyhytvalintanumeroita, valitse +Lisää. ABC DEF Touch Dialing Characters to use special characters and see descriptions. 1 3 GHI PRS TUV WXY * JKL // C M 0 # Druk op de Kiestekens om speciale tekens te gebruiken en beschrijvingen te zien. Tryck på Uppringningstecken om du vill använda specialtecken och läsa beskrivningar. Trykk på Oppringingstegn hvis du vil bruke spesialtegn eller vise beskrivelser. Tryk på Opkaldstegn for at anvende specielle tegn og se beskrivelser. Valitse Erikoismerkit, jos haluat käyttää erikoismerkkejä ja nähdä niiden kuvaukset. Use touchscreen to override default fax settings. Gebruik het aanraakscherm om standaard faxinstellingen te onderdrukken. Åsidosätt de grundinställda faxinställningarna med hjälp av pekskärmen. Overstyr standardinnstillinger for faks, på skjermen. Anvend berøringsskærmen for at tilsidesætte standardindstillingerne for fax. Ohita oletusfaksiasetukset kosketusnäytön avulla. Faxing Deselect the Speed Dial checkbox to enter a new fax number, or select it to enter the speed dial number or choose it from the list Schakel het selectievakje Snelkiezen uit om een nieuw faxnummer in te voeren, of schakel het vakje in om het snelkiesnummer in te voeren of deze uit de lijst te kiezen Avmarkera kryssrutan Kortnummer om du vill skriva ett nytt faxnummer, eller markera kryssrutan om du vill skriva kortnumret eller välja det i listan Opphev merkingen av Kortnummer hvis du vil skrive inn et nytt nummer, eller velg det hvis du vil bruke et kortnummer eller velge et nummer fra listen Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Hurtigopkald for at indtaste et nyt faxnummer eller hurtigopkaldsnummeret eller vælge det i listen Poista Lyhytvalinta-valintaruudun valinta, jos haluat antaa uuden faksinumeron. Valitse valintaruutu, jos haluat antaa lyhytvalintanumeron, tai valitse numero luettelosta 3 3 L M 6 V WXY 9 # Press Start Alle wissen: standaardinstellingen herstellen Rensa allt: Återställ grundinställningar Slett alt: Gjenopprett standardinnstillingene Slet alt: Går tilbage til standardindstillinger Nollaa kaikki: palauta oletusasetukset Stop: Pause (1x)/Cancel (x) Stoppen: onderbreken (1x)/annuleren (x) Stopp: Paus (1x)/Avbryt (x) Stopp: Pause (1x) / Avbryt (x) Stop: Pause (tryk 1 gang)/annuller (tryk gange) Pysäytä: Keskeytä (1x) / Peruuta (x) Faxing C DEF Clear All: Restore defaults Druk op Start Tryck på Start Trykk på Start Tryk på Start Paina Käynnistys 15

16 Paper Jam Locations Locaties papierstoringen Platser med papperskvadd Papirstoppområder Papirstop Paperitukosten sijainnit See display for procedures Zie scherm voor aanwijzingen Se skärmen för anvisningar Se fremgangsmåte på skjermen Se illustration for fremgangsmåder Toimintaohjeet ovat näytössä Troubleshooting 16 Troubleshooting

Quick. Guide. Reference. Phaser 6300/6350. color laser printer. Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas

Quick. Guide. Reference. Phaser 6300/6350. color laser printer. Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas Phaser 6300/6350 color laser printer Quick FI Reference Guide NL SV NO DA Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas Copyright 2005 Xerox Corporation. All rights

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Phaser 8400 C o l o r P r i n t e r www.xerox.com/office/8400support (NL) (SV) (NO) (DA) (FI)

Phaser 8400 C o l o r P r i n t e r www.xerox.com/office/8400support (NL) (SV) (NO) (DA) (FI) Phaser 8400 Color Printer Quick Reference Guide (NL) (SV) (NO) (DA) (FI) Snelzoekgids Snabbreferensguider Hurtigreferanse Referencevejledning Pikaopas Copyright 2004 Xerox Corporation. All rights reserved.

Detaljer

Quick Use Guide. Handleiding voor snel gebruik Snabbintroduktion Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas.

Quick Use Guide. Handleiding voor snel gebruik Snabbintroduktion Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas. Phaser 65MFP multifunction product EN NL SV NO DA FI Quick Use Guide Handleiding voor snel gebruik Snabbintroduktion Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas Scandinavian Rev A Copyright 007

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Phaser 6360. color laser printer Quick. Snelzoekgids. Use Guide. Snabbreferensguide. Hurtigreferanse. Hurtig betjeningsvejledning.

Phaser 6360. color laser printer Quick. Snelzoekgids. Use Guide. Snabbreferensguide. Hurtigreferanse. Hurtig betjeningsvejledning. Phaser 6360 color laser printer Quick Use Guide NL SV NO Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse DA Hurtig betjeningsvejledning FI Pikaopas Printer Tour Kennismaking met de printer Skrivargenomgång

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen.

Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen. Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen. Installasjonsveiledning Windows XP Pro Studentversjon Revisjon 1.4.6 Bi Bergen har et såkalt

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Kopiere. Forberedelse. Skanne. Mer informasjon Xerox ColorQube 90/90/90 Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i materen eller med forsiden. Trykk på Startvindu for tjenester.. Velg Kopi. Kategorien Kopi vises.. Endre programmering etter ønske,

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618

Din bruksanvisning XEROX COLORQUBE 9300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276618 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX COLORQUBE 9300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX COLORQUBE 9300 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Denne veiledningen beskriver hvordan man legger til utskriftskøen SafeCom manuelt under Mac OS X, for eksempel på privat laptop. Man må befinne seg

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

WorkCentre 7425/7428/7435

WorkCentre 7425/7428/7435 WorkCentre 7425/7428/7435 Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas Snabbreferensguide 701P48457 Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5632 http://no.yourpdfguides.com/dref/4277971 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5632. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5632 i bruksanvisningen

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Xerox CentreWare Håndbok for skriverdrivere for Macintosh

Xerox CentreWare Håndbok for skriverdrivere for Macintosh Xerox CentreWare Håndbok for skriverdrivere for Macintosh 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, WorkCentre og ColorQube er varemerker for Xerox Corporation

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Fleet Management Portal (FMP)

Fleet Management Portal (FMP) Fleet Management Portal (FMP) Kundeguide Oversikt Fleet Management Portalen (FMP) sørger for at autoriserte brukere får sanntidsinformasjon om din flåte av skrivere og multifunksjonsenheter (MFD) og sørger

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIKTIG: Hele installeringsprosessen

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

HP LaserJet MFP. Analog Fax Accessory 300

HP LaserJet MFP. Analog Fax Accessory 300 HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Send Fax Driver Guide Send Fax Driver Vejledning Faksinlähetysohjaimen käyttöopas Håndbok for Send faks-driveren Drivrutinsguide för att skicka fax 12234 HP LaserJet

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett

AirLink 3000DG v3 avansert oppsett AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 5 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 5 Betydningen av fargene på indikator- og hvileknapplampene... 6 2 Legge inn papir

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Oversikt over Verktøy-menyen

Oversikt over Verktøy-menyen Du må være logget på som administrator for å få tilgang til alle alternativene under Verktøy. Maskininnstillinger Angi PagePack-passord Generelt Strømsparing Intelligent klar Jobbaktivert Planlagt Hurtig

Detaljer

Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge

Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge Verden forandrer seg 2005 2013 Husker du Windows 8? Windows reimagined Metro aka

Detaljer

DHL EasyShip v5.2. Brukerveiledning

DHL EasyShip v5.2. Brukerveiledning c DHL EasyShip v5.2 Brukerveiledning Innhold INNLEDING... 2 UTSKRIFT AV FRAKTBREV... 3 HVORDAN LAGE TOLLFAKTURA... 6 SLETTING AV FORSENDELSE... 9 OVERFØRING AV FORSENDELSER TIL DHL... 10 KONFIGURASJON...

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

IBX eorder Admin Bruksanvisning

IBX eorder Admin Bruksanvisning IBX eorder Admin Bruksanvisning Manuell Revisjon: : 11.1.1 Date: 12-FEB-2010 Language: Norwegian Dokumentkontroll Revisjonshistorie Versjon Dato Konsulent Beskrivelse 1.0 20.09.2010 Merja Karjalainen Lag

Detaljer

IBX eorder Admin Bruksanvisning

IBX eorder Admin Bruksanvisning IBX eorder Admin Bruksanvisning Manuell Revisjon: 12.2 Date: 29. MARS 2012 Language: Norwegian Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse Alle 19.01.2011 Oppdatering av mal 2.2 18.04.2011 La

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Lynx 7000 avansert oppsett

Lynx 7000 avansert oppsett Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Tekniske data Hurtigveiledning

Tekniske data Hurtigveiledning Guide Start Quick 6.1 Mobile Windows Series PT32 V1.0 PT32 Tekniske data Hurtigveiledning 6.1 mobile Windows CPU Memory OS Wireless Spec PT32 Hardware option) 624MHz(806M PXA310 Marvell SDRAM 256M,FLASH

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Versjon 1.0 Mars 2010. Xerox WorkCentre 3550 Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Mars 2010. Xerox WorkCentre 3550 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Mars 2010 Xerox WorkCentre 3550 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdes under amerikansk opphavsrettslovgivning. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132 Hurtigbruksveiledning 701P44864 Mai 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller

Detaljer

Versjon 2.0 Desember 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Brukerhåndbok

Versjon 2.0 Desember 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Brukerhåndbok Versjon 2.0 Desember 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Brukerhåndbok 2011 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Oppgradere Polycom Video-programvare

Oppgradere Polycom Video-programvare Oppgradere Polycom Video-programvare Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi for videokonferanser.

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Brukerhåndbok for Send Fax-driveren

HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Brukerhåndbok for Send Fax-driveren HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 300 Brukerhåndbok for Send Fax-driveren Opphavsrett og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, endring eller oversettelse uten

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer