WorkCentre Quick Use Guide. Color Multifunction Printer. Xerox Support Centre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WorkCentre 6400. Quick Use Guide. Color Multifunction Printer. Xerox Support Centre"

Transkript

1 Xerox Support Centre Xerox Center voor klantenondersteuning Xerox Kundtjänst Xerox Kundesupport Xerox support centre Xerox-tukikeskus WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer Install the Support Centre with the printer driver, or go to Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock. User manuals and video tutorials Troubleshooting User safety Material Safety Data Sheets Xerox Support Centre English Français Italiano Deutsch Español Português Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi Čeština Polski Magyar Русский Türkçe Installeer het Center voor klantenondersteuning tegelijk met de printerdriver of ga naar Dubbelklik op het pictogram op het bureaublad van Windows of op het dock van Mac OS X. Handleidingen voor de gebruiker en videozelfstudies Problemen oplossen Gebruikersveiligheid Veiligheidsinformatiebladen Installera Kundtjänst tillsammans med skrivardrivrutinen eller gå till Dubbelklicka på ikonen på Windows-skrivbord eller på Mac OS X-dockningsstationen. Användarhandböcker och videosjälvstudier Problemlösning Användarsäkerhet Materialsäkerhetsdatablad Installer Kundesupport med skriverdriveren, eller gå til Dobbeltklikk på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X Dock. Brukerhåndbøker og opplæringsprogrammer på video Feilsøking Brukersikkerhet HMS-datablad Installer funktionen support centre sammen med printerdriveren eller gå til Dobbeltklik på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X-dock. Vejledninger og videoøvelser Fejlfinding Brugersikkerhed Sikkerhedsdata WorkCentre 6400 Quick Use Guide English Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi Beknopte referentiehandleiding Snabbreferens Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas Asenna tulostinohjaimen mukana toimitettu tukikeskus tai siirry osoitteeseen Kaksoisnapsauta Windowsin tai Mac OS X:n työpöydällä näkyvää kuvaketta. Käyttöoppaat ja video-ohjelmat Vianetsintä Käyttöturvallisuus Materiaalien turvallisuus 009 Xerox Corporation. All rights reserved.

2 Contents Inhoudsopgave Innehåll Innhold Indholdsfortegnelse Sisällys Printer Basics Eenvoudige printertaken Grundläggande om skrivare Skriverfunksjoner Printerens funktioner Tulostimen perustoiminnot Printing Afdrukken Utskrift Skrive ut Udskrivning Tulostus 6 Printer Tour Printerintroductie Skrivargenomgång Bli kjent med skriveren Oversigt over printer Tulostimen esittely Finisher Afwerkeenheid Efterbehandlare Etterbehandler Efterbehandler Viimeistelylaite 500-Sheet Feeder Printer Basics Copying Kopiëren Kopiering Kopiere Kopiering Kopiointi 9 Invoerlade voor 500 vel Arkmatare för 500 ark 500-arks mater Magasin til 500 ark 500 arkin syötin Stand Scannen Avläsning Skanne Skannaus Faxing Onderstel Ställ Sokkel Kabinet Jalusta Optional accessories may be part of your printer setup. Fax is included for the X and XF configurations only. Faxen Faxning Fakse Fax Faksaus Uw printerconfiguratie bevat mogelijk optionele accessoires. Alleen de X- en XF-configuraties bevatten een fax. Skrivarkonfigurationen kan inkludera tillbehör. Fax ingår endast i konfigurationerna X och XF. Troubleshooting 16 Skriveren din kan være utstyrt med valgfritt tilleggsutstyr. Bare X- og XF-konfigurasjonen er utstyrt med faksmodul. Problemen oplossen Problemlösning Løse problemer Fejlfinding Vianetsintä Der kan allerede være installeret tilbehør på din printer. Fax er kun inkluderet for X- og XF-konfigurationer. Valinnaiset lisälaitteet saattavat sisältyä tulostimen asetuksiin. Faksi sisältyy vain laitteiden X ja XF kokoonpanoon.

3 Printer Basics Automatic Document Feeder Automatische originelendoorvoer Automatisk dokumentmatare Automatisk originalmater Automatisk dokumentfremfører Originaalien automaattinen syöttölaite Toner Cartridges Tonercassettes Färgpulverkassetter Fargepulverkassetter Tonerpatroner Värikasetit Imaging Units Beeldverwerkingsmodules Bildenheter Bildebehandlingsenheter Trykbilledenheder Kuvayksiköt Printer Basics Fuser Y M C K Fuser Fixeringsenhet Fikseringsmodul Fusermodul Kiinnityslaite Trays Lade 1 4 Magasin 1 4 Magasin 1 4 Magasin 1 4 Alustat Waste Cartridge Afvalcassette Överskottsbehållare Avfallsbeholder Beholder til brugt toner Hukkavärikasetti Transfer Roller Transferrol Överföringsrulle Overføringsvalse Overføringsrulle Siirtotela 3

4 Printer Basics Control Panel Bedieningspaneel Kontrollpanel Kontrollpanel Betjeningspanel Ohjauspaneeli Menu navigation Menunavigatie Menynavigering Navigere gjennom menyen Menu Valikossa siirtyminen English (default language) Français Italiano Deutsch Español Português Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi Русский Čeština Polski Magyar Türkçe Ελληνικά Services Home: features or custom home screen Startpagina Functies: toepassingen of aangepast startscherm Tjänster Hem: Funktioner eller egen hemskärm Startvindu for tjenester: funksjoner eller selvvalgt startside Alle opgavetyper: Funktioner eller brugerdefineret skærmbillede Kaikki palvelut: toiminnot tai mukautettu päänäyttö Features: last used and main features screen Toepassingen: laatst gebruikte en hoofdtoepassingenscherm Funktioner: Senast använda funktioner och huvudfunktioner Funksjoner: sist brukte funksjon og oversikt over hovedfunksjoner Funktioner: Sidste anvendte og hovedskærmbillede Toiminnot: viimeksi käytetty tai päätoimintojen näyttö Job Status: active and completed jobs Opdrachtstatus: actieve en voltooide opdrachten Jobbstatus: Aktiva och slutförda jobb Jobbstatus: aktive og fullførte jobber Opgavestatus: Aktive og udførte opgaver Töiden tila: aktiiviset ja valmiit työt Machine Status: settings and information Apparaatstatus: instellingen en informatie Maskinstatus: Inställningar och information Maskinstatus: innstillinger og informasjon Maskinstatus: Indstillinger og oplysninger Koneen tila: asetukset ja tiedot PRS TUV WXY GHI * ABC JKL // C Information Resources: Press the Help button for information related to the message or menu. Choose Machine Status / Information Pages. Select a topic then touch Print. DEF M 0 # Informatiebronnen: Druk op de toets Help voor informatie over het bericht of menu. Kies Apparaatstatus / Informatiepagina's. Selecteer een onderwerp en druk daarna op Afdrukken. Informationskällor: Tryck på Hjälp om du vill ha information om ett meddelande eller en meny. Välj Maskinstatus / Informationssidor. Välj ett ämne och tryck på Skriv ut. Informasjonskilder: Trykk på Hjelp-knappen for å vise informasjon om den aktuelle meldingen eller menyen. Velg Maskinstatus / Informasjonssider. Velg et emne, og trykk på Skriv ut. Iinformationskilder: Tryk på Hjælp for flere oplysninger om meddelelse eller menu. Vælg Maskinstatus/Informationsark. Vælg et emne og tryk på Udskriv. Tietoresurssit: Painamalla Ohje-painiketta saat viestiin tai valikkoon liittyviä lisätietoja. Valitse Koneen tila / Tietosivut. Valitse aihe ja valitse sitten Tulosta. Printer Basics

5 Printer Basics Administrator Access Toegang beheerder Administratörstillträde Tilgang som administrator Adgangsrettigheder for administrator Järjestelmänvalvojan käyttöoikeus CentreWare Internet Services CentreWare Internetservices CentreWare Internettjänster CentreWare Internett-tjenester CentreWare Internet Services CentreWare-Internet-palvelut Printer Basics Many of the printer s configuration settings (accessed through the Machine Status / Tools pathway) can be password protected. To access all of the printers features, you may need to log in as an administrator. The default login user name is admin, and password is CentreWare Internet Services (IS) enables you to access printer status, configuration, security settings, diagnostic functions, and to print information pages over a TCP/IP network. To connect, enter the printer's IP address in your Web browser. The IP address is available on the Configuration Report information page. Veel configuratie-instellingen van de printer (toegankelijk via het pad Apparaatstatus / Hulpprogramma's) zijn mogelijk beveiligd met een toegangscode. Om toegang te krijgen tot alle printerfuncties, moet u zich mogelijk aanmelden als beheerder. De standaard aanmeldnaam is admin en de toegangscode is Met CentreWare Internetservices (IS) heeft u toegang tot de printerstatus, configuratie, beveiligingsinstellingen en diagnostische functies en kunt u informatiepagina's afdrukken via een TCP/IP-netwerk. Voer het IP-adres van de printer in uw webbrowser in om een verbinding te maken. U vindt het IP-adres op de informatiepagina Configuratie-overzicht. Många av skrivarens konfigurationsinställningar (via Maskinstatus / Verktyg) kan vara lösenordsskyddade. Du kan vara tvungen att logga in som administratör för att komma åt alla skrivarfunktioner. Det grundinställda inloggningsnamnet är admin och lösenordet är Med CentreWare Internettjänster får du tillgång till skrivarstatus, konfiguration, säkerhetsinställningar och diagnostikfunktioner, och kan skriva ut informationssidor via ett TCP/IP-nätverk. Starta tillämpningen genom att ange skrivarens IP-adress i webbläsaren. Du kan ta reda på IP-adressen på informationssidan Konfigureringsrapport. Mange av skriverens konfigurasjonsinnstillinger (gå til Maskinstatus / Verktøy) kan beskyttes med passord. Du må være logget på som administrator, for å få tilgang til alle skriverens funksjoner. Standard påloggingsnavn er admin, og passordet er Ved hjelp av CentreWare Internett-tjenester (IS) får du tilgang til skriverens status, konfigurasjon, sikkerhetsinnstillinger og diagnosefunksjoner samtidig som du kan skrive ut informasjonssider over et TCP/IP-nettverk. Koble til skriveren ved å skrive inn skriverens IP-adresse i nettleseren. IP-adressen finner du på Konfigurasjonsrapport-siden. Mange af printerens konfigurationsindstillinger (som der er adgang til ved at vælge Maskinstatus/Værktøjer) kan være beskyttet med et kodeord. Log på som en administrator for at få adgang til alle printerens funktioner. Standardloginnavnet er admin og standardkodeordet er CentreWare Internet Services (IS) giver adgang til printerstatus, konfiguration, sikkerhedsindstillinger, diagnostics funktioner og udskrivning af informationsark via et TCP/IP-netværk. Indtast printerens IP-adresse i din webbrowser for at oprette forbindelse. IP-adressen vises i konfigurationsrapporten. Useat tulostimen kokoonpanoasetukset (joita käytetään valitsemalla Koneen tila / Apuvälineet) voidaan suojata salasanalla. Jos haluat käyttää kaikkia tulostimen toimintoja, joudut ehkä kirjautumaan järjestelmänvalvojana. Oletuskäyttäjätunnus on admin, ja salasana on CentreWare-Internet-palveluiden avulla voit tutkia tulostimen tilaa, kokoonpanoa, suojausasetuksia ja diagnostiikkatoimintoja sekä tulostaa tietosivuja TCP/IP-verkon kautta. Voit muodostaa yhteyden tulostimeen kirjoittamalla sen IP-osoitteen web-selaimeen. IP-osoite näkyy Konfigurointiraportti-tietosivulla. 5

6 Supported Paper Printing Ondersteund papier Papper som stöds Papir som støttes Understøttet papir Tuettu paperi Tray g/m (16 4 lb. Bond) Letter... A4... Tray 3, g/m (16 4 lb. Bond) 8.5 x 11 in. 10 x 97 mm Executive x 10.5 in. Letter x 11 in. US Folio x 13 in. Legal x 14 in. A x 97 mm B5 JIS x 57 mm Finisher g/m (16 4 lb. Bond) Letter... US Folio... Legal... A x 11 in. 8.5 x 13 in. 8.5 x 14 in. 10 x 97 mm Executive x 10.5 in. B5 JIS x 57 mm Tray g/m (16 40 lb. Bond lb. Cover) Statement x 8.5 in. Executive x 10.5 in. Letter x 11.0 in. US Folio x 13.0 in. Legal x 14.0 in. A x 148 mm A x 10 mm A x 97 mm ISO B x 50 mm B5 JIS x 57 mm B x 176 mm Custom... (SE) x (LE) Monarch x 7.5 in. # x 9.5 in. DL x 0 mm C x 16 mm C x 9 mm Custom... (SE) x (LE) Letter x 11 in. A x 97 mm X X: mm ( in.) Y: mm ( in.) Y g/m (16 4 lb. Bond) g/m (4 40 lb. Bond) Plain Paper Gewoon papier Vanligt papper Vanlig papir Almindeligt papir Tavallinen paperi g/m (56 78 lb. Cover) Heavyweight Zwaar papier Kraftigt Tykt papir Tykt papir Paksu Extra Heavyweight Extra zwaar papier Extra kraftigt Svært tykt papir Ekstra tykt papir Erikoispaksu Printing Also see the Paper Tips information page. X: mm ( in.) Y: mm ( in.) Custom g/m (16 40 lb. Bond lb. Cover) 1-sided g/m (16 40 lb. Bond) -sided Zie ook de informatiepagina Papiertips. Se även informationssidan Papperstips. Se også siden Papirtips. Se også informationsarket Papertips. Lisätietoja on myös Paperivihjeitä-tietosivulla. Aangepast Egen inställning Tilpasset Brugerdefineret Oma 1-zijdig Enkelsidigt 1-sidig 1-sidet 1-puolinen -zijdig Dubbelsidigt -sidig -sidet -puolinen 6

7 Basic Printing Eenvoudige afdruktaken Basutskrift Vanlig utskrift Almindelig udskrivning Perustulostus 1-sided -sided Printing Printing PC Tray 1 1. Confirm or change settings Bevestig of wijzig de instellingen Kontrollera eller ändra inställningar Bekreft eller endre innstillinger Bekræft eller skift indstillinger Vahvista tai muuta asetukset Mac 1 Tray 4 Select special features Selecteer speciale toepassingen Välj specialfunktioner Velg spesialfunksjoner Vælg specialfunktioner Valitse erikoistoiminnot 7

8 Printing Envelope Printing Op enveloppen afdrukken Skriva ut kuvert Skrive ut konvolutter Udskrivning på konvolutter Kirjekuorien tulostus Tray 1 Monarch x 7.5 in. # x 9.5 in. DL x 0 mm C x 16 mm C x 9 mm Custom: X X: mm ( in.) Y: mm ( in.) Y Printing After printing, reset fuser dials. Choose settings Kies instellingen Välj inställningar Velg innstillinger Vælg indstillinger Valitse asetukset Stel na afdrukken de fuserknoppen opnieuw in. Återställ reglagen på fixeringsenheten efter utskrift. Tilbakestill innstillingene for fikseringsmodulen etter utskrift. Gå tilbage til den oprindelig indstilling efter udskrivning. Palauta tulostuksen jälkeen kiinnityslaitteen valinnat. 8

9 Copying Kopiëren Kopiering Kopiere Kopiering Kopiointi Basic Copying Eenvoudige kopieertaken Baskopiering Vanlig kopiering Kopiering Peruskopiointi Copy Copying Print the Copying Guide for basic copying procedures. See the Copying chapter in the User Guide. 1 SE LE g/m (16 8 lb. Bond) SE: mm ( in.) LE: mm ( in.) Copying Druk de Gids voor kopiëren af voor eenvoudige kopieertaken. Zie het hoofdstuk Kopiëren in de Handleiding voor de gebruiker. Skriv ut Kopieringshandbok för information om grundläggande kopiering. Se kapitlet Kopiering i Användarhandbok. Skriv ut kopieringsveiledningen, hvor du finner en oversikt over grunnleggende kopieringsfunksjoner. Se kapitlet Kopiere i brukerhåndboken. Udskriv Kopieringsvejledning for almindelig kopiering. Se kapitlet Kopiering i betjeningsvejledningen. Load original Plaats het origineel Lägg i original Legg i originalen Ilægning af original Aseta originaali Tulosta kopiointioppaasta peruskopiointia koskevat ohjeet. Lisätietoja on käyttöoppaan luvussa Kopiointi. 9

10 ABC DEF 1 3 GHI JKL M Clear All: Restore defaults Alle wissen: standaardinstellingen herstellen Rensa allt: Återställ grundinställningar Slett alt: Gjenopprett standardinnstillingene Slet alt: Går tilbage til standardindstillinger Nollaa kaikki: palauta oletusasetukset 4 PRS TUV WXY Interrupt: Interrupt printing jobs Press Start * // C 0 # Onderbreken: afdrukopdrachten onderbreken Mellankopiering: Utför mellankopieringsjobb Avbryt: Avbryt utskriftsjobber Afbryd: Afbryder udskrivningsopgaver Keskeytä: keskeytä tulostustyöt Druk op Start Tryck på Start Trykk på Start Tryk på Start Paina Käynnistys Stop: Pause (1x)/Cancel (x) Copying Select number of copies Selecteer het aantal kopieën Välj antal kopior Velg antall eksemplarer Vælg det ønskede antal kopier. Valitse kopiomäärä Stoppen: onderbreken (1x)/annuleren (x) Stopp: Paus (1x)/Avbryt (x) Stopp: Pause (1x) / Avbryt (x) Stop: Pause (tryk 1 gang)/annuller (tryk gange) Pysäytä: Keskeytä (1x) / Peruuta (x) Copying 3 Select settings Selecteer de instellingen Välj inställningar Velg innstillinger Vælg indstillinger Valitse asetukset 10

11 Scannen Avläsning Skanne Skannaus to the Public Folder Scannen naar de openbare map Avläsning till gemensam mapp Skanne til fellesmappen til fælles mappe Skannaaminen yleiseen kansioon 1 SE LE g/m (16 8 lb. Bond) SE: mm ( in.) LE: mm ( in.) Print the Guide for basic procedures. See the chapter in the User Guide for an overview of scan workflows, setup, and advanced procedures. Load original Druk de Gids voor scannen af voor eenvoudige taken. Zie het hoofdstuk Scannen in de Handleiding voor de gebruiker voor een overzicht van scanwerkstromen, instellingen en geavanceerde taken. Skriv ut Avläsningshandbok för information om grundläggande avläsning. En översikt över avläsningsarbetsflöden, inställningar och avancerade åtgärder finns i kapitlet Avläsning i Användarhandbok. Plaats het origineel Lägg i original Legg i originalen Ilægning af original Aseta originaali Skriv ut skanneveiledningen, hvor du finner en oversikt over grunnleggende skannefunksjoner. Se kapitlet Skanne i brukerhåndboken for en oversikt over skanning med maler, oppsett og avanserte funksjoner. Workflow Udskriv svejledning for almindelig scanning. Se kapitlet i betjeningsvejledningen for at se en oversigt over scanning af arbejdsdiagrammer, indstilling og avancerede fremgangsmåder. Tulosta skannausoppaasta perustoimintoja koskevat ohjeet. Käyttöoppaan luvussa Skannaus on yleiskuva skannauksen työnkulusta, asetuksista ja lisätoiminnoista. 11 Choose Workflow Kies Werkstroom Scannen Välj Skanna arbetsflöde Velg Skanning med maler Vælg af arbejdsdiagram Valitse Skannaus työnkulkuun

12 3 Use CentreWare IS to retrieve your scan from the Public folder (on the printer s hard drive). Gebruik CentreWare IS om uw scan uit de openbare map (op de vaste schijf van de printer) op te halen. Hämta det avlästa dokumentet i den gemensamma mappen via CentreWare IS (på skrivarens hårddisk). Hent det skannede dokumentet fra fellesmappen (på skriverens harddisk) ved hjelp av CentreWare Internett-tjenesten. Anvend CentreWare IS til at hente din scanning i mappen Fælles (på printerens harddisk). Nouda skannattu asiakirja yleisestä kansiosta (tulostimen kiintolevyllä) CentreWare-Internet-palvelun avulla. 5 From All Templates, select Local Templates, then _PUBLIC Selecteer Lokale sjablonen in Alle sjablonen en selecteer daarna _PUBLIC Välj Lokala mallar och sedan _PUBLIC i Alla mallar Velg Lokale maler og så _PUBLIC fra Alle maler. I Alle skabeloner skal du vælge Lokale skabeloner og trykke på _PUBLIC Valitse Kaikki mallit -kohdasta Paikalliset mallit ja valitse sitten _PUBLIC Use touchscreen to overide default scan settings (1-sided color PDF). Gebruik het aanraakscherm om standaard scaninstellingen (1-zijdige kleuren-pdf) te onderdrukken. Åsidosätt de grundinställda avläsningsinställningarna (enkelsidig färg-pdf) med hjälp av pekskärmen. Overstyr standardinnstillinger for skanning (1-sidig, farge, PDF), på skjermen. Tryk på skærmen for at ignorere standardindstillingerne for scanning (1-sidet, farve, PDF). Ohita oletusskannausasetukset (1-puolinen väri-pdf) kosketusnäytön avulla. Information Pages Configuration Report 5.3 Print 5.4 Close 4 Press Start Druk op Start Tryck på Start Trykk på Start Tryk på Start Paina Käynnistys 1 Get printer s IP Address: print the Configuration Report Zoek het IP-adres van de printer op: druk het Configuratie-overzicht af Hämta skrivarens IP-adress: Skriv ut Konfigurationsrapport Hent skriverens IP-adresse: skriv ut konfigurasjonsrapporten Sådan findes printerens IP-adresse: Udskriv konfigurationsrapporten Nouda tulostimen IP-osoite: tulosta konfigurointiraportti

13 6 8 CentreWare Internet Services Enter IP address in your web browser Voer het IP-adres in uw webbrowser in Ange IP-adressen i webbläsaren Skriv inn IP-adressen i nettleseren Indtast IP-adressen i din webbrowser Kirjoita IP-osoite web-selaimeen Select the Default Public Folder, then click Go to download your scan Selecteer de Standaard openbare map en klik daarna op Start om uw scan te downloaden Välj Grundinställd allmän mapp och klicka på Go för att ladda ned det avlästa dokumentet Velg Standard fellesmappe, og klikk på Gå for å laste ned det skannede dokumentet Vælg Offentlig standardmappe, og klik på Gå for at indlæse dine scanninger Valitse Yleinen oletuskansio ja lataa sitten skannattu tiedosto valitsemalla Siirry 7 CentreWare Internet Services Click Scans tab Klik op het tabblad Scans Klicka på fliken Skanningar Klikk på kategorien Skanning Klik på fanen Scan. Napsauta Skannaus-välilehteä English Français Italiano Deutsch Español Português Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi 1 1.) Update View: refreshes list.) File options: Download (downloads scan), Reprint (prints scan), Delete (deletes scan) 1.) Weergave bijwerken: lijst wordt bijgewerkt.) Bestandsopties: Laden (scan wordt gedownload), Opnieuw afdrukken (scan wordt afgedrukt), Verwijderen (scan wordt verwijderd) 1) Uppdatera visning: Uppdaterar listan ) Filalternativ: Ladda ner (laddar ned avläsningen), Ny utskrift (skriver ut avläsningen), Ta bort (tar bort avläsningen) 1.) Oppdater visning: oppdaterer listen.) Filalternativer: Last ned (laster ned det skannede dokumentet), Skriv ut på nytt (skriver ut det skannede dokumentet), Slett (sletter det skannede dokumentet) 1.) Opdater Vis: Opfrisker listen.) Filmuligheder: Indlæs (indlæser scanning), Genudskriv (udskrivner scanninger), Slet (sletter scanninger) 1.) Päivitä näkymä: päivittää luettelon.) Tiedostovalinnat: Lataa (lataa skannatun tiedoston), Tulosta uudelleen (tulostaa skannatun tiedoston), Poista (poistaa skannatun tiedoston) 13

14 Faxing Faxen Faxning Fakse Fax Faksaus Basic Faxing Eenvoudige faxtaken Basfaxning Vanlig faksing Fax Perusfaksaus 1 SE LE g/m (16 8 lb. Bond) SE: mm ( in.) LE: mm ( in.) Print the Faxing Guide for basic procedures and address book management. See the Faxing chapter in the User Guide for an overview of fax options, advanced procedures, and administration. Load original Druk de Gids voor faxen af voor eenvoudige taken en het beheren van het adresboek. Zie het hoofdstuk Faxen in de Handleiding voor de gebruiker voor een overzicht van faxfuncties, geavanceerde taken en beheer. Skriv ut Faxhandbok för grundläggande anvisningar och hantering av adressboken. En översikt över faxalternativ, avancerade åtgärder och administration finns i kapitlet Faxning i Användarhandbok. Plaats het origineel Lägg i original Legg i originalen Ilægning af original Aseta originaali Faxing Skriv ut Faksveiledningen hvor du finner en oversikt over grunnleggende faksfunksjoner og informasjon om å administrere adresseboken. Se kapitlet Fakse i brukerhåndboken for en oversikt over faksalternativer, avanserte funksjoner og administrasjon. Fax Faxing Udskriv Faxvejledning for almindelig fax og styring af adressebog. Se kapitlet Fax i betjeningsvejledningen for at se en oversigt over faxfunktioner, avancerede fremgangsmåder og administration. Tulosta faksioppaasta perustoimintoja ja osoitteiston hallintaa koskevat ohjeet. Käyttöoppaan luvussa Faksaus on yleiskuva faksiasetuksista, lisätoiminnoista ja hallintatoiminnoista. Kies Faxen Välj Fax Velg Faks Vælg Fax Valitse Faksi 14 Choose Fax

15 Add To add more fax numbers or speed dials, touch +Add. Add Druk op +Toevoegen om meer faxnummers of snelkiesnummers toe te voegen. Tryck på +Lägg till om du vill lägga till fler faxnummer eller kortnummer. Hvis du vil legge til flere faksnumre eller kortnumre, trykk på +Legg til. Tryk på +Tilføj for at tilføje flere faxnumre eller hurtigopkaldsnumre. Jos haluat lisätä lisää faksinumeroita tai lyhytvalintanumeroita, valitse +Lisää. ABC DEF Touch Dialing Characters to use special characters and see descriptions. 1 3 GHI PRS TUV WXY * JKL // C M 0 # Druk op de Kiestekens om speciale tekens te gebruiken en beschrijvingen te zien. Tryck på Uppringningstecken om du vill använda specialtecken och läsa beskrivningar. Trykk på Oppringingstegn hvis du vil bruke spesialtegn eller vise beskrivelser. Tryk på Opkaldstegn for at anvende specielle tegn og se beskrivelser. Valitse Erikoismerkit, jos haluat käyttää erikoismerkkejä ja nähdä niiden kuvaukset. Use touchscreen to override default fax settings. Gebruik het aanraakscherm om standaard faxinstellingen te onderdrukken. Åsidosätt de grundinställda faxinställningarna med hjälp av pekskärmen. Overstyr standardinnstillinger for faks, på skjermen. Anvend berøringsskærmen for at tilsidesætte standardindstillingerne for fax. Ohita oletusfaksiasetukset kosketusnäytön avulla. Faxing Deselect the Speed Dial checkbox to enter a new fax number, or select it to enter the speed dial number or choose it from the list Schakel het selectievakje Snelkiezen uit om een nieuw faxnummer in te voeren, of schakel het vakje in om het snelkiesnummer in te voeren of deze uit de lijst te kiezen Avmarkera kryssrutan Kortnummer om du vill skriva ett nytt faxnummer, eller markera kryssrutan om du vill skriva kortnumret eller välja det i listan Opphev merkingen av Kortnummer hvis du vil skrive inn et nytt nummer, eller velg det hvis du vil bruke et kortnummer eller velge et nummer fra listen Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Hurtigopkald for at indtaste et nyt faxnummer eller hurtigopkaldsnummeret eller vælge det i listen Poista Lyhytvalinta-valintaruudun valinta, jos haluat antaa uuden faksinumeron. Valitse valintaruutu, jos haluat antaa lyhytvalintanumeron, tai valitse numero luettelosta 3 3 L M 6 V WXY 9 # Press Start Alle wissen: standaardinstellingen herstellen Rensa allt: Återställ grundinställningar Slett alt: Gjenopprett standardinnstillingene Slet alt: Går tilbage til standardindstillinger Nollaa kaikki: palauta oletusasetukset Stop: Pause (1x)/Cancel (x) Stoppen: onderbreken (1x)/annuleren (x) Stopp: Paus (1x)/Avbryt (x) Stopp: Pause (1x) / Avbryt (x) Stop: Pause (tryk 1 gang)/annuller (tryk gange) Pysäytä: Keskeytä (1x) / Peruuta (x) Faxing C DEF Clear All: Restore defaults Druk op Start Tryck på Start Trykk på Start Tryk på Start Paina Käynnistys 15

16 Paper Jam Locations Locaties papierstoringen Platser med papperskvadd Papirstoppområder Papirstop Paperitukosten sijainnit See display for procedures Zie scherm voor aanwijzingen Se skärmen för anvisningar Se fremgangsmåte på skjermen Se illustration for fremgangsmåder Toimintaohjeet ovat näytössä Troubleshooting 16 Troubleshooting

Quick. Guide. Reference. Phaser 6300/6350. color laser printer. Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas

Quick. Guide. Reference. Phaser 6300/6350. color laser printer. Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas Phaser 6300/6350 color laser printer Quick FI Reference Guide NL SV NO DA Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas Copyright 2005 Xerox Corporation. All rights

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Detaljer

WIR 2.0 Wireless repeater. User manual English Svenska Norsk

WIR 2.0 Wireless repeater. User manual English Svenska Norsk WIR 2.0 Wireless repeater User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

Sandberg Broadband Router

Sandberg Broadband Router [130-44] Rev. 05.12.03 Sandberg Broadband Router System requirements Internet connection supporting Ethernet, PPPoE or PPTP (with RJ45 connector) One or more computers with Ethernet adapter SUOMEN SVENSKA

Detaljer

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76 EXact web server 1/76 3003792-2014-05-28.fm GB - Web server Product instruction 1.1 Product information... 5 1.2 Connecting and configuring... 5 1.2.1 Configuring the web server... 6 1.3 Application...

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk WSR 1.5 Wireless mini router User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Detaljer

Xerox WorkCentre 7120 Italiano Dansk Magyar Deutsch Norsk Русский Español Suomi Türkçe Português Čeština Ελληνικά Nederlands Polski Română Svenska

Xerox WorkCentre 7120 Italiano Dansk Magyar Deutsch Norsk Русский Español Suomi Türkçe Português Čeština Ελληνικά Nederlands Polski Română Svenska Xerox WorkCentre 7120 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7120 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W UK - Manual Wireless Internet Surveillance VGA P2P Camera Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W - UK - VGA P2P Camera VGA P2P Camera - UK - Table of Content 1. Intro 2 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net Getting started with TellStick Net Snabbguide för TellStick Net Komme i gang med TellStick Net Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Getting started 4 with TellStick Net Snabbguide 14 för TellStick

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopiere. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopiere. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopiere Faks Skriver Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Informasjon for denne maskinen Hvis du

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W UK - Manual Wireless Internet Surveillance HD P2P Camera Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W - UK - HD P2P Camera HD P2P Camera - UK - Table of Contents 1. Intro 3 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION

ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode: 518057 Tel: +86-755-26779999 URL: http://www.zte.com.cn E-mail: mobile@zte.com.cn 1 LEGAL INFORMATION Copyright

Detaljer

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen?

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen? Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server, en arbeidsstasjon og en skriver. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4429-00 NO

Brukerhåndbok NPD4429-00 NO NPD4429-00 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Product Features (Produktfunksjoner)... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien.... 9

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276270

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5300 http://no.yourpdfguides.com/dref/4276270 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på XEROX WORKCENTRE 5300 i bruksanvisningen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series

Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Fiery-installeringsveiledning for WorkCentre 7300 Series Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. VIKTIG: Hele installeringsprosessen

Detaljer

Xerox Phaser 6020 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox Phaser 6020 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox Phaser 6020 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4443-00 NO

Brukerhåndbok NPD4443-00 NO NPD4443-00 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 10 Bruke denne veiledningen... 11 Vedtatte former... 11 Ulovlige kopier og utskrifter... 12 Product Features (Produktfunksjoner)...

Detaljer