Quick. Guide. Reference. Phaser 6300/6350. color laser printer. Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Quick. Guide. Reference. Phaser 6300/6350. color laser printer. Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas"

Transkript

1 Phaser 6300/6350 color laser printer Quick FI Reference Guide NL SV NO DA Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas Copyright 2005 Xerox Corporation. All rights reserved Rev A

2 Print Quality Afdrukkwaliteit Utskriftskvalitet Utskriftskvalitet Udskriftskvalitet Tulostuslaatu Walk-Up Features Paper Tray Setup Printer Setup Supplies Info Informatie verbruiksartikelen om tillbehör Informasjon om rekvisita Oplysninger om tilbehør Tarviketiedot Walk-Up Features Paper Tray Setup Printer Setup Problemen oplossen Felsökning Print Quality Problems Problemen met de afdrukkwaliteit Problem med utskriftskvalitet Gegevens Supplies Info Informatie verbruiksartikelen om tillbehör For Print-Quality Solutions: See the Print Quality Problems menu and print the Print-Quality page. See the Print Quality chapter in the User Guide. Voor oplossingen met de afdrukkwaliteit: Zie het menu Problemen met de afdrukkwaliteit en druk de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen af. Zie het hoofdstuk Afdrukkwaliteit in de Gebruikershandleiding. Lösningar för utskriftskvalitet: Se menyn Problem med utskriftskvalitet och skriv ut sidan med felsökning av utskriftskvalitet. Se kapitlet Utskriftskvalitet i Användarhandboken. Løsninger for utskriftskvalitet: Se menyen Print Quality Problems, og skriv ut siden Print-Quality. Se kapitlet Print Quality i User Guide Problemer med udskriftskvalitet: Se menuen over Print Quality Problems og udskriv siden i forbindelse med udskriftskvalitet. Se kapitlet Print Quality i User Guide. Tulostuslaatuongelmat: Katso valikkoa Print Quality Problems ja tulosta Print-Quality. Katso User Guide oppaan lukua Print Quality. For Supplies : See the Supplies Info menu and print the Supplies Usage page. See the Supplies tab in the Xerox Support Centre, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies web site. Voor informatie over verbruiksartikelen: Zie het menu Informatie verbruiksartikelen en druk de pagina Verbruiksgegevens af. Zie het tabblad Verbruiksartikelen in het Xerox Center voor klantenondersteuning, neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper of bezoek de website Xerox Supplies. om tillbehör: Se menyn om tillbehör och skriv ut sidan över tillbehör. Se fliken Tillbehör på Xerox Kundtjänst, kontakta din lokala återförsäljare eller gå till webbplatsen för Xerox tillbehör. Informasjon om rekvisita Se menyen Supplies Info, og skriv ut siden Supplies Usage. Se kategorien Supplies i Xerox Kundesupport, kontakt den lokale forhandleren eller gå til nettstedet for rekvisita fra Xerox. Oplysninger om tilbehør: Se menuen over Supplies info og udskriv siden Supplies Usage. Se fanen Supplies i Xerox Support Centre. Kontakt din lokale forhandler eller gå til websiden Xerox Supplies.. Tarviketiedot: Katso valikkoa Supplies Info ja tulosta Supplies Usage. Katso Xerox Support Centren välilehteä Supplies, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy Xeroxin Tarvikkeet-verkkosivuilla.

3 Control Panel Buttons Toetsen bedieningspaneel Kontrollpanelknappar Taster på kontrollpanelet Kontrolpanelsknapper Ohjauspaneelin painikkeet Cancel Annuleren Avbryt Avbryt Annullér Peruuta Back Terug Bakåt Tilbake Tilbage Takaisin Up Arrow Pijl-omhoog Uppil Pil opp Op-pil Ylösnuoli Down Arrow Pijl-omlaag Nedpil Pil ned Ned-pil Alasnuoli OK Help Help Hjälp Hjelp Hjælp Ohje Pages Gegevenspagina s ssidor Informasjonssider ssider Tietosivut 1 Gegevens Walk-Up Features Paper Tray Setup Printer Setup Menu Map Menuschema Menykarta = Prints an information page. Help Button: Press at any time to display additional information about the message or menu. Knop Help: Klik op deze knop voor extra informatie over het bericht of menu. Hjälpknapp: Tryck på denna när som helst för att visa ytterligare information om meddelandet eller menyn. Help Provides information about the printer. Hjælp-knap: Tryk på denne knap på ethvert tidspunkt for at se flere oplysninger om den viste meddelelse eller menu. Ohje-painike: paina milloin tahansa niin saat näyttöön lisätietoja valikosta tai viestistä. 2 = Hiermee drukt u een gegevenspagina af. = Skriver ut en informationssida. = Skriver ut en informasjonsside. = Udskriver en informationsside. = Tulostaa tietosivun. Pages Gegevenspagina s ssidor Hjelp-tast: Trykk på Hjelp når som helst for å få mer informasjon om meldingen eller menyen.

4 Printer Tour Printerintroductie Skrivargenomgång Bli kjent med skriveren Printerguide Tulostimen esittely A C Supported Papers Ondersteunde papiersoorten Papper som stöds Papir som støttes Understøttet papir Tuetut paperit Tray, Tray g/m 2 4 (17 40 lb. Bond/ lb. Cover) Executive x 10.5 in. A/Letter x 11.0 in. US Folio x 13.0 in. Legal x 14.0 in. B5 JIS x 257 mm A x 210 mm A x 297 mm g/m 2 (17 40 lb. Bond/ lb. Cover) Statement x 8.5 in. A x 148 mm ISO B x 250 mm Custom... (W) x (H) W Width: mm ( in.) H Heigth: mm ( in.) Transfer Roller Imaging Unit Monarch x 7.5 in. #10 Commercial x 9.5 in. A x 7.25 in. DL x 220 mm C x 162 mm C x 229 mm B x 250 mm B Fuser Print the Paper Tips page for a complete listing. See the Printing Basics chapter in the User Guide. Druk voor een volledige lijst de pagina Papiertips af. Zie het hoofdstuk Eenvoudige afdruktaken in de Gebruikershandleiding. Skriv ut sidan med papperstips för en komplett lista. Se kapitlet Grundläggande utskrift i Användarhandboken. Udskriv siden Paper Tips for at se hele listen. Se kapitlet Printing Basics i User Guide. Skriv ut siden Paper Tips for å få en fullstendig liste over papir. Se kapitlet Printing Basics i User Guide. Tulosta Paper Tips niin saat täydellisen paperiluettelon. Katso User Guide oppaan lukua Printing Basics.

5 Basic Printing Eenvoudige afdruktaken Vanlig utskrift Enkel utskrift Almindelig udskrivning Perustulostus Tray Facedown Bedrukte zijde onder Framsida ned Framsida ned Forside nedad Tekstipuoli alaspäin Tray 2 Setup Letter (8.5 x 11.0 in.) Plain Paper Use current setup Change setup... When loading paper: Select appropriate settings on the control panel. Bij het plaatsen van het papier: selecteer de gewenste instellingen op het bedieningspaneel. När du fyller på papper: Välj lämpliga inställningar på kontrollpanelen. Når papir fylles: Velg aktuelle innstillinger på kontrollpanelet. Ved ilægning af papir: Vælg de relevante indstillinger på kontrolpanelet. Lisätessäsi paperia: valitse asianmukaiset asetukset ohjauspaneelista g/m 2 (17-24 lb. Bond) Plain Paper Normaal papier Vanligt papper g/m 2 (22-32 lb. Bond) Heavy Plain Paper Zwaar normaal papier Tjockt vanligt papper g/m 2 (36-60 lb. Cover) Thin Card Stock Dun karton Tunn kortpapp Tray 2-5 Faceup g/m 2 (59-80 lb. Cover) Thick Card Stock Dik karton Tjock kortpapp Bedrukte zijde boven Framsida upp Forside opp Forside opad Tekstipuoli ylöspäin PC Mac When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver. Als u gaat afdrukken: selecteer de eigenschappen. Gebruik het Xerox-stuurprogramma. När du skriver ut: Välj egenskaper. Använd Xerox skrivardrivrutin. Når det skrives ut: Velg egenskaper. Bruk Xerox skriverdriver. Ved udskrivning: Vælg egenskaber. Anvend Xerox-printerdriver. Tulostaessasi: valitse ominaisuudet. Käytä Xerox-tulostinajuria.

6 Xerox Support Centre Xerox Center voor klantenondersteuning Xerox Kundtjänst Xerox Kundesupport (ikke oversatt) Xerox kundesupport (Ikke oversat) Xerox-asiakastuki (vain englanniksi) Utility installs with the printer driver, or go to Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock. User manuals and video tutorials Printer and supplies status User safety Material Safety Data Sheets Het hulpprogramma wordt tegelijk met het printerstuurprogramma geïnstalleerd. Anders kunt u naar gaan. Dubbelklik op het pictogram dat zich op het bureaublad van Windows of het dock van Mac OS X bevindt. Gebruikershandleidingen en videozelfstudies Probleemoplossing Printerverbruiksartikelen en status Veiligheid voor de gebruiker Gegevensblad materiaalveiligheid (Alleen in het Engels) Verktyg installerar skrivardrivrutinen eller gå till. Dubbelklicka på ikonen på Windows skrivbord eller Mac OS X-dockan. Användarhandböcker och videosjälvstudier Felsökning Skrivartillbehör och status Användarsäkerhet Förteckning över materialsäkerhetsuppgifter (Endast engelska) Verktøy installeres med skriverdriveren, eller gå til. Dobbeltklikk på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X Dock. Brukerhåndbøker og opplæringsprogrammer på video Feilsøking Rekvisita og skriverstatus Brukersikkerhet HMS-datablad (bare på engelsk) Værktøjsprogrammet installeres med printerdriveren, eller gå til. Dobbeltklik på ikonet på et Windows-skrivebord eller en Mac OS X-dock. Brugermanualer og videoøvelser Fejlfinding Printertilbehør og status Brugersikkerhed Sikkerhedsdata (Kun på engelsk) Apuohjelma, joka asennetaan tulostinajurien mukana, tai löytyy verkkosivuilta. Kaksoisnapsauta kuvaketta Windowsin tai Mac OS X:n työpöydällä. Käyttöoppaat ja video-ohjelmat Vianetsintä Tulostimen tarvikkeet ja tila Käyttöturvallisuus Materiaalien turvallisuus (vain englanniksi)

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Eduroam brukerveiledning. Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS

Eduroam brukerveiledning. Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS Eduroam brukerveiledning Guide for oppsett av trådløst nettverk ved UiS Innhold Windows 8 Windows XP Windows 7 og Vista Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Linux Ubuntu 10.4 iphone og ipod Touch

Detaljer

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Norsk 86 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier ultra-portable

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang Versjon 1.0 Januar 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Tilkobling til studentbynettet med Windows Vista

Tilkobling til studentbynettet med Windows Vista Tilkobling til studentbynettet med Windows Vista Connecting to the student residence network using Windows Vista August 2009 http://tinyurl.com/orakel-studentbynett Hvordan koble til studentbynettet med

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

EFC 18-EU-01 GB DK D N S NL. 3001937-2008-06-20.fm. EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C

EFC 18-EU-01 GB DK D N S NL. 3001937-2008-06-20.fm. EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C GB DK D N S NL EFC 18-EU-01 EXHAUSTO CDT A/S Risingvej 63 DK-5000 Odense C Tel. +45 7010 2234 Fax +45 7010 2235 sales@exhausto-cdt.dk www.exhausto-cdt.dk Product information Fitting the EFC18 EXHAUSTO

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup)

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) I medarbeideren Opprett gruppe eller grupper som de påmeldte skal inn i. Flere grupper vil bli et valg for den som melder seg på. NB! Husk å krysse

Detaljer

GSAK komme i gang. Geocaching Swiss Army Knife. Av bjoff Bjørn Frantzen, 2012-2013 Etter idé av Cache U Nuts Rich Bianchi. Versjon 8.

GSAK komme i gang. Geocaching Swiss Army Knife. Av bjoff Bjørn Frantzen, 2012-2013 Etter idé av Cache U Nuts Rich Bianchi. Versjon 8. GSAK komme i gang Geocaching Swiss Army Knife Versjon 8.2 Av bjoff Bjørn Frantzen, 2012-2013 Etter idé av Cache U Nuts Rich Bianchi Velkommen til GSAK Vi går først gjennom endel slides og forklaringer,

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN.

BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN. BRUK BESTE PRAKSIS I OUTLOOK FOR Å NÅ DINE MÅL I JOBBEN. 1. Basis oppsett i Outlook 2010 2. Ta kontroll på din innboks 3. Bruk task/oppgaver for å få struktur og oppnå de resultatene som du ønsker 4. Bruk

Detaljer