Quick. Guide. Reference. Phaser 6300/6350. color laser printer. Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Quick. Guide. Reference. Phaser 6300/6350. color laser printer. Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas"

Transkript

1 Phaser 6300/6350 color laser printer Quick FI Reference Guide NL SV NO DA Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse Hurtig referencevejledning Pikaopas Copyright 2005 Xerox Corporation. All rights reserved Rev A

2 Print Quality Afdrukkwaliteit Utskriftskvalitet Utskriftskvalitet Udskriftskvalitet Tulostuslaatu Walk-Up Features Paper Tray Setup Printer Setup Supplies Info Informatie verbruiksartikelen om tillbehör Informasjon om rekvisita Oplysninger om tilbehør Tarviketiedot Walk-Up Features Paper Tray Setup Printer Setup Problemen oplossen Felsökning Print Quality Problems Problemen met de afdrukkwaliteit Problem med utskriftskvalitet Gegevens Supplies Info Informatie verbruiksartikelen om tillbehör For Print-Quality Solutions: See the Print Quality Problems menu and print the Print-Quality page. See the Print Quality chapter in the User Guide. Voor oplossingen met de afdrukkwaliteit: Zie het menu Problemen met de afdrukkwaliteit en druk de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen af. Zie het hoofdstuk Afdrukkwaliteit in de Gebruikershandleiding. Lösningar för utskriftskvalitet: Se menyn Problem med utskriftskvalitet och skriv ut sidan med felsökning av utskriftskvalitet. Se kapitlet Utskriftskvalitet i Användarhandboken. Løsninger for utskriftskvalitet: Se menyen Print Quality Problems, og skriv ut siden Print-Quality. Se kapitlet Print Quality i User Guide Problemer med udskriftskvalitet: Se menuen over Print Quality Problems og udskriv siden i forbindelse med udskriftskvalitet. Se kapitlet Print Quality i User Guide. Tulostuslaatuongelmat: Katso valikkoa Print Quality Problems ja tulosta Print-Quality. Katso User Guide oppaan lukua Print Quality. For Supplies : See the Supplies Info menu and print the Supplies Usage page. See the Supplies tab in the Xerox Support Centre, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies web site. Voor informatie over verbruiksartikelen: Zie het menu Informatie verbruiksartikelen en druk de pagina Verbruiksgegevens af. Zie het tabblad Verbruiksartikelen in het Xerox Center voor klantenondersteuning, neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper of bezoek de website Xerox Supplies. om tillbehör: Se menyn om tillbehör och skriv ut sidan över tillbehör. Se fliken Tillbehör på Xerox Kundtjänst, kontakta din lokala återförsäljare eller gå till webbplatsen för Xerox tillbehör. Informasjon om rekvisita Se menyen Supplies Info, og skriv ut siden Supplies Usage. Se kategorien Supplies i Xerox Kundesupport, kontakt den lokale forhandleren eller gå til nettstedet for rekvisita fra Xerox. Oplysninger om tilbehør: Se menuen over Supplies info og udskriv siden Supplies Usage. Se fanen Supplies i Xerox Support Centre. Kontakt din lokale forhandler eller gå til websiden Xerox Supplies.. Tarviketiedot: Katso valikkoa Supplies Info ja tulosta Supplies Usage. Katso Xerox Support Centren välilehteä Supplies, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy Xeroxin Tarvikkeet-verkkosivuilla.

3 Control Panel Buttons Toetsen bedieningspaneel Kontrollpanelknappar Taster på kontrollpanelet Kontrolpanelsknapper Ohjauspaneelin painikkeet Cancel Annuleren Avbryt Avbryt Annullér Peruuta Back Terug Bakåt Tilbake Tilbage Takaisin Up Arrow Pijl-omhoog Uppil Pil opp Op-pil Ylösnuoli Down Arrow Pijl-omlaag Nedpil Pil ned Ned-pil Alasnuoli OK Help Help Hjälp Hjelp Hjælp Ohje Pages Gegevenspagina s ssidor Informasjonssider ssider Tietosivut 1 Gegevens Walk-Up Features Paper Tray Setup Printer Setup Menu Map Menuschema Menykarta = Prints an information page. Help Button: Press at any time to display additional information about the message or menu. Knop Help: Klik op deze knop voor extra informatie over het bericht of menu. Hjälpknapp: Tryck på denna när som helst för att visa ytterligare information om meddelandet eller menyn. Help Provides information about the printer. Hjælp-knap: Tryk på denne knap på ethvert tidspunkt for at se flere oplysninger om den viste meddelelse eller menu. Ohje-painike: paina milloin tahansa niin saat näyttöön lisätietoja valikosta tai viestistä. 2 = Hiermee drukt u een gegevenspagina af. = Skriver ut en informationssida. = Skriver ut en informasjonsside. = Udskriver en informationsside. = Tulostaa tietosivun. Pages Gegevenspagina s ssidor Hjelp-tast: Trykk på Hjelp når som helst for å få mer informasjon om meldingen eller menyen.

4 Printer Tour Printerintroductie Skrivargenomgång Bli kjent med skriveren Printerguide Tulostimen esittely A C Supported Papers Ondersteunde papiersoorten Papper som stöds Papir som støttes Understøttet papir Tuetut paperit Tray, Tray g/m 2 4 (17 40 lb. Bond/ lb. Cover) Executive x 10.5 in. A/Letter x 11.0 in. US Folio x 13.0 in. Legal x 14.0 in. B5 JIS x 257 mm A x 210 mm A x 297 mm g/m 2 (17 40 lb. Bond/ lb. Cover) Statement x 8.5 in. A x 148 mm ISO B x 250 mm Custom... (W) x (H) W Width: mm ( in.) H Heigth: mm ( in.) Transfer Roller Imaging Unit Monarch x 7.5 in. #10 Commercial x 9.5 in. A x 7.25 in. DL x 220 mm C x 162 mm C x 229 mm B x 250 mm B Fuser Print the Paper Tips page for a complete listing. See the Printing Basics chapter in the User Guide. Druk voor een volledige lijst de pagina Papiertips af. Zie het hoofdstuk Eenvoudige afdruktaken in de Gebruikershandleiding. Skriv ut sidan med papperstips för en komplett lista. Se kapitlet Grundläggande utskrift i Användarhandboken. Udskriv siden Paper Tips for at se hele listen. Se kapitlet Printing Basics i User Guide. Skriv ut siden Paper Tips for å få en fullstendig liste over papir. Se kapitlet Printing Basics i User Guide. Tulosta Paper Tips niin saat täydellisen paperiluettelon. Katso User Guide oppaan lukua Printing Basics.

5 Basic Printing Eenvoudige afdruktaken Vanlig utskrift Enkel utskrift Almindelig udskrivning Perustulostus Tray Facedown Bedrukte zijde onder Framsida ned Framsida ned Forside nedad Tekstipuoli alaspäin Tray 2 Setup Letter (8.5 x 11.0 in.) Plain Paper Use current setup Change setup... When loading paper: Select appropriate settings on the control panel. Bij het plaatsen van het papier: selecteer de gewenste instellingen op het bedieningspaneel. När du fyller på papper: Välj lämpliga inställningar på kontrollpanelen. Når papir fylles: Velg aktuelle innstillinger på kontrollpanelet. Ved ilægning af papir: Vælg de relevante indstillinger på kontrolpanelet. Lisätessäsi paperia: valitse asianmukaiset asetukset ohjauspaneelista g/m 2 (17-24 lb. Bond) Plain Paper Normaal papier Vanligt papper g/m 2 (22-32 lb. Bond) Heavy Plain Paper Zwaar normaal papier Tjockt vanligt papper g/m 2 (36-60 lb. Cover) Thin Card Stock Dun karton Tunn kortpapp Tray 2-5 Faceup g/m 2 (59-80 lb. Cover) Thick Card Stock Dik karton Tjock kortpapp Bedrukte zijde boven Framsida upp Forside opp Forside opad Tekstipuoli ylöspäin PC Mac When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver. Als u gaat afdrukken: selecteer de eigenschappen. Gebruik het Xerox-stuurprogramma. När du skriver ut: Välj egenskaper. Använd Xerox skrivardrivrutin. Når det skrives ut: Velg egenskaper. Bruk Xerox skriverdriver. Ved udskrivning: Vælg egenskaber. Anvend Xerox-printerdriver. Tulostaessasi: valitse ominaisuudet. Käytä Xerox-tulostinajuria.

6 Xerox Support Centre Xerox Center voor klantenondersteuning Xerox Kundtjänst Xerox Kundesupport (ikke oversatt) Xerox kundesupport (Ikke oversat) Xerox-asiakastuki (vain englanniksi) Utility installs with the printer driver, or go to Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock. User manuals and video tutorials Printer and supplies status User safety Material Safety Data Sheets Het hulpprogramma wordt tegelijk met het printerstuurprogramma geïnstalleerd. Anders kunt u naar gaan. Dubbelklik op het pictogram dat zich op het bureaublad van Windows of het dock van Mac OS X bevindt. Gebruikershandleidingen en videozelfstudies Probleemoplossing Printerverbruiksartikelen en status Veiligheid voor de gebruiker Gegevensblad materiaalveiligheid (Alleen in het Engels) Verktyg installerar skrivardrivrutinen eller gå till. Dubbelklicka på ikonen på Windows skrivbord eller Mac OS X-dockan. Användarhandböcker och videosjälvstudier Felsökning Skrivartillbehör och status Användarsäkerhet Förteckning över materialsäkerhetsuppgifter (Endast engelska) Verktøy installeres med skriverdriveren, eller gå til. Dobbeltklikk på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X Dock. Brukerhåndbøker og opplæringsprogrammer på video Feilsøking Rekvisita og skriverstatus Brukersikkerhet HMS-datablad (bare på engelsk) Værktøjsprogrammet installeres med printerdriveren, eller gå til. Dobbeltklik på ikonet på et Windows-skrivebord eller en Mac OS X-dock. Brugermanualer og videoøvelser Fejlfinding Printertilbehør og status Brugersikkerhed Sikkerhedsdata (Kun på engelsk) Apuohjelma, joka asennetaan tulostinajurien mukana, tai löytyy verkkosivuilta. Kaksoisnapsauta kuvaketta Windowsin tai Mac OS X:n työpöydällä. Käyttöoppaat ja video-ohjelmat Vianetsintä Tulostimen tarvikkeet ja tila Käyttöturvallisuus Materiaalien turvallisuus (vain englanniksi)

Phaser 8400 C o l o r P r i n t e r www.xerox.com/office/8400support (NL) (SV) (NO) (DA) (FI)

Phaser 8400 C o l o r P r i n t e r www.xerox.com/office/8400support (NL) (SV) (NO) (DA) (FI) Phaser 8400 Color Printer Quick Reference Guide (NL) (SV) (NO) (DA) (FI) Snelzoekgids Snabbreferensguider Hurtigreferanse Referencevejledning Pikaopas Copyright 2004 Xerox Corporation. All rights reserved.

Detaljer

Phaser 6360. color laser printer Quick. Snelzoekgids. Use Guide. Snabbreferensguide. Hurtigreferanse. Hurtig betjeningsvejledning.

Phaser 6360. color laser printer Quick. Snelzoekgids. Use Guide. Snabbreferensguide. Hurtigreferanse. Hurtig betjeningsvejledning. Phaser 6360 color laser printer Quick Use Guide NL SV NO Snelzoekgids Snabbreferensguide Hurtigreferanse DA Hurtig betjeningsvejledning FI Pikaopas Printer Tour Kennismaking met de printer Skrivargenomgång

Detaljer

Quick. Guide. Reference. Color Laser Printer. Snelzoekgids Snabbreferensguider Hurtigreferanse Referencevejledning Pikaopas

Quick. Guide. Reference. Color Laser Printer. Snelzoekgids Snabbreferensguider Hurtigreferanse Referencevejledning Pikaopas Phaser 6250 Color Laser Printer Quick Reference Guide Snelzoekgids Snabbreferensguider Hurtigreferanse Referencevejledning Pikaopas 001-1510-00 RevA Copyright 2003 Xerox Corporation. All rights reserved.

Detaljer

WorkCentre 6400. Quick Use Guide. Color Multifunction Printer. Xerox Support Centre

WorkCentre 6400. Quick Use Guide. Color Multifunction Printer. Xerox Support Centre Xerox Support Centre Xerox Center voor klantenondersteuning Xerox Kundtjänst Xerox Kundesupport Xerox support centre Xerox-tukikeskus WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer Install the Support Centre

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Quick Use Guide. Handleiding voor snel gebruik Snabbintroduktion Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas.

Quick Use Guide. Handleiding voor snel gebruik Snabbintroduktion Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas. Phaser 65MFP multifunction product EN NL SV NO DA FI Quick Use Guide Handleiding voor snel gebruik Snabbintroduktion Hurtigreferanse Hurtig betjeningsvejledning Pikaopas Scandinavian Rev A Copyright 007

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

GUIDE TIL STREAM BOX.

GUIDE TIL STREAM BOX. GUIDE TIL STREAM BOX. HVA KAN JEG GJØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan kan jeg se på TV, filmer, lytte til radiokanaler ved hjelp av YouTube 2. Lag en favorittliste 3. Endre lydspråk når du ser video og TV-kanaler

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Denne veiledningen beskriver hvordan man legger til utskriftskøen SafeCom manuelt under Mac OS X, for eksempel på privat laptop. Man må befinne seg

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

GravoStyle Dokumentasjon

GravoStyle Dokumentasjon GravoStyle Dokumentasjon Installasjon av maskin- og programvare (REV. 01.2012) OVERSATT OG TILPASSET FRA ENGELSK FEBRUAR 2012 GRAVOGRAPH NORGE AS V/ TOR-JØRGEN MOSKAUG Innhold INSTALLASJON SOFTWARE...

Detaljer

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling

For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling For kunder som bruker Windows for nettverkstilkobling Når du bruker et annet operativsystem eller arkitektur for serveren og klienten, er det mulig forbindelsen ikke fungerer når du følger prosedyrene

Detaljer

R4C621Installasjonsguide Rev. C

R4C621Installasjonsguide Rev. C L 1RUVN MAEUL0062 . L Kontrollerer pakkens innhold papirstøtte skriverprogramvare & Reference Guide CD-ROM blekkpatronpakke (inneholder blekkpatroner for både svart og farge.) Daglig bruk Installasjon

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken

Grunnleggende veiledning. Videregående veiledning. Feilsøking. Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Canon ip4700 series Elektronisk manual Side 1 av 447 sider Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken MC-4061-V1.00 Grunnleggende veiledning Gir en oversikt over dette produktet. Videregående veiledning

Detaljer

Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen.

Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen. Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen. Installasjonsveiledning Windows XP Pro Studentversjon Revisjon 1.4.6 Bi Bergen har et såkalt

Detaljer

Din bruksanvisning XEROX PHASER 7700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3682680

Din bruksanvisning XEROX PHASER 7700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3682680 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Skrive ut fra et Windows-miljø

Skrive ut fra et Windows-miljø Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. AFI_GoingGREEN

BRUKERVEILEDNING. AFI_GoingGREEN BRUKERVEILEDNING AFI_GoingGREEN INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD SIDE Viktig informasjon ved første gangs utskrift 4 Vanlig utskrift 5 Aktivere utskrift på MFP 6 Kopiere, skanne og sende 7 Fargeutskrift 8 Ensidig

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

HP LaserJet MFP. Analog Fax Accessory 300

HP LaserJet MFP. Analog Fax Accessory 300 HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Send Fax Driver Guide Send Fax Driver Vejledning Faksinlähetysohjaimen käyttöopas Håndbok for Send faks-driveren Drivrutinsguide för att skicka fax 12234 HP LaserJet

Detaljer

Bruksanvisning Seika 80. leselist

Bruksanvisning Seika 80. leselist Bruksanvisning Seika 80 leselist Mars2013 1 Innholdsliste: Eskens innhold.... 3 Leselistens funksjoner.... 3 Strømtilførsel.... 3 Renhold.... 3 Tekniske data.... 3 Bilde med tilkoblings- og tasteforklaring....

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation. Fargelaserskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registrert varemerke og EPSON AcuLaser er et varemerke for Seiko Epson Corporation. Fargelaserskriver Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på

Detaljer

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc.

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Av Thomas Gitlevaag Steg 1. Installasjon Steg 2. simpel utforsking av wordpress steg 3. Sette opp en veldig enkel side. Steg 1.

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

UTSKRIFTSVEILEDNING FOR CANON ir-maskiner

UTSKRIFTSVEILEDNING FOR CANON ir-maskiner VANLIG UTSKRIFT (fra Word med engelsk PCL driver) Klikk på Fil og Skriv ut Velg riktig skriver Velg antall eksemplarer som skal skrives ut og pass på at Sorter ikke er haket av For mer avanserte utskriftsfunksjoner,

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger

Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger 1 Når, hvor og hvordan vi arbeider har forandret seg Tele (ISDN) Hjemmekontor Ikke fast kontorpult Laptop Mobile Når som helst og hvor som helst, via Wi-Fi,VPN

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Hurtigreferanse 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 5 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 5 Betydningen av fargene på indikator- og hvileknapplampene... 6 2 Legge inn papir

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

PHASER 7700 FARGESKRIVER. Brukerhåndbok

PHASER 7700 FARGESKRIVER. Brukerhåndbok PHASER 7700 FARGESKRIVER Brukerhåndbok Phaser 7700 Fargeskriver Brukerhåndbok 071-0842-00 September 2001 Copyright, 2001, Xerox Corporation. Ikke-publiserte rettigheter forbeholdes i henhold til lovgivning

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell Color Multifunction Printer E525w. Setup Guide. Configuratiehandleiding Opsætningsvejledning Oppsettsguide Inställningsguide

Dell Color Multifunction Printer E525w. Setup Guide. Configuratiehandleiding Opsætningsvejledning Oppsettsguide Inställningsguide Dell Color Multifunction Printer E525w Setup Guide Configuratiehandleiding Opsætningsvejledning Oppsettsguide Inställningsguide Thank you for choosing Dell Bedankt om te kiezen voor Dell Tak, fordi du

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Driftshåndbok for Easy Interactive Tools

Driftshåndbok for Easy Interactive Tools Driftshåndbok for Easy Interactive Tools Bruk av Easy Interactive Tools Easy Interactive Tools er spesialtilpasset programvare og virker sammen med Easy Interactive Function. Easy Interactive Tools gjør

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer