Matching av omløpsbilder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matching av omløpsbilder"

Transkript

1 Matching av omløpsbilder Knut Bjørkelo, Gardermoen, 8. mai 2014 Teknologien Produksjonsresultater Testresultater Framtidsutsikter

2 Nord-Trøndelag 2010: Skogkartlegging

3 Sogn 2010: Testområde Skjåk

4 Samme objekt i 2 eller flere bilder

5 Klassisk fotogrammetri og kraftige datamaskiner

6 Overflatemodell

7 Fargelagt punktsky

8 Programvare

9 Lett tilgjengelig teknologi

10 yyyy

11 Nord-Trøndelag 2010: Skogkartlegging km 2 5 TB fargelagt punktsky Ajourhold AR5 Skogressurskart FoU og produksjon

12 Prediksjon av tømmervolum kart fra matching:

13 Prediksjon av volum Matching vs. Laser:

14 Segmentering av skogressursfigurer (eksempel med Hogstklasse)

15 Ajourføring av skoginformasjonen i AR5

16

17 Oppsummering produksjon Resultatene ser ut til å være bra evaluering pågår. Estimering av volum, høydeklasse, bonitet og treslag gir detaljerte skogressursoversikter som supplement til tall fra Landsskogtakseringas prøveflater. Segmentering og klassifisering av AR5-figurer gir godt grunnlag for ajourføring. Beregningene også basert på terrengmodell, meteorologiske data, geologiske data etc. Kvaliteten på heldekkende terrengmodell (DTED10) er stedvis et problem.

18 Sogn 2010: Testområde Skjåk Samarbeidsprosjekt Kartverket og Skog og landskap Teste matching i krevende terreng og bilder Undersøke faktorer som påvirker kvalitet 370 km 2 Punktskyer fra 5 ulike leverandører Laserdata fra 2013 Dette er en test ikke noen konkurranse! Resultatene blir diskutert og lagt fram i åpen rapport

19 Deltakere Har levert data og rapporter fra produksjonen. (Ikke nødvendigvis med kjent eller foretrukket SW.) Firma Bildeformat Programvare Punkt/m 2 Klassifisering Totalt antall punkter Blom 16 bit pan Microsoft Ultramap 1,7-2,4 Ja Cowi 16 bit RGB Socet GXP Ngate 4,0 Ja Rambøll Terratec 8 bit RGB 16 bit RGB Inpho (Trimble) Match-T DSM 1,0 Delvis Inpho (Trimble) Match-T DSM 2,3 Nei Stuttgart 16 bit RGB SURE 0,9-1,0 Nei

20 Innledende undersøkelser i et krevende område:

21 Profiler over juvet:

22 Område 2 Kartverkets test for DTM Grovkupert, bratt fjellside i nord-øst Ingen vegetasjon bortsett fra spredte trær i nord-øst Litt snø på toppene i vest

23 Blom Ultramap Avvik mot laser 5,0 2,0 1,0 0,5 0-0,5-1,0-2,0-5,0

24 Avvik matching - laser Firma Systematisk avvik Standard avvik Maks avvik (over laser) Maks avvik (under laser) Blom 1,47 1,65 15,85-6,73 Cowi 1,78 2,00 13,89-2,21 Ifp-Stuttgart 1,58 1,75 10,05-0,94 Rambøll 1,38 1,57 12,87-1,84 Terratec 1,38 1,57 14,96-1,97

25 Analyser av vegetasjon (DOM)

26 Sammenligning av punktskyene Uklassifiserte punktskyer. Matching er korrigert (-1,2 meter) for å kompensere feil i aerotriangulering. Punktskyer fra Matching og Laser er normalisert på DTM1x1 (fra Laser). Beregning av høydefordeling i små områder: Laserdata vil typisk ha noen treff høyt i tretoppene, og mange på bakken (også i relativt tett skog). Valg av cellestørrelse påvirker resultatene pga. ulik punkttetthet. Cellestørrelse 16x16 meter og 90-percentil av høydene synes å gi ganske stabile og sammenlignbare resultater.

27 Høyde p90, Matching A:

28 Høyde p90, Matching B:

29 Høyde p90, Laser:

30 Differanse p90 Matching - Laser Matching av glissen skog er for lav (fiolett) Matching i sørhellinger er lav (lys rød) Matching i nordhellinger er høy (lys grønn) Systematiske avvik ca +- 2 meter Enkelte hogstfelt (mørk grønn) fra

31 Elevation_p90 Alle lyse flater, midtprofil 16m x 288 m, 16x16 celler

32 Elevation_p90 Alle mørke flater, midtprofil 16m x 288 m, 16x16 celler

33 Statistisk analyse 5 kartblad med ulike forhold Mørkt kartblad i bratt nordhelling har større max-høyde enn laser: Lyse kartblad med ulik helling har lavere p90_høyde enn laser: Match-T (Terratec&Rambøll) har lavere minimumshøyder (og er gjennomgående svært like på alt). parameter: elev_max Normaliserte verdier Parameters max Firma Kartblad blom cowi ramb sure ttec Total ALS ,3 18,5 21,5 18,2 23,8 20,3 21, ,1 23,0 26,2 22,4 25,4 23,8 25, ,9 26,7 29,5 27,4 30,2 28,1 30, ,0 23,5 27,2 27,2 27,0 25,8 26, ,0 25,7 28,7 26,7 30,2 27,5 25,9 2 Total 23,7 23,5 26,6 24,4 27,3 25,1 26,0-1 parameter: elev_p90 Normaliserte verdier Parameters avg Firma Kartblad blom cowi ramb sure ttec Total ALS ,2 5,1 5,0 5,0 4,7 5,0 5, ,7 7,7 7,2 7,4 7,2 7,4 8, ,6 5,3 4,9 5,2 4,8 5,2 6, ,0 6,7 6,4 6,5 6,5 6,6 6, ,4 8,2 8,1 8,5 8,3 8,3 7,6 1 Total 6,8 6,6 6,3 6,5 6,3 6,5 6,9-0 parameter: elev_min Normaliserte verdier Parameters min Firma Kartblad blom cowi ramb sure ttec Total ALS ,2-1,9-8,2-4,1-9,0-5,1-1, ,5-3,6-10,0-7,3-10,0-7,9-1, ,9-7,3-10,0-9,5-10,0-8,9-5, ,3-9,8-9,9-7,3-9,9-9,0-4, ,0-10,0-9,7-7,4-10,0-9,4-2,7-7 Total -7,4-6,5-9,6-7,1-9,8-8,1-2,9-5

34 Enkeltfeil Et flatt jorde som ligger i mørk slagskygge (2010-bilder) har ganske korrekt overflatemodell i fire av matchingene, men ei stripe med grove feil i én av dem. Avvik ca meter

35 Uoverensstemmelser i stripeoverlapp Alle bildene er tatt fortløpende på samme dag.

36 Problemer med glissen skog Alle bildene er tatt fortløpende på samme dag.

37 Flate 1, Lys-Glissen-Flat Trærne er synlige i bildene, men blir ikke funnet med matching: Matching Laser Stereomåling (ikke normaliserte høyder)

38 Oppsummering matchingstest Kvalitet på bildeorientering er en avgjørende faktor. Det ser ikke ut til å være forskjell på matchingsresultat ved bruk av 8 og 16 (12) bits farger. Lysforhold ser ut til å spille en avgjørende rolle Det er spesielt i mørke områder (slagskygge) det er observert spesielle forskjeller mellom matchings-programvare. Det er ikke samme programvare som gjør det best under alle forhold Det finnes tilsynelatende ingen entydig sammenheng mellom bilder og punktsky. Programvaren som benyttes har mange innebygde mekanismer som er vanskelig å styre. Rask prosessering har vært prioritert? Klassifisering av punktskyer fra bildematching blir ikke bra (nok)? God terrengmodell er nødvendig for kontroll i områder med vegetasjon.

39 Omløpsfotografering Homogene data over store områder Rimelig og sikker forsyning av data Effektiv bildematching Kvalitet bildeorientering Mange fotodager Høstfotografering Kvalitet bildeorientering

40 Hvordan påvirker bildekvaliteten matching? Ulik bakkeoppløsning Ulik bilde- og stripeoverlapp Ulik årstid og vegetasjon Ulike lysforhold og radiometri Orto50 Orto20 Orto10

41 Bildematching kan gi svært høy punkttetthet

42 Ny produktspesifikasjon for bildematching Kan ta utgangspunkt i FKB-Laser mye er felles. Delspesifikasjoner for omløpsbilder, urbane vertikalbilder og UAV? Krav til bilder og opptakssituasjon. Ulike produkter som punktsky og overflatemodell. Ulike matchingsstrategier (punkttetthet, glatting, gridding,..). Fullstendighet og håndtering av vanskelige områder. Klassifisering er neppe mulig eller nødvendig. Fargelegging. Nøyaktighetskrav til resultatet som er mulige å bruke i produksjon og kontroll. Kvalitet på orienteringsdata må være god (iht. standard). Krav til dokumentasjon. På grunn av rask utvikling av teknologi, erfaringer og bruksområder må vi påregne at produktspesifikasjonen trenger et par versjoner på å bli veldig god.

43 Trøndelag 2014, km 2 er bestilt med matching

44 Oppsummering Resultatene fra produksjonen i Nord-Trøndelag er lovende. Testresultatene fra Skjåk dokumenterer potensial og utfordringer. Bildematching er bra og billig og kommer til å bli svært alminnelig. Bruksområdene er i rask utvikling. Både for produsenter og brukere er det interessante utfordringer med å få kontroll på matching av flybilder. Målet må være å komme fram til en realistisk produktspesifikasjon og kvalitetsmål som bidrar til å utnytte potensialet. En produktspesifikasjon vil være nyttig for bestilling, produksjon, kontroll, og bruk av bildematching.

45 Kunnskap for miljø og verdiskaping Takk for meg!

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012 Rapport Forvaltning av laserdata Mai 2012 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Eksisterende laserdata... 5 Brukergrupper... 6 Innhold og funksjonalitet... 6 Administrasjon/dataforvaltning... 6 Filformat... 7 Kvalitetskontroll

Detaljer

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand INNHOLD Gjennomgang av spesifikasjonene Planlegging av geovekstprosjekter

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Jens Haude Hellum Master i ingeniørvitenskap og IKT Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Trond Arve Haakonsen, BAT

Detaljer

Høyoppløselige bilder som grunnlag for overvåking av endringer i fjellvegetasjon

Høyoppløselige bilder som grunnlag for overvåking av endringer i fjellvegetasjon HiT skrift nr 1/2006 Høyoppløselige bilder som grunnlag for overvåking av endringer i fjellvegetasjon Skisse til nytt registreringssystem Arne Hjeltnes Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen

Detaljer

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog NIKU Rapport 18 Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog Fase 2 Ole Risbøl, NIKU Arnt Kristian Gjertsen, Skog og landskap Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune Risbøl, Ole, Gjertsen,

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

RAPPORT FRA SEMINAR OM FJERNMÅLINGS- BASERT KARTLEGGING FOR OVERVÅKING AV REINBEITER OG FJELLVEGETASJON

RAPPORT FRA SEMINAR OM FJERNMÅLINGS- BASERT KARTLEGGING FOR OVERVÅKING AV REINBEITER OG FJELLVEGETASJON RAPPORT FRA SEMINAR OM FJERNMÅLINGS- BASERT KARTLEGGING FOR OVERVÅKING AV REINBEITER OG FJELLVEGETASJON Skinnarbu 2-4 april 2008 Anders Mossing Rune Bergstrøm Tina Dahl Brita Homleid Lohne 2 Mossing, A.,

Detaljer

Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer

Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer Dokumentasjon og overvåking av kulturminner Ole Risbøl, NIKU Hilde Rigmor Amundsen, NIKU Ole Martin Bollandsås,

Detaljer

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell RAPPORT 2014/05 Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell Vibeke Wøien Hansen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/05 Rapporttittel

Detaljer

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatic redeye effect correction in digital images Øyvind Bjerkvik Examensarbete Medieteknik Kungliga tekniska högskolan Masteroppgave Master i teknologi,

Detaljer

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder ØYVIND BJERKVIK Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04142 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Trivselsundersøkelsen fra Questmod er et godt verktøy for vekst. Computers Can t Cry

Trivselsundersøkelsen fra Questmod er et godt verktøy for vekst. Computers Can t Cry QQuestmod. Trivselsundersøkelsen fra Questmod er et godt verktøy for vekst Computers Can t Cry Behov Er du opptatt av fremskritt? Det vil de aller fleste selvfølgelig svare ja på. Både individuelt og i

Detaljer

Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging

Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging Sammenligning av metoder for registrering av egnethet for selektive hogster ved praktisk skogbruksplanlegging Nils Lexerød og Tron Eid Institutt for naturforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Kartlegging av habitater til hjort i deler av 4 kommuner i Telemark

Kartlegging av habitater til hjort i deler av 4 kommuner i Telemark HiT skrift nr 2/2006 Kartlegging av habitater til hjort i deler av 4 kommuner i Telemark Utprøving av objektbasert klassifikasjon på Landsat 5 satellittdata Arne Hjeltnes Avdeling for allmennvitenskapelige

Detaljer

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A

Vindkart for Norge O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge 9 2009 O P P D R A G S R A P P O R T A Vindkart for Norge Norges vassdrags- og energidirektorat 2009 Rapport nr 9/2009 Vindkart for Norge Oppdragsgiver: NVE Redaktør: Forfatter: Øyvind

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog NIKU Rapport 22 Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog Fase 3 Ole Risbøl, NIKU Arnt Kristian Gjertsen, Skog og landskap Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune Risbøl, Ole, Gjertsen,

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

Info for de som skal vurdere interaktive skjermløsninger og whiteboards.

Info for de som skal vurdere interaktive skjermløsninger og whiteboards. Info for de som skal vurdere interaktive skjermløsninger og whiteboards. Irontech er en bedrift som har arbeidet innen teknisk databehandling og skjerm teknologi i mange år. Denne presentasjonen tok først

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 ØYSTEIN ENGEBRETSEN

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 ØYSTEIN ENGEBRETSEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/6 UTBYGGINGSREGNSKAP DOKUMENTASJON AV METODE OG RESULTATER FRA PRØVEREGNSKAP 1986 OG 1987 AV ØYSTEIN ENGEBRETSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen

Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett. av Kristian Johansen Risikovurdering i havbruk ved bruk av Bayesianske nett av Kristian Johansen Masteroppgave ved Institutt for informasjon- og medievitenskap Universitetet i Bergen Høst 2010 og Vår 2011 1 2 Forord Før jeg

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer