tips og råd for deg som er kreativ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tips og råd for deg som er kreativ"

Transkript

1 tips og råd for deg som er kreativ

2 IKONER: Det er mange forskjellige kreative utdanninger i Norge. Denne brosjyren gir deg en oversikt over tilbudet til de ulike kunst-, design- og fotoskolene, både offentlige og private. Ta gjerne kontakt med oss på UngInfo, skolekontoret i fylket ditt, eller den aktuelle skolen for mer informasjon. Vi anbefaler deg å sjekke ut skoler du kunne tenke deg å gå på selv. Spesielt gjelder dette opptakskrav og opptaksfrister, undervisningsform og hva det koster å gå der. Det viktigste er at du finner du noe du trives med. Og det finner du best ut av selv! Denne brosjyren inneholder: Gode råd for riktig skolevalg 3 Private videregående skole 4 Høyere kreative utdanninger 5 Andre kunstskoler 8 Fotoutdanning 8 Høyskoleutdanning 9 Designutdanning 11 vær kritisk når du velger skole: Hva slags undervisning tilbys? Sjekk antall undervisningstimer, undervisningslokaler, forventet selvstudium, oppfølging og rådgivning av lærer, mulighet for lærlingplasser. Er undervisningstilbudet kontrollert av offentlig organ? Sjekk nettsiden til Nokut eller Utdanningsdirektoratet. Vær oppmerksom på at for eksempel en nystartet skole kan ha søkt om godkjenning av studietilbud uten at søknaden er behandlet. Spør tidligere studenter om de er fornøyde. Får du studiepoeng for denne utdanningen?...og kan du bygge videre på den andre steder? Hvilke muligheter har du i yrkeslivet etter utdanningen? Hvor lenge har skolen eksistert og hvordan er skolens økonomi? Mottar skolen offentlig støtte? Dette kan si noe om hvor stabilt du kan regne med at skoletilbudet er. Hva forplikter du deg til i kontrakten med skolen? Hva koster skoletilbudet? Må du regne med ekstrautgifter? Må du betale et gebyr når du takker ja til skoleplassen? Får du dette tilbake dersom du ombestemmer deg? Hvor mye må du betale dersom du trekker deg fra skolen, før eller etter oppstart? Hvilke regler gjelder dersom du blir syk? slik klager du: Ta opp saken så raskt som mulig med læreren eller skolens administrasjon. Vær konkret hva er du misfornøyd med? Før en logg over det du er misfornøyd med. For eksempel: mangel på undervisning, eller mangel på, eller ikke tilgang til læremateriell, praksisplasser eller veiledning. Loggfør hvem du tok opp problemet med, og når. Er du fremdeles misfornøyd etter å ha tatt opp saken med skolen, bør du klage skriftlig. Sjekk om skolen tilbyr at saken kan klages inn for en klagenemnd. Ta i så fall kontakt med denne. Forbundet for fagskoler har en egen klageordning. Blir du ikke enig med skolen etter skriftlig klage, kan du kontakte noen som hjelper deg videre i saken: gratis rettshjelp fra jusstudenter, elevorganisasjoner eller Forbrukerrådet. Gjelder klagen din villedende markedsføring eller urimelige avtalevilkår, kan du kontakte Forbrukerombudet 2 3

3 Plus-skolen BA Besøksadresse: Kirkegaten 28a Postadresse: Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: I tillegg til muligheten denne skolen gir, går det også an å ta formgivningsfag på offentlige videregående skoler. Du kan enten kontakte skolekontoret i fylket der du bor eller undersøke selv på Plusskolen er en privat videregående skole, med gullsmed, skomaker og kunst- og håndverk. Studiene går over ett eller to år. Private skoler på grunnivå Alle skolene i dette avsnittet er godkjent av Lånekassen. Disse skolene tilbyr en selvstendig utdannelse innen kunst, men man kan også danne grunnlag for videre kunststudier. Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum Kirkeveien 71 b 1344 Haslum Telefon: / Telefaks: Skolens undervisningsform søker å gi elevene en bred erfaring i samtidspraksis og teori for gryende kunstnere. Skolen ønsker å gjøre elevene i stand til å oppdage og utvikle sine evner i retning av en individuell og uavhengig praksis som kreative mennesker. Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien Oslo Telefon: Telefaks: Einar Granum Kunstfagskole er en ett- eller toårig skole med vekt på visuell gestaltning, en problematisering av formbegreper, fargeteorier, komposisjonslære og billedoppbygging. Fabrikken - Asker Kunstfagskole Besøksadresse: Åmotveien 2 Postadresse: Postboks Heggedal Telefon: Telefaks: Fabrikken Asker kunstfagskole er en toårig skole med muligheter for et tredje fordypningsår. Ved Fabrikken er det også muligheter for kveldskurs. Områdene det undervises i kan grovt deles inn i tegning, skulptur, farge, grafikk og kunsthistorie. Folkeuniversitetet i Oslo/ Kunst_design fagskolen Besøksadresse: Torggata 7 Postadresse: Postboks 496, 0105 Oslo Folkeuniversitetet tilbyr ettårig utdanning i tegning og maling, keramikk, interiør, søm og design og foto. Dette gir grunnlag for videre utdanning på høgskoler. Folkeuniversitetet samarbeider nært med Exeter School of Art and Design i England, som tilbyr utdanninger på henholdsvis tre eller fem år. KIB Kunstkolen i Bergen Møllendalsveien Bergen Telefon: , Telefaks: Et fullstendig undervisningstilbud går over to år. Formålet med skolen er å gi en generell utdanning som er spesialisert mot visuelle fagområder. Kunst & Design College Besøksadresse: Fredtunveien 81, Asker Postadresse: Postboks 374, 1372 Asker Telefon: / Telefaks: Tilbyr et ettårig kunst- og designteoretisk undervisningsopplegg som startet som forskningsprosjekt i Denne spesielle progressive pedagogikken er utviklet med basis i persepsjons-psykologi og prinsippene for billedkunst, det som er felles for visuell kunst, arkitektur og all design. Kunst og Design College har en formell avtale med University of Teeside i England som godkjenner eksamen ved KDC som førsteåret i deres bachelorgrad. 4 5

4 Kunstskolen i Rogaland Birkelandsgate Stavanger Telefon: Telefaks: Kunstskolen i Rogaland (KiR) gir en 2-årig tverrfaglig grunnutdannelse i visuelt kreative fag. Undervisningen er lagt opp i ukeperioder, fra 1 til 8 uker innenfor et fag/emne, mandag, onsdag, torsdag fredag fra kl til Nansenskolen Bjørnstjerne Bjørnsonsgate Lillehammer Telefon: Telefaks: Billedkunstlinjen ved Nansenskolen har som formål å gi innblikk og fordypning i ulike områder innen billedkunst. Det gis praktisk og teoretisk innføring i ulike kunstfaglige områder som tegning, maling, grafikk, stedskunst, bokkunst og digitale medier. Studiet går over ett år. Nordland Kunst- og Filmskole Postboks Kabelvåg Telefon: Telefaks: Nordland Kunst- og Filmskole er en toårig kunstskole drevet av Nordand Fylkeskommune. Nordland kunst- og filmskole ønsker i løpet av to år å gi studentene bredest mulig kunnskap og forståelse for billedkunst og film. Oslo Fotokunstskole/ Den Nye Malerskole Waldemar Thranes gate 86B 0175 Oslo Telefon: Oslo Fotokunstskole (OFKS) er en toårig skole innen fotografi som gir eleven nødvendige kvalifikasjoner til opptak ved høyere studier innen foto, kunst og visuell kommunikasjon, samt et grunnlag til å etablere seg som selvstendig fotograf. Malelinjen under OFKS er en toårig skole innen tegning og maling, som gir studentene nødvendige kvalifikasjoner til opptak ved høyere studier Oslo Kunstfagskole (tidl. Oslo Tegne og Maleskole) NISS Nordisk Institutt for Scene og Studio Besøksadresse: Christian Kroghs gate 2 Postadresse: Postboks 9215, Grønland, 0134 Oslo Telefon: Telefaks: Oslo Kunstfagskole gir undervisning i visuelle kunstfag; tegning, farge, tredimensjonal form, rom, design, foto, animasjon og digitale teknikker. Dette skjer over to år. Gjennom individuell modning og utvikling av praktisk-estetiske ferdigheter, skal studentene tilegne seg praktiske og teoretiske kunnskaper om kunstfagene. NISS inkluderer også Norsk Lydskole, Film og TV Akademiet og en makeup og frisørlinje. Mer info: se hjemmesiden til NISS. Prosjektskolen AS Besøksadresse: Keysers gate 1 Postadresse: Postboks 6753, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: Telefaks: Herman Døhlens vei Kristiansund telefon: Prosjektskolen satser på prosjektundervisning. Dette er en pedagogisk modell hvor et tema settes i sentrum i stedet for et estetisk formprinsipp. Skolen er opptatt av at du skal utvikle dine evner innenfor original tenkning og selvstendig jobbing. Eksperimentering og samtidskunst er derfor i fokus fremfor klassiske øvelser og fastlagte stilretninger. Strykejernet Kunstkole as Brenneriveien 9, 0182 Oslo Telefon: Telefaks: Strykejernet er en toårig privat, offentlig godkjent skole. Her får du grunnleggende undervisning i tegning, maling og skulptur. Ålesund Kunstskole Hellegata Ålesund Telefon: Telefaks: Ålesund Kunstskole er en toårig fri-skole, medlem av Forum for kunstfaglig utdanning, og godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet. Skolen eies av Folkeuniversitetet. Skolen gir en kreativ visuell utdanning. Vika Kunstskole Gabels gate Oslo Telefon: / Vika Kunstskole tilbyr en kvelds-skole i tegning og maling, som strekker seg fra ett til tre år, avhengig av hva du ønsker. Vika kunstskole har også et dagprogram som går over et halvt år. 6 7

5 Skolene under er ikke godkjent av Lånekassen, noe som betyr at du ikke får lån og stipend om du ønsker å gå på noen av disse. Bryggen kunstskole Besøksadresse: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, 2. etasje Postadresse: Postboks 4101 Dreggen, 5835 Bergen Tlf: / Christiania Friakademi Kongens gate 3, 0153 Oslo Tlf: / Olav Mosebekks Tegneskole Rolf Hofmosgate 18,0655 Oslo Tlf: Fax: Bryggen kunstskole tilbyr forskjellige studier innen kunst og design som strekker seg over et år. Skolen vektlegger motivasjon og modenhet ved inntak. Christiania Friakademi tilbyr utdanning i klassisk kunst, - tegning og maling. Undervisningen bygger på klassiske prinsipper og retter seg mot en dybdeforståelse for faget samt en håndverksmessig utførelse. Olav Mosebekks Tegneskole gir undervisning i ulike tegneog maleteknikker, både på kveldstid og dagtid, heltid som deltid. Et fåtall av kursene har opptakskrav. BAS Bergen Arkitektskole Sandviksboder 59-61a 5035 Bergen Telefon: Telefaks: Arkitekthøgskolen i Oslo Besøksadresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo Postadresse: Postboks 6768, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Telefaks: Bergen Arkitekt Skole er den tredje arkitekthøyskolen i Norge. BAS ble startet opp i 1986 og driver full undervisning på fem årstrinn innen sivilarkitekt- og landskapsarkitektstudier. Foruten krav om generell studiekompetanse, skjer opptak på bakgrunn av opptaksprøver. Alle AHOs søkere gjennomgår samme opptaksprøver. Opptaksprøvene består av en hjemmeoppgave og en to dagers skoleoppgave. Ut fra hjemmeoppgavene plukkes det ut kandidater som blir invitert til skoleoppgavene. Norsk Fotofagskole Mellomila 90, 7018 Trondheim Telefon: Utdanningshuset Nedre Vollgate OSLO Telefon: Flere av tilbudene vi allerede har nevnt tilbyr også utdanning innen fotografi, blant annet Oslo Fotokunstskole og NISS. I tillegg finnes det flere folkehøgskoler som har fotolinjer. Under er to rene fotoskoler: Norsk Fotofagskole er toårig. Opplæringen organiseres rundt fire elementer: Undervisning, nye oppgaver, veiledning og evaluering. Undervisningsplanen legger opp til å betjene cirka 50 elever. Opplæringen skal sikre grunnleggende fotografisk erfaring. Utdanning i digital fotografi ved erfaringsoverføring fra flere av Norges ledende profesjonelle fotografer. Foredrag, personlig veiledning og coaching fra disse står sentralt i opplæringen. Har også tilbud i andre byer se nettside for mer informasjon og kontaktinfo til disse. Høgskolen i Akershus Besøksadresse: Instituttveien 24, Kjeller Postadresse: Postboks Lillestrøm Telefon: Høgskolen i Oslo avdeling for estetiske fag Besøksadresse: Pilestredet Park 33, Pilestredet 46 Postadresse: Høgskolen i Oslo Avdeling for estetiske fag. Postboks 4 St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: Telefaks: Høgskolen i Akershus tilbyr bachelor i produktdesign, med et års påbygging i formgiving og produktdesign. Det er mulig å fortsette på en mastergrad ved Manchester Metropolitan University. HiO tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå i blant annet kunst og design, faglærerutdanning i formgivning kunst og håndverk. Det kreves som oftest ikke mer enn generell studiekompetanse for å komme inn på de fleste fagene. 8 9

6 Kunsthøgskolen i Bergen Strømgaten 1, 5015 Bergen Telefon: Telefaks: Kunsthøgskolen i Oslo Besøksadresse: Fossveien 24, 0551 Oslo Postadresse: Postboks 6853 St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Telefaks: NTNU fakultet for arkitektur og billedkunst Innherredsveien Trondheim Telefon: Telefaks: Kunsthøgskolen i Bergen er en av de to selvstendige nasjonale institusjonene som tilbyr høyere utdanning innen visuell kunst og design. Den andre er Kunsthøgskolen i Oslo. I 1996 ble Statens teaterhøgskole, Statens kunstakademi, Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens balletthøgskole og Statens operahøgskole til Kunsthøgskolen i Oslo. KHiO er en av to statlige kunsthøgskoler som gir undervisningstilbud som leder frem til Bachelorgrader og Mastergrader. Innunder dette fakultetet ligger institutt for billedkunst (Kunstakademiet i Trondheim), institutt for byggekunst og institutt for byforming, med andre ord det som finnes av praktiske orienterte kreative utdanninger ved NTNU. Det er flytende overganger mellom disiplinene når det kommer til kreative utdannelser. Hva er kunst og hva er formgivning? Er for eksempel arkitektur kunst, design, eller ren konstruksjon? I dette avsnittet har vi fokusert på utdannelser innen design, med andre ord utdannelser som har som utgangspunkt å gjøre deg kreativ, men ikke til kunstner. ESMOD Økern torgvei 13, 0580 OSLO Telefon: Telefaks: ESMOD tilbyr en grunnutdanning for alle som vil arbeide innen motebransjen. Etter 3 års studier åpner ESMOD diplomet for varierte yrkesmuligheter. Utallige arbeidsgivere har kontaktet ESMOD skolene for å sikre seg nye medarbeidere med den velkjente moteutdannelsen og det høyt anerkjente ESMOD diplomet. Idefagskolen AS Besøksadresse: Ramdalveien 2, 3128 Nøtterøy Postadresse: Postboks 2364, 3103 Tønsberg Telefon: Telefaks: Utdanningen er ettårig og yrkesrettet. Undervisningsformen er en kombinasjon av målrettet yrkesteori og praktiske oppgaver i form av prosjektarbeid. I tillegg til designfag som 3D og mediedesign tilbyr Idefagskolen blant annet også fjernsynsog lydproduksjon. IDS Skolen AS Strømsveien 80, 2010 STRØMMEN Telefon: Telefaks: Skolen tilbyr interiørstudie på ett eller to år med påbyggingsmulighet i utlandet, tredje og fjerde år, og du avslutter som interiørarkitekt. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet i samarbeid med næringslivet. Norges Kreative Fagskole Besøksadresse: Kirkegata Postadresse: Postboks 1190, Sentrum, 0107 Oslo Telefon: Telefaks: MI har delt seg i to skoler, Norges Merkantile Fagskole og Norges Kreative Fagskole. Den siste er for de som ønsker seg en karriere i den kreative industrien. Norges Kreative Fagskole tilbyr utdanning innen reklame, grafisk design, illustrasjon, film m.m. Westerdals School of Communication Fredensborgveien 24q, 0177 Oslo Telefon: Telefaks: Westerdals er blitt en institusjon innenfor kreative og visuelle utdannelser og kurs som grafisk design, reklame og fjernsynsog videoproduksjon. Sjekk hjemmesiden! 10 11

7 Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. RETT INFORMASJON PÅ ETT STED UTDANNING JOBB BOLIG UT I VERDEN HELSE & SOSIAL JUS & ØKONOMI FRITID EGEN BEDRIFT NEW IN OSLO Vi informerer om alt mulig, delt opp i forskjellige tema. Brosjyrene finner du både på nettsiden og i senteret. Møllergata 3 (Bak Glasmagasinet) Her finner du UngInfo; et tilbud for deg mellom 13 og 26 år. Uansett hva du lurer på vil vi gjøre vårt beste for å gi deg et skikkelig svar. Vi gir informasjon på en uformell og forståelig måte. Alle våre tjenester er gratis. Dette er nettstedet vårt, der vi hele tiden legger ut ny og oppdatert informasjon. Du kan sende en e-post til oss om det du lurer på. Vi svarer! Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. Vi har åpent: Mandag fredag Juli august: Mandag fredag Tirsdag UngInfo Oslo, Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: Faks: Web: E-post: UngInfo drives av Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, og er et tilbud for all ungdom mellom 13 og 26 år. Brosjyren ble sist oppdatert 3. januar 2008.

offentlige og private skoler

offentlige og private skoler offentlige og private skoler IKONER: Det finnes mange forskjellige kreative utdanninger i Norge. Denne brosjyren gir deg en oversikt over tilbudet ved både offentlige og private læresteder. Du finner også

Detaljer

offentlige og private skoler

offentlige og private skoler offentlige og private skoler IKONER: Denne brosjyren gir deg en oversikt over tilbudet ved både offentlige og private læresteder. Du finner også informasjon om hvilke utdanninger som er godkjent av Lånekassen,

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

tips og råd for å finne og velge bolig

tips og råd for å finne og velge bolig tips og råd for å finne og velge bolig IKONER: Boligmarkedet i Oslo går opp og ned. I perioder kan du få deg en bolig på dagen, mens andre ganger må du lete en stund før du finner deg noe. Stort sett er

Detaljer

På vei mot fagskoler?

På vei mot fagskoler? RAPPORT 17/2007 På vei mot r? En kartlegging av privatskolemarkedet Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 17/2007 ISBN 82-7218-531-8

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

tips og råd for deg som vil bli au pair

tips og råd for deg som vil bli au pair tips og råd for deg som vil bli au pair IKONER: Vil du lære om en annen kultur og praktisere eller lære deg et nytt språk? Om du synes rengjøring går som en lek, tåler ungeskrik og liker barn bli au pair!

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

VI LEGGER GRUNNLAGET FOR DIN KARRIERE

VI LEGGER GRUNNLAGET FOR DIN KARRIERE VI LEGGER GRUNNLAGET FOR DIN KARRIERE INNHOLD Norsk Frisør- og Hudpleieskole 3 Norsk Frisørskole 4 Fagområder 6 Opptak 8 Norsk Hudpleieskole 10 Fagområder 12 Opptak 13 Kontaktinformasjon 15 2 NORSK FRISØR

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer