offentlige og private skoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "offentlige og private skoler"

Transkript

1 offentlige og private skoler

2 IKONER: Det finnes mange forskjellige kreative utdanninger i Norge. Denne brosjyren gir deg en oversikt over tilbudet ved både offentlige og private læresteder. Du finner også informasjon om hvilke utdanninger som er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke om stipend og eventuelt lån. Ta gjerne kontakt med UngInfo eller den aktuelle skolen for mer informasjon. Sjekk spesielt hvilke opptakskrav som gjelder og hvilke søknadsfrister man må overholde. Det er også viktig å finne en utdanning med undervisningsformer som du trives med, samt jobbmuligheter senere som er interessante for deg. Lykke til! DENNE BROSJYREN INNEHOLDER: Gode råd for riktig skolevalg 3 Musikk 4 Drama og dans 5 Tegning, maleri og skulptur 6 Arkitektur, design og mote 9 Fotografi 11 Film og TV 12 Reklame og markedsføring 13 2

3 VÆR KRITISK NÅR DU VELGER SKOLE: Hva slags undervisning tilbys? Sjekk antall undervisningstimer, undervisningslokaler, forventet selvstudium, oppfølging og rådgivning av lærer, mulighet for praksisplass. Er skolen privat eller offentlig? Offentlig utdanning i Norge er gratis, mens ved private skoler må man betale skolepenger. Er den private skolen kontrollert av et offentlig organ? Sjekk nettsiden til Nokut eller Utdanningsdirektoratet. Vær oppmerksom på at for eksempel en nystartet privat skole kan ha søkt om godkjenning av studietilbud uten at søknaden er behandlet. Spør tidligere studenter om de er fornøyde. Får du studiepoeng for denne utdanningen?...og kan du bygge videre på den andre steder? Hvilke muligheter har du i yrkeslivet etter utdanningen? Hvor lenge har skolen eksistert og hvordan er skolens økonomi? Mottar skolen offentlig støtte? Dette kan si noe om hvor stabilt du kan regne med at skoletilbudet er. Hva forplikter du deg til i kontrakten med skolen? Hva koster skoletilbudet? Må du regne med ekstrautgifter? Må du betale et gebyr når du takker ja til skoleplassen? Får du dette tilbake dersom du ombestemmer deg? Hvor mye må du betale dersom du trekker deg fra skolen, før eller etter oppstart? Hvilke regler gjelder dersom du blir syk? SLIK KLAGER DU: Ta opp saken så raskt som mulig med læreren eller skolens administrasjon. Vær konkret hva er du misfornøyd med? Før en logg over det du er misfornøyd med. Eksempler kan være mangel på undervisning, ikke tilgang til læremateriell, praksisplasser eller veiledning. Loggfør hvem du tok opp problemet med, og når. Er du fremdeles misfornøyd etter å ha tatt opp saken med skolen, bør du klage skriftlig. Sjekk om skolen tilbyr at saken kan klages inn for en klagenemnd. Ta i så fall kontakt med denne. Forbundet for fagskoler har en egen klageordning. Blir du ikke enig med skolen etter skriftlig klage, kan du kontakte noen som hjelper deg videre i saken Det finnes gratis rettshjelp fra jusstudenter, elevorganisasjoner eller Forbrukerrådet. Gjelder klagen din villedende markedsføring eller urimelige avtalevilkår, kan du kontakte Forbrukerombudet 3

4 Norges Musikkhøgskole i Oslo Tlf E-post: Norges musikkhøgskole tilbyr utøvende studier i musikk (studieretninger: klassisk, jazz og folkemusikk), musikkpedagogikk, kirkemusikk og komposisjon. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Det finnes også tilbud til yngre utøvere, "Unge musikere". Griegakademiet, Universitetet i Bergen Tlf E-post: Griegakademiet tilbyr studier i utøvende musikk, musikkpedagogikk og komposisjon. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Musikk, utøvende - NTNU Tlf E-post: NTNU tilbyr utøvende musikkstudier innenfor studieretningene klassisk, jazz og kirkemusikk. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Musikk, utøvende - Universitetet i Tromsø Tlf E-post: UiT tilbyr fagstudium i musikkutøving (bachelorgrad). Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Musikk, utøvende - Universitetet i Agder Tlf E-post: UiA tilbyr bachelorgrad i utøvende musikk. Studieretningene man kan velge blant er klassisk og rytmisk. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Musikk, utøvende - Universitetet i Stavanger Tlf E-post: UiS tilbyr bachelorgrad i utøvende musikk. Studieretningene man kan velge blant er klassisk og jazz. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver Barratt Due musikkinstitutt Tlf E-post: Barratt Due tilbyr bachelor- og mastergrad i utøvende musikk. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Det finnes også egne tilbud for yngre utøvere gjennom programmet "Unge talenter". NISS, populærmusikk utøvende Tlf E-post: NISS tilbyr 2-årig utdanning og tar inn studenter på følgende instrument: el-gitar, el-bass, slagverk, tangentinstrument, blåsere, laptop og vokal. 4

5 Kunsthøgskolen i Oslo Tlf: E-post: - skuespiller - opera - ballett - regi Fakultet for scenekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr utøvende utdanning i opera, skuespillerfag, moderne dans og samtidsdans, klassisk ballett og jazzdans. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: / / E-post: og Høgskolen i Nord-Trøndelag tilbyr en 3-årig bachelorgrad i Teaterproduksjon og Skuespillerfag. Denne gir forutsetninger for å gjøre profesjonelt arbeid i sceniske produksjoner i eller utenfor institusjoner, men også for film, tv og andre media. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Høgskolen i Østfold Tlf: E-post: Akademi for Scenekunst tilbyr en 3-årig bachelorutdanning i skuespill, et studie som foregår i tett samarbeid med Akademiets scenografilinje. Studieprogram ved Akademi for Scenekunst er fritatt fra krav om generell studiekompetanse. Vurderingskriteriet for opptak er kunstnerisk talent, og dette vurderes gjennom opptaksprøver. Bårdar Akademiet Tlf E-post: - musikalteater - dans Bårdar Akademiet tilbyr 2-årig utdanning i musikalteater eller dans. Det finnes også 1-årig danselinje i Bergen og Tvedestrand. Bårdar har dessuten et eget tilbud for elever i videregående skole, i samarbeid med Treider private gymnas. NISS Tlf E-post: NISS tilbyr 2-årig skuespillerutdanning. Det er mulig å bygge på utdanningen med et tredje praksisår. Skolen for samtidsdans Tlf E-post: Skolen for Samtidsdans er et 2-årig heltidsstudium. Opptakskrav til studiet baserer seg på fullført VGS fra musikk, dans og dram eller tilsvarende realkompetanse, samt opptaksprøve. Skolen for samtidsdans tilbyr også muligheten til å ta kun ett år av den 2-årige utdanningen, som en fordypning for profesjonelle dansekunstnere, eller andre som ønsker påbygning på annen utdanning. Musikkteaterskolen (privat - ikke godkjent av Lånekassen) Tlf Skolen tilbyr 2-årig utdaning innen musikal. Opptakskrav er bestått audition. 5

6 Kunsthøgskolen i Oslo Tlf E-post: - Kunstakademiet (billedkunst) - Kunstfag (tekstil, grafikk, keramikk, metall) Fakultet for visuell kunst tilbyr 3-årige bachelorgrader og 2-årige mastergrader. Opptakskravet er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver Kunsthøgskolen i Bergen Tlf Kunstakademiet - grafikk - keramikk - tekstil Kunsthøgskolen i Bergen tilbyr en rekke bachelorstudier innen kunstfag, samt mastergrad i kunst. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Høgskolen i Oslo Tlf E-post: Høgskolen i Oslo tilbyr 3-årig bachelorgrad i kunst og design. Studiet kan alternativt avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat. Utdanningen skal gi kompetanse i å utføre kunst- og/eller designprosesser fra idé til ferdig resultat. Her inngår blant annet idéutvikling, problemløsning, visualisering av ideer og presentasjonsferdigheter. 6 NTNU, fakultet for arkitektur og billedkunst Tlf NTNU tilbyr både bachelor- og mastergrad i billedkunst. Opptakskrav er generell studiekompetanse, bestått opptaksprøve og intervju. NISS Tlf E-post: NISS tilbyr 2-årige studier innen visuell kunst. Man kan velge mellom spesialisering innen animasjonskunst, billedkunst, foto eller illustrasjon. Opptakskrav er innsendt opptaksprøve og intervju. Man behøver ikke generell studiekompetanse.. Prosjektskolen Tlf E-post: Prosjektskolen er en 1-årig kunstskole som fokuserer på å arbeide med prosjektbasert undervisning. Skolen er drevet av aktive samtidskunstnere. De har ingen formelle opptakskrav og personer i alle aldre kan søke. Einar Granum Kunstfagskole Tlf E-post: Einar Granum Kunstfagskole er en 1- eller 2-årig skole med vekt på visuell gestaltning, en problematisering av formbegreper, fargeteorier, komposisjonslære og billedoppbygging. Skolen gjør inntaket basert på opptaksprøver. Personer i alle aldre kan søke.

7 Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum Tlf / E-post: Skolens undervisningsform søker å gi elevene en bred erfaring i samtidspraksis og teori for gryende kunstnere. Skolen tilbyr både heltidsstudie, og kveldskurs. I tillegg har de opplegg for utveksling, samt egen fotoskole. Opptakskrav er portofolio (for viderekommende søkere) og intervju. Strykejernet Kunstskole Tlf: Strykejernet er en 2-årig privat, offentlig godkjent skole. Her får du grunnleggende undervisning i tegning, maling og skulptur. Opptakskrav er innsendt liste over tidligere arbeider. Ålesund Kunstskole Tlf E-post: Ålesund Kunstskole er en 2-årig fulltidsutdanning der fokus er praktisk kunstopplæring. Skolen er medlem av Forum for kunstfaglig utdanning, og godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet. Opptakskrav er beståtte opptaksprøver. Fabrikken - Asker Kunstfagskole Tlf: E-post: Skolen tilbyr 2-årige studier, samt mulighet for et tredje fordypningsår. Det undervises i tegning, skulptur, farge, grafikk og kunsthistorie. Opptakskrav er innsending av 5-10 valgfrie arbeider. Kunst & Design College Tlf / E-post: Skolen tilbyr både helårskurs og halvårskurs. Den progressive pedagogikken som benyttes er utviklet med basis i persepsjons-psykologi og prinsippene for billedkunst, det som er felles for visuell kunst, arkitektur og all design. Kunst og Design College har en formell avtale med to universiteter i England og Irland som godkjenner eksamen som førsteåret i deres bachelorgrad. Nordland Kunst- og Filmskole Tlf E-post: Nordland Kunst- og Filmskole er en 2-årig kunstskole drevet av Nordland Fylkeskommune. Undervisningen i første år er prosessorientert og veksler mellom fagspesifikke kurs og tverrfaglige kurs. I andre. studieår gir undervisningen en fordypning i fagene som studentene ble introdusert for det første året. Skolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning. Opptakskravene er fullført videregående skole eller realkompetanse, samt innsendte arbeidsprøver. 7

8 Nansenskolen, Lillehammer (folkehøgskole - godkjent av Lånekassen) Tlf E-post: Billedkunstlinjen ved Nansenskolen har som formål å gi innblikk og fordypning i ulike områder innen billedkunst. Det gis praktisk og teoretisk innføring i ulike kunstfaglige områder som tegning, maling, grafikk, stedskunst, bokkunst og digitale medier. Studiet går over 1 år. Kunstskolen i Bergen Tlf , E-post: Et fullstendig undervisningstilbud går over 2 år. Formålet med skolen er å gi en generell utdanning som er spesialisert mot visuelle fagområder. Opptakskravet er at man sender inn bestemte oppgaver. Kunstskolen i Rogaland Tlf E-post: Kunstskolen i Rogaland (KiR) gir en 2-årig tverrfaglig grunnutdanning i visuelt kreative fag. Undervisningen er lagt opp i ukeperioder, fra 1 til 8 uker innenfor et fag/emne. Opptakskrav er fullført videregående skole eller realkompetanse, innsendingsoppgaver samt at man er over 18 år. Christiania Friakademi, Oslo (privat - ikke godkjent av Lånekassen) Tlf: E-post: Kurs og utdanning innen klassisk male- og tegnekunst. Bryggen kunstskole, Bergen (privat - ikke godkjent av Lånekassen) Tlf: E-post: Bryggen kunstskole tilbyr utdanning med 1-3 års varighet, samt kurs og kveldsskole for både barn, ungdom og voksne. Det fokuseres først og fremst på tegning og maleri. Olav Mosebekks Tegneskole, Oslo (privat - ikke godkjent av Lånekassen) Tlf: E-post: Olav Mosebekks Tegneskole gir undervisning i ulike tegne- og maleteknikker, både på kveldstid og dagtid, heltid som deltid. Et fåtall av kursene har opptakskrav. 8

9 Kunsthøgskolen i Oslo Tlf E-post: - interiørarkitektur og møbeldesign - klesdesign og kostymedesign - visuell kommunikasjon Ved Fakultet for design så tilbys både bachelor- og mastergrader. Opptakskravene er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Kunsthøgskolen i Bergen Tlf E-post: - design - tekstil -visuell kommunikasjon - møbel- og romdesign/interiørarkitektur Kunsthøgskolen i Bergen tilbyr en rekke bachelorstudier innen kunstfag, samt mastergrad i kunst. Opptakskrav er generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Tlf.: E-post: - arkitektur - arkitekturvern (deltid) - industridesign - urbanisme (deltid) - landskap Her kan du utdanne deg til arkitekt eller gå andre studier innenfor arkitektur og design. Alle studiene er mastergrader. Opptaket til arkitektur og industridesign gjøres på grunnlag av generell studiekompetanse og innsendt opptaksprøve. Opptak til de andre studiene baserer seg på tidligere fullført bachelorgrad eller annen utdanning.. NTNU Trondheim Tlf: NTNU tilbyr arkitektutdanning (master). Opptakskrav er generell studiekompetanse og fordypning i matte og fysikk fra videregående skole. Høgskolen i Akershus Tlf E-post: Høgskolen i Akershus tilbyr 3-årig bachelorgrad og 2-årig mastergad i produktdesign. Opptakskrav er generell studiekompetanse og opptaksprøver. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Tlf E-post: UMB tilbyr 5-årige masterprogram i blant annet landskapsarkitektur. Det formelle opptakskravet er generell studiekompetanse. Utdanningshuset Tlf E-post: Blant studiene som tilbys så finnes eksempelvis foto og motekonsulent. Noroff Tlf E-post: kontaktskjema på nettsiden Noroff tilbyr blant annet studier i spilldesign, 3D-design, animasjon og multimediedesign. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 9

10 ESMOD Tlf E-post: ESMOD tilbyr 2-årig fagskoleutdanning innen design og modelisme, rettet mot alle som vil arbeide innen motebransjen. Opptakskrav er 2-årig videregående skole, fylt 18 år eller relevant yrkespraksis + motivasjonsbrev. Norges kreative fagskole Tlf E-post: Norges kreative fagskole er en del av Campus Kristiania. Skolen tilbyr 2-årige utdanninger innenfor en rekke kreative fagretninger. Disse er grafisk design, illustrasjon, Macdesign, interiør og motion design og animasjon. Skolen har avdelinger i flere norske byer, men flest av studiene tilbys i Oslo. Opptakskrav er fullført videregående skole eller realkompetanse + motivasjonssøknad. Skolen tilbyr forkurs innenfor enkelte av studieretningene for søkere uten forkunnskaper om faget. Designinstituttet Tlf E-post: Designinstituttet tilbyr grunnleggende designutdanning i grafisk design/visuell kommunikasjon, industridesign/produktdesign og interiørarkitektur/møbeldesign. Westerdals school of communication Tlf E-post: - art direction - eksponeringsdesign - grafisk design Westerdals tilbyr 3-årige studier innenfor ulke kreative retninger. Opptakskravene er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt beståtte opptaksprøver. Bergen Arkitektskole Tlf E-post: Bergen arkitektskole tilbyr utdanning som arkitekt. Opptakskravene er generell studiekompetanse, motivasjonssøknad, samt intervju med en opptaksjury. Folkeuniversitetet i Oslo, kreative fagutdanninger Tlf E-post: - keramikk og design (fagskole) - søm og design (videregående skole) Keramikk og design er 2-årig, mens søm og design foreløpig er 1-årig. Det stilles ingen formelle krav til opptak på søm og design. Opptakskrav for keramikk og design er fullført 3-årig utdanning fra videregående skole utdanningsprogram design og håndverk eller studiespesialisering med formgivingsfag. Alternativt så kan man ha fullført treårig videregående utdanning, uavhengig av valgt programområde, med 1 års tilleggsutdanning innenfor formgivings- eller designfag. 10

11 Fotografi, Kunsthøgskolen i Bergen Tlf Kunsthøgskolen i Bergen tilbyr 3-årig bachelorgrad i fotografi. Opptaket gjøres på bakgunn av innsendt portofolie over tidligere arbeider. Fotofag, Idéfagskolen i Tønsberg Tlf: E-post: Utdanningen er ettårig, med en kombinasjon av målrettet yrkesteori og praktiske oppgaver i form av prosjektarbeid. Opptakskravet er generell studiekompetanse og motivasjon for utdanningen. Fotografi, Norges Kreative Fagskole Tlf: E-post: Norges kreative fagskole er en av skolene tilknyttet Campus Kristiania. Fotografistudiet er 2-årig, og tilbys ved skolens avdelinger i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tønsberg. Norsk Fotofagskole, Trondheim Tlf E-post: - fagfotograf - kunstfotografi Studiet for å bli fagfotograf er 2-årig, mens studiet i kunstfotografi er 1-årig. Opptakskrav er søknadsportefølje og motivasjonssamtale. Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum Tlf / E-post: Skolens undervisningsform søker å gi elevene en bred erfaring i samtidspraksis og teori for gryende kunstnere. Skolen tilbyr 2-årig studie i fotografi, i tillegg til andre kreative utdanningsretninger. Oslo Fotokunstskole Tlf.: E-post: Oslo Fotokunstskole er en 2-årig skole innenfor fotografi som gir eleven nødvendige kvalifikasjoner til opptak ved høyere studier innen foto, kunst og visuell kommunikasjon, samt et grunnlag til å etablere seg som selvstendig fotograf. Skolen har også egen linje for maleri. Opptak skjer på bakgrunn av innsendte arbeider. Utdanningshuset (privat- godkjent av Lånekassen) Tlf E-post: Utdanningshuset har avdelinger en rekke steder i Norge, blant annet i Oslo. Blant studiene de tilbyr så finnes eksempelvis foto og motekonsulent. Studiets varighet er ett semester på dagtid eller to semester på kveldstid. Nordic school of photography i Oslo (privat - godekjent av Lånekassen) Tlf E-post: Skolen tilbyr halvårig, 1-årig og 2-årig utdanning. Studiene er offentlige godkjente fagskoleutdanninger. 11

12 Den norske filmskolen, Høgskolen i Lillehammer Tlf E-post: / - filmmanus - filmregi - filmproduksjon - filmfotografi - produksjonsdesign - filmklipp - filmlyd Den norske filmskolen ble opprettet som en egen. avdeling ved Høgskolen i Lillehammer i 1997, som en kunstfaglig utdanning på høgskolenivå og gir en treårig film- og fjernsynsutdanning basert på teoretisk og praktisk undervisning. Studiet er delt mellom fellesundervisning og linjerettet undervisning, fordelt på sju linjer: manus, regi, produksjon, foto, lyd, klipp og produsjonsdesign. Det er inntil seks studenter på hver linje. Opptak foregår annethvert år. Opptakskravene er generell studiekompetanse, opptaksprøver og intervju. Norges Kreative Fagskole, Oslo Tlf: E-post: Norges kreative fagskole er en av skolene tilknyttet Campus Kristiania. Skolen tilbyr 2-årige utdanninger innenfor en rekke kreative fagretninger. Skolen har avdelinger i flere norske byer, men flest av studiene tilbys i Oslo. Filmstudiet er 2-årig, og tilbys ved skolens avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Noroff Tlf E-post: kontaktskjema på nettsiden Noroff tilbyr 1-årig utdanning innen film- og TVproduksjon, samt 2-årige studier i filmproduksjon. Det finnes også muligheter til et tredje studieår i utlandet for dermed å oppnå en bachelorgrad. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Westerdals School of Communication, Oslo Tlf E-post: - film og TV (3-årig) - scenografi (1-årig) - tekst og skribent (3-årig) For å komme inn på Westerdals så må man sende inn og bestå en opptaksprøve som retter seg mot den linjen man søker på. Oppgaven man skal løse som opptaksprøve legges ut på hjemmesiden. 12

13 Handelshøyskolen BI Tlf E-post: - internasjonal markedsføring - markedsføring - markedskommunikasjon BI har skoler i flere norske byer, blant annet Oslo. Det tilbys både bachelorgrader og mastergrader. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Norges kreative fagskole Tlf Norges kreative fagskole er en del av Campus Christiania. Skolen tilbyr 2-årige utdanninger innenfor en rekke kreative fagretninger. Skolen har avdelinger i flere norske byer, men flest av studiene tilbys i Oslo. En av studieretningene er reklame- og merkevarebygging. Opptakskrav er fullført videregående skole eller realkompetanse. I tillegg må man fylle ut motivasjonssøknad. Markedshøyskolen, Oslo Tlf E-post: Markedshøyskolen er en del av Campus Kristiania. Skolen tilbyr 3-årig bachelorgrad i markedsføring. Det finnes også muligheter til et studiesemester underveis i utdanningen. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 13

14 14

15 15

16 Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. RETT INFORMASJON PÅ ETT STED UTDANNING JOBB BOLIG UT I VERDEN HELSE & SOSIAL JUS & ØKONOMI FRITID EGEN BEDRIFT NEW IN OSLO Vi informerer om alt mulig, delt opp i forskjellige tema. Brosjyrene finner du både på nettsiden og i senteret. Møllergata 3 (Bak Glasmagasinet) Her finner du UngInfo; et tilbud for deg mellom 13 og 26 år. Uansett hva du lurer på vil vi gjøre vårt beste for å gi deg et skikkelig svar. Vi gir informasjon på en uformell og forståelig måte. Alle våre tjenester er gratis. Dette er nettstedet vårt, der vi hele tiden legger ut ny og oppdatert informasjon. Du kan sende en e-post til oss om det du lurer på. Vi svarer! Ringer du dette nummeret kommmer du rett til UngInfo. Vi har åpent: Mandag fredag Lørdag Juli august: Mandag fredag Tirsdag Lørdag UngInfo Oslo, Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: Web: E-post: UngInfo drives av Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, og er et tilbud for all ungdom mellom 13 og 26 år. Brosjyren ble sist oppdatert 1. juli 2011.

offentlige og private skoler

offentlige og private skoler offentlige og private skoler IKONER: Denne brosjyren gir deg en oversikt over tilbudet ved både offentlige og private læresteder. Du finner også informasjon om hvilke utdanninger som er godkjent av Lånekassen,

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

På vei mot fagskoler?

På vei mot fagskoler? RAPPORT 17/2007 På vei mot r? En kartlegging av privatskolemarkedet Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 17/2007 ISBN 82-7218-531-8

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET Teater som fag, kall og yrke En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET TF-rapport nr. 291 2011 TF-rapport Tittel: Teater som fag, kall og yrke.

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013

Interaksjonsdesign 1. Noroff fagskole AS August 2013 Interaksjonsdesign 1 Noroff fagskole AS August 2013 Utdanningssted: Noroff fagskole AS: Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Fredrikstad og fjernundervisning Utdanningstilbud: Interaksjonsdesign

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer