Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae Einar Lier Madsen"

Transkript

1 Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) Mob: (+47) Dir tlf: (+47) Nasjonalitet: Norsk E-post: Født: 21. mai 1952 NØKKELKVALIFIKASJONER Entreprenørskap, innovasjon, bedriftsrettede virkemidler og næringsutvikling. Erfaringsbasert kunnskap innen ledelse og organisasjonsutvikling i kunnskapsbedrifter og offentlig virksomhet. Utdanning År Philosophiae doctor (Ph.D.) Cand. merc. Siviløkonom Høgskolekandidat Gradsavhandlinger Doktorgrad i bedriftsøkonomi (entreprenørskap og innovasjon), Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (tidl. Høgskolen i Bodø ) Hovedfag i bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (tidl. Høgskolen i Bodø ) Siviløkonomutdanningen i Bodø m/fordypning i Innovasjon og iverksetting, Høgskolesenteret i Nordland, Bodø Økonomisk/administrativt studium m/fordypning i Regional økonomi og distriktsplanlegging, Nordland distriktshøgskole, Bodø Dynamiske kapabiliteter i små og mellomstore bedrifter. Doktorgradsavhandling, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (tidl. Høgskolen i Bodø), Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering. Hovedfagsoppgave, Hovedfag i bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (tidl. Høgskolen i Bodø), 2003 Boligsamvirke og strategi. Om en mulig strategi for Bodø boligbyggelag. Siviløkonomoppgave, Siviløkonomutdanningen i Bodø, Høgskolen i Bodø, 1987 Praksis/Stilling - Seniorforsker Nordlandsforskning Forskningsleder Nordlandsforskning Stedfortreder for direktør Nordlandsforskning Seniorforsker Nordlandsforskning Stipendiat Høgskolen i Bodø/Handelshøgskolen ( ) Seniorrådgiver Nordlandsforskning, (bistilling 20 %, )

2 - Kommunalpolitiker Bodø kommune (40 prosent frikjøpt) Prosjektleder Nordland fylkeskommune, Bodø ( ) Kontorsjef Nordlandsforskning ( ) Adm. direktør (kst) Nordlandsforskning (tils. ca 10 mnd.) 1994, , Økonomisjef Bodø boligbyggelag Direktør (kst.) Bodø boligbyggelag (7 mnd.) Førstekonsulent Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen og Nordnorsk Oljeråd, Fellessekretariatet, Bodø - Konsulent Bodø lærerhøgskole Førstesekretær/Adm.sekr. Nordland distriktshøgskole Bankassistent Oslo Sparebank

3 Styre- og tillitsverv (utvalgte) Forretningsvirksomhet - Styremedlem KUN Senter for kunnskap og likestilling Styreleder Bodø kommunale pensjonskasse Nestleder Bodø kommunale pensjonskasse Medlem Representantskapet, Salten forvaltning IKS Medlem Representantskapet, Salten Brann IKS Medlem Representantskapet, Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS Medlem Representantskapet, Salten kommunerevisjon IKS Styremedlem Destinasjon Bodø 2002 / Medlem Rep.skapet, Interkommunalt renovasjonsselskap i Salten. (IRIS) Leder Representantskapet, Interkommunalt arkiv for Nordland Faglige verv - Styreleder Norsk evalueringsforening/norwegian Evaluation Society Prosjektleder/styreleder Opplevelser i nord/ Northern Insights (Forskningsløft nord, Norges forskningsråd) - Styremedlem Styringsgruppen for Opplevelser i nord/ Northern Insights WP-leder Opplevelser i nord, WP 3: Fra ressurser til turistopplevelser Medlem Styringsgruppa for Reisemålsutvikling i Bodø Vararepresentant Styringsgruppen for VRI Virkemiddel for regional FoU og innovasjon - Styremedlem Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv-novadis Styremedlem Styringsgruppen for Arenaprosjektet Innovative opplevelser Representant Statistisk Sentralbyrås (SSB) Brukerforum for regnskapsstatistikk og foretaksdemografi Kommunalpolitisk virksomhet - Bystyremedlem Bodø bystyre Varamedlem Bodø bystyre Nestleder Kontrollkomiteen Bodø kommune Medlem Styringsgruppen for omstilling i Bodø kommune Leder Administrasjonsutvalget, Bodø kommune Leder Forhandlingsutvalget, Bodø kommune Pågående forskningsprosjekter Opplevelser i Nord/Northern Insights, finansiert av Norges forskningsråd, hovedprosjektleder, Increased creation of value of land and sea-based tourism enterprises in the High North, delprosjektleder WP 1.3, Opplevelser i Nord/Northern Insights, Utvikling av en norsk reiselivsmonitor. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud (prosjektledelse), finansiert av RFF Oslofjordfondet og fylkeskommunene Buskerud og Nordland, Vitenskapelige artikler (peer review) Clausen, T.H., Korneliussen, T. & Madsen, E.L. (2013). Modes of innovation, resources and their influence on product innovation: Empirical evidence from R&D active firms in Norway. Technovation: 33(6/7): Madsen, E.L. (2012). Entrepreneurship and dynamic capabilities. An empirical testing. International Journal of Technology, Intelligence and Planning, 8(4): Grande, J., Madsen, E.L. & Borch, O.J The relationship between resources, entrepreneurial orientation and performance in farm-based ventures. Entrepreneurship & Regional development, 23( 3), Borch, O. J. & Madsen, E. L Dynamic capabilities facilitating innovative strategies in SMEs. International Journal of Technoentrepreneurship, 1(1): Madsen, E. L The significance of sustained entrepreneurial orientation on performance of firms - A longitudinal analysis. Entrepreneurship & Regional Development, 19(2):

4 Fagartikler (i poenggivende tidsskrift) Madsen, E.L Dynamiske kapabiliteter: Verktøy for endring i etablerte bedrifter. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 12(3): Madsen, E. L Ressursbasert teori, innovasjon og bedriftsutvikling. BETA Tidsskrift for bedriftsøkonomi (Scandinavian Journal of Business Research), 2006(1): Borch, O.J., Madsen, E.L. og Rasmussen, E Strategisk entreprenørskap organisatoriske mekanismer for nyskapning i etablerte foretak. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 8(2): Madsen, E. L Offentlig støtte for innovasjon kan det gis noen anbefaling om hvilke bedrifter som bør støttes? Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 6(2): Bøker Alsos, G.A., Eide, D. og Madsen, E.L. (red.) (2014). Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 380 sider. Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (red.) (2013). Evaluering - Tradisjon, praksis, mangfold, Bergen: Fagbokforlaget. 285 sider. Bokkapitler og publiserte konferansepaper Madsen, E.L. & Vinogradov, E. (akseptert) Forretningsmodeller innenfor gårdsturisme. I Jensen, Ø. & Skallerud, K. (red.), Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen, Oslo: Cappelen Damm forlag Clausen, T.H. & Madsen, E.L. (2014). Innovations, their Knowledge Sources and Effects in Experience Based Tourism. In Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. (red.) Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, s: Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. (2014). Introduction: Innovation in tourism industries. I Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. (red.) Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, s: Madsen, E.L., Alsos, G.A., Clausen, T.H, Ljunggren, E. (2013). Evaluering av næringsrettede virkemidler et spørsmål om addisjonalitet. I Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (red.), Evaluering - Tradisjon, praksis, mangfold, Bergen: Fagbokforlaget. s: Halvorsen, A.H. & Madsen, E.L. (2013). Styring og læring gjennom evaluering. I Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (red.), Evaluering Tradisjon, praksis, mangfold, Bergen: Fagbokforlaget. s: Madsen, E.L. & Clausen, T.H. (2013). Bruken av og erfaringene med forvaltningsrevisjon i norske kommuner. I Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (red.), Evaluering - Tradisjon, praksis, mangfold, Bergen: Fagbokforlaget. s: Clausen, T. H. & Madsen, E. L. (2011). Entrepreneurial orientation and firm performance: a dynamic perspective. Frontiers of Entrepreneurship Research: Vol. 31: Iss. 12, Article 1. Available at: (fagfellevurdert) Madsen, E.L A dynamic capability framework Generic types of dynamic capabilities and their relationship to entrepreneurship. I Wall, S., Zimmermann, C., Klingebiel, R. and Lange, D. (eds.) Strategic Reconfigurations: Building Dynamic Capabilities in Rapid-Innovation-Based Industries. Cheltenham: Edward Elgar. (fagfellevurdert) Brastad, B. & Madsen, E.L Kundeeffektundersøkelsenes historie og utvikling. I Furre, H. (red.) Kapital og kompetanse til nytte. Oppsummering av 10 års kundeundersøkelser i Innovasjon Norge, Oxford Research, Nordlandsforskning og Møreforskning Molde, s: (redaksjonelt vurdert) Brastad, B. & Madsen, E.L Etterundersøkelsene - Resultater av prosjektene. I Furre, H. (red.) Kapital og kompetanse til nytte. Oppsummering av 10 års kundeundersøkelser i Innovasjon Norge, Oxford Research, Nordlandsforskning og Møreforskning Molde, s: (redaksjonelt vurdert) Alsos, G.A., Claussen, T., Ljunggren, E. & Madsen, E. L Atferdsaddisjonalitet: I hvilken grad har SkatteFUNN ført til endret FoU-atferd i bedriftene? I Cappelen, Å., Fjærli, E., Foyn, F., Hægeland, T., Møen, J, Raknerud, A og Marina Rybalka, M. (red.) Evaluering av SkatteFUNN Sluttrapport. Rapport 2008/2, Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway), Oslo Kongsvinger Madsen, E. L., Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E., & Brastad, B Developing entrepreneurial orientation - The role of dynamic capabilities and intangible resources, in Gillin, L. M.(ed.), Regional Frontiers of Entrepreneurship Research 2007, Swinburne University, Melbourne, VIC. s: , (fagfellevurdert) 4

5 Borch, O.J., Madsen, E.L. & Rasmussen, E. 2006/2012. Strategisk entreprenørskap Verktøy for utvikling i etablerte bedrifter. I Jenssen, I.J., Kolvereid, L. og Erikson, T. (red.) Perspektiver på entreprenørskap, Kristiansand: Høyskoleforlaget, s: Ny utgave 2012, s: , Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. (fagfellevurdert) Madsen, E. L. & Brastad, B Behavioral Additionality of Innovation Norway s Financial Support Programmes. In OECD book: Government R&D Funding and Company Behaviour: Measuring Behavioural Additionality. Paris: OECD Publishing. (redaksjonelt vurdert) Brastad, B. & Madsen, E.L Resources, Strategy and Entrepreneurial Orientation: Differences among Agricultural-related Firms and "Ordinary" Firms. In Bremmers, H.J., S.W.F. Omata, J.H. Trienekens and E.F.M. Wubben (eds.) Dynamics in Chains and Networks. Proceedings of the sixth International conference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food Industry. Wageningen: Wageningen Academic Publishers. (fagfellevurdert) Madsen, E. L. & Nilsen, T Intraprenørskap - En ny metode for nyskapning. I Kolvereid, L., Jenssen, S.A, Olsen, B. (red.) Innovasjon og iverksetting. Oslo: Bedriftsøkonomens forlag. Forskningsrapporter Madsen, E. L., Vinogradov, E., Kjelsberg, M., & Clausen, T. H Gårdsturisme i Nordland, NF-rapport 14/2011, Bodø: Nordlandsforskning. Clausen, T.H. og Madsen, E.L Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner. NF-rapport 13/2009, Bodø: Nordlandsforskning. Grünfeld, L., Clausen, T. H., Grimsby, G. og Madsen, E.L Veksthus eller såkorn til spille? Evaluering av ordningen for såkornfond under Innovasjon Norge. MENON Business Economics/ Nordlandsforskning. Madsen, E.L., Løvland, J., Clausen, T.H., Furre, H. og Brastad, B Marint verdiskapingsprogram: Mål-, resultatstyrings- og evalueringssystem samt nullpunktsanalyse. NF-rapport 3/2008, Bodø: Nordlandsforskning, i samarbeid med Oxford Research. Alsos, G.A., Clausen, T., Ljunggren, E. og Madsen, E.L Evaluering av SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet. Har SkatteFUNN ført til endret FoU-adferd i bedriftene? NF-rapport 13/2007, Bodø: Nordlandsforskning. Ljunggren, E., Brastad, B., Madsen, E.L. og Alsos, G.A., SkatteFUNN og bedriftene. Kartlegging av bedriftene ved oppstart av SkatteFUNN-prosjektet. NF-rapport 12/2006, Bodø: Nordlandsforskning. Madsen, E.L & Brastad, B Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge Etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i NF-rapport 9/2006, Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E.L & Brastad, B Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge Etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i NF-rapport 6/2005, Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E.L & Brastad, B Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler - Etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i NF-rapport 13/2004, Nordlandsforskning, Bodø. Også utgitt på engelsk som NF-report 03/2005: The effects of SND s (Innovation Norway s) financial support for businesses Follow-up study in 2004 of companies which received SND financing in Brastad, B., Bullvåg, E.; Madsen, E.L. & Øines, T Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i NF-rapport nr 21/2003, Nordlandsforskning, Bodø. Brastad, B., Bullvåg, E. & Madsen, E.L Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler - Etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i NF-rapport nr 16/2003, Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E.L. og Brastad, B SNDs regionstyrer. En undersøkelse om regionstyrenes rolle og funksjon i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. NF-rapport nr 11/2003, Nordlandsforskning, Bodø. Brastad, B., Bullvåg, E. & Madsen, E.L Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i NF-rapport nr 15/2002, Nordlandsforskning, Bodø. Trygstad, S. & Madsen, E. L Skranker i arbeidslivet. En problemfokusert studie av lederes hverdag i åtte norske kommuner. NF-rapport nr 15/2001, Nordlandsforskning, Bodø Brastad, B., Bullvåg, E. & Madsen, E. L Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i NF-rapport nr 12/2001, Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E. L Lønner det seg? En sammenligning av lønn og tilleggsgoder og arbeidsgiverens personalkostnader for noen utvalgte yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. NF-rapport nr 5/2001, Nordlandsforskning, Bodø Borch, O. J., Brastad, B., Bullvåg, E. & Madsen, E. L Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i NF-rapport nr 27/2000, Nordlandsforskning, Bodø 5

6 Madsen, E. L Kommunene og kvalitetsutvikling i skolen. NF-rapport nr 5/2000, Nordlandsforskning, Bodø Andersen, O. J., Brattvoll, M., Høydahl, E., Karlsen, A., Madsen, E. L., Mariussen, Å. & Størkersen, J. R Evaluering av arbeidet med omstilling i kommuner/regioner med ensidig næringsgrunnlag. NF-rapport 5/97, Nordlandsforskning, Bodø Arbeidsnotater og utredninger Waldahl, R.W., Madsen, E.L. og Rønning, L Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge. NF-arbeidsnotat 1002/2013, Bodø: Nordlandsforskning. Bulanova, O. og Madsen, E.L ERAWATCH Country Fiche 2012: Norway, ERAWATCH Network Nordland Research Institute Bulanova, O. og Madsen, E.L ERAWATCH Country Reports 2012: Norway, ERAWATCH Network Nordland Research Institute Bulanova, O. og Madsen, E.L Kartlegging av maritime næringer i Nordland. NF-arbeidsnotat 1006/2012, Bodø: Nordlandsforskning. Clausen, T.H., Madsen, E.L. og Vinogradov, E Midtveisundersøkelse blant bedriftene i ARENA Innovative opplevelser. NF-arbeidsnotat 1011/2010, Bodø: Nordlandsforskning. Clausen, T.H., Madsen, E.L. og Vinogradov, E Innovasjonsundersøkelse blant bedrifter innen opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland. NF-arbeidsnotat 1010/2010, Bodø: Nordlandsforskning. Madsen, E.L. og Rønning, L Challenges for succession in family firms Perspectives and research questions. NF-arbeidsnotat 1008/2010, Bodø: Nordlandsforskning. Finstad, N., Madsen, E.L., Lindeløv, B., Ljunggren, E. og Mariussen, Å Innovasjon gjennom samhandling. En komparativ studie av næringsklyngene i VRI-Nordland. NF-arbeidsnotat 1010/2009, Bodø: Nordlandsforskning Vinogradov, E og Madsen, E.L Kartlegging av behovet for studenthotell i Bodø. NF-arbeidsnotat 1009/2009, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E.L. og Vestrum, I. K Kartlegging av entreprenørskapstiltak. NF-arbeidsnotat 1012/2008, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E.L., Rønning, L. og Wiborg, A Generasjonsskifte - utfordringer for gårdsbruk og småbedrifter. NF-arbeidsnotat 1009/2008, Bodø: Nordlandsforskning Lindeløv, B. og Madsen, E.L Referat fra samhandlingsseminar for bedrifter i Glomfjord Industripark. NF-arbeidsnotat 1020/2007, Bodø: Nordlandsforskning Pettersen, L. T. og Madsen, E.L Referat fra strategiseminar Meløy Bedriftsservice AS. NF-arbeidsnotat 1001/2007, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E.L Muligheter og utfordringer for Glomfjord Industripark. Om grunnlaget for videreutvikling av framtidig felles infrastruktur og tjenestetilbud. NF-arbeidsnotat 1011/2007, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E. L Bedriftsutvikling i et strategisk entreprenørskapsperspektiv. Teoretisk rammeverk for studier av nyskapning i etablerte bedrifter (Working Paper No. 4/2006): Handelshøgskolen i Bodø, Høgskolen i Bodø. Madsen, E. L Forutsetninger for multivariat dataanalyse. Testing av data fra en spørreundersøkelse blant bedrifter som har mottatt lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge til utviklingsprosjekter (Working Paper No. 5/2006): Handelshøgskolen i Bodø, Høgskolen i Bodø Madsen, E. L The significance of sustained entrepreneurial orientation on performance of firms- A longitudinal analysis. Working Paper no 3/2005, Handelshøgskolen i Bodø. Madsen, E.L. og Brastad, B The effects of Innovation Norway s financial support for businesses. NF-Working Paper, no 1010/2005, Bodø, Nordland Research Institute Alsos, G.A., Ljunggren, E. og Madsen, E.L Innovasjon i tjenestesektoren perspektiver og konkretiseringer. NF-arbeidsnotat nr 1007/2004, Nordlandsforskning, Bodø. Madsen, E.L Ressursbasert teori som forklaring av interne forhold i bedriften. Nyttig innfallsvinkel for å studere entreprenørskap i bedrifter? I Gilje, N. og Ingebrigtsen, S. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. Working Paper no. 8/2004, Handelshøgskolen i Bodø, Borch, O.J. og Madsen, E.L. (red.) Utfordringer innen regionalt næringsutviklingsarbeid: Rapport fra seminaret Regional næringsutvikling og distriktspolitiske virkemidler, Bodø, 15. og 16. okt NFarbeidsnotat nr 1013/2003, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E. L Bedriftsressurser og entreprenøriell orientering. NF-arbeidsnotat nr 1006/2003, Nordlandsforskning, Bodø, Madsen, E. L Offentlig støtte for innovasjon Kan det gis noen anbefaling om hvilke bedrifter som bør støttes? NF-arbeidsnotat nr 1003/2002, Nordlandsforskning, Bodø,

7 Finstad, N., Madsen, E. L. & Wiborg, A Nye muligheter for forskning? Om muligheter og utfordringer ved en samling av oppdragsforskningen ved Nordlandsforskning og Høgskolen i Bodø. Upublisert notat. Nordlandsforskning Madsen, E. L Om et nasjonalt ressurs- og forskningssenter innen olje/fisk/miljøområdet. Argumenter for og forslag til forretningsplan og videre arbeid. Utredning fra et utvalg oppnevnt av fylkesutvalget i Nordland , Bodø: Nordland fylkeskommune Madsen, E. L Beredskap og overvåking. En kartlegging og vurdering av muligheter, Nordland fylkeskommune, Bodø Madsen, E. L Oppdragsgivernes oppfatninger av Nordlandsforskning. NF-arbeidsnotat 1013/97. Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E. L Anvendt stillingstilpasning i et brukerperspektiv. Om stillingsbetegnelser og kompetansekrav i instituttsektoren. NF-arbeidsnotat 1008/96. Nordlandsforskning, Bodø. Madsen, E. L Kvalifisering på dagsorden. Om Forskerakademi og organisering av forskerutdanning/ kvalifisering ved Høgskolesenteret i Nordland og Nordlandsforskning. NF-arbeidsnotat 1002/94. Nordlandsforskning, Bodø. Madsen, E. L Diagnose: Veltilpasset, men rastløse. En arbeidsmarkedsundersøkelse blant uteksaminerte spesialsykepleiere fra Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie, Bodø Madsen, E. L Arbeidsrapport: Industri. Fylkesplan for Nordland Nordland fylkeskommune, Bodø. Madsen, E. L Forskning og utdanning. I Ny giv i nord. Et landsdelsprogram for Nord-Norge. Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen, Bodø. Madsen, E. L Aksjon Nord-Norge. Rammen for en utviklingsplan for nord-norsk næringsliv. Bodø: Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen. Madsen, E. L Diagnose: Veltilpasset, men rastløse. En arbeidsmarkedsundersøkelse blant uteksaminerte spesialsykepleiere fra Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie, Bodø Madsen, E. L Nordlandssykepleieren og arbeidsmarkedet. Nordland fylkes sykepleieskole, Bodø Madsen, E. L Kandidatundersøkelsen Bodø lærerhøgskole Madsen, E. L Innstilling om journalist-/medieutdanning. Nordland distriktshøgskole, Bodø Madsen, E. L Innstilling om et studietilbud i samfunnsinformasjon. Nordland distriktshøgskole, Bodø Madsen, E. L Kandidatundersøkelsen 1979: kandidatene som gikk ut fra Nordland distriktshøgskole høsten 1978 og våren Bodø: Nordland distriktshøgskole, S: 20 Madsen, E. L Kandidatundersøkelsen 1978: kandidatene som gikk ut fra Nordland distriktshøgskole høsten 1976 og våren Bodø: Nordland distriktshøgskole, s: 13 Madsen, E. L "Det e her vi høre tel." Arbeidsmarkedsundersøkelse blant uteksaminerte kandidater fra Nordland DH og lærerhøgskolene i Bodø og Nesna. Bodø: Høgskolestyret i Nordland Madsen, E. L "Det er ingenting å være redd for."1976-kullets møte med samfunnet etter endt studium. Nordland distriktshøgskole, Bodø Paper presentert på internasjonale forskerkonferanser Madsen, E.L. & Wiggen, O. (2014) Entrepreneurship in experience-based tourism firm. 23 rd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Copenhagen, October 1-4, 2014 Madsen, E.L. Retaining entrepreneurship in maturing family businesses. Paper presentert på 34 th Babso College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), Ivey Business School, London, Ontario, Canada, June 4-7, Madsen, E.L. og Vinogradov, E. (2013). Business model innovation in agritourism. 22 nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bodø & Lofoten Islands, September 24-27, 2013 Clausen, T. H., Vinogradov E. og Madsen, E.L Effectuation and causation as a predictor of entrepreneurial orientation in small businesses. RENT XXVI - Research in Entrepreneurship and Small Business, Lyon, November 21-23, Madsen, E.L. & Clausen, T.H Forvaltningsrevisjon som evaluering i kommunal sektor: funksjon, behandlingprosess og oppfølging. 1. Nordiske evalueringskonferanse, Universitetet i Ålborg, Juni. Madsen, E.L, Rønning, L & Waldahl, R.H Family firms and family farms and associated challenges for business succession, International Family Enterprise Research Academy /IFERA, Bordeaux, France, 7

8 June 26-29, 2012 Alsos, G.A., Clausen, T.H., Ljunggren, E og Madsen, E.L FoU-subsidier og adferdsaddisjonalitet: Betydningen av bedriftens innovative kapasitet, Pre-Paperseminaret Tendenser i norsk evaluering, Norsk evalueringsforening/universitetet i Agder/ Nordlandsforskning, Scandic Oslo Airport Hotel, 31. aug Clausen, T.H. & Madsen, E.L Entrepreneurial orientation and firm performance: a dynamic perspective. 31 th Babson College Entrepreneurship Research Conference, Syracuse University, Whitman School of Management, NY, USA, June 8-11, Madsen, E.L. & Isaksen, E.J Dynamic capabilities and business performance. A longitudinal study. 31 th Babson College Entrepreneurship Research Conference, Syracuse University, Whitman School of Management, NY, USA, June 8-11, 2011 Madsen, E.L Entreprenurship and dynamic capabilities. 29 th Babson College Entrepreneurship Research Conference, Babson College, Wellington, MA, USA, June 3-6, 2009 Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E. & Madsen, E. L Dynamic Capabilities Conceptualization and Operationalization. Presented at The Academy of Management Conference, Anaheim, USA, August 8-13, Alsos, G.A., Clausen, T.H., Ljunggren, E. & Madsen, E.L Input, Output and Behavioural Additionality: Concepts and relationships. Presented at Danish Research Unit for Industrial Dynamics - DRUIDs 25 th Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation, Copenhagen, June 17 20, Grande, J., Madsen, E.L. & Borch, O.J The relationship between resources, entrepreneurial orientation and performance in farm-based ventures in Norway. RENT XXI- Research in Entrepreneurship and Small Business, Cardiff, November 22-23, Grande, J., Madsen, E.L. & Borch, O.J Entrepreneurial orientation and performance on Norwegian farms. NJF 23rd Congress Trends and perspectives in Agriculture, Copenhagen, June 26-29, NJF report, vol. 3, no. 2 pp Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E. & Madsen, E. L The dynamic capability concept and its operationalization, 27 th Babson College Entrepreneurship Research Conference at IE Business School, Madrid, Spain, June 7 9, Madsen, E. L., Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E., & Brastad, B Developing entrepreneurial orientation - The role of dynamic capabilities and intangible resources RENT XX: Research in entrepreneurship and small businesses. Brussels, Belgium, November 23-24, Madsen, E. L., Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E., & Brastad, B Developing entrepreneurial orientation. Oslo Research Workshop on Entrepreneurship, Innovation and Innovation Policy - a Look at SMEs, BI Norwegian School of Management, Oslo, October 9-10, Madsen, E.L, Borch, O. J. and Wiklund, J Developing Dynamic Capabilities in Small Firms. The role of entrepreneurial orientation, entrepreneurial activities and firm resources. 26 th Babson College Entrepreneurship Research Conference, Indiana University, Kelley School of Business, Bloomington, Indiana, USA, June 7-10, Borch, O.J. and Madsen, E.L Dynamic capabilities and strategic entrepreneurship An empirical study of innovative SME s. 25 th Babson College Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Babson College, Wellington, MA, USA, June Borch, O.J. and Madsen, E.L Dynamic capability and strategic entrepreneurship the need for industry differentiated government support programs. RENT-Research on Entrepreneurship Conference, Copenhagen, November 25-26, Borch, O.J. and Madsen, E.L Strategic entrepreneurship within SME s the role of government support programs. 2 nd European Summer University, Twente, Netherlands, September 2004 Madsen, E.L Resources, Long-Term Entrepreneurial Orientation, and Firm Performance. 13 th Nordic Conference on Small Business Research, Tromsø, June 2004 Madsen, E.L Strategic entrepreneurship and growth in SMEs On the significance of financial support counselling from the public support system. Paper presented at the doctoral track at: 13 th Nordic Conference on Small Business Research, Tromsø, June, 2004; 2 nd European Summer University, Twente, Netherlands, Sept. 2004; RENT-Research on Entrepreneurship Conference, Copenhagen, November 25-26, Kronikker/debattinnlegg - Feil å satse på reiselivsnæringen? Nordlys, 3. mai 2012, Avisa Nordland 12. mai 2012 (sammen med G. Alsos og E. Ljunggren) 8

9 - Potensial for gårdsturisme i Nordland? Reiselivskunnskap (www.reiselivskunnskap.no), 23. jan. 2012, (sammen med E. Vinogradov) - Gøy på landet. Kronikk, Avisa Nordland, 18. jan (sammen med E. Vinogradov) - Lakmustest for framtida? Kronikk, Avisa Nordland, 22. des, 2010 (sammen m/bjørkhaug, H. og Wiborg, A) - Fra den ene gårdbruker til den andre, Forskning.no, 13. des (sammen m/bjørkhaug, H. og Wiborg, A) - Eierskifte en framtidstest? Kronikk i Nationen, 6. des (sammen m/bjørkhaug, H. og Wiborg, A) - Kunnskap først - Vi trenger bredt anlagte analyser med fokus på sjø og land. (sammen med O. J. Borch), Avisa, Nordlys, Tromsø, 4. Febr (http://www.nordlys.no/debatt/kronikk/article ece?service=print) - Kunnskapshullene må tettes. (sammen med O. J. Borch), Avisa Nordland, Bodø, 19. jan. 2009, Rana Blad, Mo i Rana, 28.jan (http://www.ranablad.no/debatt/article ece) - Entreprenørskap lønner seg. Innaførr- Organ for Høgskolen i Bodø, nr 2/ Forskningskonsern til besvær. Avisa Nordland, Bodø, nov Innovasjonspolitikk med skylapper? (sammen med Alsos, G.A. og Ljunggren, E), Dagens Næringsliv, Oslo, 10. februar, Byprofilering. Nordlandsposten, Bodø, 10. februar Bodø på kartet i eliteserien. Nordlands Framtid, Bodø, Mot universitet i Nordland. Nordlandsposten, Bodø, 20. januar Behov for universitet i Nordland? Nordlands Framtid, Bodø, 23. januar Mot universitet i Nordland. Rana Blad, Mo i Rana, 27. januar Sett Nordland på kartet! Lofotposten, Svolvær, 5. januar Nordland på kartet. Nordlandsposten, Bodø, 21. desember Utfordringer for høgskolene i Nordland. Nordlands Framtid, Bodø, 17. juni Flere kompetansearbeidsplasser. Nordlandsposten, Bodø, 3. april Kunnskap for framtiden. Nordlandsposten, Bodø, 31. mars Det nordlandske universitet. Nordlandsposten, Bodø, 27. mars 1998 Formidling /foredrag Reiselivsforskning som konkurransefortrinn? Innspill til hvordan samarbeidet mellom reiselivsnæringa og forskningsmiljøene kan styrkes. Foredrag på Reiselivsdagene i Bodø, NHO Reiseliv Nord Norge, 16. sept Hvordan gå fram for å etablere prosjekter som involverer næringslivet og offentlige organ? Innlegg på EUnettverket til universitet og høgskoler, Universitetet i Nordland, 7. juni, Hovedfunn fra forskningsprosjektet "Utfordringer ved generasjonsskifte i gårdsbruk og familiebedrifter i distriktene". Sluttseminar. Arr. Nordlandsforskning, Universitet i Nordland, 30. mai 2013 Hvordan få evalueringene til å gi svarene beslutningstakerne trenger? Innlegg og deltakelse i paneldebatt på seminaret "Når steinene skal snus", Forum for forskning og forvaltning/norges forskningsråd og Norsk evalueringsforening, Litteraturhuset, Oslo, 21. nov Cruiseturisme økt verdiskapning for land og sjøbaserte reiselivsaktører. Cruise Norway årskonferansen 2012, Trondheim, okt Hva har betydning for generasjonsskifte i familiebedrifter og gårdsbruk? Kystnæringskonferansen 2012, Leknes, 1. okt Forvaltningsrevisjon som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner. Evalueringskonferansen 2012, Norsk evalueringsforening/eva-forum, Universitetet i Agder/Agderforskning, Kristiansand, sept. Presentasjon av forskningsprosjekt om eier- og generasjonsskifter. Innlegg på Næringslivets hovedorganisasjons (NHOs) eierskapskonferanse, mai 2012, Lysebu, Oslo Eierskifte i landbruket. Innlegg på seminar om «Hvordan nå målene om økt matproduksjon i Nordland»., arr. Nordland landbruksselskap, Fylkesmannen i Nordland, Norges forskningsråd, Nordland bonde- og småbrukarlag og Norges bondelag, april 2012, Mo i Rana Utfordringer ved eierskifte av landbrukseiendommer, Innlegg på seminar om Landbruk og levende bygder Hva viser forskningen? Norges forskningsråd, Oslo, 23. febr Hvorfor forskning på evaluering? Innlegg på møte i Departementenes forskningsutvalg, Kunnskapsdepartementet, Oslo, 16. febr Utfordringer ved generasjonsskifte i bedrifter og gårdsbruk. Innlegg NHOs Eierforum, Næringslivets hovedorganisasjon, Oslo, 14. febr Forskning, politikk og evaluering. Deltaker i paneldebatt, Evalueringskonferansen 2011, FAFO/EVA- Forum/Norsk evalueringsforening, Scandic Oslo Airport Hotel, 2. sept

10 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i norske kommuner. Innlegg på Norges kommunerevisorforbunds kontrollutvalgskonferanse, Gardermoen, 3. febr Dynamic capabilities -Conceptualization and operationalization. Innlegg på fagseminar ved Syracuse University, Whitman School of Management, Department of Entrepreneurship & Emerging Enterprises, Syracuse, NY, USA, 13. febr The dynamic capability concept and its operationalization. Innlegg på fagseminar ved Luleå University of Technology, IES, Entrepreneurship, Luleå, Sweden, 13. okt Metodeutfordringer, eksterne og interne effekter av FoU-støtte vurdert fra et innovasjonsteoretisk perspektiv. Foredrag på EVA-seminaret, Molde, aug Entreprenørskap i bedrifter som har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge til bedriftsutviklingsprosjekter. Foredrag på Evalueringskonferansen/EVA-seminaret, Losby Gods, 3-4. nov Regionstyrenes rolle og funksjon i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) - Regionstyret SND Nordland, Bodø, juni Konferanse for SNDs regionstyreleder og -ledelse. Oslo, mai Hovedstyremøtet i SND. Oslo, april Bedriftsressurser, strategier og entreprenøriell orientering. Foredrag på Evalueringsforum/ EVA-seminaret, sept Kommunene og skolen Mobilisering for kvalitet. Innlegg på konferanser i Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, mars-april, Administrasjon er administrasjon og forskere er forskere og aldri skal de to møtes? Foredrag for administrativt ansatte i FOKUS-instituttene, Bodø, juni 2003 SNDs kundeundersøkelse. Presentasjon for hovedstyret i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Oslo, november 2001 Lønner det seg? Presentasjon av lønnsammenligninger og livslønn. Foredrag på regionkonferanse, Fellesforbundet Vest-Agder, Mandal, okt Kommunene og skolen - mobilisering for kvalitet - Konferanse for skolesjefer. Kommunenes sentralforbund i Nordland, Bodø, november Ledermøtet, Grunnskolekontoret, Bodø kommune, november Utdanningspolitisk konferanse, Statens utdanningskontor i Telemark, Morgedal, oktober Utdanningspolitisk konferanse, Kommunenes sentralforbund og Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag, Røros, september Temamøte om kvalitet i skolen arrangert, Oppvekst- og kulturkomiteen i Bodø kommune, august Internseminar om kvalitet, grunnskoleavdelingen, Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet, Oslo, juni Seminar om kvalitet, for de statlige utdanningsdirektørene i fylkene, Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet, Oslo, mai Skole- og oppvekstsjefmøtet, Kommunenes sentralforbund og Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal, Molde, april Undervisning og studentveiledning 2011 Veileder/sensor Masteroppgave, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland 2010 Sensor, Høgskolen i Harstad, kurs i Innovasjon og entreprenørskap i reiselivet Hovedopponent, prøvedisputas til graden Ph.D., Luleå University of Technology, Department of Business Administration and Social Sciences, Luleå, Sweden 2007 Sensor, Norges Fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø, fire mastergradsoppgaver 2007 Strategisk entreprenørskap i eksisterende virksomhet. Kurs EK225E Strategi, organisasjon og marked, Handelshøgskolen i Bodø, april 2007, 3 timer 2007 Strategic entrepreneurship and the dynamic capabilities of the firm. Course II300E Industrial systems and industry development agents, Handelshøgskolen i Bodø, febr. 2007, 3 timer 2006 Kursadministrator - Dr.gradskurs Multivariate Data Analysis, Handelshøgskolen i Bodø 2005 Oppgaveundervisning, kurs Vitenskapelig metode, Handelshøgskolen i Bodø, 12 timer 2005 Kursadministrator - Dr.gradskurs Multivariate Data Analysis, Handelshøgskolen i Bodø, 2005 og Faktorer av betydning for bedriftens utvikling og endringsevne. Ressursbasert teori, dynamiske kapabiliteter og bedriftsrettede virkemidler. Kurs Strategi og organisasjon, Handelshøgskolen i Bodø, nov. 2004, 4 timer 2003 The Entrepreneurial Orientation Approach: Entrepreneurship in Established Companies. Forelesning på Baltic State University, St Petersburg, nov. 2003, 1 time 2002 Veiledning siviløkonomoppgave Iverksetterseminaret/Etablereropplæring. Veileder, 5 dager, Siviløkonomutdanningen i Bodø. 10

11 1991 Økonomistyring i boligsamvirket. Gjesteforelesning, 3 timer, Siviløkonomutdanningen i Bodø Veiledning siviløkonomoppgave. Review av artikler i internasjonale tidsskrift - Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Small Business Management, Entrepreneurship & Regional Development, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Management Research News, Annet faglig arbeid Konferanseansvarlig: Pre-paperseminar Tendenser i norsk evaluering. Arrangører: Norsk evalueringsforening/ Universitetet i Agder/ Nordlandsforskning, Scandic Oslo Airport Hotel, 31. aug Konferanseansvarlig: Ansvarlig for Evalueringskonferansen 2010 Hva er en god evaluering?, Norsk evalueringsforening, Bodø, 8. og 9. september, Bokanmeldelse: Pierre-André Julien, A Theory of Local Entrepreneurship in the Knowledge Economy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007, 322 pp., i International Small Business Journal, Vol 27(2), 2009 Studieopphold/studieturer (utvalgte) - Visiting scholar, Syracuse University, Whitman School of Management, Department of Entrepreneurship & Emerging Enterprises, Syracuse, NY, USA, 2009 (2 mnd.) - Delegasjonsreise/studietur Russland, besøk ved universiteter og forskningsinstitusjoner, St. Petersburg, Murmansk og Apaptity. Arrangør Kunnskapsdepartementet, Studietur USA, petroleumsvirksomheten i Alaska/Prudoe Bay, samt besøk ved avdelinger i Los Angeles, Dallas og Houston. Arrangør oljeselskapet Arco, USA, Delegasjonsreise/studietur Shetland, petroleumsvirksomhet og erfaringer. Arrangør British Petroleum, UK,

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

Curriculum Vitae. Name:

Curriculum Vitae. Name: Curriculum Vitae Name: Lars Rønning Institution: Centre for rural research, Trondheim Postition: Senior researcher Phone: +47 6247 1439 / 9077 2701 E-mail: Lars.Ronning@bygdeforskning.no KEY QUALIFICATIONS

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Oftedal, E. and Foss, L. "Dynamics of Legitimacy Building" Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012.

Oftedal, E. and Foss, L. Dynamics of Legitimacy Building Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012. PUBLIKASJONER FORFI 2012: Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen (2012) The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme Technology

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Rønning, L. 2008. Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development. Ph.D. serie No. 15-2008. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø.

Rønning, L. 2008. Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development. Ph.D. serie No. 15-2008. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø. Curriculum Vitae Navn: Lars Rønning Arbeidssted: Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim Stilling: Seniorforsker Telefon: 6247 1439 / 9077 2701 E-post: Lars.Ronning@bygdeforskning.no NØKKELKVALIFIKASJONER

Detaljer

Regionutvikling: Hvordan forholde seg til kjønn i policyutvikling og implementering?

Regionutvikling: Hvordan forholde seg til kjønn i policyutvikling og implementering? Boklansering! Regionutvikling: Hvordan forholde seg til kjønn i policyutvikling og implementering? Elisabet Ljunggren Nord Universitet/Nordlandsforskning Oslo 16.november 2016 Hvorfor kjønn i regionutvikling?

Detaljer

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det?

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Einar Lier Madsen Reiselivskonferansen 2017 Stormen kulturhus, Bodø 19. sept. 2017 Innhold 1. Hvorfor er det viktig? 2. Erfaringer fra forskningsprogrammet

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv?

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Erfaringer fra opplevelsesbasert reiseliv Einar Lier Madsen Hvorfor er forskning viktig? Det fundamentale spørsmålet for alle virksomheter er hva

Detaljer

Opplevelser i nord. kunnskapsbasert verdiskaping. v/prosjektleder Øystein Jensen

Opplevelser i nord. kunnskapsbasert verdiskaping. v/prosjektleder Øystein Jensen Opplevelser i nord kunnskapsbasert verdiskaping Presentasjon på Seminar om reiselivsforskning kunnskapsformidling og kunnskapsbehov. Arr. av Norges forskningsråd, Gardermoen, 26.-27. januar 2010 v/prosjektleder

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Hva tenker du? ÅPNE www.kahoot.it 6 prosjekter og mange forskningsmiljøer

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet?

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? KULTUR FOR SAMHANDLING: NÆRINGSLIV OG KUNNSKAPSMILJØER SKAPER STERKE REGIONER FORSKNING FOR INNOVATIVE REGIONER JENS KRISTIAN FOSSE Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? Utvikling

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Regional innovasjon i Nordland veien videre. Una Sjørbotten. VRI-samling 17. okt.2013. Foto: Peter Hamlin

Regional innovasjon i Nordland veien videre. Una Sjørbotten. VRI-samling 17. okt.2013. Foto: Peter Hamlin Regional innovasjon i Nordland veien videre. Una Sjørbotten VRI-samling 17. okt.2013 Foto: Peter Hamlin Hvordan jobber vi videre med regional innovasjon? Regional innovasjonsstrategi Ny VRI- periode Utvikling

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI 2001. Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon.

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI 2001. Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon. CURRICULUM VITAE PERSONALIA: NAVN: STILLING: ARBEIDSSTED: Gunn-Turid Kvam Gruppeleder og seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret, 7491 Dragvoll TELEFON: 73 59 17 30 E-POST: gunn.turid.kvam@bygdeforskning.no

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Entreprenørskap i små rurale. kapasiteter for konkurransekraft

Entreprenørskap i små rurale. kapasiteter for konkurransekraft Entreprenørskap i små rurale bedrifter: Viktige ressurserog kapasiteter for konkurransekraft Jorunn Grande Førsteamanuensis HiNT Kompetanselunsj 29.9.11 Forskningsdagene 2011 Utgangspunkt for studien Utfordringer

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

CURRICULUM VITAE August 2011

CURRICULUM VITAE August 2011 CURRICULUM VITAE August 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Roar Samuelsen Født: 9. juli 1964 Akademisk grad: Dr.polit.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27.

Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27. Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27. september 2012 Drivkreftene: Utviklingen i Nord Verdien i naturressursene

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP ANTENNAE GALAKSEN. MED HØY STARBURST-FAKTOR ER ET RESULTAT AV KOLLISJONEN MELLOM NGC 4038 OG NGC 4039 NORDOMRÅDENE: STORE

Detaljer

Nye horisonter for forskning i VRI

Nye horisonter for forskning i VRI Nye horisonter for forskning i VRI Av Professor Arne Isaksen, UiA og Agderforskning VRI-storsamling 21-22. sept., Trondheim Programplanen til VRI VRI ( ) kombinerer både et systemperspektiv og et bedrifts-/aktørperspektiv

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12 EMNEBESKRIVELSE INS3100 Internasjonaliseringsstrategier Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Reiseliv (BAR3) 2. Semester 5.semester 3. Studiepoeng 7,5 4. Emneansvarlig Førsteamanuensis Arvid Flagestad 5.

Detaljer

Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning. Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning

Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning. Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning Disposisjon Oppgaven: De viktigste spørsmålene og utfordringene framover for norsk entreprenørskapsforskning

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Lykken er en klynge?

Lykken er en klynge? Lykken er en klynge? Eksempel fra marin bioteknologinæring i Nord-Norge Anne Katrine Normann, Norut samfunnsforskning Næringslivsdagene Tromsø 2007 1 Disposisjon Bakgrunn og utgangspunkt Prosessen og nøkkelaktører

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

VRI Forskerprosjekt Resultater fra VRI2 OPPSUMMERING

VRI Forskerprosjekt Resultater fra VRI2 OPPSUMMERING VRI Forskerprosjekt Resultater fra VRI2 OPPSUMMERING Dr. Anne H. Gausdal 05.11.2014 BUSKERUD AND VESTFOLD UNIVERSITY COLLEGE 1 1. Resultater fra VRI2 (2010-2013) Tittel: Virkemiddelbruk og innovasjon i

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

KLYNGER I VERDENSKLASSE

KLYNGER I VERDENSKLASSE KLYNGER I VERDENSKLASSE I NORD-NORGE kan vi klare det raskere? hva kreves? WORKSHOP ALTA 07 03 2016 FLERe NÆRINGSKLYNGER I verdensklasse i INNOVASJONSSYSTEMEt i troms, FINNMARK og nordland? WORKSHOPALTA

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon - trender og tendenser. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsbasert innovasjon - trender og tendenser. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsbasert innovasjon - trender og tendenser Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP

Detaljer

Der forskning gjør forskjell! Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Der forskning gjør forskjell! Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Der forskning gjør forskjell! Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Norway is among the richest and most advanced economies but is still vulnerable A remarkable transformation into

Detaljer

Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn. Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag

Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn. Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag Den norske arbeidslivsmodell Høy organisasjonsgrad Stort innslag av koordinert lønnsdannelse

Detaljer

Prosessveiledere KS Nord-Norge

Prosessveiledere KS Nord-Norge Prosessveiledere KS Nord-Norge Torbjørn Evanger (f 1947) Tlf: 90834385 e-post: torbjorn.evanger@nordtroms.net bosted: 9152 Sørkjosen Sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, personal/ arbeidspsykologi, næringsutvikling/

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar 2012. Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer)

FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar 2012. Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer) FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar 2012 Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer) Artiklar i vitskaplege tidsskrift eller bokkapittel med fagfellevurdering 2006 Alsos,

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Karin Kristensen, VRI Nordland. Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS)

Karin Kristensen, VRI Nordland. Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS) Karin Kristensen, VRI Nordland Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS) VRI og ARENA Innovative Opplevelser Samarbeid med ARENA Innovative Opplevelser var definert i prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Det offentlige som partner i næringsklynger universiteter og innovasjonsagenter Innovasjonskonferansen 2017

Det offentlige som partner i næringsklynger universiteter og innovasjonsagenter Innovasjonskonferansen 2017 Det offentlige som partner i næringsklynger universiteter og innovasjonsagenter Innovasjonskonferansen 2017 Lars H. Molden, S0pendiat Nord Universitet Handelshøyskolen Men hva er en klynge egentlig Firm

Detaljer

UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM. Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas

UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM. Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas Innhold 1. Om prosjektet Bakgrunn, formål, mulige bidrag 2. Undersøkelsesmodell:

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter.

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

SUPERKORT OM VRI BUSKERUD

SUPERKORT OM VRI BUSKERUD F ORSKERSAMLING VRI 7. MAI 2013 1 AGENDA 1. VRI Buskerud - prosjekter 2. Hemsedalsløftet 3. Et kunnskapsbasert reiseliv i Buskerud 4. Publikasjoner og work in progress relatert til forskningsfokus 5. Et

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Nordområdesenteret for Næringslivet verktøy for næringslivet. StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08.

Nordområdesenteret for Næringslivet verktøy for næringslivet. StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08. Nordområdesenteret for Næringslivet Nordområdesenteret som verktøy for næringslivet StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08 Andrei Mineev 1 The High North Center for Business

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

NIN Kapital Seminar i Narvik

NIN Kapital Seminar i Narvik NIN Kapital Seminar i Narvik Avd Dir Sander J. Tufte 11. september 2012 Visjon for SkatteFUNN SkatteFUNN skal være det mest tilgjengelig og anvendelig virkemiddelet for bedrifter som søker konkurransekraft

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

«Vet du verdien av IT!»

«Vet du verdien av IT!» Velkommen til nettverksmøte om IT i Praksis! «Vet du verdien av IT!» Klarer du å synliggjøre verdien av IT for din organisasjon? Er forretningsledelsen bevisst hvilke verdier som IT skaper for virksomheten?

Detaljer

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø,

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, Forskningsrådet og Forskningsløft Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, 06.10.15 Forskningsløft - prosjektene i siste periode 2014-17 Utfordret prosjektene på: Virkninger etter programslutt

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Styringsgruppas evaluering

Styringsgruppas evaluering LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Styringsgruppas evaluering PROSJEKTEIERE: Målsetting! LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

2017 Hva da? Karin Kristensen, Nordland fylkeskommune Prosjektleder VRI Nordland 6. mars

2017 Hva da? Karin Kristensen, Nordland fylkeskommune Prosjektleder VRI Nordland 6. mars 2017 Hva da? Karin Kristensen, Nordland fylkeskommune Prosjektleder VRI Nordland 6. mars Hva er planen i Nordland Smart spesialisering Videreutvikle det regionale samarbeidet! Nøkkelelement i utviklingen

Detaljer

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch Bakgrunn for satsing ved UiN Region med største tetthet av sjøfolk

Detaljer