Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae Einar Lier Madsen"

Transkript

1 Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) Mob: (+47) Dir tlf: (+47) Nasjonalitet: Norsk E-post: Født: 21. mai 1952 NØKKELKVALIFIKASJONER Entreprenørskap, innovasjon, bedriftsrettede virkemidler og næringsutvikling. Erfaringsbasert kunnskap innen ledelse og organisasjonsutvikling i kunnskapsbedrifter og offentlig virksomhet. Utdanning År Philosophiae doctor (Ph.D.) Cand. merc. Siviløkonom Høgskolekandidat Gradsavhandlinger Doktorgrad i bedriftsøkonomi (entreprenørskap og innovasjon), Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (tidl. Høgskolen i Bodø ) Hovedfag i bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (tidl. Høgskolen i Bodø ) Siviløkonomutdanningen i Bodø m/fordypning i Innovasjon og iverksetting, Høgskolesenteret i Nordland, Bodø Økonomisk/administrativt studium m/fordypning i Regional økonomi og distriktsplanlegging, Nordland distriktshøgskole, Bodø Dynamiske kapabiliteter i små og mellomstore bedrifter. Doktorgradsavhandling, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (tidl. Høgskolen i Bodø), Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering. Hovedfagsoppgave, Hovedfag i bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland (tidl. Høgskolen i Bodø), 2003 Boligsamvirke og strategi. Om en mulig strategi for Bodø boligbyggelag. Siviløkonomoppgave, Siviløkonomutdanningen i Bodø, Høgskolen i Bodø, 1987 Praksis/Stilling - Seniorforsker Nordlandsforskning Forskningsleder Nordlandsforskning Stedfortreder for direktør Nordlandsforskning Seniorforsker Nordlandsforskning Stipendiat Høgskolen i Bodø/Handelshøgskolen ( ) Seniorrådgiver Nordlandsforskning, (bistilling 20 %, )

2 - Kommunalpolitiker Bodø kommune (40 prosent frikjøpt) Prosjektleder Nordland fylkeskommune, Bodø ( ) Kontorsjef Nordlandsforskning ( ) Adm. direktør (kst) Nordlandsforskning (tils. ca 10 mnd.) 1994, , Økonomisjef Bodø boligbyggelag Direktør (kst.) Bodø boligbyggelag (7 mnd.) Førstekonsulent Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen og Nordnorsk Oljeråd, Fellessekretariatet, Bodø - Konsulent Bodø lærerhøgskole Førstesekretær/Adm.sekr. Nordland distriktshøgskole Bankassistent Oslo Sparebank

3 Styre- og tillitsverv (utvalgte) Forretningsvirksomhet - Styremedlem KUN Senter for kunnskap og likestilling Styreleder Bodø kommunale pensjonskasse Nestleder Bodø kommunale pensjonskasse Medlem Representantskapet, Salten forvaltning IKS Medlem Representantskapet, Salten Brann IKS Medlem Representantskapet, Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS Medlem Representantskapet, Salten kommunerevisjon IKS Styremedlem Destinasjon Bodø 2002 / Medlem Rep.skapet, Interkommunalt renovasjonsselskap i Salten. (IRIS) Leder Representantskapet, Interkommunalt arkiv for Nordland Faglige verv - Styreleder Norsk evalueringsforening/norwegian Evaluation Society Prosjektleder/styreleder Opplevelser i nord/ Northern Insights (Forskningsløft nord, Norges forskningsråd) - Styremedlem Styringsgruppen for Opplevelser i nord/ Northern Insights WP-leder Opplevelser i nord, WP 3: Fra ressurser til turistopplevelser Medlem Styringsgruppa for Reisemålsutvikling i Bodø Vararepresentant Styringsgruppen for VRI Virkemiddel for regional FoU og innovasjon - Styremedlem Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv-novadis Styremedlem Styringsgruppen for Arenaprosjektet Innovative opplevelser Representant Statistisk Sentralbyrås (SSB) Brukerforum for regnskapsstatistikk og foretaksdemografi Kommunalpolitisk virksomhet - Bystyremedlem Bodø bystyre Varamedlem Bodø bystyre Nestleder Kontrollkomiteen Bodø kommune Medlem Styringsgruppen for omstilling i Bodø kommune Leder Administrasjonsutvalget, Bodø kommune Leder Forhandlingsutvalget, Bodø kommune Pågående forskningsprosjekter Opplevelser i Nord/Northern Insights, finansiert av Norges forskningsråd, hovedprosjektleder, Increased creation of value of land and sea-based tourism enterprises in the High North, delprosjektleder WP 1.3, Opplevelser i Nord/Northern Insights, Utvikling av en norsk reiselivsmonitor. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud (prosjektledelse), finansiert av RFF Oslofjordfondet og fylkeskommunene Buskerud og Nordland, Vitenskapelige artikler (peer review) Clausen, T.H., Korneliussen, T. & Madsen, E.L. (2013). Modes of innovation, resources and their influence on product innovation: Empirical evidence from R&D active firms in Norway. Technovation: 33(6/7): Madsen, E.L. (2012). Entrepreneurship and dynamic capabilities. An empirical testing. International Journal of Technology, Intelligence and Planning, 8(4): Grande, J., Madsen, E.L. & Borch, O.J The relationship between resources, entrepreneurial orientation and performance in farm-based ventures. Entrepreneurship & Regional development, 23( 3), Borch, O. J. & Madsen, E. L Dynamic capabilities facilitating innovative strategies in SMEs. International Journal of Technoentrepreneurship, 1(1): Madsen, E. L The significance of sustained entrepreneurial orientation on performance of firms - A longitudinal analysis. Entrepreneurship & Regional Development, 19(2):

4 Fagartikler (i poenggivende tidsskrift) Madsen, E.L Dynamiske kapabiliteter: Verktøy for endring i etablerte bedrifter. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 12(3): Madsen, E. L Ressursbasert teori, innovasjon og bedriftsutvikling. BETA Tidsskrift for bedriftsøkonomi (Scandinavian Journal of Business Research), 2006(1): Borch, O.J., Madsen, E.L. og Rasmussen, E Strategisk entreprenørskap organisatoriske mekanismer for nyskapning i etablerte foretak. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 8(2): Madsen, E. L Offentlig støtte for innovasjon kan det gis noen anbefaling om hvilke bedrifter som bør støttes? Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 6(2): Bøker Alsos, G.A., Eide, D. og Madsen, E.L. (red.) (2014). Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 380 sider. Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (red.) (2013). Evaluering - Tradisjon, praksis, mangfold, Bergen: Fagbokforlaget. 285 sider. Bokkapitler og publiserte konferansepaper Madsen, E.L. & Vinogradov, E. (akseptert) Forretningsmodeller innenfor gårdsturisme. I Jensen, Ø. & Skallerud, K. (red.), Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen, Oslo: Cappelen Damm forlag Clausen, T.H. & Madsen, E.L. (2014). Innovations, their Knowledge Sources and Effects in Experience Based Tourism. In Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. (red.) Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, s: Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. (2014). Introduction: Innovation in tourism industries. I Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. (red.) Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, s: Madsen, E.L., Alsos, G.A., Clausen, T.H, Ljunggren, E. (2013). Evaluering av næringsrettede virkemidler et spørsmål om addisjonalitet. I Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (red.), Evaluering - Tradisjon, praksis, mangfold, Bergen: Fagbokforlaget. s: Halvorsen, A.H. & Madsen, E.L. (2013). Styring og læring gjennom evaluering. I Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (red.), Evaluering Tradisjon, praksis, mangfold, Bergen: Fagbokforlaget. s: Madsen, E.L. & Clausen, T.H. (2013). Bruken av og erfaringene med forvaltningsrevisjon i norske kommuner. I Halvorsen, A.H., Madsen, E.L. & Jentoft, N. (red.), Evaluering - Tradisjon, praksis, mangfold, Bergen: Fagbokforlaget. s: Clausen, T. H. & Madsen, E. L. (2011). Entrepreneurial orientation and firm performance: a dynamic perspective. Frontiers of Entrepreneurship Research: Vol. 31: Iss. 12, Article 1. Available at: (fagfellevurdert) Madsen, E.L A dynamic capability framework Generic types of dynamic capabilities and their relationship to entrepreneurship. I Wall, S., Zimmermann, C., Klingebiel, R. and Lange, D. (eds.) Strategic Reconfigurations: Building Dynamic Capabilities in Rapid-Innovation-Based Industries. Cheltenham: Edward Elgar. (fagfellevurdert) Brastad, B. & Madsen, E.L Kundeeffektundersøkelsenes historie og utvikling. I Furre, H. (red.) Kapital og kompetanse til nytte. Oppsummering av 10 års kundeundersøkelser i Innovasjon Norge, Oxford Research, Nordlandsforskning og Møreforskning Molde, s: (redaksjonelt vurdert) Brastad, B. & Madsen, E.L Etterundersøkelsene - Resultater av prosjektene. I Furre, H. (red.) Kapital og kompetanse til nytte. Oppsummering av 10 års kundeundersøkelser i Innovasjon Norge, Oxford Research, Nordlandsforskning og Møreforskning Molde, s: (redaksjonelt vurdert) Alsos, G.A., Claussen, T., Ljunggren, E. & Madsen, E. L Atferdsaddisjonalitet: I hvilken grad har SkatteFUNN ført til endret FoU-atferd i bedriftene? I Cappelen, Å., Fjærli, E., Foyn, F., Hægeland, T., Møen, J, Raknerud, A og Marina Rybalka, M. (red.) Evaluering av SkatteFUNN Sluttrapport. Rapport 2008/2, Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway), Oslo Kongsvinger Madsen, E. L., Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E., & Brastad, B Developing entrepreneurial orientation - The role of dynamic capabilities and intangible resources, in Gillin, L. M.(ed.), Regional Frontiers of Entrepreneurship Research 2007, Swinburne University, Melbourne, VIC. s: , (fagfellevurdert) 4

5 Borch, O.J., Madsen, E.L. & Rasmussen, E. 2006/2012. Strategisk entreprenørskap Verktøy for utvikling i etablerte bedrifter. I Jenssen, I.J., Kolvereid, L. og Erikson, T. (red.) Perspektiver på entreprenørskap, Kristiansand: Høyskoleforlaget, s: Ny utgave 2012, s: , Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. (fagfellevurdert) Madsen, E. L. & Brastad, B Behavioral Additionality of Innovation Norway s Financial Support Programmes. In OECD book: Government R&D Funding and Company Behaviour: Measuring Behavioural Additionality. Paris: OECD Publishing. (redaksjonelt vurdert) Brastad, B. & Madsen, E.L Resources, Strategy and Entrepreneurial Orientation: Differences among Agricultural-related Firms and "Ordinary" Firms. In Bremmers, H.J., S.W.F. Omata, J.H. Trienekens and E.F.M. Wubben (eds.) Dynamics in Chains and Networks. Proceedings of the sixth International conference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food Industry. Wageningen: Wageningen Academic Publishers. (fagfellevurdert) Madsen, E. L. & Nilsen, T Intraprenørskap - En ny metode for nyskapning. I Kolvereid, L., Jenssen, S.A, Olsen, B. (red.) Innovasjon og iverksetting. Oslo: Bedriftsøkonomens forlag. Forskningsrapporter Madsen, E. L., Vinogradov, E., Kjelsberg, M., & Clausen, T. H Gårdsturisme i Nordland, NF-rapport 14/2011, Bodø: Nordlandsforskning. Clausen, T.H. og Madsen, E.L Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner. NF-rapport 13/2009, Bodø: Nordlandsforskning. Grünfeld, L., Clausen, T. H., Grimsby, G. og Madsen, E.L Veksthus eller såkorn til spille? Evaluering av ordningen for såkornfond under Innovasjon Norge. MENON Business Economics/ Nordlandsforskning. Madsen, E.L., Løvland, J., Clausen, T.H., Furre, H. og Brastad, B Marint verdiskapingsprogram: Mål-, resultatstyrings- og evalueringssystem samt nullpunktsanalyse. NF-rapport 3/2008, Bodø: Nordlandsforskning, i samarbeid med Oxford Research. Alsos, G.A., Clausen, T., Ljunggren, E. og Madsen, E.L Evaluering av SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet. Har SkatteFUNN ført til endret FoU-adferd i bedriftene? NF-rapport 13/2007, Bodø: Nordlandsforskning. Ljunggren, E., Brastad, B., Madsen, E.L. og Alsos, G.A., SkatteFUNN og bedriftene. Kartlegging av bedriftene ved oppstart av SkatteFUNN-prosjektet. NF-rapport 12/2006, Bodø: Nordlandsforskning. Madsen, E.L & Brastad, B Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge Etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i NF-rapport 9/2006, Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E.L & Brastad, B Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge Etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i NF-rapport 6/2005, Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E.L & Brastad, B Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler - Etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i NF-rapport 13/2004, Nordlandsforskning, Bodø. Også utgitt på engelsk som NF-report 03/2005: The effects of SND s (Innovation Norway s) financial support for businesses Follow-up study in 2004 of companies which received SND financing in Brastad, B., Bullvåg, E.; Madsen, E.L. & Øines, T Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i NF-rapport nr 21/2003, Nordlandsforskning, Bodø. Brastad, B., Bullvåg, E. & Madsen, E.L Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler - Etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i NF-rapport nr 16/2003, Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E.L. og Brastad, B SNDs regionstyrer. En undersøkelse om regionstyrenes rolle og funksjon i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. NF-rapport nr 11/2003, Nordlandsforskning, Bodø. Brastad, B., Bullvåg, E. & Madsen, E.L Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i NF-rapport nr 15/2002, Nordlandsforskning, Bodø. Trygstad, S. & Madsen, E. L Skranker i arbeidslivet. En problemfokusert studie av lederes hverdag i åtte norske kommuner. NF-rapport nr 15/2001, Nordlandsforskning, Bodø Brastad, B., Bullvåg, E. & Madsen, E. L Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i NF-rapport nr 12/2001, Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E. L Lønner det seg? En sammenligning av lønn og tilleggsgoder og arbeidsgiverens personalkostnader for noen utvalgte yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. NF-rapport nr 5/2001, Nordlandsforskning, Bodø Borch, O. J., Brastad, B., Bullvåg, E. & Madsen, E. L Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler. Førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i NF-rapport nr 27/2000, Nordlandsforskning, Bodø 5

6 Madsen, E. L Kommunene og kvalitetsutvikling i skolen. NF-rapport nr 5/2000, Nordlandsforskning, Bodø Andersen, O. J., Brattvoll, M., Høydahl, E., Karlsen, A., Madsen, E. L., Mariussen, Å. & Størkersen, J. R Evaluering av arbeidet med omstilling i kommuner/regioner med ensidig næringsgrunnlag. NF-rapport 5/97, Nordlandsforskning, Bodø Arbeidsnotater og utredninger Waldahl, R.W., Madsen, E.L. og Rønning, L Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge. NF-arbeidsnotat 1002/2013, Bodø: Nordlandsforskning. Bulanova, O. og Madsen, E.L ERAWATCH Country Fiche 2012: Norway, ERAWATCH Network Nordland Research Institute Bulanova, O. og Madsen, E.L ERAWATCH Country Reports 2012: Norway, ERAWATCH Network Nordland Research Institute Bulanova, O. og Madsen, E.L Kartlegging av maritime næringer i Nordland. NF-arbeidsnotat 1006/2012, Bodø: Nordlandsforskning. Clausen, T.H., Madsen, E.L. og Vinogradov, E Midtveisundersøkelse blant bedriftene i ARENA Innovative opplevelser. NF-arbeidsnotat 1011/2010, Bodø: Nordlandsforskning. Clausen, T.H., Madsen, E.L. og Vinogradov, E Innovasjonsundersøkelse blant bedrifter innen opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland. NF-arbeidsnotat 1010/2010, Bodø: Nordlandsforskning. Madsen, E.L. og Rønning, L Challenges for succession in family firms Perspectives and research questions. NF-arbeidsnotat 1008/2010, Bodø: Nordlandsforskning. Finstad, N., Madsen, E.L., Lindeløv, B., Ljunggren, E. og Mariussen, Å Innovasjon gjennom samhandling. En komparativ studie av næringsklyngene i VRI-Nordland. NF-arbeidsnotat 1010/2009, Bodø: Nordlandsforskning Vinogradov, E og Madsen, E.L Kartlegging av behovet for studenthotell i Bodø. NF-arbeidsnotat 1009/2009, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E.L. og Vestrum, I. K Kartlegging av entreprenørskapstiltak. NF-arbeidsnotat 1012/2008, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E.L., Rønning, L. og Wiborg, A Generasjonsskifte - utfordringer for gårdsbruk og småbedrifter. NF-arbeidsnotat 1009/2008, Bodø: Nordlandsforskning Lindeløv, B. og Madsen, E.L Referat fra samhandlingsseminar for bedrifter i Glomfjord Industripark. NF-arbeidsnotat 1020/2007, Bodø: Nordlandsforskning Pettersen, L. T. og Madsen, E.L Referat fra strategiseminar Meløy Bedriftsservice AS. NF-arbeidsnotat 1001/2007, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E.L Muligheter og utfordringer for Glomfjord Industripark. Om grunnlaget for videreutvikling av framtidig felles infrastruktur og tjenestetilbud. NF-arbeidsnotat 1011/2007, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E. L Bedriftsutvikling i et strategisk entreprenørskapsperspektiv. Teoretisk rammeverk for studier av nyskapning i etablerte bedrifter (Working Paper No. 4/2006): Handelshøgskolen i Bodø, Høgskolen i Bodø. Madsen, E. L Forutsetninger for multivariat dataanalyse. Testing av data fra en spørreundersøkelse blant bedrifter som har mottatt lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge til utviklingsprosjekter (Working Paper No. 5/2006): Handelshøgskolen i Bodø, Høgskolen i Bodø Madsen, E. L The significance of sustained entrepreneurial orientation on performance of firms- A longitudinal analysis. Working Paper no 3/2005, Handelshøgskolen i Bodø. Madsen, E.L. og Brastad, B The effects of Innovation Norway s financial support for businesses. NF-Working Paper, no 1010/2005, Bodø, Nordland Research Institute Alsos, G.A., Ljunggren, E. og Madsen, E.L Innovasjon i tjenestesektoren perspektiver og konkretiseringer. NF-arbeidsnotat nr 1007/2004, Nordlandsforskning, Bodø. Madsen, E.L Ressursbasert teori som forklaring av interne forhold i bedriften. Nyttig innfallsvinkel for å studere entreprenørskap i bedrifter? I Gilje, N. og Ingebrigtsen, S. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. Working Paper no. 8/2004, Handelshøgskolen i Bodø, Borch, O.J. og Madsen, E.L. (red.) Utfordringer innen regionalt næringsutviklingsarbeid: Rapport fra seminaret Regional næringsutvikling og distriktspolitiske virkemidler, Bodø, 15. og 16. okt NFarbeidsnotat nr 1013/2003, Bodø: Nordlandsforskning Madsen, E. L Bedriftsressurser og entreprenøriell orientering. NF-arbeidsnotat nr 1006/2003, Nordlandsforskning, Bodø, Madsen, E. L Offentlig støtte for innovasjon Kan det gis noen anbefaling om hvilke bedrifter som bør støttes? NF-arbeidsnotat nr 1003/2002, Nordlandsforskning, Bodø,

7 Finstad, N., Madsen, E. L. & Wiborg, A Nye muligheter for forskning? Om muligheter og utfordringer ved en samling av oppdragsforskningen ved Nordlandsforskning og Høgskolen i Bodø. Upublisert notat. Nordlandsforskning Madsen, E. L Om et nasjonalt ressurs- og forskningssenter innen olje/fisk/miljøområdet. Argumenter for og forslag til forretningsplan og videre arbeid. Utredning fra et utvalg oppnevnt av fylkesutvalget i Nordland , Bodø: Nordland fylkeskommune Madsen, E. L Beredskap og overvåking. En kartlegging og vurdering av muligheter, Nordland fylkeskommune, Bodø Madsen, E. L Oppdragsgivernes oppfatninger av Nordlandsforskning. NF-arbeidsnotat 1013/97. Nordlandsforskning, Bodø Madsen, E. L Anvendt stillingstilpasning i et brukerperspektiv. Om stillingsbetegnelser og kompetansekrav i instituttsektoren. NF-arbeidsnotat 1008/96. Nordlandsforskning, Bodø. Madsen, E. L Kvalifisering på dagsorden. Om Forskerakademi og organisering av forskerutdanning/ kvalifisering ved Høgskolesenteret i Nordland og Nordlandsforskning. NF-arbeidsnotat 1002/94. Nordlandsforskning, Bodø. Madsen, E. L Diagnose: Veltilpasset, men rastløse. En arbeidsmarkedsundersøkelse blant uteksaminerte spesialsykepleiere fra Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie, Bodø Madsen, E. L Arbeidsrapport: Industri. Fylkesplan for Nordland Nordland fylkeskommune, Bodø. Madsen, E. L Forskning og utdanning. I Ny giv i nord. Et landsdelsprogram for Nord-Norge. Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen, Bodø. Madsen, E. L Aksjon Nord-Norge. Rammen for en utviklingsplan for nord-norsk næringsliv. Bodø: Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen. Madsen, E. L Diagnose: Veltilpasset, men rastløse. En arbeidsmarkedsundersøkelse blant uteksaminerte spesialsykepleiere fra Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie Statens spesialskole i psykiatrisk sykepleie, Bodø Madsen, E. L Nordlandssykepleieren og arbeidsmarkedet. Nordland fylkes sykepleieskole, Bodø Madsen, E. L Kandidatundersøkelsen Bodø lærerhøgskole Madsen, E. L Innstilling om journalist-/medieutdanning. Nordland distriktshøgskole, Bodø Madsen, E. L Innstilling om et studietilbud i samfunnsinformasjon. Nordland distriktshøgskole, Bodø Madsen, E. L Kandidatundersøkelsen 1979: kandidatene som gikk ut fra Nordland distriktshøgskole høsten 1978 og våren Bodø: Nordland distriktshøgskole, S: 20 Madsen, E. L Kandidatundersøkelsen 1978: kandidatene som gikk ut fra Nordland distriktshøgskole høsten 1976 og våren Bodø: Nordland distriktshøgskole, s: 13 Madsen, E. L "Det e her vi høre tel." Arbeidsmarkedsundersøkelse blant uteksaminerte kandidater fra Nordland DH og lærerhøgskolene i Bodø og Nesna. Bodø: Høgskolestyret i Nordland Madsen, E. L "Det er ingenting å være redd for."1976-kullets møte med samfunnet etter endt studium. Nordland distriktshøgskole, Bodø Paper presentert på internasjonale forskerkonferanser Madsen, E.L. & Wiggen, O. (2014) Entrepreneurship in experience-based tourism firm. 23 rd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Copenhagen, October 1-4, 2014 Madsen, E.L. Retaining entrepreneurship in maturing family businesses. Paper presentert på 34 th Babso College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), Ivey Business School, London, Ontario, Canada, June 4-7, Madsen, E.L. og Vinogradov, E. (2013). Business model innovation in agritourism. 22 nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bodø & Lofoten Islands, September 24-27, 2013 Clausen, T. H., Vinogradov E. og Madsen, E.L Effectuation and causation as a predictor of entrepreneurial orientation in small businesses. RENT XXVI - Research in Entrepreneurship and Small Business, Lyon, November 21-23, Madsen, E.L. & Clausen, T.H Forvaltningsrevisjon som evaluering i kommunal sektor: funksjon, behandlingprosess og oppfølging. 1. Nordiske evalueringskonferanse, Universitetet i Ålborg, Juni. Madsen, E.L, Rønning, L & Waldahl, R.H Family firms and family farms and associated challenges for business succession, International Family Enterprise Research Academy /IFERA, Bordeaux, France, 7

8 June 26-29, 2012 Alsos, G.A., Clausen, T.H., Ljunggren, E og Madsen, E.L FoU-subsidier og adferdsaddisjonalitet: Betydningen av bedriftens innovative kapasitet, Pre-Paperseminaret Tendenser i norsk evaluering, Norsk evalueringsforening/universitetet i Agder/ Nordlandsforskning, Scandic Oslo Airport Hotel, 31. aug Clausen, T.H. & Madsen, E.L Entrepreneurial orientation and firm performance: a dynamic perspective. 31 th Babson College Entrepreneurship Research Conference, Syracuse University, Whitman School of Management, NY, USA, June 8-11, Madsen, E.L. & Isaksen, E.J Dynamic capabilities and business performance. A longitudinal study. 31 th Babson College Entrepreneurship Research Conference, Syracuse University, Whitman School of Management, NY, USA, June 8-11, 2011 Madsen, E.L Entreprenurship and dynamic capabilities. 29 th Babson College Entrepreneurship Research Conference, Babson College, Wellington, MA, USA, June 3-6, 2009 Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E. & Madsen, E. L Dynamic Capabilities Conceptualization and Operationalization. Presented at The Academy of Management Conference, Anaheim, USA, August 8-13, Alsos, G.A., Clausen, T.H., Ljunggren, E. & Madsen, E.L Input, Output and Behavioural Additionality: Concepts and relationships. Presented at Danish Research Unit for Industrial Dynamics - DRUIDs 25 th Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation, Copenhagen, June 17 20, Grande, J., Madsen, E.L. & Borch, O.J The relationship between resources, entrepreneurial orientation and performance in farm-based ventures in Norway. RENT XXI- Research in Entrepreneurship and Small Business, Cardiff, November 22-23, Grande, J., Madsen, E.L. & Borch, O.J Entrepreneurial orientation and performance on Norwegian farms. NJF 23rd Congress Trends and perspectives in Agriculture, Copenhagen, June 26-29, NJF report, vol. 3, no. 2 pp Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E. & Madsen, E. L The dynamic capability concept and its operationalization, 27 th Babson College Entrepreneurship Research Conference at IE Business School, Madrid, Spain, June 7 9, Madsen, E. L., Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E., & Brastad, B Developing entrepreneurial orientation - The role of dynamic capabilities and intangible resources RENT XX: Research in entrepreneurship and small businesses. Brussels, Belgium, November 23-24, Madsen, E. L., Alsos, G. A., Borch, O. J., Ljunggren, E., & Brastad, B Developing entrepreneurial orientation. Oslo Research Workshop on Entrepreneurship, Innovation and Innovation Policy - a Look at SMEs, BI Norwegian School of Management, Oslo, October 9-10, Madsen, E.L, Borch, O. J. and Wiklund, J Developing Dynamic Capabilities in Small Firms. The role of entrepreneurial orientation, entrepreneurial activities and firm resources. 26 th Babson College Entrepreneurship Research Conference, Indiana University, Kelley School of Business, Bloomington, Indiana, USA, June 7-10, Borch, O.J. and Madsen, E.L Dynamic capabilities and strategic entrepreneurship An empirical study of innovative SME s. 25 th Babson College Kauffman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Babson College, Wellington, MA, USA, June Borch, O.J. and Madsen, E.L Dynamic capability and strategic entrepreneurship the need for industry differentiated government support programs. RENT-Research on Entrepreneurship Conference, Copenhagen, November 25-26, Borch, O.J. and Madsen, E.L Strategic entrepreneurship within SME s the role of government support programs. 2 nd European Summer University, Twente, Netherlands, September 2004 Madsen, E.L Resources, Long-Term Entrepreneurial Orientation, and Firm Performance. 13 th Nordic Conference on Small Business Research, Tromsø, June 2004 Madsen, E.L Strategic entrepreneurship and growth in SMEs On the significance of financial support counselling from the public support system. Paper presented at the doctoral track at: 13 th Nordic Conference on Small Business Research, Tromsø, June, 2004; 2 nd European Summer University, Twente, Netherlands, Sept. 2004; RENT-Research on Entrepreneurship Conference, Copenhagen, November 25-26, Kronikker/debattinnlegg - Feil å satse på reiselivsnæringen? Nordlys, 3. mai 2012, Avisa Nordland 12. mai 2012 (sammen med G. Alsos og E. Ljunggren) 8

9 - Potensial for gårdsturisme i Nordland? Reiselivskunnskap (www.reiselivskunnskap.no), 23. jan. 2012, (sammen med E. Vinogradov) - Gøy på landet. Kronikk, Avisa Nordland, 18. jan (sammen med E. Vinogradov) - Lakmustest for framtida? Kronikk, Avisa Nordland, 22. des, 2010 (sammen m/bjørkhaug, H. og Wiborg, A) - Fra den ene gårdbruker til den andre, Forskning.no, 13. des (sammen m/bjørkhaug, H. og Wiborg, A) - Eierskifte en framtidstest? Kronikk i Nationen, 6. des (sammen m/bjørkhaug, H. og Wiborg, A) - Kunnskap først - Vi trenger bredt anlagte analyser med fokus på sjø og land. (sammen med O. J. Borch), Avisa, Nordlys, Tromsø, 4. Febr (http://www.nordlys.no/debatt/kronikk/article ece?service=print) - Kunnskapshullene må tettes. (sammen med O. J. Borch), Avisa Nordland, Bodø, 19. jan. 2009, Rana Blad, Mo i Rana, 28.jan (http://www.ranablad.no/debatt/article ece) - Entreprenørskap lønner seg. Innaførr- Organ for Høgskolen i Bodø, nr 2/ Forskningskonsern til besvær. Avisa Nordland, Bodø, nov Innovasjonspolitikk med skylapper? (sammen med Alsos, G.A. og Ljunggren, E), Dagens Næringsliv, Oslo, 10. februar, Byprofilering. Nordlandsposten, Bodø, 10. februar Bodø på kartet i eliteserien. Nordlands Framtid, Bodø, Mot universitet i Nordland. Nordlandsposten, Bodø, 20. januar Behov for universitet i Nordland? Nordlands Framtid, Bodø, 23. januar Mot universitet i Nordland. Rana Blad, Mo i Rana, 27. januar Sett Nordland på kartet! Lofotposten, Svolvær, 5. januar Nordland på kartet. Nordlandsposten, Bodø, 21. desember Utfordringer for høgskolene i Nordland. Nordlands Framtid, Bodø, 17. juni Flere kompetansearbeidsplasser. Nordlandsposten, Bodø, 3. april Kunnskap for framtiden. Nordlandsposten, Bodø, 31. mars Det nordlandske universitet. Nordlandsposten, Bodø, 27. mars 1998 Formidling /foredrag Reiselivsforskning som konkurransefortrinn? Innspill til hvordan samarbeidet mellom reiselivsnæringa og forskningsmiljøene kan styrkes. Foredrag på Reiselivsdagene i Bodø, NHO Reiseliv Nord Norge, 16. sept Hvordan gå fram for å etablere prosjekter som involverer næringslivet og offentlige organ? Innlegg på EUnettverket til universitet og høgskoler, Universitetet i Nordland, 7. juni, Hovedfunn fra forskningsprosjektet "Utfordringer ved generasjonsskifte i gårdsbruk og familiebedrifter i distriktene". Sluttseminar. Arr. Nordlandsforskning, Universitet i Nordland, 30. mai 2013 Hvordan få evalueringene til å gi svarene beslutningstakerne trenger? Innlegg og deltakelse i paneldebatt på seminaret "Når steinene skal snus", Forum for forskning og forvaltning/norges forskningsråd og Norsk evalueringsforening, Litteraturhuset, Oslo, 21. nov Cruiseturisme økt verdiskapning for land og sjøbaserte reiselivsaktører. Cruise Norway årskonferansen 2012, Trondheim, okt Hva har betydning for generasjonsskifte i familiebedrifter og gårdsbruk? Kystnæringskonferansen 2012, Leknes, 1. okt Forvaltningsrevisjon som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner. Evalueringskonferansen 2012, Norsk evalueringsforening/eva-forum, Universitetet i Agder/Agderforskning, Kristiansand, sept. Presentasjon av forskningsprosjekt om eier- og generasjonsskifter. Innlegg på Næringslivets hovedorganisasjons (NHOs) eierskapskonferanse, mai 2012, Lysebu, Oslo Eierskifte i landbruket. Innlegg på seminar om «Hvordan nå målene om økt matproduksjon i Nordland»., arr. Nordland landbruksselskap, Fylkesmannen i Nordland, Norges forskningsråd, Nordland bonde- og småbrukarlag og Norges bondelag, april 2012, Mo i Rana Utfordringer ved eierskifte av landbrukseiendommer, Innlegg på seminar om Landbruk og levende bygder Hva viser forskningen? Norges forskningsråd, Oslo, 23. febr Hvorfor forskning på evaluering? Innlegg på møte i Departementenes forskningsutvalg, Kunnskapsdepartementet, Oslo, 16. febr Utfordringer ved generasjonsskifte i bedrifter og gårdsbruk. Innlegg NHOs Eierforum, Næringslivets hovedorganisasjon, Oslo, 14. febr Forskning, politikk og evaluering. Deltaker i paneldebatt, Evalueringskonferansen 2011, FAFO/EVA- Forum/Norsk evalueringsforening, Scandic Oslo Airport Hotel, 2. sept

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Curriculum Vitae Oppdatert 26.11.2013 Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet: Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb 5003 1432 Ås Tlf. +47 64965689 Curriculum Vitae 2009-02-23 Utdannelse: Dr.scient

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2007 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: 0H0Hpost@nifustep.no Internett 1H1Hhttp://www.nifustep.no

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

UTVIKLING AV DYNAMISKE KAPABILITETER I SMA OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

UTVIKLING AV DYNAMISKE KAPABILITETER I SMA OG MELLOMSTORE BEDRIFTER UTVIKLING AV DYNAMISKE KAPABILITETER I SMA OG MELLOMSTORE BEDRIFTER EINAR LIER MADSEN DOKTORGRADSAVHANDLING HANDELSHØGSKOLEN I BODØ Dynamiske kapabijiteter i små og mellomstore bedrifter Einar Lier Madsen

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

OVERSIKT OVER FORSKNINGEN

OVERSIKT OVER FORSKNINGEN OVERSIKT OVER FORSKNINGEN Forfatter Årstall Tittel Tema Funn D Este,P. and Perkmann,M. (2011) Why do academics engage with industry? The entrepreneurial university and individual motivations. J.Technol

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser NOTAT 2010:103 Tittel: Forfatter: Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Årsmelding 2014 Molden, september 2014

Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

Kunnskapsbehov om entreprenørskap og kjønn i orge

Kunnskapsbehov om entreprenørskap og kjønn i orge Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no -8049 BODØ Tel. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1031/08 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 13 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Oppdragsgiver:

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer