FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar 2012. Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer)"

Transkript

1 FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar 2012 Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer) Artiklar i vitskaplege tidsskrift eller bokkapittel med fagfellevurdering 2006 Alsos, G.A., Isaksen, E.J., Ljunggren, E., New venture financing and subsequent business growth in men and women led businesses. Entrepreneurship, Theory and Practice 30(5), doi: /j x. Print ISSN: Foss, L., Ljunggren, E., Women s entrepreneurship in Norway: Recent trends and future challenges. I: Brush, C.G., Carter, N.M., Gatewood, E.J., Greene, P.G., Hart, M.M. (red.) Growth Oriented Women Entrepreneurs and Their Business: A Global Research Perspective. Edward Elgar Publishing, s ISBN-10: ; ISBN-13: Borch, O.J., Førde, A., Rønning, L., Vestrum, I.K., Alsos, G.A., Resource configuration and creative practices of community entrepreneurs. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2(2), doi: / ISSN: * 1 Kumbhakar, S., Lien, G., Flaten, O., Tveterås, R., Impacts of Norwegian milk quotas on output growth: A modified distance function approach. Journal of Agricultural Economics 59(2), doi: /j x. Print ISSN: X; Online ISSN: Hardaker, J.B., Fleming, E., Lien, G., How should governments make risky policy decisions? The Australian Journal of Public Administration 68(3), doi: /j x. Print ISSN: Online ISSN: Rønning, L., Social capital - an asset or a liability to entrepreneurial activity? International Journal of Entrepreneurship and Small Business 7(2), doi: /IJESB ISSN: (Print), ISSN: (Online) Borch, O.J., Vestrum, Samfunnsentreprenøren og de gode hjelperne. I: Borch, O.J., Førde, A. (red.), Innovative bygdemiljø: Ildsjeler og nyskapingsarbeid. Fagbokforlaget, Bergen, s ISBN Rønning, L., Ljunggren, E., Wiklund, J., The community entrepreneur as a facilitator of local economic development. I: Karlsson, C., Johansson, B., Stough, R.R., (red.), Entrepreneurship and Regional Development: Local Processes and Global Patterns. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. ISBN: Vestrum, I., Rasmussen, E., A longitudinal study of community venture emergence through legitimacy building. I: Brush, C.G., Kolvereid, L., Widding, L.Ø., Sørheim, R. (red.), The Life Cycle of New Ventures - Emergence, Newness and Growth. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, s ISBN-10: ; ISBN-13: * betyr delfinansiering fra FARMENTRE. 1

2 2011 Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E., Welter, F., Introduction: Researching entrepreneurship in agriculture and rural development. I: Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E., Welter, F., (red.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, s ISBN: Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J., Entrepreneurship: Origins and returns. Labour Economics 18(2): doi: /j.labeco * Rønning, L., Social capital and new business start-ups: the moderating effect of human capital. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 12(2), doi: /ijesb Veidal, A., Flaten, O., Why do farm entrepreneurs sell at Farmers Markets? Insights from Norway. I: Alsos, G., Carter, S., Ljunggren, E, Welter, F., (red.) The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, s ISBN: Aksepterte artiklar og bokkapittel i trykk Vestrum, I., Alsos, G., Ljunggren, E. (forthcoming). Community entrepreneurship. I (eds) Carter, S., Jones-Evans, D., (red.), Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy, Prentice Hall. Flere artiklar og bokkapittel er innsende eller under arbeid Publiserte artiklar i andre vitskaplege og faglege tidsskrift Bøker (monografiar, lærebøker, antologiar (red.)) 2006 Alsos, G.A., Ljunggren, E., Kjønn og entreprenørskap. I: Spilling, O.R. (red.) Entreprenørskap på norsk, 2. utgave. Fagbokforlaget, Oslo, s ISBN: Foss, L., Ljunggren. E., Kvinners entreprenørskap i Norge. I: Jensen, J.I., Kolvereid, L., Erikson, T. (red.) Perspektiver på entreprenørskap. Høyskoleforlaget, Kristiansand, s ISBN: Flaten, O. Veidal A., Svennerud, M., Bondens marked en attraktiv markedskanal for nyskapende nisjeprodusenter? Resultater fra en spørreundersøkelse. NILF-rapport Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. ISBN Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E., Welter, F., (red.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. ISBN: Veidal, A., Gårdsbasert entreprenørskap En kvalitativ studie av muligheter, motiver og ressurser for entreprenørskap i landbruket. NILF-notat Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. ISBN

3 Publiserte foredrag frå internasjonale møte/konferansar 2005 Kjesbu, E., Flaten, O., Perceptions and impacts of FRAM-A: a Norwegian farm business development programme. Proceedings Part I from the 15th IFMA Congress, August 14-19, s Kumbhakar, S., Lien, G., Flaten, O., Tveterås, R., Output growth with quota schemes: The case of Norwegian dairy production. Paper prepared for presentation at the 23rd FIBE - Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, NHH, January 5-6, Web: Andre rapportar, foredrag og presentasjonar frå faglege møte 2005 Flaten, O., FARMENTRE: Farm entrepreneurship: the potential and challenges of farm-based new venturing. Presentasjon ved PhD-seminaret New perspectives on entrepreneurship, , Kjerringøy. Flaten, O. Kumbhakar, S., Lien, G., Tveterås, R., Changes in output growth during a period with quota scheme: The case of Norwegian dairy production. Presentasjon ved arbeidsseminar om Entrepreneurship in agriculture, , Nordlandsforskning, Bodø. Hegrenes, A., The need for strategic planning. Presentasjon ved NJF Seminar 362, Strategic Planning and Management on Farms, Vantaa, Finland. Hegrenes, A., Factors affecting the economy in milk and meat production. Presentasjon ved NJF Seminar 362, Strategic Planning and Management on Farms, Vantaa, Finland. Kjesbu, E., Flaten, O., Perceptions and impacts of FRAM-A: a Norwegian farm business development programme. Presentasjon ved 15th IFMA Congress, , Campinas - São Paulo, Brasil. Veidal, A., Research proposal: Farm-Based entrepreneurship in Norway. Presentasjon ved PhD-seminaret New perspectives on entrepreneurship, , Kjerringøy. Veidal, A., Opportunity recognition and sources of entrepreneurial opportunities for pluriactive entrepreneurs in the Norwegian agricultural sector. Presentasjon ved arbeidsseminar om Entrepreneurship in agriculture, , Nordlandsforskning, Bodø Flaten, O., Kumbhakar, S., Lien, G., Tveterås, R., Output growth with quota schemes: The case of Norwegian dairy production. Presentasjon ved fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner FIBE XXIII, , Norges Handelshøyskole, Bergen. Rønning, L., Ljunggren, E., Community entrepreneurship and social capital as a means to foster new business opportunities a case study from rural Norway. Paper presentert ved Nordisk konferanse for småbedriftsforskning, mai 2006, Stockholm. Rønning, L., Ljunggren, E., Community entrepreneurship and social capital How can new business ventures benefit? Paper presented at RENT XX - Research in Entrepreneurship and Small Business, , Brussels, Belgium. 3

4 Veidal, A., Farmers market an example of farm-based entrepreneurship - A conceptual framework and temporary research questions. Paper presentert ved Academic Writing Seminar, , Høgskolen i Bodø/Nordlandsforskning. Veidal, A., Entrepreneurial orientation of farmers at the Farmers Market Establishing theoretical foundation and questionnaire. Paper presentert ved Academic Wrinting Seminar , Høgskolen i Bodø/Nordlandsforskning. Veidal, A., Entreprenørskap i landbruket Presentasjon på PhD-kurs ved Høgskolen i Bodø i Vitenskapsteori og forskningsetikk , Høgskolen i Bodø. Vestrum, I.K., Small Business Research, Stockholm, mai Vestrum, I.K., European Summer University 2006, Finland, august Vestrum, I.K., Academy of management, Atlanta, USA, august Alsos, G.A., Borch, O.J., Førde, A., Rønning, L., Vestrum, I.K., Community entrepreneurship - the entrepreneurial process and resource acquisition. Paper presentert på 3 rd International Social Entrepreneurship Research Conference, , København. Carter, S., Ljunggren, E., Alsos, G., Portfolio entrepreneurship in practice: a comparative analysis of Norwegian and Scottish farm households. Paper presentert på workshop Frameworks for Entrepreneurial Research in Food, Agriculture and Rural Development, , Kansas City. Kjesbu, E., Hegrenes, A., Rye, S.K.P., Sjelmo, O., Stokke, K., Tilleggsnæringer og annen næringsaktivitet på yrkesmessig drevne gardsbruk. NILF-notat Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo.* Ljunggren, E., Community entrepreneurship: Building entrepreneurship-facilitating social capital. Paper presentert ved forskningsseminar , University of Strathclyde, Glasgow. Ljunggren, E., Rønning, L Community entrepreneurship: building entrepreneurshipfacilitating social capital. Paper presentert på workshop Frameworks for Entrepreneurial Research in Food, Agriculture and Rural Development, , Kansas City. Veidal, A Tacit knowledge and farm-based entrepreneurship. I Gilje, N., Ingebrigtsen, S. (red.), Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. Working paper 2/2007. Høgskolen i Bodø. Veidal, A., Tacit knowledge and the start-up of farm-based entrepreneurship. Presentasjon av paper på Phd-kurs ved Høgskolen i Bodø i Vitenskapsteori og forskningsetikk, Vestrum. I.K., Community entrepreneurship: development of a new community venture within a rural community context. Presentasjon ved Eden doctoral seminar on methods, techniques, and theories in entrepreneurship and innovation, , Brüssel. Vestrum, I.K., Rasmussen, E., Creating the resource-base for a new community venture. Paper presentert på ICBS (International Council for Small Business) 2007 World Conference, , Turku. Vestrum, I.K., Rasmussen, E Creating the resource-base for a new community venture. Paper presentert på den tredje nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning, , Bø i Telemark. 4

5 2008 Ljunggren, E., The community entrepreneur as a facilitator of local economic development. Key-note speaker på European Summer University, konferanse og PhDkurs, , Bodø. Ljunggren. E., Pettersen, L.T., The intermingling between the entrepreneur, the household and the business: an exploratory study on business start-up and business strategies. Paper presentert på the 15th Nordic Conference on Small Business Research, , Tallin. Mikkelsen, L.K., Hvordan lykkes som småskalaprodusent: En casestudie av fire osteprodusenter. Bachelorgradsoppgave i landbruksøkonomi og næringsutvikling. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer. Veidal, A., The effects of enterpreneurial orientation and market orientation on performance of small scale food producers. Paper presentert på the 15th Nordic Conference on Small Business Research, , Tallin. Vestrum, I.K., Rasmussen, E., From idea to community venture a resource dependency perspective. Paper presentert på Babson College Entrepreneurship Research Conference, , The University of North Carolina, Chapel Hill. Vestrum, I.K., Rønning. L., Borch, O.J., Alsos, G.A., The community venture in a rural community. Resource acquisition and action patterns in different action arenas. Paper presentert på Rural Entrepreneurship Conference, , Dumfries. Rønning, L Social capital and new business start-ups the moderating effect of human capital. Presentasjon ved RENT XXII Research in Entrepreneurship and Small Business in Covilhã, Portugal, November 19th 21st Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J., Entrepreneurship in Norway. Presentasjon ved University of Århus Entrepreneurship Conference, , Århus. Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J., Entrepreneurship in Norway. Presentasjon ved The Lofoten academic writing seminar, , Svolvær. Veidal, A., Flaten, O., Reasons for farm related entrepreneurship - an empirical study of producers at Farmers market in Norway. Presentasjon ved The Lofoten academic writing seminar, , Svolvær. Vestrum, I., Rasmussen, E., A longitudinal study of community venture emergence through legitimacy building. Presentasjon ved The Lofoten academic writing seminar, , Svolvær. Vestrum, I., Alsos G.A., Borch, O.J., Rønning, L., Resource acquisition strategies of community entrepreneurs. Skriveseminar ved HHB Vestrum, I., Rasmussen, E., A longitudinal study of community venture emergence A resource dependency perspective. Skriveseminar ved HHB Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J., Entrepreneurship: Orgins and Returns. Presentasjon ved Norges forskningsråd VEKSTFORSK seminar, , Oslo. Vestrum, I., Alsos G.A., Borch, O.J., Rønning, L., Resource acquisition strategies of community entrepreneurs. Paper presentert på seminar ved the Hunter Centre of Entrepreneurship, Strathclyde University Business School,

6 2010 Vestrum I., Combinations of goals in social ventures a stakeholder perspective. Paper presentert ved seminar på the Hunter Centre of Entrepreneurship, Strathclyde University Business School, Veidal, A., Competitive behaviour among farm entrepreneurs. Academic Writing Seminar, , Nordlandsforskning, Bodø. Veidal, A., Competitive behaviour among farm entrepreneurs. 16 th Nordic Conference on Small Business Research, Kolding, Denmark, May Jervell, A.M., Veidal, A., Linking marketing to entrepreneurship in small family farms. 16 th Nordic Conference on Small Business Research, Kolding, Denmark, May Vestrum, I., Rasmussen, E., A longitudinal study of community venture emergence A resource dependency perspective. Presentert på 2010 Academy of Management Annual Meeting, Montréal, Canada, Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E. Portfolio entrepreneurship: exploring business and household interactions. Paper som skal presenteres på RENT, , Bodø, Norge. Veidal, A., Korneliussen, T. The effects of entrepreneurial orientation and marketing orientation on performance in micro firms: a second order investigation. Paper presentert på academic writing seminar, Handelshøskolen i Bodø, , Bodø, Norge. Veidal, A., Korneliussen, T. The effects of entrepreneurial orientation and marketing orientation on performance in micro firms: a second order investigation. Paper presentert på RENT XXV konferansen, , Bodø, Norge. Vestrum, I., Joint dependence relationships between the community venture and community resource holders. Paper presentert på 2011 European Summer University, Sevilla, Belønnet med prisen for beste paper på konferansen. Resultatformidling Gjer greie for andre formidlingstiltak enn publiseringsverksemd (dvs. deltaking i allmennretta/brukarretta konferansar og møte, høyringar, utstillingar og liknande) for heile prosjektperioden. Formidlingstiltak retta mot relevante målgrupper 2007 Veidal, A., Produsentundersøkelse Bondens marked - evaluering og ringvirkninger Foreløpige resultater. Presentasjon ved Bondens marked samling Storaas gjestegaard, Jondalen, Kongsberg, Veidal, A., Bondens marked betydning for produsentene. Økonomi og entreprenørskap. Presentasjon ved åpent NILF-seminar om Bondens marked og alternative markedskanaler: Betydning for bonde, landbruk og forbruker, Oslo,

7 2009 Ljunggren, E., Rural and regional development in the Nordic regions. Conference on New Nordic Food from visions to realizations. Arr: The Nordic council of ministers, Nordic Innovation Centre and University of Copenhagen. Borupgaard, Danmark, 2-3. November Ljunggren, E., Innovasjon i mat- og turisme: næringsmuligheter og arbeidsplasser i distriktene. Innlegg på Nordisk Råds møte i Oslo 13.april 2010 for Kultur- og utdanningsutvalget, Næringsutvalget og Miljø- og naturressursutvalget Ljunggren, E., Alsos, G.A., Carter, S., 2011, Seminar i mars hos Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med lanseringen av The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Allmennretta formidlingstiltak (populærvitskaplege artiklar/høyringar/utstillingar m.m.) 2005 Ljunggren, E., Rønning, L., Hyttefolket uutnyttet ressurs. Nationen, (Kronikk) 2008 Flaten, O., Veidal, A., Myter om entreprenørskap. Nationen, (Kronikk) Mikkelsen. L.K., Grande, J., Flaten, O., Hvordan lykkes med småskalaforedling av mjølk? Buskap nr. 8/2008, s Flaten, O., Veidal, A., Entreprenørskap jo mer, jo bedre? Aftenposten, (Debattinnlegg i økonomidel.) 2011 Flaten, O., Tydelege mål trengst. Nationen, (Lesarbrev) For deltaking i arrangement: Arrangement arrangør Arrangementsdato Nyskapingskonferansen Grønn Næringsutvikling Fylkesmannen i Østfold, Østfold Bondelag, Innovasjon Norge, Østfold Fylkeskommune og Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim Hobøl, 6. april Asbjørn Veidal deltok. 7

8 Oppslag i massemedia: Namn på mediet type innslag Dato NRK Nordland Nettoppslag og innslag i distriktsnyheter, Forsker på landbruket NILF Nytt frå NILF, Nyskaping i landbruket - nytt strategisk forskningsprogram Brønnøysunds Avis Notis, Skal forske på landbruket Nationen Notis, Forsker på bondegründere NILF Nytt frå NILF, NILF-ansatte på konferanse i Brasil Dagbladet Intervju m/ola Flaten som en del av reportasjen Rett fra gård til gryte Saltenposten Reportasje om Ingebjørg Kluken Vestrum Tar doktograd på The groove Valley Ny tid Intervju m/ A. Veidal som en del av artikkel om kompetansebehov i landbruket Bondebladet Reportasje om evaluering Bondens marked Har kommet for å bli s. 23 Saltenposten Reportasje om Ingebjørg Kluken Vestrum Beiarn bidrar sterkt til doktorgrad Bondebladet Reportasje om resultater fra BM SIFO/NILF Bondens marked - større og oftere, takk Aftenposten Reportasje om BM-undersøkelsen Som varmt hvetebrød Bonden tjener bedre når han selger selv NILF Pressemelding Bønder i byen selger stadig bedre Landkreditt Bank - nett Om BM Bønder tjener mer på Bondens marked LMD - nett Nyhet Mat: Bondens marked vokser Norges Bondelag - nett Om BM Bønder i byen selger stadig bedre Norsk Bonde- og Bondens marked vokser Småbrukarlag nett Verdalingen Innherred Reportasje om BM Doblet omsetningen Folkeblad Handelsbladet HK Notis om BM Best i eget marked Bondebladet Reportasje om BM Bønder i byen selger stadig bedre Nr 2/2008 ( ) Nationen Reportasje om BM Marked til himmels Bonde og Småbrukar Reportasje om BM BM vokser fort nr. 4 NTBtekst; Omtalt i reportasjen Bondens marked godt mottatt av Gardsplassen.no; abcnyheter.no (3) byfolk Nationen Avhandlingsarbeidet til Ingebjørg Kluken Vestrum omtalt i helgereportasjen Jazz-campen i Beiarn - jazz-suksess i grøn bygd NRK Nord-Nytt Intervju med Ingebjørg Vestrum om Jazzcampen i Beiarn Oslopuls.no BM/NILF omtalt i reportasjen Bondekost i byen. Her er (Aftenposten) Nyhetsbyrået Newswire; Bedre gardsdrift: gardsplassen.no: overgang.no (4) Aftenposten LMD - nett Bondebladet.no Bondebladet høstens bondens marked BM/NILF omtalt i Høståpning for Bondens marked BM-undersøkelse omtalt i lørdagskommentaren En nasjonal ganefart s. 4 av debattredaktør Knut Olav Åmås BM-undersøkelse omtalt i Næringsutvikling: Sesongstart for Bondens marked BM-undersøkelse omtalt i Sesongstart for Bondens marked BM-undersøkelse omtalt i kronikk av Aud Slettehaug om Matspesialitetar festtaler og idealisme, s Dagsavisen BM-undersøkelse omtalt i reportasjen Kortreist vinner,

9 s. 24 Forskning.no Å drive restaurant på bygda, intervju med Elisabet Ljunggren NRK Nordnytt TV Oppslag om lokal produsert mat og lokal næringsaktivitet, Elisabet Ljunggren Troms Folkeblad Restaurantdrift på bygda, intervju med Elisabet Ljunggren Altaposten Reportasje Ongajoksætra med i forskningsprosjekt, intervju med Elisabet Ljunggren Bergens Tidene Lokale råvarer utan særleg profitt, oppslag med Elisabet Ljunggren NRK Radio Om rurale restauranter og lokal produsert mat, intervju Nordlandsakademiet med Elisabet Ljunggren Nordlandsforskning Beste paper til Ingebjørg Vestrum nilf.no Oppslag om Bondens marknad gjev verdifull kundekontakt LMD nettsider Oppslag om Verdifull kundekontakt på Bondens marknad Norsklandbruk.no Oppslag om Bondens marked gir verdifull kundekontakt Nationen.no Oppslag om Forskning viser at Bondens marked gir verdifull kundekontakt Nynorsk pressekontor Kundekontakt viktig på Bondens marknad Landkreditt Bank - nett Oppslag om Direkte kontakt med kunden Nationen Notis om Kundekontakten tel mest Gudbrandsdølen Notis om Verdifull kundekontakt på Bondens marked Dagningen Bondebladet Oppslag om Kundemøte viktigast på Bondens marked Andre resultat Rettleiing, kurs, undervising Nordlandsforskning arrangerte arbeidsseminaret Entrepreneurship in agriculture Forskerseminar oktober 2006 med faculty professor Sara Carter, University of Stirling, professor Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen i Bodø og professor Johan Wiklund, Jønkøping International Business School Ca 15 deltakere fra hele landet som presenterte papers Forskningsseminar september 2007 med faculty professor Sara Carter, University of Strathclyde, Glasgow, professor Paul Westhead, Durham Business School, Durham og professor Lars Kolvereid, Handelshøgskolen i Bodø. Ca 15 deltakere fra hele landet som presenterte papers. Publiseringsseminar med prof. II Sara Carter og prof II Johan Wiklund April 2008 med ca. 15 deltakere som presenterte egne papers. Seminar med prof. II Sara Carter, prof II Paul Westhead og prof II Johan Wiklund, mai Ca. 20 deltakere som presenterte egne papers. 9

10 Asbjørn Veidal var gjesteforeleser på UMB for masterstudenter, hovedkurs Entreprenørskap og Innovasjon, 19/ Ca 30 studenter tilstede. Presenterte generelle temaer om entreprenørskap og forskning, samt resultater fra Bondens marked-undersøkelsen. Ingebjørg Vestrum underviste en time på Strathclyde University Business School 2009/2010 innen kurset Social and Community entrepreneurship. Kursdeltaking Ingebjørg Vestrum: Deltakelse på ISBE conference november og doktorgradsseminar 6. november, Glasgow, Skottland Asbjørn Veidal og Ola Flaten deltok på ein nordisk konferanse om Rural entrepreneurship in the Nordic countries with an emphasis on tourism and Nordic food, Tranås badhotell, Sverige, august Gjesteopphald Elisabeth Ljunggren: Forskeropphold ved Stirling University, Skottland, januar-juli Ingebjørg Vestrum: To kortere gjesteopphold ved the Hunter Centre of Entrepreneurship, Strathclyde University Business School, Glasgow, Skottland, besøk til biveileder Jonathan Levie, desember 2007 og 28. januar 8.februar Forskeropphold samme sted fra november april Sara Carter er i hele perioden blitt lønnet av NF på II-er stilling av programmet (6 %). 10

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet: Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb 5003 1432 Ås Tlf. +47 64965689 Curriculum Vitae 2009-02-23 Utdannelse: Dr.scient

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Curriculum Vitae Oppdatert 26.11.2013 Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune?

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? NOTAT 2013 7 Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? BENTE SØRENSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2009 NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003

Vestlandsforsking. Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no. Årsmelding 2003 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Fax 57 67 61 90 Internett: www.vestforsk.no Årsmelding 2003 VESTLANDSFORSKING Mål Vestlandsforsking skal medvirke til utvikling og fornying i offentleg

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

20.5.2011. Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com. Curriculum Vitae.

20.5.2011. Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com. Curriculum Vitae. 20.5.2011 Torbjørn Trondsen, Nansenveien 20 A 9007 TROMSØ, Norway torbjorn@fishmarketing.com www.fishmarketing.com Personal data: Born: 130948, Married, 4 children Curriculum Vitae. Education: 1985. Dr.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2013. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2013 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift m. referee: 2004 1. Matusiak, B. The limits of the mirror box as an overcast sky simulator.

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer