FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar 2012. Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer)"

Transkript

1 FARMENTRE Publikasjonar og formidling per 30. januar 2012 Vitskaplege/faglege publikasjonar (ta med ISSN/ISBN-nummer) Artiklar i vitskaplege tidsskrift eller bokkapittel med fagfellevurdering 2006 Alsos, G.A., Isaksen, E.J., Ljunggren, E., New venture financing and subsequent business growth in men and women led businesses. Entrepreneurship, Theory and Practice 30(5), doi: /j x. Print ISSN: Foss, L., Ljunggren, E., Women s entrepreneurship in Norway: Recent trends and future challenges. I: Brush, C.G., Carter, N.M., Gatewood, E.J., Greene, P.G., Hart, M.M. (red.) Growth Oriented Women Entrepreneurs and Their Business: A Global Research Perspective. Edward Elgar Publishing, s ISBN-10: ; ISBN-13: Borch, O.J., Førde, A., Rønning, L., Vestrum, I.K., Alsos, G.A., Resource configuration and creative practices of community entrepreneurs. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2(2), doi: / ISSN: * 1 Kumbhakar, S., Lien, G., Flaten, O., Tveterås, R., Impacts of Norwegian milk quotas on output growth: A modified distance function approach. Journal of Agricultural Economics 59(2), doi: /j x. Print ISSN: X; Online ISSN: Hardaker, J.B., Fleming, E., Lien, G., How should governments make risky policy decisions? The Australian Journal of Public Administration 68(3), doi: /j x. Print ISSN: Online ISSN: Rønning, L., Social capital - an asset or a liability to entrepreneurial activity? International Journal of Entrepreneurship and Small Business 7(2), doi: /IJESB ISSN: (Print), ISSN: (Online) Borch, O.J., Vestrum, Samfunnsentreprenøren og de gode hjelperne. I: Borch, O.J., Førde, A. (red.), Innovative bygdemiljø: Ildsjeler og nyskapingsarbeid. Fagbokforlaget, Bergen, s ISBN Rønning, L., Ljunggren, E., Wiklund, J., The community entrepreneur as a facilitator of local economic development. I: Karlsson, C., Johansson, B., Stough, R.R., (red.), Entrepreneurship and Regional Development: Local Processes and Global Patterns. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. ISBN: Vestrum, I., Rasmussen, E., A longitudinal study of community venture emergence through legitimacy building. I: Brush, C.G., Kolvereid, L., Widding, L.Ø., Sørheim, R. (red.), The Life Cycle of New Ventures - Emergence, Newness and Growth. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, s ISBN-10: ; ISBN-13: * betyr delfinansiering fra FARMENTRE. 1

2 2011 Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E., Welter, F., Introduction: Researching entrepreneurship in agriculture and rural development. I: Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E., Welter, F., (red.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, s ISBN: Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J., Entrepreneurship: Origins and returns. Labour Economics 18(2): doi: /j.labeco * Rønning, L., Social capital and new business start-ups: the moderating effect of human capital. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 12(2), doi: /ijesb Veidal, A., Flaten, O., Why do farm entrepreneurs sell at Farmers Markets? Insights from Norway. I: Alsos, G., Carter, S., Ljunggren, E, Welter, F., (red.) The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, s ISBN: Aksepterte artiklar og bokkapittel i trykk Vestrum, I., Alsos, G., Ljunggren, E. (forthcoming). Community entrepreneurship. I (eds) Carter, S., Jones-Evans, D., (red.), Enterprise and Small Business. Principles, Practice and Policy, Prentice Hall. Flere artiklar og bokkapittel er innsende eller under arbeid Publiserte artiklar i andre vitskaplege og faglege tidsskrift Bøker (monografiar, lærebøker, antologiar (red.)) 2006 Alsos, G.A., Ljunggren, E., Kjønn og entreprenørskap. I: Spilling, O.R. (red.) Entreprenørskap på norsk, 2. utgave. Fagbokforlaget, Oslo, s ISBN: Foss, L., Ljunggren. E., Kvinners entreprenørskap i Norge. I: Jensen, J.I., Kolvereid, L., Erikson, T. (red.) Perspektiver på entreprenørskap. Høyskoleforlaget, Kristiansand, s ISBN: Flaten, O. Veidal A., Svennerud, M., Bondens marked en attraktiv markedskanal for nyskapende nisjeprodusenter? Resultater fra en spørreundersøkelse. NILF-rapport Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. ISBN Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E., Welter, F., (red.), The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. ISBN: Veidal, A., Gårdsbasert entreprenørskap En kvalitativ studie av muligheter, motiver og ressurser for entreprenørskap i landbruket. NILF-notat Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. ISBN

3 Publiserte foredrag frå internasjonale møte/konferansar 2005 Kjesbu, E., Flaten, O., Perceptions and impacts of FRAM-A: a Norwegian farm business development programme. Proceedings Part I from the 15th IFMA Congress, August 14-19, s Kumbhakar, S., Lien, G., Flaten, O., Tveterås, R., Output growth with quota schemes: The case of Norwegian dairy production. Paper prepared for presentation at the 23rd FIBE - Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, NHH, January 5-6, Web: Andre rapportar, foredrag og presentasjonar frå faglege møte 2005 Flaten, O., FARMENTRE: Farm entrepreneurship: the potential and challenges of farm-based new venturing. Presentasjon ved PhD-seminaret New perspectives on entrepreneurship, , Kjerringøy. Flaten, O. Kumbhakar, S., Lien, G., Tveterås, R., Changes in output growth during a period with quota scheme: The case of Norwegian dairy production. Presentasjon ved arbeidsseminar om Entrepreneurship in agriculture, , Nordlandsforskning, Bodø. Hegrenes, A., The need for strategic planning. Presentasjon ved NJF Seminar 362, Strategic Planning and Management on Farms, Vantaa, Finland. Hegrenes, A., Factors affecting the economy in milk and meat production. Presentasjon ved NJF Seminar 362, Strategic Planning and Management on Farms, Vantaa, Finland. Kjesbu, E., Flaten, O., Perceptions and impacts of FRAM-A: a Norwegian farm business development programme. Presentasjon ved 15th IFMA Congress, , Campinas - São Paulo, Brasil. Veidal, A., Research proposal: Farm-Based entrepreneurship in Norway. Presentasjon ved PhD-seminaret New perspectives on entrepreneurship, , Kjerringøy. Veidal, A., Opportunity recognition and sources of entrepreneurial opportunities for pluriactive entrepreneurs in the Norwegian agricultural sector. Presentasjon ved arbeidsseminar om Entrepreneurship in agriculture, , Nordlandsforskning, Bodø Flaten, O., Kumbhakar, S., Lien, G., Tveterås, R., Output growth with quota schemes: The case of Norwegian dairy production. Presentasjon ved fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner FIBE XXIII, , Norges Handelshøyskole, Bergen. Rønning, L., Ljunggren, E., Community entrepreneurship and social capital as a means to foster new business opportunities a case study from rural Norway. Paper presentert ved Nordisk konferanse for småbedriftsforskning, mai 2006, Stockholm. Rønning, L., Ljunggren, E., Community entrepreneurship and social capital How can new business ventures benefit? Paper presented at RENT XX - Research in Entrepreneurship and Small Business, , Brussels, Belgium. 3

4 Veidal, A., Farmers market an example of farm-based entrepreneurship - A conceptual framework and temporary research questions. Paper presentert ved Academic Writing Seminar, , Høgskolen i Bodø/Nordlandsforskning. Veidal, A., Entrepreneurial orientation of farmers at the Farmers Market Establishing theoretical foundation and questionnaire. Paper presentert ved Academic Wrinting Seminar , Høgskolen i Bodø/Nordlandsforskning. Veidal, A., Entreprenørskap i landbruket Presentasjon på PhD-kurs ved Høgskolen i Bodø i Vitenskapsteori og forskningsetikk , Høgskolen i Bodø. Vestrum, I.K., Small Business Research, Stockholm, mai Vestrum, I.K., European Summer University 2006, Finland, august Vestrum, I.K., Academy of management, Atlanta, USA, august Alsos, G.A., Borch, O.J., Førde, A., Rønning, L., Vestrum, I.K., Community entrepreneurship - the entrepreneurial process and resource acquisition. Paper presentert på 3 rd International Social Entrepreneurship Research Conference, , København. Carter, S., Ljunggren, E., Alsos, G., Portfolio entrepreneurship in practice: a comparative analysis of Norwegian and Scottish farm households. Paper presentert på workshop Frameworks for Entrepreneurial Research in Food, Agriculture and Rural Development, , Kansas City. Kjesbu, E., Hegrenes, A., Rye, S.K.P., Sjelmo, O., Stokke, K., Tilleggsnæringer og annen næringsaktivitet på yrkesmessig drevne gardsbruk. NILF-notat Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo.* Ljunggren, E., Community entrepreneurship: Building entrepreneurship-facilitating social capital. Paper presentert ved forskningsseminar , University of Strathclyde, Glasgow. Ljunggren, E., Rønning, L Community entrepreneurship: building entrepreneurshipfacilitating social capital. Paper presentert på workshop Frameworks for Entrepreneurial Research in Food, Agriculture and Rural Development, , Kansas City. Veidal, A Tacit knowledge and farm-based entrepreneurship. I Gilje, N., Ingebrigtsen, S. (red.), Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. Working paper 2/2007. Høgskolen i Bodø. Veidal, A., Tacit knowledge and the start-up of farm-based entrepreneurship. Presentasjon av paper på Phd-kurs ved Høgskolen i Bodø i Vitenskapsteori og forskningsetikk, Vestrum. I.K., Community entrepreneurship: development of a new community venture within a rural community context. Presentasjon ved Eden doctoral seminar on methods, techniques, and theories in entrepreneurship and innovation, , Brüssel. Vestrum, I.K., Rasmussen, E., Creating the resource-base for a new community venture. Paper presentert på ICBS (International Council for Small Business) 2007 World Conference, , Turku. Vestrum, I.K., Rasmussen, E Creating the resource-base for a new community venture. Paper presentert på den tredje nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning, , Bø i Telemark. 4

5 2008 Ljunggren, E., The community entrepreneur as a facilitator of local economic development. Key-note speaker på European Summer University, konferanse og PhDkurs, , Bodø. Ljunggren. E., Pettersen, L.T., The intermingling between the entrepreneur, the household and the business: an exploratory study on business start-up and business strategies. Paper presentert på the 15th Nordic Conference on Small Business Research, , Tallin. Mikkelsen, L.K., Hvordan lykkes som småskalaprodusent: En casestudie av fire osteprodusenter. Bachelorgradsoppgave i landbruksøkonomi og næringsutvikling. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer. Veidal, A., The effects of enterpreneurial orientation and market orientation on performance of small scale food producers. Paper presentert på the 15th Nordic Conference on Small Business Research, , Tallin. Vestrum, I.K., Rasmussen, E., From idea to community venture a resource dependency perspective. Paper presentert på Babson College Entrepreneurship Research Conference, , The University of North Carolina, Chapel Hill. Vestrum, I.K., Rønning. L., Borch, O.J., Alsos, G.A., The community venture in a rural community. Resource acquisition and action patterns in different action arenas. Paper presentert på Rural Entrepreneurship Conference, , Dumfries. Rønning, L Social capital and new business start-ups the moderating effect of human capital. Presentasjon ved RENT XXII Research in Entrepreneurship and Small Business in Covilhã, Portugal, November 19th 21st Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J., Entrepreneurship in Norway. Presentasjon ved University of Århus Entrepreneurship Conference, , Århus. Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J., Entrepreneurship in Norway. Presentasjon ved The Lofoten academic writing seminar, , Svolvær. Veidal, A., Flaten, O., Reasons for farm related entrepreneurship - an empirical study of producers at Farmers market in Norway. Presentasjon ved The Lofoten academic writing seminar, , Svolvær. Vestrum, I., Rasmussen, E., A longitudinal study of community venture emergence through legitimacy building. Presentasjon ved The Lofoten academic writing seminar, , Svolvær. Vestrum, I., Alsos G.A., Borch, O.J., Rønning, L., Resource acquisition strategies of community entrepreneurs. Skriveseminar ved HHB Vestrum, I., Rasmussen, E., A longitudinal study of community venture emergence A resource dependency perspective. Skriveseminar ved HHB Berglann, H., Moen, E., Røed, K., Skogstrøm, J., Entrepreneurship: Orgins and Returns. Presentasjon ved Norges forskningsråd VEKSTFORSK seminar, , Oslo. Vestrum, I., Alsos G.A., Borch, O.J., Rønning, L., Resource acquisition strategies of community entrepreneurs. Paper presentert på seminar ved the Hunter Centre of Entrepreneurship, Strathclyde University Business School,

6 2010 Vestrum I., Combinations of goals in social ventures a stakeholder perspective. Paper presentert ved seminar på the Hunter Centre of Entrepreneurship, Strathclyde University Business School, Veidal, A., Competitive behaviour among farm entrepreneurs. Academic Writing Seminar, , Nordlandsforskning, Bodø. Veidal, A., Competitive behaviour among farm entrepreneurs. 16 th Nordic Conference on Small Business Research, Kolding, Denmark, May Jervell, A.M., Veidal, A., Linking marketing to entrepreneurship in small family farms. 16 th Nordic Conference on Small Business Research, Kolding, Denmark, May Vestrum, I., Rasmussen, E., A longitudinal study of community venture emergence A resource dependency perspective. Presentert på 2010 Academy of Management Annual Meeting, Montréal, Canada, Alsos, G.A., Carter, S., Ljunggren, E. Portfolio entrepreneurship: exploring business and household interactions. Paper som skal presenteres på RENT, , Bodø, Norge. Veidal, A., Korneliussen, T. The effects of entrepreneurial orientation and marketing orientation on performance in micro firms: a second order investigation. Paper presentert på academic writing seminar, Handelshøskolen i Bodø, , Bodø, Norge. Veidal, A., Korneliussen, T. The effects of entrepreneurial orientation and marketing orientation on performance in micro firms: a second order investigation. Paper presentert på RENT XXV konferansen, , Bodø, Norge. Vestrum, I., Joint dependence relationships between the community venture and community resource holders. Paper presentert på 2011 European Summer University, Sevilla, Belønnet med prisen for beste paper på konferansen. Resultatformidling Gjer greie for andre formidlingstiltak enn publiseringsverksemd (dvs. deltaking i allmennretta/brukarretta konferansar og møte, høyringar, utstillingar og liknande) for heile prosjektperioden. Formidlingstiltak retta mot relevante målgrupper 2007 Veidal, A., Produsentundersøkelse Bondens marked - evaluering og ringvirkninger Foreløpige resultater. Presentasjon ved Bondens marked samling Storaas gjestegaard, Jondalen, Kongsberg, Veidal, A., Bondens marked betydning for produsentene. Økonomi og entreprenørskap. Presentasjon ved åpent NILF-seminar om Bondens marked og alternative markedskanaler: Betydning for bonde, landbruk og forbruker, Oslo,

7 2009 Ljunggren, E., Rural and regional development in the Nordic regions. Conference on New Nordic Food from visions to realizations. Arr: The Nordic council of ministers, Nordic Innovation Centre and University of Copenhagen. Borupgaard, Danmark, 2-3. November Ljunggren, E., Innovasjon i mat- og turisme: næringsmuligheter og arbeidsplasser i distriktene. Innlegg på Nordisk Råds møte i Oslo 13.april 2010 for Kultur- og utdanningsutvalget, Næringsutvalget og Miljø- og naturressursutvalget Ljunggren, E., Alsos, G.A., Carter, S., 2011, Seminar i mars hos Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med lanseringen av The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. Allmennretta formidlingstiltak (populærvitskaplege artiklar/høyringar/utstillingar m.m.) 2005 Ljunggren, E., Rønning, L., Hyttefolket uutnyttet ressurs. Nationen, (Kronikk) 2008 Flaten, O., Veidal, A., Myter om entreprenørskap. Nationen, (Kronikk) Mikkelsen. L.K., Grande, J., Flaten, O., Hvordan lykkes med småskalaforedling av mjølk? Buskap nr. 8/2008, s Flaten, O., Veidal, A., Entreprenørskap jo mer, jo bedre? Aftenposten, (Debattinnlegg i økonomidel.) 2011 Flaten, O., Tydelege mål trengst. Nationen, (Lesarbrev) For deltaking i arrangement: Arrangement arrangør Arrangementsdato Nyskapingskonferansen Grønn Næringsutvikling Fylkesmannen i Østfold, Østfold Bondelag, Innovasjon Norge, Østfold Fylkeskommune og Landbrukskontoret Hobøl, Spydeberg og Askim Hobøl, 6. april Asbjørn Veidal deltok. 7

8 Oppslag i massemedia: Namn på mediet type innslag Dato NRK Nordland Nettoppslag og innslag i distriktsnyheter, Forsker på landbruket NILF Nytt frå NILF, Nyskaping i landbruket - nytt strategisk forskningsprogram Brønnøysunds Avis Notis, Skal forske på landbruket Nationen Notis, Forsker på bondegründere NILF Nytt frå NILF, NILF-ansatte på konferanse i Brasil Dagbladet Intervju m/ola Flaten som en del av reportasjen Rett fra gård til gryte Saltenposten Reportasje om Ingebjørg Kluken Vestrum Tar doktograd på The groove Valley Ny tid Intervju m/ A. Veidal som en del av artikkel om kompetansebehov i landbruket Bondebladet Reportasje om evaluering Bondens marked Har kommet for å bli s. 23 Saltenposten Reportasje om Ingebjørg Kluken Vestrum Beiarn bidrar sterkt til doktorgrad Bondebladet Reportasje om resultater fra BM SIFO/NILF Bondens marked - større og oftere, takk Aftenposten Reportasje om BM-undersøkelsen Som varmt hvetebrød Bonden tjener bedre når han selger selv NILF Pressemelding Bønder i byen selger stadig bedre Landkreditt Bank - nett Om BM Bønder tjener mer på Bondens marked LMD - nett Nyhet Mat: Bondens marked vokser Norges Bondelag - nett Om BM Bønder i byen selger stadig bedre Norsk Bonde- og Bondens marked vokser Småbrukarlag nett Verdalingen Innherred Reportasje om BM Doblet omsetningen Folkeblad Handelsbladet HK Notis om BM Best i eget marked Bondebladet Reportasje om BM Bønder i byen selger stadig bedre Nr 2/2008 ( ) Nationen Reportasje om BM Marked til himmels Bonde og Småbrukar Reportasje om BM BM vokser fort nr. 4 NTBtekst; Omtalt i reportasjen Bondens marked godt mottatt av Gardsplassen.no; abcnyheter.no (3) byfolk Nationen Avhandlingsarbeidet til Ingebjørg Kluken Vestrum omtalt i helgereportasjen Jazz-campen i Beiarn - jazz-suksess i grøn bygd NRK Nord-Nytt Intervju med Ingebjørg Vestrum om Jazzcampen i Beiarn Oslopuls.no BM/NILF omtalt i reportasjen Bondekost i byen. Her er (Aftenposten) Nyhetsbyrået Newswire; Bedre gardsdrift: gardsplassen.no: overgang.no (4) Aftenposten LMD - nett Bondebladet.no Bondebladet høstens bondens marked BM/NILF omtalt i Høståpning for Bondens marked BM-undersøkelse omtalt i lørdagskommentaren En nasjonal ganefart s. 4 av debattredaktør Knut Olav Åmås BM-undersøkelse omtalt i Næringsutvikling: Sesongstart for Bondens marked BM-undersøkelse omtalt i Sesongstart for Bondens marked BM-undersøkelse omtalt i kronikk av Aud Slettehaug om Matspesialitetar festtaler og idealisme, s Dagsavisen BM-undersøkelse omtalt i reportasjen Kortreist vinner,

9 s. 24 Forskning.no Å drive restaurant på bygda, intervju med Elisabet Ljunggren NRK Nordnytt TV Oppslag om lokal produsert mat og lokal næringsaktivitet, Elisabet Ljunggren Troms Folkeblad Restaurantdrift på bygda, intervju med Elisabet Ljunggren Altaposten Reportasje Ongajoksætra med i forskningsprosjekt, intervju med Elisabet Ljunggren Bergens Tidene Lokale råvarer utan særleg profitt, oppslag med Elisabet Ljunggren NRK Radio Om rurale restauranter og lokal produsert mat, intervju Nordlandsakademiet med Elisabet Ljunggren Nordlandsforskning Beste paper til Ingebjørg Vestrum nilf.no Oppslag om Bondens marknad gjev verdifull kundekontakt LMD nettsider Oppslag om Verdifull kundekontakt på Bondens marknad Norsklandbruk.no Oppslag om Bondens marked gir verdifull kundekontakt Nationen.no Oppslag om Forskning viser at Bondens marked gir verdifull kundekontakt Nynorsk pressekontor Kundekontakt viktig på Bondens marknad Landkreditt Bank - nett Oppslag om Direkte kontakt med kunden Nationen Notis om Kundekontakten tel mest Gudbrandsdølen Notis om Verdifull kundekontakt på Bondens marked Dagningen Bondebladet Oppslag om Kundemøte viktigast på Bondens marked Andre resultat Rettleiing, kurs, undervising Nordlandsforskning arrangerte arbeidsseminaret Entrepreneurship in agriculture Forskerseminar oktober 2006 med faculty professor Sara Carter, University of Stirling, professor Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen i Bodø og professor Johan Wiklund, Jønkøping International Business School Ca 15 deltakere fra hele landet som presenterte papers Forskningsseminar september 2007 med faculty professor Sara Carter, University of Strathclyde, Glasgow, professor Paul Westhead, Durham Business School, Durham og professor Lars Kolvereid, Handelshøgskolen i Bodø. Ca 15 deltakere fra hele landet som presenterte papers. Publiseringsseminar med prof. II Sara Carter og prof II Johan Wiklund April 2008 med ca. 15 deltakere som presenterte egne papers. Seminar med prof. II Sara Carter, prof II Paul Westhead og prof II Johan Wiklund, mai Ca. 20 deltakere som presenterte egne papers. 9

10 Asbjørn Veidal var gjesteforeleser på UMB for masterstudenter, hovedkurs Entreprenørskap og Innovasjon, 19/ Ca 30 studenter tilstede. Presenterte generelle temaer om entreprenørskap og forskning, samt resultater fra Bondens marked-undersøkelsen. Ingebjørg Vestrum underviste en time på Strathclyde University Business School 2009/2010 innen kurset Social and Community entrepreneurship. Kursdeltaking Ingebjørg Vestrum: Deltakelse på ISBE conference november og doktorgradsseminar 6. november, Glasgow, Skottland Asbjørn Veidal og Ola Flaten deltok på ein nordisk konferanse om Rural entrepreneurship in the Nordic countries with an emphasis on tourism and Nordic food, Tranås badhotell, Sverige, august Gjesteopphald Elisabeth Ljunggren: Forskeropphold ved Stirling University, Skottland, januar-juli Ingebjørg Vestrum: To kortere gjesteopphold ved the Hunter Centre of Entrepreneurship, Strathclyde University Business School, Glasgow, Skottland, besøk til biveileder Jonathan Levie, desember 2007 og 28. januar 8.februar Forskeropphold samme sted fra november april Sara Carter er i hele perioden blitt lønnet av NF på II-er stilling av programmet (6 %). 10

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Rønning, L. 2008. Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development. Ph.D. serie No. 15-2008. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø.

Rønning, L. 2008. Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development. Ph.D. serie No. 15-2008. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø. Curriculum Vitae Navn: Lars Rønning Arbeidssted: Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim Stilling: Seniorforsker Telefon: 6247 1439 / 9077 2701 E-post: Lars.Ronning@bygdeforskning.no NØKKELKVALIFIKASJONER

Detaljer

Oftedal, E. and Foss, L. "Dynamics of Legitimacy Building" Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012.

Oftedal, E. and Foss, L. Dynamics of Legitimacy Building Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012. PUBLIKASJONER FORFI 2012: Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen (2012) The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme Technology

Detaljer

Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen

Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen Innhald Resultat frå studie av 38 bedrifter med spesialprodukt innan

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars Internasjonale kompetanseprogrammer Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen Molde, 3. mars 2016 www.innovasjonnorge.no 3 delmål Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3:

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning. Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning

Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning. Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning Disposisjon Oppgaven: De viktigste spørsmålene og utfordringene framover for norsk entreprenørskapsforskning

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs FINANSMARKEDSFONDET Sluttrapport Sendes per post (med kopi per epost) til prosjektets kontaktperson for rapportering. Forutsettes undertegnet av prosjektleder og prosjektansvarlig. Se for øvrig vedlagte

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM. Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas

UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM. Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas Innhold 1. Om prosjektet Bakgrunn, formål, mulige bidrag 2. Undersøkelsesmodell:

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

RESEARCH PROJECTS AT CENTRE FOR RURAL RESEARCH:

RESEARCH PROJECTS AT CENTRE FOR RURAL RESEARCH: CURRICULUM VITAE PERSONAL: Name: Nationality: Position: Address: Dr. Gunn-Turid Kvam Norwegian Senior researcher Centre for Rural Research The Norwegian University of Science and Technology N-7491 Trondheim,

Detaljer

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning Innhold Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning... 12 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Hva er innovasjon?... 13 Utviklingen av innovasjonsfeltet... 14 Den nordiske modellen...

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 International masterprogram Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 Global Challenges Global Knowledge Flood Forbruk Utslepp Energi Økonomi

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015

EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 EUROMONTANA EN NYTTING ARENA FOR NORSKE FJELLSAMFUNN? FFJELLKONFERANSEN 2015 ILSETRA 11. DESEMBER 2015 JON-ANDREAS KOLDERUP - BUSKERUD FYLKESKOMMUNE - VISEPRESIDENT EUROMONTANA ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12 EMNEBESKRIVELSE INS3100 Internasjonaliseringsstrategier Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Reiseliv (BAR3) 2. Semester 5.semester 3. Studiepoeng 7,5 4. Emneansvarlig Førsteamanuensis Arvid Flagestad 5.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI 2001. Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon.

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI 2001. Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon. CURRICULUM VITAE PERSONALIA: NAVN: STILLING: ARBEIDSSTED: Gunn-Turid Kvam Gruppeleder og seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret, 7491 Dragvoll TELEFON: 73 59 17 30 E-POST: gunn.turid.kvam@bygdeforskning.no

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20120601. Mottatt: 20120601. 199573 - New Side: 1

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20120601. Mottatt: 20120601. 199573 - New Side: 1 Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 199573 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: New Lervik, Jon Erland Bonde MAROFF-2 Handelshøyskolen BI Rapporteringsperiode: 20111201-20120531

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Svaret er nei! 1.Ressurser 2.Motivasjon 3.Forankring gjennom resultater NCE Systems Engineering Kongsbergs high-tech industri Styrke

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Et velfungerende forskningssystem

Et velfungerende forskningssystem Et velfungerende forskningssystem hva er de største utfordringene i dag? Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Fagerbergutvalgets dialogmøte 31. mai 2010 John-Arne Røttingen, direktør og professor II 1. juni

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Noen tanker om brobygging mellom forskning og forvaltning eller hei der ute, hører dere oss?

Noen tanker om brobygging mellom forskning og forvaltning eller hei der ute, hører dere oss? Noen tanker om brobygging mellom forskning og forvaltning eller hei der ute, hører dere oss? Odd Terje Sandlund Kunnskap for framtidens vannforvaltning, Helsfyr, 15.-16. april 2009 Brobygging sett fra

Detaljer

Name: Geir Sogn-Grundvåg

Name: Geir Sogn-Grundvåg Name: Geir Sogn-Grundvåg Present position Work address Senior scientist Nofima, P.O. box 6122, NO-9291 Tromsø, Norway Telephone +47 77 62 90 91 E-mail geir.sogn-grundvag@nofima.no Degrees 2001 Dr.Scient

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Det handler om læring..

Det handler om læring.. Det handler om læring.. Lærerne snakker om læring, bibliotekarene om informasjon. Informasjon som virker=læring (Læring som virker=kunnskap) Så la oss snakke om læring, det er det som teller. Læringssenter

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Curriculum Vitae. Brigt Dale

Curriculum Vitae. Brigt Dale Curriculum Vitae Brigt Dale Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning Idrettsveien 17 8049 Bodø 8310 Kabelvåg Tlf: +47 75 41 18 10 Tlf: +47 990 308 36 Dir tlf: +47 75 41 18 20 Nasjonalitet: Norsk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat

Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat Presentasjon av sluttrapporten på Økologifagdagen Nofima Mat 8. Oktober 2008 Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning Anne Kristoffersen Standard Norge Hva er ISO 26000? Beskriver Hva samfunnsansvar (SR) er Hvorfor SR er viktig Grunnbegreper innen SR

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall 1/25 Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall Venke Furre Haaland Universitetet i Stavanger 27 juni, 2014 Innhold Arbeidsledighet for unge - kortsiktige konsekvenser

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE

FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE LC-NO Seminar, Trondheim 1 september 2016 Vegard Knotten Integrert metodikk for prosjekteringsledelse 4-årig BIA prosjekt via Norges Forskningsråd. Prosjektperioden

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

Regionalt omstillingsarbeid under økende usikkerhet gir evaluering en ny rolle

Regionalt omstillingsarbeid under økende usikkerhet gir evaluering en ny rolle Regionalt omstillingsarbeid under økende usikkerhet gir evaluering en ny rolle Åge Mariussen, Nordlandsforskning, Bodø/ Universitetet i Vasa, Finland «Krise, hvilken krise?..».. on 4 November 2011, he

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by Velkommen NCE-GCE Prosjektledersamling 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad Jointly owned by 12.00 Lunsj 13.00 Velkommen og programinformasjon Bjørn Arne Tweet fra Innovasjon Norge Mona Skaret Informasjon

Detaljer