Saksnummer: 4/2011 Kandidatundersøkelse 2010 presentasjon av funn i rapport og oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: 4/2011 Kandidatundersøkelse 2010 presentasjon av funn i rapport og oppfølging"

Transkript

1 SN-SAK NR: 4/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER CECILIE MATHIESEN, RÅDGIVER EIVIND NORUM ARKIVSAK NR:2008/1418 Saksnummer: 4/2011 Kandidatundersøkelse 2010 presentasjon av funn i rapport og oppfølging Dokumenter: a)saksfremlegg b)vedlegg: 1. Presentasjon av hovedfunn ved Opinion AS (i møtet) 2. Utkast til hovedrapport (sendes ut elektronisk når den er ferdig, ) 3. Forslag til bruk av resultatene fra UMBs Kandidatundersøkelse 2010 Forslag til vedtak 1. Studienemnda gir sin støtte til de foreslåtte markedsrelaterte tiltakene knyttet til resultater fra Kandidatundersøkelsen I tillegg har Studienemnda følgende innspill til bruk og intern formidling av resultater: a. b. 2. Studienemda støtter at hovedrapport og tabellverk vil kunne dekke UMBs rapportbehov. 3. Studienemnda mener at funnene i denne kandidatundersøkelsen er viktig informasjon for UMB, og tilrår at en tilsvarende undersøkelse gjennomføres ca hvert 5. år Ås, 6. januar 2011 Ole-Jørgen Torp Studiedirektør

2 2 Bakgrunn Det har høsten 2010 blitt gjennomført en kandidatundersøkelse ved UMB, i samarbeid med Opinion AS. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge ferdige kandidaters arbeidslivstilknytning og deres vurdering av utdanningen ved UMB. Resultatene fra undersøkelsen har vi på forhånd sett at kan brukes til: 1. Beslutningsgrunnlag på instituttene 2. Informasjon, studieveiledning og karriereplanlegging 3. Oppfølging av den nye gradsstrukturen Studiedirektøren har fulgt opp vedtak fra Studienemnda (SN- sak 51/2008). gjennom å etablere et prosjekt som har gjennomføret arbeidet fra UMBs side i samarbeid med Opinion AS. I prosjektgruppen har bestått av Cecilie Mathiesen (prosjektleder fra studieavdelingen),stine Telneset (SiT), Anne Svindal (ILP) og Janne Beate Utåker (IKBM). Styringsgruppen for prosjektet består av Mari Sundli Tveit, prorektor for utdanning (leder), studiedirektør Ole-Jørgen Torp og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave. I tillegg har en referansegruppe for spørreskjemaet bestått av Eva Falleth, ILP, Frode Alfnes, FODOS, NSU, kommunikasjonsavdelingen og seniorrådgiver Ole K. Solbjørg, NTNU. Undersøkelsen inkluderer ikke kandidater bosatt i utlandet. Om strukturen i spørreskjemaet og gjennomføringen av undersøkelsen Spørreskjemaet hadde følgende deler: Innledning og Bakgrunnsinformasjon Del A: Nåværende jobb Del B: Arbeidserfaring i løpet av utdanningen (bachelor, master, PhD) Del C: Arbeidssøking etter høyeste fullførte UMB-grad (bachelor, master, PhD) Del D: Første jobb etter sist fullførte grad/ endt hovedutdanning Del E: Tilbud om studieveiledning ved UMB Del F: Sammenheng mellom jobb og utdanningen din (på høyeste fullførte utdanningsnivå) Del G: Vurdering av utdanningen din Del H: Spesifikke spørsmål til bachelor, master og PhD Del I: Utdanningen alt i alt Utvalget har vært alle kandidater fortsatt bosatt i Norge fra , og totalt antall spurte er Intervjuene (webundersøkelsen) ble avsluttet fredag etter to purremoganger via telefon. Før purringene hadde vi en svarprosent på 25, den økte til 35 % etter purringene. Opinion er svært fornøyde med oppslutningen siden svarprosenten gir et statistisk sikkert materiale (er over 25 %) og er godt over 10 % høyere enn det som er et vanlig resultat for slike ikke prerekrutterte undersøkelser.

3 3 Om selve spørreskjema og gjennomføringen i seg sier Opinion at utviklingsarbeidet og gjennomføringen gikk veldig fint og tidsskjema ble fulgt greit. Opinion kan se i svarmønsteret til kandidatene at spørreskjemaet har fungert meget godt. Om resultatene sier Opinion generelt (overordnet for hele UMB): - Konklusjonene som trekkes blir plausible (pålitelige) - De viser meget gode og fordelaktige resultater for UMB Rapporteringen fra undersøkelsen Opinion skal levere en hovedrapport fra undersøkelsen. Den presenterer alle statistisk pålitelige funn, totalt sett og for forskjeller mellom institutter, studieprogrammer og gradsnivå ved UMB. Dette vil si at hvis noe ikke fremheves spesielt for et institutt, et studieprogram eller et gradsnivå, så er det generelle UMB-reultatet som gjelder. Innledningsvis trekkes det paralleller med andre nasjonale, og hvis aktuelt andre institusjonsvise, tilsvarende undersøkelser. Hovedrapporten vil innholde mye informasjon og grafikk (ca 200 powerpoint sider). I tillegg vil et fullstendig tabellverk gi muligheter til å se resultater for det enkelte institutt/studieprogram/gradsnivå på et mer detaljert nivå. Bruk av resultatene fra kandidatundersøkelsen Vedlegg 3 viser hvordan resultatene kan brukes både internt på UMB og eksternt i et markedsføringsmessig perspektiv (Punkt 2 i bakgrunnen: Informasjon, studieveiledning og karriereplanlegging). Undersøkelsen gir også mye viktig informasjon til instituttene og de ulike studieprogrammene om utbyttet de ulike kandidatene har hatt av sine studier, hvor fornøyde de er med studiene og hvordan utdanningen fungerer i jobbsammenheng. Det er viktig at instituttene og studieprogrammene griper fatt i denne informasjonen og bruket den i sitt videreutviklingsarbeid for studieprogrammene (Punkt 1 i bakgrunnen: Beslutningsgrunnlag på instituttene). Resultatene fra undersøkelsen må formidles internt på best mulig måte Studiedirektørens vurdering Studiedirektøren vurderer gjennomføringen av kandidatundersøkelsen ved UMB i 2010 som vel gjennomført. Resultatene gir UMB mye og god informasjon til internt bruk i utviklingen av studieprogrammene. I tillegg ligger det også flere nyhetssaker som vi kan dyrke frem. Funnene i undersøkelsen bekrefter overfor studentene at de har valgt riktig ved å gå på UMB. Studiedirektøren ber Studienemnda diskutere i hvilken grad hovedrapport og tabellverk vil kunne dekke UMBs rapportbehov, og eventuelt behov for mer spesifikke rapporter. Studiedirektøren anser det som meget viltig at instituttene og studieprogrammene så raskt som mulig følger opp undersøkelsen, ved å lage planer for hvordan resultatene kan brukes i videreutviklingen av studieprogrammene. Studiedirektøren ber Studienemda diskutere de foreslåtte markedsrelaterte tiltakene knyttet til resultater fra kandidatundersøkelsen. Studiedirektøren ber også om innspill fra Studienemnda til hvordan vi internt skal formidle resultatene av undersøkelsen på.

4 4 Aktuelle tiltak kan være: - Presentasjon på ett Allmøte for studenter og ansatte - Presentasjon på studentting/studentallmøte - Debattmøte på samfunnet - Café med diskusjon av resultater og utviklingsmulighetene for studietilbudet ved UMB Studiedirektøren mener at funnene i denne kandidatundersøkelsen er viktig informasjon for UMB, og foreslår at en tilsvarende undersøkelse gjennomføres ca hvert 5. år.

5 B. VEDLEGG SN-SAK 4/2011 Vedlegg 3: UMBs kandidatundersøkelse 2010 Bruk av resultatene Eivind Norum, Kommunikasjonsavdelingen Resultatene brukes i markedsføring av våre studier. Dette gjennom oppslag på egne nettsider og som grunnlag for salgsfremmende tekster i presentasjoner om UMB, som benyttes av eksempelvis i Skoletjenesten og andre offisielle presentasjoner som UMB-Nutshell. Egne nettsider UMB Nytt Media Skoletjenesten Nutshell-presentasjoner Viktig kjerneinformasjon til alle i 1. linjetjenester (SIT, Studieveiledere) som en verktøykasse av salgsargumenter for å begynne ved UMB Media: Pressemelding sendes ut til alle aktuelle medier vi kan lage ulike vinklinger. NTB pressemelding ØB pressemelding VG/Dagbladet Morgenbladet Fagtidskrifter Aftenposten pressemelding osv Egen lokal pressekonferanse kan vurderes risiko er at få møter. Vinkling må være god om dette er et grep som skal være bra. Mulige titler: UMB-kandidater har jobb innen to til tre mnd - Universitetsutdanning fra UMB gir jobbgaranti! - Utdannelse lønner seg - Populære UMB- kandidater Opinion tilbyr pressestøtte med et pristillegg, vi må velge hvilken vinkling dette skal ha. Øvrig tiltak Bruke demokratitimen for å orientere om funnene presenstasjon

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak

Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak SN-SAK NR: 33/2012-2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): MIRJANA HODNEKVAM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning.

2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning. SN-SAK NR: 42/202 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 302 90 SAKSANSVARLIG: TONJE GRAVE SAKSBEHANDLER(E): EIVIND NORUM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 42/202 Studierekruttering og markedsføring 203 - Orienteringssak

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? NVL 2013 Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe om monitoring og indikatorer for voksnes læring Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? www.nvl.org Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe monitorering

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem

Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem Rapport 1/2015 Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer