2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 2013 til etterretning."

Transkript

1 SN-SAK NR: 42/202 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SAKSANSVARLIG: TONJE GRAVE SAKSBEHANDLER(E): EIVIND NORUM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 42/202 Studierekruttering og markedsføring Orienteringssak Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: ) Oversikt over rekrutteringstiltak Vedlegg Forslag til vedtak ) Studienemda slutter seg til vedlagt produksjonsplan for Studieguide og oppdatering av nettsider for studieinformasjon. (Eventuelt med følgende innspill). 2) Studienemda tar orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid med planer for studierekruttering og markedsføring for 203 til etterretning. Ås, Tonje Grave Kommunikasjons- og markedsdirektør

2 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 42/202 2 Bakgrunn Framdrift for oppdatering av studiemateriell som internettsider og Studieguide. Orientering om blant annet kjernepunkter i rekrutteringsplaner for 203 jf vedlegg. Vurdering Gjennom markedsføring og kommunikasjon skal UMB styrke markedsføringen av studiene ved blant annet å:. Utvikle skoletjenesteordningen med fokus på videregående skole og bedre opplæringen av studentambassadørene 2. Forbedre den nettbaserte markedsføringen av studiene 3. Delta i den årlige universitetsturneen og på de viktigste utdanningsmessene 4. Arbeide for å kunne tilby PhD studenter som forelesere i pensum på videregående skoler 5. Bygge merkevaren UMB og markedsføre Ås som et attraktivt studiested. Dette skal gjøre at: a. Studiesøkende ungdom kjenner til UMB b. Studiesøkende ungdom søker studier ved UMB c. Studiesøkende ungdom er kvalifiserte for opptak. UMBs utdanningsstrategi fastslår at det skal være 3500 bachelor- og masterstudenter i 203 og studenter i 208. Det innebærer at universitetet skal opprettholde opptaksrammen fra 2009 i hele strategiperioden og ha 0 prosent økning i antall primærsøkere til alle studiene i perioden. I samordna opptak for studieåret 200/ hadde UMB en økning på cirka 5 prosent fra året før. Dette gir UMB en sterkere vekst enn øvrige universiteter og økte opptakstall for femte år på rad. Fra 20 til 202 var veksten på 2,4 prosent. Til sammenligning av veksten nasjonalt på 6,6 prosent i 202. Veksten i antall førsteprioritetssøkere har vært som følger: (Tall fra Samordna opptak per mai hvert år) søkere søkere søkere søkere søkere søkere søkere (483 april tall) søkere (apriltall)

3 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 42/202 3 Kommunikasjons- og markedstiltak innen rekruttering Noen av de viktigste arenaene for god kommunikasjon mellom UMB og potensielle nye studenter er i de gode samtalene under -til--møtene. Dvs på messestands og på universitetsturne. Her opplever vi at mange ungdommer får verdifull informasjon om UMB som studiested. For 203 arbeider Kommunikasjonsavdelingen blant annet med: Målgruppestyrt studiemarkedsføring gjennom deltakelse på studiemesser og universitetsturne Universitetsturneen videreføres og ønskes videre styrket i 203. Utarbeiding og distribusjon av studiemateriell og studieinformasjon i egnede kanaler: o herunder utvikling og økt bruk av sosiale medier/nettbasert markedsføring som Facebook og markedsføring på utvalgte nettsider. o I tillegg brukes det tid på å utvikle stadig flere arenaer hvor en finner UMB og informasjon som supplement til egne nettsider som fortsatt står for den viktigste kontaktflaten overfor nye søkere. Utvikle nye tilbud fra skoletjenesten til elever som vil besøke UMB Opplæring av UMB-studenter som sertifiseres og kurses som UMB-ambassadører Annonsering (papir/nett) Videreutvikling av UMBs nettsider og økt markedsføring via søkernes foretrukne kanaler/verktøy. (Nettbaserte kanaler og/eller verktøy som Facebook, elektroniske nyhetsbrev, Youtube-integrering, googleteknologi mv.) Produksjon av UMBnytt som alumniorgan (digitalt) Markedsføringssamarbeid gjennom ulike allianser som Oslofjordalliansen. Dette bidrar til å styrke søknadene til eksempelvis UMBs teknologi- og lærerutdanninger Verktøyet for god informasjon om studieprogrammene er i hovedsak egne UMB internett-sider, Studieguide i papir, gode messeambassadører og noe annonsering samt deltagelse på utdanningsmesser og på universitetsturne. I tillegg kommer alle små og store medieoppslag som er med på å øke universitetets synlighet. Studieguider og øvrig studieinformasjons-/markedsføringsmateriell Brosjyremateriell er en viktig informasjonskilde for studiesøkende ungdom. 35 % av alle førsteårsstudenter (20) anså Studieguiden som en av de viktigste informasjonskilder. (Noen av de andre kildene til informasjon var utdanningsmesser, besøk ved UMB, internett, venner/kjente, eksterne skolebesøk og Samordna Opptak og annonser) I 203 videreføres utgivelse av norsk og engelsk studieguide og andre studierelaterte brosjyrer. Dagens volum av papirkataloger er eks. Dette økes til eksemplarer for å ha tilgjengelig materiale til utdeling til studiesøkere på messer, ved skolebesøk og liknende på linje med andre læresteder. For å holde en god produksjon av tekster og en god kvalitetssikring på innholdet er det viktig at fagmiljøene kjenner produksjonsplanen og viktige milepælsdatoer for framdrift. (Se Studieguiden papir, hva skjer og når?).

4 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 42/202 4 Studieguiden PAPIR - hva skjer og når? Generelt Felles for det grafiske materiellet er at det både i trykksaker og elektronisk form skal ha et enhetlig grafisk uttrykk som gjør materiellet lett gjenkjennelig og at målgruppene identifiserer det med UMB. Oppdatering av Studieguiden Målgruppe for folderen: Bachelor og masterstudenter Samme design som i 202 Opplag økes til eks (000 opp fra 20 p.g.a universitetsturneen) Ca 56 sider + omslag (avhengig av antall studieprogram) Studieprogrammene presenteres over 2 sider Brukes på alle studiemesser, universitetsturne osv Ca 6000 eks. blir sendt ut per post til vgs, bibliotek osv Trykkeutgift estimert til maks Portoutgifter, frakt ca Format: 97x97 Ant. Sider: ca 56 Papirvekt: 90 gram Total vekt: ca 350 gram Bidragsytere/ansvarlige: Omarbeidelse av tekst: Instituttene ved Studieveilederne og KA Framdrift ift tidsfrister og redaksjonell rådgivning: Eivind Norum Grafisk utforming/design, bilder: Åslaug Borgan, Berit Hopland og Håkon Sparre Korrekturlesning og endelig godkjenning av brosjyren: Instituttene ved studieveiledere, KA ved Eivind Norum Tidsplan for ferdigstillelse av folder: Frist Innen 0. september Innen 0. september Oppgave Kommunikasjonsavdelingen sender ut veiledning for forfattere av studieguidetekster. Eivind Norum sender ut guiden fra 202 hvor tekstene står. Dette danner grunnlaget for papirutgivelsen i 203. Sendes til instituttene (ved studieveiledere og undervisningsledere hvis ikke annet er avtalt) Ansvarlig for studieguidearbeidet ved instituttet formulerer så eventuelle endringer. (Sikrer at disse er forankret i instituttet.) oktober Instituttene får tilgang til noen alternative bilder som de kan velge blant. 5. oktober. Siste frist for studieveiledere til å levere ferdige eventuelle endringer i tekster til KA. Hvis det ikke spilles inn endringer innen denne dato er tekst godkjent fra instituttene. 2. Nye studentintervju oversendes (dersom noen skal byttes) + gode bilder (portrett) 5. oktober Instituttene gir tilbakemelding om foretrukne bilder. 5. oktober 5. november KA gjør eventuelt nødvendige redaksjonelle endringer og språklige tilpasninger. Endringer gjort at KA synliggjøres og begrunnes i skriftlig tilbakemelding til instituttene. 5. november Eivind sender ut sluttkorrektur på innsendte endringer og eventuelt program 5 2. november Instituttene sjekker korrektur fra kommunikasjonsavdelingen og kontakter. 2. november Instituttene ved Studieveiledere sender endelig bekreftet korrektur i retur til Eivind Norum. 3. november PRODUKSJONEN LUKKES FOR ENDRINGER

5 A. SAKSFRAMLEGG SN-SAK 42/ november Studieguiden gjøres klar til sending til trykkeriet. Åslaug Håkon, Eivind og Berit. 0.desember Studieguiden sendes til trykking. Åslaug & Berit (Gjøres etter US-møte med endelig vedtak av studieprogram). Dersom vedtak om programendringer fases nye program inn eller noe tas ut. Ca 5. desember Studiegudien kommer i retur fra trykkeriet. Innen 5. januar Studieguiden er sendt ut og distribuert til ulike mottagere Studieinformasjon på nettsidene Arbeidet med eventuelle oppdateringer skjer fortløpende fram mot. januar 203 Start gjerne så snart det er mulig. Gå inn på deres program. Kontroller innholdet. Sjekkliste: Studentintervjuer er de oppdaterte? Må noe byttes? Flere legges til? Bør teksten endres eller justeres? Virker alle lenker/koblinger? Vil dere ha inn noe nytt? Er språket lettlest og forståelig? Kutt fremmedord eller forklar der det er nødvendig (spesielt aktuelt på bachelor) Anbefalte prioriteringer for utsjekk av innhold på studieprogrammene er:. Engelske bachelor- og masterprogram innen. oktober 2. Øvrige bachelor- og masterprogram innen 0. desember Dette mener Kommunikasjonsavdelingen er viktig: Tekstene på nettsidene bør/skal utfylle og gi mer informasjon enn det som finnes i papirutgaven. Vi bruker QR-koder i papirutgaven. Skal dette ha best effekt må nett-teksten utfylle papirteksten ved at den har mer informasjon eller annerledes. Vi anbefaler ikke en ren kopi av papirtekst på nett!

6 B. VEDLEGG SN-SAK 42/202 6 Vedlegg: Under følger en foreløpig oversikt over tiltak som gjennomføres i 203. Utdanningsmesser: I 202 besøkte UMB 0 rene utdanningsmesser - hvor det var rundt besøkende jf. tall fra arrangøren. Utdanningsmessene som UMB deltok på i 202 var: FREDRIKSTAD Onsdag 02.. Torsdag kvm STAVANGER Mandag tirsdag kvm SANDEFJORD Torsdag 2.0. Fredag kvm LILLESTRØM Tirsdag 7.0. Torsdag kvm BODØ Mandag Tirsdag kvm TROMSØ Torsdag Fredag kvm TRONDHEIM Torsdag Fredag kvm KRISTIANSAND Mandag Tirsdag kvm BERGEN Torsdag Fredag kvm OSLO SPEKTRUM Tirsdag Torsdag kvm Messesesongen 203 foreslås til å omfatte følgende messer: Fredrikstad Halden Stavanger Sandefjord Bodø Tromsø Trondheim Lillestrøm Kristiansand Bergen Oslo Spektrum Studieannonsering Annonseringen skal bidra til å styrke UMBs rekruttering av nye studenter. I 202 ble det annonsert i følgende kanaler/medier: Aftenposten utdanningsbilag Dagbladet utdanningsbilag Forsvarets Forum Norsk Fiskerinæring Filmmagasinet Forskning.no (masterprogram) nettannonser - banner 4H lokalt magasin (trykksak) Natt&dag nettannonser banner Facebook en rekke ulike annonser. I 203 vil vi satse på nettannonser og da spesielt i sosiale medier. Noen generelle avisannonser vil være aktuelle for å skape synlighet i arenaer der vi vanligvis ikke er, samt ulike nettkampanjer. Hvilke kanaler som velges vurderes fortløpende i forholdt til pris og budskap. Forskning.no. ble eksempelvis benyttet for å synliggjøre 2-årige masterne i 202. I 203 kan det eksempelvis være aktuelt å annonsere på følgende steder (med forbehold om pris og tilgjengelighet). Aftenposten utdanningsbilag utgis i januar Dagbladet utdanningsbilag utgis i januar

7 B. VEDLEGG SN-SAK 42/202 7 Forsvarets Forum Norsk Fiskerinæring akvakultur vurderes Filmmagasinet Forskning.no (masterprogram) nettannonser banner (vurderes) Ulike nettannonser for økt oppmerksomhet. Sosiale medier som Facebook. Flere ulike annonser. Internett: Studiesøkende skal kunne finne all nødvendig informasjon på UMBs nettsider. Oppdatert og aktuell informasjon for prioriterte målgrupper skal være lett tilgjengelig på sidene og optimaliseres for å sikre flest mulig treff gjennom eksterne søkemotorer. UMB skal også kommunisere med sentrale målgrupper via andre deler av Internett, blant annet gjennom sosiale medier. Videre utvikling av nettsidene fortsetter Oppdatering av nettsidene er et kjerneelement for rekruttering og alle må sjekke at nettsidene er oppdaterte og justerte i forhold til innholdet i de ulike studieprogrammene. Skoletjenesten Skolebesøk blir bekreftet i spørreundersøkelsene som en god kontaktarena for UMB. I 20 ble dette trukket fram (0,5 prosent eksterne besøk og interne besøk 24 prosent) som en viktig arena for å rekruttere nye studenter. Tidligere spørreundersøkelser blant førsteårsstudenter bekrefter at dette er tiltak UMB må gjøre for å bli bedre kjent. I 202 ble alle skolebesøkene evaluert av UMBambassadørene. Mange påpekte at svært få elever kjente til UMB, særlig i distriktene. Det kan også nevnes at det var økt tilstrømning til UMBs stand på utdanningsmessene i 202. Her ble det av mange nevnt at de hatt besøk av UMB på Universitetsturneen i forkant av messen. Dette viser at det er en god symbiose mellom skolebesøk og messer og det gir en gunstig effekt for rekrutteringen. Skoletjenesten retter seg mot elever, lærere og rådgivere/karriere-/ studieveiledere, som er viktige informasjonskanaler for elevene. Virksomheten er et viktig bidrag for å nå målene i den før omtalte UMBs utdanningsstrategi Mål Å sikre at lærere ved universiteter, høyskoler og videregående skoler, og andre som arbeider i stillinger der de kan påvirke ungdoms studievalg er godt kjent med, og har et godt inntrykk av UMBs studietilbud. Kursing/erfaringsutveksling for UMB-ansatte som har undervisningsoppdrag for Skoletjenesten. Øke innsatsen og effektivisere skolebesøkene ved fortsatt satsning på Universitetsturneen. Kunne tilby flere faglige undervisningsopplegg for skoleklasser på UMB, også opplegg som profilerer UMBs matsatsning. Internasjonalt: Engelskspråklig generell brosjyrer om UMB Engelskspråklige studiebrosjyrer