Fra sjef til leder. Personlig gjennomslagskraft og. effektiv kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra sjef til leder. Personlig gjennomslagskraft og. effektiv kommunikasjon"

Transkript

1 Fra sjef til leder Personlig gjennomslagskraft og effektiv kommunikasjon 1

2 Kommunikasjon Hva kjennetegner mennesker som er gode til å kommunisere? 2

3 Den største gaven Den største gaven jeg kan få fra mennesker er at de ser meg, hører meg, forstår meg og tar på meg. Den største gaven jeg kan gi er at jeg ser, hører, forstår, og tar på et annet menneske. Når dette har skjedd føler jeg at vi har skapt kontakt. Virginia Satir 3

4 Hvordan lykkes i kommunikasjon? Er avhengig av hvor dyktig du er til å kommunisere med deg selv (din indre dialog og tankesett) og din samtaleform med andre. Det at det er samsvar mellom det du sier med ord tonefallet tonaliteten rytmen og klangfargen i stemmen din (ditt auditive språk), og kroppsspråket ditt er avgjørende for hvordan du blir oppfattet og for din troverdighet. 4

5 Kongruens = når det er samsvar mellom det du sier, måten du sier det på, og de signaler du sender ut via kroppsspråket. Det er som regel lettere å se inkongruens hos andre enn hos oss selv. 5

6 Kommunikasjonsoverføring Skjer på følgende måte: ORDENE 7% Tonefall, Tonalitet, Rytme, Klang, Farge Kroppsspråket/ kroppsignaler 38% 55% 6

7 Normer for god og positiv kommunikasjon Etablèr personlig kontakt. Aksepter den andres virkelighetsforståelse. Vis respekt, avhengig av alder og posisjon. Anse andre mennesker for å være ressursrike og ansvarlige. Lytt for å forstå og sjekk forståelse. Vær åpen for nye måter å tenke og oppleve på. Vær spesifikk og direkte. Vær ansvarlig for din egen kommunikasjon. Vis omtanke og finfølelse. Vær vennlig å imøtekommende. Bruk positivt kroppsspråk. Bruk positive ord og formuleringer. Vær rundhåndet med ros. Vær uenig i sak uten å anklage/angripe person. Innrøm egne svakheter og feiltakelser. Finn gjensidig akseptable løsninger på problemet. 7

8 Kommunikasjon med NLP NLP - Nevro Lingvistisk Programmering Bakgrunn og historie Grunnleggende modell 8

9 NLP Bakgrunn og historie Startet i begynnelsen av 70-årene Grunnlegger John Grinder, språkprofessor ved University of California og gestaltterapeuten Richard Bandler Ble til gjennom studier av datidens tre mest fremragende terapeuter: Fritz Pearls, Virginia Satir og Milon H. Ericson Hensikten var å avdekke mønstre som ble benyttet av disse terapeutene som var fremragende på sitt område og lage enkle modeller basert på disse som kunne benyttes av andre for å oppnå gode resultater. 9

10 NLP Bakgrunn og historie NLP s grunnleggere laget modeller basert på ubevisste mønstre som kan benyttes bl.a. til: Effektiv kommuniksajon Personlig forandring Raskere innlæring Større livsglede NLP er i dag spredt ut over store deler av verden I Norden har Danmark kommet lengst i opplæring og bruk av NLP i næringslivet. 10

11 NLP Bakgrunn og historie I Norge vil Nou as være en av de få anerkjente læreinstitusjon for opplæring innen NLP. Instituttet vil være godkjent av The European Association Psychothetapy (EAP) og The European Association for Nevro-Linguistic Psychotherapy (EANLPt) For deg som deltaker betyr dette: Vel gjennomprøvd, grundig og kvalitetssikret utdanning God innlæring og integrering av kompetanse Europeisk anerkjente sertifiseringer 11

12 Hva er NLP? Nevro Er våre opplevelser som blir behandlet, filtrert og bearbeidet i nervesystemet (hjernen) gjennom våre sanser. Lingvistisk Den språklige og utrykksmessige behandlingen av måten vi oppfatter verden på gjennom sansene. Våre opplevelser kodes, ordnes og behandles i nervesystemet og representeres gjennom våre sanser. 12

13 Hva er NLP? Programmering Måten vi anvender våre opplevelser via sanser og språk til å kommunisere med oss selv eller andre for å oppnå de resultater vi ønsker. 13

14 NLP og muligheter NLP gir deg bl.a. muligheter til: Å lære hvordan du oppnår bedre personlige og faglige resultater. Å få større innflytelse på den framtiden du ønsker deg Å skape deg et bedre liv hvor du bevisst kan velge løsninger istedenfor fastlåste mønstre Å forbedre din kommunikasjon og oppnå bedre relasjoner i forhold til andre mennesker. 14

15 Grunnantagelser i NLP Mennesker lager kart Kartet er ikke terrenget Mennesket reagerer ut fra sin modell av verden og ikke virkeligheten selv Noen kart ligger utenfor bevisstheten Det er en positiv intensjon bak enhver handling Mennesker gjør alltid det beste de kan i forhold til de ressurser de har til rådighet 15

16 Grunnantagelser i NLP Den person eller part som er mest fleksibel i et system, har størst innflytelse Betydningen av kommunikasjon er den respons den fremkaller Mennesker har allerede de ressurser de trenger Positive forandringer skapes ved å bevisstgjøre og tilføre ressurser Det er den enkeltes relasjon eller opplevelse som skaper betydningen, og ikke situasjonen eller opplevelsen selv 16

17 VAK-modellen V = Visuell (bildearkiv). Her lagres alt du har sett og fantasert. Dine egne bilder og filmer. Her ligger skriftspråket. A = Auditiv (lydarkiv). Her lagres alt du har hørt og hva du har sagt/sier til deg selv. Her ligger talespråket. K = Kinestetisk (følelsesarkiv). Her lagres alt du har følt. Fysisk kontakt og indre emosjonelle opplevelser. 17

18 Å lese andre mennesker via øyebevegelsene Opp og til høyre: Konstruerte, forestilte bilder. For eksempel at du kjører en Ferrari, at du er jagerpilot etc. Opp og til venstre: Huskede bilder. For eksempel scener fra din ferie, den gangen du mottok førersertifikat etc. Til siden, til høyre: Konstruerte, forestilte lyder. For eksempel at din sjef prater som Donald Duck, lyden av en katt som bjeffer som en hund. Ned og til høyre: Følelser og indre fornemmelser. For eksempel fornemmelsen av silke, følelse av tillit eller vemod. Rett ut defokusert: Visuelle bilder, huskede eller konstruerte. For eksempel dine nære venners ansikter. Ned og til venstre: Indre dialog. For eksempel det du sier til deg selv før du skal holde en tale, eller falle i søvn. Til siden, til venstre: Huskede lyder. For eksempel din yndlingsmusikk, lyden av rennende vann i et badekar. 18

19 Visuelle personer: Øynene ser opp når de henter/lager indre bilder. Bruker visuelle ord (for eksempel: Han er en fargerik person, fremtiden ser lys ut, jeg har et uklart bilde av problemet ). Snakker raskt og høyt. Har et aktivt kroppsspråk. Puster raskt. 19

20 Auditive personer: Øynene beveger seg ut til siden. Bruker lydorienterte ord (for eksempel: det høres ok ut, la meg forklare, det låter som musikk i mine ører ). Prater rolig og med moderat stemmeleie. Rolig kroppsspråk som understreker ordene. Rolig pust. 20

21 Kinestetiske personer: Øynene beveger seg ned. Bruker følelsesorienterte ord (for eksempel: det gir meg en god magefølelse, jeg ble rørt, det kjennes rart ut for meg, la meg sove på det ). Prater rolig og med moderat stemmeleie. Rolig kroppsspråk som understreker ordene. Rolig pust. 21

22 Sansebeskrivende visuelle ord Se Blinke Kikke Klar Betrakte Tåket Vise seg Fokusert Vise Sløret Demre Strålende Avsløre Krystallklar Visualisere Glimt Belyse Forestille seg 22

23 Sansebeskrivende auditive ord Høre Bli hørt Lytte Resonans Lyd(er) Døv Musikk Velklingende Harmonisere Disharmoni Tone inn/ut Samstemme Være lutter øre Overtone Ringe en bjelle Ikke lydhør Stillhet 23

24 Sansebeskrivende kinestetiske ord Føle Snu opp ned Berøre Hard Gripe Ufølsom Få grep om Konkret Gi slipp på Skrape Slå an Urokkelig Knytte til Få grep om Magefølelse Solid Lide 24

25 Sansebeskrivende uttrykk Visuelt (se) Et vakkert syn Jeg synes Uten skygge av tvil Fugleperspektiv Få et glimt av Klar Tilslørt Ansikt til ansikt Få perspektiv på Forstå rekkevidden av Tåket forestilling Det ligger i en annen gate I lys av I betraktning av Ligner Lage en scene Mentalt bilde Det indre øyet Det blotte øye Fotografisk hukommelse 25

26 Sansebeskrivende uttrykk Visuelt (se) forts. Se klart Billedskjønn Se nærmere på Kortsynt I forgrunnen Veldefinert Vise seg Sørgelig syn Bli fjern i blikket Ta en titt Tunnelsyn Rett for nesa på deg 26

27 Sansebeskrivende uttrykk Auditivt (høre) Slenge med kjeften Klokkeklar Klart uttrykt Tilkalle Beskrive i detalj Øredøvende Uttrykke deg Fortell Låne øret til Høre stemmer Skjult budskap Holde munn Løsprat Forespørre Klart og tydelig Talemåte Høre på Ha ordet i sin makt 27

28 Sansebeskrivende uttrykk Auditivt (høre) forts. Male som en katt Åpenhjertig Så noen hører det Ord for ord Jamsession Ringer i en bjelle Si sannheten Uhørt Lufte en mening Velinformert 28

29 Sansebeskrivende uttrykk Kinestetisk (føle) Utvasket Koke ned til Opp av dage Få grep om Beherske seg Kald/rolig/fattet Fast grunn Bena på jorda Bli overdynget Få tak i meningen Hånd i hånd Gripe fatt i Hold fast Varm i trøya Legge kortene på bordet Hissigpropp Holde hodet kaldt Et øyeblikks panikk Følger deg ikke 29

30 Sansebeskrivende uttrykk Kinestetisk (føle) forts. Kaldt nedover ryggen Gåsehud Trekke i trådene Knivskarp Svimete Fikk ikke tak i det Går som smurt 30

31 Ulike måter å avlese forandringer i tilstand Legg merke til forandringer i: Åndedrett: - sted (hvor i kroppen) - pauser - hyppighet - volum Øyebevegelser Størrelse på underleppen Stilling Muskelspenning Utvidelse av pupillene Hudfarge Stemmen: - utsagn - tempo - klang - tone - volum 31

32 Hvordan mennesker oppfatter kommunikasjon Visuelt - Jeg ser hva du mener. - Jeg vil be deg om å se på dette. - Gir jeg deg et tydelig bilde? - Jeg vet uten en skygge av tvil at det er sant. - Det er ganske uklart for meg. - Jeg ser det ikke helt som du gjør. - Mitt bilde av livet er lyst og klart. 32

33 Hvordan mennesker oppfatter kommunikasjon Auditivt - Jeg hører hva du sier. - Jeg sier dette kun én gang - høyt og tydelig. - Gir jeg deg et tydelig bilde? - I dine ører? - Din informasjon stemmer ord for ord. - Det får ingen klokke til å ringe. - Det lyder ikke riktig for meg. - Livet er i perfekt harmoni. 33

34 Hvordan mennesker oppfatter kommunikasjon Kinestetisk - Jeg føler jeg har kontakt med det du sier. - Jeg vil at du skal få tak på dette. - Er du i stand til å ta hånd om dette? - Den informasjonen er bunnsolid. - Jeg er ikke sikker på om jeg kan følge deg. - I bunn og grunn handler det om at det du gjør, ikke føles riktig for meg. - Livet føles deilig. 34

35 For å få VISUELT huskede bilder kan du spørre deg: Hvor mange vinduer er det i huset ditt? Hva er det første du ser når du våkner om morgenen? Hvordan så kjæresten din ut dere møttes? Hvilke rom i huset ditt er det mørkeste? Hvem av vennene dine har kortest hår? Hvilke farge var det på den første sykkelen din? Hva var det minste dyret du så sist du var i dyrehagen? Hvilken hårfarge hadde den første kjæresten din? Tenk på de forskjellige fargene på soverommet ditt. 35

36 For å få VISUELT konstruerte bilder kan du spørre deg: Hvordan ville du sett ut dersom du hadde hatt tre øyne? Forestill deg selv i politiuniform. Forestill deg hvordan det ville sett ut hvis boligen din brant ned. Kan du se deg selv med en annen hårfarge enn din egen? 36

37 AUDITIVT husket Hva er det første du sa i dag? Hva var det første noen sa til deg i dag? Nevn en av yndlingssangene dine fra da du var ung? Hvilke naturlyder liker du best? Hva er det niende ordet i Ole Brumm-sangen? Syng Lille Petter edderkopp for deg selv. Lytt i tankene til en liten foss på en stille sommerdag. Hvilke dør i huset ditt kan slamres høyest? Hvilken lyd er mest dempet, smellet fra bildøren eller smellet fra bagasjelokket? Hvem av dine venner har mest behagelig stemme? 37

38 AUDITIVE konstruksjoner Hvis du kunne stille Petter Solberg et spørsmål, hva ville du spørre om? Hva ville du svare dersom noen spurte deg hvordan man skulle bekjempe terrorismen i verden? Forestill deg lyden av et bilhorn som blir til lyden av en fløyte. 38

39 AUDITIV indre dialog Gjenta dette spørsmålet inne i deg selv: - Hva er det viktigste for meg i livet mitt akkurat nå? 39

40 KINESTETISK Forestill deg følelsen av is som smelter i hånden. Hvordan hadde du det da du sto opp i morges? Forestill deg følelsen av et trestykke som forandrer seg til silke. Hvor kaldt var det i vannet sist du badet? Hvilket teppe i huset ditt er mykest? Forestill deg følelsen av å slappe av i et deilig varmt bad. Tenk på hvordan det føles å la hånden gli over en glatt stein. 40

Sykepleiefaglig veiledning med utgangspunkt i

Sykepleiefaglig veiledning med utgangspunkt i Sykepleiefaglig veiledning med utgangspunkt i Neoro Lingvistisk Programmering (NLP) Innenfor det som kalles sykepleiefaglig veiledning finnes det mange forskjellige tilnærmingsmåter (2). I denne serien

Detaljer

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901 Ole Rath Våren 2013 FORORD Arbeidet med denne oppgaven har vært tungt ved siden av full jobb.

Detaljer

Mysteriet på HjerneBroen. Siv Elisabeth

Mysteriet på HjerneBroen. Siv Elisabeth 1 Mysteriet på HjerneBroen Siv Elisabeth 2 SUNNIVA Mysteriet på HjerneBroen Siv Elisabeth 2010 Original tittel The Mystery of the Blocked BrainBridge Skrevet og oversatt til norsk av Siv Elisabeth Redigert

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Effektiv Stressmestring

Effektiv Stressmestring Effektiv Stressmestring Følelseskontroll Med Mental Trening Av Øystein Henriksen Du kan eliminere Frykt, Stress, Hjelpeløshet osv. ved å følge en spesifikk metode, akkurat slik du programmerer en datamaskin.

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Psykologi og psykisk helse

Psykologi og psykisk helse Psykologi og psykisk helse Psykisk helse kan dekke over så mye når det gjelder menneskets indre. Jeg vil bli ta for meg mange temaer i psykisk helse og en del forskning vil være en del av teksten. Psykologi

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 7

INNHOLD INNLEDNING... 7 INNHOLD INNLEDNING... 7 KAPITTEL EN at forelskelse ikke er godt nok grunnlag for et godt ekteskap... 11 KAPITTEL TO at kjærligheten har to stadier... 17 KAPITTEL TRE at ordtakene som mor, så datter og

Detaljer

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING 2 KEN-DOKKA (INTRO) Ken-dokka hadde En liten kul. Under den kunne hun forestille seg hva hun ville. Hun tenkte at kjønnet der inne var klemt sammen akkurat

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning I en fase hvor vi jobber med økt bevissthet, vil vi få visse fysiske reaksjoner på vår mentale og følelsesmessige oppvåkning. Listen under er ikke utømmelig, og kan absolutt ikke erstatte legetilsyn eller

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer