Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser:"

Transkript

1 0

2 Innhold PeLe i et nøtteskall... 2 Komme i gang med PeLe... 2 Opprette bruker... 2 Installere lærerklienten for PeLe... 2 Hva trenger studentene for å besvare tester?... 3 Nettsiden som studentene logger inn på... 3 Sette opp en test i PeLe... 3 Alternativ 1: «Fulldigital» flervalgstest med PeLe... 4 Alternativ 2: Flervalgstest der papirkopi av selve oppgaveteksten deles ut... 8 Lage selve flervalgstesten... 8 Legge inn testen i PeLe... 8 Kjøre testen med PeLe i klasserommet Sette i gang og overvåke testen i klasserommet Avslutte testen Gjennomgang av testen i etterkant La studentene besvare et spørsmål på nytt Frigi resultatene til elevene Sortere og eksportere data Sortering og søk i gjennomførte tester Eksportere data Tekniske spesifikasjoner/systemkrav Internett-tilgang Systemkrav for datamaskin som kjører lærergrensesnittet Systemkrav for studentenes stemmeenheter

3 Brukermanual for vurderingssystemet PeLe PeLe i et nøtteskall Tradisjonelle vurderingsformer, slik som underveistester, standpunktprøver, eksamener osv., har en tendens til å fokusere på å måle hva elevene har lært, framfor å bidra til læring der og da. Vurderingssystemet PeLe legger til rette for at slike vurderingsaktiviteter kan brukes som en læringsprosess. Essensielt i enhver læringsprosess er det å kunne gjøre feil og at man får rask tilbakemelding på hva som var feil, og hvorfor, samt hva som er riktig, og hvorfor den ene løsningen er bedre eller riktigere enn den andre. Pele er et nettbasert vurderingsysstem som lar elevene bruke sine mobile enheter, slik som smarttelefoner, nettbrett, bærbar PC osv., til å besvare flervalgstester i klasserommet. Testen blir automatisk rettet, slik at læreren umiddelbart får oversikt over hvilke deler av fagstoffet som elevene har problemer med. Læreren kan så forberede en målrettet gjennomgang, hvor man kan fokusere på problemområdene som testen avdekket. I denne gjennomgangsfasen kan det legges opp til ulike læringsaktiviteter, slik som diskusjoner og «ny sjanse»-avstemminger, hvor elever som gjorde feil under testen, får anledning til å vise at de har lært av sine feil. Komme i gang med PeLe Opprette bruker Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser: https://www.one2act.no/index.php?option=com_content&view=article&id=102&itemid=204&lang=no Studentene dine må registrere seg for å besvare tester med PeLe dette er beskrevet i en egen brukerveiledning for studenter, som er tilgjengelig fra våre nettsider. Installere lærerklienten for PeLe Lærerklienten er programmet læreren bruker for å kjøre digitale tester, og som installeres på PC en hvor vurderingssystemet skal kjøres fra. Prosedyren for å installere programvaren er som følger (merk at du behøver administrator-rettigheter for dette hvis du ikke har dette på PCen hvor programvaren skal installeres, må du kontakte lokal IT-støtte): 1. Last ned og installer programmet Adobe AIR fra Dette er et støtteprogram som må installeres før selve PeLe-programvaren kan installeres. 2. Last ned og installer selve PeLe-programvaren fra 2

4 Hva trenger studentene for å besvare tester? Studentene bruker nettleseren til å besvare tester, og alle typer mobile enheter som for eksempel smarttelefon, nettbrett, bærbar PC eller liknende, kan brukes. Nettsiden som studentene logger inn på Dersom studentene ønsker å bruke nettleseren sin til å stemme med, taster de inn adressen På denne nettsiden kan de opprette seg brukere (dersom systemet ikke skal brukes anonymt), samt logge inn for å besvare tester. Sette opp en test i PeLe Når du skal kjøre en flervalgstest med PeLe, har du to muligheter: 1. Du kan opprette en test i PeLe hvor du legger inn både spørsmålstekst og teksten som skal stå på hvert alternativ, samt markerer hvilke alternativ som er riktige. I dette tilfellet blir testen «fulldigital», på det viset at testen i sin helhet kan sees og besvares på studentenes mobile enheter ingen papirkopi av testen behøves. 2. Du kan opprette en PeLe-test hvor du angir antall spørsmål/alternativer, men uten å legge inn selve spørsmålsteksten eller teksten på hvert alternativ. I dette tilfellet lages selve flervalgstesten separat i f.eks. Word, slik at studentene får utdelt en papirkopi av denne. I PeLe angir man i dette tilfellet antallet spørsmål og alternativer på hvert spørsmål, samt markerer hvilke svar som er riktige. Dette alternativet er særlig aktuelt i tekniske fag som f.eks. matematikk, ettersom det ikke er mulig å legge inn matematisk notasjon i PeLe. 3

5 Alternativ 1: «Fulldigital» flervalgstest med PeLe 1. Dobbeltklikk på PeLe-ikonet på skrivebordet eller i Start-menyen for å starte lærerklienten. 2. Logg inn med ditt brukernavn og passord: 3. Når du har logget inn, vil du få opp en liste over tester du har kjørt tidligere: 4. Du kan nå begynne å legge inn flervalgstesten som du har utarbeidet på forhånd ved å trykke på knappen, og så velge New assessment from scratch: 5. Du vil nå bli geleidet gjennom en 4-trinns veiviser hvor du setter opp testen: a. Legg inn grunnleggende opplysninger om testen, som tittel, klasse («group») osv. Du kan også angi hvorvidt testen kan besvares av anonyme brukere, eller om de som skal svare må være innlogget med brukernavn. Tillates anonyme brukere? 4

6 b. Angi antall spørsmål på testen, og et standard antall alternativer på hvert spørsmål (du kan endre alt dette etterpå): c. Her angir du systemet for poenggiving dvs. antall poeng for riktig/galt/intet svar. Du kan også angi hvorvidt testen tillater negativ totalscore («bleeding»), samt hvorvidt elevene skal få poenguttelling for å delta i «ny-sjanse»-avstemminger etter at selve testen er ferdig («SRS weight»). «Unlimited choices»: elevene kan hake av så mange alternativer de vil, selv om kun noen er riktige «Bleeding»: hvis valgt, tillates negativ totalscore på testen Trykk for å gå til siste steg Antall poeng elevene får for hver «ny sjanse»- avstemming (sett til 0 dersom slike aktiviteter ikke skal regnes med i poengsummen) d. I det siste steget legger du spørsmålene og alternativene, samt angir du hvilke alternativ som er riktige. Start med å åpne den såkalt «avanserte» editoren: Trykk her for å åpne «Avansert» editor, hvor du legger inn tekst på spørsmål og alternativer 5

7 e. Her legger du inn spørsmålstekst og tekst på hvert enkelt alternativ, samt markerer hvilke(t) alternativ som er riktig. Spørsmålstekst Endre poengsystem Kopier/lim inn (til/fra andre spørsmål) Marker riktig(e) alternativ Legge til alternativ Slette alternativ Gå til neste spørsmål (du må trykke Save først) Du må lagre spørsmålet med Save før du kan gå til neste f. Idet du har fylt inn det siste spørsmålet og trykket, kan du trykke for å lukke editoren. g. Du vil da få en oversikt slik bildet under viser: h. Det lønner seg å lagre oppsettet som en fil på harddisken, noe du gjør med knappen. 6

8 6. Trykk på knappen når du har gjort alle ønskede justeringer. Systemet vil kvittere med en beskjed om at en sesjonskode har blitt generert: 7. I utgangspunktet er testen kun lagt inn i systemet; den er ikke aktivert ennå. Dersom du ønsker å aktivere den umiddelbart, kan du trykke på knappen i den øverste knapperaden du vil da få fram kontrollpanelet for den valgte testen: Kjøre i gang test 8. Herifra kan du aktivere testen, slik at elevene kan besvare den. Dette gjøres med knappen, og skjermbildet vil da bli som vist under: Viser sanntids-oversikt over prosentandel riktige/gale svar på hvert spørsmål Viser sanntids-oversikt over hvordan enkeltelever besvarer de ulike spørsmålene Frigi resultater til elevene etter en test 7

9 Alternativ 2: Flervalgstest der papirkopi av selve oppgaveteksten deles ut Lage selve flervalgstesten Du må først lage selve flervalgstesten. Denne lager du i det formatet du ønsker (Word, PDF, OpenOffice), for så å dele ut til elevene på papir idet testen skal starte i klasserommet. Du kan også vise spørsmålene på storskjerm/lerret, dersom antallet spørsmål er såpass begrenset at teksten vises tydelig. Sørg for å nummerere alternativene A, B, C osv. Under vises et eksempel på en slik flervalgstest. Legge inn testen i PeLe Når flervalgstesten er utarbeidet, kan du sette opp testen i PeLe. Selve oppgaveteksten og teksten på alternativ legges ikke inn i PeLe PeLe trenger kun å vite antall spørsmål på testen; hvor mange alternativer på hvert spørsmål, og hvilket/hvilke alternativ som er riktig. I PeLe angir du også hvordan poenggivingen for testen skal være, i form av antall poeng for riktig/feil svar. I den trinnvise oppskriften som følger, tar vi utgangspunkt i at du allerede har laget en flervalgstest, som nå skal legges inn i PeLe. 9. Dobbeltklikk på PeLe-ikonet på skrivebordet eller i Start-menyen for å starte lærerklienten. 10. Logg inn med ditt brukernavn og passord: 8

10 11. Når du har logget inn, vil du få opp en liste over tester du har kjørt tidligere: 12. Du kan nå begynne å legge inn flervalgstesten som du har utarbeidet på forhånd ved å trykke på knappen, og så velge New assessment from scratch: 13. Du vil nå bli geleidet gjennom en 4-trinns veiviser hvor du setter opp testen: a. Legg inn grunnleggende opplysninger om testen, som tittel, klasse («group») osv. Du kan også angi hvorvidt testen kan besvares av anonyme brukere, eller om de som skal svare må være innlogget med brukernavn. 9

11 Tillates anonyme brukere? b. Angi antall spørsmål på testen, og et standard antall alternativer på hvert spørsmål (du kan endre alt dette etterpå): c. Her angir du systemet for poenggiving dvs. antall poeng for riktig/galt/intet svar. Du kan også angi hvorvidt testen tillater negativ totalscore («bleeding»), samt hvorvidt elevene skal få poenguttelling for å delta i «ny-sjanse»-avstemminger etter at selve testen er ferdig («SRS weight»). «Unlimited choices»: elevene kan hake av så mange alternativer de vil, selv om kun noen er riktige «Bleeding»: hvis valgt, tillates negativ totalscore på testen Trykk for å gå til siste steg Antall poeng elevene får for hver «ny sjanse»- avstemming (sett til 0 dersom slike aktiviteter ikke skal regnes med i poengsummen) d. I det siste steget angir du hvilke alternativ som er riktige, samt legger til eller fjerner alternativer og spørsmål. Du kan også justere poengsystemet for hvert enkelt spørsmål, slik at f.eks. elevene får delvis uttelling for et svar som er delvis riktig. Trykk her for å laste opp testoppsettet (må først hake av riktig alternativer på alle spørsåmål 10

12 Lagre oppsett som fil på harddisk Legg til spørsmål Trykk her for å endre metadata («Properties») eller poengsystem Hak av hvilke(t) alternativer som er riktige Legg til/fjern alternativer Fjern haken for å legge inn egne poengregler for et spørsmål «Avansert» editor: kan legge inn tekst for både spørsmål og alternativer e. Det lønner seg å lagre oppsettet som en fil på harddisken, noe du gjør med knappen. 11

13 14. Trykk på knappen når du har gjort alle ønskede justeringer. Systemet vil kvittere med en beskjed om at en sesjonskode har blitt generert: 15. I utgangspunktet er testen kun lagt inn i systemet; den er ikke aktivert ennå. Dersom du ønsker å aktivere den umiddelbart, kan du trykke på knappen i den øverste knapperaden du vil da få fram kontrollpanelet for den valgte testen: Kjøre i gang test 16. Herifra kan du aktivere testen, slik at elevene kan besvare den. Dette gjøres med knappen, og skjermbildet vil da bli som vist under: Viser sanntids-oversikt over prosentandel riktige/gale svar på hvert spørsmål Viser sanntids-oversikt over hvordan enkeltelever besvarer de ulike spørsmålene Frigi resultater til elevene etter en test 12

14 17. Systemet er nå klart for at studentene kan logge inn når testen starter de vil da dukke opp i lista etterhvert som de logger inn. Du kan notere deg sesjonskoden og legge inn denne i en presentasjon eller skrive opp den opp på tavla i forkant av testen. Kjøre testen med PeLe i klasserommet I dette avsnittet beskriver vi hvordan PeLe brukes under og i etterkant av selve testen. Denne beskrivelsen er uavhengig av hvorvidt du har forberedt en «fulldigital» test hvor oppgaveteksten er lagt inn i PeLe; eller om du har kun lagt inn antall spørsmål/alternativer og delt ut oppgavene på papir. Sette i gang og overvåke testen i klasserommet 1. Dersom du allerede har startet/aktivert testen, trenger du kun å oppgi sesjonskoden til studentene for at de skal kunne logge inn og begynne å besvare testen. 2. Dersom du ikke har startet testen ennå, logger du inn til PeLe og finner testen din i lista under: 3. Dobbeltklikk på testen du ønsker å kjøre, og trykk så på for å starte testen. 4. Ved å trykke på knappen vil man få opp en liste over innloggende studenter som oppdateres etter hvert som flere logger inn: 13

15 5. Etterhvert som elevene begynner å besvare testen med sine mobile enheter, indikeres dette på skjermbildet: Prikkene angir spørsmål som har blitt besvart 6. Du kan trykke på knappen for å se hvorvidt hver enkelt student har besvart de forskjellige spørsmålene riktig: Grønn prikk = riktig Rød prikk = galt 7. Trykk på knappen for å få en oversikt over hvordan elevgruppa som helhet besvarer testen (her vil det raskt utkrystallisere seg problemområder som man allerede mens testen pågår, kan begynne å planlegge en strategi for): Grønt = riktig Rødt = galt Grått = ubesvart Dersom studentene «flagger» spørsmål, vil det vises her 8. Ved å trykke på en av grafene, som oppdateres i sann tid, kan man få opp et histogram over nåværende svarfordeling på hvert spørsmål: 14

16 Avslutte testen 9. For å avslutte testen, trykker du på knappen i verktøylinjen øverst, som vist på figuren under. Det vil da ikke lenger være mulig for studentene å besvare testen. 10. Dersom det er behov for å gjenåpne testen (f.eks. dersom noen studenter ikke rakk å sende inn grunnet tekniske problemer), kan du åpne testen med og så avslutte testen på nytt med. Gjennomgang av testen i etterkant PeLe kan brukes som et verktøy for en målrettet gjennomgang av en test, rett etter at testen er ferdig på et tidspunkt hvor studentene har ferskt i minne hvordan de resonnerte. Råd om forskjellig metodikk for slik gjennomgang finnes i et separat dokument på våre nettsider, så her følger en teknisk oppskrift for hvordan en slik faglig gjennomgang kan gjøres i PeLe: 11. Studentene kan få noen minutters pause etter testen, mens du planelgger en strategi for gjennomgangen hva var problemområdene, og hvordan kan disse best angripes? Du velger ut de spørsmålene du ønsker å ha med i gjennomgangen ved å hake av boksene slik bildet under viser. Hak av her for å ta med spørsmål inn i gjennomgangsfasen 12. PeLe har et såkalt presentasjonsmodus som brukes i gjennomgangsfasen. Dette skjuler mesteparten av grensesnittet, og gjør mesteparten av PeLe gjennomsiktig. Det gjør det enkelt å hente fram f.eks. oppgaveteksten, eller notater som man skriver på en digital tavle under 15

17 gjennomgangen. Presentasjonsmodus slås på med knappen slik figuren under viser:, og grensesnittet blir seende ut Her har man valgt å vise oppgaveteksten i bakgrunnen Flyttbart kontrollpanel Knapper for gjennomgang av spørsmål 1, 2, 3 osv. 13. Trykk på knappen (eller knappen tilsvarende det første spørsmålet du ønsker å gjennomgå), slik at du får opp verktøylinja vist på bildet under: Bla mellom spørsmålene Vis resultatgrafen for spørsmålet Vis histogram over svarfordelingen for spørsmålet La studentene besvare spørsmålet på nytt Still et oppfølgingsspørsmål med et valgfritt antall alternativer Lukk verktøylinja 14. En naturlig måte å starte gjennomgangen på, er ved å vise resultatgrafen for spørsmålet. Histogrammet skal man derimot være forsiktig med å vise, dersom man legger opp til diskusjon eller at studentene skal få svare på nytt, ettersom elevene fort blir veldig farget av hvordan flertallet har svart. 16

18 La studentene besvare et spørsmål på nytt Det å kunne gjøre feil er en helt essensiell del av en hver læringsprosess, og PeLe har et innebygget responssystem som gjør det mulig for elevene å vise at de har lært av eventuelle feil de har begått under selve testen. For å starte en ny avstemming på et spørsmål, trykker du på knappen i verktøylinja for det aktuelle spørsmålet. Man vil da få fram et kontrollpanel som brukes til å styre avstemmingen: Slå av og på tikkelyd under nedtelling Høyreklikk for å justere tiden for nedtellingen Trykk her for å starte avstemmingen Når nedtelling er over og avstemmingen er ferdig, vil det ligge en knapp i verktøyraden under hovedmenyen (her refererer «SRS1» til at det er studentene har besvart spørsmålet på nytt gang nr. 1, og «1» referer til at «ny-sjanse»-runden gjaldt spørsmål nr. 1): Du kan trykke på denne for å få fram akkurat samme type verktøylinje som da du kjørte «ny sjanse»- avstemming: «Revotering nr. 1» (du kan kjøre flere slike på ett og samme spørsmål) Nummeret på spørsmålet som avstemmingen dreier seg om For å kjøre nok en «ny-sjanse»-avstemming på det samme spørsmålet, kan du trykke Revote-knappen igjen. 17

19 Frigi resultatene til elevene Når testen er ferdig, og du har kjørt alle de læringsaktivitetene du ønsker i etterkant (dvs. gjennomgang av testen; revoteringer osv.), er det naturlig at elevene får tilgang til resultatene sine. Du som lærer må «frigi» disse før resultatene blir tilgjengelige for elevene. Trykk først presentasjonsmodus, og trykk så på i verktøylinjen øverst: for å forlate Når elevene logger inn på sine mobile enheter med sesjonskoden som ble brukt for testen, vil de få fram resultatene slik bildet under viser: 18

20 Sortere og eksportere data Sortering og søk i gjennomførte tester I hovedfanen My assessments, som vises som standard ved hver innlogging, er det verktøy for å organisere sine egne tester på forskjellig vis. Under er en kort forklaring av de ulike verktøyene (noen av disse framkommer først når man har trykket på en test i lista): Slett testen «Klon» - lager en identisk kopi av en tidligere test, med ny sesjonskode Avslutt testen for elevene Frigi resultater til elevene «Arkiver» - endrer status for testen til «arkivert» «Filtrer» - vis kun tester i lista etter visse kriterier Verktøy for å markere et utvalg tester Søk etter bestemte ord, fag osv. Angi hvilke kolonner som skal vises i lista Eksportere data Resultatene fra en test kan eksporteres til et regneark. Dette gjøres ved å dobbelttrykke på en test for å få fram skjermbildet under: For å eksportere alle data fra en test, brukes knappen, som får fram denne menyen: Trykk på knappen for å eksportere testdataene til et Excel-regneark. 19

21 20

22 Tekniske spesifikasjoner/systemkrav Internett-tilgang Både datamaskinen som kjører lærergrensesnittet, samt studentenes mobile heter må ha internettilgang via Trådløst internet (Wi-Fi) Trådløst bredbånd (3G/4G) Kablet internet (ethernet) Det er ikke krav om at alle enhetene er tilkoblet internet på samme måte man kan godt ha noen enheter tilkoblet via Wi-Fi; noen via 3G/4G osv. Systemkrav for trådløst internett (Wi-Fi) Hvis trådløst internett brukes, må det trådløse nettet oppfylle følgende minstekrav: IEEE a, b, g eller n De trådløse aksesspunktene må kunne håndtere et tilstrekkelig antall samtidige enheter som et minimum: antall samtidige studenter som skal bruke PeLe. Man må ta høyde for at en og samme student gjerne har 2 mobile enheter som bruker trådløst internett (f.eks. mobiltelefon og bærbar PC). Nedlastings- og opplastingsbåndbredden til institusjonen må være minst 5 kbit/s per student Systemkrav for trådløst bredbånd (3G/4G) Studenter kan være tilkoblet via 3G/4G. Dette betinger imidlertid at dekningen er tilstrekkelig til at en overføringshastighet på 5 kbit/s per student kan opprettholdes. Systemkrav for kablet internett (ethernet) Hvis studentene bruker datamaskiner tilkoblet kablet internett, er det ingen spesielle systemkrav unntatt at båndbredden per student er minst 5 kbit/s. 21

23 Systemkrav for datamaskin som kjører lærergrensesnittet Merk: Administratorrettigheter er påkrevet for å kunne installere lærergrensesnittet. Dersom man ikke har slike rettigheter, må man konsultere lokal IT-tjeneste. Støttede operativsystem: Windows XP (med SP3), Windows Vista (med SP2), Windows 7 (med SP1), Windows 8 Prosessor: Intel Core 2 Duo GHz eller bedre, AMD AthlonT64 X GHz eller bedre RAM: 2 GB Windows XP / 4 GB Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Diskplass: 5MB Lydkort og høyttalere Mus eller annen kontrollenhet Internett-tilgang (kablet eller trådløs) Systemkrav for studentenes stemmeenheter Støttede operativsystem: Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.6 eller nyere, ios 6 eller nyere, Android eller nyere Internett-tilgang gjennom enten trådløst internett (Wi-Fi), trådløst bredbånd(3g/4g) eller kablet internett Nettleser som Internet Explorer 7 eller nyere; Chrome; Firefox; Safari 22

24 23

Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser:

Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser: 0 Innhold PeLe i et nøtteskall... 2 Komme i gang med PeLe... 2 Opprette bruker... 2 Installere lærerklienten for PeLe... 2 Hva trenger studentene for å besvare tester?... 3 Studentenes nettside og stemme-app...

Detaljer

Brukermanual for SRS. www.hcr.as

Brukermanual for SRS. www.hcr.as www.hcr.as 0 Innhold SRS i et nøtteskall... 2 Tekniske spesifikasjoner/systemkrav... 2 Internett-tilgang... 2 Krav dersom trådløst internett (wi-fi) brukes... 2 Krav dersom trådløst bredbånd (3G/4G) brukes...

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Metodiske råd og tips. for SRS

Metodiske råd og tips. for SRS Metodiske råd og tips for SRS Innhold Innledning... 3 Hvordan lage gode SRS-spørsmål?... 3 Generelle retningslinjer... 3 Hvordan kan jeg måle hvorvidt et spørsmål er «bra»?... 3 Kan man stille et spørsmål

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Mac, Mac-logoen, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone og Safari er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Mac, Mac-logoen, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone og Safari er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Brukerveiledning Informasjon om opphavsrett TP1843-amerikansk utgave01 2013 Promethean Limited. Med enerett. Opphavsrett til all programvare, alle ressurser, drivere og all dokumentasjon i Promethean ActivEngage2-nedlastingen

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Powerlifting Live Brukermanual. Versjon 2.1

Powerlifting Live Brukermanual. Versjon 2.1 Powerlifting Live Brukermanual Versjon 2.1 Innholdsfortegnelse Powerlifting Live...1 Brukermanual...1 1. Innledning...3 1.1Installasjon...3 1.2 Starte/avslutte systemet...3 1.3 Nettverksoppsett...3 1.4

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

STUDENTER & LÆRERE. Høst 2015. Guide for. i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT

STUDENTER & LÆRERE. Høst 2015. Guide for. i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT Guide for STUDENTER & LÆRERE i bruk av OmniJoin webkonferanse på HiT Dette er en guide som er beregnet for studenter og lærere i OmniJoin web og videokonferanse. OmniJoin lar PC og Macbrukere møtes på

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Lingua Studio - veiledning

Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning 1 Oppstart 1.1 VIKTIG INFORMASJON FØR DU BEGYNNER Å ARBEIDE MED LINGUA STUDIO 4 1.2 1.3 Dette bør du vite om lyd og mikrofon 6 Dette bør du vite om

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning 1 Innhold 1 INTRODUKSJON TIL PROGRAMVAREN DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTE TEKNISK STØTTE

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer