Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser:"

Transkript

1 0

2 Innhold PeLe i et nøtteskall... 2 Komme i gang med PeLe... 2 Opprette bruker... 2 Installere lærerklienten for PeLe... 2 Hva trenger studentene for å besvare tester?... 3 Studentenes nettside og stemme-app... 3 Forberedelser i forkant av en PeLe-test... 3 Lage selve flervalgstesten... 3 Sette opp testen i PeLe... 4 Kjøre testen med PeLe i klasserommet... 9 Sette i gang og overvåke testen i klasserommet... 9 Avslutte testen Gjennomgå testen i etterkant Kjøre «ny sjanse»-avstemming på et spørsmål Frigi resultatene til elevene Tekniske spesifikasjoner/systemkrav Internett-tilgang Systemkrav for datamaskin som kjører lærergrensesnittet Systemkrav for studentenes stemmeenheter

3 Brukermanual for vurderingssystemet PeLe PeLe i et nøtteskall Tradisjonelle vurderingsformer, slik som underveistester, standpunktprøver, eksamener osv., har en tendens til å fokusere på å måle hva elevene har lært, framfor å bidra til læring der og da. Vurderingssystemet PeLe legger til rette for at slike vurderingsaktiviteter kan brukes som en læringsprosess. Essensielt i enhver læringsprosess er det å kunne gjøre feil og at man får rask tilbakemelding på hva som var feil, og hvorfor, samt hva som er riktig, og hvorfor den ene løsningen er bedre eller riktigere enn den andre. Pele er et nettbasert vurderingsysstem som lar elevene bruke sine mobile enheter, slik som smarttelefoner, nettbrett, bærbar PC osv., til å besvare flervalgstester i klasserommet. Testen blir automatisk rettet, slik at læreren umiddelbart får oversikt over hvilke deler av fagstoffet som elevene har problemer med. Læreren kan så forberede en målrettet gjennomgang, hvor man kan fokusere på problemområdene som testen avdekket. I denne gjennomgangsfasen kan det legges opp til ulike læringsaktiviteter, slik som diskusjoner og «ny sjanse»-avstemminger, hvor elever som gjorde feil under testen, får anledning til å vise at de har lært av sine feil. Komme i gang med PeLe Opprette bruker Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser: https://www.one2act.no/index.php?option=com_content&view=article&id=102&itemid=204&lang=no Studentene dine må registrere seg for å besvare tester med PeLe dette er beskrevet i en egen brukerveiledning for studenter, som er tilgjengelig fra våre nettsider. Installere lærerklienten for PeLe Lærerklienten er programmet læreren bruker for å kjøre digitale tester, og som installeres på PC en hvor vurderingssystemet skal kjøres fra. Prosedyren for å installere programvaren er som følger (merk at du behøver administrator-rettigheter for dette hvis du ikke har dette på PCen hvor programvaren skal installeres, må du kontakte lokal IT-støtte): 1. Last ned og installer programmet Adobe AIR fra Dette er et støtteprogram som må installeres før selve PeLe-programvaren kan installeres. 2. Last ned og installer selve PeLe-programvaren fra 2

4 Hva trenger studentene for å besvare tester? Studentene kan enten bruke nettleseren til å besvare tester, eller de kan installere en app på sin mobile enhet. Alle typer mobile enheter som for eksempel smarttelefon, nettbrett, bærbar PC eller liknende kan brukes. Systemets nettside og app Dersom studentene ønsker å bruke nettleseren sin til å stemme med, taster de inn adressen En egen app finnes for ios og Android. For å installere stemme-app en, følger studentene følgende prosedyre: 1. Åpne App Store (for ios) eller Google Play (for Android) på enheten hvor app en skal installeres. 2. Skriv «one2act» i søkefeltet (uten hermetegn) for å finne riktig app. 3. Trykk på Installer-knappen for å installere app en, som vil lage en snarvei på hjem-skjermen. 4. Når app en er installert, kan man trykk på one2act-ikonet på hjem-skjermen for å åpne stemme-app en. Studentene kan registrere seg via en knapp i app en. Forberedelser i forkant av en PeLe-test I dette avsnittet beskriver vi de aktivitetene som du som lærer foretar deg i forkant av en test, øving e.l. som du ønsker å kjøre ved hjelp av PeLe. Denne prosessen foregår i to trinn: Lage selve flervalgstesten Du må først lage selve flervalgstesten. Denne lager du i det formatet du ønsker (Word, PDF, OpenOffice), for så å dele ut til elevene på papir idet testen skal starte i klasserommet. Du kan også vise spørsmålene på storskjerm/lerret, dersom antallet spørsmål er såpass begrenset at teksten vises tydelig. Sørg for å nummerere alternativene A, B, C osv. Under vises et eksempel på en slik flervalgstest. 3

5 Sette opp testen i PeLe Når flervalgstesten er utarbeidet, kan du sette opp testen i PeLe. Selve oppgaveteksten og teksten på alternativ legges ikke inn i PeLe PeLe trenger kun å vite antall spørsmål på testen; hvor mange alternativer på hvert spørsmål, og hvilket/hvilke alternativ som er riktig. I PeLe angir du også hvordan poenggivingen for testen skal være, i form av antall poeng for riktig/feil svar. I den trinnvise oppskriften som følger, tar vi utgangspunkt i at du allerede har laget en flervalgstest, som nå skal legges inn i PeLe. 1. Dobbeltklikk på PeLe-ikonet på skrivebordet for å starte lærerklienten. 2. Velg tilhørighet (dette trenger du bare å gjøre ved første gangs innlogging) og logg inn med ditt brukernavn og passord: Trykk først <<Change service Skriv inn one2act og trykk på elementet i lista som dukker opp Logg inn med ditt brukernavn og passord 3. Når du har logget inn, vil du få opp en liste over tester du har kjørt tidligere: 4

6 Liste over tester du har kjørt tidligere (lista vil være tom ved første gangs innlogging) 4. Du kan nå begynne å legge inn flervalgstesten som du har utarbeidet på forhånd ved å trykke på Create (se under): 5. Du vil nå bli geleidet gjennom en 4-trinns veiviser hvor du setter opp testen: a. Legg inn grunnleggende opplysninger om testen, som tittel osv.: 5

7 b. Angi antall spørsmål på testen, og et standard antall alternativer på hvert spørsmål (du kan endre alt dette etterpå): c. Her angir du systemet for poenggiving dvs. antall poeng for riktig/galt/intet svar. Du kan også angi hvorvidt testen tillater negativ totalscore («bleeding»), samt hvorvidt elevene skal få poenguttelling for å delta i «ny-sjanse»-avstemminger «Bleeding»: hvis valgt, tillates etter at selve testen er ferdig («SRS weight»). negativ totalscore på testen «Unlimited choices»: skal elevene kunne hake av så mange alternativer de vil, selv om kun noen er riktige? «SRS weight»: Antall poeng elevene får for hver «ny sjanse»-avstemming (sett til 0 dersom slike aktiviteter ikke skal regnes med i poengsummen) d. Her angir du hvilke alternativ som er riktige, samt legger til eller fjerner alternativer og spørsmål. Du kan også justere poengsystemet for hvert enkelt spørsmål, slik at f.eks. elevene får delvis uttelling for et svar som er delvis riktig. 6

8 Legg til/fjern alternativer Hak av hvilke alternativer som er riktige Valg gjort her påvirker alle spørsmål Fjern haken for å legge inn egne poengregler for et spørsmål Knappen Simulate brukes til å undersøke hvor følsom testen din er for gjetting. Med denne knappen kjøres en simulering hvor et antall «aper» svarer på testen din ved ren gjetting, og du får se hva slags svarfordeling dette resulterer i. Slik informasjon er nyttig dersom du bruker testene i formativ sammenheng dersom et betydelig antall «aper» oppnår f.eks. 4 av 7 poeng ved ren gjetting, bør dette ha betydning for hvor mange poeng en elev må ha oppnådd for å få øvingen/testen godkjent eller bestått. Angi hvor mange «aper» som skal gjennomføre testen Her får flere enn 50 % av apene mellom 3 og 4 poeng ved ren gjetting grensen for «stå» eller «godkjent» bør justeres deretter 7

9 6. Trykk på knappen når du har gjort alle ønskede justeringer (du må lukke simuleringsvinduene dersom disse er åpne). Du får da fram følgende vindu: 7. Du kan lage testoppsettet som en egen fil på harddisken ved å trykke My Assessments i hovedmenyen og så Save, slik vinduet under viser: 8. Trykk på knappen - systemet vil da generere en 5-bokstavers sesjonskode, som elevene bruker for å logge inn og svare på testen din. Vinduet blir seende slik ut etter at sesjonskoden er generert: 9. Systemet er nå klart for at studentene kan logge inn når testen starter de vil da dukke opp i lista etterhvert som de logger inn. Du kan notere deg sesjonskoden og legge inn denne i en presentasjon eller skrive opp den opp på tavla i forkant av testen. 8

10 Kjøre testen med PeLe i klasserommet I dette avsnittet beskriver vi hvordan PeLe brukes under og i etterkant av selve testen. Sette i gang og overvåke testen i klasserommet 1. Når du kommer i klasserommet, har du med deg selve flervalgstesten på papir for utdeling til studentene eventuelt har du gjort klar en presentasjon med spørsmålene som enten gjøres tilgjengelig elektronisk for elevene, eller den skal vises på storskjerm (dette fungerer kun dersom testen inneholder få spørsmål). 2. Du starter med å logge inn til PeLe på en PC i klasserommet (du kan også bruke en bærbar PC hvor systemet er installert). Du vil da finne testen din som du har forberedt i lista under: 3. Trykk på testen du ønsker å kjøre i lista, og så knappen Monitor slik at du får en liste over innloggede studenter: 4. Sjekk at studentene dukker opp i lista etterhvert som de logger inn, slik bildet vises under: 5. Etterhvert som elevene begynner å besvare testen med sine mobile enheter, indikeres dette på skjermbildet: Svarte prikk indikerer at spørsmålet har blitt besvart 9

11 6. Du kan trykke på knappen for å se hvorvidt hver enkelt student har besvart de forskjellige spørsmålene riktig: Grønn prikk = riktig Rød prikk = galt 7. Trykk på knappen for å få en oversikt over hvordan elevgruppa som helhet besvarer testen (her vil det raskt utkrystallisere seg problemområder som man allerede mens testen pågår, kan begynne å planlegge en strategi for): Grønt = riktig Rødt = galt Grått = ubesvart Dersom studentene «flagger» spørsmål, vil det vises her 8. Ved å trykke på en av grafene, som oppdateres i sann tid, kan man få opp et histogram over nåværende svarfordeling på hvert spørsmål: 9. For å gå tilbake til oversikten med listen over studenter, kan du trykke på knappen. 10

12 Avslutte testen 10. Figuren under beskriver prosedyren for å avslutte selve testen, i forkant av gjennomgangsfasen etterpå: 11. Når knappen trykkes, kan ikke studentene lenger sende inn svar på testen. De endelige resultatgrafene vil dukke opp så snart knappen er trykket, så det er viktig at dette skjermbildet ikke vises til studentene. Se bildet under. Trykk her for å åpne testen igjen f.eks. hvis det er «etternølere» som ikke rakk å svare Gjennomgå testen i etterkant Nå som selve testen er ferdig, tar studentene en kort pause, mens du planlegger hvordan testen skal gjennomgås etter pausen. Råd om forskjellig metodikk for slik gjennomgang finnes i et separat dokument på våre nettsider. Her følger en teknisk framgangsmåte for en slik faglig gjennomgang: 12. Når du har klart en strategi for gjennomgangen, velger du ut de spørsmålene du ønsker for gjennomgang ved å hake av boksene slik bildet under viser. Det kan rutinemessig lønne seg å hake av alle spørsmålene også i tilfeller hvor alle elevene har svart riktig, er det god praksis å gå gjennom spørsmålet i form av en rask bekreftelse av elevenes svar. Legg merke til at det dukker opp nummererte knapper under hovedmenyen idet du haker av spørsmål. 11

13 Disse knappene brukes til å styre gjennomgangen av de ulike spørsmålene 13. Legg ned PeLe (du kan minimere vinduet på vanlig måte), og henter fram testspørsmålene som du har lagret i et elektronisk format (Word, PDF osv.). 14. Gå tilbake til PeLe og trykk på knappen - dette vil gjøre mesteparten av PeLegrensesnittet gjennomsiktig, og vil dessuten skjule alle resultatgrafer, inntil du som lærer ønsker at disse skal vises til elevene. Skjermbildet vil da bli som vist under: 15. Trykk på knappen (eller knappen tilsvarende det første spørsmålet du ønsker å gjennomgå), slik at du får opp verktøylinja vist på bildet under: 12

14 Bla mellom spørsmålene Vis resultatgrafen for spørsmålet Vis histogram over svarfordelingen for spørsmålet Kjør «ny sjanse»-seanse på spørsmålet Still et oppfølgingsspørsmål med et valgfritt antall alternativer 16. En naturlig måte å starte gjennomgangen på, er ved å vise resultatgrafen for spørsmålet. Histogrammet skal man derimot være forsiktig med å vise, dersom man legger opp til diskusjon eller «ny sjanse»-seanser, ettersom elevene fort blir veldig farget av hvordan flertallet har svart. Kjøre «ny sjanse»-avstemming på et spørsmål Det å kunne gjøre feil er en helt essensiell del av en hver læringsprosess, og PeLe har et innebygget responssystem som gjør det mulig for elevene å vise at de har lært av eventuelle feil de har begått under selve testen. Når de får sjansen til å svare på nytt f.eks. etter en diskusjon med sidemannen eller et hint fra læreren - kaller vi det «ny sjanse»-avstemming. For å starte en «ny sjanse»-avstemming på et spørsmål, trykker du på knappen i verktøylinja for det aktuelle spørsmålet. Man vil da få fram et kontrollpanel som brukes til å styre avstemmingen: Slå av og på tikkelyd under nedtelling Høyreklikk for å justere tiden for nedtellingen Trykk her for å starte avstemmingen Når nedtelling er over og avstemmingen er ferdig, vil det ligge en knapp i verktøyraden under hovedmenyen (her refererer «SRS1» til at det er studentene har besvart spørsmålet på nytt gang nr. 1, og «3» referer til at «ny-sjanse»-runden gjaldt spørsmål nr. 3): 13

15 Du kan trykke på denne for å få fram akkurat samme type verktøylinje som da du kjørte «ny sjanse»- avstemming: SRS 1 3 «Ny sjanse»-avstemming nr. 1 (du kan kjøre flere slike på ett og samme spørsmål) Nummeret på spørsmålet som avstemmingen dreier seg om For å kjøre nok en «ny-sjanse»-avstemming på det samme spørsmålet, kan du trykke Revote-knappen igjen. Frigi resultatene til elevene Når testen er ferdig, og du har kjørt alle de læringsaktivitetene du ønsker i etterkant (dvs. gjennomgang av testen; «ny sjanse»-runder osv.), er det naturlig at elevene får tilgang til resultatene sine. Du som lærer må «frigi» disse før resultatene blir tilgjengelige for elevene, og du gjør dette ved å trykke på knappen, og så trykke, slik bildet under viser: Denne viser resultatene til studentene på skjermen IKKE vis denne på storskjerm! Når elevene logger inn på sine mobile enheter med sesjonskoden som ble brukt for testen, vil de få fram resultatene slik bildet under viser: Galt Riktig Delvis riktig (man skulle ha haket av flere riktige) 14

16 Tekniske spesifikasjoner/systemkrav Internett-tilgang Både datamaskinen som kjører lærergrensesnittet, samt studentenes mobile heter må ha internettilgang via Trådløst internet (Wi-Fi) Trådløst bredbånd (3G/4G) Kablet internet (ethernet) Det er ikke krav om at alle enhetene er tilkoblet internet på samme måte man kan godt ha noen enheter tilkoblet via Wi-Fi; noen via 3G/4G osv. Systemkrav for trådløst internett (Wi-Fi) Hvis trådløst internett brukes, må det trådløse nettet oppfylle følgende minstekrav: IEEE a, b, g eller n De trådløse aksesspunktene må kunne håndtere et tilstrekkelig antall samtidige enheter som et minimum: antall samtidige studenter som skal bruke PeLe. Man må ta høyde for at en og samme student gjerne har 2 mobile enheter som bruker trådløst internett (f.eks. mobiltelefon og bærbar PC). Nedlastings- og opplastingsbåndbredden til institusjonen må være minst 5 kbit/s per student Systemkrav for trådløst bredbånd (3G/4G) Studenter kan være tilkoblet via 3G/4G. Dette betinger imidlertid at dekningen er tilstrekkelig til at en overføringshastighet på 5 kbit/s per student kan opprettholdes. Systemkrav for kablet internett (ethernet) Hvis studentene bruker datamaskiner tilkoblet kablet internett, er det ingen spesielle systemkrav unntatt at båndbredden per student er minst 5 kbit/s. 15

17 Systemkrav for datamaskin som kjører lærergrensesnittet Merk: Administratorrettigheter er påkrevet for å kunne installere lærergrensesnittet. Dersom man ikke har slike rettigheter, må man konsultere lokal IT-tjeneste. Støttede operativsystem: Windows XP (med SP3), Windows Vista (med SP2), Windows 7 (med SP1), Windows 8 Prosessor: Intel Core 2 Duo GHz eller bedre, AMD AthlonT64 X GHz eller bedre RAM: 2 GB Windows XP / 4 GB Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Diskplass: 5MB Lydkort og høyttalere Mus eller annen kontrollenhet Internett-tilgang (kablet eller trådløs) Systemkrav for studentenes stemmeenheter Støttede operativsystem: Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.6 eller nyere, ios 6 eller nyere, Android eller nyere Internett-tilgang gjennom enten trådløst internett (Wi-Fi), trådløst bredbånd(3g/4g) eller kablet internett For nettleser-utgaven av PeLe: WebKit-kompatibel nettleser som Google Chrome, Safari, Android Browser Egen app finnes for ios og Android 16

18 17

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight...

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight... Innhold Hva er LingRight?...3 Å installere LingRight 2.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 5 LingRight for systemadministratorer... 5 Å komme i gang med LingRight...5 Stavekontroll...

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer