Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: Klassering: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Årsrapport studieutvalget TKD Studieutvalg - Fakultet for teknologi - kunst og design - TKD N 2012/ / TKD/PETTERO 012 Mottaker Fakultet for teknologi, kunst og design TKD-A-ST/TOVEH Kristin Sletten TKD-A-ST/KRSSLE Godkjenning av Kjersti Feiring Myrtrøen - ekstern sensor Oppnevning av ekstern sensor - nstitutt AB 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG 453 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Søknad Finansmarked, Norges Forskningsråd fra Fakultet for samfunnsfag, Mary Ann Stamsø Søknad til FNANSMARKED, Norges Forskningsråd fra Fakultet for samfunnsfag, SAM 2014/ / SAM-A-ØK/KRSTNA F Offl Mottaker Norges Forskningsråd Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ØK/KRSTNA Side: 1 av 49

2 Søknad, Finansmarked, Norges Forskningsråd fra Fakultet SAM, Knut Nygaard Søknad til FNANSMARKED, Norges Forskningsråd fra Fakultet for samfunnsfag, SAM 2014/ / SAM-A-ØK/KRSTNA F Offl Mottaker Norges Forskningsråd Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ØK/KRSTNA SAK 7/14 Godkjenning av Retningslinjer Avhandlingsarbeid PHD Sosialt arbeid Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG SAK 16/14 Godkjenning emneplan Prosessledelse Partssamarbeid Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG SAK 17/14 Godkjenning emneplaner EVO Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 2 av 49

3 SAK 18/14 Godkjenning programplan videreutdanning Familieterapi Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Dagsorden Studieutvalg ved fakultet SAM Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Dagsorden Studieutvalg ved fakultet SAM Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Referat Studieutvalg fakultet SAM Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 3 av 49

4 SAK 21/14 Godkjenning av programplan Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG SAK 22/14 Godkjenning av programplan - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG SAK 23/14 Godkjenning av emneplan ARK3900 Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG tlysning av trykkestøtte 2014 Trykkestøtte ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA Side: 4 av 49

5 nformasjon om søkere og tildeling til instituttledere, Fo-ledere og økonomiseksjonen Trykkestøtte ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA Vedtak - trykkestøtte 2014 Trykkestøtte ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA S-sak 22/2014 Spørsmål om åpne eller lukkede styreseminarer S- styresak - styreseminarer N 2014/ / A-ST-AK/TRNEMAT 012 Mottaker Styret A-ST/[fordelt] Trine Sofie Mathiesen A-ST-AK/TRNEMAT tlysning av midler til språkvask og oversettelse 2014 Språkvask og oversettelse ved fakultet L / / L-A/LNDAA 632 Linda Andreassen L-A/LNDAA Side: 5 av 49

6 nformasjon om søkere og tildelinger til instituttene, Fo-ledere og økonomiseksjonen Språkvask og oversettelse ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA Vedtak - språkvask og oversettelse 2014 Språkvask og oversettelse ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA Klagesak 15/ Klage på avslag på vedtak om godskriving Klage på vedtak om godskriving av fag - Grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn - ***** ***** N 2014/ / L-A-ST-SF/ANDREASJ S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/SSSELES TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Klagesak 16/ Klage over formelle feil ved eksamen Klage på formelle feil ved sensur av bacheloroppgave i sykepleie - ***** ***** N 2014/ / HF-A-ST/VVE S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/SSSELES TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Side: 6 av 49

7 Klagesak 18/ klage på vedtak om avvisning av eksamensbesvarelse Klage på formell feil ved eksamen - avvist eksamensbesvarelse - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling - ***** ***** ***** N 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/SSSELES TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Klagesak 17/ klage over formelle feil ved eksamen Klage over formell feil ved eksamen - ***** ***** N 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/SSSELES TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Fordeling av stipendiatressurser phd i helsevitenskap Fo-utvalg HF / / HF-A/ELAN 600 Elin Holter Anthonisen HF-A/ELAN Fordeling av stipendiatressurser phd i atferdsanalyse Fo-utvalg HF / / HF-A/ELAN 600 Elin Holter Anthonisen HF-A/ELAN Side: 7 av 49

8 Møte nnkalling og saksliste nternasjonalt utvalg på institusjonsnivå Møter / / A-ST-N/LSEBB 012 Lise Bakke Brøndbo A-ST-N/LSEBB Møte Referat nternasjonalt utvalg på institusjonsnivå Møter / / A-ST-N/LSEBB 012 Lise Bakke Brøndbo A-ST-N/LSEBB -Multirank university details - registreringsskjema -Multirank - deltakelse fra HiOA / / A-ST-AK/ANNEL 070 Mottaker -Multirank Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/ANNEL Godkjenning av endringer i emnet Språk og diskurs i journalistikken Programplaner - masterstudium i journalistikk N 2013/ / SAM-A-ST/LARSN 421 Mottaker Seksjon for analyse og A-ST-AK/[fordelt] kvalitetsutvikling Ann Sofie Winther SAM-A-ST/ANW Side: 8 av 49

9 Notat - oppfølgning av regelverket ved HiOA niversiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen N 2014/ / A-ST/MARBRA 450 Mottaker Ellen Merethe Magnus A-ST-AK/ELLMAG TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Forslag til godkjenning - deler av programplan av masterstudium i Network and System Administration - inn i fellesgrad Programplan - NETTSYS - Master in Network and System Administration - io-tkd-t N 2012/ / TKD-A-ST/KRSSLE 421 Mottaker Seksjon for analyse og A-ST-AK/[fordelt] TE kvalitetsutvikling Kristin Sletten TKD-A-ST/KRSSLE Regnskapsrapport FK feasability study signert Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Ky - HiOA/L and development of some vocational fields 2014/ / L-A-ST/LKLAETH 351 Line Klà th L-A-ST/LKLAETH Side: 9 av 49

10 Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdannelse fra ndia - Rachana Akash Padir Faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt med utdannelse fra ndia - Rachana Akash Padir 2012/ / HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt med utdannelse fra Filippinene - Ma. Vanessa M Velez Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Filippinene - Ma Vanessa M Velez 2014/ / HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Registreringsskjema (SAP) Røberg Karls ngar Kittelsen Tillsetting i stilling som stipendiat N 2014/ / SPS/VGDSBG 216 Mottaker Liv Astrid Tessem A-R-ØK-LR/TESS TE Andrew John Feltham SPS/ANDJO Side: 10 av 49

11 Registreringsskjema (SAP) Sarastuen Nora Kolkin Tillsetting i stilling som stipendiat N 2014/ / SPS/VGDSBG 216 Mottaker Liv Astrid Tessem A-R-ØK-LR/TESS TE Andrew John Feltham SPS/ANDJO Registreringsskjema (SAP) Madsen Aleksander Årnes Tillsetting i stilling som stipendiat N 2014/ / SPS/VGDSBG 216 Mottaker Liv Astrid Tessem A-R-ØK-LR/TESS TE Andrew John Feltham SPS/ANDJO Referat fra møtet HiOAs Fo-utvalg / / A-FB-F/TF 012 Mottaker Fo-utvalget A-FB-F/[fordelt] Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Programplan Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap våren Rettet pensumliste Webteknologier juni Programplaner Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 2012/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 11 av 49

12 Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdannelse fra Venezuela - Euclides Rafael Mattey Aguiar Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdannelse fra Venezuela - Euclides Rafael Mattey Aguiar 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd - autorisasjon som reseptarfarmasøyt - Breanne Kae Antonsen Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - tdannelse fra SA - Breanne Kae Antonsen 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt med utdannelse fra kraina - ryna Nagorna Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra kraina - ryna Nagorna 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Side: 12 av 49

13 Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd - autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdannelse fra Egypt - Hossam Mohamed Mohamed Lotfy Alzoheiry Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Egypt - Mohamed Mohamed Lotfy Alzoheiry 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Serbia - Jelena Stefanovic Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Serbia - Jelena Stefanovic 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Vedr. Avtale om samarbeid for studiet: "Arbeidsmiljø i endring" Avtale mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og AOF Norge (jfr. HAK sak 2007/152) 2014/ /2014 HF-A-ST/TONHV 663 Mottaker AOF Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/TONHV Side: 13 av 49

14 Vedtak i klagesak 14/ Klage på avslag på søknad om overflytting til høgskolen i Oslo og Akershus Overflytting fra Høgskolen i Ålesund - Bachelor i sykepleie - Andreas Lauritzen Westbye 2014/ /2014 HF-A-ST/CLASTE Mottaker Andreas Lauritzen Westby Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES Vedtak i klagesak 15/ Klage på avslag på vedtak om godskriving Klage på vedtak om godskriving av fag - Grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn - ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven L-A-ST-SF/ANDREASJ Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES s-slottet bokmanus Deponering av bokmanus - Tarjei Vesaas - sslottet 2013/ / A-FB-F/ANNELL Anne llmann A-FB-F/ANNELL Vedtak i klagesak 16/ Klage over formelle feil ved eksamen Klage på formelle feil ved sensur av bacheloroppgave i sykepleie - ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven HF-A-ST/VVE Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES Side: 14 av 49

15 Vedtak i klagesak 17/ Klage på vedtak om avvisning av innlevering av kladdeark ved eksamen Klage over formell feil ved eksamen - ***** ***** 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 455 Mottaker Trorunn Graftås Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES Vedtak i klagesak 18/ Klage på vedtak om avvisning av eksamensbesvarelse Klage på formell feil ved eksamen - avvist eksamensbesvarelse - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling - ***** ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven SAM-A-ST/ANNEDRAG Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES Referat DG-SAM Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM 2014/ / SAM-A-ST/ANNETH Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Vedtak-tilbud om opptak til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven SAM-A-ST/ANNETH Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Side: 15 av 49

16 Vedtak-tilbud om opptak til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNETH S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Vedtak-tilbud om opptak til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ***** ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNETH S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Vedtak- opptak på ph.d.-program i Bibliotek- og informasjonsvitenskap- ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNETH S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Side: 16 av 49

17 Vedtak- opptak på ph.d.-program i Bibliotek- og informasjonsvitenskap - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven SAM-A-ST/ANNETH Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH tlysning av tilskudd til forskergrupper som skal søke om eksternfinansiering Fo-strategimidler 2015: Forskergrupper som skal søke om ekstern finansiering N 2014/ /2014 A-FB-F/TF 666 Mottaker Fakultetsadministrasjonen L-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen HF-A/ELAN Mottaker Fakultetsadministrasjonen SAM-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen TKD-A/CECLAR Mottaker Senter for profesjonsstudier SPS/ANDJO Mottaker Senter for velferds- og SVA/[fordelt] arbeidslivsforskning Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Admission to the PhD Program in Library and nformation Sciences ***** ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven SAM-A-ST/ANNETH Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Side: 17 av 49

18 tlysning av tilskudd til forskergrupper med tydelige publiseringsmål Fo-strategimidler 2015: Forskergrupper med tydelige publiseringsmål N 2014/ /2014 A-FB-F/TF 666 Mottaker Fakultetsadministrasjonen L-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen HF-A/ELAN Mottaker Fakultetsadministrasjonen SAM-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen TKD-A/CECLAR Mottaker Senter for profesjonsstudier SPS/ANDJO Mottaker Senter for velferds- og SVA/[fordelt] arbeidslivsforskning Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF tlysning av tilskudd til antologiprosjekter Fo-strategimidler 2015: Antologier N 2014/ /2014 A-FB-F/TF 632 Mottaker Fakultetsadministrasjonen HF-A/ELAN Mottaker Fakultetsadministrasjonen L-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen SAM-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen TKD-A/CECLAR Mottaker Senter for profesjonsstudier SPS/ANDJO Mottaker Senter for velferds- og SVA/[fordelt] arbeidslivsforskning Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Programplan Arkivakademiet pensum Programplan - Arkivakademiet / / SAM-A-ST/ELNBG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 18 av 49

19 Programplan Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Programplaner - Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling 2012/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Status for HiOAs universitetssatsing 2014 niversitetsakkreditering - Høgskolen i Oslo og Akershus 2013/ /2014 A-V/TF 003 Mottaker Ann Elisabeth Wedà HOA/ANNWE Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Referat Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF / / HF-A/ELAN 600 Elin Holter Anthonisen HF-A/ELAN Vedtak - innpass av kurs Doktorgradsutvalget (DG) ved SPS 2014/ / SPS/VGDSBG 012 Mottaker Torbjørn Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus SPS/VGDSBG Side: 19 av 49

20 Samarbeid med eksterne aktør om studier i utlandet Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet - Kunnskapsdepartementet 2014/ / A-ST-AK/METTCH Mottaker Mette Torp Christensen Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/METTCH Signed Memorandum of nderstanding Memorandum of nderstanding between MRN and HiOA 2014/ / A-FB-F/STJOH 666 Mottaker Mykolas Romeris niversity Høgskolen i Oslo og Akershus A-FB-F/STJOH Oppfølging av Ls samarbeid med ekstern aktør om studier i utlandet Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet - Kunnskapsdepartementet N 2014/ / A-ST-AK/METTCH Mottaker Seksjon for studieadministrasjon og L-A-ST-PO/PL internasjonalisering Mette Torp Christensen A-ST-AK/METTCH Side: 20 av 49

21 Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd - klagebehandling av søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Egypt - Ahmed Fathy Mahmoud Abdalrahman Nassar Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - tdanning fra Egypt - Ahmed F.M.A. Nassar 2013/ / HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Autorisasjonsprøve i tolking - Revidert resultat og regnskapsrapport pr Autorisasjonsprøve i tolking - resultat og regnskapsrapporter 2013/ / L-A-ST/VEENG Mottaker ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Høgskolen i Oslo og Akershus L-A-ST/VEENG Bachelor i sosialt arbeid første studieår - ntroduksjon til sosialt arbeids teori og praksis - SOS Ordinær - Juni 2014 Bachelor i sosialt arbeid - Eksamensoppgaver - Fakultet for samfunnsfag / / / SAM-A-ST/MARKL 452 Mottaker Marcin Klusak SAM-A-ST/MARKL Marcin Klusak SAM-A-ST/MARKL Side: 21 av 49

22 Bachelor i sosialt arbeid første studieår - ntroduksjon til sosialt arbeids teori og praksis (Nynorsk) - SOS Ordinær - Juni 2014 Bachelor i sosialt arbeid - Eksamensoppgaver - Fakultet for samfunnsfag / / / SAM-A-ST/MARKL 452 Mottaker Marcin Klusak SAM-A-ST/MARKL Marcin Klusak SAM-A-ST/MARKL Svar angående søknad om begrunnelse - autorisasjonsprøve i polsk-norsk tolking 2014 Autorisasjonsprøve polsk - norsk L - ST - ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven L-A-ST/VEENG Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus L-A-ST/VEENG Mistanke om fusk - bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - ***** ***** ***** Mistanke om fusk - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - ***** ***** ***** N 2014/ / SAM-A-ST/ANYKRE S nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven Mottaker Betty Jacobsen A-ST-AK/BETTY TE Anya Krest SAM-A-ST/ANYKRE Side: 22 av 49

23 Fordeling av stipendiatstillinger for 2015 Fordeling av stipendiatstillinger for 2015 N 2014/ / A-FB-F/TF 632 Mottaker Fakultetsadministrasjonen HF-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen L-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen SAM-A/[fordelt] Mottaker Senter for profesjonsstudier SPS/[fordelt] Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Melding om vedtak i klagenemnda sak fusk ved hjemmeeks. SYBA1100, bach. i sykepleie, HF - ***** ***** ***** Mistanke om fusk ved hjemmeeksamen i SYBA fakultet for helsefag, institutt for sykepleie, Pilestredet - ***** ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven HF-A-ST/RENEK Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/BETTY Protokoll fra møte i klagenemnda fusk ved hjemmeeks. i SYBA1100, bach. i sykepleie, HF, ***** ***** ***** Mistanke om fusk ved hjemmeeksamen i SYBA fakultet for helsefag, institutt for sykepleie, Pilestredet ***** ***** ***** ***** N 2014/ /2014 HF-A-ST/RENEK S nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/BETTY TE Betty Jacobsen A-ST-AK/BETTY Side: 23 av 49

24 Melding om vedtak i klagenemnda sak fusk ved bacheloroppgave, grunnskl.utd L - ***** ***** ***** Mistanke om fusk - Grunnskolelærerutdanningen 5-10 trinn - ***** ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven L-A-ST-EK/BENTES Mottaker ***** Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/BETTY Melding om vedtak i klagenemnda sak fusk ved arbeidskrav SYBA1200, bach. i sykepleie, HF, ***** ***** Mistanke om fusk - Bachelorstudium i sykepleie - nst SP - Pilestredet ***** ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven HF-A-ST/RENEK Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/BETTY Betegnelse på graden master i sosialfag: endret oversettelse av «studieretning» Omorganisering av masterprogrammene i sosialfag 2012/ / SAM-A-ST/BERNY Mottaker Seksjon for studieadministrasjon og SAM-A-ST/ANW internasjonalisering ngvild Nordang A-ST-AK/NOR Side: 24 av 49

25 Klage på avslag om opptak til enkeltemne - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kim Schønning Asplin Avslag på søknad om opptak enkeltemne - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kom Schønning Asplin 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 512 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ST/ANNEDRAG Kim Schønning Asplin Etterlysning av dokumentasjon - Kim Schønning Asplin - enkeltemneopptak masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap Avslag på søknad om opptak enkeltemne - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kom Schønning Asplin 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG 512 Mottaker Kim Schønning Asplin Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ST/ANNEDRAG Avslagsbrev - enkeltemneopptak masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kim Schønning Asplin Avslag på søknad om opptak enkeltemne - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kom Schønning Asplin 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG 512 Mottaker Kim Schønning Asplin Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 25 av 49

26 Klage på vedtak - Avslag på søknad - Tolking i offentlig sektor - ***** ***** Klage på vedtak - avslått søknad - tolking i offentlig sektor - L - ST - ***** ***** 2013/ /2014 A-ST-OV/CAMLLAS nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker Panayotis Samaras Høgskolen i Oslo og Akershus L-A-ST/BRGLE Klager og ubesvarte brev fra HiOA - ***** ***** Klage på vedtak - avslått søknad - tolking i offentlig sektor - L - ST - ***** ***** 2013/ /2014 A-ST-OV/CAMLLAS nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-OV/BRGLE Klage på ubesvart anke av samt saksbehandling - søknad om opptak på studiet tolking i offentlig sektor - L - ST - ***** ***** Klage på vedtak - avslått søknad - tolking i offentlig sektor - L - ST - ***** ***** 2013/ /2014 A-ST-OV/CAMLLAS S nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-OV/BRGLE Side: 26 av 49

27 Signert samarbeidsavtale mellom NAFO og fokusvirksomhet - Mjølan barnehage Samarbeid med NAFO om kompetanseutvikling innenfor flerkulturell opplæring Fokusvirksomheter - Barnehage 2013/ /2014 NAFO/GROS 321 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus NAFO/[fordelt] Mjølan barnehage Signert samarbeidsavtale mellom NAFO og fokusvirksomhet - Hov ungdomsskole Samarbeid med NAFO om kompetanseutvikling innenfor flerkulturell opplæring Fokusvirksomheter - Grunnskole 2014/ /2014 NAFO/ANMA 321 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus NAFO/[fordelt] Hov ungdomsskole Signert kontrakt - Nordplus Høyere utdanning 2014 NPHE-2014/10237 Nordplus prosjekt - NPHE-2013/ Nordannet 2013/ / HF-A/KRSNO 666 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A/KRSNO Nordplus Høyere utdanning Side: 27 av 49

28 Signert samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL - bydel Sagene - HiOA - L Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 2014/ /2014 L-A/BENTJO 321 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus L-A/BENTJO Bydel Sagene v/bydelsdirektør Marius Trana Bachelor i sykepleie - SPH2600 Sykepleie og sykdomslære - kirurgi og psykiatri - med sensorveiledning Eksamensoppgaver - nstitutt for helse, ernæring og ledelse / / HF-A-ST/CLASTE 452 Mottaker [fordelt]/[fordelt] Ellen Oma Nordstrà m HF-A-ST/EONO Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - nstitutt for Helse, Ernæring og Ledelse - Halvor Oustad Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Halvor Oustad 2014/ / HF-A-HR/CATJO Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ØK-LR/KRSTS Halvor Oustad Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - nstitutt for ergo- og ortopediingeniør - Brita Nøstvik Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Brita Nøstvik 2014/ / HF-A-HR/HAKMA Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ØK-LR/OTH TE Brita Nøstvik Side: 28 av 49

29 Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - nstitutt for estetiske fag - Javier B. Montero Contreras Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Javier B. Montero Contreras 2014/ /2014 A-R-ØK-LR/ANNES Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ØK-LR/ANNES TE Javier B. Montero Contreras Timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - HF - nstitutt for sykepleie - Aleksandra Kawecka Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Aleksandra Kawecka 2014/ /2014 HF-A-HR/MERMAR Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-HR/MERMAR Aleksandra Kawecka Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - nstitutt for ergoterapi og ortopedingeniørfag - Elisabet Korban Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Elisabet Korban 2014/ / A-R-ØK-LR/OTH Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ØK-LR/OTH TE Elisabet Korban Programplan - Masterstudium i bibliotek, styring og ledelse Masterstudium i bibliotek - styring og ledelse - HiO basen 11/ / /2014 A-ST-AK/NOR 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 29 av 49

30 Programplan - bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Programplaner - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling 2012/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Programplan - bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Programplaner - Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 2013/ /2014 SAM-A-ST/KARMY 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Programplan - fjernstudiet i bibliotek- og informasjonsfag Programplaner - Fjernstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap 2013/ /2014 SAM-A-ST/KARMY 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Kontrakt om sensuroppdrag - gjenfinningssystemer og gjenfinningsmetoder - masterstudium i bibliotek - og informasjonsvitenskap - SAM - AB - Heri Ramapiaro Sensoroppnevning - SAM - AB - studieåret / / SAM-A-ØK/MRABA 453 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ØK/MRABA Heri Ramapiaro Side: 30 av 49

31 Avropsskjema Anbud - arkitekthjelp for strategisk campusutvikling - avdeling for eiendom 2013/ / A-R-ED/GRYAN 030 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ED/MARHOL Zinc AS / Dark Arkitekter AS Forespørsel om faglig råd - autorisasjon som radiograf - utdanning fra SA - Marsha Haram Autorisasjon som radiograf - utdanning fra SA - Marsha Haram 2014/ / HF-A-ST/LND 462 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Streikeberedskap - HiOA Hovedtariffoppgjøret / /2014 A-R-HR/LVE Mottaker Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-HR/LVE Side: 31 av 49

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 18.09.2014 Bistand til UHR-kartlegging - kartleggingsskjema Kvalitet

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer