Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: Klassering: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Årsrapport studieutvalget TKD Studieutvalg - Fakultet for teknologi - kunst og design - TKD N 2012/ / TKD/PETTERO 012 Mottaker Fakultet for teknologi, kunst og design TKD-A-ST/TOVEH Kristin Sletten TKD-A-ST/KRSSLE Godkjenning av Kjersti Feiring Myrtrøen - ekstern sensor Oppnevning av ekstern sensor - nstitutt AB 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG 453 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Søknad Finansmarked, Norges Forskningsråd fra Fakultet for samfunnsfag, Mary Ann Stamsø Søknad til FNANSMARKED, Norges Forskningsråd fra Fakultet for samfunnsfag, SAM 2014/ / SAM-A-ØK/KRSTNA F Offl Mottaker Norges Forskningsråd Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ØK/KRSTNA Side: 1 av 49

2 Søknad, Finansmarked, Norges Forskningsråd fra Fakultet SAM, Knut Nygaard Søknad til FNANSMARKED, Norges Forskningsråd fra Fakultet for samfunnsfag, SAM 2014/ / SAM-A-ØK/KRSTNA F Offl Mottaker Norges Forskningsråd Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ØK/KRSTNA SAK 7/14 Godkjenning av Retningslinjer Avhandlingsarbeid PHD Sosialt arbeid Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG SAK 16/14 Godkjenning emneplan Prosessledelse Partssamarbeid Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG SAK 17/14 Godkjenning emneplaner EVO Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 2 av 49

3 SAK 18/14 Godkjenning programplan videreutdanning Familieterapi Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Dagsorden Studieutvalg ved fakultet SAM Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Dagsorden Studieutvalg ved fakultet SAM Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Referat Studieutvalg fakultet SAM Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 3 av 49

4 SAK 21/14 Godkjenning av programplan Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG SAK 22/14 Godkjenning av programplan - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG SAK 23/14 Godkjenning av emneplan ARK3900 Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Studieutvalgsmøte ved fakultet SAM / / SAM-A-ST/ANNEDRAG 012 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG tlysning av trykkestøtte 2014 Trykkestøtte ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA Side: 4 av 49

5 nformasjon om søkere og tildeling til instituttledere, Fo-ledere og økonomiseksjonen Trykkestøtte ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA Vedtak - trykkestøtte 2014 Trykkestøtte ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA S-sak 22/2014 Spørsmål om åpne eller lukkede styreseminarer S- styresak - styreseminarer N 2014/ / A-ST-AK/TRNEMAT 012 Mottaker Styret A-ST/[fordelt] Trine Sofie Mathiesen A-ST-AK/TRNEMAT tlysning av midler til språkvask og oversettelse 2014 Språkvask og oversettelse ved fakultet L / / L-A/LNDAA 632 Linda Andreassen L-A/LNDAA Side: 5 av 49

6 nformasjon om søkere og tildelinger til instituttene, Fo-ledere og økonomiseksjonen Språkvask og oversettelse ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA Vedtak - språkvask og oversettelse 2014 Språkvask og oversettelse ved fakultet L / / L-A/LNDAA F Offl Linda Andreassen L-A/LNDAA Klagesak 15/ Klage på avslag på vedtak om godskriving Klage på vedtak om godskriving av fag - Grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn - ***** ***** N 2014/ / L-A-ST-SF/ANDREASJ S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/SSSELES TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Klagesak 16/ Klage over formelle feil ved eksamen Klage på formelle feil ved sensur av bacheloroppgave i sykepleie - ***** ***** N 2014/ / HF-A-ST/VVE S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/SSSELES TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Side: 6 av 49

7 Klagesak 18/ klage på vedtak om avvisning av eksamensbesvarelse Klage på formell feil ved eksamen - avvist eksamensbesvarelse - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling - ***** ***** ***** N 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/SSSELES TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Klagesak 17/ klage over formelle feil ved eksamen Klage over formell feil ved eksamen - ***** ***** N 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/SSSELES TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Fordeling av stipendiatressurser phd i helsevitenskap Fo-utvalg HF / / HF-A/ELAN 600 Elin Holter Anthonisen HF-A/ELAN Fordeling av stipendiatressurser phd i atferdsanalyse Fo-utvalg HF / / HF-A/ELAN 600 Elin Holter Anthonisen HF-A/ELAN Side: 7 av 49

8 Møte nnkalling og saksliste nternasjonalt utvalg på institusjonsnivå Møter / / A-ST-N/LSEBB 012 Lise Bakke Brøndbo A-ST-N/LSEBB Møte Referat nternasjonalt utvalg på institusjonsnivå Møter / / A-ST-N/LSEBB 012 Lise Bakke Brøndbo A-ST-N/LSEBB -Multirank university details - registreringsskjema -Multirank - deltakelse fra HiOA / / A-ST-AK/ANNEL 070 Mottaker -Multirank Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/ANNEL Godkjenning av endringer i emnet Språk og diskurs i journalistikken Programplaner - masterstudium i journalistikk N 2013/ / SAM-A-ST/LARSN 421 Mottaker Seksjon for analyse og A-ST-AK/[fordelt] kvalitetsutvikling Ann Sofie Winther SAM-A-ST/ANW Side: 8 av 49

9 Notat - oppfølgning av regelverket ved HiOA niversiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen N 2014/ / A-ST/MARBRA 450 Mottaker Ellen Merethe Magnus A-ST-AK/ELLMAG TE Sissel Ettre Solbakken A-ST-AK/SSSELES Forslag til godkjenning - deler av programplan av masterstudium i Network and System Administration - inn i fellesgrad Programplan - NETTSYS - Master in Network and System Administration - io-tkd-t N 2012/ / TKD-A-ST/KRSSLE 421 Mottaker Seksjon for analyse og A-ST-AK/[fordelt] TE kvalitetsutvikling Kristin Sletten TKD-A-ST/KRSSLE Regnskapsrapport FK feasability study signert Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Ky - HiOA/L and development of some vocational fields 2014/ / L-A-ST/LKLAETH 351 Line Klà th L-A-ST/LKLAETH Side: 9 av 49

10 Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdannelse fra ndia - Rachana Akash Padir Faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt med utdannelse fra ndia - Rachana Akash Padir 2012/ / HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt med utdannelse fra Filippinene - Ma. Vanessa M Velez Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Filippinene - Ma Vanessa M Velez 2014/ / HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Registreringsskjema (SAP) Røberg Karls ngar Kittelsen Tillsetting i stilling som stipendiat N 2014/ / SPS/VGDSBG 216 Mottaker Liv Astrid Tessem A-R-ØK-LR/TESS TE Andrew John Feltham SPS/ANDJO Side: 10 av 49

11 Registreringsskjema (SAP) Sarastuen Nora Kolkin Tillsetting i stilling som stipendiat N 2014/ / SPS/VGDSBG 216 Mottaker Liv Astrid Tessem A-R-ØK-LR/TESS TE Andrew John Feltham SPS/ANDJO Registreringsskjema (SAP) Madsen Aleksander Årnes Tillsetting i stilling som stipendiat N 2014/ / SPS/VGDSBG 216 Mottaker Liv Astrid Tessem A-R-ØK-LR/TESS TE Andrew John Feltham SPS/ANDJO Referat fra møtet HiOAs Fo-utvalg / / A-FB-F/TF 012 Mottaker Fo-utvalget A-FB-F/[fordelt] Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Programplan Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap våren Rettet pensumliste Webteknologier juni Programplaner Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 2012/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 11 av 49

12 Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdannelse fra Venezuela - Euclides Rafael Mattey Aguiar Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdannelse fra Venezuela - Euclides Rafael Mattey Aguiar 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd - autorisasjon som reseptarfarmasøyt - Breanne Kae Antonsen Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - tdannelse fra SA - Breanne Kae Antonsen 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt med utdannelse fra kraina - ryna Nagorna Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra kraina - ryna Nagorna 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Side: 12 av 49

13 Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd - autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdannelse fra Egypt - Hossam Mohamed Mohamed Lotfy Alzoheiry Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Egypt - Mohamed Mohamed Lotfy Alzoheiry 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Serbia - Jelena Stefanovic Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Serbia - Jelena Stefanovic 2014/ /2014 HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Vedr. Avtale om samarbeid for studiet: "Arbeidsmiljø i endring" Avtale mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og AOF Norge (jfr. HAK sak 2007/152) 2014/ /2014 HF-A-ST/TONHV 663 Mottaker AOF Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/TONHV Side: 13 av 49

14 Vedtak i klagesak 14/ Klage på avslag på søknad om overflytting til høgskolen i Oslo og Akershus Overflytting fra Høgskolen i Ålesund - Bachelor i sykepleie - Andreas Lauritzen Westbye 2014/ /2014 HF-A-ST/CLASTE Mottaker Andreas Lauritzen Westby Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES Vedtak i klagesak 15/ Klage på avslag på vedtak om godskriving Klage på vedtak om godskriving av fag - Grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn - ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven L-A-ST-SF/ANDREASJ Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES s-slottet bokmanus Deponering av bokmanus - Tarjei Vesaas - sslottet 2013/ / A-FB-F/ANNELL Anne llmann A-FB-F/ANNELL Vedtak i klagesak 16/ Klage over formelle feil ved eksamen Klage på formelle feil ved sensur av bacheloroppgave i sykepleie - ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven HF-A-ST/VVE Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES Side: 14 av 49

15 Vedtak i klagesak 17/ Klage på vedtak om avvisning av innlevering av kladdeark ved eksamen Klage over formell feil ved eksamen - ***** ***** 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 455 Mottaker Trorunn Graftås Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES Vedtak i klagesak 18/ Klage på vedtak om avvisning av eksamensbesvarelse Klage på formell feil ved eksamen - avvist eksamensbesvarelse - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling - ***** ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven SAM-A-ST/ANNEDRAG Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/SSSELES Referat DG-SAM Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM 2014/ / SAM-A-ST/ANNETH Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Vedtak-tilbud om opptak til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven SAM-A-ST/ANNETH Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Side: 15 av 49

16 Vedtak-tilbud om opptak til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNETH S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Vedtak-tilbud om opptak til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk ***** ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNETH S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Vedtak- opptak på ph.d.-program i Bibliotek- og informasjonsvitenskap- ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNETH S nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Side: 16 av 49

17 Vedtak- opptak på ph.d.-program i Bibliotek- og informasjonsvitenskap - ***** ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven SAM-A-ST/ANNETH Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH tlysning av tilskudd til forskergrupper som skal søke om eksternfinansiering Fo-strategimidler 2015: Forskergrupper som skal søke om ekstern finansiering N 2014/ /2014 A-FB-F/TF 666 Mottaker Fakultetsadministrasjonen L-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen HF-A/ELAN Mottaker Fakultetsadministrasjonen SAM-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen TKD-A/CECLAR Mottaker Senter for profesjonsstudier SPS/ANDJO Mottaker Senter for velferds- og SVA/[fordelt] arbeidslivsforskning Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Admission to the PhD Program in Library and nformation Sciences ***** ***** ***** Doktorgradsutvalg - DG - lokalt utvalg ved SAM S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven SAM-A-ST/ANNETH Mottaker ***** Anne Thorsen SAM-A-ST/ANNETH Side: 17 av 49

18 tlysning av tilskudd til forskergrupper med tydelige publiseringsmål Fo-strategimidler 2015: Forskergrupper med tydelige publiseringsmål N 2014/ /2014 A-FB-F/TF 666 Mottaker Fakultetsadministrasjonen L-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen HF-A/ELAN Mottaker Fakultetsadministrasjonen SAM-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen TKD-A/CECLAR Mottaker Senter for profesjonsstudier SPS/ANDJO Mottaker Senter for velferds- og SVA/[fordelt] arbeidslivsforskning Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF tlysning av tilskudd til antologiprosjekter Fo-strategimidler 2015: Antologier N 2014/ /2014 A-FB-F/TF 632 Mottaker Fakultetsadministrasjonen HF-A/ELAN Mottaker Fakultetsadministrasjonen L-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen SAM-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen TKD-A/CECLAR Mottaker Senter for profesjonsstudier SPS/ANDJO Mottaker Senter for velferds- og SVA/[fordelt] arbeidslivsforskning Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Programplan Arkivakademiet pensum Programplan - Arkivakademiet / / SAM-A-ST/ELNBG Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 18 av 49

19 Programplan Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Programplaner - Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling 2012/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Status for HiOAs universitetssatsing 2014 niversitetsakkreditering - Høgskolen i Oslo og Akershus 2013/ /2014 A-V/TF 003 Mottaker Ann Elisabeth Wedà HOA/ANNWE Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Referat Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF / / HF-A/ELAN 600 Elin Holter Anthonisen HF-A/ELAN Vedtak - innpass av kurs Doktorgradsutvalget (DG) ved SPS 2014/ / SPS/VGDSBG 012 Mottaker Torbjørn Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus SPS/VGDSBG Side: 19 av 49

20 Samarbeid med eksterne aktør om studier i utlandet Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet - Kunnskapsdepartementet 2014/ / A-ST-AK/METTCH Mottaker Mette Torp Christensen Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/METTCH Signed Memorandum of nderstanding Memorandum of nderstanding between MRN and HiOA 2014/ / A-FB-F/STJOH 666 Mottaker Mykolas Romeris niversity Høgskolen i Oslo og Akershus A-FB-F/STJOH Oppfølging av Ls samarbeid med ekstern aktør om studier i utlandet Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet - Kunnskapsdepartementet N 2014/ / A-ST-AK/METTCH Mottaker Seksjon for studieadministrasjon og L-A-ST-PO/PL internasjonalisering Mette Torp Christensen A-ST-AK/METTCH Side: 20 av 49

21 Svar fra HOA vedr. forespørsel om faglig råd - klagebehandling av søknad om autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Egypt - Ahmed Fathy Mahmoud Abdalrahman Nassar Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - tdanning fra Egypt - Ahmed F.M.A. Nassar 2013/ / HF-A-ST/LND 462 Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Autorisasjonsprøve i tolking - Revidert resultat og regnskapsrapport pr Autorisasjonsprøve i tolking - resultat og regnskapsrapporter 2013/ / L-A-ST/VEENG Mottaker ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Høgskolen i Oslo og Akershus L-A-ST/VEENG Bachelor i sosialt arbeid første studieår - ntroduksjon til sosialt arbeids teori og praksis - SOS Ordinær - Juni 2014 Bachelor i sosialt arbeid - Eksamensoppgaver - Fakultet for samfunnsfag / / / SAM-A-ST/MARKL 452 Mottaker Marcin Klusak SAM-A-ST/MARKL Marcin Klusak SAM-A-ST/MARKL Side: 21 av 49

22 Bachelor i sosialt arbeid første studieår - ntroduksjon til sosialt arbeids teori og praksis (Nynorsk) - SOS Ordinær - Juni 2014 Bachelor i sosialt arbeid - Eksamensoppgaver - Fakultet for samfunnsfag / / / SAM-A-ST/MARKL 452 Mottaker Marcin Klusak SAM-A-ST/MARKL Marcin Klusak SAM-A-ST/MARKL Svar angående søknad om begrunnelse - autorisasjonsprøve i polsk-norsk tolking 2014 Autorisasjonsprøve polsk - norsk L - ST - ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven L-A-ST/VEENG Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus L-A-ST/VEENG Mistanke om fusk - bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - ***** ***** ***** Mistanke om fusk - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - ***** ***** ***** N 2014/ / SAM-A-ST/ANYKRE S nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven Mottaker Betty Jacobsen A-ST-AK/BETTY TE Anya Krest SAM-A-ST/ANYKRE Side: 22 av 49

23 Fordeling av stipendiatstillinger for 2015 Fordeling av stipendiatstillinger for 2015 N 2014/ / A-FB-F/TF 632 Mottaker Fakultetsadministrasjonen HF-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen L-A/[fordelt] Mottaker Fakultetsadministrasjonen SAM-A/[fordelt] Mottaker Senter for profesjonsstudier SPS/[fordelt] Tormod A. Furuseth A-FB-F/TF Melding om vedtak i klagenemnda sak fusk ved hjemmeeks. SYBA1100, bach. i sykepleie, HF - ***** ***** ***** Mistanke om fusk ved hjemmeeksamen i SYBA fakultet for helsefag, institutt for sykepleie, Pilestredet - ***** ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven HF-A-ST/RENEK Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/BETTY Protokoll fra møte i klagenemnda fusk ved hjemmeeks. i SYBA1100, bach. i sykepleie, HF, ***** ***** ***** Mistanke om fusk ved hjemmeeksamen i SYBA fakultet for helsefag, institutt for sykepleie, Pilestredet ***** ***** ***** ***** N 2014/ /2014 HF-A-ST/RENEK S nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven Mottaker ***** A-ST-AK/BETTY TE Betty Jacobsen A-ST-AK/BETTY Side: 23 av 49

24 Melding om vedtak i klagenemnda sak fusk ved bacheloroppgave, grunnskl.utd L - ***** ***** ***** Mistanke om fusk - Grunnskolelærerutdanningen 5-10 trinn - ***** ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven L-A-ST-EK/BENTES Mottaker ***** Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/BETTY Melding om vedtak i klagenemnda sak fusk ved arbeidskrav SYBA1200, bach. i sykepleie, HF, ***** ***** Mistanke om fusk - Bachelorstudium i sykepleie - nst SP - Pilestredet ***** ***** ***** S 2014/ /2014 nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven HF-A-ST/RENEK Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-AK/BETTY Betegnelse på graden master i sosialfag: endret oversettelse av «studieretning» Omorganisering av masterprogrammene i sosialfag 2012/ / SAM-A-ST/BERNY Mottaker Seksjon for studieadministrasjon og SAM-A-ST/ANW internasjonalisering ngvild Nordang A-ST-AK/NOR Side: 24 av 49

25 Klage på avslag om opptak til enkeltemne - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kim Schønning Asplin Avslag på søknad om opptak enkeltemne - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kom Schønning Asplin 2014/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 512 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ST/ANNEDRAG Kim Schønning Asplin Etterlysning av dokumentasjon - Kim Schønning Asplin - enkeltemneopptak masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap Avslag på søknad om opptak enkeltemne - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kom Schønning Asplin 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG 512 Mottaker Kim Schønning Asplin Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ST/ANNEDRAG Avslagsbrev - enkeltemneopptak masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kim Schønning Asplin Avslag på søknad om opptak enkeltemne - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Kom Schønning Asplin 2014/ / SAM-A-ST/ANNEDRAG 512 Mottaker Kim Schønning Asplin Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 25 av 49

26 Klage på vedtak - Avslag på søknad - Tolking i offentlig sektor - ***** ***** Klage på vedtak - avslått søknad - tolking i offentlig sektor - L - ST - ***** ***** 2013/ /2014 A-ST-OV/CAMLLAS nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker Panayotis Samaras Høgskolen i Oslo og Akershus L-A-ST/BRGLE Klager og ubesvarte brev fra HiOA - ***** ***** Klage på vedtak - avslått søknad - tolking i offentlig sektor - L - ST - ***** ***** 2013/ /2014 A-ST-OV/CAMLLAS nntatt etter Offentleglova 13, jfr. Forvaltningsloven Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-OV/BRGLE Klage på ubesvart anke av samt saksbehandling - søknad om opptak på studiet tolking i offentlig sektor - L - ST - ***** ***** Klage på vedtak - avslått søknad - tolking i offentlig sektor - L - ST - ***** ***** 2013/ /2014 A-ST-OV/CAMLLAS S nntatt etter offentleglova 13, jf. forvaltningsloven Mottaker ***** Høgskolen i Oslo og Akershus A-ST-OV/BRGLE Side: 26 av 49

27 Signert samarbeidsavtale mellom NAFO og fokusvirksomhet - Mjølan barnehage Samarbeid med NAFO om kompetanseutvikling innenfor flerkulturell opplæring Fokusvirksomheter - Barnehage 2013/ /2014 NAFO/GROS 321 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus NAFO/[fordelt] Mjølan barnehage Signert samarbeidsavtale mellom NAFO og fokusvirksomhet - Hov ungdomsskole Samarbeid med NAFO om kompetanseutvikling innenfor flerkulturell opplæring Fokusvirksomheter - Grunnskole 2014/ /2014 NAFO/ANMA 321 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus NAFO/[fordelt] Hov ungdomsskole Signert kontrakt - Nordplus Høyere utdanning 2014 NPHE-2014/10237 Nordplus prosjekt - NPHE-2013/ Nordannet 2013/ / HF-A/KRSNO 666 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A/KRSNO Nordplus Høyere utdanning Side: 27 av 49

28 Signert samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL - bydel Sagene - HiOA - L Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 2014/ /2014 L-A/BENTJO 321 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus L-A/BENTJO Bydel Sagene v/bydelsdirektør Marius Trana Bachelor i sykepleie - SPH2600 Sykepleie og sykdomslære - kirurgi og psykiatri - med sensorveiledning Eksamensoppgaver - nstitutt for helse, ernæring og ledelse / / HF-A-ST/CLASTE 452 Mottaker [fordelt]/[fordelt] Ellen Oma Nordstrà m HF-A-ST/EONO Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - nstitutt for Helse, Ernæring og Ledelse - Halvor Oustad Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Halvor Oustad 2014/ / HF-A-HR/CATJO Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ØK-LR/KRSTS Halvor Oustad Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - nstitutt for ergo- og ortopediingeniør - Brita Nøstvik Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Brita Nøstvik 2014/ / HF-A-HR/HAKMA Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ØK-LR/OTH TE Brita Nøstvik Side: 28 av 49

29 Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - nstitutt for estetiske fag - Javier B. Montero Contreras Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Javier B. Montero Contreras 2014/ /2014 A-R-ØK-LR/ANNES Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ØK-LR/ANNES TE Javier B. Montero Contreras Timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - HF - nstitutt for sykepleie - Aleksandra Kawecka Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Aleksandra Kawecka 2014/ /2014 HF-A-HR/MERMAR Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-HR/MERMAR Aleksandra Kawecka Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - nstitutt for ergoterapi og ortopedingeniørfag - Elisabet Korban Personalmappe - Timelønnet arbeidstaker - Elisabet Korban 2014/ / A-R-ØK-LR/OTH Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ØK-LR/OTH TE Elisabet Korban Programplan - Masterstudium i bibliotek, styring og ledelse Masterstudium i bibliotek - styring og ledelse - HiO basen 11/ / /2014 A-ST-AK/NOR 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Side: 29 av 49

30 Programplan - bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Programplaner - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling 2012/ /2014 SAM-A-ST/ANNEDRAG 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Programplan - bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Programplaner - Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 2013/ /2014 SAM-A-ST/KARMY 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Programplan - fjernstudiet i bibliotek- og informasjonsfag Programplaner - Fjernstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap 2013/ /2014 SAM-A-ST/KARMY 421 Anne Drag Tidemand-Fossum SAM-A-ST/ANNEDRAG Kontrakt om sensuroppdrag - gjenfinningssystemer og gjenfinningsmetoder - masterstudium i bibliotek - og informasjonsvitenskap - SAM - AB - Heri Ramapiaro Sensoroppnevning - SAM - AB - studieåret / / SAM-A-ØK/MRABA 453 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus SAM-A-ØK/MRABA Heri Ramapiaro Side: 30 av 49

31 Avropsskjema Anbud - arkitekthjelp for strategisk campusutvikling - avdeling for eiendom 2013/ / A-R-ED/GRYAN 030 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-ED/MARHOL Zinc AS / Dark Arkitekter AS Forespørsel om faglig råd - autorisasjon som radiograf - utdanning fra SA - Marsha Haram Autorisasjon som radiograf - utdanning fra SA - Marsha Haram 2014/ / HF-A-ST/LND 462 Mottaker Høgskolen i Oslo og Akershus HF-A-ST/LND Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Streikeberedskap - HiOA Hovedtariffoppgjøret / /2014 A-R-HR/LVE Mottaker Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Oslo og Akershus A-R-HR/LVE Side: 31 av 49

Journaldato: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 03.06.2014.

Journaldato: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 03.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype:,, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.06.2014 nnhold: Svar på søknad om strategimidler; kommersialisering,

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014-09.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 07.07.2014-09.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 10.07.2014 nnhold: Samarbeidsavtale - University College Nord-Jylland - Erasmus+-avtale

Detaljer

Journaldato: 7.8.2014-10.8.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 7.8.2014-10.8.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.8.2014-10.8.2014, Dokumenttype:,, N, tatus: J, A, Arkivdel: AK - HiOA saksarkiv 13.08.2014 Klage på praksisundervisning - ***** ***** Klager på praksiskoler

Detaljer

Journaldato: 16.6.2014-18.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.03.2014.

Journaldato: 16.6.2014-18.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-18.6.2014, Dokumenttype:, U,,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 19.06.2014 Revidering pensum Miljøterapi 14H Studieplan revidering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Journaldato: 5.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 05.03.2014.

Journaldato: 5.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 05.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,,,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 12.06.2014 AV og HiOA samarbeid kompetanseutvikling AV - HiOA samarbeid

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Journaldato: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: 512.

Journaldato: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: 512. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype:, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 23.04.2014 nnhold: Søknad om overflytting til annet studieår bachelor

Detaljer

Journaldato: 2.6.2014-4.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 2.6.2014-4.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-4.6.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 05.06.2014 Svar på deltagelse på utrulling og svar på om HiOA tilknytter

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-21.5.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 19.5.2014-21.5.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-21.5.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 22.05.2014 Endringer i programplan for masterstudium i sosialfag studieretning

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Journaldato: 20.10.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.10.

Journaldato: 20.10.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.10.2011 øknad om studiepermisjon tudiepermisjon 2011/2411-2 8101/2011

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 07.04.2014-09.04.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 15.04.2013.

Journaldato: 07.04.2014-09.04.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 15.04.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 10.04.2014 Gjennomførte vernerunder 2012-2013 HMS (Helse, miljø og sikkerhet) - Dokumentasjon

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen LEDER

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: 3.4.2014-6.4.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 29.08.2013.

Journaldato: 3.4.2014-6.4.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 29.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: apport generert: 3.4.2014-6.4.2014, Dokumenttype:,,,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 07.04.2014 Klage på lavt nivå i undervisningen - Praktisk-pedagogisk utdanning

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 03.06.2014.

Journaldato: 12.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 03.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.06.2014, Dokumenttype:,, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 18.06.2014 Tildeling av Fo-tid Margrit Meier Fo-tid 2014 - Fakultet HF -

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - JM - bachelorstudium i medier og kommunikasjon - Terje Mølster. Dok.dato: 06.11.2012.

Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - JM - bachelorstudium i medier og kommunikasjon - Terje Mølster. Dok.dato: 06.11.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-14.5.2014, Dokumenttype:,,,N, tatus: J,A 16.05.2014 Godkjenning som sensor ved HiOA - AM - JM - bachelorstudium i medier og kommunikasjon - Terje

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11.

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 17.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A nnhold: Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Personalmappe - ***** ***** Sak/dok

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.04.2008 nnvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag tudentmappe 2008/1369-1 5722/2008 18.03.2008

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer