Dok.dato: Klassering: FH/GES. Dok.dato: Klassering: FH/GES. Dok.dato: Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe - ***** ***** ***** 2013/ / HA-PER/FRH P 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunn Ellinor tenstøen FH/GE FH - Tilsetting i vikariat i stilling som høgskolelektor i sykepleie FH - Vikariat i stilling som høgskolelektor i sykepleie 2014/ / FH/GE offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunn Ellinor tenstøen FH/GE FH - Kunngjøring av fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sykepleie FH - Fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sykepleie orientert mot helsesøsterfunksjonen 2014/ / FH/GE ***** Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Gunn Ellinor tenstøen FH/GE ØLR - Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (20 % stilling) i krisehåndtering og beredskap Tilsetting av førsteamanuensis ved krisestudiene ved Avd. ØLR 2014/ / ØLR/AG offl ledd ***** Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Anne Grete olli ØLR/AG ide: 1 av 15

2 Vurdering av utdanningskrav Vurdering av utdanningskrav for autorisasjon som regnskapsfører 2014/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jørgen Hoel Avsender Berit Granbakken Nyberg Plan for innpass og fullføring av Bachelor i regnskap og revisjon Vurdering av utdanningskrav for autorisasjon som regnskapsfører 2014/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jørgen Hoel Avsender Berit Granbakken Nyberg Vurdering utdanningskrav Vurdering av utdanningskrav for autorisasjon som regnskapsfører 2014/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Asle hlen Avsender Berit Granbakken Nyberg Plan for innpass og fullføring av Bachelor i regnskap og revisjon Vurdering av utdanningskrav for autorisasjon som regnskapsfører 2014/ / Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Asle hlen Avsender Berit Granbakken Nyberg ide: 2 av 15

3 ØLR - Tilsetting i en 100 % stilling som stipendiat innen økonomi og ledelse med vekt på markedsføring ØLR - Kunngjøring av stipendiatstilling innen økonomi og administrasjon med vekt på markedsføring 2014/ /2014 ØLR/AG offl ledd 216 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Anne Grete olli ØLR/AG ØLR - Godkjenning av kunngjøringstekst for 100 % stilling som leder (kontorsjef) ved bidrags- og oppdragsenheten (BOA) Kunngjøring av stilling som leder (kontorsjef) ved BOA, Avd. ØLR 2014/ / ØLR/AG ***** Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Anne Grete olli ØLR/AG AØL-Tilsetting i 100% vikariat som høgskolelektor i husdyrfag AØL - Kunngjøring av vikariat i 100% stilling som høgskolelektor innen husdyrfag / / AØL/RAO offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Ragnhild Østerhagen AØL/RAO HA - Videreføring av engasjement som organisasjonsrådgiver ved høgskoleadministrasjonens fellesledd Personalmappe ***** ***** ***** 2012/ / HA-PER/FRH P 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Anne Berit Halberg HA-PER/ABH ide: 3 av 15

4 AØL- ettårig engasjement i 20% stilling som veterinær innen viltmedisin Personalmappe - ***** ***** ***** 2014/ / AØL/RAO P 221 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Ragnhild Østerhagen AØL/RAO AØL- 100 % fast stilling som førstelektor/førsteamanuensis/professor i biologiske fag AØL - Kunngjøring av fast 100% stilling som førstelektor/førsteamanuensis/professor i et biologisk eller naturgeografisk fagområde 2014/ / AØL/RAO offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Ragnhild Østerhagen AØL/RAO øknad om å skrive bacheloroppgaven individuelt øknad om å skrive bacheloroppgave individuelt 2014/ / FH/ 451 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FH/CAA Avsender Linda Therese. Branderud ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) årlige avtaler 2014/ / LNA/LOR offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Hammartun skole, Lillehammer kommune ide: 4 av 15

5 ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) årlige avtaler 2014/ / LNA/LOR offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender øbakken skole, Elverum kommune ndertegnet avtale om frikjøp Prosjekt tdanningsdirektoratet - skolebasert kompetanseutvikling (i) Pulje 1 kolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (K) Pulje 1 - Prosjektnr ( tidligere prosjektnr ) 2013/ /2014 LNA/HF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Kjersti Håland ndertegnet avtale om frikjøp høst vår Prosjekt tdanningsdirektoratet - skolebasert kompetanseutvikling (i) Pulje 2 kolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (K) Pulje 2 - Prosjektnr / /2014 LNA/HF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Kjersti Håland ide: 5 av 15

6 ndertegnet avtale om frikjøp høst vår Prosjekt tdanningsdirektoratet - skolebasert kompetanseutvikling (i) Pulje 2 kolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (K) Pulje 2 - Prosjektnr / /2014 LNA/HF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Ann-Cathrin Faldet ndertegnet avtale om frikjøp Prosjekt tdanningsdirektoratet - skolebasert kompetanseutvikling (i) Pulje 1 kolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (K) Pulje 1 - Prosjektnr ( tidligere prosjektnr ) 2013/ /2014 LNA/HF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Ann-Cathrin Faldet ndertegnet avtale om frikjøp høst vår Prosjekt Hedmark Fylkeskommune - Læringsledelse en modulbasert etterutdanning for videregående skole Hedmark Fylkeskommune - Anskaffelse av moduler til et skolebasert prosjekt med fokus på klasseledelse - Prosjektnr / /2014 LNA/MOOR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Ann-Cathrin Faldet ide: 6 av 15

7 Prosjektgodkjenning - Prosjekt Vekstra A, nytt i GRF - God regnskapsføringsskikk (kurs) Vekstra A - Gjennomføring av kursdag i god regnskapsføringsskikk - Prosjekt X 2014/ / ØLR/EMP offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Avdeling for økonomi- og ledelsesfag ØLR/[fordelt] Mottaker HA - Økonomiseksjonen HA-ØKO/HEH Avsender Elisabeth Rønnevig ØLR/ELRO ndertegnet kontrakt om utdanningsoppdrag - Nytt i GRF - God regnskapsskikk Vekstra A - Gjennomføring av kursdag i god regnskapsføringsskikk - Prosjekt / / ØLR/EMP Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØLR/EMP Avsender Vekstra A Prosjektgodkjenning - Prosjekt Røst kommune, kursdager v/tig Holen i strategisk kompetanseutvikling Røst Kommune - Kursdager strategisk kompetanseutvikling - Prosjekt X 2014/ / ØLR/EMP offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Avdeling for økonomi- og ledelsesfag ØLR/[fordelt] Mottaker HA - Økonomiseksjonen HA-ØKO/HEH Avsender Elisabeth Rønnevig ØLR/ELRO ndertegnet avtale om utdanningsoppdrag trategisk kompetanseutvikling Røst Kommune - Kursdager strategisk kompetanseutvikling - Prosjekt / / ØLR/EMP Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØLR/EMP Avsender Røst kommune ide: 7 av 15

8 Begjæring om innsyn Rammeavtale - T-relaterte avtaler med ninett / / HA-T/MB 042 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HA-T/MB TE Avsender Dell A PM 39-14, PM 40-14, PM 41-14, PM 42-14, PM 43-14, PM tatsbudsjettet 2015: Kunnskap gir muligheter for alle Pressemeldinger fra departementene / /2014 HHL/LVK 002 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HHL/LVK Avsender Kunnskapsdepartementet øknad om permisjon fra studier Permisjon fra studier 2014/ / ØLR/PJ 531 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kjersti Horten Husebye ndertegnet arbeidsavtale for Paneldeltaker "Hipp eller Harry?" i fm Forskningsdagene HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn fom / /2014 HA-PER/FRH offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HA-PER LØNN/ABL Avsender Lasse Johansen ide: 8 av 15

9 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BL) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BL) - korttidsavtaler / / LNA/MOOR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Vingar barnehage, Lillehammer kommune ndertegnet sakkyndig vurdering av søkere til professorat i markedsføring ØLR - Kunngjøring av stilling som professor evt. førsteamenuensis i markedsføring ved Avd. ØLR 2014/ / ØLR/AG Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØLR/AG Avsender Håvard Hansen ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 4. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / / LNA/LOR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Harriet Bratvold ide: 9 av 15

10 ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) årlige avtaler 2014/ / LNA/LOR offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Røyslimoen skole, Lillehammer kommune ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) årlige avtaler 2014/ / LNA/LOR offl ledd Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Prestrud skole, Hamar kommune Bestilling eworker / emeetings Prosjektet Nytt saksbehandling- og arkivsystem i universitets- og høgskolesektoren (NA) - P / /2014 HA-ARKV/MAHE 053 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker oftware nnovation Avsender Høgskolen i Hedmark HA-ARKV/MAHE tyringsgruppemøte Referat og informasjon om fordelingsnøkkel for kostnader Prosjektet Nytt saksbehandling- og arkivsystem i universitets- og høgskolesektoren (NA) - P / /2014 HA-ARKV/MAHE 053 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HA-ARKV/MAHE Avsender ninett FA ide: 10 av 15

11 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BL) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BL) - korttidsavtaler / /2014 LNA/MOOR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Bakkedalen F barnehage A Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften 2014/ /2014 HA-TD/ALO 008 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HA-TD/WB Avsender Kunnskapsdepartementet Mailutveksling mellom klagenemdas leder Dalseide, sekretær og avdelingen ØLR Klage på eksamensresultat X 2014/ /2014 ØLR/PJ 455 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Astri rene Botillen ØLR/AB Avsender Anne Berit Halberg HA-PER/ABH ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BL) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BL) - korttidsavtaler / / LNA/MOOR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender Puttera F Barnehage A ide: 11 av 15

12 Foreløpig sensur på masteroppgave Klage på eksamensresultat 2014/ / ØLR/PJ offl ledd 455 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Frank Tore Laugen Mottaker Avsender Line Engø Høgskolen i Hedmark ØLR/KRR Rammeavtale Kurser for instruktører og prøvenemnder - prolongering av avtalen nstruktøropplæring for lærebedrifter i Hedmark , , , Prosjektnr 92180, 92185, 92186, / / LNA/HF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hedmark fylkeskommune Avsender Høgskolen i Hedmark LNA/HF Rammeavtale Kurser for instruktører og prøvenemnder - prolongering av avtalen nstruktøropplæring for lærebedrifter i Hedmark , , , Prosjektnr 92180, 92185, 92186, / /2014 LNA/HF Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/HF Avsender Hedmark fylkeskommune ide: 12 av 15

13 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BL) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BL) - korttidsavtaler / /2014 LNA/MOOR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender teinspranget barnehage Purring - øknad om å få endre dato for hjemmeeksamen Flytte hjemmeeksamen 2014/ /2014 ØLR/PJ 451 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØLR/KR Avsender Caroline Ek Myrvang ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2014 (samlesak for hele HH) 2014/ / HA-T/MB 091 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HA-T/MB TE Avsender Kari Kjønsberg ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2014 (samlesak for hele HH) 2014/ /2014 HA-T/MB 091 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HA-T/MB TE Avsender Maria Løvsletten ide: 13 av 15

14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Videreutdanning i kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/ nstitutt for helsefag 2014/ / FH/REM Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FH/[fordelt] Avsender Tor Otto Fougner ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BL) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BL) - korttidsavtaler / /2014 LNA/MOOR Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/[fordelt] Avsender kyset F Barnehage A ndertegnet kontrakt - koleleder - PP - Deltid LNA - Praksis Praktisk pedagogisk utdanning - PP - ndividuelle avtaler for studieåret ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 11473/2014 LNA/LVB Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LNA/KRT Avsender Kjell-var Brustad ide: 14 av 15

15 Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 Høring - forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tlbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter / /2014 HHL/LVK 008 Avs./mottaker: Navn: aksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HA-TD/WB Avsender Kunnskapsdepartementet ide: 15 av 15

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013.

Journaldato: 9.9.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.9.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.09.2013 øknad om fjerde forsøk til eksamen Fjerde forsøk

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Journaldato: 20.09.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09.

Journaldato: 20.09.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.09.2011 øknad om særtildeling av praksisplass ærtildeling av praksisplass

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11.

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 17.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A nnhold: Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Personalmappe - ***** ***** Sak/dok

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Journaldato: 30.5.2011-5.6.2011, Journalenhet: KHIOJOUR - Journalenhet Kunsthøgskolen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.03.

Journaldato: 30.5.2011-5.6.2011, Journalenhet: KHIOJOUR - Journalenhet Kunsthøgskolen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.5.2011-5.6.2011, Journalenhet: KHOJOUR - Journalenhet Kunsthøgskolen, Dokumenttype:,U, Status: J,A 15.08.2011 nnhold: Oppsigelse av stilling - Oppsigelse

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer