HOVEDUTSKRIFT. Etter møtet var det servering og omvisning på kulturhuset Lyngdal skole ved Sigrid Molia Johansen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Etter møtet var det servering og omvisning på kulturhuset Lyngdal skole ved Sigrid Molia Johansen."

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Lyngdal skole Dato: Tidspunkt: kl Følgende medlemmer møtte: Tom Roger Svendsrud, Anne-Liz Lande, Ingunn Garaas, Ole Helge Laag, Anne H Simensen, Anne Berit Ravnås Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Sondre Kosmo Paulsen Følgende varamedlemmer møtte: Ida V.N: Engerud Følgende fra administrasjonen møtte: Fms. sekretær Kristin Hammershaug. Repr. for Nes Prestegjelds Sparebank, Herleik Bergan sak 9/12. Knut Letmolie, Tpr, sak 10/12. Sofie S. Skrudland, sak 13/12. Etter møtet var det servering og omvisning på kulturhuset Lyngdal skole ved Sigrid Molia Johansen. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/12 Kulturprisen 2012 Ole Helge Laag PS 10/12 Nye vegnavn i Flesberg Anne Berit Ravnås PS 11/12 Fordeling av kulturmidler 2012 Britt Ingunn Garaas PS 12/12 Forslag til justering av SFO-vedtektene Anne Hay Simensen PS 13/12 Flyktningplan for Flesberg og Rollag kommuner. Tom Roger Svendsrud PS 14/12 Felles barneverntjeneste i Numedal Sondre Kosmo Paulsen PS 15/12 Eventuelt, PS 9/12 Kulturprisen 2012 Repr. for Nes Prestegjelds Sparebank, Herleik Bergan deltok på behandlingen av saken. Komiteen vedtok enstemmig følgende: Flesberg bygdekvinnelag tildeles kulturprisen for Flesberg i Flesberg bygdekvinnelag har siden starten i 1940 vist et ekte engasjement lagt ned et svært betydelig arbeid med å ta vare på, formidle og videreføre den gamle lokale kulturarven, nærmere bestemt bygdekulturen, spesielt innen folkedrakter og andre tekstiler. Arbeidet med blant annet å samle mønstre og lage 30 vevde eksempler på Flesbergplegg, lage permer med 100 broderte mønstre etter gamle bunadslinninger - er eksempler på dette. Utforskning av folkedrakttradisjonen i Flesberg, har blant annet resultert i store utstillinger i og utenfor egen kommune, som blant annet deltagelse på OL-utstillingen i 1994, samt bunadsparader og formidling, også utenfor landets grenser. (USA). De store sommerutstillingene på Dåsettunet gjennom 30 år har vist fram et stort mangfold av den rike bygdekulturen. Laget

2 har vært svært bevisst på å holde gamle tradisjoner i hevd gjennom en omfattende kursvirksomhet. Laget har fått laget en brudekrone for utlån. Flesberg bygdekvinnelag er en verdig vinner av årets Kulturpris. Kulturprisen vil bli delt ut på Dåsettunet søndag 15.juli. Vedtak i komiteen for livsløp og kultur : Flesberg bygdekvinnelag tildeles kulturprisen for Flesberg i Flesberg bygdekvinnelag har siden starten i 1940 vist et ekte engasjement lagt ned et svært betydelig arbeid med å ta vare på, formidle og videreføre den gamle lokale kulturarven, nærmere bestemt bygdekulturen, spesielt innen folkedrakter og andre tekstiler. Arbeidet med blant annet å samle mønstre og lage 30 vevde eksempler på Flesbergplegg, lage permer med 100 broderte mønstre etter gamle bunadslinninger - er eksempler på dette. Utforskning av folkedrakttradisjonen i Flesberg, har blant annet resultert i store utstillinger i og utenfor egen kommune, som blant annet deltagelse på OL-utstillingen i 1994, samt bunadsparader og formidling, også utenfor landets grenser. (USA). De store sommerutstillingene på Dåsettunet gjennom 30 år har vist fram et stort mangfold av den rike bygdekulturen. Laget har vært svært bevisst på å holde gamle tradisjoner i hevd gjennom en omfattende kursvirksomhet. Laget har fått laget en brudekrone for utlån. Flesberg bygdekvinnelag er en verdig vinner av årets Kulturpris. Kulturprisen vil bli delt ut på Dåsettunet søndag 15.juli. PS 10/12 Nye vegnavn i Flesberg Saksbehandler Knut Letmolie var tilstede og orienterte og han ble invitert til å gjøre det samme på kommunestyremøte 21.juni. Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Navneutvalgets forslag til vegnavn, slik de framkommer i kolonnen Forslag til vedtak i vedlagte sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser, vedtas med hjemmel i matrikkellovens 21. Skrivemåten på grendenavnet Østskaugen vedtas i henhold til Lov om stadnavn 5. PS 11/12 Fordeling av kulturmidler 2012 Saksopplysning fra sekretær: Alle lagene merket * har levert inn manglende vedlegg. Repr. Tom Roger Svendsrud, H, foreslo at komiteen vedtok rådmannens anbefaling. Komiteen vedtok enstemmig Svendsruds forslag/rådmannens anbefaling. Repr. Tom Roger Svendsrud foreslo et nytt pkt. 5: Komiteen for livsløp og kultur får løpende informasjon om tildelinger av prosjektstøtte under meldinger på komitemøtene. Repr. Svendsruds forslag pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. Vedtak i komiteen for livsløp og kultur : 1. Lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Det Frivillige Skyttervesen får tilskudd fra post Idrettsmidler. 2. Fordeling av idrettsmidler: Sum kr Svene Idrettslag kr Side 2 av 6

3 2. Flesberg Idrettslag kr Flesberg Skytterlag kr Flesberg helsesportslag kr Tilskudd til lag og foreninger allment kulturarbeid postene med underpostene 231/377/ Fordeling av kulturmidler: Sum kr Snappen/Ørn 4-H kr Haugens Venner kr Flesberg Motorveteranklubb kr Flesberg Folkeakademi kr Flesberg historielag kr Flesberg pensjonistforening kr Flesberg Røde Kors, hjelpekorpset kr Numedal spel- og dansarlag kr Flesberg Malerklubb kr Lampeland Vel kr Flesberg skolekorps kr Komiteen for livsløp og kultur får løpende informasjon om tildelinger av prosjektstøtte under meldinger på komitemøtene. PS 12/12 Forslag til justering av SFO-vedtektene Repr. Ingunn Garås, Sp, gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende endring/tillegg: (i fet font): 8.2 Årlig åpningstid SFO er stengt 4 uker i juli, i romjula og påskeuka, samt 5 planleggingsdager i løpet av året, som sammenfaller med skolens planleggingsdager. Åpningstiden er kl Påmeldingsfristen opplyses i forkant av høst- og vinterferie. Barn som blir påmeldt etter fristen kan det ikke garanteres plass for. Ved færre en 10 påmeldte barn i feriene vurderes samarbeid med Flesberg barnehage, avdeling Lampeland. Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar repr. Garås sitt endringsforslag. 8.2 Årlig åpningstid SFO er stengt 4 uker i juli, i romjula og påskeuka, samt 5 planleggingsdager i løpet av året, som sammenfaller med skolens planleggingsdager. Åpningstiden er kl Påmeldingsfristen opplyses i forkant av høst- og vinterferie. Barn som blir påmeldt etter fristen kan det ikke garanteres plass for. Side 3 av 6

4 Ved færre en 10 påmeldte barn i feriene vurderes samarbeid med Flesberg barnehage, avdeling Lampeland. PS 13/12 Flyktningplan for Flesberg og Rollag kommuner. Flyktningekonsulent Sofie Skjold Skrudland var tilstede og orienterte og svarte på spørsmål. Repr. Tom Roger Svendsrud, H, la fram følgende forslag til endring av punkt 9 førerkort i Flyktningetjenestens rutiner : Første forutsetning for å kunne ha nytte av føreropplæring er at språkkunnskapene er gode nok til at en har nytte av opplæringen. Øvelseskjøring er avhengig av at elev og lærer forstår hverandre godt, det kan ikke brukes tolk. Kommunene kan legge til rette for gjennomføring av trafikalt grunnkurs ved skolen til samme redusert pris som skolens elever har. Dvs. ca halve pris3en av hva en vanlig trafikkskole tar. Kommunene er behjelpelig med å finne personer som er villige til å drive øvelseskjøring. Og dekker kjøreutgiftene etter statens regulativer fr kjøring i arbeid, pt. 3,90 kr/km. Kjøp og drift av bil må den enkelte person/familie anskaffe med egne midler, men kommunene kan også være behjelpelige med det praktiske arbeidet rundt anskaffelsen. Det skal være likestilling også når det gjelder mulighet for å kjøre bil. Denne ordningen kan også vedtas for andre innbyggere om ønskelig. Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling med repr. Svendsruds endring i pkt. 9 førerkort. Repr. Ingunn Garås, Sp, la fram følgende nytt pkt. 2: En mottakssentral for møbler, utstyr, klær osv. vurderes etablert i kommunen Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar repr. Garås sitt tilleggsforslag. 1. De framlagte forslag til flyktningplan for Flesberg og Rollag flyktningtjeneste vedtas som grunnlag for flyktningtjenestens arbeid inkl. endring av punkt 9 førerkort i Flyktningetjenestens rutiner : Første forutsetning for å kunne ha nytte av føreropplæring er at språkkunnskapene er gode nok til at en har nytte av opplæringen. Øvelseskjøring er avhengig av at elev og lærer forstår hverandre godt, det kan ikke brukes tolk. Kommunene kan legge til rette for gjennomføring av trafikalt grunnkurs ved skolen til samme redusert pris som skolens elever har. Dvs. ca halve pris3en av hva en vanlig trafikkskole tar. Kommunene er behjelpelig med å finne personer som er villige til å drive øvelseskjøring. Og dekker kjøreutgiftene etter statens regulativer fr kjøring i arbeid, pt. 3,90 kr/km. Kjøp og drift av bil må den enkelte person/familie anskaffe med egne midler, men kommunene kan også være behjelpelige med det praktiske arbeidet rundt anskaffelsen. Det skal være likestilling også når det gjelder mulighet for å kjøre bil. Denne ordningen kan også vedtas for andre innbyggere om ønskelig. 2. En mottakssentral for møbler, utstyr, klær osv. vurderes etablert i kommunen. PS 14/12 Felles barneverntjeneste i Numedal Side 4 av 6

5 Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. 1. Det opprettes en interkommunal barneverntjeneste for de 3 kommunene i Numedal. Den organiseres i en vertskommunemodell i henhold til 28b i Kommuneloven. Nore og Uvdal kommune er verts- og arbeidsgiverkommune, med de forpliktelsene dette innebærer, og Flesberg og Rollag kommuner er samarbeidskommuner. 2. Vedlagte samarbeidsavtale mellom Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner, vedtas. Denne avtalen erstatter gjeldende samarbeidsavtale mellom Flesberg og Rollag kommuner innenfor barnevernloven, vedtatt i kommunestyret , 3. Kommunestyret ber rådmannen om å delegere oppgavene i henhold til pkt. B i vedlagte samarbeidsavtale til rådmannen i Nore og Uvdal kommune. 4. Det opprettes en ny 100 % stilling innen den felles barneverntjenesten. Stillingen vil, i tillegg til det formelle fagansvaret for tjenesten også inkludere personal- og budsjettansvar. Stillingen må samtidig være en nødvendig styrking av den totale saksbehandlerressursen i Numedal. Utgiftene for 2012 dekkes over disposisjonsfond, og innarbeides i økonomiplan fra Fordeling av kostnader: I. Utgifter til driften av barneverntjenesten (lønnsutgifter, transport, kurs m.m) fordeles slik: Nore og Uvdal kommune 40% Rollag kommune 20% Flesberg kommune 40 % II. Utgifter til tiltak i og utenfor hjemmet, inkl. juridisk bistand og konsulentbistand: Nore og Uvdal kommune betaler utgiftene etter faktisk forbruk Flesberg og Rollag kommuner viderefører nåværende modell med en 60/40 fordeling. 6. I etterkant av opprettelsen av en felles barneverntjeneste må man få avklart flere momenter som belyses i rapporten, blant annet: a) Felles saksbehandlingssystem b) Barnevernvakt c) Behov for tjenestebiler d) Ansettelsesforhold Alle ansettelsesforhold for barneverntjenesten overføres til, og ivaretas av, Nore og Uvdal kommune. Arbeidsgiveransvarlig er kommunestyret i Nore og Uvdal kommune. Ansatte, ved oppstart av samarbeidet i felles barneverntjeneste, beholder de samme rettigheter i sin opprinnelige arbeidsgiverkommune som de hadde ved overgang til prosjektperioden. Dette gjelder både hvis den ansattes opprinnelige arbeidsgiverkommune trer ut av samarbeidet, eller om samarbeidet opphører under/ved utløpet av prosjektperioden. PS 15/12 Eventuelt, Informasjon fra oppvekst-og kulturetaten, kulturkontoret: a) Sommermagasin for Numedal inkl. program for Middelalderuka i Numedal og sommerprogram og bygdetunene i Numedal er utarbeidet og vil bli distribuert snarest til husstander. Side 5 av 6

6 b) Komiteen for livsløp og kultur er hjertelig velkomne til å jobbe på kjøkkenet på Dåsettunet søndag 29.juli i forbindelse med kunst & håndverksdagen i middelalderuka. c) Komiteen blir invitert til 30-års jubileum på Høgheim lørdag 11.august, invitasjon kommer i løpet av juni. d) Flesberg kommune fikk ikke innvilget spillemidler til idrettsformål, til kunstgressbanen på Stevningmogen Fritidspark for Vedtak gjort av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune, 31.mai Søknaden er formelt godkjent og kan fornyes for Vedtak i komiteen for livsløp og kultur : a) Sommermagasin for Numedal inkl. program for Middelalderuka i Numedal og sommerprogram og bygdetunene i Numedal er utarbeidet og vil bli distribuert snarest til husstander. b) Komiteen for livsløp og kultur er hjertelig velkomne til å jobbe på kjøkkenet på Dåsettunet søndag 29.juli i forbindelse med kunst & håndverksdagen i middelalderuka. c) Komiteen blir invitert til 30-års jubileum på Høgheim lørdag 11.august, invitasjon kommer i løpet av juni. d) Flesberg kommune fikk ikke innvilget spillemidler til idrettsformål, til kunstgressbanen på Stevningmogen Fritidspark for Vedtak gjort av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune, 31.mai Søknaden er formelt godkjent og kan fornyes for Side 6 av 6

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 04.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA: 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 12.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 12.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer