Side: 2049 av 400 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2"

Transkript

1 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/ / Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda Mistanke om fusk - 011/ / SS nnkalling til møte i Klagenemnda Mistanke om fusk - 011/ / SS nnkalling til møte i Klagenemnda Mistanke om fusk - 011/ / SS Side: 049 av 400

2 nnkalling til møte i Klagenemnda Mistanke om fusk - 011/ / SS Forslag til bedømmelseskomite hd-mappe - N 006/ / D Ofl. 13, 1. ledd MBs klagenemnd - rettelse i innkalling Mistanke om fusk - 011/ / SS Bruk av 15 torskeruser i indre oslofjord i forbindelse med forskningsprosjekt Tilskudd til studentoppgave / masteroppgaveved NA 008/499-77/ Fiskeridirektoratet Side: 050 av 400

3 Tilsagn om tilskudd - Klimatiltak i landbruket Klimatiltak i landbruket Nordland fylke / / Nordland Fylkeskommune rosjektavtale mellom Bioforsk og MB - prosjektnr: (NFR: 18685) rosjekt - Animal welfare and energy production and account when utilizing locally produced wood chips and peat in circuit-based animal production (rolocal) 011/ / Bioforsk Avslag på søknad til NFR - prosjetnr: 08569/F50 NFR-er / / Norges forskningsråd Klage på karakter - STAT100 Klage på karakterfastsetting STAT / / S Side: 051 av 400

4 Vedtak om utestenging av student - Relegasjon / / S Klage på karakter - BS314 Klage på karakterfastsetting - BS / / S Vedtak om utestenging av student - Relegasjon / / S Vedtak om utestenging av student - Relegasjon / / S Side: 05 av 400

5 Endret møtetidspunkt for dialogmøte ersonalmappe - 007/ / Samarbeidsavtale mellom Bioforsk og MB, KBM (NFR /10) Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production 010/ / Bioforsk Økologisk Rapport etter arbeidsplassvurdering ersonalmappe - 003/ / om endring av utdanningsplan hd-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 053 av 400

6 Fellingstillatelse for rådyr 011 Elgjakt og rådyrjakt / / Landbrukskontoret i Follo om endring av utdanningsplan hd-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Tilsagn om tilskudd til Tidsubestemt lønnstilskudd ersonalmappe - 004/ / om endring av utdanningsplan hd-mappe 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 054 av 400

7 om endring av utdanningsplan hd-mappe 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd om permisjon med lønn - Fødselspermisjon ersonalmappe - 006/ / Forslag til bedømmelseskomite i hd-studiet hd-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Stansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe - 011/ / Side: 055 av 400

8 Arbeidsavtale ersonalmappe - 006/ / Stansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe - 007/ / om permisjon - uttak av fedrekvote ersonalmappe - 006/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Side: 056 av 400

9 Arbeidsavtale ersonalmappe - 007/ / Endringsskjema - endring fra ersonalmappe - 008/ / Endringsskjema - endring fra ersonalmappe 005/ / Stansing av lønn - Siste dag med lønn ersonalmappe - 009/ / Side: 057 av 400

10 Arbeidsavtale ersonalmappe - 003/ / Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 058 av 400

11 Tilbud om ansettelse i stilling som førstekonsulent ved Servicetorget (vikariat) Tilsettingssak - Førstekonsulent, Servicetorget - Vikariat 011/ / Klage på karakter - AL01 Klage på karakterfastsetting AL01 011/ / S Appointment of the evaluation committee hd-mappe - 006/ / D Ofl. 13, 1. ledd Oversending av avhandling hd-mappe - 006/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 059 av 400

12 Arbeidsavtale - fast fra ersonalmappe - 010/ / tbetalinf fra NFR.tertial brukerstyrte prosjekter - Energi, ressurser og miljø tbetalinger fra forsningsrådet / / Norges forskningsråd Submission Declaration hd-mappe - N 006/ / Vilma Veronica Bischof Forfattererklæringer hd-mappe - N 006/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 060 av 400

13 Tilsynsrapport og varsel om pålegg Arbeidsulykke - M / / Arbeidstilsynet tlysing ostdoctoral Fellowship: Food Science, Ecology & Eating Behavior N 011/ / Jan Reiling Datatilgang Edita Garskaite Behov for datatilgang/lokaler MT 010/ / Revisjon - Årsregnskap Tiltaksplan Regnskap - Årsregnskap / / Kunnskapsdepartementet Side: 061 av 400

14 Klage på karakter B15-NOR Klage på karakter B15 - NOR 011/ / S ersonalmappe - 009/ / Vedtak om pålegg Arbeidsulykke - M / / Arbeidstilsynet ersonalmappe - 009/ / Side: 06 av 400

15 Tilsynsrapport - Mattilsynets inspeksjon av produksjon av sertifiserte hagebruksvekster Fremavl - MB prosjektnr / / Mattilsynet Vedtak om gebyr Eksterne avtaler FôrTek SHF 005/ / Mattilsynet Elgjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Egil Stemsrud om permisjon med lønn - Fødselspermisjon ersonalmappe - 004/ / Side: 063 av 400

16 Oversendelse av leiekontrakt. tleie av bolig- tveien 6, leilighet 1 fra vest 010/ / Zhe Liang Oversendelse av leiekontrakt. tleie av bolig- Kongeveien 6, 1 etg. nø 010/ / Klaus Schive Oversendelse av leiekontrakt. tleie av bolig - Kongeveien 6, etg. nø 010/ / Bujie Zhan Elgjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Rune Østergaard edersen Side: 064 av 400

17 Elgjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Heikki Fjelldal Elgjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Even Bergseng Elgjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Nina erersen Asper Forlengelse av FlexWood til 33 måneder - dvs tom juli 01 rosjekt - Flexible Wood Supply Chain - FlexWood - Es 7. rammeprogram 009/ / Albert Ludwigs niversität Side: 065 av 400

18 Elgjakt 011 Elgjakt og rådyrjakt / / Nina erersen Asper Vedr. søknad om elgjakt 011 Elgjakt og rådyrjakt / / Even Bergseng m.fl. Lysingstekst Tilsetting - ost doc. Soil - biogeochemistry - Tilsatt: Vegard Martinsen 011/ / Oppnevning av sakkyndig komite Tilsetting - ost doc. Soil - biogeochemistry - Tilsatt: Vegard Martinsen 011/ / Gerard Cornelissen m.fl. Side: 066 av 400

19 Rådyrjakt 011 Elgjakt og rådyrjakt / / Hans Magnus Gjøen Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Stein Ragnar Moe Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Bård Tollefsen Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Bjørn Frode Eriksen Side: 067 av 400

20 Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Rune Østergaard edersen Rådyrjakt 011 Elgjakt og rådyrjakt / / Rune Østergaard edersen m.fl. RÅDYRJAKTA VKTG NFORMASJON Elgjakt og rådyrjakt / / Rune Østergaard edersen m.fl. oversending av prosjektkontrakt - prosjekt 31145M Avrenning av lavdosemidler under norske forhold, fase 011/ / Bioforsk lantehelse Side: 068 av 400

21 Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Kjetil Fosnes Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Øystein Holand Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Heikki Fjelldal Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Micael Wendell Side: 069 av 400

22 Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Ole-Gunna Støen Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Øyvind Løken Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Marcus Elfstrøm Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Anders Karlsson Side: 070 av 400

23 Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Jon Asper Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Jon Grønli Olafsen Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Richard Bischof Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Nina edersen Asper Side: 071 av 400

24 Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Egil Stemsrud Rådyrjakt Elgjakt og rådyrjakt / / Even Bergseng Sak SDAAS - Forkynning av rettsbok Forkynning av krav om sak for jordskifteretten 010/ / Akershus og Oslo Jordskifterett Vedr. søknad om Rådyrjakt 011 Elgjakt og rådyrjakt / / Kjetil Fosnes m.fl. Side: 07 av 400

25 Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur - nvitasjon til å inngå avtale Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur 011/ / Statsbygg Kapitalforhøyelse i HepMarin AS - rotokoll fra ekstraordinær generalforsamling nvitasjon til tegning av aksjer Kapitalforhøyelse i HepMarin AS 011/ / HepMarin AS Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/DE/011/95 under E-forordning 189/003 - Mais Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/DE/011/95 under E-forordning 189/003 - Genmodifisert mais / / Direktoratet for naturforvaltning Tilbud - arallelle rammeavtaler for rådgivningstjenester innenfor byggrelaterte fag Anbud - arallelle rammeavtaler for rådgivningstjenester innenfor byggrelaterte fag 011/ / OAK AS Side: 073 av 400

26 rosjektnr /O10 ncreased value creation in food production... - Endringer til kontrakt rosjekt /10 - ncreased value creation in food production through characterizing and mitigating emissions of greenhouse gases from agriculture in Norway 009/ / Norges forskningsråd - Change of the hd-contract eriod hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Oversending av kontrakt Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding; Sequencing wheat chromosome 7B. 009/ / nstitute of Experimental Botany AS CR, v.v.i (EB) Endring av veiledergruppe hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Mirian Wangen Side: 074 av 400

27 Klage på karakter - LAA116 Klage på karakterfastsetting LAA / / S Endringsskjema ersonalmappe 005/ / Datatilgang Jan Våge Behov for datatilgang/lokaler MT 010/ / : Bøyet arbeidsstilling under svangerskapet og risiko for den nyfødte rosjekt: Bøyet arbeidsstilling under svangerskapet og risiko for den nyfødte 011/ / Borregaard forskningsfond Side: 075 av 400

28 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe 010/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 005/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 006/ / Side: 076 av 400

29 nnstillingsskjema for tilsetting for tekn.adm. stillinger Førstesekretær - vikariat - 10 månder / / Off. 5 nnstillingsutvalget ved ØR nnvilget søknad rosjekt: Bøyet arbeidsstilling under svangerskapet og risiko for den nyfødte 011/ / Borregaard Forskningsfond Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Side: 077 av 400

30 Arbeidsavtale ersonalmappe - 008/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Tilsetting i stilling Førstesekretær - vikariat 10. mnd. ved nstitutt for økonomi og ressursforvaltning - Still.nr. 11/908 Førstesekretær - vikariat - 10 månder / / Off. 5 Maria Tårland Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Side: 078 av 400

31 Arbeidsavtale ersonalmappe - 003/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Klage på karakter - M30 - L Klage på karakterfastsetting M30-L 011/ / S Angående lokalt behandlet søknad Forsøksdyrutvalget - Tillatelse til å utføre forsøk 003/ / Forsøksdyrutvalget c/o Mattilsynet, Felles postmottak Side: 079 av 400

32 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Bekymring for utdanningssituasjonen - skogbrukets driftsteknikk tdanningssituasjonen i skogbrukets driftsteknikk 011/ / Skognæringa Kyst Orientering om vedtak om utestenging - Relegasjon / / S Side: 080 av 400

33 Signed agreement with Bruce Michie - nternational trade analysis - CenBio rosjekt CENBO - Bioenergy innovation centre (Annen institusjonsstøtte) 008/ / Bruce Michie Fast stilling - søknad om 0% permisjon ersonalmappe - 006/ / Egenmeldt sykefravær. kvartal RA Egenmeldt sykefravær Statistisk sentralbyrå 011/ / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd Klage på karakter - MATH11 Klage på karakterfastsetting MATH11 011/ / S Side: 081 av 400

34 Klage på karakter - MATH11 Klage på karakterfastsetting MATH11 011/ / S Klage på karakter - KJB10 Klage på karakterfastsetting KJB10 011/ / S Klage på karakter - MATH11 Klage på karakterfastsetting MATH11 011/ / S Avtale - Fo - lanter for norsk klima - NFR prosjekt Avtale Fo - lanter for norsk klima - M prosjektnr / / Norsk Gartnerforbund Side: 08 av 400

35 Klage på karakter - LAA116 Klage på karakterfastsetting LAA / / S - Kursbevis hd-mappe - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Klage på forhold i tilknytning til eksamen - ntroduksjon i landskapsarkitektur 11 (LAA116) Klage på forhold i tilknytning til eksamen - 011/ / S Arbeidsavtale - Fast ersonalmappe - 011/ / Side: 083 av 400

36 Arbeidsavtale ersonalmappe - 007/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Stansing av lønn - siste dag med lønn ersonalmappe - 003/ / Endringsskjema - endring fra ersonalmappe - 007/ / Side: 084 av 400

37 nderskrevet leiekontrakt tleie av bolig- Kongeveien 6, 1 etg. nø 010/ / Claus Shive nderskrevet leiekontrakt tleie av bolig- tveien 6, leilighet 1 fra vest 010/ / Zhe Liang nderskrevet leiekontrakt tleie av bolig - Kongeveien 6, etg. nø 010/ / Bujie Zhan Risiko kartlegging Arbeidsulykke - M / / Side: 085 av 400

38 Melding fra bedømmelseskomite hd-mappe - 005/ / D Ofl. 13, 1. ledd Oversendelse av klage på karakter B15-NORAGRC Klage på karakter B15 - NOR 011/ / S S sak nr. 109/ saksfremlegg hd-mappe - N 005/ / D Ofl. 13, 1. ledd Melding fra bedømmelseskomite hd-mappe - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 086 av 400

39 Melding fra bedømmelseskomite hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Likviditetsrapport for perioden Likviditetsrapporter / / Senter for statlig økonomistyring Oversendelse av klage på karakter - B15-MT Klage på karakter B15-MT 011/ / S Oversendelse av klage på karakter - M30-L Klage på karakterfastsetting M30-L 011/ / S Side: 087 av 400

40 om permisjon med lønn - Foreldrepermisjon ersonalmappe - 008/ / Endringsskjema - endring fra ersonalmappe - 011/ / Oversendelse av klage på karakter - M30-L Klage på karakterfastsetting M30 010/ / S Avslag på klage på karakter - HF01 Klage på karakterfastsetting - HF01 011/ / S Side: 088 av 400

41 Retur av Beslut om R-midler rosjekt nterreg VA - REKS - Hållbara system för nöt- och lammköttsproduktion 011/ / Østfold fylkeskommone Møtereferat fra samarbeidsmøte ersonalmappe - 004/ / Melding om tilsyn Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - tilsyn 011/ / Arbeidstilsynet Anmodning om revidert søknad - rosjektnr 08674/F50 ilot lant Facilities for Food rocessing at Campus Ås NFR / / Norges forskningsråd Side: 089 av 400

42 rosess anskaffelse av hotell - Anne Marte Tronsmo Anskaffelse av hotell 011/ / Klage på karakter - ECN301 Klage på karakterfastsetting - ECN / / S Oversendelse av kontrakt - ber om retur Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding; Sequencing wheat chromosome 7B. 009/ / Copenhagen Bio Science ark Oversendelse av leiekontrakt tleie av bolig - Fougnerbakken 18, 1 etg. sør 010/ / Kristian Fjørtoft Side: 090 av 400

43 Svar på åpen søknad Åpen søknad / åpne søknader / / Svar på åpen søknad Åpen søknad / åpne søknader / / julio Deniz Vedr. søknad om forlengelse av leieavtale tleie av bolig - Fougnerbakken 0, 1 etg. nv 010/ / Kjetil Fosnes Svar på åpen søknad Åpen søknad / åpne søknader / / alaaoddin Soltani Side: 091 av 400

44 Oversendelse av klage på karakter - AOS331 Klage på karakterfastsetting AOS / / nger-lise Labugt Svar på åpen søknad Åpen søknad / åpne søknader / / branka strinovic Oversendelse av klage på karakter - STAT330 Klage på karakterfastsetting STAT / / nstitutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Oversendelse av klage på karakter - STAT300 Klage på karakterfastsetting STAT / / nstitutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Side: 09 av 400

45 Høring - evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Høring - evaulering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren 011/ / Nærings- og Handelsdepartementet Signert avtale - roteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold High-protein forage legumes under contrasting management and climate conditions 011/ / Bioforsk Nord, Tjøtta om permisjon med lønn Fødselspermisjon ersonalmappe - 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Side: 093 av 400

46 Tillatelse for bruk av Storebrand gressbane i forbindelse med LABB og LNE C 0-1. august 011 Studentsamskipnaden i Ås - GG-hallen - Skjøtsel - Vedlikehold - avtale - grøntarealer - fotballbaner- Storebrand - Lillebrand 004/ / Ås L Klage på karakter - M60 - M Klage på karakterfastsetting - M60 NA 010/ / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Oversendelse av klage på karakter - AL103 Klage på karakterfastsetting AL / / Marzena Katarzyna Siolek Side: 094 av 400

47 Oppdatering av KT-profil for MB - Svar innen KT-profil - Riksrevisjonen 008/ / RR tsatt offentlighet offl 5,. ledd, lov om Riksrev. 18. ledd Riksrevisjonen Oversendelse av klage på karakter - BO330 Klage på karakterfastsetting BO Environmental microbiology 011/ / nstitutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Legeattest Studentmappe - 011/ / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 003/ / Side: 095 av 400

48 Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Oversendelse av klage på karakter - TM0 Klage på karakterfastsetting TM0 011/ / Karin Smisetfoss Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Godkjenning av sluttport - rosjektnr 18680/H30 Diversity and agronomical study of Jatropha curcar in East Africa at the CGAR - World Agroforestry Centre in Nairobi - ersonlig postdoktorstipend 007/ / Norges forskningsråd Side: 096 av 400

49 S-sak 4/011 - Rekruttering - tilsetting av instituttleder MT Tilsetting - nstituttleiar ved nstitutt for matematiske realfag og teknologi - Tilsatt: Jarle Tommy Bjerkholt 010/ / Off. 5 Bekreftelse på anmeldt forhold Tyveri - Anmeldte forhold MB / / Follo politidistrikt Tilskudd vilttiltak utbetaling rosjekt - Bestandsutvikling hos lappmeis i Sør-Norge 011/ / Fylkesmannen i Oppland Vedtak om tilsagn på søknad om midler til klimatiltak i jordbruket - Husdyrgjødsel - Oppdatering av mengde gjødsel og N utskilt rosjekt: Klimatiltak i jordbruket - Husdyrgjødsel: Oppdatering av mengde gjødsel og N utskilt 011/ / Statens landbruksforvaltning Side: 097 av 400

50 Tillatelse til å gjennomføre feltarbeide og prøvetaking i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat rosjekt - Biodiversity islands in coniferous forest landscapes - land-use history and restoration focusing on deciduous trees 011/ / Rollag Kommune Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet SAK-midler til Fellesstyret for NVH og MB Statsbudsjett / / Kunnskapsdepartementet Samarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet Samarbeid med aktører som tilbyr studier i utlandet 011/ / Kunnskapsdepartementet Oversendelse av avtale - frikjøp av arbeidstimer inn i forskningsprosjekt Bioklima BOKLMA 010/ / Høgskolen i Hedmark Side: 098 av 400

51 Kontrakt - Fremmede arter attedyr rosjekt - Fremmede arter attedyr 011/ / Artsdatabanken Oversendelse av kontrakt - rosjektnr 03863/H30 Design and Development of Functional Foods from Agri-and Marine waste for Value Addition NFR / / Norges forskningsråd Arbeidsavtale - Fast ersonalmappe - 003/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Side: 099 av 400

52 Arbeidsavtale ersonalmappe - 007/ / Arbeidsavtale - Fast ersonalmappe - 006/ / om 0% permisjon ersonalmappe - 006/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 009/ / Side: 100 av 400

53 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Oversendelse av klage på karakter - TBA61 Klage på karakterfastsetting TBA61 011/ / Karin Smisetfoss Oversendelse av klage på karakter - THT91 Klage på karakterfastsetting THT91 011/ / Karin Smisetfoss Oversendelse av klage på karakter - MATH70 Klage på karakterfastsetting - MATH70 010/ / Karin Smisetfoss Side: 101 av 400

54 vedr.søknad om forlengelse av leieavtalen for åkebakkveien 16. tleie av bolig - Åkebakkveien 16 - (Tendenhuset) 010/ / Noragric v/ er stokstad E-post fra - trekker søknaden på stillingen Tilsetting - nstituttleiar ved nstitutt for matematiske realfag og teknologi - Tilsatt: Jarle Tommy Bjerkholt 010/ / Off. 5 ngeborg Hauge Høyland m.fl. Oversendelse av klage på karakter - EE6 Klage over karakterfastsettingen EE6 011/ / Marzena Katarzyna Siolek Oversendelse av klage på karakter - HF11 Klage på karakterfastsetting HF11 011/ / Marit Ensby Side: 10 av 400

55 tbetaling fra NFR.tertial brukerstyrte prosjekter - nnovasjon tbetalinger fra forsningsrådet / / Norges forskningsråd Oversendelse av klage på karakter - BS71 Klage på karakterfastsetting - BS / / nger-lise Labugt Høring - etablering av nasjonal kjernejournal Høring - etablering av nasjonal kjernejournal 011/ / Helse- og Omsorgsdepartementet S-sak 7/011 - Rekruttering av instituttleiar KBM - oppnemning av innstillingsutval Rekruttering - instituttleder ved KMB - utlysing av stilling 010/ / Side: 103 av 400

56 Vedtak S-sak 7/011 - Oppnevning av innstillingsutvalg Rekruttering - instituttleder ved KMB - utlysing av stilling 010/ / Høring - Samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av rop. 91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høring - Samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av rop. 91 L (010-01) Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester 011/ / Helse- og Omsorgsdepartementet S-sak 43/011 Tilsetting - nstituttleiar KMB - nnstilling Rekruttering - instituttleder ved KMB - utlysing av stilling 010/ / Off. 5 Trekker søknaden Rekruttering - instituttleder ved KMB - utlysing av stilling 010/ / Ragnhild Solheim Side: 104 av 400

57 Høring - Endring i forskriften til opplæringsloven Høring - Endring i forskriften til opplæringsloven 011/ / Kunnskapsdepartementet Offer of employment ersonalmappe - 011/ / D Ofl. 6, 1. ledd Manglende innsending av oppfølgingsplan og melding om dialogmøte ersonalmappe - 003/ / NAV Vestby Staten Lederlønnsordning søknad om utsatt frist for innsendelse av kontraktens del Statens lederlønnsordning 004/ / Kunnskapsdepartementet Side: 105 av 400

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Dok.dato: 17.02.2009. Klassering: 376.1 SV ISS/SUSANP. Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: 376.1 SV ADM/SUSANP. Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: 376.

Dok.dato: 17.02.2009. Klassering: 376.1 SV ISS/SUSANP. Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: 376.1 SV ADM/SUSANP. Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: 376. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 11.06.2014 Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Bolivia Godkjenning av utenlandsk utdanning -

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer