Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte / / Bioforsk Plantehelse Søknad om endelige kontantmidler Tildeling Geovekst for Finnmark fylke 2013/ / Hætta, Tom Andreas, Fylkesmannen i Finnmark Søknad om endelige kontantmidler Tildeling Geovekst for Finnmark fylke 2013/ / Hætta, Tom Andreas, fylkesmannen i Finnmark Tildeling av endelige kontantmidler Geovekst Tildeling Geovekst for Finnmark fylke 2013/ / Fylkesmannen - Hætta, Tom Andreas Side: 1 av 11

2 tkast 2 til tmarksrapport 2 Arealstatistikk over utmarkseiendommer 2013/ / Anne Snellingen Bye m.fl. AR50 jordbruksareal Arealstatistikk over utmarkseiendommer 2013/ / Anne Berit lstad - LMD AR50 jordbruksareal Arealstatistikk over utmarkseiendommer 2013/ / lstad Anne Berit R Takker for innspill til utkast til utmarksrapport 2 Arealstatistikk over utmarkseiendommer 2013/ / Anne Snellingen Bye m.fl. Side: 2 av 11

3 Nytt utkast til utmarksrapport 2 for gjennomgang i møte hos LMD 10 oktober Arealstatistikk over utmarkseiendommer 2013/ / Anne Snellingen Bye m.fl. Tilsagn om og utbetaling av midler til Taubaneprosjektet - Kystskogbruket - Vest-Agder Kystskogbruket - taubaner og vanskelig terreng (Taubaneprosjektet) - Prosjektnr / /2013 Fylkesmannen i Vest-Agder Barkbilleregistreringer Østfold Prosjekt - Sammenligning av barkbillefeller 2012/ /2013 Fylkesmannen i Østfold Barkbilleregistreringer Vestfold Prosjekt - Sammenligning av barkbillefeller 2012/ / Fylkesmannen i Vestfold Side: 3 av 11

4 Tidsbegrenset arbeidsavtale - Mikhail L. Shchelokov Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Feltarbeidere - Landsskogtakseringen / / Mikhail L. Shchelokov Tidsbegrenset arbeidsavtale - Stanislav V. Deryagin Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Feltarbeidere - Landsskogtakseringen / / Stanislav V. Deryagin Tidsbegrenset arbeidsavtale - Alexey Viktorovich Malyshev Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Feltarbeidere - Landsskogtakseringen / / Alexey Viktorovich Malyshev Tidsbegrenset arbeidsavtale - Denis Lokhov Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Feltarbeidere - Landsskogtakseringen / / Denis Lokhov Side: 4 av 11

5 Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid - Mikhail L. Shchelokov Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Mikhail L. Shchelokov AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Gjerstad kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Gjerstad kommune 2013/ / FMLA Aust-Agder m.fl. nntak fra arbeidsgiverperioden - ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2006/ /2013 P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 NAV Ås Tilbakemelding - bruk av Bedriftshelsetjenesten i dialogmøte 1. Follo bedriftshelsetjeneste 2013/ / Folle bedriftshelsetjeneste Side: 5 av 11

6 nstituttgjennomgangen - oppfølging av rapporten om regional struktur Gjennomgang av LMDsine forskningsinstitusjonar og grenseflater mellom desse og forvaltninga 2010/ / Landbruks- og matdepartementet Skisse til Skogbrukets utviklingsfond Prosjekt - Stammekvalitet i ung bestand - Skogbrukets utviklingsfond / / Statens landbruksforvaltning Viser til samtale - Søknad til Skogtiltaksfondet - toppskader i unge granbestand Prosjekt - Stammekvalitet i ung bestand - Skogbrukets utviklingsfond / / Skog Vedrørende søknad FO: Toppskader hos gran Prosjekt - Stammekvalitet i ung bestand - Skogbrukets utviklingsfond / / Glommen Skog SA Side: 6 av 11

7 ntellicoms nyhetsbrev - avtalen er avsluttet Søkemotoroptimalisering 2013/ / ntellicom AS Svar på brev 12/ Overvåkingsflater av skog på FeFo-grunn NTERREG prosjektet Pasvik-programmet - miljøovervåking Prosjekt (Modulink 04/00053 arkiv 445) 2006/ / Finnmarkseiendommen Dokumentasjon av levende samlinger Plantearven 2013/ /2013 Akershusmuseet avd. Gamle Hvam Søknad om utvikling av dokumentasjon av levende samlinger Plantearven 2013/ / Akershusmuseet avd. Gamle Hvam Side: 7 av 11

8 Høring - Frivillig vern av skog på private eiendommer langs Tokkeål i Tokke og Vinje kommune Høring - Frivillig vern av skog på private eiendommer langs Tokkeål i Tokke og Vinje kommune 2013/ /2013 Fylkesmannen i Telemark Sakspapirer til møte 9. oktober på Svalbard - Genressursutvalget for skogtrær - GS Genressursutvalget for skogtrær 2013/ /2013 Gunn Paulsen m.fl. Ytterligere sakspapirer til møte 9. oktober Genressursutvalget for skogtrær 2013/ / Gunn Paulsen m.fl. nvitasjon til møte i LMD vedrørende innovasjonsbygg, innovasjonssenter etc. nnovasjonssenter Campus ÅS 2010/ / Landbruks- og matdepartementet Side: 8 av 11

9 Rapport Velg Skog Q3-13 Skoglauget - Velg Skog Kompetanse- og rekrutteringsprosjekt for skognæringen 2013/ / NHO Mat og Landbruk nnkalling til rådsmøte Norsk skogmuseum 2013/ / Hedmark fylkesmuseum avdeling Norsk Skogmuseum Vedlagt dokumenter fra siste møte i VELG SKOGs Styringsgruppe Skoglauget - Velg Skog Kompetanse- og rekrutteringsprosjekt for skognæringen 2013/ / NHO Mat og Landbruk Overvåkingsprogram for skogskader - OPS - Rapporten - Skogens helsetilstand i Norge - resultater fra 2012 Skogovervåking Prosjektnr (OPS - Modulink 92/00069 arkiv ) 2006/ /2013 Landbruks- og matdepartementet, avdeling for skog- og ressurspolitikk Side: 9 av 11

10 Høring av forslag til forskrifter og faggrunnlag for prioriterte arter Høring av forslag til forskrifter og faggrunnlag for prioriterte arter 2013/ / Miljødirektoratet Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Overingeniør - fjernmåling av skog Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Overingeniør - fjernmåling av skog Norsk institutt for skog og landskap - st. ref A 2013/ /2013 Offl. 25 første ledd ***** Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Overingeniør - fjernmåling av skog Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Overingeniør - fjernmåling av skog Norsk institutt for skog og landskap - st. ref A 2013/ /2013 Offl. 25 første ledd ***** Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Overingeniør - fjernmåling av skog Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Overingeniør - fjernmåling av skog Norsk institutt for skog og landskap - st. ref A 2013/ /2013 Offl. 25 første ledd ***** Side: 10 av 11

11 Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Overingeniør - fjernmåling av skog Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Overingeniør - fjernmåling av skog Norsk institutt for skog og landskap - st. ref A 2013/ /2013 Offl. 25 første ledd ***** Oppnevning av medlem til strategigruppen SKOG22 Strategigruppen Skog / / Landbruks- og matdepartementet Side: 11 av 11