Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på avviksmelding Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/ / nderøy kommune v/enhetsleder bistand og omsorg Per Arne Olsen Søknad om permisjon fra min stilling i psykiatrisk klinikk 2013 og 2014 Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Anne Solberg Begjæring om journalinnsyn ***** 2014/ /2014 ***** Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Marith J Bye Side: 1 av 19

2 Tilbud om stilling: Spesialsykepleier 100% fast BP poliklinikk Sykehuset Levanger Stilling: Spesialsykepleier 100% fast BP poliklinikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Janne Beate Kålen Oppfølgingsplan ved sykmelding Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Svar på forespørsel om journalopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Eika Forsikring AS Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Side: 2 av 19

3 Forespørsel om journalopplysninger ***** 2014/ /2014 Eika Forsikring AS Begjæring om journalinnsyn ***** 2014/ /2014 ***** Begjæring om journalinnsyn 2014/ /2014 ***** Anmodning om journalinnsyn 2014/ /2014 ***** Side: 3 av 19

4 Klage på avslag om spesialisert rehabilitering ReHR ***** 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhenting av helseopplysninger ***** ***** 2014/ /2014 nderøy kommune Søknad om permisjon m/lønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Gunfrid Vinje Størvold Svar på anmodning om helseopplysninger 2014/ /2014 Crawford and Company (Norway) AS Side: 4 av 19

5 Handtering av alvorlig skadde pasienter i Helse Midt-Norge Kvalitetssikring av traumesystemet for potensielt alvorlig skadde pasienter i Midt-Norge 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Anne Myhrås nvitasjon til statusmøte fra Helse- og omsorgsdepartementet - system for innføring av nye metoder System for innføring av nye metoder 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Leger under spesialisering - Egenerklæring Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Bjarne Alstad-Valheim Side: 5 av 19

6 Scientific Bone Meeting, København 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 Amgen AB Høring- Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved livstruende vold Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLVO) 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdirektoratet Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2014 Lasse Hammervold Kartlegging av rehabiliteringstilbudet for epilepsipasienter - ber om besvarelse på spørsmål Kartlegging av rehabiliteringstilbudet for epilepsipasienter 2014/ /2014 Norsk epilepsiforbund Side: 6 av 19

7 Erstatningssak: 2014/ / /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Foreldrepermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2014 Rut Sæther Foreldrepermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Lene Aagård Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 da Elisabeth Gresdal Side: 7 av 19

8 Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Psykiatrisk avdeling Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Medisinsk avdeling Takker ja til tilbud om tilleggsfunksjon som stedfortreder med utvidede fullmakter Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Randi Brenne Dreier Svar på anmodning om journalinnsyn 2014/ /2014 ***** Side: 8 av 19

9 Erstatningssak 2014/ / /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Tilbakemelding fra Steinkjer kommune av Avtaler og forarbeider - DMS nn-trøndelag Steinkjer kommune som vertskommune / / / Steinkjer kommune Takker ja til stilling: Renholder 100% fast Eiendomsavdelingen Sykehuset Namsos Stilling: Renholder 100% fast Eiendomsavdelingen Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Anne Berte Olsen Takker ja til ferievikariat ved Akuttpsykiatri Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Tom Rune Skjevelsnes Side: 9 av 19

10 Høringsutkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Ny veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 2014/ /2014 Helsedirektoratet Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Tom Rune Skjevelsnes Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Hanne Aasen Sørlie Vedtak som innebærer bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 2014/ / Verdal kommune, Bo- og dagtilbudstjenesten Side: 10 av 19

11 Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 ***** Erstatningssak: 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om opplysninger i undersøkelsessak ***** ***** 2014/ /2014 nderøy kommune, barneverntjenesten Anmodning om legeerklæring 2014/ /2014 SpareBank 1 Forsikring AS Side: 11 av 19

12 Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav medisinsk klinikk Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helskrav - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav medisinsk klinikk Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Erstatningssak 2014/ ***** ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav medisinsk klinikk Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 12 av 19

13 Erstatningssak: 2013/ oversendelse av vedtak i saken og orientering om at det arbeides med beregning av erstatningsbeløpet 2013/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Oppsigelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Liv Vikan Erstatningssak: 2014/ skademeldingsskjema 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2013/ vedtak/avslutning av saken ***** 2013/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 13 av 19

14 Svar på søknad om forlenget permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Margrethe Almås Sørhøy Tilsyn - pålegg Tilsyn fra Arbeidstilsynet / / Arbeidstilsynet Svar på oppsigelse Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Kristin Aakerhus Samtykkeskjema for innhenting av opplysninger Pasient ***** ***** 2014/ /2014 ***** Side: 14 av 19

15 Tilbakemelding fra avdeling ***** 2014/ /2014 NAV Nærøy Retur av tinglyst dokument - gnr 315 bnr 148 Levanger kommune 1719 gnr. 315/148 - Overdragelse av eiendom fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til Helse Nord-Trøndelag HF 2013/ /2014 Statens kartverk Svar på forespørsel om journalopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Eika Forsikring AS Tilbud om stilling: Miljøassistent/miljøarbeider 25% stilling fast Rehab sengepost Sykehuset Levanger Stilling: Miljøassistent/miljøarbeider 25% stilling fast Rehab sengepost Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Tove Bye Brænne Side: 15 av 19

16 nnhenting av opplysninger i førerkortsak - ***** ***** ***** 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav for klasse BE og lettere klasser for øvrig - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Opprettelse av regionalt fagledernettverk for prehospitale pasienter - Ber om oppnevning av kontaktperson Regionale fagledernettverk og regionale ressursgrupper i Helse Midt-Norge RHF 2012/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** ***** (kopi) 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 16 av 19

17 Oversendelse av epikrise ***** 2014/ /2014 Steinkjer kommune Refusjonskrav dialysetilbudet i Grong kommune for april og mai 2014 Refusjonskrav - Dialyseenheten 2013/ /2014 Grong kommune Oppdatert journal - ***** ***** 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Side: 17 av 19

18 Aktiv stillingsprosent og alderspensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Anmodning om opplysninger om lønn og eventuelle utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Anmodning om opplysninger om lønn og eventuelle utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Anmodning om opplysninger om lønn og eventuelle utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Side: 18 av 19

19 Anmodning om opplysninger om lønn og eventuelle utleggstrekk i lønn ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Statens nnkrevingssentral Side: 19 av 19

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 Gorjan Kulosman

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013

Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse Pasient ***** ***** ***** 2012/7242-10 9396/2013 Crawford and

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Tilbud om ferievikariat, medisin H4 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 Åse

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11.

Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2014 Ny årslønn fra 1.10.2014 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 Torstein Rønningen Begjæring om journalinnsyn

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04.

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013.

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2013 Anmodning om helseopplysninger 2013/2240-2 14850/2013 Advokatfirmaet Welde Oppsigelse Arbeidsforhold *****

Detaljer

Offentlig journal. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE 2012/968-2 7160/2012 09.03.2012 28.03.

Offentlig journal. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE 2012/968-2 7160/2012 09.03.2012 28.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.03.12, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.03.2012 nnhold: Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE U 2012/968-2 7160/2012

Detaljer

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2014 Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2012 Tilbud om vikariat Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 08.08.2012 Mari Ringen Stormo

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2015 Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08.

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2013 Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2012 Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 Janne Sæther Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08.

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 21.08.2014 Rådgiviningskontoret

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. parkering ved Kiwi Moan. Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 09.01.2015. Parkering ved Kiwi Moan

Offentlig journal. Vedr. parkering ved Kiwi Moan. Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 09.01.2015. Parkering ved Kiwi Moan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2015 Vedr. parkering ved Kiwi Moan Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 Kiwi Moan Parkering ved

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer