Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/ / Gorjan Kulosman Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/ / na Lervåg Svar på avviksmelding 2013/4423. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E226/2013 LE 2013/ / nderøy kommune v/enhetsleder bistand og omsorg Per Arne Olsen Svar, klage på fakturagrunnlag, utskrivingsklar pasient Klage på faktura - Steinkjer kommune 2013/ /2013 Steinkjer kommune v/solveig Kleven Side: 1 av 19

2 Følgetilsetting stilling /Nr Lege i spesialisering 100 % stilling fast, Vaktlegeenheten Sykehuset Levanger Stilling: Lege i spesialisering NR 12475, NR 3498 Vaktlegeenheten Sykehuset Levanger 2013/ / Randi Solem Overflytting og transport mellom sykehus Pasient 2013/ / Svar på avviksskjema Avviksskjema Samarbeidsavtalen E6/2014 LE 2014/ / Steinkjer kommune v/omsorgssjef ren Hovstein Haugen nnlevert godkjenningsbevis Spesialist i klinisk pedagogikk Arbeidsforhold 2012/ / Marianne Almvik Side: 2 av 19

3 Anmodning om journalinnsyn Pasient 2014/ / Svar på spørsmål om vurdering av helsetilstand og oppfølging Pasient 2013/ / Anmodning om mandat for medisinsk sakkyndige ved forsikringsoppgjør etter ulykke/sykdom Pasient 2014/ /2014 DNB Livsforsikring ASA Anmodning om journalinnsyn Pasient 2014/ /2014 LO Juridiske kontor Region Midt-Norge Side: 3 av 19

4 Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E202/2013 LE - Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E202/2013 LE 2013/ /2014 DMS Stjørdal v/ann Sissel Helgesen Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E211/2013 LE - Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E211/2013 LE 2013/ /2014 DMS Stjørdal v/ann Sissel Helgesen Avviksskjema Samarbeidsavtalen E222/2013 LE - pas. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E222/2013 LE 2013/ /2014 Steinkjer kommune v/omsorgssjef ren Hovstein Haugen Avviksskjema Samarbeidsavtalen E223/2013 LE - pas. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E223/2013 LE 2013/ /2014 nderøy kommune v/enhetsleder bistand og omsorg Per Arne Olsen Side: 4 av 19

5 Avviksskjema Samarbeidsavtale E1/2014 NA - Avviksskjema Samarbeidsavtalen E1/2014 NA 2014/ /2014 Flatanger kommune Tilbakemelding på søknad om tekniske hjelpemidler (kopi) Pasient 2014/ / NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold 2012/ /2014 Magnus Thue Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Oppfølging A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Aa-registeret Side: 5 av 19

6 Takker ja til 50 % fast - Stilling: Sykepleiere Med A Sykehuset Levanger Stilling: Sykepleiere Med A Sykehuset Levanger 2013/ /2014 Stein Ove Følling nnkalling til Dialogmøte Oppfølging A 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 nnkalling til Dialogmøte Oppfølging A 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 nnkalling til oppfølgingsmøte Oppfølging A 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Side: 6 av 19

7 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold 2012/ /2014 Rune Rishaug Foreldrepermisjon Arbeidsforhold 2012/ / Søknad om foreldrepermisjon Arbeidsforhold 2012/ /2014 Håvard ms Anmodning om journalopplysninger Pasient 2014/ /2014 Psykolog Per Gunnar Gyldenskog Side: 7 av 19

8 Ber om innsyn i saker i Helse Nord-Trøndelag nnsynsbegjæring fra Trønder-Avisa 2014/ /2014 Trønder-Avisa Foreldrepermisjon Arbeidsforhold 2012/ /2014 Sommervikarer som sykepleiere på dialysen Vikarinnleie av dialysesykepleiere for sommeren 2014 ved Medisinsk klinikk Levanger 2014/ /2014 Dedicare m.fl. nnføring av en felles adresse fra 1. januar 2014 Orientering om felles adresse for HELFO 2014/ /2014 HELFO - Helseøkonomiforvaltningen Side: 8 av 19

9 Foreldrepermisjon Arbeidsforhold 2012/ /2014 Kristin Aakervik Foreldrepermisjon Arbeidsforhold 2012/ /2014 Anita Olsen Renbjør nnhenting av opplysninger Pasient 2014/ /2014 Tiller Distriktspsykiatrisk Senter (Tiller D) Kartlegging av polikliniske og ambulante årsverk i psykisk helsevern og TSB i spesialisthelsetjenesten og i private rusinstitusjoner Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialistert rusbehandling (TSB) 2013/ /2014 Helsedirektoratet Side: 9 av 19

10 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold 2014/ /2014 Tone-Lill Arntsen Erstatningssak - Pasient Pasient 2013/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Spørsmål om klokkeslett for fødsel Pasient 2014/ /2014 Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Side: 10 av 19

11 Takker ja til - Stilling: Lege i spesialisering Anestesiavdelingen Sykehuset Levanger Stilling: Lege i spesialisering Anestesiavdelingen Sykehuset Levanger 2013/ / Øystein Bjelland Forskjøvet tidspunkt for innvilget permisjon i 6 mnd uten lønn Arbeidsforhold 2012/ / Åshild Jakobsen Tosdal Svar på søknad om forskyvning av permisjon uten lønn Arbeidsforhold 2012/ /2014 Åshild Jakobsen Tosdal Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold 2012/ /2014 Monica Lenn Skjeflo Side: 11 av 19

12 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold 2013/ /2014 Hilde Sende Grägg nnhenting av opplysninger i førerkortsak - purring - - KOP 2014 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anmodning om journalinnsyn Pasient 2014/ /2014 Takker ja til midlertidig 100 % stilling Arbeidsforhold 2012/ /2014 Tatsiana Lyng Side: 12 av 19

13 Rutiner for henvisning/samhandling om innbyggere med hørselshemming Samhandling med kommunene om rehabiliteringstilbud til hørselshemmede 2014/ /2014 NAV hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag Spørsmål om helseopplysninger Pasient 2013/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold 2013/ /2014 Marianne R Trøite Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold 2014/ /2014 Karina Snemyr Side: 13 av 19

14 Anmodning om opplysninger til bruk ved personundersøkelse Pasient 2014/ /2014 Nord-Trøndelag friomsorgskontor Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold 2012/ /2014 Kine Winther Erklæring fra akupunktør Akupunktur og blodgivning 2014/ /2014 Robrygga Helse v/øyvind Øie Søknad om attførings-/uførepensjon Arbeidsforhold P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Side: 14 av 19

15 Høring - Reservasjonsordning for fastleger Reservasjonsordning for fastleger 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Takker ja til følgetilsetting - Stilling: Lege i spesialisering NR Vaktlegeenheten Sykehuset Levanger Stilling: Lege i spesialisering NR 12475, NR 3498 Vaktlegeenheten Sykehuset Levanger 2013/ /2014 Randi Solem Anmodning om journalinnsyn Pasient 2014/ /2014 BPs spilleprosjekt - Bekreftelse på mottatt søknad om overføring av ubrukte tilskuddsmidler til 2014 Handlingsplan mot pengespillproblemer / / /2014 Helsedirektoratet Side: 15 av 19

16 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med pancreaskreft - S-2094 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med pancreaskreft 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Oppdrag "jobb for to" Avtale om oppdrag "Jobb for to" mellom JOBBNT og medisinsk serviceklinikk 2014/ /2014 JOBBiNT Referansegruppe for nasjonal behandlingstjeneste for hyperbarmedisin Nasjonale behandlingstjenester for hyperbarmedisin 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Anmodning om journalopplysninger Pasient 2014/ /2014 Side: 16 av 19

17 nnkalling til dialogmøte Oppfølging A 2013/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos nnkalling til dialogmøte Oppfølging A 2013/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold 2012/ /2014 Brit Sandvik Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Side: 17 av 19

18 tkast til styringsdokument 2014 Styringsdokument / /2014 Helse Midt-Norge RHF Anmodning om journalinnsyn Pasient 2014/ /2014 Søker på stilling Stilling Sekretærer 100 % stilling (x11), Helse Nord-Trøndelag HF Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 2482/2014 Lena Merete Jakobsen nformasjon fra Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå om viktige endringer for arbeidsgivere Endringer på lønnsområdet fra / /2014 Skatteetaten Side: 18 av 19

19 Erstatningssak - Pasient Pasient 2013/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning nvitasjon til seminar 6. mars 2014 Norsk helsearkiv - seminar 2014/ /2014 Norsk helsearkiv Side: 19 av 19

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Avviksmelding 222/2011 LE - oversendelse av melding, saksfremlegg og vedtak Avviksmelding 222/2011 LE 2011/2998-3

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 270411. Personal ***** ***** ***** 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 28.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2011 Arbeidsavtale datert 270411 2005/5223-23 13177/2011 27.05.2011 Randi Grande Svar på søknad om videreutdanning 2011/1500-2

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2013 Journalkopi - Retting/sletting ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/1296-49 2040/2013

Detaljer