Offentlig journal. Korrigering foreldrepermisjon. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Korrigering foreldrepermisjon. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/5116-15 5291/2015 16.02.2015 26.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Korrigering foreldrepermisjon ***** 2012/ / Arnhild Hojem Kvam Tilbud om ferievikariat, medisinstudent Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ / Marte Stine Stovner Tilbud om ferievikariat, Med.avd Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/ / Pål Vange Tilbud om ferievikariat, Med. avd Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/ / Marthe Bondø Side: 1 av 19

2 Tilbud om ferievikariat, Med. avd Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/ / Tobias Solli veland Søker om å fortsette i stilling 2013/ / Torill Gansmo Leger under spesialisering - Egenerklæring ***** 2012/ / Marie Katrine Lid Leger under spesialisering - Egenerklæring 2012/ / Maren Wold Side: 2 av 19

3 Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for utbetaling av sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** A 2014/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Tilbud om ferievikariat ved Medisinsk klinikk Sykehuset Namsos ***** 2012/ / ngvild Jakobsen Rønningen Bekreftelse på oppsigelse Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ / da Gresdal Oppsigelse av stilling ved Med H5 Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Elin Gustafson Side: 3 av 19

4 Tilbud om 100% ferievikariat og vikarpool 2015 Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ / Kristine Enlien Tilbud om 60% ferievikariat 2012/ / Randi Aakervik 2 stk arbeidsavtaler Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/ / Therese Monsen Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for utbetaling av sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Side: 4 av 19

5 Anmodning om ytterligere opplysninger - påminnelse Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ / Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Spørsmål om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 NAV Stjørdal Arbeidsavtale 2012/ / Anette Rømo Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Therese Storsve Olsen Side: 5 av 19

6 Rapport etter tilsyn Brannteknisk tilsyn D Kolvereid / / Nærøy kommune Søknad om permisjon 2012/ / Ruth Wekre 2 stk arbeidsavtaler 2015/ / Kristin Maria Ø Bechensteen Søknad om overføring av ferie / / Anne Myrås Side: 6 av 19

7 Søknad om overføring av ferie 2013 ***** 2012/ / Aurelia Myhre Søknad om overføring av ferie / / Gerd R. Jenssen Søknad om overføring av ferie / / Torill Elvebakk Søknad om overføring av ferie / / Randi Veie Side: 7 av 19

8 Søknad om overføring av ferie / / Tove Langeland Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2015/ / Stine Sæther Grande Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 ***** Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Midtre Namdal samkommune Side: 8 av 19

9 Erstatningssak 2014/ Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Pasientopplysninger i forbindelse med søknad om barneforsikring Pasient ***** ***** ***** 2015/ /2015 Storebrand Livsforsikring AS Arbeidsavtale ***** ***** ***** 2012/ / Anne Heidi Tanem Takker ja til 100 % vikariat som produksjonsleder 2012/ / Tore Hauan Side: 9 av 19

10 Søknad som kontormedarbeider ved Sykehuset Namsos 2015 Generelle søknader - tilbud på stilling 2015/ / Kristin Selbo Søknad om avtalefestet pensjon P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Erstatningssak: 2015/ Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Søknad om utlevering av registerdata koblet mot HNT - spørsmål om når søknaden vil bli behandlet Prosjekt: Luft- og støyforurensing og risiko for kardiovaskulær sykdom 2015/ /2015 NTN v/ Elin Pettersen Sørgjerd Side: 10 av 19

11 Forespørsel om utferdigelse av spesialisterklæring Forespørsel om utferdigelse av spesialisterklæring ***** ***** ***** 2015/ /2015 Gjensidige Forsikring ASA Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Gjensidige Forsikring ASA Rådgivende uttalelse i førerkortsak - ***** ***** ***** (kopi) 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt for noen klasser - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Barn- og familieklinikken 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 11 av 19

12 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Erstatningssak: 2015/ Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning nnkalling til dialogmøte Oppfølging ***** ***** ***** A 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** 2015/ /2015 Östersund sjukhus Side: 12 av 19

13 nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Oppfølging ***** ***** ***** ***** A 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger Arbeidsavtale 2012/ / Randi Rekkebo Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/ / Birger Aftret Takker ja til 100% ferievikariat på gyn/føde 2015 Ferievikarer Sykehuset Levanger 2015/ / da Emilie Lange Side: 13 av 19

14 Endringsavtale 2013/ /2015 Anette Lerhaugen Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt for høyere klasser - ***** ***** ***** ***** (kopi) 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Svar på anmodning om journalopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tryg Forsikring Erstatningssak: 2015/ skademeldingsskjema Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 14 av 19

15 Svar på samtykkeskjema for utlevering av kopi av journalopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ***** nvitasjon til oppstartsmøte for nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2015/ /2015 Akershus universitetssykehus Tilbud om funksjon som fagutviklingssykepleier, Akuttmottak, Sykehuset Levanger nternutlysning fagutviklingssykepleier Akuttmottak 2015/ /2015 Terje Fagerstad Henvendelse fra Stoffskifteforbundet - praksis om egenbetaling for Thyrogenbehandling Egenandeler ved stoffskiftesykdom 2015/ /2015 Helse Midt-Norge RHF Side: 15 av 19

16 Oversendelse av informasjon om registeret Etablering av Norsk Fot-& Ankelregister (NOFAR) et nasjonalt kvalitetsregister 2014/ /2015 Norsk Fot- og ankelregister Forespørsel om pasient Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2015 NAV Levanger Søker på stilling fagutviklingssykepleier Akuttmottak nternutlysning fagutviklingssykepleier Akuttmottak 2015/ /2015 Terje Kjetil Fagerstad Søker på stilling fagutviklingssykepleier Akuttmottak nternutlysning fagutviklingssykepleier Akuttmottak 2015/ /2015 Marit Bye Mæhre Side: 16 av 19

17 Rekruttering av deltakere og hospitanter til Nasjonalt topplederprogram kull 19 i perioden Nasjonalt topplederprogram / /2015 Helse Midt-Norge RHF Liste beredskap ved større ulykker og katastrofer pr. januar - mars 2015 Beredskapsliste Meråker / / Meråker legekontor Bilforsikring KLP Forsikringer Helse Nord-Trøndelag 2013/ /2015 Pareto Forsikringsmegler Oversendelse av uttalelse fra RELS (Regionalt legemiddelinnkjøpssamarbeid) Bytte mellom originalt (Remicade) og biotilsvarende (Remsima) infliksimab 2015/ / Helse Midt-Norge RHF Side: 17 av 19

18 Oversendelse av korrigert program Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2015/ /2015 Akershus universitetssykehus Avviksskjema Samarbeidsavtalen E8/2015 NA - ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E8/2015 NA 2015/ /2015 Namsos kommune Helse og omsorgssjef Arbeidsavtale 2012/ / Stine Oline J. Saur Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Side: 18 av 19

19 Takker ja til stilling ved Øyeavdelinga 2014 Generelle søknader - tilbud på stilling 2014/ / zabela Muszynska-Lahota Fortsettelse av 35% stilling ved Operasjonsavdelingen ***** 2012/ /2015 Sissel Saur Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Lena Merethe Olsen Arbeidsavtale ***** 2012/ / Kari Fossland Blom Side: 19 av 19

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2015 Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2014 Svar på avviksmelding Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 nderøy

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09.

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 MRSA screening i forbindelse med svangerskap MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling: 2556285503 - Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger

Offentlig journal. Tilbud om stilling: 2556285503 - Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.5.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2015 Tilbud om stilling: 2556285503 - Sykepleier 50% dag/aften/helg Kirurgisk post 3, Sykehuset Levanger Stilling:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. parkering ved Kiwi Moan. Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 09.01.2015. Parkering ved Kiwi Moan

Offentlig journal. Vedr. parkering ved Kiwi Moan. Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 09.01.2015. Parkering ved Kiwi Moan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2015 Vedr. parkering ved Kiwi Moan Parkering Kiwi Moan 2014/389-6 25752/2014 02.10.2014 Kiwi Moan Parkering ved

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Tilbud om ferievikariat, medisin H4 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 Åse

Detaljer

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 Ønske om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 Hommelvik legekontor 04.09.2012

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 NA

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 NA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2015 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/292-2 2862/2014

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/292-2 2862/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.02.2014 Anmodning om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/292-2

Detaljer

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2014 Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11.

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.11.2014 Forespørsel angående klokkeslett for fødsel Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 ***** 18.11.2014

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2011 Anmodning om helseopplysninger 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 f Skadeforsikring NF, Helseteamet Privat tfylling

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013.

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2013 Anmodning om helseopplysninger 2013/2240-2 14850/2013 Advokatfirmaet Welde Oppsigelse Arbeidsforhold *****

Detaljer

Offentlig journal. Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere

Offentlig journal. Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2013 Ber om kopi av journal oversatt til engelsk - pasient ***** ***** ***** 2013 Refusjoner utenlandske statsborgere

Detaljer