Dok.dato: Tilbud om stilling: Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Eika Forsikring AS Tilbud om stilling: Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Stilling: Fysioterapeut 50% (X2) vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos 2013/ / Kjersti Brendryen Jørgensen Administrativ tilsetting - Psykolog 100 % stilling i 6 måneder, BP, D Kolvereid 2012 Generell søknad - tilbud på stilling Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12423/ Linn Loller-Andersen Administrativ tilsetting Tilbud om midlertidig 100% stilling som audiograf ved ØNH-avdeling Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Helge Fyrileiv Guldvik Side: 1 av 20

2 nnvilget søknad om utdanningspermisjon for overleger 2012/ /2013 Birgit Kleinau Dialogmøte Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 ***** nnkalling til dialogmløte Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 ***** nnkalling til dialogmløte Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 ***** Side: 2 av 20

3 ***** ***** ***** Personalsak ***** ***** ***** ***** D 2013/ /2013 Off.l. 23 ***** Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/ /2013 Line Myren Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 NAV Takker ja til konstituering som overlege Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2013 Eivind Ness-Jensen Side: 3 av 20

4 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Jan Friedrich Ramb Tjenesteplan og Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Gyn/ Fødeavdeling Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2013 Randi Sund Lunde Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 NAV Skanning Side: 4 av 20

5 Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 NAV Skanning Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2013 NAV Skanning Oppfølgingsplan ved sykmelding Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 NAV Skanning Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 NAV Skanning Side: 5 av 20

6 Oppstart av tilsynssak Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Bekreftet bestilling - best.nr HELSE NORD-TRØNDELAG HF Container til sterilt gods, Sykehuset Namsos 2012/ /2013 Didrik Mehn Andersen AS Erstatningssak: 2013/ ber om ytterligere dokumentasjon Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2011/ ny klage i saken Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 6 av 20

7 Vedtak om endring av attføringspensjon ***** P 2012/ /2013 KLP KLS Martin containere ordrebekreftelse Container til sterilt gods, Sykehuset Namsos 2012/ /2013 Didrik Mehn Andersen AS Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Midtre Namdal Samkommune, Barnevern Takker ja til midlertidig stiling 2012/ / Morten Råen Side: 7 av 20

8 Takker ja til stilling: Psykologspesialist/psykolog BP poliklinikk Sykehuset Levanger Stilling: Psykologspesialist/psykolog BP poliklinikk Sykehuset Levanger 2013/ / Trude Hoff Anmodning om pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2013/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Takker ja til konstituering som overlege ***** ***** 2012/ /2013 Kirsten Marie L. Grønhaug Bekreftelse av oppsigelse Oppsigelse av telefonabonnement 2012/ / Telenor Norge AS Side: 8 av 20

9 Arbeidsavtale datert / /2013 Bente Juberg Takker ja til midlertidig 25 % stilling 2012/ / Bente Juberg Erstatningssak: 2013/ kopi av skademeldingsskjema Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Takker ja til økning av vikariat med 25 % stilling ***** 2012/ /2013 Marita Lehn Salberg Side: 9 av 20

10 Arbeidsavtale datert / /2013 Hilde ren Kalseth Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Eika Forsikring AS Søknad om permisjon i del av stilling 2012/ / Brita V. Finseth Referat fra dialogmøte 2 Oppfølging ***** ***** ***** A 2012/ /2013 NAV Namsos Side: 10 av 20

11 Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging ***** ***** ***** A 2012/ /2013 NAV Aa-registeret Vedtak - ingen sanksjon Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2013 NAV Aa-registeret Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Drude Pålsdatter Nålsund nnkalling til dialogmøte Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2013 NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Side: 11 av 20

12 Arbeidsavtale datert / /2013 Elisabeth Kjelbotn Erstatningssak: 2012/ vedtak/avslutning av saken Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Takker ja til vikariat ved kontor psykiatri Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2013 Nina Lian Krav om refusjon av tannlegeutgifter - KOP Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Side: 12 av 20

13 2 stk arbeidsavtaler datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2013 Nina Lian Ber om uttalelse i barnevernundersøkelse Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Værnesregionen barneverntjeneste tleggstrekk - ***** ***** ***** ***** 2013 Pålegg om trekk i lønn P 2013/ /2013 Politistasjonen i Steinkjer tlevering av pasientopplysninger Studien "Prediksjon og forebygging av svangerskapsforgiftning ved hjelp av tidlig ultralyd" 2013/ / Nasjonalt Senter for Fostermedisin, St. Olavs hospital Side: 13 av 20

14 Vedtak om midlertidig stans i utbetaling av sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Betaling av gebyr - manglende sykefraværsoppfølging - kid.nr Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2013 NAV innkreving Vedtak om endring av attføringspensjon ***** ***** P 2012/ /2013 Kommunal Landspensjonskasse Anmodning om journaldokumentasjon Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Advokat Wenche Løset AS Side: 14 av 20

15 Ber om journalopplysninger og relevant informasjon Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Eika Forsikring AS Erstatningssak - Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Erstatningssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 15 av 20

16 Brev fra Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett (HDO) angående bistand/kontaktperson ved utbygging av Nødnett i Midt-Norge Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett (HDO) 2013/ /2013 Helse Midt-Norge RHF Signert samarbeidsavtale vedrørende felles jordmortjeneste Avtale Meråker kommune (felles jordmortjeneste) 2013/ /2013 Meråker kommune NPEs statistikkportal og rapport for regionale helseforetak Statistikkportal for pasientskadesaker (NPE) 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Avviksskjema Samarbeidsavtalen E35/2013 NA - tilbakemelding Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E35/2013 NA 2013/ /2013 Namsos kommune Side: 16 av 20

17 Arbeidsavtale dater / /2013 Britt Selnes Arbeidsavtale datert / /2013 Elisabeth Kjelbotn Takker ja til midlertidig stilling ved Psykiatrisk Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Marita Aagård Dahle Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Marita Aagård Dahle Side: 17 av 20

18 Arbeidsavtale datert / /2013 Linda Andersen Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2013 Rigmor Karin Andersen Arbeidsavtale datert / /2013 Jan Roar Kappel Nilsen Arbeidsavtale datert / /2013 Elin Sæther Side: 18 av 20

19 nnhenting av inntektsopplysninger ***** P 2012/ /2013 NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Takker nei til tilbud om forlengelse av turnustjeneste Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2013 Linda Gjertsen Arbeidsavtale datert / /2013 Renate Aslaksen Arbeidsavtale datert ***** ***** 2012/ /2013 Hanne K M Olsen Side: 19 av 20

20 Søknad om attførings-/uførepensjon 2012/ /2013 Kommunal Landspensjonskasse Tjenesteplan / /2013 Gyn/ Fødeavdeling Søknad til KLP P 2012/ /2013 Kommunal Landspensjonskasse Side: 20 av 20

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Følgetilsetting etter utlyst stilling 1999696881 - Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 17.02.

Følgetilsetting etter utlyst stilling 1999696881 - Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2014 Følgetilsetting etter utlyst stilling 1999696881 - Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 Gorjan Kulosman

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnkalling til møte i Brukerutvalget 140211 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 Øystein Bjørnes

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08.

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2013 Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder. Personal ***** ***** ***** 2005/5624-20 23604/2011 27.09.2011 28.09.

Offentlig journal. Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder. Personal ***** ***** ***** 2005/5624-20 23604/2011 27.09.2011 28.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2011 Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder 2005/5624-20 23604/2011 Heiko Leuschner Svar på anmodning om journalopplysninger

Detaljer

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2014 Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11.

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.11.2014 Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 f Skadeforsikring

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2012 Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 Janne Sæther Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2011 Anmodning om helseopplysninger 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 f Skadeforsikring NF, Helseteamet Privat tfylling

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering- Egenerklæring. Personal ***** ***** ***** 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 17.02.

Offentlig journal. Leger under spesialisering- Egenerklæring. Personal ***** ***** ***** 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 Leger under spesialisering- Egenerklæring 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 Hilde Solem Egenerklæring - registrering

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer