Offentlig journal. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE 2012/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE 2012/968-2 7160/2012 09.03.2012 28.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE U 2012/ /2012 Medisinsk klinikk SL nnhold: Anmodning om pasientopplysninger U 2012/ /2012 Barneverntjenesten i Ytre Namdal nnhold: Oversender kopi av journal ***** U 2012/ /2012 ***** nnhold: Anmodning om journalopplysninger Pasient - ***** ***** 2012/ /2012 ***** Side: 1 av 22

2 nnhold: Klage på dårlig informasjon Klage på informasjon i forbindelse med time på sykehuset 2012/ /2012 ***** nnhold: Tilsynssak Alvorlig hendelse i spesialisthelsetjenesten ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Regnskap prosjekt kartlegging av alkohol i svangerskap Kartlegging alkoholbruk i svangerskapet - modell for forebygging av fosterskader /820 U 2012/ / Helsedirektoratet nnhold: Begjæring av journalinnsyn 2012/ /2012 ***** Side: 2 av 22

3 nnhold: Statusrapport om prosjektet Alkohol i svangerskapet Kartlegging alkoholbruk i svangerskapet - modell for forebygging av fosterskader /820 U 2012/ / Helsedirektoratet nnhold: Forespørsel om innhenting av opplysninger 2012/ /2012 Klæbu kommune nnhold: Erstatningssak: 2012/ skademeldingsskjema 2012/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Vedlikeholdskontrakt for 2 stk heiser montert i Sykehuset Namsos Psykiatrisk avdeling Avtale Otis AS / / / Otis AS Side: 3 av 22

4 nnhold: Anmodning om uttalelse fra lege i medhold av lov om barneverntjeneste ***** ***** 2012/ /2012 Midtre Namdal Samkommune nnhold: Tilsynssak på bakgrunn av bekymringsmelding 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Forespørsel om legeerklæring ***** ***** 2012/ /2012 SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: Forespørsel om epikrise/journalnotat ***** 2012/ /2012 Sunnaas sykehus HF Side: 4 av 22

5 nnhold: Anmodning om journalopplysninger ***** 2012/ /2012 Crawford & Company AS nnhold: Forespørsel om helseopplysninger ***** 2012/ /2012 f Helseteam Privat nnhold: Anmodning om journalkopier 2012/ /2012 ***** nnhold: Opprettelse av tilsynssak - pasient ***** ***** ***** ***** / / /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 5 av 22

6 nnhold: Anmodning om journalopplysninger ***** 2012/ /2012 ***** nnhold: Anmodning om kopi av journal ***** 2012/ /2012 Jernbanepersonalets bank og forsikring nnhold: Anmodning om journalopplysninger ***** 2012/ / Kriminalomsorgen Nord-Trøndelag friomsorgskontor nnhold: april -Paris - nternational Forum for the Advancement of Diabetes reaearch and Care 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ /2012 Sanofi Aventis Norge AS Side: 6 av 22

7 nnhold: Anmodning om helseopplysninger 2012/ /2012 Terra Forsikring AS nnhold: Kvartalsvis lønnsstatistikk per 31. mars 2012 Lønnsstatistikk / / Statistisk Sentralbyrå nnhold: Anmodning om journalopplysninger 2012/ /2012 Trondheim kommune nnhold: Samtykke utbetaling Eiendomsskatt Levanger kommune U 2012/ /2012 innherred Samkommune Side: 7 av 22

8 nnhold: Anmodning om legeerklæring 2012/ /2012 Nav Steinkjer nnhold: Anmodning om legeerklæring i forsikringssak ***** 2012/ /2012 SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: Prospektivt samtykkebasert bipolarregister - formelle dokumenter Bipolarregister 2012/ /2012 FOU-avdelingen v/grete Bratberg nnhold: Vedtak om førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** 2012 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk / / /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 8 av 22

9 nnhold: Klagesak - berammelse av møte Pasient ***** ***** 2012/ /2012 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger, Psykiatrisk klinikk nnhold: Nye kontingentsatser i Det norske maskinistforbund Nye kontingentsatser 2012/ /2012 Det norske maskinistforbund nnhold: Anmodning om uttalelse 2012/ /2012 Midtre Namdal Samkommune nnhold: Orientering om arrangementet 1. mai 2012 Korsang og korpsmusikk 1. mai / / LO - Landsorganisasjonen i Norge avd. Levanger Side: 9 av 22

10 nnhold: mai Academy for Complement nhibition - Warsawa 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ / Regional Account Manager, Norway nnhold: Forespørsel om spesialisterklæring ***** 2012/ /2012 NAV Steinkjer nnhold: Anmodning om uttalelse ***** ***** 2012/ /2012 Midtre Namdal Samkommune nnhold: Anmodning om opplysninger i undersøkelsessak 2012/ /2012 Verdal kommune Side: 10 av 22

11 nnhold: Forespørsel om relevante journalopplysninger 2012/ /2012 f Skadeforsikring nnhold: Anmodning om legeerklæring ***** 2012/ /2012 Sparebank 1 Forsikring AS nnhold: nnhenting av opplysninger i barnevernsak ***** 2012/ /2012 Steinkjer kommune nnhold: AMK Nord-Trøndelag - visitering av pasienter på legevakt Samarbeid mellom AMK sentral og vakthavende leger i distriktet U 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Bindal kommune Side: 11 av 22

12 nnhold: Anmodning om spesialisterklæring ***** ***** 2012/ / Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre nnhold: Begjæring om journalinnsyn 2012/ /2012 ***** nnhold: Utlevering av A-preparat - nnhenting av informasjon i saken ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Erstatningssak: 2011/ skademeldingsskjema ***** / / /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 12 av 22

13 nnhold: Tilbud om å få tilsendt søkere på nettet Læreplasser i bedrift 2012/ / Nord-Trøndelag fylkeskommune nnhold: Erstatningssak: 2009/ vedtak/avslutning av sak / / /2012 Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Erstatningssak 2011/ Sakkyndig vurdering i erstatningssaken / / /2012 Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Avviksmelding 45/2012 LE pasient ***** ***** ***** Avviksmelding 45/2012 LE 2012/ /2012 Kirurgisk avdeling Levanger Side: 13 av 22

14 nnhold: Anmodning om pasientopplysninger ***** 2012/ /2012 Gjensidige Forsikring nnhold: Forespørsel om legeerklæring ***** 2012/ /2012 SpareBank 1 Livsforsikring AS nnhold: Anmodning om legeerklæring i forsikringssak 2012/ /2012 Tryg Forsikring nnhold: nvitasjon til ARTForum 2012, Dubrovnik mai Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ / Nycomed Pharma As Side: 14 av 22

15 nnhold: Anmodning om journalopplysninger 2012/ /2012 Ulvenlegene as nnhold: Melding om mistenkt vaksinebivirkning Melding om mistenkt vaksinebivirkning ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Relis Midt-Norge nnhold: Forespørsel om spesialisterklæring 2012/ /2012 NAV nnhold: 2. juni MR-metodologi ved artrittsykdommer - Thon Hotel Bristol 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ / MSD (Norge) As Side: 15 av 22

16 nnhold: Avviksmelding Basisavtalen E10/2012 LE - tilbakemelding fra avdeling Avviksmelding Basisavtalen E10/2012 LE / / /2012 Kirurgisk avdeling nnhold: Anmodning om legeuttalelse ***** 2012/ /2012 Verdal lensmannskontor nnhold: Avviksmelding 46/2012 LE - pasient ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 46/2012 LE 2012/ /2012 Medisinsk avdeling nnhold: Avviksmelding 47/2012 LE - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 47/2012 LE 2012/ /2012 Medisinsk avdeling Side: 16 av 22

17 nnhold: Anmodning om legeerklæring - purring ***** / / /2012 NAV Værnes Nord Stjørdal nnhold: Avviksmelding 51/2012 LE pasient ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 51/2012 LE 2012/ /2012 Kirurgisk avdeling Levanger nnhold: Avviksmelding 48/2012 LE - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 48/2012 LE 2012/ /2012 Medisinsk avdeling nnhold: Avviksmelding 49/2012 LE - pasient ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 49/2012 LE 2012/ /2012 Medisinsk avdeling Side: 17 av 22

18 nnhold: Avviksmelding 52/2012 LE pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 52/2012 LE 2012/ /2012 Medisinsk avdeling Sykehuset Levanger nnhold: Avviksmelding 50/2012 LE - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 50/2012 LE 2012/ /2012 Fødeavdelingen nnhold: Avviksmelding 53/2012 LE pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 53/2012 LE 2012/ /2012 Medisinsk avdeling Sykehuset Levanger nnhold: Avviksmelding 54/2012 LE - ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 54/2012/ LE 2012/ /2012 Medisinsk klinikk LE Side: 18 av 22

19 nnhold: Avviksmelding 56/2012 LE - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 56/2012 LE 2012/ /2012 Gynekologisk avdeling nnhold: Avviksmelding 55/2012 LE pasient ***** ***** ***** ***** ***** Avviksmelding 55/2012 LE 2012/ / Gynekologisk avdeling Sykehuset Levanger nnhold: Anmodning om journalopplysninger 2012/ /2012 ***** nnhold: Anmodning om pasientopplysninger / / /2012 Brønnøy kommune Side: 19 av 22

20 nnhold: Oversendelse av journalkopier ***** U 2012/ /2012 f Helseteam Privat m.fl. nnhold: Oversendelse av journalkopier U 2012/ /2012 ***** nnhold: Anmodning om journalopplysninger ***** 2012/ /2012 Legetjenesten i nderøy nnhold: Anmodning om opplysninger til bruk ved personundersøkelse 2012/ /2012 Nord-Trøndelag friomsorgskontor Side: 20 av 22

21 nnhold: Oversendelse av journalkopier /368 U 2012/ /2012 NAV Skanning nnhold: Oversendelse av journalkopier Pasient - ***** ***** U 2012/ /2012 ***** nnhold: Anmodning om legeuttalelse 2012/ /2012 Levanger lensmannskontor nnhold: Kunngjøring om prosjektmidler videresendt fra Helse- og omsorgsdepartementet - Samarbeidsprogrammet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen og Den nordiske dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet Kunngjøring av prosjektmidler - andre tildelingsrunde / / Helse Midt-Norge RHF Side: 21 av 22

22 nnhold: Forespørsel om opplysninger - Påminnelse 2012/ /2012 SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 22 av 22

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Dok.dato: 17.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012

Dok.dato: 17.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2012 Svar på anmodning om pasientopplysninger 2012/683-2 5177/2012 Advokatfirmaet Nidaros DA 17.02.2012 Svar vedrørende

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04.

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Bortfall av kompensasjon for drift, tilsyn og vedlikeholdstjenester for energisentralen på Innherred Produkter. Dok.dato: 03.10.2013. Dok.

Bortfall av kompensasjon for drift, tilsyn og vedlikeholdstjenester for energisentralen på Innherred Produkter. Dok.dato: 03.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.10.2013 Bortfall av kompensasjon for drift, tilsyn og vedlikeholdstjenester for energisentralen på nnherred Produkter

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2011 Anmodning om helseopplysninger 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 f Skadeforsikring NF, Helseteamet Privat tfylling

Detaljer

Offentlig journal. Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011

Offentlig journal. Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2011 Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011 25.11.2011 Advokatfirma

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnkalling til møte i Brukerutvalget 140211 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 Øystein Bjørnes

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2012 Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 Janne Sæther Oppsigelse

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2012. HUNT-prosjektet "Revmatoid arthritt, ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom) og kardiovaskulær risiko i HUNT" Dok.

Dok.dato: 22.03.2012. HUNT-prosjektet Revmatoid arthritt, ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom) og kardiovaskulær risiko i HUNT Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2012 Oppsigelse av stilling Personal ***** ***** ***** ***** 2005/4834-16 8307/2012 22.03.2012 Cecilie Gaustad

Detaljer

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010.

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2010 nnhold: Sykehusbygg. ntervju torsdag 26. august

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2012 Tilbud om vikariat Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 08.08.2012 Mari Ringen Stormo

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos

Dok.dato: 31.08.2011. Tilbud på stilling 1149772032 - Spesialbioingeniør gen kjemi og immunologi 100% vikariat til 311211, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Avviksmelding 222/2011 LE - oversendelse av melding, saksfremlegg og vedtak Avviksmelding 222/2011 LE 2011/2998-3

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 Gorjan Kulosman

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.02.2012 nnhold: Journalkopi - Journalkopi - 2012/418-2 1698/2012 Tryg Forsikring nnhold: Høring - Evalueringsrapport

Detaljer

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 Ønske om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 Hommelvik legekontor 04.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11.

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.11.2014 Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 f Skadeforsikring

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Dok.dato: 08.08.2012. Dok.dato: 31.08.2012. Dok.dato: 04.09.2012

Dok.dato: 08.08.2012. Dok.dato: 31.08.2012. Dok.dato: 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Arbeidsavtale datert 010812 2012/2351-7 19830/2012 08.08.2012 Bård Voldsund Tilbud om midlertidig stilling

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2015 Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38

Detaljer

Stilling 918598022 - NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra 010511 Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 14.04.

Stilling 918598022 - NR11632 Lege i spesialisering 100% fast fra 010511 Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.05.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2011 Forlengelse av tilsetting i NR7725 - Følgetilsetting etter utlysning av NR11632 Lege i spesialisering 100%

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer