Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/ Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Erstatningssak: 2013/ Klage på vedtak 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Anmodning om journalopplysninger ***** 2014/ /2014 ***** Forespørsel om spesialisterklæring 2014/ /2014 NAV Stjørdal Nord Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt i Helse Nord-Trøndelag Prosjektet NOR-Swtch-studien 2014/ / nge Christoffer Olsen Side: 1 av 20

2 Anmodning om journalinnsyn 2014/ /2014 ***** Forespørsel om utlevering av epikriser for pasienter i Den norske stentstudien - Norstent Forskningsprosjektet Den norske stentsstudien - NorStent 2013/ /2014 NorStent Svar på anmodning om journalinnsyn 2014/ /2014 ***** Tilleggsopplysninger - problemer med mottak av røntgensvar Problemer med mottak av røntgensvar 2014/ / Sentrum legekontor Side: 2 av 20

3 Anmodning om journaldokumentasjon 2014/ /2014 Lege Ole Johan Aarsrud Anmodning om journalutskrift 2014/ /2014 ***** Samtykkeskjema for utlevering av journalkopier 2014/ /2014 ***** Anmodning om pasientopplysninger 2014/ /2014 ***** Side: 3 av 20

4 Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt Prosjekt: A phase, 52 week, randomized, double-blind, 3-arm parallel group study, comparing the efficacy, safety and tolerability of the fixed dose triple combination with the fixed dose dual combinations of FF/V and MEC/V / / Lege Thor Naustdal Anmodning om journalopplysninger 2014/ /2014 ***** Anmodning om journalopplysninger 2014/ /2014 ***** Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten 2014/ / Midtre Namdal Samkommune, Barnevern Side: 4 av 20

5 Anmodning om pasientopplysninger 2014/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / nni Skorstad Oppsigelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Aase Sørmo Oppsigelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Saed Omer Hadrawi Side: 5 av 20

6 Høringsbrev tverrfaglige smerteklinikker Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker 2014/ /2014 Helsedirektoratet Tilbud om stilling: Sykepleiere D3 50% vikariat fra Stilling: Sykepleiere D3 - vikariater fra / /2014 Henriette L. Juul Tilbud om stilling: Sykepleier 70% D3 - vikariat fra Stilling: Sykepleiere D3 - vikariater fra / /2014 Ronja Vatn Tilbud om stilling: Sykepleier D3 - vikariat 100% fra Stilling: Sykepleiere D3 - vikariater fra / /2014 Birger Skotnes Side: 6 av 20

7 Regionale pasientforløp i Helse Midt-Norge - invitasjon til deltagelse av regionale pasientforløp for pasienter med malign medullakompresjon Regionale pasientforløp i Helse Midt-Norge 2014/ /2014 St. Olavs Hospital Tilbud på stilling Administrasjonssekretær 100% fast Servicesenteret Sykehuset Levanger Stilling: Administrasjonssekretær 100% fast Servicesenteret Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Lars Westerfjell 2. gangs purring - tilsynssak 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anmodning om helseopplysninger 2014/ /2014 SpareBank 1 Livsforsikring AS Side: 7 av 20

8 Anmodning om legeuttalelse 2014/ /2014 Verdal lensmannsdistrikt Søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Tove Brith Jakobsen Anmodning om pasientopplysninger 2014/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA nderretning om at forholdet er henlagt - anmeldelsesnr Anmeldelse (misbruk av medisinsk nødtelefon og falske nødmeldinger) 2013/ /2014 AM Spesialisthelsetjenesteloven 6-1 og Forvaltningsloven 13 Nord-Trøndelag politidistrikt Side: 8 av 20

9 Anmodning om pasientopplysninger 2014/ /2014 Gjensidige Forsikring ASA Oppsigelse Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Westerfjell, Lars Påminnelse om fristen for innsendelse av refusjonskrav / Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV tiltaksenhet Nord-Trøndelag Avviksskjema Samarbeidsavtalen E111/2014 NA - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E111/2014 NA 2014/ /2014 Nærøy kommune Helse- og sosialavdelinga Side: 9 av 20

10 Kvalitetssikring og innhenting av meldinger om dødfødte fra 22 fullgåtte uker til Medisinsk fødselsregister Kvalitetssikring og innhenting av informasjon til Medisinsk fødselsregister 2014/ /2014 Folkehelseinstituttet Pålegg om trekk i lønn - ***** ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kemneren i nnherred samkommune Anmodning om spesialisterklæring 2014/ /2014 NAV Lyngdal Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten - Bekymringsmelding 2014/ /2014 Verran kommune Side: 10 av 20

11 Forespørsel om spesialisterklæring 2014/ /2014 NAV Verdal Tilrettelegging - melding om vedtak Oppfølging ***** ***** ***** A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Pålegg om trekk i lønn - ***** ***** ***** 2014 Pålegg om trekk i lønn P 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Sengepost D Kolvereid Sengepost D Kolvereid 2014/ /2014 Mental Helse Nord-Trøndelag Side: 11 av 20

12 Takker ja til stilling: Sykepleier 75% fast Med pol Sykehuset Namsos Stilling: Sykepleier 75% fast Med pol Sykehuset Namsos 2014/ /2014 Bente Tungseth Takker ja til stilling: Helse-/sosialfaglig høyskoleutdannet med relevant videreutdanning 100% stilling, seksjon poliklinikk Sykehuset Namsos Stilling: Helse-/sosialfaglig høyskoleutdannet med relevant videreutdanning 2X 100% stilling, seksjon poliklinikk Sykehuset Namsos 2014/ / Gerd Laila Håpnes Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ / Lisbeth Antonsen Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/ / Linda Moen Heia Side: 12 av 20

13 Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Marit Lise Haugberg Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / Malin Rønning Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ / Solveig Eithun Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Kjetil S. Klungre Side: 13 av 20

14 Oversendelse av bekymringsmelding - Bekymringsmelding 2014/ /2014 Barneverntjenesten i Steinkjer kommune Takker ja til stilling: Spesialsykepleier/Sykepleier 50% stilling Rehab sengepost Sykehuset Levanger Stilling: Spesialsykepleier/Sykepleier 50% stilling Rehab sengepost Sykehuset Levanger 2014/ /2014 Bente Rømo Begjæring om journalinnsyn 2014/ /2014 ***** Erstatningssak: 2014/ kopi av skademeldingsskjema 2014/ /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Side: 14 av 20

15 Anmodning om spesialisterklæring - purring 2014/ /2014 NAV Værnes Nord Stjørdal Takker ja til stilling Psykologspesialister/psykologer, Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger Stilling Psykologspesialister/psykologer, Psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger 2014/ / Hilde Reitan Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/ /2014 Avdelingsleder Gyn/føde Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2014 Klinikkleder, medisinsk klinikk Side: 15 av 20

16 Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Tina Høyheim Sending of documents 2014 Refusjoner utenlandske statsborgere 2014/ /2014 ***** nnhenting av inntektsopplysninger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger Arbeidsavtale Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2013/ / Stina Marie Tronstad Side: 16 av 20

17 Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger Anmodning om pasientopplysninger 2014/ /2014 Tryg Forsikring Avlysning av dialogmøte Oppfølging ***** ***** ***** ***** A 2014/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Revma Review, Oslo 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ / Roche Norge AS Side: 17 av 20

18 Klage over vedtak om tvungent vern 2014/ /2014 ADNOR ADVOKAT Journalkopier / /2014 Norsk Pasientskadeerstatning Oversendelse av bekymringsmelding ***** - Bekymringsmelding 2014/ / Barneverntjenesten i Levanger kommune Feildiagnose - forbytting av pasientprøver ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Forbytting av pasientprøver 2014/ /2014 St. Olavs Hospital Side: 18 av 20

19 Søknad om alderspensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2013/ /2014 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse nvitasjon til deltakelse. Kartleggingsoppdrag alkoholbehandling Kartleggingsoppdrag alkoholbehandling 2014/ /2014 Helse Midt-Norge RHF Forespørsel om oversendelse av informasjon 2014/ /2014 Matrix Advokater Tilsynssak - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksmelding etter spesialisthelselovens 3-3 a - pasient ***** ***** ***** ***** (EQS-melding 5875) 2014/ /2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 19 av 20

20 nvitasjon til MR-workshop på St. Olavs Hospital, Trondheim 2014 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte 2014/ /2014 MSD (Norge) AS Oversendelse av legeerklæring 2014/ /2014 NAV Levanger Etterlysing av epikrise 2014/ /2014 Høvdinggården Legekontor Oversendelse av epikrise 2014/ /2014 Høvdinggården Legekontor Side: 20 av 20

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 05.07.2011 17.08.

Offentlig journal. Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 05.07.2011 17.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.08.2011 Journalkopier- ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** - 2011/713 2011/76-1 259/2011 Gjensidige

Detaljer

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 07.04.2015. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.04.2015. Klassering: 421. Dok.dato: 07.05.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 32 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2015-11.5.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer