Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2013 Crawford and Company (Norway) AS Erstatningssak / /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Tilbud på stilling Psykolog 100 % stilling fast, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger Stilling Psykolog 100 % stilling fast, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger 2013/ / Malin Vendela Olufsen Foreldrepermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Ragnhild Helene Tronstad Strand Side: 1 av 19

2 Tilsynssak - Anmodning om ytterligere opplysninger Pasient ***** ***** 2012/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Erstatningssak: 2012/ kopi av skademeldingsskjema 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak: 2013/ skademeldingsskjema 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Oversender opplysninger i undersøkelsessak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Levanger kommune Side: 2 av 19

3 Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E43/2013 NA Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E43/2013 NA 2013/ /2013 Grong kommune Avviksskjema Samarbeidsavtalen E32/2013 NA - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E32/2013 NA 2013/ /2013 Namdal Rehabilitering Avviksskjema Samarbeidsavtalen E26/2013 NA - pasient ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E26/2013 NA 2013/ /2013 Bindal kommune v/ Pleie og omsorgavdelingen Avviksskjema Samarbeidsavtalen E38/2013 NA - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E38/2013 NA 2013/ /2013 Vikna kommune v/helse- og sosialsjef Side: 3 av 19

4 Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E39 NA - ***** ***** ***** Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E39/2013 NA 2013/ /2013 Verdal kommune v/virksomhetsleder Vinne, Vuku Avviksskjema Samarbeidsavtalen E25/2013 NA - pasient ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E25/2013 NA 2013/ /2013 Namdal Rehabilitering Vikarinnleie sykepleier medisinsk sengepost for sommeren 2013 Vikarinnleie - Sykepleiere med hjerte- og nyrekompetanse - Medisinsk klinikk Levanger, sengepost medisin B (nyre og kardiologi) 2013/ /2013 Dedicare Vikarinnleie sykepleier medisinsk sengepost for sommeren 2013 Vikarinnleie - Sykepleiere med hjerte- og nyrekompetanse - Medisinsk klinikk Levanger, sengepost medisin B (nyre og kardiologi) 2013/ /2013 Dedicare Side: 4 av 19

5 Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 7 Oppfølging av avtaler mellom kommuner og Helse Nord-Trøndelag - Samhandlingsreformen 2012/ /2013 Arbeidsutvalg for tjenesteavtale 7 tvidet utlysning av midler til Fo fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene i regionen Søknad om midler til FO fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene i regionen 2013/ /2013 Samarbeidsorganet HMN-NTN Tillitsvalgtskriv til personer på intervju 2013 Psykologforeningen NPF 2013/ /2013 Norsk psykologforening nnhenting av opplysninger i undersøkelsessak (bekymringsmelding) ***** 2013/ /2013 Levanger kommune Side: 5 av 19

6 Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E61/2013 LE - ***** ***** ***** ***** Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E61/2013 LE 2013/ /2013 Verdal kommune Erstatningssak 2013/ Kopi av skademelding Pasient ***** ***** 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Marianne Aagård Oppsigelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ / Toril Martinsen Bruun Side: 6 av 19

7 Tilsynssak / /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Liv Anita Heggvik Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Tone Lervåg Anmodning om pasientopplysninger 2013/ /2013 Advokatene Christian Wiig & Co. Side: 7 av 19

8 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Vigdis Andresen Endringsmelding for attføring-/uførepensjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Linn Merete Strøm Skademeldingsskjema datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Protector Forsikring ASA Side: 8 av 19

9 Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Anmodning om journalopplysninger 2013/ /2013 NAV Meldeskjema personskade Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Protector Forsikring ASA Anmodning om oversendelse av helseopplysninger 2013/ /2013 Setsaas Medisinske Senter as Side: 9 av 19

10 CD / /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Bekymringsmelding 2013/ /2013 ***** Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2013 Mads Ledang Forespørsel om utlevering av dokumenter 2013/ /2013 Stiftelsen Rettferd for Taperne Side: 10 av 19

11 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Linda Dahl Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** - KOP 2013 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - medisinsk klinikk Sykehuset Namsos 2013/ /2013 Helsedirektoratet Erstatningssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Norsk Pasientskadeerstatning Vedrørende ufødt barn ***** 2013/ /2013 Ringerike kommune Side: 11 av 19

12 Oversender opplysninger Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Steinkjer kommune Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 ***** Fritak for taushetsplikt Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 Kriminalomsorgen Anmodning om spesialisterklæring ***** 2013/ /2013 NAV Steinkjer Side: 12 av 19

13 Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2013/ /2013 NAV Værnes Nord Frosta Spørsmål om spesialisterklæring 2013/ /2013 NAV Stjørdal Serviceavtalebrev Avtale Konica Minolta Business Solutions Norway AS 2013/ / Konica Minolta Business Solutions Norway AS Takker ja til ferievikariat ved medisin A 2013 Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Andreas Hallan Side: 13 av 19

14 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Trine Evensen Myhre Organisering av interkommunale tjenester i Midtre Namdal Høring - Organisering av interkommunale tjenester i Midtre Namdal 2013/ /2013 Namdalseid kommune Samtykkeerklæring 2013/ /2013 Helgelandssykehuset HF Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 ngvild Thun Side: 14 av 19

15 Takker ja til stillingsutvidelse ved Akuttmottaket, Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / Ann ngrid Børstad Takker ja til ferievikariat ved Medisin H5, Sykehuset Namsos 2013 Ferievikariater - Sykehuset Namsos 2013/ / Maria Henriksen Foreldrepermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 ngunn Haga Fasit for utsendelse - november 2012 Nasjonal kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer - ***** 2012/ / Oslo universitetssykehus Side: 15 av 19

16 Takker nei til forlengelse av turnustjeneste, Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2013 Sondre Bøye Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** A 2013/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV skanning Levering fra Brønnøysundregistrene 2013 Hildur og Magnar Arnstads stiftelse 2013/ / Brønnøysundregistrene Oppsigelse av stilling som avdelingssykepleier Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Maj Elisabeth Norum Side: 16 av 19

17 Vedtak - ingen sanksjon Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Søknad på assistentlege stilling 2013 Generelle søknader - tilbud på stilling 2013/ /2013 Axel C. Vasli Takker ja til ferievikariat ved akuttmottak Levanger 2013 Ferievikariater - Sykehuset Levanger 2013/ /2013 Terese Renee Esp Svar på søknad om kirurgisk assistentlege stilling 2013 Generelle søknader - tilbud på stilling 2013/ /2013 Axel C. Vasli Side: 17 av 19

18 Takker ja til midlertidig stilling ved medisin B Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Anne Trine Kolstad Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2013 Tonje K Johannessen Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2013 Malin A M Rønning Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2013 Kirurgisk klinikk NA Side: 18 av 19

19 Svar på søknad om refusjon av honorar til bruk av BHT ***** ***** ***** Søknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjeneste A 2013/ /2013 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Side: 19 av 19

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Dok.dato: 17.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012

Dok.dato: 17.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2012 Svar på anmodning om pasientopplysninger 2012/683-2 5177/2012 Advokatfirmaet Nidaros DA 17.02.2012 Svar vedrørende

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38 9706/2015 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.03.2015 Tilbud om ferievikariat ved Arkivavdelingen Sykehuset Namsos 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-38

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Følgetilsetting etter utlyst stilling 1999696881 - Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 17.02.

Følgetilsetting etter utlyst stilling 1999696881 - Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2014 Følgetilsetting etter utlyst stilling 1999696881 - Sykepleier 100 % stilling, Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Tilbud om ferievikariat, medisin H4 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 Åse

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08.

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2013 Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnkalling til møte i Brukerutvalget 140211 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 Øystein Bjørnes

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11.

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.11.2014 Forespørsel angående klokkeslett for fødsel Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 ***** 18.11.2014

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2014 Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Offentlig journal. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE 2012/968-2 7160/2012 09.03.2012 28.03.

Offentlig journal. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE. Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE 2012/968-2 7160/2012 09.03.2012 28.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.03.12, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.03.2012 nnhold: Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE Avviksmelding - Basisavtalen E12/2012 LE U 2012/968-2 7160/2012

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04.

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 Gorjan Kulosman

Detaljer

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09.

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 MRSA screening i forbindelse med svangerskap MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08.

Offentlig journal. Svar på anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 16.10.2014 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2014/2809-2 21378/2014 21.08.2014 Rådgiviningskontoret

Detaljer