Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/ / nnhold: Bruk av feil telefonnummer - anmodning om retting 2015/ / Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag nnhold: Klage på pasientreiser / Lenes bussreiser Pasient ved DMS nn-trøndelag 2014/ / nnhold: CD / /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 1 av 17

2 nnhold: Klage på faktura for fødsel 2015/ /2015 nnhold: Journalkopier og skademeldingsskjema / /2015 Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Erstatningssak 2015/ / /2015 Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Bekymringsmelding etter helsepersonellloven 33 annet ledd Bekymringsmelding 2015/ / Steinkjer kommune, barneverntjenesten Side: 2 av 17

3 nnhold: Avviksskjema Samarbeidsavtalen E33/2015 NA - pas. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E33/2015 NA 2015/ /2015 Verran kommune nnhold: Klage på Pasient 2015/ / nnhold: Rapport om spesialistutdanning i ndremedisin for Påminnelse 2015/ /2015 nnhold: Rapport om spesialistutdanning i Gastroenterologisk kirurgi for Påminnelse 2015/ /2015 Side: 3 av 17

4 nnhold: Rapport om spesialistutdanning i Geriatri for Påminnelse 2015/ /2015 nnhold: Anmodning om legeerklæring - påminnelse 2015/ /2015 NAV Levanger nnhold: Rapport om spesialistutdanning i Blodsykdommer for Påminnelse 2015/ /2015 nnhold: Rapport om spesialistutdanning i Fordøyelsessykdommer for Påminnelse 2015/ /2015 Side: 4 av 17

5 nnhold: Rapport om spesialistutdanning i Fødselshjelp og kvinnesykdommer for Påminnelse 2015/ /2015 nnhold: Rapport om spesialistutdanning i Gastroenterologisk kirurgi for Påminnelse 2015/ /2015 nnhold: Rapport om spesialistutdanning i ndremedisin for Påminnelse 2015/ /2015 nnhold: Rapport om spesialistutdanning i Nyresykdommer for Påminnelse 2015/ /2015 Side: 5 av 17

6 nnhold: Rapport om spesialistutdanning i Psykiatri for Påminnelse 2015/ /2015 nnhold: Anmodning om journalinnsyn 2015/ /2015 nnhold: Anmodning om journalopplysninger og relevant informasjon 2015/ /2015 Eika Forsikring AS nnhold: Anmodning om medisinsk vurdering 2015/ /2015 NAV Værnes Nord Stjørdal Side: 6 av 17

7 nnhold: Søknad om artikkelhonorar 2015 Søknad om artikkelhonorar - Ole Bosnes 2015/ /2015 Bosnes, Ole nnhold: Søknad - Hildur og Magnar Arnstads stiftelse 2015 Hildur og Magnar Arnstads stiftelse 2015/ /2015 Barn poliklinikk Sykehuset Levanger nnhold: Anmodning om journalinnsyn 2015/ /2015 nnhold: Anmodning om journalopplysninger 2015/ / Side: 7 av 17

8 nnhold: Anmodning om journalopplysninger 2015/ /2015 Østfold politidistrikt nnhold: nnhenting av dokumentasjon etter Lov om helse- og omsorgstjenester / /2015 Namsos kommune nnhold: Anmodning om journalopplysninger 2015/ /2015 Advokat Camilla Hagen AS nnhold: Anmodning om uttalelse vedrørende tvungen forvaltning 2015/ /2015 NAV Værnes Nord Stjørdal Side: 8 av 17

9 nnhold: nderretning om vedtak om helse- og omsorgstjenester (kopi) Pasient 2015/ /2015 Levanger kommune nnhold: Vedtak om endring av midlertidig uførepensjon fra KLP Arbeidsforhold P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse nnhold: tsatt svarfrist på foreløpig rapport 2014/ /2015 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag nnhold: Endret pensjonsutbetaling Arbeidsforhold P 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Side: 9 av 17

10 nnhold: Anmodning om journalopplysninger 2014/ /2015 Europeiske Reiseforsikring nnhold: Avlysning av dialogmøte Oppfølging A 2013/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger nnhold: Klage på behandling og oppfølging 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Sikkerhetsinformasjon vedrørende Allergan ophthalmology 2015 Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Statens legemiddelverk 2015/ /2015 Allergan Norden AB Side: 10 av 17

11 nnhold: Søknad om utlevering av data til forskning Prosjekt - Lyden av helse og sykefravær 2015/ /2015 Lise Løvseth nnhold: Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - - KOP 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Rehabiliteringsklinikken 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Anmodning om spesialisterklæring 2013/ /2015 Gjensidige Forsikring ASA nnhold: Klage - ubehagelig opplevelse ved avdeling 2015/ /2015 Side: 11 av 17

12 nnhold: nnkalling til dialogmøte Oppfølging A 2014/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Levanger nnhold: nnvilget dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - - KOP 2015 Dispensasjons fra førerkortforskriftens helsekrav - Kirurgisk klinikk Sykehuset Namsos 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Anmodning om pasientopplysninger 2015/ /2015 Nord-Trøndelag politidistrikt nnhold: nnkalling til dialogmøte Oppfølging A 2012/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos Side: 12 av 17

13 nnhold: Anmodning om spesialistvurdering 2014/ /2015 Crawford and Company (Norway) AS nnhold: nnkalling til dialogmøte Oppfølging A 2014/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Namsos nnhold: nnkalling til dialogmøte Oppfølging A 2014/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Overhalla nnhold: Spørsmål om legeerklæring 2015/ /2015 NAV Levanger Side: 13 av 17

14 nnhold: Anmodning om pasientopplysninger 2015/ /2015 Storebrand Livsforsikring AS nnhold: Anmodning om pasientopplysninger 2015/ /2015 Namsos kommune, brukerkontoret nnhold: Avslutning av lokal avklaringssak - Påklaget Pasient 2014/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Oppdrag som medisinsk sakkyndig - spørsmål om når den kan forventes å foreligge 2014/ /2015 f Skadeforsikring Side: 14 av 17

15 nnhold: Vergemål for pasienten Tilbakeføring av dømt pasient til lokalt helseforetak 2013/ /2015 nnhold: Oversendelse av protokoll fra møte fra Kontrollkommisjonen 2015 Voksenpsykiatri Sykehuset Levanger 2015/ /2015 Kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger nnhold: Opprettelse av tilsynssak - Klage på behandling ved BP Levanger 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Anmodning om uttalelse i tilsynssak mot Bekymringsmelding vedrørende - tvungent psykisk helsevern 2015/ /2015 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 15 av 17

16 nnhold: Søknad om permisjon Arbeidsforhold 2012/ /2015 Trude Emilie Torvin nnhold: nnvilget dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - - kopi 2015 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk 2015/ /2015 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nnhold: Signert samarbeidsavtale vedrørende jordmortjenesten Avtale Namsskogan kommune og Helse Nord-Trøndelag HF - jordmortjenesten 2015/ /2015 Namsskogan kommune nnhold: Signert avtale for kjøp av beredskap for følgetjenester ved svangerskap og fødsel, på vegne av Namsskogan, Røyrvik og Lierne kommuner Avtale Namsskogan kommune og Helse Nord-Trøndelag HF - jordmortjenesten 2015/ /2015 Namsskogan kommune Side: 16 av 17

17 nnhold: Spekterkonferansen Middagsinvitasjon 2015 Arbeidsgiverforeningen Spekter 2014/ /2015 Arbeidsgiverforeningen Spekter Side: 17 av 17

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor

Offentlig journal. Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NOU 2014-8 Tolking i offentlig sektor Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2015 Høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF NO 2014-8 Tolking i offentlig sektor NO 2014:8 Tolking i offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11.

Offentlig journal. Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.11.2014 Svar på anmodning om helseopplysninger vedr. ***** ***** ***** ***** 2014/3838-2 30843/2014 f Skadeforsikring

Detaljer

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2014 Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat, medisin H4. 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Tilbud om ferievikariat, medisin H4 2015 Ferievikarer Sykehuset Namsos 2015/464-18 7603/2015 06.03.2015 Åse

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04.

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 10.03.2011 15.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 Anmodning om pasientopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** 2011/890-2 6350/2011 Gjensidige Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2011 Anmodning om helseopplysninger 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 f Skadeforsikring NF, Helseteamet Privat tfylling

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01.

Offentlig journal. Leger under spesialisering - egenerklæring. Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2014 Leger under spesialisering - egenerklæring Arbeidsforhold 2012/6585-17 28115/2013 30.10.2013 Gorjan Kulosman

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon. Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 21.06.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 Svar på søknad om permisjon Personal ***** ***** ***** ***** 2005/1050-52 8655/2011 06.04.2011 Ellen Dalen Arnstad

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnkalling til møte i Brukerutvalget 140211 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 Øystein Bjørnes

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder. Personal ***** ***** ***** 2005/5624-20 23604/2011 27.09.2011 28.09.

Offentlig journal. Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder. Personal ***** ***** ***** 2005/5624-20 23604/2011 27.09.2011 28.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2011 Søknad om overlegepermisjon, svar fra leder 2005/5624-20 23604/2011 Heiko Leuschner Svar på anmodning om journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 28.11.2014 11.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2014 nnhold: Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2013/1832-24 29961/2014 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2012/418-2 1698/2012 10.02.2012 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.02.2012 nnhold: Journalkopi - Journalkopi - 2012/418-2 1698/2012 Tryg Forsikring nnhold: Høring - Evalueringsrapport

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01.

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder. Personal ***** ***** ***** 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2012 Søknad om permisjon fra funksjonen som turnusveileder 2005/2373-17 613/2012 05.01.2012 Janne Sæther Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer