Offentlig journal. Lønnsoppgjør lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Lønnsoppgjør lokale forhandlinger 2007/ / KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale 2013/ /2013 HR/GB HR/LLØ nnhold: Erstatningssak klage på vedtak Pasientsak 2013/ / KK/TKL Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning KK/TKL Side: 1 av 31

2 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2013/ /2013 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale Stilling Klinikk medisinsk diagnostikk - Fysio- og Ergoterapiavdelingen - fysioterapeut 2013/ / nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2010/ /2013 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2013/ /2013 Side: 2 av 31

3 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2012/ /2013 HR/LLØ nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2012/ /2013 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2013/ /2013 nnhold: Tilbud Stilling Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Stoffavhengighet - Behandling, Sykepleier/vernepleier 2013/ /2013 HR/LLØ 211 Side: 3 av 31

4 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2013/ /2013 nnhold: Vedr. Erstatningssak sakkyndig vurdering Pasientsak 2013/ /2013 KK/SØV Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning KK/SØV nnhold: Tilbud om arbeidsavtale - omstilling 2013/ /2013 nnhold: Vedr. innsyn i logg og sperring Pasientsak 2013/ /2013 KE/SVH KE/HBE Side: 4 av 31

5 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2012/ /2013 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2011/ /2013 nnhold: Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale 2013/ /2013 HR/GB nnhold: Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse 2007/ /2013 Side: 5 av 31

6 nnhold: Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse 2010/ /2013 nnhold: Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse 2008/ /2013 nnhold: Tilbud om arbeidsavtale 2012/ /2013 nnhold: Tjenestebevis 2007/ /2013 Side: 6 av 31

7 nnhold: Tjenestebevis Personalmappe 2012/ /2013 Off.l. 23, jfr. Fvl. 13, nr 1 nnhold: Forespørsel om spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / /2013 KPR/RON 321 Mottaker Nav Andebu KPR/LNA nnhold: nnhenting av spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / /2013 KPR/RON 321 Mottaker NAV Sandefjord KPR/LNA nnhold: nnkalling til dialogmøte 2008/ /2013 MK/RDA NAV Sandefjord Side: 7 av 31

8 nnhold: nnkalling til dialogmøte 2012/ /2013 MK/THOL NAV Stokke nnhold: nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP 2007/ / KLP nnhold: nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP 2007/ / TE KLP nnhold: Vedtak om endring av attføringspensjon 2012/ / TE KLP Side: 8 av 31

9 nnhold: Alderspensjon fra KLP og aktiv stilling 2012/ / B 8 KLP nnhold: Oppfølging strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring Høring Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring 2012/ / ADM/ASC 008 ADM/ASC Helse Sør-Øst v/alice Beathe Andersgaard nnhold: nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP 2009/ / TE KLP nnhold: Forespørsel vedrørende spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/LNA NAV Mandal Side: 9 av 31

10 nnhold: nntak fra arbeidsgiverperioden - melding om vedtak 2007/ / KPR/NY NAV Nøtterøy nnhold: nntak fra arbeidsgiverperioden - melding om vedtak 2012/ / KPR/NY NAV Holmestrand nnhold: Pålegg om å gi opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2013/ / KPR/LNA KPR/LNA Sandefjord kommune Barneverntjenesten nnhold: Erstatningssak Pasientsak 2013/ / KE/SVH KE/SVH Norsk Pasientskadeerstatning Side: 10 av 31

11 nnhold: Søker Generelle søknader andre / / SD/SFRA nnhold: Spørsmål om psykologerklæring/epikrise NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/LNA NAV tønsberg nnhold: Vedtak i klagesak om sanksjon 2012/ / MK/GAN NAV Klageinstans nnhold: nnhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2012/ / KPR/LNA KPR/LNA Sandefjord kommune Barneverntjenesten Side: 11 av 31

12 nnhold: Vedtak i klagesak om sanksjon 2008/ / MK/GAN NAV Klageinstans nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Alderspensjon - redusert pensjonsgrad 2010/ / HR/LJO KLP nnhold: nnhenting av legeerklæring / erklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal Medisinsk klinikk / / MK/JAT 321 MK/LWA NAV Larvik Side: 12 av 31

13 nnhold: nnhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2013/ / KPR/LNA KPR/LNA Sandefjord kommune Barneverntjenesten nnhold: nnhenting av legeerklæring / spesialisterklæring Ortopediske spesialisterklæringer/legeerklæringer / NAV / /2013 KK/TKL 420 KK/TKL NAV Larvik nnhold: Yrkesskade - anmodning om spesialisterklæring Ortopediske spesialisterklæringer/legeerklæringer / NAV / /2013 KK/TKL 420 KK/TKL NAV Forvaltning Vestfold nnhold: Søknad om foreldrepenger fra folketrygden 2008/ / KK/LJA NAV Forvaltning Vestfold Side: 13 av 31

14 nnhold: Forespørsel om uttalelse / erklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/GRE NAV Tønsberg nnhold: Forespørsel om uttalelse / bekreftelse Pasientsak 2012/ / KPR/RON KPR/GRE NAV Re nnhold: Anmodning om journalopplysninger Pasientsak 2009/ / MK/RKL KPR/LNA TE Hartsang Advokatfirma DA nnhold: Angående forespørsel om journalopplysninger Pasientsak 2009/ / MK/RKL Mottaker Hartsang Advokatfirma DA MNA KPR/LNA Side: 14 av 31

15 nnhold: Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2013/ /2013 KK/TKL KK/TKL Eika Forsikring AS Skadeavdelingen nnhold: Søknad om forlenget permisjon 2009/ /2013 HR/AEL nnhold: Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak 2013/ / KFMR/EDA KFMR/EDA Gjensidige Forsikring ASA nnhold: Påminnelse - ytterligere opplysninger Pasientsak 2013/ / MK/JAT MK/MFA TE Frende Livsforsikring As Side: 15 av 31

16 nnhold: nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak 2013/ / KPR/NY NAV Holmestrand nnhold: Vedrørende anmodning om utarbeidelse av spesialisterklæring Pasientsak 2013/ / KK/TKL KK/TKL Europeiske reiseforsikring nnhold: Søker Generelle søknader Leger / / MK/KEV nnhold: Kopi av journal / TE Side: 16 av 31

17 nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Vedrørende utprøving etter langtidsfravær 2008/ / KPR/MKEC nnhold: Kopi av journal / TE Side: 17 av 31

18 nnhold: Kopi av journal 18869/ TE nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Kopi av journal / TE Side: 18 av 31

19 nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Kopi av journal / TE Side: 19 av 31

20 nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Kopi av journal / TE Side: 20 av 31

21 nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Kopi av journal / TE Side: 21 av 31

22 nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Kopi av journal / TE nnhold: Forespørsel om journalopplysninger Pasientsak 2013/ / KFMR/AHOR KFMR/AHOR TE Codex Advokat Oslo AS nnhold: Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose 2013/ / TE Side: 22 av 31

23 nnhold: Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose 2013/ / TE nnhold: Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose 2013/ / TE nnhold: Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose 2013/ / TE nnhold: Oppnevning - regionalt fagråd for barn Regionalt fagråd for barn 2013/ / ADM/ASC 200 ADM/ASC Helse Sør-Øst RHF Side: 23 av 31

24 nnhold: Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose 2008/ / nnhold: Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose Hospitanter - MRSA/taushetserklæring/databrukerkontrakt/Avtaler / / nnhold: Vedtak i klagesak om sanksjon 2008/ /2013 KPR/SES NAV Klageinstans nnhold: Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Oktober / / Side: 24 av 31

25 nnhold: Klage på behandler Pasientsak 2009/ /2013 KK/TKL KFMR/EDA nnhold: Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Oktober / / nnhold: Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Oktober / / nnhold: Anmodning om legeuttalelse Pasientsak 2011/ / MK/RGE KK/TKL Vestfold politidistrikt Side: 25 av 31

26 nnhold: Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Oktober / / nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 2009/ /2013 HR/LLØ KPR/MJØ NAV Tønsberg nnhold: Søker Generelle søknader Leger / / KK/RSA TO nnhold: Anmodning om opplysninger Pasientsak 2013/ /2013 KPR/MB KPR/MB Vestfold fylkeskommune tdanningssektoren PPT Side: 26 av 31

27 nnhold: Tønsberg helikopterplass, sykehuset - vedtak om teknisk/operativ godkjenning Nytt parkeringshus med helikopterlandingsplass 2012/ / P/BVA SD/HDA Luftfartstilsynet nnhold: Erklæring om taushetsplikt for helsepersonell 2013/ /2013 TE nnhold: Anmodning om spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/RON NAV Svelvik nnhold: Oppsigelse 2010/ / Side: 27 av 31

28 nnhold: Oppsigelse 2012/ / nnhold: Oppsigelse 2013/ /2013 nnhold: Oppsigelse 2010/ / nnhold: Oppsigelse 2007/ / Side: 28 av 31

29 nnhold: Refusjonskrav - Tilretteleggingstilskudd 2012/ / SD/HEF nnhold: Forespørsel angående pasient NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KFMR / / KFMR/GMA 321 KFMR/AHOR TE NAV Rollag nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale 2007/ / nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ / Side: 29 av 31

30 nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ / TE nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale 2007/ / nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ /2013 nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ / TE Side: 30 av 31

31 nnhold: Ang. forlengelse av vikariat 2011/ / TE nnhold: Vedtak i klagesak om sanksjon 2009/ / MK/THOL NAV Klageinstans nnhold: Vedtak i klagesak om sanksjon 2009/ / MK/THOL NAV Klageinstans nnhold: Vedtak i klagesak om sanksjon 2011/ / KK/POD NAV Klageinstans Side: 31 av 31

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2012 Bekreftelse på muntlig advarsel Personalmappe 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/54-8 21357/2014 21.08.2014 07.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2014 Erstatningssak: 2013/04856 - Klage på vedtak 2014/54-8 21357/2014 Norsk Pasientskadeerstatning 21.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer