NR Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12"

Transkript

1 Sjekk NR posten Den nye veteranenside 8 Gulfkrigslidelsen skyldes fysisk skade SIDE 6 Når det verste skjerside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

2 Når det verste skjer Side 12 Aktuelt Leder...4 Aktuelt hjemme: Frigjøringsdagen - Veterandagen Aktuelt hjemme: Gulfkrigslidelsen skyldes en fysisk skade Portrett: Den nye veteranen Aktuelt hjemme: Når det verste skjer Aktuelt hjemme: NVIO Pårørendeseminar...15 Aktuelt hjemme: Forskjellige oppfattninger Portrett: Robert Mood - to år som FNs «vaktsjef» i Midt-Østen Aktuelt hjemme: Ny Generalsekretær...23 Aktuelt hjemme: Ledersamling...23 Aktuelt hjemme: NVIO markerte sine 50 å r GS har ordet...27 Lokalforeningene MOSJØEN: Fengende foredrag for veteraner...28 ALTA: Besøk av Jan William Steen...28 ALTA: HV hytta på Jotka i Alta...29 TRØNDERLAG: Vellykket veteran-middag...30 ROGALAND: Årsmøte...31 Kontakt med leserne -I er flinke i Norge!...32 Veteraner til Nordpolen...33 Invitasjoner NR Sjekk posten Den nye veteranen SIDE 8 Gulfkrigslidelsen skyldes fysisk skade SIDE 6 Når det verste skjerside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: NVIO v/presidenten Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Kristin Bjerkli Tlf.: e-post: Neste nummer av Sjekkposten (nr ) kommer ut i juni med deadline 3. juni Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse Mediainformasjon: Opplag: Lay Out: Høegh as Ansvarlig for produksjon og annonser: Høegh as Annonsesalg: Niels Høegh, tlf: , e-post: Trykk: Norby Grafisk as Redaktør Vår fremtidige veteran Janne Eikeli er nå blitt ny veteran. I artikkelserien Den fremtidige veteran har hun i Sjekkposten i nr og nr delt sine tanker og inntrykk før og under utenlandsoperasjon i Afghanistan med Sjekkpostens lesere. I dette nummeret snakker vi med henne en stund etter hjemkomst, om å bli veteran, det å komme hjem, erfaringer og inntrykk i etterkant, om livet og lærdom m.m. (se. s. 8) Vi takker Janne for å ha budt så åpenriktig på seg selv. Et annet tema Sjekkposten har fulgt en tid er gulfkrigsvetaranenes særlige helseproblemer, og den medisinskfaglige GWI-arbeidsgruppens arbeid. GWI-arbeidsgruppen la nylig frem del 1 av sin rapport for oppdragsgiver Forsvarsdepartementet. Om resultatene i del 1 rapporten kan du lese om på s. 6. Tidligere GIH, Robert Mood kom nylig tilbake etter to år som Chief of Staff/Head og Mission for UNTSO. Vi bringer ett portrett av ham på s. 20 FN- og NATO veteraners forskjellige oppfattninger av veteranrollen og veteransaken er kartlagt i en nylig publisert masteroppgave. Les om dette på s. 18 Det verste som kan skje er å miste sine nærmeste. Når det skjer i tjeneste for landet i Forsvarets utenlandsoperasjoner, står pårørendekontakten klar med sitt apparat for å hjelpe de pårørende videre. Om dette på s. 12. NVIO er godt i gang med å bygge opp sitt pårørendearbeid, og holdt nylig ett internt Familiestøtteseminar for lokalforeningenes familiestøttekontakter. Se s. 15. NVIO markerte sin 50 års dag den 18. februar Litt om jubileumsmarkeringen og bilder fra det finner du bak i bladet. Vi minner til slutt om at i medlemsservice bakerst i bladet finner du en oversikt over medlemsfordelene og tilbud. Og at NVIO klistremerker og stoffmerker nå kan bestilles i vår nettbutikk for de som ønsker det. Kameratstøtte.no Velkommen til nettjenesten Kameratstøtte.no Mange opplever utenlandstjenesten som en positiv erfaring, men for noen kan tjenesten føre til ulike problemer senere i livet. Snakk om dine opplevelser med en likemann. Gå inn på eller ring vår landsdekkende Kameratstøttetelefon:

3 :aktuelt: hjemme Leder Etter at Forsvaret i mange år ikke har tatt Gulfveteranene og deres helseplager alvorlig, er NVIO svært glad for at gulfveteranene endelig blir hørt Frigjøringsdagen - Veterandagen 2011 Som kjent er 8 mai ikke bare frigjøringsdagen, men også den nasjonale veterandagen. Derfor har en styringsgruppe oppnevnt av Forsvarsdepartementet sett nærmere på hvordan dagen bedre kan markeres for å favne denne dualiteten. Glad for å bli hørt Den 24. mars la den medisinskfaglige arbeidsgruppen, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, frem sin rapport vedrørende Gulfkriglidelsen. NVIO var initiativtaker til denne arbeidsgruppen, og har deltatt svært aktivt i dette arbeidet. De viktigste funn som den medisinskfaglige arbeidsgruppen har kommet til er: Arbeidsgruppen slutter seg til en nylig publisert uttalelse fra Institute of Medicine ved National Academy of Sciences (IOM) i USA, og mener at det er funnet tilstrekkelige holdepunkter for en sammenheng mellom Gulfkrigen i perioden 1991 til 1994 og et multisymptombilde som gjør veteranene syke. Gulfkriglidelsen (GWI) består av ulike komplekse symptomer, som følge av miljøpåvirkninger og kjemikalier som gir en fysisk skade. Arbeidsgruppen støtter IOM s ekspertgruppe når de understreker viktigheten av å vise respekt for krigsveteranenes situasjon, for vitenskapens sak og behovet for videre forskning. NVIO vil gi stor ros til arbeidsgruppen for det arbeidet som er utført så langt. Etter at Forsvaret i mange år ikke har tatt Gulfveteranene og deres helseplager alvorlig, er NVIO svært glad for at gulfveteranene endelig blir hørt, og at det konstanteres at gulfkrigslidelsen er en realitet som må tas ytterst seriøst og på alvor. NVIO forventer at videre oppføling av veteranene og deres pårørende medisinsk og politisk nå må overføres til det sivile helsevesen og Helse- og omsorgsdepartementet. Økonomisk erstatning til skadde Gulfveteranene MÅ sees i sammenheng med det arbeidet som nå foregår i forbindelse med den særskilte kompensasjonsordningen. Om nødvendig må det lages en egen forskrift som ivaretar skadde Gulfkrigveteraner og deres pårørende. Veterandagen Jeg tror jeg har alle veteraner med meg når jeg utrykker glede over at regjering har bestemt at 8.mai, vår frigjøringsdag som også er vår nasjonale veterandag, skal ha en høyere veteran profil enn det som har vært tidligere. Siktemålet er også at årets veterandag skal være innledningen til årvise profilerte veteran markering over hele landet. Hovedarrangementet i år vil bli gjennomført i Oslo, men jeg er også svært glad for at det allerede er etablert et godt samarbeid mellom Forsvaret, mange av landets kommuner og NVIO, slik at 8 mai 2011 kan bli en verdig minnerik dag for veteraner og deres pårørende også utenfor hovedstaden. På sikt håper jeg vi skal ha veteran arrangementer i alle landets kommuner. Lokale myndigheter har da en fin anledning til å vise respekt og anerkjennelse og utrykke samfunnets takk til veteraner for deres innsats på nasjonens vegne. En synelig og offentlig takk er av stor betydning for identitet, motivasjon og stolthet for den enkelte veteran og deres pårørende. VI er på rett vei. AV KrIstIn BjerKlI Styringsgruppen har innhentet mange gode innspill fra de ulike veteran- og tjenestemanns organisasjonene, og fra NVIO har blant andre Trond Werner, Per Christian Jacobsen og Odd Helge Olsen bidratt med innspill. Regjeringen ønsker at 8. mai skal være et årlig nasjonalt arrangement, og være en mer markant og profilert dag enn tidligere. Fokuset skal være på eldre og nye veteraner og deres nærmeste. 8. mai skal involvere hele samfunnet. Forsvarsministeren har skrevet brev til alle landets ordførere og oppfordret til å lage lokale markeringer. 8. mai skal profilere minnesmerker, festninger, museer og musikk. I Oslo vil Regjeringen ha vertskapsrollen, der statsministeren og forsvarsministeren vil delta. Stortingspresidenten og lederen i utenriks- og forsvarskomiteen vil bli invitert. Det planlagte programmet for 8. maimarkeringen/veterandagen i Oslo, vil bestå av en åpen dag på Akershus med diverse arrangementer for publikum, og noen lukkede arrangementer for inviterte gjester. Det legges opp til at organisasjonene skal ha mulighet for å presentere seg på plassen foran Forsvarsmuseet med en stand. Regjeringen vil invitere 450 gjester, inkl ledsagere, som sine gjester til de lukkede arrangementene. Invitasjonen vil gjelde veteranen selv og en ledsager, slik at i utgangspunktet vil 225 veteraner med ledsager bli invitert. Fra FDs side legges det stor vekt på å trekke med de pårørende Fra fjorårets Frigjøringdag - Vestre gravlund til veteranene, men det er helt opp til den enkelte inviterte hvem de vil ta med seg. Pårørende til personell som har mistet livet, blir ivaretatt på Forsvarets minnedag i november. Plassene er fordelt forholdsmessig mellom organisasjonene, basert på medlemstall i Oslo-området (krigsveteraner, tysklandsbrigadeveteraner, koreaveteraner, NVIO og SIOPS, stadig tjenestegjørende) og NVIO har i første omgang fått 100 plasser (=50 veteraner med ledsager). Gjestene skal være bosatt i Oslo eller de nærmeste kommunene, og NVIO oppfordrer veteraner som bor i kommuner med egne veterandagsarrangementer til å delta der, for å støtte opp om disse arrangementene. Her er noen av hovedpunktene i det nye programmet (i skrivende stund; ikke endelig bekreftet program): Åpen dag på Akershus 0930 Kransnedleggelse på Retterstedet 1000 Kransnedleggelse i Minnelunden 1030 Prosesjon til Oslo domkirke 1100 Høymesse i Oslo domkirke (åpen for alle, men med reserverte plasser for inviterte gjester) 1100 Drilloppvisning på Akershus festning for de som ikke er i Domkirken 1200 Prosesjon tilbake til Akershus 1200 Offisiell åpning av åpen dag 1230 Lunsj i Fanehallen/Artilleriloftet (Kun inviterte gjester) 1430 Hovedseremoni med medaljeutdeling på Festningsplassen 1600 Båt fra Aker brygge/honnørbrygga til Bygdønes for de som ønsker det, med retur etter seremonien på Bygdøy 1650 Programslutt på Akershus Veteranarrangement i Oslo rådhus (Kun inviterte gjester) 4 5

4 :aktuelt: hjemme :aktuelt: hjemme Gulfkrigslidelsen skyldes en fysisk skade Britiske tropper i Kuwait Forskning fra USA og Storbritannia tyder på at det er en sammenheng mellom visse typer helseplager og tjeneste i Gulfkrigen på nittitallet. AV KrIstIn BjerKlI En rekke veteraner som deltok under gulfkrigen i og i perioden etterpå, frem til 1994, har opplevd til dels alvorlige, men vanskelig diagnostiserbare lidelser, kjent som gulfkrigssyndromet eller gulfkrigslidelsen. På initiativ fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), påla forsvarsministeren Forsvarsdepartementet å opprette en arbeidsgruppe for å gå gjennom det som foreligger av internasjonal forskning på området, og kartlegge hvilket omfang disse problemene har blant norske veteraner. Arbeidsgruppen begynte sitt arbeid i september 2009, og består av: Major Bjørn Angell Knudtzen, overlege Oberst (p) Vidar Lehmann, professor, dr.med. Jo Haldor Kvello, veteran og cand. pharm. med forskningserfaring Brigader (p) Øyvind Rolstad, samfunnsmedisiner Geir Stamnes, veteran og anestesisykepleier Løytnant Elise Meling Hansen, sekretær Når del 1 av arbeidsgruppens rapport, som tar for seg årsakene til gulfkrigslidelsen, nå kunne legges fram for Forsvarsdepartementet 24. mars 2011, må det trekkes frem den sentrale rollen professor Vidar Lehmann og NVIO ved Geir Stamnes har hatt i å fremskaffe materiale og informasjon, og for å drive arbeidet frem, til tross for til dels sterk motstand fra ulike hold. ET KOMPLISERT SYKDOMSBILDE Gulfkrigslidelse kan i dag ikke påvises eller avvises ved en vanlig klinisk legeundersøkelse. Den er lite kjent, og det finnes heller ikke et anerkjent utrednings- eller behandlingsregime. Dette er en utfordring både for gulfveteraner og helsepersonell. Arbeidsgruppen konkluderer med at gulfkrigslidelsen skyldes fysiske forandringer i hjernevevet som følge av eksponering for flere ytre faktorer av fysisk og/eller kjemisk natur. - Gulfkrigslidelse beskrives som en samling ulike symptomer som blant annet kan skyldes en kombinasjon av insektdrepende kjemikalier, nervegasstabletter og/eller lave konsentrasjoner av nervegass, oppsummerer leder av arbeidsgruppen, major og overlege Bjørn Angell Knudtzen. Med kunnskapen fra del 1 av rapporten vil nå arbeidsgruppa forsøke å finne sannsynlige årsaker til den enkeltes helseplager. - Neste skritt er å se om det finnes en sammenheng mellom hvor den enkelte gulfveteran oppholdt seg, hva de der kan ha blitt eksponert for og hvilke plager de har, sier Knudtzen. Arbeidsgruppen vil bl.a. sammenstille resultatene fra undersøkelsen med grunnlagsdata som forefinnes i sivile registre for å kunne konkludere og si noe sikkert om validiteten og relevansen i internasjonal forskning for norske Gulf-veteraner. Del 2 av rapporten som omhandler utbredelsen blant norske gulfkrigsveteraner vil etter planen bli lagt frem til sommeren, og arbeidsgruppen vil da komme med anbefalinger for videre oppfølging av de veteranene som trenger det.. NVIO UTTALER Arbeidsgruppens funn bør nå gjøre det mulig å iverksette hensiktsmessige tiltak for å redusere problemene for de som er rammet. NVIO merker seg at arbeidsgruppen konkluderer med at det er tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at det er en sammenheng mellom deltagelse i gulfkrigen 1991 og gulfkrigslidelsen. Videre at arbeidsgruppen konkluderer med at gulfkrigslidelsen skyldes fysiske forandringer i hjernevevet som følge av eksponering for flere ytre faktorer av fysisk og/eller kjemisk natur. Særlig det pålagte inntaket av medikamenter for å beskytte mot nervegass og gjentatt eksponering for insektmidler, mulig eksponering for lavdose nervegass, kombinert med inhalasjon av oljerøyk og andre miljøpåvirkninger, peker seg ut. NVIO BER OM AT HELSE- DEPARTEMENTET OVERTAR. NVIO ser frem til del 2 av rapporten som vil ta for seg i hvilken grad det er sammenheng mellom deltagelse i gulfkrigen 1991 og multisymptomlidelser blant norske veteraner, og hvilke tiltak som bør iverksettes. NVIO forutsetter at militære og sivile myndigheter starter planlegging av hvordan livssituasjonen til veteraner med gulfkrigslidelsen kan bedres, uten å vente på rapportens del 2. Gulfkrigsveteranene har ventet lenge nok! Dette gjelder både tiltak for å bedre veteranenes livskvalitet, og for å gi en skikkelig erstatning til de som sliter med dårlig helse etter innsatsen i Saudi-Arabia og Kuwait for 20 år siden. Det betyr for det første at Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for hensiktsmessige behandlingstilbud, og for det andre at gjeldende erstatningsordninger blir gjennomgått og om nødvendig endret, slik at alle kommer med. - Jeg er glad daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i desember 2008 fulgte opp Bergen Tidendes artikler og NVIOs krav om undersøkelse av Gulfkriglidelsens årsak og veteranenes helseplager, og satte dette arbeidet i gang i Arbeidsgruppen bak gulfkrigsrapporten har gjort et godt arbeid så langt. På vegne av Gulfkrig veteranene og deres pårørende er jeg svært glad for at Gulfkrig veteranene endelig er blitt trodd. Nå må oppfølgning av disse komme. Vi mener at Forsvarets sanitet nå må slippe taket i saken, og at resultatet fra rapporten blir fulgt opp av Helse- og omsorgsdepartementet, sier president Odd Helge Olsen. NVIO forutsetter videre at det på grunnlag av arbeidsgruppens funn gjennomføres mer medisinskfaglig forskning i Norge, i samarbeid med relevante forskningsmiljøer i andre land, for å forstå samspillet mellom ulike fysiske og psykiske påkjenninger, og multisymptomlidelser som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner. GWI- rapporten del 1 overrekkes fra leder av arbeidsgruppen Bjørn Angell Knudtzen til Jan Erik Finseth, Sjef Forsvarstaben. Veien har vært kronglete i perioder for GWI-arbeidsgruppen, men Geir Stamnes og Vidar Lehmann har aldri gitt opp., og drevet arbeidet videre. Begge veteraner fra Gulfkrigen

5 :portrett Den nye veteranen sagt. -Jeg har lært så mye mer, men nå skal du jo ikke produsere en roman her heller. Hva tenker du om livet? -Livet er nå. Det neste jeg gjør kan være det siste, derfor er det greit å ikke ha noe usnakket med de som betyr noe for meg. -Jeg er usannsynlig begeistret for at jeg er født i Norge. For uansett hvor meget jeg må finne det for godt å klage på har jeg det egentlig upåklagelig på de områdene som virkelig teller her i livet. -Det er aldri for sent å lære noe nytt om tilværelsen. Jane og Janne Vi har fulgt den fremtidige veteranen Janne Ekeli, som nå til slutt er blitt nettopp veteran. I dette nummeret av Sjekkposten er vi tett på henne der hun reflekterer over det, samt å være soldat, veteran og menneske, og rundt konflikten hun har vært en del av i Afghanistan. Og ikke minst det hun helt uventet fant der borte AV roger Helmers Janne Ekeli er tilbake på Brekstad ei lita bygd på Ørlandet på Fosenhalvøya i Sør- Trøndelag. Gjennom to artikler her i Sjekkposten har vi fulgt henne, fra tiden mens hun trente i Norge og noen øyeblikk fra hennes tjeneste som en del av det nasjonale støttelementet i Masar E Sharif (MeS) i Afghanistan. Hva lærte du av oppholdet i Afghanistan? Ja, hvor skal jeg begynne?! Jeg har lært så mangt i så mange ulike kategorier at det nesten er umulig å samle all lærdommen under èn fane og omtale det som generelt. -Det er tidvis relativt varmt i Afghanistan, men 50 varme ørkengrader kan ikke sammenlignes med 30 varme fuktige grader. Varmetoleranse; check. -Å bo nesten blottet for privatliv i 6 måneder er levelig, men det gjorde noe med humøret. All ære til de som bedriver den slags i lange intervaller. -Det er kritisk med god opplæring og at rett personell får rett jobb. Jeg har sett store mangler på selektering, hvilket igjen påvirker avdelingen som helhet. Det ikke jeg gjør i dag må andre gjøre i morgen. For jobben må gjøres, posten skal frem, og oppdraget må løses. -Jeg lærte at jeg må ha tillit til mine egne fagkunnskaper, jeg lærte også at min tidligere erfaring fra samme fag var essensiell. -En viktig lærdom for min egen del er at jeg etter en viss tid mistet fokuset, det kom etter den første perioden hvor jeg hadde vært 110% hver dag og innstilt på å gjøre en plettfri jobb. Så kom jeg inn i rutinene og jobben gikk greit, da begynte jeg å henge meg opp i uvesentlige detaljer om alt og ingenting. Gikk litt lei, rett og slett. Da var det veldig deilig å ha gode kollegaer som satt på riktig linse igjen og tok meg bort fra makromodus. Selv om de 2-3 siste månedene gikk litt opp og ned av diverse årsaker. -Man treffer veldig mange folk. Ulike sådan. Og man kan lære en god del av andre hvis man ikke er så fordømt sta. Ja, jeg har en litt dårlig egenskap der. Men jeg tror jeg har blitt bedre -Jeg har lært at en altfor stor andel av de som deltar i intops lar seg motivere av økonomisk gevinst. Denne motivasjonen alene bidrar ikke til at personellet yter en god nok jobb, fordi det ikke ligger noe personlig bak innsatsen, ingen yrkesstolthet. -På tross av hva mange måtte innbille seg er høyere offiserer også bare folk. I intops er vi alle soldater i langt større grad enn her hjemme, noe jeg tror bedrer samarbeidet på tvers av lønnstrinn- raffinert Om menneskene? Om konflikten? -Jobben min bestod i svært liten grad å være i direkte kontakt med det Afghanske folket. Men av det jeg så: -Menneskene virker som et rolig folkeslag. Det som skjer, det skjer. Om litt er kaffen klar, liksom. Det er fattigdom fra ende til annen, og den siviliserte verden er andre forbeholdt. -Jeg kan ikke i min villeste fantasi forestille meg at det bør være greit - i eller utenfor religion - at kvinner skal med full rett kunne slås helseløse eller på andre måter tuktes. Det har ingenting med religion å gjøre, det har med verdien av et menneske. Og jeg har lært å synes at de holdningene mellom mennesker er absolutt forkastelig. -Hva angår konflikten vil jeg påstå at den er og at den vil fortsette med det en god stund selv om vi gjør det vi makter. Det er en konflikt med store tap på alle sider. -Konflikten kan vanskelig løses kun fra den ene siden, men for min egen del har jeg forsøkt å fokusere på alt det gode vi bidrar med. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Om fellesskapet i avdelingen? -Jeg synes alt i alt at vi har hatt et godt samhold som avdeling. Utfordringer hadde vi, men det ville forhåpentligvis hvem som helst hatt. Det er jo gjerne sånn at man finner tonen med en del folk, mens andre ikke er så viktige igjen. Av den delen jeg fant tonen med var det noen som betød mer for meg enn andre, som i det vanlige livet her hjemme. -Jeg vil påstå at uten velferdsoffiseren Ola Janne og gitaren Tomter hadde NSE 18 vært langt, langt verre stemt på stemningsfronten. Jeg må virkelig bare berømme Ola for den innsatsen han har lagt ned, og måten han får stemningen opp på. Å ha en dyktig velferdsoffiser kan være avgjørende, nettopp fordi man lever i jobben mens man er der, og det er uhyre viktig at noen kommer og drar deg ut av boksen i ny og ne. Takk, Ola! -Ledelse er også viktig når det kommer til fellesskapet. Jeg satt stor pris på takhøyden i staben og at jeg slapp å klatre over terskelen hver gang jeg ville ytre mitt. Tror det er en suksessfaktor at også vi på gulvet blir hørt og sett. -Jeg lærte at jeg selv mistet fokus på det som var viktigst i de tilfeller jeg ble bedt om å huske å plukke søppel, kle meg korrekt, da det ikke lenger var lov å bruke sparkesykkel som fremkomstmiddel, da merking på minekjøretøy ble sprayet over og vaffelbudsjettet ble ivrig diskutert. Jeg erfarte at disse holdningene til små og uviktige detaljer, i mine øyne, smittet over på meg - og kanskje flere, slik at samarbeidet ble vanskeligere og årsaken til tilstedeværelsen delvis glemt. Jeg håper ikke vi må miste kollegaer for å huske hvor vi bør ha fokus. Hvordan har det påvirket deg? -Jeg sitter igjen med en erfaring jeg har begynt å fordøye, lærdom jeg skal ta i bruk når det er ferdig fordøyd og innsikt i det vi trener til her hjemme. -Jeg setter mer pris på fritiden og det å ha muligheten til å gjøre hva jeg vil når jeg vil. -Jeg ser viktigheten av å trene på mange av tingene vi trener på i Norge, men jeg har også blitt mer bevisst på at ikke alt er like viktig. Mye av treningen vi driver med er jo nærmere knyttet mot en ny kald krig fremfor de mer realistiske operasjonene i utlandet. -I løpet av det siste året føler jeg selv at jeg har vokst både faglig og menneskelig, så får jeg bare håpe at kompetansen blir satt pris på. -I det store og hele er jeg nok den samme som før, bare med et litt bredere perspektiv. Når kom du hjem? -Vi landet 19.januar i Norge. Etterfulgt av FORTS NESTE SIDE 8 9

6 :portrett :portrett Den nye veteranen FORTS taktisk/teknisk debrief, middager og taler. Hvordan var det? -Det var virkelig godt å lande i Norge med visshet om at jeg var ferdig. Det var mange ting jeg gledet meg til å gjøre og mange jeg gledet meg til å se. Jeg følte at jeg hadde lagt ned den innsatsen jeg tenkte på forhånd og var fornøyd med god samvittighet. Hvem ble du møtt av? -Vi skulle direkte til hotell med fullt opplegg, så ingen kjente og kjære. Bortsett fra kurerpersonellet på Gardermoen da. Det er jo alltid vennlige es. -Først fredag 21.januar fikk vi møte familien da vi hadde oppstilling i glasshangaren på Gardermoen. Det var et gledelig gjensyn med mamma og mannen Petter, pappa og Karoline og Kornelia som er søstrene mine. Jeg satt særdeles stor pris på at de var der og delte den oppstillingen med meg og resten av kontingenten. Jeg hadde mye følelser på den oppstillingen. En følelse av uvirkelighet, at jeg fikk gjennomført målsettingen min på en god måte, komme hjem hel og kanskje mer enn hel. Egentlig var jeg litt overrasket over profesjonaliteten på seremonien, jeg hadde hørt så mye annet rart om andre kontingentenes avslutninger. Men jeg må bare få si at jeg følte meg verdsatt som soldat da Faremo med følge tok meg i hånden og sa «takk for innsatsen, det er godt å ha deg hjemme igjen». Det tror jeg alle trenger å høre. Etter oppstilling var det litt info til familien, mens vi i lykkerus ble busset til Kiel-ferga for å feire - uten noe mer om den saken. Hva sa mor da du kom hjem? Var hun glad det var over? -Mor sa noe sånt som: «Nå er det godt å endelig ha deg hjemme igjen», «Jeg er stolt av deg» og «Nå blir du i Norge». Hun var relativt lettet da det var over, noe jeg tror enhver mor ville ha vært. De vil liksom ikke helt innfinne seg med at avkommets vilje ikke lenger befinner seg i opphavets lomme uansett hvor voksen man blir. Uansett er det fint å vite at man er savnet og ønsket hjem, så lenge de også vet at man gjør det man gjør av de rette årsakene og at de forstår litt av valget man tar selv om det innebærer en viss risiko. Hvordan er det å slippe 200 meter til toalettet? -Du, jeg må si det er dritålreit. Skjønt, man mister jo noen meter i fysisk fostring på det daglig da. Det hender jeg tar noen turer opp og ned trappa hjemme i stedet. Er du på jobb i luftvern igjen? -Det skulle jeg ha vært 4.april etter en lang og god ferie, men grunnet min lave toleranse for temperaturforandringer og Raynauds fenomen ble det St.Olavs den uken. Så jeg er tilbake i jobb mandag 11.april og gleder meg til det. Hva sier kollegene om det du har vært med på? -Jeg har ikke fått snakket så mye med dem ennå, logisk nok. Men spørsmålene som allerede har dukket opp og mest sannsynlig vil dukke opp flere ganger er: hvordan var det, så du noe stygt, opplevde du noe skummelt, var det varmt, jobbet du mye osv. Føler du at de forstår det? -Jeg tror de fleste som har vært i forsvaret en stund vil forstå. Mange i avdelingen har jo vært i operasjoner før jeg i det hele tatt gikk ut videregående. Så kanskje man da kan dele erfaringene og snakke om det. Jeg er litt redd for at eventuelt innspill ikke blir hørt og at vi skal gro fast bare fordi at «sånn er det, sånn har vi alltid gjort». Men der jeg ser potensialet på mitt fagfelt vil jeg i alle fall komme med forslag og håpe de blir hørt. Synes du at Forsvaret tok dere imot på en god måte? Evt hva var bra/ ikke bra? -Ja og nei. I utgangspunktet skulle vi på et hotell som ikke svarte til mine forventninger i alle fall når det gjelder å komme hjem etter å ha gitt såpass med tid av livet. Dette fikk heldigvis ledelsen endret. Men det virker som om redeployeringen kom brått på, vi måtte f.eks. bytte hotell etter en overnatting grunnet fullbooking. I seg selv er jo ikke dette noen krise, det gikk helt smertefritt. Det er bare prinsippsaken. Jeg forventet mer. Det var ikke noen overraskelse at vi kom hjem den datoen, og dette kunne Forsvaret ha tenkt på lenge før. Jeg var litt skuffet, rett og slett. På den annen side fikk vi fantastisk god mat, fine taler og en verdig oppstilling. Likevel må jeg nok si at i denne delen av intops har Forsvaret et forbedringspotensiale. Turen til Kiel var arrangert av oss selv, men det er kanskje en idé om Forsvaret arrangerer noe i samme dur. Som en gest, takk for innsatsen - kos dere på tur? Hva tenker dine nærmeste om det du har vært med på? Er de stolte, for eksempel? -Tja, jeg kan jo ikke snakke for dem. Jeg antar at noen er uenig i at jeg har gjort det jeg har gjort. Noen har vært bekymret, noen har vært spente, andre interesserte. I det minste håper jeg de er stolte fremfor flaue. Det er de nok også. Og uansett hva de måtte ha følt om det jeg har gjort, så er det mitt valg. Hvis jeg skulle komme med et ønske tilbake i tid måtte det være at de viste mer forståelse før jeg dro fremfor å stille seg negative til mitt syn på saken. Ikke for det, jeg hadde dratt med eller uten velsignelse og lov Hvordan var det si adjø til kollegene? -Det var veldig vemodig. Jeg rakk ikke å si adjø til alle heller, for noen skulle til Kiel og andre til Trysil. Men jeg vet at de befinner seg i denne verden, og de jeg savner kan jeg jo bare plage med et besøk! Det er gjerne sånn at man gjensidig vet hva man betyr for hverandre, og de jeg har satt virkelig pris på tror jeg vet med seg selv at det er sakens gang. Har dere hatt noen treff etter dere kom hjem? Evt hvor? Og hvordan føltes det? -Vi har ikke hatt noen treff ennå. En del av oss er jo allerede på ny oppsettingsperiode. Tror du befolkningen setter pris på den innsatsen dere har gjort? -Jeg tror de som vet hva vi gjør og står for setter pris på innsatsen. Andre er for opptatte med å lytte blindt til de som taler den hellige sak. Du fant kjærligheten i Afghanistan? Fortell litt om det -Ja, eller kjærligheten fant meg kanskje? Det var i alle fall det siste stedet jeg hadde tenkt til å lete. I løpet av mine to første uker hadde vi en tur til Kabul, det var først der jeg og Jane fant tonen. Vi jobbet jo i CIS-elementet begge to. Det begynte med vaffelrøre og plastgafler før det spant ut i en rekke humoristiske events. I starten tenkte jeg at vi bare hadde en god tone med god forståelse for hverandre, men da Jane dro på leave ble det veldig tomt i MeS. Så var det bare å innrømme for seg selv at her holdt jeg på å falle pladask for en kollega. Det var ingen grei sak, for det er et tabubelagt emne i intops. Og på forhånd hadde jeg vært ganske stor i kjeften og rakket ned på akkurat den slags. Men kjærligheten råder man ikke over. Så da tok jeg initiativ til en samtale på facebook mens hun var på leave, hvorpå det fremkom at saken var gjensidig. Vi visste jo dette begge to, like såfremt måtte det sies. Og etter dette, vel, så var det bare å ta det med ro og ligge lavt i terrenget. Jobben kom uansett i første rekke, og vi gjorde så godt vi kunne med å ikke plage andre med denne grenseløse kjærligheten. Vi hadde mange dype samtaler over vannpipa, og fant ut at vi skulle vente med å definere oss som noe før vi kom hjem og fikk kjenne på det. Så kom vi hjem, kjente på det og ble sammen etter noen uker i Norge. Det er en veldig god følelse som jeg håper varer evig. Jane og Janne, lettere får du det ikke. Hehe. Hvordan går det med musikken? -Musikken flyter i dur og moll mens våren sniker seg innpå. Jeg lager litt nytt nå og da, og har noen sanger jeg snart bør få tekst til. Vi hadde jo også noen konserter i Mes. Det var veldig gøy. Ellers er jeg veldig fornøyd med å kunne spille piano i min egen stue igjen. Har du laget noe mer materiale mens du var der borte? Evt; har oppholdet gitt deg inspirasjon til noe nytt? Har kjærligheten gjort det? -Joda, materiale har det blitt. Jeg hadde trodd inspirasjonen skulle være større, men arbeidspresset vant. Så kjærligheten ble Janne og mamma nok inspirasjonskilden. Det ble faktisk en sang til Jane som heter «Your Door» Vi får se om den ikke kommer seg ut på Uhørt. Av annet har jeg noen prosjekter som trenger oppmerksomhet, jeg tar det når humøret faller over meg. Ideen var å lage en musikkvideo der nede, dessverre ble det ikke tid til det. Siden du fortalte en del om sykdommen din forrige gang, så kunne jeg tenke meg at du fortalte litt om den her også. -Den berømte droppfoten. Vel, etter fem ukers sykemelding og retur til ørkenlandet gikk jeg fortsatt rundt med droppfot. Dog betydelig bedre. Jeg fikk meg til og med egen sti hvor grusen var litt lettere å gå på. Etter ytterligere noen uker så jeg bedring, så jeg fortsatte med noen øvelser for å styrke muskulaturen og forhindre stivhet i beinet. Da jeg kom hjem i januar var det fortsatt ikke helt bra, men på bedringens vei. AFA sendte rekvisisjon til St.Olavs, hvor jeg var hos nevrologen. Han sa at jeg kanskje aldri blir helt bra. Jeg kan i det minste løpe nå, selv om jeg er påpasselig med å ikke presse beinet. For droppfot ser bare helt komisk ut. Jeg håper at jeg snart kan ha min fulle styrke tilbake i beinet, det er tross alt årlige befalstester å bestå. Føler du deg mer som en veteran nå, Janne Ekeli? Og hva føler du eventuelt? -Haha. Jeg føler meg fortsatt ikke som noen krigsveteran, nei. Men jeg tror det har med mine definisjoner rundt det begrepet å gjøre. Jeg vet at jeg er veteran, og bevares, jeg er fornøyd med det. Jeg føler i det store og hele at jeg kan se tilbake på tjenesten og smile. Fordi vi gjorde en pokker så god jobb, fordi vi kranglet om ting som egentlig er helt uvesentlig, fordi jeg har blitt kjent med mange bra mennesker og fordi jeg satte meg et mål og gjennomførte det. Jeg føler at jeg har lykkes med noe som var viktig for meg. Skal du reise ut igjen hvis du får muligheten? -Ikke med det første. Jeg tror ikke intops med korte intervaller imellom er sunt for noen, og hvis jeg skal ut igjen vil jeg gjøre det av samme årsak som sist; erfaring, opplevelser og læring. Jeg er redd for at hvis jeg hadde dratt ut igjen nå ville motivasjonen vært langt lavere og langt mer basert på den økonomiske vinningen (som jo egentlig ikke er så enorm) enn de mer dyptgående årsakene til å dra

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6

NR 6-2010. Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Sjekk NR 6-2010 posten Ny veteran markering SIDE 8 Solen, snøen og Marit SIDE 10 Den fremtidige veteran SIDE 6 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den fremtidige veteran

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12

Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Sjekk NR 2-2010 posten MEYMANEH: Startet stor operasjon Side 6 FN-MISJONEN Fyller ett år Side 8 Støttepunktet Side 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Startet stor operasjon

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte. SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 4-2009 posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 06-10-06 07:27 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2006 5-2005 Observatør på Balkan UNPREDEP s. 4 6 Erfaringer fra Afghanistan s. 8 11 Forsvarets Veteranadministrasjon

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon BFO til sjøs s.6-7 Superubåter FN avgjørende s.52-57 i England

bladet Ett yrke én organisasjon BFO til sjøs s.6-7 Superubåter FN avgjørende s.52-57 i England Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 3 mai 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Superubåter BFO til sjøs s.6-7 i England FN avgjørende Nytt redningss.10-11 for fred s.16-17 helikopter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. januar 2008 Ved Kadett Tomas Bakke, Krigsskolen General, mine damer og herrer. Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Først av alt vil jeg som kadett

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Forbundsstyret 2005. B-blad

Forbundsstyret 2005. B-blad Sjekkposten_01-36 19.01.05 14:58 Side 36 B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi Nr 3, oktober 2011, årgang 29 Ett er nødvendig - her i vår vanskelige verden av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv Gå

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer