Informasjon til veteraner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til veteraner"

Transkript

1 Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale operasjoner?

2 informasjon til veteraner 1. Hvem kan søke om kompensasjon? Dersom du mener at du har fått varige psykiske belastningsskader etter tjeneste i internasjonale operasjoner, kan du søke om kompensasjon. Tjeneste i internasjonale operasjoner er krevende. Opp dragene medfører ofte sterke inntrykk. Mange bærer med seg vonde opplevelser etter endt tjeneste. For enkelte blir oppdraget aldri sluttført fordi psykiske traumer følger dem lenge etter at de deltok i feltoperasjoner. Dersom du mener at du har fått varige psykiske belastningsskader etter tjeneste Se i internasjonale operasjoner, kan du søke om kompensasjon på inntil 35 G (folketrygdens grunnbeløp). Pr. 1. mai 2010 er 1G kroner. Statens pensjonskasse håndterer søknadene om kompensasjon på vegne av Forsvarsdepartementet. Oppdraget er gitt etter Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. ENKELT Å SØKE Statens pensjonskasse ønsker med denne informasjonen å gjøre det enkelt for deg å søke om kompensasjon ved hel eller delvis arbeidsuførhet som følge av psykiske senskader. Dersom du følger denne veiledningen, vil behandlingen av søknaden din bli så effektiv som mulig, og vedtaket om du har rett til kompensasjon blir tatt på et best mulig grunnlag. HAR DU SPØRSMÅL? Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon , eller sende oss en e-post på Hvis du vil skrive et brev, sender du det til Statens pensjonskasse, forsikringsavdelingen, postboks 5364 Majorstuen, 0304 Oslo. Vi skal bistå deg så godt vi kan.! Informasjonen er utarbeidet i samråd med veteranorganisasjonene NVIO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner), SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) og Veteran-Alliansen. 2

3 2. Hvordan søker du kompensasjon? For å søke, sender du et brev med en enkel søknad om kompensasjon til Statens pensjonskasse. Se neste side for forslag til søknadsbrev I brevet må du ha med følgende: Navn Adresse Telefonnummer Kopi av tjenestebevis Dersom du ikke har tjenestebevis, kontakter du: Vernepliktsverket Telefon: Postboks 800, Postmottak 2617 Lillehammer Beskrivelse av plager I tillegg kan du gjerne kort beskrive de psykiske plager du har i dag, og som du mener skyldes din tjeneste i internasjonale operasjoner. Hvis du allerede har medisinske dokumenter som beskriver dine plager, kan du gjerne også sende oss kopi av disse. Det kan gi kortere saksbehandlingstid. Send brevet til: Statens pensjonskasse Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstuen 0304 Oslo Dette brevet kan du klippe ut og fylle inn, eller du kan hente det fra Dersom du synes det er vanskelig å skrive søknaden, eller ønsker råd om prosessen, kan du kontakte en advokat som kan hjelpe deg. Statens pensjonskasse dekker advokatens honorar knyttet til søknaden. Fyll ut søknaden

4 informasjon til veteraner 3. Hva skjer etter at du har sendt søknaden? Når vi har mottatt søknaden din, registrerer vi saken din. Normalt vil du motta et brev fra oss innen 14 dager. Brevet inneholder følgende: En bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din Opplysninger om dine rettigheter som søker En utvidet fullmakt som vi ber deg fylle ut og returnere til oss slik at vi kan innhente informasjon fra helsepersonell og andre etater du har vært i kontakt med i forbindelse med din skade. Fullmakten er en erklæring om fritak fra taushetsplikt. På fullmaktskjemaet må du føre opp hvem du har vært i kontakt med i forbindelse med dine plager. Medisinske opplysninger Dette er nødvendig for at vi kan få oversikt over eventuell sammenheng mellom dine psykiske skader og din tjeneste i internasjonale operasjoner. Når du har gitt oss fullmakt til å henvende oss til helsepersonell og etater som kjenner din sak, sender vi en forespørsel om å få tilsendt journalutskrift og andre dokumenter som omhandler din helsetilstand. Vår saksbehandlingstid er avhengig av hvor raskt vi får disse dokumentene, men går det for lang tid sender vi en purring til den det gjelder. Vi er behjelpelige med å foreslå dyktige medisinske spesialister som kan utføre vurderingen, men du kan selv komme med ønske om hvilken spesialist du vil bruke. Sammen blir du og vi i Statens pensjonskasse enige om hvilken spesialist som skal foreta en vurdering av årsaken til din psykiske skade. Det er viktig at det gjøres en grundig vurdering slik at din rett til kompensasjon blir fullt ut belyst og vurdert. Hver søknad om kompensasjon er en unik sak, som behandles individuelt. Dette er for eksempel: Lege/legesenter Psykolog/psykiater Fysioterapeut/kiropraktor Sykehus Behandlingsinstitusjoner NAV Andre Spesialisterklæring Dersom det ikke foreligger en spesialisterklæring som gir tilstrekkelig beskrivelse av sammenhengen mellom din tjeneste og din psykiske belastningsskade, må vi innhente en ny spesialisterklæring.! Statens pensjonskasse dekker kostnadene knyttet til spesialisterklæringen. 4

5 kompensasjon senskader Statens pensjonskasse Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstuen 0304 Oslo Fyll ut søknaden og send den til oss. Søknad om erstatning for psykisk senskade etter tjeneste i internasjonal operasjon Personnummer: Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Din epost (hvis du har): Dato: Jeg søker om erstatning for psykiske senskader etter å ha tjenestegjort i: Tjeneste/tjenestested: Tidsrom: Skriv gjerne en kort beskrivelse av nåværende plager og din livssituasjon: Jeg har lagt ved tjenestebevis klipp her Dato Underskrift Kopi av tjenestebevis legges ved. Hvis du har medisinsk dokumentasjon som beskriver dine plager kan du gjerne legge ved en kopi.

6 informasjon til veteraner Fyll ut søknaden og send den til oss. Ikke glem å legge ved kopi av tjenestebevis. Hvis du har medisinsk dokumentasjon som beskriver dine plager, kan du gjerne legge ved en kopi. VI Har du spørsmål? Se klipp her

7 4. Hva skjer når vurderingen er gjort? Når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon, vurderer vi saken din og fatter et vedtak på om du har rett til kompensasjon eller ikke. Når søknad om kompensasjon blir innvilget Foreligger det en klar årsakssammenheng mellom dine psykiske skader og tjeneste i internasjonale operasjoner, blir du tilkjent en kompensasjon som står i forhold til grad av arbeidsuførhet. (Maksimalt 35G). Har du tidligere fått utbetalt kompensasjon fra Forsvarsdepartementet eller Statens pensjonskasse for samme skade, vil dette beløpet bli trukket fra den endelige kompensasjonssummen. Utbetaling Du har rett til å velge mellom å få utbetalt kompensasjonsbeløpet som en engangssum, eller i månedlige beløp. Beløpet er skattefritt (med unntak av eventuell formuesskatt), uavhengig om det blir utbetalt som en engangssum eller i månedlige beløp. Hvis du har valgt å få kompensasjonen utbetalt månedlig og faller fra før du er fylt 67 år, vil dine etterlatte motta restbeløpet som en engangsutbetaling. Kompensasjonen utbetales senest fire uker etter at all dokumentasjon er mottatt. Når søknad om kompensasjon ikke blir innvilget Dersom det etter en samlet vurdering blir konkludert med at du ikke har rett til kompensasjon, kan du velge å klage avgjørelsen inn for en egen klagenemnd. Dersom du har fått avslag, har du en frist på tre uker til å klage på vedtaket. Du skal sende klagen til Statens pensjonskasse. advokatutgifter Statens pensjonskasse dekker rimelige og nødvendige advokat utgifter i forbindelse med rådgivning, utforming og innsendelse av anke.! Det er smart å rådføre seg med rådgivere som for eksempel advokat eller en av veteranforeningene om det er mest hensiktsmessig for deg å få utbetalt kompensasjonen som et engangsbeløp eller i månedlige beløp. 5

8 informasjon til veteraner Ofte stilte spørsmål???? Hvorfor må jeg sende inn ny fullmakt når dere har en fra før? Vi trenger ny fullmakt for å innhente oppdatert dokumentasjon bl.a. fra Nav. Hvorfor innhente ny spesialisterklæring når dere har slik erklæring fra før? Hovedregelen er at det skal innhentes en ny spesialisterklæring utarbeidet i samsvar med mandat fra Forsvarsdepartementet. Dersom det allerede foreligger en grundig spesialisterklæring som tilfredsstiller kravene i mandatet, vil vi vurdere å legge denne til grunn. Erklæringen må imidlertid være av nyere dato og ikke være utarbeidet av behandlende psykiater/psykolog. Hvorfor må SPK ha så omfattende dokumentasjon i saken, også helseopplysninger fra tiden før FN-tjenesten? Rett til kompensasjon forutsetter at plagene du har i dag skyldes påkjenninger du var utsatt for i tjenesten. For å sannsynliggjøre slik årsakssammenheng, er det nødvendig å dokumentere at du ikke har hatt de samme plagene før du dro ut, og/eller at det ikke er andre årsaker til at du er arbeidsufør. Hvor mye har jeg krav på? Kompensasjonen er på 35 ganger folketrygdens grunnbeløp( G= pr. 1. mai 2010) ved 100 prosent arbeidsuførhet. Er arbeidsuførheten på grunn av FN-tjenesten lavere, blir utbetalingen tilsvarende redusert. Det finnes kamerater som vet hvordan du har det Hvis du ønsker å snakke med noen som fullt ut forstår din livssituasjon, anbefaler vi deg å kontakte en eller flere av veteranorganisasjonene. Organisasjonene kan bistå med råd og innspill, og de er en støtte i tøffe tider. Som veteraner vet de hva du snakker om. Veteranorganisasjonene kan også gi deg tips om jurister som kan bistå deg med din søknad. Kameratstøtte.no Besøksadresse Akershus festning Bygning 46, Oslo Telefon: NVIO Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Besøksadresse Akershus festning Bygning 22, 2 etasje Telefon: E-post: Veteranforbundet SIOPS Skadde i internasjonale operasjoner Postboks 749 Sentrum 0106 Oslo Telefon: E-post: Veteran-Alliansen php?gid= Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer Telefon: (Telefontid ) Du finner flere spørsmål og svar på Har du andre spørsmål, kontakt oss på eller ring ring Statens pensjonskasse samarbeider med veteranorganisasjonene i spørsmål som gjelder personell som er blitt skadd etter tjeneste i internasjonale operasjoner: Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse Glacisgata 1, Oslo Telefon: Design og layout Itera Gazette Foto: J. K. Isaac/UN (forside)

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef

Forsvarssjefen. Lykke til med forberedelsene, og god tur ut! Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef REISE UT Forsvarssjefen Takk for at dere tar oppdraget! Et norsk militært bidrag i internasjonale operasjoner er en viktig oppgave for Forsvaret og en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Jeg vil takke

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE 1 Vi liker å kalle det lekende lønnsomt. Så enkelt og sorgløst som bare det, men raskt, effektivt og lønnsomt. Vår lille konsulentbedrift arbeider mye med salg av Solvent Egeninkasso.

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr

Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Klager i saker om ettergivelse av forsinkelsesgebyr Søk om ettergivelse til Regnskapsregisteret Hvis Regnskapsregisteret ikke har mottatt komplett årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar Den europeiske menneskerettsdomstolen Spørsmål og Svar Spørsmål og Svar Hva er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? Disse spørsmål og svar er utarbeidet av Domstolens justissekretariat. Dokumentet

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer