Proof of Concept Web-tjenester (web services) i en tjenesteorientert arkitektur Understøttelse av "Fullverdig elektronisk verdikjede"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Proof of Concept Web-tjenester (web services) i en tjenesteorientert arkitektur Understøttelse av "Fullverdig elektronisk verdikjede""

Transkript

1 Opprettet Saksnr. BKSAK Revidert: Saksbehandler: Steinar Carlsen Ansvarlig: Kjetil Århus - Leder Portalorganisasjon Delarkiv: Proof of Concept Web-tjenester (web services) i en tjenesteorientert arkitektur Understøttelse av "Fullverdig elektronisk verdikjede"

2 Endringslogg: Versjon Dato Endret av Berørte deler Kort beskrivelse av endring Steinar Carlsen Hele Opprettet dokument Steinar Carlsen Struktur Utarbeidet plan og disposisjon - avklart struktur for dokument Steinar Carlsen Hele Lagt til prosessbeskrivelse og interaksjonsdesign Steinar Carlsen Hele Lagt til tekniske beskrivelser Steinar Carlsen Hele Revidert hele dokumentet Steinar Carlsen Hele Mindre justeringer og klargjøring for revidering Kjetil Århus Hele Revidert Hele Versjon 1.0 godkjent Referanser: 01: Forprosjekt og prosjektrapport "Felles Arkitektur i Kommunal Sektor (FAKS) Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING HENSIKTEN MED DOKUMENTET MÅLGRUPPER FOR DOKUMENTET BAKGRUNN FOR PROOF OF CONCEPT FUNKSJONELLE EGENSKAPER FULLVERDIG ELEKTRONISK VERDIKJEDE FOR INNBYGGERE, ORGANISASJONER OG NÆRINGSLIV BRUKSTILFELLE BRUKERDIALOG ELEKTRONISK VERDIKJEDE TEKNISK LØSNING REFERANSEARKITEKTUR - TJENESTEORIENTERT ARKITEKTUR BERGEN KOMMUNE OBJEKT/INFORMASJONSMODELL UTVIKLING AV WEB- OG INTEGRASJONSTJENESTER I EN TJENESTEORIENTERT ARKITEKTUR Definisjoner Tjenestebuss Bruken av web-tjenester i konseptet "fullverdig elektronisk verdikjede" Personservice Eiendomsserivce UTVIKLING OG DRIFT AV WEB- OG INTEGRASJONSTJENESTER Organisasjon Utviklings- test og produksjonsmiljø Videreutvikling og forvaltning av den tjenesteorienterte arkitekturen... 8 Side 3

4 1. Innledning 1.1 Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver hvordan web-tjenester (web services) er tatt i bruk i en tjenesteorientert arkitektur i Bergen kommune. I dokumentet er det tatt utgangspunkt i konseptet for "fullverdig elektronisk verdikjede for innbyggere" i Bergen kommune, der skjemaløsning er en sentral komponent i tillegg til den tjenesteorienterte arkitekturen. Dokumentet konkretiserer hvordan krav og behov identifisert i øvrige delprosjekter i Bergen kommunes Portalutviklingsprogram knyttet til "fullverdig elektronisk verdikjede" er realisert. Dokumentet skal bidra til å skape en felles forståelse av hvordan web- og integrasjonstjenester realiseres i en tjenesteorientert arkitektur i et samspill med andre komponenter. Eksempler på øvrige komponenter er: Påloggingsløsning (autentisering) med MinID Skjemaløsning Bergen kommune (Sem & Stenersen) Innbyggerportal Bergen kommune (Oracle Portal) Fagsystem - i dette dokumentet saks- og arkivsystemet (Doculive). Dokumentet inkludert eksempler på det arkitektur- og utviklingsrammeverket Bergen kommune benytter for sin tjenesteorienterte arkitektur. 1.2 Målgrupper for dokumentet Målgrupper for dokumentet er både de som har/beskriver de funksjonelle behovene i en organisasjon og de som skal utvikle løsninger i en tjenesteorientert arkitektur. Dokumentet kan også være nyttig å lese for interessenter i organisasjoner og prosjekter som ønsker nærmere informasjon om løsninger i en tjenesteorientert arkitektur. 1.3 Bakgrunn for Proof of Concept Som en del av forprosjekt for Felles Arkitektur i Kommunal Sektor (FAKS) ble det besluttet at det skulle utarbeides et Proof of Concept for en eller flere av web-tjenestene som er i produksjon i Bergen kommune. Hensikten er å dokumentere hvordan slike web-tjenester utvikles og benyttes i en tjenesteorientert arkitektur. Dokumentet beskriver ikke komponentene i den tjenesteorienterte arkitekturen da denne er beskrevet i egen analyse som del av forprosjekt Felles Arkitektur Kommunal Sektor (heretter i dette dokumentet benevnt FAKS-rapporten). Det er flere web-tjenester som inngår i konseptet som er beskrevet i dette dokumentet, men følgende to tjenester vil være mer detaljert beskrevet: Personservice Eiendomsservice Tjenestene er i produksjon og finnes på Side 4

5 2. Funksjonelle egenskaper 2.1 Fullverdig elektronisk verdikjede for innbyggere, organisasjoner og næringsliv Bergen kommune skal tilby fullverdige elektroniske tjenester og prosesser fra konsument (innbygger/organisasjoner/næringsliv) til saksbehandler (kommunal forvaltning) og beslutningstagere (kommunale og politiske beslutningstagere). De fleste prosesser som utføres i kommunen kan forankres mot et tjenestetilbud til enten konsumenter eller ansatte. Prosessene skal i mest mulig grad automatiseres og binde sammen de forskjellige rollene i kommunens tjenestetilbud. Skissen under illustrerer hvordan virksomhetsprosesser som understøtter elektroniske tjenester "flyter" horisontalt gjennom organisasjonen (byrådsavdelingene). Prosessene kan typisk ha behov for informasjon fra flere fagsystemer, og eventuelt også fra eksterne systemer/tjenester. Kompleksiteten i dette skjules i en integrasjonsarkitektur (tjenesteorientert). Prosessene kan involvere både konsumenter (innbyggere/næringsliv/lag/organisasjoner), saksbehandlere, beslutningstagere (både kommunale og politiske) og ansatte. Brukergrensesnittene (presentasjon) for prosessene kan være både Portal, Intranett og fagsystemer. Gevinster som søkes oppnådd er: Forenklet tilgang til kommunens tjenestetilbud (elektroniske tjenester, 24/7) Effektivisering i forvaltning og bruk av prosesser og fagsystemer Utnytte synergier på tvers av fagsystemer og redusere totalomfang av systemer (effektivisere anskaffelser og drift) Bedre datakvalitet og sikkerhet i fagsystemer. Side 5

6 For Bergen kommune som organisasjon vil en automatisering gi mulighet for bedre og raskere saksbehandling. Bedre saksbehandling kan realiseres ved at den kvalitet som blir levert fra skjema vil bli bedre ved at pre-utfylling og drop-down menyer siker riktig format og innhold på informasjonsfelter. I tillegg vil integrasjoner med BKSAK og fagsystemer frigjøre tid som i dag medgår til manuelt å flytte informasjon fra blant annet skjema inn i de respektive systemer. Ny tjenesteorientert arkitektur vil også gi bedre sikkerhet for de integrasjoner som blir utviklet og satt i produksjon, i tillegg vil det bli bedre mulighet for overvåking av de prosesser og tjenester som benytter den tjenesteorienterte arkitekturen. Arkitekturen gir videre mulighet for bedre samhandling med andre tjenesteleverandører, for eksempel andre kommuner eller offentlige etater. Samspillet skal tilstrebes ved at for eksempel felles tjenester i det offentlige Norge gjøres tilgjengelig eller integreres med kommunens egne tjenester (og vica versa). 2.2 Brukstilfelle Følgende brukstilfelle ligger til grunn for å vise stegene i "Fullverdig elektronisk verdikjede": En innbygger i Bergen kommune ønsker å søke om fartsdempende tiltak i sitt nærområde. Innbygger finner ønsket tjeneste (tjenestebeskrivelse) i tjenestekatalogen i innbyggerportalen. Bruker finner lenke til "Søknad om fartsdempende tiltak" i tjenestebeskrivelsen, og blir deretter bedt om å logge inn i Portal. Etter pålogging blir bruker bedt om å fylle inn skjema, for deretter å bli "loset" videre gjennom prosessen. 2.3 Brukerdialog elektronisk verdikjede Etterfølgende skjermbilder viser brukerdialog for ovennevnte brukstilfelle. Hvert skjermbilde/ brukerdialog er nummerert (figur x), slik at det senere i dokumentet (teknisk beskrivelse) er henvist til skjermbilder for å forklare hvordan web-tjenestene i den tjenesteorientert arkitekturen benyttes (og hvilke resultater de gir). Figur 1:Overordnet skisse for sammenheng konsument, pålogging, presentasjonslag og knytning til fagsystemer og eventuelt eksterne tjenester 1) 1) Utvikling av integrasjon og påloggingsmekanisme med AltInn er startet men ikke ferdigstilt. Side 6

7 Figur 2:Bruker velger aktuelt skjema fra tjenestebeskrivelse i Portalløsning - i dette tilfellet skjema for søknad om "fartsdempende tiltak". Figur 3: Bruker møter orientering om personvern før skjemaet åpnes Side 7

8 Figur 4: Ikke innlogget bruker må logge inn med MinID: fødselsnummer og passord (innlogget bruker kommer til første side i skjema) Figur 5: Bruker benytter engangskode enten fra SMS eller fra tilsendte PIN-koder Side 8

9 Figur 6: Personalia i skjema vil bli pre-utfylt med data fra Bergen kommunes Master Data Management system (henter data bl.a. fra Folkeregisteret/Postens adresseregister 2 ) Opplysninger om eiendommer blir pre-utfylt basert på data fra Matrikkelsystemet. 2) Pt kun bosatte i Bergen kommune ihht Folkeregisteret. Figur 7: Skjema kan lagres før innsending Side 9

10 Figur 8: Logg inn på DinSide for å finne ikke innsendt ( mellomlagret ) skjema Figur 9: Fyll inn resterende opplysninger send inn (eventuelt med utskrift før innsending) Side 10

11 Figur 10: Innsendt skjema overføres umiddelbart til DinSide og kan leses/skrives ut. Kvittering sendes til bruker som e-post dersom bruker har oppgitt e-postadresse i skjema Figur 11: Kopi av skjemaet (pdf) kan skrives ut Side 11

12 Figur 12: Arkivopplysninger (tittel, søker, adresse mv) eksporteres automatisk til BKSAK (Doculive) (pt ikke eksport av fagspesifikke data) Figur 13: Sak opprettet i BKSAK blir tilgjengelig i DinSide i Portal påfølgende dag under Samlet oversikt Side 12

13 Figur 14: Melding om at nytt dokument i sak er tilgjengelig i Meldingsboks (norge.no) sendes pr SMS/epost parallelt med at dokumentet blir tilgjengelig i DinSide 3 ref. figur 15 3) Se figur 17 for andre måter å varsle/sende dokument Figur 15: Velg ønsket melding og dokumentdetaljer vil vises. Pt kun varsel om nytt dokument på MinSide (norge.no). Ny funksjonalitet gir mulighet til å åpne dokumentet i meldingsboksen eller følge lenke til sak i DinSide (Portal Bergen kommune). Side 13

14 Figur 16: Følg lenke i meldingsboks (pkt 14) eller klikk på sak under Samlet oversikt (pkt 12) - åpner saken med dokumenter som kan leses/skrives ut Figur 17: Dokumenter i saken kan åpnes og skrives ut Side 14

15 Figur 18: Kontrollrutine for å sikre at bruker enten leser melding i meldingsboksen eller mottar dokumentet i posten Som fagsystem i Bergen kommune ønsker "jeg" å kunne sende svarbrev til en innbygger elektronisk. Dersom innbyggeren ikke leser svarbrevet innen syv dager, skal brevet skrives ut på papir automatisk. Deretter må noen postlegge brevet. Mål: - redusere kostnader ved å sende færre dokumenter i posten - øke bruken av portalløsningen - lette saksbehandlers arbeid ved at han ikke trenger å ta hensyn til om bruker har registrert seg hos norge.no eller ikke - håndtere 7-dagersregelen automatisk 1. Avsendersystemet sender en pdf, en meldingstekst, innbyggerens postadresse og fødselsnummer til systemet 2. Systemet lagrer pdf på disk 3. Systemet sender meldingsteksten til innbyggerens meldingsboks MinSide (norge.no) med lenke for nedlasting av dokumentet 4. Brukeren leser meldingen 5. Brukeren åpner lenken 6. Systemet streamer pdf til brukerens nettleser 7. Systemet noterer at meldingen er lest 8. Systemet sletter pdf etter en måned Unntak (referanse til ovennevnte punkter): 3a. Brukeren har ikke meldingsboks hos MinSide (norge.no), men har oppgitt e- postadresse (I) Systemet sender meldingsteksten til innbyggerens e-postadresse i MinSide (norge.no) med lenke for nedlasting av dokumentet (II) Fortsett fra 4 3b. Brukeren har ikke meldingsboks hos MinSide (norge.no), og har ikke oppgitt e-postadresse (I) Systemet skriver ut meldingen på brevpapir og konvolutterer (II) Systemet noterer at meldingen er skrevet ut (III) Fortsett fra 8 5. Brukeren åpner ikke lenken innen 7 dager (I) Systemet skriver ut meldingen på brevpapir og konvolutterer (II) Systemet noterer at meldingen er skrevet ut (III) Fortsett fra 8 7. Avsendersystemet er BKSAK (I) Systemet produserer et kvitteringsdokument som inneholder tidspunkt brukeren leste dokumentet (II) Systemet arkiverer kvitteringsdokumentet som ny journalpost på saken i BKSAK Side 15

16 Figur 19: Saken knyttes til evt sakgangsmal sikrer korrekt fremgangsmåte og dokumentasjon (illustrasjonsbilde) Figur 20: Dokumenter i saken utarbeides i fagsystem og merkes for å gjøres tilgjengelige i DinSide (portal) og meldingsboks (norge.no) (ref figur 13,14, 15) Side 16

17 Figur 21: Bruker kan legge kommentarer direkte på sak (ref figur 15) ved hjelp av skjema med preutfylt saksnummer og tittel. Kommentaren vises som inngående dokument i saken. Side 17

18 3. Teknisk løsning Den tekniske løsningen for "fullverdig digital verdikjede" for innbyggere er logisk delt inn i følgende hoveddeler: 1. Samhandling Portal Bergen kommune, MinId (pålogging norge.no), løsning for tjenesteorientert arkitektur og skjemaløsning (Sem & Stenersen) 2. Preutfylling og drop-down menyer av skjema 3. Automatisert overføring av skjema til fagsystemer (i dette dokumentet BKSAK) og/eller saksbehandler 4. Kvittering til postkasse minside (norge.no) og til bruker (e-post) 5. Samhandling norge.no - lenketjeneste og meldingstjeneste. For å beskrive de elementer som er viktig i forhold til Proof of Consept vil de videre tekniske beskrivelsene være konsentrert rundt den tjenesteorientert arkitekturen og beskrivelse av to av de sentrale web-tjenestene som understøtter den "fullverdige digitale verdikjeden". Som en del av anskaffelsen av en tjenesteorientert arkitektur ønsket Bergen kommune støtte til innføring av arkitekturen og komponentene. Referansearkitekturen som er beskrevet i punkt 3.1 er derfor fremkommet som en del av et innøringsprosjekt i samarbeid med leverandør (Integrate AS). Komponentene som er valgt for å understøtte denne arkitekturen er beskrevet som del av analysen i Felles Arkitektur i Kommunal Sektor (FAKS). Disse komponentene vil derfor ikke være nærmere beskrevet i dette dokumentet. Det er også viktig å bemerke seg at de web-tjenester som er beskrevet i dette dokumentet ikke krever alle de komponenter som Bergen kommune har anskaffet. Muligheten for å innføre en tjenesteorientert arkitektur med færre komponenter er beskrevet som skalerbarhet i FAKS rapporten. De tekniske beskrivelsene i dette dokumentet har ikke som målsetting å beskrive alle forhold knyttet til utvikling av web-tjenester og bruk av en tjenesteorientert arkitektur, men peke på sentrale områder i arkitekturen og hvordan to typiske web-tjenester er utviklet og hvordan de benyttes. 3.1 Referansearkitektur - tjenesteorientert arkitektur Bergen kommune Arkitekturmodeller har tradisjonelt forsøkt å lagdele modellene, for eksempel ved å skille fysisk datamodell, funksjonalitet og brukergrensesnitt. Å introdusere en tjenestebuss og tjenester kan ved første øyekast se ut til å introdusere en flatere struktur. Likevel, selv om tjenestebussen innføres for å rute kommunikasjon mellom forskjellige systemer, og teknisk sett kan la alle prate med alle, så er en slik ustrukturert kommunikasjon vanligvis ikke en god ide. Figuren nedenfor viser en lagdelt referansearkitektur for en SOA løsning. Nederst på figuren finner vi systemene som tilbyr (tilbyder/provider) funksjonalitet og informasjon, mens vi øverst på figuren finner systemene som bruker (konsument) denne funksjonaliteten eller informasjonen. Merk at figuren viser arkitekturlag, noe som innebærer at hvert lag i sin implementering kan være ytterligere lagdelt.

19 Enterprise Application Architecture: I det nederste laget finner vi alle grunnsystemene til en organisasjon. Disse systemene må tilby grunntjenester for de overliggende lagene enten direkte fra grunnsystemet eller ved hjelp av adaptere hvis grunnsystemet ikke kan endres. Systemene i dette laget kalles derfor tilbydere (providers). Eksempler på tjenester fra dette laget er uthenting eller oppdatering av informasjon fra et system, f.eks hent adresse eller oppdater adresse for en person i system x. Integration Architecture: Integrasjonslaget tilbyr forretningstjenester uavhengig av grensene mellom underliggende systemer. Tjenestene på dette laget er typisk kortvarige (synkrone). Eksempler på tjenester fra dette laget er uthenting eller oppdatering av informasjon på tvers av underliggende systemer, f.eks endre adresse for en person pga. flytting. Integrasjonslaget vil så påta seg ansvaret for å oppdatere adressen i alle underliggende tjenester vha. tjenester fra laget under. Process Architecture: Prosesslaget tilbyr tjenester som går hånd i hånd med prosessene til en organisasjon. Tjenestene på dette laget er typisk langvarige (asynkrone). Eksempler på tjenester på dette laget kan være søknadsprosesser fra innsending av søknad til godkjenning, eller bestillings- og leveranseprosesser. Delivery Architecture: I det øverste laget finner vi systemene som opptrer som konsumenter (consumers) av tjenestene i lagene under. Typiske eksempler på systemer i dette laget er portaler og andre brukergrensesnitt. Merk at et system som både tilbyr grunntjenester og bruker grunntjenester fra andre vil opptre i både det nederste og øverste laget som henholdsvis tilbyder (provider) og konsument (consumer). I tillegg de horisontale lagene beskrevet over, finnes det problemstillinger som ikke kan isoleres til et horisontalt lag, disse problemstillingene er illustrert ved hjelp av vertikale lag: Side 19

20 Information Architecture: Grunnsystemene i en stor organisasjon har oftest svært forskjellige datamodeller, det samme vil gjelde for potensielle konsumenter av tjenester fra grunnsystemene. Å endre datamodellene for disse systemene slik at de samsvarer med hverandre er oftest umulig. I de midterste lagene derimot er vi helt avhengig av å ha en felles objektmodell: En slik felles objektmodell muliggjør informasjonsflyt mellom tilbydere og konsumenter av tjenester uavhengig av hvilken datamodell tilbyderen og konsumenten benytter internt. Konvertering til og fra den felles objektmodellen vil typisk bli gjort av tjenestebussen. Hvis nye systemer utvikles i Enterprise Application eller Delivery Application laget bør den interne datamodellen til systemet legges så tett opp til den felles objektmodellen som mulig. Security Architecture: En felles sikkerhetsarkitektur må sikre at kun autoriserte konsumenter får tilgang til tjenester og at tjenestene kun kan brukes på data sluttbrukeren skal ha tilgang til. Hvis sluttbrukeren f. eks er utenfor organisasjonen vil det typisk bety at han skal ha tilgang til data om seg selv. Governance Architecture: Løsningen må ha en felles styringsmodell. Styringsmodellen må blant anmnet ha regler for hvordan endringer i tjenester eller i den felles objektmodellen skal utføres. Typisk vil man innføre versjonering av tjenester og felles objektmodell, der de n-siste versjonene støttes, slik at brukerne av tjenestene vil ha tid til å tilpasse seg endringer. 3.2 Objekt/informasjonsmodell Viktigheten av en objekt- /informasjonsmodell er beskrevet i FAKS rapporten. Overordnet designmål i Bergen kommune er å ha en stabil felles objektmodell, da modellen er utgangspunkt for alle tjenestene i den tjenesteorienterte arkitekturen. Følgende er en del av arkitekturprinsippene i Bergen kommune: Felles objektmodell må utvikles inkrementelt, slik at man utvikler objekt modellen synkront med de områdene man tar i bruk den tjenesteorienterte arkitekturen. Felles objektmodell må vedlikeholdes manuelt: o XSDL brukes som filformat, XMLSPY brukes som verktøy for redigering og Subversion brukes for versjonskontroll. Antall versjoner som støttes av løsningen må begrenses. Etter hvert som nye versjoner av objektmodellen innføres må den eldste støttede versjonen fases ut. Mapping mellom felles objektmodell og applikasjonsspesifikk objektmodell gjøres i tjenestebussen (Mule). For å sikre løs kobling må 1-1 mapping gjøres i de tilfellene der felles objektmodell og applikasjonsspesifikk objektmodell er like. 3.3 Utvikling av web- og integrasjonstjenester i en tjenesteorientert arkitektur Som en del av innføringsprosjektet for den tjenesteorienterte arkitekturen ble det i tillegg til rammeverk ("best practice") for arkitektur og arkitekturprinsipper også etablert et rammeverk for utvikling av tjenester. Rammeverket består av følgende hoveddeler: Utviklingsprinsipper Utviklingssystemer Navnestandarder Rammeverket har som hensikt å sørge for en ensartet utvikling som følger de etablerte arkitekturprinsippene, og som skal sikre at alle som utvikler web-tjenester for Bergen kommune følger de samme maler og prinsipper. Side 20

21 For å vise hvordan en spesifikk tjeneste er utviklet er web-tjenestene "Personservice" og "Eiendomsservice" vist i sin helhet i WSDL format i kapittel og under. Eksempler på andre web-tjenester som er i produksjon som del av Bergen kommunes innbyggerportal: OrgEnhetService Tilbyr data om organisasjonsenheter i Bergen kommune fra Master Data Management systemet (MDM). SakService Tilbyr saksbehandlingsdata fra saks- og arkivsystemet (BKSak) og MDM. ParkeringsService Gir tilgang til kundeforhold hos Bergen Parkering og informasjon om ledige plasser i parkeringshus. ProfilService Web-tjeneste for portalen som gir oversikt over en portalbrukers kundeforhold til Bergen kommune. SkjemaService Tilbyr tjenester for å behandle skjemaer. Eksempel kan være søknadsskjemaer fra innbyggere. Tjenesteidentifisering og tjenesteutvikling pågår kontinuerlig i Bergen kommune, både som del av Portalutviklingsprogrammet, men også ift integrasjoner med og mellom fagsystemer Definisjoner For å bedre å sikre forståelsen av web-tjenestene har vi lagt følgende definisjoner til grunn (kilde; Wikipedia): Web Services: En web service er definert av World Wide Web Consortium (WC3)som et software system som er designet for å støtte maskin til maskin interaksjon/kommunikasjon over et nettverk. En web service er en protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger i et datanettverk. SOAP (Service Oriented Architecture Protocol) danner grunnlaget for en webservice. Vanligvis brukes HTTP/HTTPS for å overføre meldinger. WSDL: Web Services Description Language (WSDL) er et markeringsspråk for å beskrive Web Services (elektroniske tjenester over World Wide Web). Hensikten er å ha en velkjent (standard) måte for å etablere dialog mellom kunder og tilbydere av elektroniske tjenester. WSDL lar en tilbyder angi hvilke tjenester den har å velge mellom, og (for hver slik tjeneste), hvilke protokoller som kan brukes for å styre dialogen mot kunden, samt hvilket format som kan brukes i samtalen. Språket er utviklet av den frittstående organisasjonen W3C. Den opprinnelige formulering (versjon 1.0) kom i 2000, mens man i dag finner en revidert og utvidet beskrivelse (versjon 2.0). Der beskrives protokollene SOAP og HTTP, samt dialogformattering i henhold til metaspråket XML. SOAP: SOAP er en (plattformuavhengig) protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger i datanettverk. SOAP danner grunnlaget for Web Services (elektroniske tjenester over World Wide Web). Vanligvis brukes HTTP/HTTPS til å overføre meldingene. Opprinnelig var navnet en forkortelse for Simple Object Access Protocol, senere Service Oriented Architecture Protocol. Side 21

22 HTTP: HTTP (Hypertext Transfer Protocol) er protokollen som primært benyttes på Verdensveven for å utveksle informasjon. HTTP er en forespørsel/respons protokoll mellom klienter og tjenere. En HTTP klient slik som en nettleser oppretter typisk en TCP forbindelse over IP-protokollen til en spesiell port (typisk port 80) på en annen vert. En HTTP tjener lytter på den porten og venter på at klienten skal sende en forespørselstreng, slik som «GET / HTTP/1.1» (som vil resultere i at tjeneren sender standardsida fra en vevtjener). Etter Forespørselstrengen kan en MIME melding følge, som har et hode som inneholder et antall parametre som beskriver ulike aspekter av forespørselen og en valgfri kropp som kan inneholde vilkårlige data. Når en tjener mottar en forespørselstreng (og muligens en melding) så sender tjeneren tilbake en responsstreng som for eksempel «200 OK», og ei melding der kroppen kan være fila som ble forespurt, en feilmelding eller annen informasjon. HTTP er forskjellig fra andre TCP-baserte protokoller slik som FTP på den måten at forbindelser vanligvis terminieres så snart en bestemt forespørsel (eller en serie med relaterte forespørsler) har blitt fullført. Denne teknikken gjør HTTP velegnet for Verdensveven der sider ofte lenkes til sider på andre tjenere. Det finnes også en sikker variant av HTTP som kalles HTTPS som kan bruke hvilken som helst krypteringsmetode så lenge den er forstått av begge sider av forbindelsen. Lokasjoner til HTTP (og HTTPS) sider oppgis som URLer (Uniform Resource Locators). Denne adresseringsmåten ble lagd for lenking i HTML-dokumenter Tjenestebuss Den viktigste komponenten som må forefinnes i en tjenesteorientert arkitektur er tjenestebussen (også benevnt ESB - Enterprise Serivce Bus). I Bergen kommune har vi valgt å benytte en tjenestebuss fra Mule. Tjenestebussen vil "samhandle" mellom de forskjellige lagene i arkitekturen og opptre som meglingsmann (mediator) mellom lagene. Tjenstebussens ansvarsområde kan enklest beskrives vha. VETRO-patternet: Validate - Validere innkommende meldinger. Enrich - Berike meldinger med informasjon som sender ikke har, men som mottaker trenger. Transform - Omforme meldingen fra det formatet sender tilbyr til det formatet mottaker trenger. Route - Rute meldingen fra sender til mottaker. Operate - Sikre at ønsket handling blir utført av mottaker, inkludert feilhåndtering og overvåking. Mule vil derfor benyttes for å konvertere (omforme og berike) innholdet i meldinger mellom den felles objektmodellen som benyttes av de midtre lagene og de system spesifikke objektmodellene som benyttes av de ytre lagene i løsningen. Side 22

23 3.3.3 Bruken av web-tjenester i konseptet "fullverdig elektronisk verdikjede" Web-tjenestene som beskrevet i avsnittene under benyttes blant annet til følgende formål: Personservice: Henter personinformasjon om pålogget bruker fra Bergen kommunes Master Data Management (MDM) system og presenterer dette i skjermbilder i Portal og i skjema som pre-utfylt data. Følgende skjermdialoger (referanser til figurer i kapittel 2) viser informasjon fra denne web-tjenesten: o Figur 6 - pre-utfylt personinformasjon i skjema Web-tjenesten henter informasjon fra MDM systemet og viser dette som pre-utfylt informasjon i felter i skjema o Figur 8 - personinformasjon (navn, adresse og fødselsdato) vises som topptekst i skjermbilde i Portal når bruker er pålogget. Eiendomsservice: Henter eiendomsinformasjon fra Bergen kommunes MDM system og presenterer dette i skjermbilder i Portal og i skjema som pre-utfylt data. Følgende skjermdialoger (referanser til figurer i kapittel 2) viser informasjon fra denne web-tjenesten: o Figur 6 - pre-utfylt eiendomsinformasjon i skjema Web-tjenesten henter informasjon fra MDM systemet og viser dette som pre-utfylt informasjon i felter i skjema o Figur 6 - informasjon i drop down menyer. Web-tjenesten henter informasjon fra MDM systemet og viser tilgjengelige (gyldige) gateadresser i Bergen kommune. o Figur 8/11 - lenke på venstre side <Mine eiendommer> gir oversikt over alle eiendommer pålogget bruker er hjemmelshaver for i Bergen kommune. Avsnittene under viser de komplette WSDL filene for ovennevnte web-tjenester. De er kun ment som eksempler for de med kunnskap om hvordan slike tjenester utvikles. Side 23

24 3.3.4 Personservice PersonService WSDL: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><wsdl:definitions name="personservice" targetnamespace="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/biz/bk/grunndata/v1" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <wsdl:types> <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" targetnamespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" xmlns="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/v1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xs:complextype name="usercontext"> <xs:element name="userid" type="xs:string" /> <xs:element name="onbehalfofid" nillable="true" type="xs:string" /> <xs:element name="appid" type="xs:string" /> <xs:element name="transactionid" nillable="true" type="xs:string" /> </xs:schema> <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" targetnamespace="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/grunndata/v1" xmlns:ns1="http://w3.brreg.no/seres/ks/skjemaresultat/felles/grunndata-v01" xmlns:tns="http://bergen.kommune.no/com/biz/bk/grunndata/v1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xs:import namespace="http://w3.brreg.no/seres/ks/skjemaresultat/felles/grunndata-v01" /> <xs:complextype name="innbygger"> <xs:element name="person" type="ns1:person" /> <xs:element name="boligadresse" type="tns:boligadresse" /> <xs:element name="postadresse" type="tns:postadresse" /> <xs:element name="familienr" type="xs:string" /> <xs:element name="kjønn" type="tns:kjønn" /> <xs:complextype name="boligadresse"> <xs:element name="gateadresse" type="xs:string" /> <xs:element name="postnr_sted" type="ns1:postadministrativeområder" /> <xs:complextype name="postadresse"> <xs:element name="adresse1" type="xs:string" /> <xs:element name="adresse2" type="xs:string" /> <xs:element name="adresse3" type="xs:string" /> <xs:element name="landkode" type="xs:string" /> <xs:simpletype name="kjønn"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="m" /> <xs:enumeration value="k" /> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:schema> <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" targetnamespace="http://w3.brreg.no/seres/ks/skjemaresultat/felles/grunndata-v01" xmlns:tns="http://w3.brreg.no/seres/ks/skjemaresultat/felles/grunndata-v01" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xs:complextype name="person"> <xs:element minoccurs="0" name="id" type="tns:personidentifikator" /> <xs:element minoccurs="0" name="personnavn" type="tns:personnavn" /> <xs:element minoccurs="0" name="fødselsdato" type="tns:dato" /> <xs:complextype name="personidentifikator"> <xs:element minoccurs="0" name="fødselsnummer" type="xs:string" /> <xs:element minoccurs="0" name="dnummer" type="xs:string" /> <xs:element minoccurs="0" name="dufnummer" type="xs:string" /> <xs:complextype name="personnavn"> Side 24

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet?

Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Hva betyr tjenesteorientert arkitektur for sikkerhet? Torbjørn Staff Architecture Innovation Group Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Arkitekturevolusjonen

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Olav Sataslåtten Seksjonssjef NAV Drift og Utvikling/Fagportalprogrammet Norsk Arkivråds Høstseminar 2009 Bakgrunn NAV søkte opprinnelig Riksarkivet

Detaljer

Bergen kommune har investert 27,4 millioner kroner i løsningen fra EDB Ergogroup.

Bergen kommune har investert 27,4 millioner kroner i løsningen fra EDB Ergogroup. Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet 150611 sak 74-11: 10. Fra Mathias Hunskår Furevik (R): "Det er de siste årene gjennomført store rehabiliteringsarbeider for mange av skolene

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel

Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon som hovedregel Digitaliseringsprosjekt i Statens vegvesen Odd Børge Jensen Virksomhetsarkitekt hos Statens vegvesen /Vegdirektoratet Jobber nå med «Digital kommunikasjon som hovedregel»

Detaljer

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger Høringsnotat Til Brukere av KITH-meldinger Fra KITH v/espen Stranger Seland, Anita Lorck Bjørgen m. fl. Dato 03.09.2010 Status Til høring frist for tilbakemeldinger er 27.09.2010 Forslag til nasjonal standard

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene

Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene Grensesnittdokumentasjon Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene - Webservice FEST for internett og Norsk Helsenett (NHN) 22.10.2014 Antall sider: 8 2 av 7 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0 Hvorfor / Hva / Hvordan Målgruppe for kurset De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for tjenesteeiere De som skal utvikle

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014 Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Meg Småbarnspappa EVRY Porsgrunn Automasjonsingeniør Systemutvikler Integrajonsarkitekt Arkivfaglig 2 3 Søker

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering.

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering. Bakgrunn Modellering har lenge vært et kjent begrep innen systemutvikling. På 80-tallet ble metoder som Yourdon/Demarco og Gane&Sarson brukt for å lage dataflyt-diagrammer. Etter hvert ble disse integrert

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Felleskomponenter. kommunal sektor. kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor kjetil.arhus@bergen.kommune.no steinar.carlsen@bergen.kommune.no Felleskomponenter og IKT styring i kommunal sektor» Utfordringen!» Hvorfor felleskomponenter?»

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5

Detaljer

Høringssvar rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor

Høringssvar rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor Fornyings- og administrasjonsdepartementet postmottak@fad.dep.no Vår dato Vår referanse 18.09.08 2008/305 Deres dato Deres referanse 25.06.2008 200701034 Saksbehandler: MNL Høringssvar rapporten Felles

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur. Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no. HiOA

Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur. Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no. HiOA Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no HiOA Arild Haraldsen mener* Hvor langt har kommunene kommet i samordning av sine digitale tjenester? Hvordan går samspillet

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

Versjon 1 15. april 2009

Versjon 1 15. april 2009 F A K S Felles arkitektur kommunal sektor Versjon 1 15. april 2009 FORPROSJEKT FOR FELLES TJENESTEORIENTERT ARKITEKTUR I KOMMUNAL SEKTOR ANALYSE OG ANBEFALINGER TIL VIDERE ARBEID APRIL 2009 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Veiledning for innsending av endringssøknad

Veiledning for innsending av endringssøknad Statens legemiddelverk Veiledning for innsending av endringssøknad EYRA digital samhandling med Legemiddelverket Innhold Innledning... 3 Vis markedsføringstillatelser... 5 Send inn endringssøknad... 10

Detaljer

Utfordringer med å sende direkte til mottaker

Utfordringer med å sende direkte til mottaker 25. april 2012 Bakgrunn Utfordringer med å sende direkte til mottaker E-post til nå eneste mulighet for utsendelse direkte til mottakers egen postkasse Andel som fortatt må gå fysisk fordi innholdet ikke

Detaljer

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav 3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav Nr Behov Beskrivelse Krav 1 Enkelt skisseverktøy som ikke krever spesiell fagkunnskap Søker bør kunne enkelt skissere det planlagte bygget i 3D og på den måten

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

NOIS-PIAH XML-import Filformat

NOIS-PIAH XML-import Filformat folkehelseinstitutt XML-import Filformat Forfatter: Roar Andersen Godkjent av: - 1 av 1 ENDRINGSOVERSIKT... 3 2 INTRODUKSJON... 4 2.1 IMPORTFILEN... 4 3 INFEKSJONSREGISTRERING FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt Norwegian UDDI-registry for web services (WMS, WFS, WCS, WS)to be used in Norway digital fra Geoportal-prosjektets

Detaljer

Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor.

Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Generelle tilbakemeldinger som er diskutert i dokumentgjennomgangsmøte:

Detaljer

Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9

Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Påmelding i XML-FORMAT versjon 2.9-1 - Dokumentansvarlig: Terje Dahl Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av endring Sign. forf. Sign. dok.ansv. Dato 1.0 2.0 Alle endringer

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer