Velkomen til Ål i Hallingdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til Ål i Hallingdal"

Transkript

1 Velkomen til Ål i Hallingdal Ål kommune Torget 1, 3570 Ål Faks: E-post: -

2 Kulturkommunen Ål INNHALD Velkomen til Ål 3 Tingstugu/Servicetorget 4 Helsestasjonen 5 Legetenesta 5 Politi 6 NAV 6 Skattekontor/Folkeregister 6 Vaksenopplæringa 7 Barnehage/Skular 7 Postkontor 8 Bank 8 Transport 9 Butikkar 9 Fritidsaktivitetar 10 Ål Turistinformasjon 10 Ål kulturhus 11 Ål bibliotek 11 Ål kulturskule 12 Turstigar/skiløyper 12 Telefonnummer i Ål 13 I redaksjonen: Turid Hilde Gåsbakk og Anne Mette Monclair, Servicetorget Produkjson/Design: Heidi Oskam, Sekretariatet Trykk: Sekretariatet

3 Velkomen til ÅL 3 Velkomen til Ål Det er ei glede å få ynskje deg velkomen til Ål. Eg er glad for at du valde Ål som din bustadkommune og håpar du vil trivast her. Ål har gode offentlege tenestetilbod, men dei har du vel alt orientert deg om på nettsidene våre: For å bli kjend på ein ny stad må ein nok fyrst og fremst finne møteplassane der folk treffast og gjer ting i lag. Det kan vera i foreldregrupper i samband med skule, barnehage eller SFO, men òg ved å engasjere seg i det friviljuge lagsarbeidet i kommunen. Ål har gode og varierte tilbod til folk med forskjellige interesser både i sentrum og i grendene. Ein oversikt over slike møteplassar finn du og på nettsidene våre og fritid/ lag og organisasjonar. Finn du ikkje det du leitar etter der, kan det vere lurt å besøkje kommunens servicetorg på Tingstugu, der du også kan få servicetorget si informasjonsmappe. Næringslivet i Ål er allsidig med landbruk, handverk, småindustri, handel og reiseliv som dei viktigaste bransjane ved sidan av kommunal tenesteyting. Lokalavisa Hallingdølen har hovudkontoret på Ål og er ei viktig kjelde til kunnskap og nyheiter om Hallingdal og Ål. Dersom du likevel skulle trengje noko du ikkje finn på Ål er Gol og Geilo 25 km unna i kvar si retning. Den viktigaste ressursen me har, er den enkelte innbyggjar. Difor er det ekstra gledeleg når nye menneske flytt hit. Nye innbyggjarar har kunnskapar og erfaringar som er nyttige og viktige for alle som bur her. Me pratast! Ivar Brevik Ordførar Ål kulturhus tilbyr eit variert kulturprogram for alle aldrar. På kulturhuset held og kulturskulen og biblioteket til. Friluftsliv i skog og fjell med vegar, løyper og stigar er det rikeleg tilgang på.

4 4 Tingstugu/Servicetorget SERVICETORGET Torget 1, 3570 Ål Opningstider: kl ( ) kl ( ) Her finn du servicetorget, dei tilsette vil kunne hjelpe med spørsmål om kommunen og evt. vise deg vidare til rette instansar. E-post: Foto: Heidi Oskam F.v. Inger Lervåg, Turid Hilde Gåsbakk, Anne Mette Monclair, Mari Lene Tunskaug, Kari Flatland

5 Helsestasjon/Legetenesta 5 HELSESTASJON Familiens hus, Sundrevegen 95, 3570 Ål , kl Mobiltelefon: Helsesøster barne- og ungdomsskulen: Helsesøster vidaregåande: Helsestasjonen/ungdom: Jordmor Det er samarbeid mellom jordmødrene for kommunane Ål og Hol. Sjå jordmorvaktliste på Ål kommune si heimeside Helsestasjon for ungdom: Måndagar kl i helstasjonens lokaler. Ingen timebestilling, tilbodet er gratis. Har du ikkje høve til å kome kan du ringe tlf eller for å få ein avtale. LEGETENESTA Legevakt: Tlf , ved behov for øyeblikkeleg hjelp, også på dagtid. Ål legekontor: Tlf Opningstid: frå Helsetunvegen, 3570 Ål Epost: Timebestilling: Bestilling av resept, blodprøver, sårskift Fastlege: Skal du bytte eller finne fastlege, gå inn på eller ring Fastlegetelefonen , ha ditt fødselsnummer klart før du ringer (11 siffer). Ved akutt legehjelp ring 113

6 6 Politi, NAV, Skattekontor/Folkeregister POLITI Torget 5, 3570 Ål Opningstid: Mån.-fre. kl Telefontid Ved akutt politihjelp ring 112 SKATTEKONTOR/ FOLKEREGISTER Kommunehuset Gamlevegen 4, 3550 Gol Dei hjelper deg med skattekort, og kan gi deg enten midlertidig eller permanent personnummer Nettside og telefon: eller tlf NAV Tingstugu, Torget 1, 3570 Ål mån.-fre

7 Vaksenopplæringa, Barnehage/skular 7 VAKSENOPPLÆRINGA Sundrevegen 67, 3570 Ål Rektor Ta kontakt med servicetorget ved spørsmål Gjennomfører både introduksjonsprogram og språkopplæring BARNEHAGE I Ål kommune er det 6 barnehagar. For nærare informasjon gå inn på vår nettside: under barn og familie. Du kan søke om 2, 3, 4 eller 5 dagar pr. veke For søknadsfristar, sjå våre nettsider SKULAR Ål kommune har ein desentralisert skulestruktur, fire barneskular og ein ungdomsskule. For nærare informasjon gå inn på vår nettside: under skule og opplæring

8 8 Postkontor, bank POSTKONTOR Ålingen kjøpesenter, 3570 Ål Her kan du leige postboks eller kjøpe postkasse som du kan sette opp der du bur. Dei leverer ut pakker og kan hjelpe deg med banktenester. SPAREBANK 1 HALLINGDAL Ålingen kjøpesenter Epost: Her finst minibank og nattsafe Dei hjelper med forsikring, lån og finansiering, sparing og investering, skaffe visa/bankkort. Opningstider: Mån-Ons Tors Fred FRITIDSAKTIVITETAR Foto: Heidi Oskam

9 Transport, butikkar/mat og drikke 9 TRANSPORT Taxi: Ål drosjesentral tlf Buss: Stopper ved anviste holdeplassar ved riksveg 7 og i Ål sentrum. Busstider: no,www.hallingbussen.no eller trafikanten tlf BUTIKKAR/MAT OG DRIKKE Ål kommune har eit godt utval av butikkar og serveringsstader, dei fleste på Sundre som er sentrum i Ål. Her er og kjøpesenter og den trivelege miljøgata Myren. Oversikt over butikkar, serveringsstader og servicebedrifter i Ål finn du på Tog: Alle tog stoppar på Ål. Stasjonen er ubetent. Billettar kan kjøpast på toget eller forhåndsbestillast på nett eller på telefon. Togtider/billettbestilling: eller tlf Foto: Ål Utvikling AS

10 10 Fritidsaktivitetar/Ål Turistinformasjon TURISTINFORMASJON/ FRITIDSAKTIVITETAR Oversikt over lag og organisasjonar, finn du på vår heimeside Kultur-og-fritid/Lag-og-organisasjonar/ Oversikt over fysiske aktivitetstilbod finn du på: skjer/ Fysiske aktivitetstilbod UNGDOM I ÅL Følg med på Facebook: Ungdom i Ål, eller heimesida til kommunen. ÅL TURISTINFORMASJON Her finn du Ål sin arrangemenskalender og info om alt av aktivitetar og attraksjonar i Ål. Også booking, kart, fiskekort, brosjyrar m.m. Ål kulturhus E-post: «Ål i Hallingdal» Foto: Ål Utvikling AS

11 Ål kulturhus/ål bibliotek 11 ÅL KULTURHUS E-post: Billettskranken: Er open for kjøp/tinging av billettar Opningstider: Måndag fredag kl (telefonbestilling frå kl ) Laurdagar kl (NB! gjeld perioden sept-juni) Ut over dette er billettskranke og telefon open 1 time før start kino/ arrangement til siste kino/arrangement begynnar. ÅL BIBLIOTEK Ål kulturhus Epost: Det finst og tilbod om bokbuss, sjå heimesida til biblioteket. Opningstider: Måndag: Tysdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Laurdag: Du kan kjøpe billettar på nettsida til kulturhuset. Foto: Ål Bibliotek

12 12 Ål Frivilligsentral ÅL FRIVILLIGSENTRAL Opningstider: Tysdag og fredag Onsdag Torsdag Mobil: E-post: Lik oss på facebook, og få info om alt som skjer! Bli frivillig: Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre. Du som har vorte pensjonist og syns dagane blir litt lange. Du som er ung og vil auke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker. Du som er arbeidssøkjar og ynsker å gjera noko positivt medan du søkjer nye jobber. Du som ynsker å vera medmenneske. Eksempler på oppgåver kan vera: Telefonkontakt, turvenn, besøksvenn, flytningeguide el. Praktiske oppgaver som; Snømåking, hagestell, handling eller liknande. Halde kurs, starte ein sjølvhjelpsgruppe. Rådgjevarteneste har du eit yrke eller ein hobby som kan vera nyttig for andre? Leksehjelp, reservebesteforeldre/barnevakt og mykje, mykje meir. Me gir deg gjerne ein attest dersom du har jobba som frivillig.

13 Frisklivssentralen 13 For personar med behov for å endre helseatferd. Det er helsepersonell eller NAV som henviser på resept. Det er også mogeleg å kontakte Frisklivssentralen på eiget initiativ. Ein treng ikkje å vere sjuk eller ha ein diagnose. Friskliv Hallingdal: Vi har felles nettside med dei andre frisklivssentralane i Hallingdal. Sjå Frisklivssentralen er samlokalisert med ergo-/ fysioterapiavdelinga. Mennesket er skapt for bevegelse. Et stillesittende liv fører derfor til økt sykdomsrisiko. Regelmessig fysisk aktivitet og trening kan forebygge sykdom. Og til og med kurere en rekke sykdommer. Så enkelt er det egentlig. Men likevel så vanskelig (Aktivitetshåndboka, 2008). Vi kan hjelpe deg i gang! Frisklivssentralen Ål arrangerer frisktrening. Treningane er eit lågterskeltilbod og vert leia av fysioterapeut. Dei går kvar veke, og det er aldri for seint å starte! Ved spørsmål, kontakt frisklivskoordinator, tlf /

14 14 Ål Kulturskule/Turstigar/Skiløyper ÅL KULTURSKULE Ål kulturhus, 3570 Ål Ål kulturskule tilbyr opplæring innan musikk og dans. Den enkelte elev er påmeldt for eit skuleår om gongen. Undervisningen foregår i kulturhuset. TURSTIGAR/ÅL52 Over 50 merka og tilrettelagte turstigar i heile Ål samt vandreprogrammet «10 turfavorittar i Ål» Sjå brosjyre og UT PÅ SKI 400 km med GPS-oppkøyrde skiløyper i alle delar av Ål samt to alpinanlegg. Info og løypestatus på

15 Telefonnummer i Ål 15 TELEFONNUMMER I ÅL Ål kommune Servicetorget Mån.- fred Ål kulturhus Biblioteket Ål Turistinformasjon Ål Utvikling AS HELSE OG SOSIAL Ål legekontor: Mån fred Legevakt: Dag,kveld og natt Avd. Ergoterapi/ Fysioterapi: - Dagsenter ergoterapi - Tore Larsson - Finn Jahr Avd. Heimeteneste: - Granly Avd. Prestegardsjordet Avd. Psykisk helse: mån-fred Kontakt telefon: , kvardagar Varmestugu Avd. Stugu: - Gostugu - Dagsenteret Avd. Tunet OPPVEKST: Helsestasjon Pedagogisk Psykologisk teneste for Ål og Hol SKULER: Nedre-Ål skule Ål ungdomsskule Leveld skule Skattebøl skule Torpo skule BARNEHAGER: Nordbygdane barnehage Sando barnehage Skattebøl barnehage Torpo barnehage Stallen barnehage Sundre barnehage Hallingdal Barnevernteneste

16 Foto: Heidi Oskam, Steinar Aa

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

20år. i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18. «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal»

20år. i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18. «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal» 20år «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal» www.vinn-hallingdal.no ÅPENT HUS TORSDAG 7. MAI i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18 Hilsen

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Sparekatalogen for Ål kommune

Sparekatalogen for Ål kommune Sparekatalogen for Ål kommune Rådmannens forslag 2014 1 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,- Innhald Innleiing... 3 Helse og sosial 7 tiltak kr. 1 806 000... 4 Byggforvaltning 4

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Nr. 03-2014 Torsdag 10. april 43. årgang Neste nr. av KB kjem ut 15. mai 2014 Nytt stoff innan: 29. april 2014

Nr. 03-2014 Torsdag 10. april 43. årgang Neste nr. av KB kjem ut 15. mai 2014 Nytt stoff innan: 29. april 2014 INFORMASJONSBLAD FOR AUSTRHEIM SOKN Nr. 03-2014 Torsdag 10. april 43. årgang Neste nr. av KB kjem ut 15. mai 2014 Nytt stoff innan: 29. april 2014 INFORMASJON Kyrkjeskyss Treng du skyss for å kome deg

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 1 2010 15. årgang God påske! Ordføraren har ordet Me har hatt ein litt merkeleg vinter. Ein av det gode, gamle slaget når det gjeld temperatur, men

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Ein gong telemarking alltid telemarking!

Ein gong telemarking alltid telemarking! DIN kundeavis nr. 1/2015 Sparebanken DIN Ein gong telemarking alltid telemarking! HALLVARD FLATLAND Suksess i Åmotsdal SIDE 5 Bø Sommarland 30 år SIDE 6-7 Frå blokk til brygge SIDE 12-13 KJÆRE LESER Kostnaden

Detaljer

20. 23. MAR 2014. Konsert og show Ren glede levert av Ål kulturskole

20. 23. MAR 2014. Konsert og show Ren glede levert av Ål kulturskole 20. 23. MAR 2014 Velkommen til Bendit Alpinfestival Ål 20.-23. mars Jenter og gutter 12 år og yngre Konsert og show Ren glede levert av Ål kulturskole I samarbeid med: Alpinfest og moro i Ål! I meir enn

Detaljer