Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet"

Transkript

1 Elisabeth Harnes Minoritetsrådgiver Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1

2 2

3 Bakgrunn: Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 Mål: Forebygge og forhindre tvangsekteskap 3

4 IMDi har ansvar for 4 tiltak: Minoritetsrådgivere i videregående skoler i 8 fylker Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner i Pakistan, Syria/Jordan, Kenya, Tyrkia Kompetanseteamet mot tvangsekteskap- et landsdekkende rådgivende organ for førstelinjetjenesten. Represanter fra IMDi, UDi, NAV, POD og Bufdir. Tilskudd til frivillige organisasjoner 4

5 Minoritetsrådgiverordningen: Bidra til konkret rådgivning og oppfølging av enkeltpersoner i saker som gjelder tvangsekteskap og relatert problematikk Danne elev- og foreldrenettverk for å forebygge tvangsekteskap Heve kompetansen om tvangsekteskap på sine respektive arbeidsplasser Utvikle rutiner for forebygging og håndtering av tvangsekteskap på sine arbeidsplasser Bidra til tettere samarbeid mellom skolen, det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner i konkrete saker. 5

6 Art og omfang av enkeltsaker Kategori MR/IR KT Gjennomført tvangsekteskap Frykt for tvangsekteskap Etterlatt i utlandet Frykt for å bli etterlatt i utlandet Trusler / vold Ekstrem kontroll Annet Totalt

7 Landbakgrunn - Saker fra 25 land, inkludert Norge. Rangering ut fra andel TVE-saker ift SSBs tall på landbakgrunn. Mulige årsaksforklaringer 1. Pakistan 2. Afghanistan 3. Irak 4. Somalia 5. Iran 6. Tyrkia Indikasjon på at botid ikke er avgjørende for endringer i ekteskapsmønstre Kvinners stilling i opprinnelseslandet (miljøene i Norge) opprettholdes Ekteskapsmønstre videreføres Kvinnenes svake tilknytning til arbeidslivet kan bidra til opprettholde ekteskapsmønstre Ekteskap kan bli brukt som migrasjonsstrategi

8 Landbakgrunn og art av saker i Hordaland 1. Irak 2. Palestina 3. Afghanistan 4. Pakistan 5. Somalia Etterlatt i utlandet Trusler/vold Ekstrem kontroll Trusler om tvangsekteskap Gjennomført tvangsekteskap/tvangsforlovelse 8

9 Familie og samfunnsstrukturer 9

10 KRYSSPRESS Ære/Vold Kultur/Religion Familiestrukturer Samfunnsstrukturer Sosialisering

11 Familiestruktur Individualistisk Individualistisk Kollektivistisk Kollektivistisk

12 Grad av frihet Barneoppdragelse Frihet vs. Ansvar 18 år 0 år Figuren til Skytte (s 39, 1999) Frihetsdimensjoner i barneoppdragelsen

13 ÆRE Er i utgangspunktet et universelt begrep som forbindes med selvfølelse og selvrespekt, sosial anerkjennelse, omdømme, sosial status og posisjon (Wikan 2005) I kollektivistiske kulturer vil æren tilfalle hele familien/slekten, på samme måte vil skam og vanære gjelde hele familien/slekten hvis en person bryter med vedtatte normer og regler for riktig oppførsel 13

14 Årsaker til æresrelatert vold 14 Personen motsetter seg fellesskapets vilje Handlinger eller rykter som kan så tvil om jenters/ kvinners ærbarhet Kjærester eller rykter om kjærester Feil venner som ikke oppfyller krav til status, religion osv. Brudd på kleskoder Ønske om et sosialt liv i likhet med andre

15 15 Signaler på sosial kontroll og ekstrem kontroll Eleven blir overvåket av eldre søsken, slektninger eller miljøer i skolen Noen andre i familien har kontroll over ungdommens penge-, mobil og nettbruk Får ikke lov til å være med på aktiviteter etter skolen Får ikke delta på gymtimer eller svømming med gutter Søknad om lengre ferie Kommer ikke tilbake fra ferie til skolestart Tatt ut av skolen av foreldre/verger Får ikke lov til å fortsette med videre utdanning Kjæresteforhold (prøver å skjule et hemmelig kjæresteforhold) Plutselige forandringer i familien Søsken som blir giftet bort mot sin vilje Tidlig inngått ekteskap hos søsken Kjønnslemlestelse

16 16 Signaler på at barn og unge strever med en vanskelig hjemmesituasjon Forandring i oppførsel, f.eks manglende engasjement og punktlighet Konsentrasjonsvansker Fravær Isolering Tillitsproblemer Grenseløshet Rømt hjemmefra Ambivalens Søvnforstyrrelser Løgn og manipulasjon Endret klesstil/omgangskrets Depresjon Angst

17 Sluttrapporten: 17

18 18 Oppsummering av hovederfaringene fra IMDis arbeid mot tvangsekteskap: En bred tilnærming, lavterskeltiltak og forebyggende arbeid nytter For å yte god hjelp er det viktig å vite noe om logikken i kollektivistiske samfunn generelt og om æresrelatert vold spesielt Tvangsekteskap handler ikke bare om ære og kultur. Viktige perspektiver er blant annet jus og lovverk, menneskerettigheter, vold, likestilling, økonomiske avtaler, oppvekstutfordringer, integrering, kultur og religion De fleste samtaler og saker i skolen han omhandlet ekstrem kontroll og trusler/vold, ikke gjennomført tvangsekteskap

19 19 Oppsummering Både gutter og jenter blir utsatt for æresrelatert vold og tvang, men på ulike måter Personer med psykisk utviklingshemming blir også utsatt for tvangsekteskap Lesbiske, homofile og transpersoner er særlig utsatt for tvangsekteskap på grunn av sin legning Det er ikke nok med innsats rettet kun mot de unge, det er viktig å jobbe for å nå foreldrene Foreldre kan også være utsatt for press og tvang. De kan være fanget i en situasjon med forventninger fra og forpliktelser til andre familiemedlemmer i både Norge og andre land.

20 Oppsummering Tvangsforlovelse og tvangsekteskap gjennomføres ofte i opprinnelsesland. Disse handlingene forekommer også i Norge i form av tidlige religiøse forlovelser eller ekteskap Folk som flytter, beholder tette bånd med familie som befinner seg i hjemlandet og andre land. Det som skjer i opprinnelseslandet og hos familie andre steder i verden, vil ha betydning for diasporaen i Norge og omvendt Samarbeid på tvers av etater og på tvers av landegrenser er viktig både for å kunne forebygge og for å kunne tilby best mulig hjelp 20

21 21 Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll av Anja Bredal, ISF Guttene kan noen ganger være de som tar initiativ til kontrollen og være de som målbærer patriarkalske tradisjoner (mer enn foreldrene) Dette kan skje i en migrasjonskontekst der familiene opplever en sosioøkonomisk deklassering og diskriminering. Guttene får behov for å skaffe seg status på andre områder og begrense demaskuliniseringen økt kontroll over kvinners seksualitet Maskuliniseringsprosjektet er altså en måte å kompensere for underordning og diskriminering i forhold til majoritetssamfunnet Mange gutter vil i en slik kontekst heller ikke innrømme at de innordner seg, dette er lite maskulint. Kan forklare at de ber om hjelp i mindre grad

22 Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll av Anja Bredal, ISF Selv om gutter ofte har større handlingsrom enn jenter, gjelder ikke nødvendigvis dette valg av partner (kan ikke gifte seg med en kjæreste hun er ikke ærbar lenger) Mange er ikke vant til å snakke om følelser og har lite å spille på i forhold til andre. Vant til at trusler, press og vold er den måten man kommuniserer på 22

23 «Retten til å ta egne valg» -ideer til undervisningsopplegg om tvangsekteskap og nærliggende temaer. Kan bestilles på: 23

24 24

25 Kontaktpersoner i Bergen: Minoritetsrådgiver: Cesilie Gjerde Jobbmobil: Minoritetsrådgiver: Elisabeth Harnes Jobbmobil: Regional koordinator: Nuray Y. Gullestad Jobbmobil:

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Kan lastes ned fra www.imdi.no

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 En oppsummering av perioden 2008-2011 Innhold 1. Innledning 4 2. Historikk og mandat for Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Anja Bredal Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll

Anja Bredal Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll Anja Bredal Mellom makt og avmakt Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll Institutt for samfunnsforskning Oslo 2011 ISF 2011 Rapport 2011:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Kari Steen-Johnsen, Hilde Lidén og Monica Five Aarset Handlingsplan mot tvangsekteskap: Evaluering av utvalgte tiltak

Kari Steen-Johnsen, Hilde Lidén og Monica Five Aarset Handlingsplan mot tvangsekteskap: Evaluering av utvalgte tiltak Kari Steen-Johnsen, Hilde Lidén og Monica Five Aarset Handlingsplan mot tvangsekteskap: Evaluering av utvalgte tiltak 2.delrapport Institutt for samfunnsforskning ISF 2010 Rapport 2010:7 Institutt for

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RØDE KORS TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE... 3 2.1 KORT HISTORIKK...

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn Denne veilederen inneholder faktakunnskap om vold i nære relasjoner og gir oversikt over arbeidsmetoder, relevante hjelpetilbud, kulturforståelse og jus. Veilederen er ment å være en støtte i den praktiske

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport for 2014 Innhold 1. Innledning 3 2. Historikk og mandat for Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 3

Detaljer

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

En sosialliberal integreringspolitikk

En sosialliberal integreringspolitikk En sosialliberal integreringspolitikk INNHOLD: Et liberalt utgangspunkt...3 Venstres politikk...4 Norsk- og samfunnsopplæring for flere...5 Større fleksibilitet i norsk- og samfunnsundervisningen...5 Introduksjonskurs

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201

INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201 INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201 1. HALVÅRSRAPPORT 2005 av Prosjektleder Beth Maria Furrevik- Gomes Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 2. Ansatte 2 3. Målsetting 2 4. Målgruppe 2 5. Førstegangshenvendelser

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole?

Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole? Fargerikt fellesskap, en flopp i videregående skole? Av Anne-Britt N. Borge I media har det den siste tiden vært satt fokus på at de flerkulturelle jentene er vinnerne i dagens skole. De oppnår bedre karakterer

Detaljer