ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget STYRETS SAMMENSETNING: Leder: Nestleder/sekretær: Kasserer: Styremedlem fotball: Styremedlem skøyter: Styremedlem ski: Styremedlem IPU: Styremedlemanlegg: Styremedlem: Styremedlem arrangement: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem trim/merke: Styremedlem IPU: Styremedlem idrettsskole: Styremedlem økonomi: Kari-Anne Tangen Marius Undlien Anne Sjøen Odd Erik Sannerud Tore Fløiten Leif Sæther Olav Hagen Petter Rudsbråten Jan Trygve Akre Kristin Bengtson Hagen Mona Bengtson Turid Haug Engebråten Lise Berg Olav Hagen Mona/Øyvind Rudshaug Ola Nygård MEDLEMMER: BETALENDE MEDLEMMER SAND IF 2009 Kvinner Menn Totalt År Sand IF AKTIVE MEDLEMMER I DE ULIKE UNDERGRUPPENE Fotball Skøyter Ski Tils. undergr I 2009 hadde Sand IF 606 betalende medlemmer. Av disse var 246 jenter/kvinner og 360 var gutter/menn. Sand IF har endel støttemedlemmer, utenom de aktive. Det er medlemmer som tidligere har vært aktive eller foreldre til tidlige aktive. Vi er svært glad for at mange fortsatt har hjerte for klubben og betaler medlemskontingent. Dette hjelper oss å holde liv i klubben. Mange av disse støttemedlemmene stiller også villig opp som hjelpemannskap på ulike arrangement og dugnader. En stor takk til alle dere. MØTER/TILSTELNINGER: Det er avholdet 4 styremøter fra nyåret 2009 fram til årsmøte På disse møtene var det det gamle styret som møtte. Erfaring viser at perioden fra nyttår til årsmøtet er en hektisk periode hvor mye skal på plass i idrettslaget. Dette året ble det spesielt mye jobbing i forkant av årsmøtet, da vi ferdigstilte organisasjonsplanen og lov for Sand IF Fra årsmøte 2009 til d.d (årsmøte 2010) har det vært avholdt 10 styremøter og 2 ekstraordinære styremøter.

2 Det var en tillitsvalgt-fest i november 2009 i regi av arrangementskomiteen. Dette var andre året vi fikk til dette og nå håper vi tradisjonen er satt. Takk til arrangementskomiteen for god innsats. Styret i Sand IF har vært representert i Nord-Odal idrettsråd ved Marius Undlien. Han har fungert både som nestleder og sekretær også der. Han har gjort en god jobb med å holde oss andre orientert om hva det jobbes med i idrettsrådet og fremme Sand IF sine synspunkter. Dette året har det ikke vært kretsting, da det bare er annenhvert år. Det har derimot vært ledermøte hvor vi dessverre var forhindret fra å møte. Styrets mål er å være representert på ulike arenaer og tilstelninger, både lokalt og på fylkesplan. Det er lærerikt og man har mulighet til å påvirke. Kari-Anne Tangen er Sand IF sin representant i det kommunale utvalget «samarbeidsutvalget for Prestberget». Sekretær og kommunens representant er Stig Aasheim. Ellers er de politisk valgte; Lise Berg, Gunnar Nygård og Unn Ragnhild Johnsrud. Fra idretten møter forøvrig Bjørn Håkenrud (IL Mogutten) og Egil Solberg (idrettsrådet). SAKER: Fra nyttår 2009 til årsmøte 2009 ble det behandlet 21 saker. Noen var oppe flere ganger. Av de viktigste sakene kan nevnes: Drift av idrettsanlegget på Prestberget/samarbeid med kommunen (en gjenganger) Åpning av ny hjemmeside. sandif.no Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene grasrotandelen Åpning av idrettshallen stand presentasjon Nord-Odal idrettslag sammenslåinger? Organsisajonsplan Lov for Sand IF/Vedtekter Medlemsregisteret/medlemskontingenter Årshjulet Idrettsregistreringen Kulturmidler Sponsoravtale med Odal Sparebank Gavemidler Odal Sparebank Sandsdagene Loppemarked Årsmøteforberedelser Fra årsmøte 2009 til d.d (årsmøte 2010) har det blitt behandlet 85 saker. Noen har vært oppe flere ganger og andre er faste saker som kommer igjen hvert år. De viktigste sakene vi har jobbet med har vært: Sandsdagene Sponsoravtaler Økonomistyring/regnskapsrutiner Kulturmidler Regnskap og ferdigstilling av forenklet nærmiljøanlegg ball-løkke Organisering av dugnader Morodalsfestivalen Allidrettsdag, med idrettsrådet som hovedarrangør på Prestberget Velkomsttavle på Prestberget Brakker til kontor, varmebu og garderober. Prestberget skileikanlegg - igangsetting av arbeid Avtale med IL Mogutten om overtagelse av hoppbakken og strømkasse Idrettsskolen Kompetanseheving, kursing ledere/trenere Lysanlegget på Prestberget og møtevirksomhet med kommunen. Overtagelse av de gamle lysmastene på Prestberget Felleslotteri

3 Brønnøysundregistrene LAM-midler Fordeling av penger utad til undergruppene, retningslinjer, frister, behov m.m Aktivitetsavgift Medlemskontingent Samarbeidsavtale mellom Sand IF og Bruvoll BK/Austvatn FK Julekalender Tillitsvalgt/»takk for innsatsen»-fest Opprettelse av ny prosjektgruppe for Prestberget idrettspark. Sand IF-nytt Regnskap/budsjett Revidering av årshjulet Loppemarked under Sandsdagene Revidering av vedtekter/lov for Sand IF Revidering av organisasjonsplanen for Sand IF Ledergodtgjøring Søknad om nærmiljøanlegg/ballbinge på Prestberget Daglig leder, muligheten for å lage ledergruppe eller ansette noen i en liten stilling Ansettelse av trener utenfra for A-laget SPORTSLIG AKTIVITET Sand IF har tre aktive undergrupper med fotball, skøyter og ski. Alle satser på bredde og idrettsskole. Vi vektlegger lek og moro blant de minste ungene, samtidig som vi prøver å ha fokus på den sportslige utviklingen ettersom ungene blir eldre. Vi deltar på fotballkamper i serien, cuper og turneringer i lokalmiljøet og også lenger unna for de eldre guttene. I sommer var det treningssamling. Vi har klart å bygge opp miljøet slik at vi har et A- lag i fotball som trener ivrig og satser langsiktig. Vi har ski- og skøyteløpere som begynner barmarks- og innetrening når høsten kommer. De reiser på samlinger rundt om i landet og deltar på kretsrenn/løp og større arrangement med deltagere fra hele Norge. Høsten 2009 hadde skøytegruppa en vellykket tur til Inzell. På nyåret var skigruppa på treningsleir på Nordseter. Vi har stor aktivitet på onsdagsløp på Prestberget og på skikarusell i lysløypa i Bruvoll. I forkant av disse to arrangementene arrangerer vi idrettsskole i samarbeid med Bruvoll BK. Sand IF har mange trenere, dommere og tillitsvalgte i sving. Mange foreldre og tidligere foreldre/aktive stiller som funksjonærer og hjelpere ved ulike arrangement og har noen tar kurs for å kunne utføre disse jobbene. Vi har også ei trim- og merkegruppe. De rydder og merker stier og setter opp postkasser med turbøker. De bistår også i samarbeidsprosjektet «Kjentmannsmerket». De arrangerer årlig en dag på høsten hvor alle er velkomne til å ta idrettsmerket på Prestberget. Gruppa for Idrett for psykisk utviklingshemmede har ligget i dvale noen år, og i år var det Morodalsfestivalen som opptok de involverte. Siden vi ikke har klart å få til noen sportslig aktivitet de siste årene, vil vi ta opp på årsmøtet å «legger ned» gruppa midlertidig. Takk til alle trenere, oppmenn, dommere, hjelpere, tillitsvalgte, banemannskap, styremedlemmer, komite- og utvalgsmedlemmer for innsatsen dere legger ned, slik at vi kan tilby idrettsaktiviteter til folk i Nord-Odal. MOTTATTE MIDLER: Sand IF har Odal Sparebank som sin hovedsponsor. Vi har en sponsoravtale som forhandles fram årlig. I 2009 var den på kr ,- Vi fikk også kr ,- i gavemidler fra Odal Sparebank dette året kr er merket henger

4 til snøscooter og 8000 kr til snøskyfler (skøyter) og 7000kr til fotballmål. Sand IF fikk tildelt kr ,- i kulturmidler fra Nord-Odal kommune. Det er idrettsrådet som kommer med forslag til fordeling av disse midlene på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av antall aktive medlemmer, dokumenterte utgifter til drift m.m 2009 var første året med penger fra grasrotandelen. 5% av innsatsen til de som tipper går til et godt formål (organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret). Ca. 100 personer har valgt å gi sin grasrotandel til oss. Dette ga kr i inntekt for Vi mottok kr ,- i LAM-midler (lokale aktivitetsmidler (overskudd fra norsk Tipping)). Disse blir også fordelt av idrettsrådet etter fastsatte kriterier og antall aktive medlemmer. ANDRE STØRRE INNTEKSKILDER Felleslotteri Sandsdagene Loppemarked Julekalender Jul i Nord-Odal Medlemskontingent Aktivitetsavgift BRUK AV MIDLER: Våre største utgiftsposter dette året har vært: Oppsetting av brakker Opparbeiding av skileikanlegg Drivstoff Vedlikehold av anlegg og maskiner Anskaffelser av mindre inventar og utstyr Anskaffelser av treningsutstyr Driftsutgifter anlegg Reise og oppholdskostnader Påmelding- og startkontingenter Avgifter/lisenser Treningssamlinger REGNSKAP/RESULTAT: Hovedlaget vedtok på årsmøtet i 2009 et budsjett med et overskudd på kr for Dette for å vise at vi er i stand til å være med å drifte et ev. framtidig Prestberget idrettspark med kunstis og kunstgress. Hovedlaget har gått overskudd med kr Utgiftene vi har hatt i forbindelse med oppføringen av brakkene, opparbeidelse av ball-løkke og skileikanlegg, skal føres som investeringer og avskrives over flere år. Tilførsel av midler (innestående bank) har i løpet av 2009 økt med kr ANLEGG: Sand IF eier Dalen idrettsanlegg, fotballøkke oppe på Prestberget, samt skileikanlegget nord for sentralidrettsanlegget. Vi benytter oss også av Prestberget sentralidrettsanlegg til mange av våre aktiviteter. Vi har fått anlagt en ball-løkke med grus i forlengelsen av parkeringsplassen oppe på Prestberget. Denne ferdigstilte vi i år med innkjøp av mål og et topplag med grus. Vi fikk utbetalt kr av Hedmark fylkeskommune (forenklet nærmiljøanlegg) etter søknad om tippemidler til idrettsanlegg. Dette anlegget har kostet oss noe mer enn kr og stipulerte kr i dugnadstimer, men vi ser at vi drar nytte av å kunne benytte oss av plassen til parkering ved større arrangement. Derfor bestemte styret å bruke noe egenkapital på å ferdigstille anlegget.

5 Vi fikk tilsagn om tippemidler på kr til nærmiljøanlegg for Prestberget skileikanlegg denne sommeren. Vi har fått gjort mye med skileikanlegget denne høsten. Her har mange bidratt og stått på. Området nord for hoppbakken er avskoget og planert, og lyskastere er satt opp. Hoppbakke med strømskap, er overdratt fra IL Mogutten. Det er ryddet og planert rundt bana oppe på Prestberget. Gjerdet er tatt ned. Her kan det bli skiløype om vinteren og sti/sykkelbane om sommeren. Området sør/øst for bana er planert og breiet ut. Veien ned til Dalen er også breiet ut (skøytetrasé). Takk til skigruppa for dugnadsarbeidet på skileikanlegget. Fotballgruppa har også bidratt med mye arbeid rundt bana oppe på Prestberget. Her har det blitt hogget og sådd i. Dette håper vi vil gjøre området mye mer lettstelt i ettertid. Samtidig har det blitt mer åpent og pent rundt idrettsplassen. Noe arbeid blir gjort ferdig til våren/sommeren Det vil bli gjort i stand til to bålplasser, gapahuk og permanente hopp og kuler i skileikanlegget. Fyllmasse får vi fra bygging av ny gymsal på Sand sentralskole. Det ble gjort en ekstrainnsats på dugnadsfronten høsten Kjelleren under kiosken er nesten ferdig klargjort, og tenkt som lager og oppbevaring av sittegressklipperen. Egen vei ned er opparbeidet. Den søndre garasjen skal isoleres (fotballgruppa) og utnyttes bedre med oppheng langs veggene. IL Mogutten skal disponere den andre garasjen fra sør, og de tar på seg å ha Kubotaen i «sin» garasje. Vi kan i løpet av sommeren 2010, da utstyret til IL Mogutten er plassert og montert i garasjen, benytte hele lokalet i garasjen under klubbhuset. Nord-Odal kommune har kostet utskifting av de gamle lysmastene oppe på Prestberget. Det har nå kommet nytt lys som fungerer bra og sikkert er mye rimeligere i drift. I den anledning ønsket fotballgruppa å overta de gamle lysmastene for å sette de opp igjen nede på gressbana. Flertallet i hovedstyret samt driftsetaten i kommunen var litt skeptiske til dette prosjektet. Fotballgruppa kom derimot opp med et økonomisk overslag og det ble satt en tidsfrist for når dette arbeidet skulle være i gang, slik at det ikke ble liggende og etterhvert ble et problem for nye tillitsvalgte i Sand IF. Dette forslaget ble vedtatt av hovedstyret under forutsetning av at mastene skulle lagres nede i Dalen og lampene skulle skrus av og lagres under kiosken. Dette arbeidet må sluttføres i sommer og mastene må flyttes ned i Dalen for lagring umiddelbart når snøen er borte. To av mastene ble skadet i frakten bort til nåværende lagringsplass. Klarer vi å frakte de fire andre skånsomt, vil det være tilstrekkelig med fire master nede på gressmatta. Arbeidet med å få opp mastene må være startet i løpet av Er ikke alle mastene oppe innen 2011 eller det er laget en god plan for nærmeste fremtid, har fotballgruppa tatt på seg å fjerne mastene og lampene for egen regning. Dette var viktig for kommunen, da firmaet som monterte nye master hadde i sitt anbud og fjerne de gamle. Skøytegruppa har fokusert på istandsetting og klargjøring av brakkene. Både de i tilknytning til speakerbua og de ved treningsrommet. Dette er dessverre ikke ferdig enda, men mye er gjort. Hovedlaget gleder seg veldig til å få kontorplass og få orden på alle papirer og oversikt over utstyret. Dette gjelder trolig flere av undergruppene også. Både ski og fotball får eget kontor i brakkene. Skøyter bruker rommet oppe i speakerbua som sitt kontor. I løpet av 2010 satser vi på å være ferdig med varmebu og garderober ved treningsrommet. Kontorene må være ferdig våren 2010, ved overgangen til nye styrer etter årsmøtet. Vi har hatt god hjelp av Morten Ringkilen og Arne Ruud hva gjelder strøm og monteringer av ulike elektroniske anlegg på Prestberget. Det er godt å ha folk med spesialkunnskap i egne rekker. Dette sparer oss for endel penger og gjør det mulig å få til prosjekter som hadde stoppet hvis vi måtte kjøpe alle tjenester til full pris. Dette gjelder også Kjetil Andreassen som har bidratt mye på entrepenørsida. Utvendig er to av veggene panelert, og vestveggen er beiset. Våren 2010 må vi få på panel på østveggen. Takk til Tom Einar Grinden for lån av stillas. Vi har fortsatt en stor utfordring med hva vi skal gjøre under brakkene. Det viser seg dessverre noe tungvint å ta tak på jobben under og utnyttelse av plassen der, da det ble gjort en enkel løsning da vi satte opp brakkene. Dette får man ofte igjen senere. Nå har det rast ut mye masse fra kanten som brakkene hviler på. Her må vi sikre med en støttemur, ev. mure opp ordentlig kjeller til oppbevaring av snøscooter. Skigruppa er i beit for større plass. Dette arbeidet bør startes i Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet rett før jul å bevilge kr til et forprosjekt angående Prestberget idrettspark. Det viser at det er politisk vilje til å gjøre noe med sentralidrettsanlegg på

6 Sand, selv om det ikke er mye penger i kommunekassa. I denne sammenheng blir det spesielt viktig at Sand IF klarer å finne personer som brenner for å få til dette prosjektet, har tid, kunnskap og muligheter til å være med i ei prosjektgruppe som driver dette prosjektet framover. Styret i Sand IF tror vi må være realistiske og være klar over at vi må stå for det største arbeidet, spesielt viktig blir det å være pådrivere og bindeledd mellom kommunen og ulike aktører. Samarbeidsutvalget for Prestberget har startet sitt arbeid og tatt tak i ulike vedlikeholdsbehov på nåværende anlegg. Dette har resultert i at det er lagt inn igjen noe vasking, samt midler til oppgradering/oppussing av garderober/dusjer i kommunebudsjettet for Det er også regnet på og gitt anbud på hva det vil koste å skifte alle låsene på Prestberget til systemlåser (ca. Kr ). Utvalget har tatt opp at P-plass og veier rundt på idrettsanlegget trenger oppgrusing og må brøytes bedre. Det er også bemerket at det trengs større søppeldunker (container). Dette er ting det ikke er bevilget penger til i 2010.Kommunen vil ta initiativ til å reforhandle samarbeidsavtalen for Prestberget sentralidrettsanlegg. Denne avtalen er mellom kommunen og brukerne (Sand IF og IL Mogutten). Fram til en ny foreligger, gjelder den gamle. Vi må være flinke til å bruke den for alt den er verdt. Her er det faktisk noen penger å hente for jobben vi gjør. Sand IF har også opparbeidet et stort løypenett i nærmiljøet rundt Sand. Vi tar ansvar for å merke opp stier og løyper både til sommer- og vinterbruk. Dette ordnes for det meste av trim- og merkegruppa og snøscooterkomiteen/skigruppa. Skiløypene i området rundt Svarttjennet er på ca km og både merkes og ryddes av oss hvert år. Det kjøres også løyper på Steinsjordet, med forbindelse Råsen-Verket-Golfmyra. Skiløypene blir kjørt opp ved hvert snøfall. I 2010 vil scooterkomiteen også kjøre opp skileikanlegget og runden rundt Prestberget. Takk til banekomiteen som har gjort en kjempeinnsats med fotballbanene, banemannskapet til skøytegruppa for islegging og brøyting, samt scootergruppa for løypekjøring. Her legges det ned utrolig mange timer for at vi i det hele tatt skal kunne drive med sportsaktivitetene våre. HVA VI HAR LYKKES MED I ÅRET SOM HAR GÅTT: Sand IF har lange tradisjoner med å få fram gode utøvere gjennom å satse på bredde og idrettsglede. Gode idrettsmiljøer har alt å si for om vi klarer å holde på utøverne våre. Vi må ha det moro sammen, samtidig som vi kan tilby gode trener og høy kvalitet på det sportslige. Dette jobber vi kontinuerlig med. Her vil det alltid være forbedringspotensiale. Vi har tatt konsekvensene av den vanskelige trenersituasjonen og gått til det skrittet og hente inn kompetanse utenfra. Dette gjelder A-laget og de eldste guttespillerne. De eldste skøyteløperne trenes også av noen utenfra. Dette vil nødvendigvis koste endel i Sand IF er en synlig aktør i nærmiljøet. Vi har ulike sportslige arrangement og innbyggerne i Nord- Odal drar nytte av f.eks skiløyper, skøyteis til skoleungene, åpen fotballbane, turstier med postkasser, Sandsdagene (hvor idrettslaget er arrangør) mm. Vi håper nord-odølingene setter pris på alt arbeidet idrettslaget gjør til beste for innbyggernes helse og trivsel. Sand IF opptrer mer og mer som ett lag. Vi har bestemt at det bare skal stå Sand IF bak på ryggen på overtrekk og jakker og vi jobber for å få til fellesarrangement osv. Vi har et godt klima i hovedstyret og prater åpent om utfordringer og drift. Vi er i en prosess for å få oversikt over sponsoravtaler som gjelder for de ulike undergruppene. Disse må vi samle i en perm og ha oversikt over. Vi må ta godt vare på våre samarbeidspartnere og ikke havner opp i uheldige situasjoner med konkurrerende firmaer som sponsorer. For å sikre dette skal alle sponsoravtaler godkjennes av hovedlaget. Dette første året med organisasjonsplanen og nytt organisasjonskart har gått greit. Vi har klart å bruke den som et verktøy til tider, men har mye å gå på her. Det går mer og mer opp for oss at vi er en stor bedrift med utrolig mange oppgaver og aktører. Det kreves mye tid og krefter for å samkjøre og drifte dette arbeidet. Vi har brukt årshjulet, men har ikke klart å følge det opp. Vi får ta dette første året som et prøveår. Vi har erfart at det må følges opp enda tettere, og vi har sett at vi må gjøre noen grep angående hovedstyret. I praksis har bare halve styret møtt fast på møter, og vi ser at dette er mer realistisk. Fra 2010 vil vi prøve med et arbeidsstyre på seks personer fra

7 hovedstyret som møter jevnlig. De andre møter etter innkalling på aktuelle saker. Vi har fått til en fin start med økonomikomiteen. De har styrt felleslotteriet og julekalenderen og fått disse to inntektsbringende tiltakene til å bli felles for hele Sand IF. Det har vært positivt. Det er områder vi ønsker å bygge videre på. Med enda tettere oppfølging, er det potensiale for enda større inntjening på disse to salgsproduktene. Overskuddet ønsker vi å tilbakeføre til undergruppene etter en innsatsnøkkel. Sandsdagene 2009 ble det beste arrangementet på mange år. Vi fikk mye skryt og positive tilbakemeldinger på fornyelse og velorganisert arrangement. Dette skyldes i stor grad den store innsatsen arrangementskomiteen la ned. De fem damene med Kristin Bengtson Hagen i spissen, la ned utrolig mange timer. Vi har spurt oss selv om alle disse timene er verdt det vi tjener på disse dagen. Etter en gjennomgang av regnskapet, ser vi at det gir penger i kassa. Vi prøver litt til, men det er et tungt arbeid. Handelstanden på Sand blir mindre for hvert år, og vi er snart i grenseland på hva vi kan klare av dugnadsarbeid. Dette blir viktige momenter å ta med seg for nye styrer, både i hovedlag og undergrupper. Vi må legge inn støtet og kreftene på de arrangementene som gir mest tilbake, både sportslig og økonomisk. Loppemarkedet som ble arrangert for første gang på Prestberget i 2009, var positivt. Vi erfarte at det ble for hektisk å ha det samme helg som Sandsdagene, så dette gjøres om for senere år. Et loppemarked tar mye tid og krever mange folk. På Sandsdagene er mange opptatt med andre oppgaver. Inntektene var ikke så store i år at det var verdt jobben, men et slikt arrangement må gis litt tid for å bli innarbeidet. Det må markedsføres bedre, og flere må hjelpe til. Loppekomiteen er innstilt på å prøve noen år til (ikke i 2010) for å se om et slikt arrangement har livets rett og arbeidstimene kan forsvares økonomisk (potensiale kr ). HVA KAN VI BLI BEDRE PÅ/OPPGAVER Å JOBBE VIDERE MED: Det er alltid rom for forbedringer i enhver organisasjon, så også i Sand IF. Områder vi ikke har kommet i mål med og/eller vi ser det er viktig å ta tak i videre, er: Skaffe flere inntektskilder (N-O i bilder, flere hovedsponsorer, stadionreklame, velkomsttavle osv) Samarbeide bedre undergruppene imellom, slik at ikke arrangement, treninger mm vanskeliggjør for fellesprosjekter og andre grupper innad i Sand IF. Vi må ikke konkurrere oss imellom. Følge opp vedtak vi har fattet. Være lojale. Være tydelig på kjøreregler, rutiner, forventninger o.l. fra hovedlaget og ut til undergrupper, komiteer, trenere, foreldre og vice versa. Få oversikt over sponsoravtaler og forpliktelser knyttet opp mot disse, samt utarbeide felles mal som utgangspunkt for slike kontrakter. Oppfølging/kursing/oppmerksomhet til tillitsvalgte og støttespillere Felles sosiale arrangement (familiedager, turer, foredrag osv) Sette ned utvalg og komiteer der vi ser det trengs for å løse konkrete arbeidsoppgaver. Bruke organisasjonsplanen med innarbeidet årshjul. Lage gode handlingsplaner for undergrupper/komiteer. Disse skal være styringsverktøyer og gjøre overgangen lettere for nye styremedlemmer. Disse bør vi ta opp til gjennomgang midtveis i året. Levere bilag til kassere/regnskapsfører hovedlaget annenhver måned ferdig kontert. Tertialvis gjennomgang av regnskapstall som et virkemiddel for bedre økonomistyring. Kommunikasjon. Vi må være tydelige og få ut informasjon i god tid før arrangement og aktiviteter. Støtte undergruppa idrettsskole og anleggskomiteen slik at de kommer i gang og kan jobbe selvstendig og i dialog med hovedlaget Tydelige lister og ansvarsområder for dugnadsarbeidet. Avgrensede oppgaver kan deles ut til undergrupper/lag med en leder/ansvarlig for hver gruppe. Dato for når arbeidet skal være sluttført bør settes. Kari-Anne Tangen, leder vedtatt på styremøte

8 Vedlegg til årsmelding Sand IF hovedlaget 2009 EIENDELSLISTE SAND IF 2009 Dalen idrettsanlegg (fotballbane gress og grus) Fotballøkke (grus) Skileikanlegg m/hoppbakke Kiosk Speakerbu med 4 brakker (kontorer og varmebu) To brakker/garderobe i tilknytning til treningsrom Inventar på treningsrom (spinningsykler, vekter m.m) 3 snøscootere 2 hengere 3 sporsettere Startnummersett for unger (Telenorkarusellen) 2 stk ryddesager Ismaskin Vanningsbil Snøkanon Traktor Sittegressklipper Vanningsutstyr Gjødselspreder Valse Plenlufter 5-10 partytelt Fryseboks Snøskyfler til skøytebana Div. fotball- og skøyteutstyr (skøyter, slipeutstyr, fotballer, mål, kjegler, båre m.m) starterutstyr Tidtakerutstyr (stoppeklokker) 2 stk pc som hovedlaget disponerer 2 stk skriver som hovedlaget disponerer 2 stk kopimaskin 2 stk pc som skøytegruppa disponerer 1 stk skriver som skøytegruppa disponerer 1 stk datamaskin som skigruppa disponerer 1 stk datamaskin som fotballgruppa disponerer høyttaler- og musikkanlegg (plassert i speakerbua) dokumentskap/verdiskap (plassert i kiosken) lamineringsmaskin vaffeljern og kaffetrakter premiesamling (annen etasje klubbhuset) 1 stk digital ramme (annen etasje klubbhuset)

ÅRSMELDING 2014 SAND IF, HOVEDLAGET

ÅRSMELDING 2014 SAND IF, HOVEDLAGET ÅRSMELDING 2014 SAND IF, HOVEDLAGET STYRETS SAMMENSETNING: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem fotball: Styremedlem skøyter: Styremedlem ski: Varamedlem: Yngve Øhrbom Marius Undlien Petter

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN/ARBEIDSREGLER. Fotball Skøyter Ski

ORGANISASJONSPLAN/ARBEIDSREGLER. Fotball Skøyter Ski ORGANISASJONSPLAN/ARBEIDSREGLER Fotball Skøyter Ski Vedtatt 17.02.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 Lagets lover Lagets virksomhetsplaner Lagets organisasjonsplanen ORGANISASJONSDATA... 4 UTDYPING/KONKRETISERING

Detaljer

AV IDRETTSLAGENE I NORD- ODAL. Austvatn FK, Bruvoll BK, Mogutten IL og Sand IF

AV IDRETTSLAGENE I NORD- ODAL. Austvatn FK, Bruvoll BK, Mogutten IL og Sand IF SAMMENSLUTNING AV IDRETTSLAGENE I NORD- ODAL Austvatn FK, Bruvoll BK, Mogutten IL og Sand IF Rapporten tar for seg positive og negative sider av en eventuell sammenlutning av idrettslagene i Nord-Odal.

Detaljer

SAND IF Hovedlaget SAKLISTE/FORRETNINGSORDEN:

SAND IF Hovedlaget SAKLISTE/FORRETNINGSORDEN: SAND IF Hovedlaget MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2014 06-03-2014 Prestberget 19.00-22.00 Tilstede: Marius Undlien, Ola Nygård, Mette Rudsbråten, Espen Bothner, Mette Strand, Petter Nybakk, Bjørg Ekornhold, Odd Jarle

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN -ARBEIDSREGLER

ORGANISASJONSPLAN -ARBEIDSREGLER ORGANISASJONSPLAN -ARBEIDSREGLER Fotball Skøyter Ski Vedtatt 17.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 Lagets lover Lagets virksomhetsplaner Lagets organisasjonsplan ORGANISASJONSDATA... 4 UTDYPING/KONKRETISERING

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

IL Aasguten. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er:

IL Aasguten. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: ORGANISASJONSPLAN FOR IL AASGUTEN. Innledning Denne organisasjonsplanen er et av flere dokumenter som regulerer virksomheten for IL Aasguten. Disse dokumentene er: A. lagets lover B. lagets strategiplan

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

AUSTVATN FOTBALLKLUBB

AUSTVATN FOTBALLKLUBB AUSTVATN FOTBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2015 Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer Lasse A. Weckhorst Fredrik Tomter Heiberg Ingvill Skogli Lillian Granheim Vegar Nyborg Kari Domaas Kai Holt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL Innholdsfortegnelse Forord... 1 Formål... 1 Organisering... 2 Ansvarsforhold... 4 Arbeidsbeskrivelse hovedstyret... 5 Arbeidsbeskrivelse gruppene... 7 Utøver- og Klubbansvar... 8 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2012

Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem John Sjøvold, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Kjersti

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Fremmøtte: Thor, Mona, Kjell Erik, Håvard, Jørn Harald, Bård og Elisabeth 1. Referatet fra forrige styremøte: godkjent. 2. Økonomi: - Avtalen

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget

Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget Bidra aktivt til at idrettslaget fremstår som en positiv og viktig faktor i å styrke samholdet i bygda Etterse at lov for Skjelstadmark idrettslag

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 22.05.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 13 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 14 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 21. oktober 2013

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 21. oktober 2013 Møtereferat : 21. oktober 2013 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Jon Hiberg Rita Almlid Anne Grete Reitan Torbjørn Nyborg Franck Ude Stig Rønning Tron Vedul Tronstad Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Søndag 14.06.15 kl. 19.00 23.00 Saksnummer Sak Ansvarlig 34 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 35 Regnskap pr april Sverre, Siw 36 Trenerkontrakter

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 30. september 2015

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 30. september 2015 Sammendrag Rogne idrettsarena er åpnet og flittig i bruk. Det gjenstår noe arbeid, blant annet med belysning, noe som forventes er på plass i løpet av ett par uker. Gjenstående arbeider utføres på dugnad,

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG Februar 2008 Side 1 av 20 Innhold 1 Forord... 4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag... 5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag... 5 2.2 Formålsparagraf Voll Idrettshall...

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 1. Styret Styret ble valgt på årsmøtet 27.02.13 Verv Navn Periode Leder Atle Busch Valgt for 1 år Nestleder

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre

Idrettens organisering. Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering Todelt struktur NIF linjen til venstre og særforbundlinjen til høyre Idrettens organisering NIF Telemark Idrettskrets NFF NSF NHF Porsgrunn Idrettsråd Stridsklev Idrettslag Telemark

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 (19.03.12 18.03.13) Bilde: Fra Hovedlandsrennet 1. mars 2013 i Stormoegga Hovedsponsor Hovedsponsor Arbeidsutvalget har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Jan Kåre

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3.

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3. Sted: Hytte H14 (Kristian Bay) Referat fra styremøte den 1.3.2015 Til stede: Kristian Bay, Bjørn Gunnar Feltstykket, Ragnar Lie, Ole Søren Sparsaas, Roland Larsen, Ole Petter Løite (for Felle IL) og Aage

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 4. november 2015

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 4. november 2015 Sammendrag Rogne idrettsarena er åpnet og flittig i bruk. Det mangler fortsatt lys, noe som etter planen skal komme på plass i løpet av kort tid. Styret har fastsatt leiepriser for Rogne Idrettsarena.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans Petter Gjertsås, Jonny Brissach, Reidar Rødli, Mads Håvard Fagerstrand,

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Bjarne,, Emilie og Birgit Fraværende: Eksterne: Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10 Utbygging av Dombås skiarena Status 13.12.10 Vår visjon Vi ønsker en regional satsing på et begrenset antall større anlegg med internasjonal kapasitet innenfor ulike disipliner Vi ønsker at Dombås skiarena

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 3. februar 2014. Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 3. februar 2014. Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 3. februar 2014 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Anne Grete Reitan Tron Vedul Tronstad Lise Larsen Torbjørn Nyborg Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Referat fra møte i Arbeidsutvalget HIL. Klubbhuset 07.05.15 kl. 19.30

Referat fra møte i Arbeidsutvalget HIL. Klubbhuset 07.05.15 kl. 19.30 Referat fra møte i Arbeidsutvalget HIL Klubbhuset 07.05.15 kl. 19.30 Tilstede: Svein Åge Nesbø, Rolf Einar Pedersen, Ronny Bjørken-Berge og Johansen Sak 1: Organisering av Arbeidsutvalget kasserer Vi har

Detaljer