ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget STYRETS SAMMENSETNING: Leder: Nestleder/sekretær: Kasserer: Styremedlem fotball: Styremedlem skøyter: Styremedlem ski: Styremedlem IPU: Styremedlemanlegg: Styremedlem: Styremedlem arrangement: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem trim/merke: Styremedlem IPU: Styremedlem idrettsskole: Styremedlem økonomi: Kari-Anne Tangen Marius Undlien Anne Sjøen Odd Erik Sannerud Tore Fløiten Leif Sæther Olav Hagen Petter Rudsbråten Jan Trygve Akre Kristin Bengtson Hagen Mona Bengtson Turid Haug Engebråten Lise Berg Olav Hagen Mona/Øyvind Rudshaug Ola Nygård MEDLEMMER: BETALENDE MEDLEMMER SAND IF 2009 Kvinner Menn Totalt År Sand IF AKTIVE MEDLEMMER I DE ULIKE UNDERGRUPPENE Fotball Skøyter Ski Tils. undergr I 2009 hadde Sand IF 606 betalende medlemmer. Av disse var 246 jenter/kvinner og 360 var gutter/menn. Sand IF har endel støttemedlemmer, utenom de aktive. Det er medlemmer som tidligere har vært aktive eller foreldre til tidlige aktive. Vi er svært glad for at mange fortsatt har hjerte for klubben og betaler medlemskontingent. Dette hjelper oss å holde liv i klubben. Mange av disse støttemedlemmene stiller også villig opp som hjelpemannskap på ulike arrangement og dugnader. En stor takk til alle dere. MØTER/TILSTELNINGER: Det er avholdet 4 styremøter fra nyåret 2009 fram til årsmøte På disse møtene var det det gamle styret som møtte. Erfaring viser at perioden fra nyttår til årsmøtet er en hektisk periode hvor mye skal på plass i idrettslaget. Dette året ble det spesielt mye jobbing i forkant av årsmøtet, da vi ferdigstilte organisasjonsplanen og lov for Sand IF Fra årsmøte 2009 til d.d (årsmøte 2010) har det vært avholdt 10 styremøter og 2 ekstraordinære styremøter.

2 Det var en tillitsvalgt-fest i november 2009 i regi av arrangementskomiteen. Dette var andre året vi fikk til dette og nå håper vi tradisjonen er satt. Takk til arrangementskomiteen for god innsats. Styret i Sand IF har vært representert i Nord-Odal idrettsråd ved Marius Undlien. Han har fungert både som nestleder og sekretær også der. Han har gjort en god jobb med å holde oss andre orientert om hva det jobbes med i idrettsrådet og fremme Sand IF sine synspunkter. Dette året har det ikke vært kretsting, da det bare er annenhvert år. Det har derimot vært ledermøte hvor vi dessverre var forhindret fra å møte. Styrets mål er å være representert på ulike arenaer og tilstelninger, både lokalt og på fylkesplan. Det er lærerikt og man har mulighet til å påvirke. Kari-Anne Tangen er Sand IF sin representant i det kommunale utvalget «samarbeidsutvalget for Prestberget». Sekretær og kommunens representant er Stig Aasheim. Ellers er de politisk valgte; Lise Berg, Gunnar Nygård og Unn Ragnhild Johnsrud. Fra idretten møter forøvrig Bjørn Håkenrud (IL Mogutten) og Egil Solberg (idrettsrådet). SAKER: Fra nyttår 2009 til årsmøte 2009 ble det behandlet 21 saker. Noen var oppe flere ganger. Av de viktigste sakene kan nevnes: Drift av idrettsanlegget på Prestberget/samarbeid med kommunen (en gjenganger) Åpning av ny hjemmeside. sandif.no Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene grasrotandelen Åpning av idrettshallen stand presentasjon Nord-Odal idrettslag sammenslåinger? Organsisajonsplan Lov for Sand IF/Vedtekter Medlemsregisteret/medlemskontingenter Årshjulet Idrettsregistreringen Kulturmidler Sponsoravtale med Odal Sparebank Gavemidler Odal Sparebank Sandsdagene Loppemarked Årsmøteforberedelser Fra årsmøte 2009 til d.d (årsmøte 2010) har det blitt behandlet 85 saker. Noen har vært oppe flere ganger og andre er faste saker som kommer igjen hvert år. De viktigste sakene vi har jobbet med har vært: Sandsdagene Sponsoravtaler Økonomistyring/regnskapsrutiner Kulturmidler Regnskap og ferdigstilling av forenklet nærmiljøanlegg ball-løkke Organisering av dugnader Morodalsfestivalen Allidrettsdag, med idrettsrådet som hovedarrangør på Prestberget Velkomsttavle på Prestberget Brakker til kontor, varmebu og garderober. Prestberget skileikanlegg - igangsetting av arbeid Avtale med IL Mogutten om overtagelse av hoppbakken og strømkasse Idrettsskolen Kompetanseheving, kursing ledere/trenere Lysanlegget på Prestberget og møtevirksomhet med kommunen. Overtagelse av de gamle lysmastene på Prestberget Felleslotteri

3 Brønnøysundregistrene LAM-midler Fordeling av penger utad til undergruppene, retningslinjer, frister, behov m.m Aktivitetsavgift Medlemskontingent Samarbeidsavtale mellom Sand IF og Bruvoll BK/Austvatn FK Julekalender Tillitsvalgt/»takk for innsatsen»-fest Opprettelse av ny prosjektgruppe for Prestberget idrettspark. Sand IF-nytt Regnskap/budsjett Revidering av årshjulet Loppemarked under Sandsdagene Revidering av vedtekter/lov for Sand IF Revidering av organisasjonsplanen for Sand IF Ledergodtgjøring Søknad om nærmiljøanlegg/ballbinge på Prestberget Daglig leder, muligheten for å lage ledergruppe eller ansette noen i en liten stilling Ansettelse av trener utenfra for A-laget SPORTSLIG AKTIVITET Sand IF har tre aktive undergrupper med fotball, skøyter og ski. Alle satser på bredde og idrettsskole. Vi vektlegger lek og moro blant de minste ungene, samtidig som vi prøver å ha fokus på den sportslige utviklingen ettersom ungene blir eldre. Vi deltar på fotballkamper i serien, cuper og turneringer i lokalmiljøet og også lenger unna for de eldre guttene. I sommer var det treningssamling. Vi har klart å bygge opp miljøet slik at vi har et A- lag i fotball som trener ivrig og satser langsiktig. Vi har ski- og skøyteløpere som begynner barmarks- og innetrening når høsten kommer. De reiser på samlinger rundt om i landet og deltar på kretsrenn/løp og større arrangement med deltagere fra hele Norge. Høsten 2009 hadde skøytegruppa en vellykket tur til Inzell. På nyåret var skigruppa på treningsleir på Nordseter. Vi har stor aktivitet på onsdagsløp på Prestberget og på skikarusell i lysløypa i Bruvoll. I forkant av disse to arrangementene arrangerer vi idrettsskole i samarbeid med Bruvoll BK. Sand IF har mange trenere, dommere og tillitsvalgte i sving. Mange foreldre og tidligere foreldre/aktive stiller som funksjonærer og hjelpere ved ulike arrangement og har noen tar kurs for å kunne utføre disse jobbene. Vi har også ei trim- og merkegruppe. De rydder og merker stier og setter opp postkasser med turbøker. De bistår også i samarbeidsprosjektet «Kjentmannsmerket». De arrangerer årlig en dag på høsten hvor alle er velkomne til å ta idrettsmerket på Prestberget. Gruppa for Idrett for psykisk utviklingshemmede har ligget i dvale noen år, og i år var det Morodalsfestivalen som opptok de involverte. Siden vi ikke har klart å få til noen sportslig aktivitet de siste årene, vil vi ta opp på årsmøtet å «legger ned» gruppa midlertidig. Takk til alle trenere, oppmenn, dommere, hjelpere, tillitsvalgte, banemannskap, styremedlemmer, komite- og utvalgsmedlemmer for innsatsen dere legger ned, slik at vi kan tilby idrettsaktiviteter til folk i Nord-Odal. MOTTATTE MIDLER: Sand IF har Odal Sparebank som sin hovedsponsor. Vi har en sponsoravtale som forhandles fram årlig. I 2009 var den på kr ,- Vi fikk også kr ,- i gavemidler fra Odal Sparebank dette året kr er merket henger

4 til snøscooter og 8000 kr til snøskyfler (skøyter) og 7000kr til fotballmål. Sand IF fikk tildelt kr ,- i kulturmidler fra Nord-Odal kommune. Det er idrettsrådet som kommer med forslag til fordeling av disse midlene på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av antall aktive medlemmer, dokumenterte utgifter til drift m.m 2009 var første året med penger fra grasrotandelen. 5% av innsatsen til de som tipper går til et godt formål (organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret). Ca. 100 personer har valgt å gi sin grasrotandel til oss. Dette ga kr i inntekt for Vi mottok kr ,- i LAM-midler (lokale aktivitetsmidler (overskudd fra norsk Tipping)). Disse blir også fordelt av idrettsrådet etter fastsatte kriterier og antall aktive medlemmer. ANDRE STØRRE INNTEKSKILDER Felleslotteri Sandsdagene Loppemarked Julekalender Jul i Nord-Odal Medlemskontingent Aktivitetsavgift BRUK AV MIDLER: Våre største utgiftsposter dette året har vært: Oppsetting av brakker Opparbeiding av skileikanlegg Drivstoff Vedlikehold av anlegg og maskiner Anskaffelser av mindre inventar og utstyr Anskaffelser av treningsutstyr Driftsutgifter anlegg Reise og oppholdskostnader Påmelding- og startkontingenter Avgifter/lisenser Treningssamlinger REGNSKAP/RESULTAT: Hovedlaget vedtok på årsmøtet i 2009 et budsjett med et overskudd på kr for Dette for å vise at vi er i stand til å være med å drifte et ev. framtidig Prestberget idrettspark med kunstis og kunstgress. Hovedlaget har gått overskudd med kr Utgiftene vi har hatt i forbindelse med oppføringen av brakkene, opparbeidelse av ball-løkke og skileikanlegg, skal føres som investeringer og avskrives over flere år. Tilførsel av midler (innestående bank) har i løpet av 2009 økt med kr ANLEGG: Sand IF eier Dalen idrettsanlegg, fotballøkke oppe på Prestberget, samt skileikanlegget nord for sentralidrettsanlegget. Vi benytter oss også av Prestberget sentralidrettsanlegg til mange av våre aktiviteter. Vi har fått anlagt en ball-løkke med grus i forlengelsen av parkeringsplassen oppe på Prestberget. Denne ferdigstilte vi i år med innkjøp av mål og et topplag med grus. Vi fikk utbetalt kr av Hedmark fylkeskommune (forenklet nærmiljøanlegg) etter søknad om tippemidler til idrettsanlegg. Dette anlegget har kostet oss noe mer enn kr og stipulerte kr i dugnadstimer, men vi ser at vi drar nytte av å kunne benytte oss av plassen til parkering ved større arrangement. Derfor bestemte styret å bruke noe egenkapital på å ferdigstille anlegget.

5 Vi fikk tilsagn om tippemidler på kr til nærmiljøanlegg for Prestberget skileikanlegg denne sommeren. Vi har fått gjort mye med skileikanlegget denne høsten. Her har mange bidratt og stått på. Området nord for hoppbakken er avskoget og planert, og lyskastere er satt opp. Hoppbakke med strømskap, er overdratt fra IL Mogutten. Det er ryddet og planert rundt bana oppe på Prestberget. Gjerdet er tatt ned. Her kan det bli skiløype om vinteren og sti/sykkelbane om sommeren. Området sør/øst for bana er planert og breiet ut. Veien ned til Dalen er også breiet ut (skøytetrasé). Takk til skigruppa for dugnadsarbeidet på skileikanlegget. Fotballgruppa har også bidratt med mye arbeid rundt bana oppe på Prestberget. Her har det blitt hogget og sådd i. Dette håper vi vil gjøre området mye mer lettstelt i ettertid. Samtidig har det blitt mer åpent og pent rundt idrettsplassen. Noe arbeid blir gjort ferdig til våren/sommeren Det vil bli gjort i stand til to bålplasser, gapahuk og permanente hopp og kuler i skileikanlegget. Fyllmasse får vi fra bygging av ny gymsal på Sand sentralskole. Det ble gjort en ekstrainnsats på dugnadsfronten høsten Kjelleren under kiosken er nesten ferdig klargjort, og tenkt som lager og oppbevaring av sittegressklipperen. Egen vei ned er opparbeidet. Den søndre garasjen skal isoleres (fotballgruppa) og utnyttes bedre med oppheng langs veggene. IL Mogutten skal disponere den andre garasjen fra sør, og de tar på seg å ha Kubotaen i «sin» garasje. Vi kan i løpet av sommeren 2010, da utstyret til IL Mogutten er plassert og montert i garasjen, benytte hele lokalet i garasjen under klubbhuset. Nord-Odal kommune har kostet utskifting av de gamle lysmastene oppe på Prestberget. Det har nå kommet nytt lys som fungerer bra og sikkert er mye rimeligere i drift. I den anledning ønsket fotballgruppa å overta de gamle lysmastene for å sette de opp igjen nede på gressbana. Flertallet i hovedstyret samt driftsetaten i kommunen var litt skeptiske til dette prosjektet. Fotballgruppa kom derimot opp med et økonomisk overslag og det ble satt en tidsfrist for når dette arbeidet skulle være i gang, slik at det ikke ble liggende og etterhvert ble et problem for nye tillitsvalgte i Sand IF. Dette forslaget ble vedtatt av hovedstyret under forutsetning av at mastene skulle lagres nede i Dalen og lampene skulle skrus av og lagres under kiosken. Dette arbeidet må sluttføres i sommer og mastene må flyttes ned i Dalen for lagring umiddelbart når snøen er borte. To av mastene ble skadet i frakten bort til nåværende lagringsplass. Klarer vi å frakte de fire andre skånsomt, vil det være tilstrekkelig med fire master nede på gressmatta. Arbeidet med å få opp mastene må være startet i løpet av Er ikke alle mastene oppe innen 2011 eller det er laget en god plan for nærmeste fremtid, har fotballgruppa tatt på seg å fjerne mastene og lampene for egen regning. Dette var viktig for kommunen, da firmaet som monterte nye master hadde i sitt anbud og fjerne de gamle. Skøytegruppa har fokusert på istandsetting og klargjøring av brakkene. Både de i tilknytning til speakerbua og de ved treningsrommet. Dette er dessverre ikke ferdig enda, men mye er gjort. Hovedlaget gleder seg veldig til å få kontorplass og få orden på alle papirer og oversikt over utstyret. Dette gjelder trolig flere av undergruppene også. Både ski og fotball får eget kontor i brakkene. Skøyter bruker rommet oppe i speakerbua som sitt kontor. I løpet av 2010 satser vi på å være ferdig med varmebu og garderober ved treningsrommet. Kontorene må være ferdig våren 2010, ved overgangen til nye styrer etter årsmøtet. Vi har hatt god hjelp av Morten Ringkilen og Arne Ruud hva gjelder strøm og monteringer av ulike elektroniske anlegg på Prestberget. Det er godt å ha folk med spesialkunnskap i egne rekker. Dette sparer oss for endel penger og gjør det mulig å få til prosjekter som hadde stoppet hvis vi måtte kjøpe alle tjenester til full pris. Dette gjelder også Kjetil Andreassen som har bidratt mye på entrepenørsida. Utvendig er to av veggene panelert, og vestveggen er beiset. Våren 2010 må vi få på panel på østveggen. Takk til Tom Einar Grinden for lån av stillas. Vi har fortsatt en stor utfordring med hva vi skal gjøre under brakkene. Det viser seg dessverre noe tungvint å ta tak på jobben under og utnyttelse av plassen der, da det ble gjort en enkel løsning da vi satte opp brakkene. Dette får man ofte igjen senere. Nå har det rast ut mye masse fra kanten som brakkene hviler på. Her må vi sikre med en støttemur, ev. mure opp ordentlig kjeller til oppbevaring av snøscooter. Skigruppa er i beit for større plass. Dette arbeidet bør startes i Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet rett før jul å bevilge kr til et forprosjekt angående Prestberget idrettspark. Det viser at det er politisk vilje til å gjøre noe med sentralidrettsanlegg på

6 Sand, selv om det ikke er mye penger i kommunekassa. I denne sammenheng blir det spesielt viktig at Sand IF klarer å finne personer som brenner for å få til dette prosjektet, har tid, kunnskap og muligheter til å være med i ei prosjektgruppe som driver dette prosjektet framover. Styret i Sand IF tror vi må være realistiske og være klar over at vi må stå for det største arbeidet, spesielt viktig blir det å være pådrivere og bindeledd mellom kommunen og ulike aktører. Samarbeidsutvalget for Prestberget har startet sitt arbeid og tatt tak i ulike vedlikeholdsbehov på nåværende anlegg. Dette har resultert i at det er lagt inn igjen noe vasking, samt midler til oppgradering/oppussing av garderober/dusjer i kommunebudsjettet for Det er også regnet på og gitt anbud på hva det vil koste å skifte alle låsene på Prestberget til systemlåser (ca. Kr ). Utvalget har tatt opp at P-plass og veier rundt på idrettsanlegget trenger oppgrusing og må brøytes bedre. Det er også bemerket at det trengs større søppeldunker (container). Dette er ting det ikke er bevilget penger til i 2010.Kommunen vil ta initiativ til å reforhandle samarbeidsavtalen for Prestberget sentralidrettsanlegg. Denne avtalen er mellom kommunen og brukerne (Sand IF og IL Mogutten). Fram til en ny foreligger, gjelder den gamle. Vi må være flinke til å bruke den for alt den er verdt. Her er det faktisk noen penger å hente for jobben vi gjør. Sand IF har også opparbeidet et stort løypenett i nærmiljøet rundt Sand. Vi tar ansvar for å merke opp stier og løyper både til sommer- og vinterbruk. Dette ordnes for det meste av trim- og merkegruppa og snøscooterkomiteen/skigruppa. Skiløypene i området rundt Svarttjennet er på ca km og både merkes og ryddes av oss hvert år. Det kjøres også løyper på Steinsjordet, med forbindelse Råsen-Verket-Golfmyra. Skiløypene blir kjørt opp ved hvert snøfall. I 2010 vil scooterkomiteen også kjøre opp skileikanlegget og runden rundt Prestberget. Takk til banekomiteen som har gjort en kjempeinnsats med fotballbanene, banemannskapet til skøytegruppa for islegging og brøyting, samt scootergruppa for løypekjøring. Her legges det ned utrolig mange timer for at vi i det hele tatt skal kunne drive med sportsaktivitetene våre. HVA VI HAR LYKKES MED I ÅRET SOM HAR GÅTT: Sand IF har lange tradisjoner med å få fram gode utøvere gjennom å satse på bredde og idrettsglede. Gode idrettsmiljøer har alt å si for om vi klarer å holde på utøverne våre. Vi må ha det moro sammen, samtidig som vi kan tilby gode trener og høy kvalitet på det sportslige. Dette jobber vi kontinuerlig med. Her vil det alltid være forbedringspotensiale. Vi har tatt konsekvensene av den vanskelige trenersituasjonen og gått til det skrittet og hente inn kompetanse utenfra. Dette gjelder A-laget og de eldste guttespillerne. De eldste skøyteløperne trenes også av noen utenfra. Dette vil nødvendigvis koste endel i Sand IF er en synlig aktør i nærmiljøet. Vi har ulike sportslige arrangement og innbyggerne i Nord- Odal drar nytte av f.eks skiløyper, skøyteis til skoleungene, åpen fotballbane, turstier med postkasser, Sandsdagene (hvor idrettslaget er arrangør) mm. Vi håper nord-odølingene setter pris på alt arbeidet idrettslaget gjør til beste for innbyggernes helse og trivsel. Sand IF opptrer mer og mer som ett lag. Vi har bestemt at det bare skal stå Sand IF bak på ryggen på overtrekk og jakker og vi jobber for å få til fellesarrangement osv. Vi har et godt klima i hovedstyret og prater åpent om utfordringer og drift. Vi er i en prosess for å få oversikt over sponsoravtaler som gjelder for de ulike undergruppene. Disse må vi samle i en perm og ha oversikt over. Vi må ta godt vare på våre samarbeidspartnere og ikke havner opp i uheldige situasjoner med konkurrerende firmaer som sponsorer. For å sikre dette skal alle sponsoravtaler godkjennes av hovedlaget. Dette første året med organisasjonsplanen og nytt organisasjonskart har gått greit. Vi har klart å bruke den som et verktøy til tider, men har mye å gå på her. Det går mer og mer opp for oss at vi er en stor bedrift med utrolig mange oppgaver og aktører. Det kreves mye tid og krefter for å samkjøre og drifte dette arbeidet. Vi har brukt årshjulet, men har ikke klart å følge det opp. Vi får ta dette første året som et prøveår. Vi har erfart at det må følges opp enda tettere, og vi har sett at vi må gjøre noen grep angående hovedstyret. I praksis har bare halve styret møtt fast på møter, og vi ser at dette er mer realistisk. Fra 2010 vil vi prøve med et arbeidsstyre på seks personer fra

7 hovedstyret som møter jevnlig. De andre møter etter innkalling på aktuelle saker. Vi har fått til en fin start med økonomikomiteen. De har styrt felleslotteriet og julekalenderen og fått disse to inntektsbringende tiltakene til å bli felles for hele Sand IF. Det har vært positivt. Det er områder vi ønsker å bygge videre på. Med enda tettere oppfølging, er det potensiale for enda større inntjening på disse to salgsproduktene. Overskuddet ønsker vi å tilbakeføre til undergruppene etter en innsatsnøkkel. Sandsdagene 2009 ble det beste arrangementet på mange år. Vi fikk mye skryt og positive tilbakemeldinger på fornyelse og velorganisert arrangement. Dette skyldes i stor grad den store innsatsen arrangementskomiteen la ned. De fem damene med Kristin Bengtson Hagen i spissen, la ned utrolig mange timer. Vi har spurt oss selv om alle disse timene er verdt det vi tjener på disse dagen. Etter en gjennomgang av regnskapet, ser vi at det gir penger i kassa. Vi prøver litt til, men det er et tungt arbeid. Handelstanden på Sand blir mindre for hvert år, og vi er snart i grenseland på hva vi kan klare av dugnadsarbeid. Dette blir viktige momenter å ta med seg for nye styrer, både i hovedlag og undergrupper. Vi må legge inn støtet og kreftene på de arrangementene som gir mest tilbake, både sportslig og økonomisk. Loppemarkedet som ble arrangert for første gang på Prestberget i 2009, var positivt. Vi erfarte at det ble for hektisk å ha det samme helg som Sandsdagene, så dette gjøres om for senere år. Et loppemarked tar mye tid og krever mange folk. På Sandsdagene er mange opptatt med andre oppgaver. Inntektene var ikke så store i år at det var verdt jobben, men et slikt arrangement må gis litt tid for å bli innarbeidet. Det må markedsføres bedre, og flere må hjelpe til. Loppekomiteen er innstilt på å prøve noen år til (ikke i 2010) for å se om et slikt arrangement har livets rett og arbeidstimene kan forsvares økonomisk (potensiale kr ). HVA KAN VI BLI BEDRE PÅ/OPPGAVER Å JOBBE VIDERE MED: Det er alltid rom for forbedringer i enhver organisasjon, så også i Sand IF. Områder vi ikke har kommet i mål med og/eller vi ser det er viktig å ta tak i videre, er: Skaffe flere inntektskilder (N-O i bilder, flere hovedsponsorer, stadionreklame, velkomsttavle osv) Samarbeide bedre undergruppene imellom, slik at ikke arrangement, treninger mm vanskeliggjør for fellesprosjekter og andre grupper innad i Sand IF. Vi må ikke konkurrere oss imellom. Følge opp vedtak vi har fattet. Være lojale. Være tydelig på kjøreregler, rutiner, forventninger o.l. fra hovedlaget og ut til undergrupper, komiteer, trenere, foreldre og vice versa. Få oversikt over sponsoravtaler og forpliktelser knyttet opp mot disse, samt utarbeide felles mal som utgangspunkt for slike kontrakter. Oppfølging/kursing/oppmerksomhet til tillitsvalgte og støttespillere Felles sosiale arrangement (familiedager, turer, foredrag osv) Sette ned utvalg og komiteer der vi ser det trengs for å løse konkrete arbeidsoppgaver. Bruke organisasjonsplanen med innarbeidet årshjul. Lage gode handlingsplaner for undergrupper/komiteer. Disse skal være styringsverktøyer og gjøre overgangen lettere for nye styremedlemmer. Disse bør vi ta opp til gjennomgang midtveis i året. Levere bilag til kassere/regnskapsfører hovedlaget annenhver måned ferdig kontert. Tertialvis gjennomgang av regnskapstall som et virkemiddel for bedre økonomistyring. Kommunikasjon. Vi må være tydelige og få ut informasjon i god tid før arrangement og aktiviteter. Støtte undergruppa idrettsskole og anleggskomiteen slik at de kommer i gang og kan jobbe selvstendig og i dialog med hovedlaget Tydelige lister og ansvarsområder for dugnadsarbeidet. Avgrensede oppgaver kan deles ut til undergrupper/lag med en leder/ansvarlig for hver gruppe. Dato for når arbeidet skal være sluttført bør settes. Kari-Anne Tangen, leder vedtatt på styremøte

8 Vedlegg til årsmelding Sand IF hovedlaget 2009 EIENDELSLISTE SAND IF 2009 Dalen idrettsanlegg (fotballbane gress og grus) Fotballøkke (grus) Skileikanlegg m/hoppbakke Kiosk Speakerbu med 4 brakker (kontorer og varmebu) To brakker/garderobe i tilknytning til treningsrom Inventar på treningsrom (spinningsykler, vekter m.m) 3 snøscootere 2 hengere 3 sporsettere Startnummersett for unger (Telenorkarusellen) 2 stk ryddesager Ismaskin Vanningsbil Snøkanon Traktor Sittegressklipper Vanningsutstyr Gjødselspreder Valse Plenlufter 5-10 partytelt Fryseboks Snøskyfler til skøytebana Div. fotball- og skøyteutstyr (skøyter, slipeutstyr, fotballer, mål, kjegler, båre m.m) starterutstyr Tidtakerutstyr (stoppeklokker) 2 stk pc som hovedlaget disponerer 2 stk skriver som hovedlaget disponerer 2 stk kopimaskin 2 stk pc som skøytegruppa disponerer 1 stk skriver som skøytegruppa disponerer 1 stk datamaskin som skigruppa disponerer 1 stk datamaskin som fotballgruppa disponerer høyttaler- og musikkanlegg (plassert i speakerbua) dokumentskap/verdiskap (plassert i kiosken) lamineringsmaskin vaffeljern og kaffetrakter premiesamling (annen etasje klubbhuset) 1 stk digital ramme (annen etasje klubbhuset)

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL-

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Organisering og drift Revidert pr mars 2015 Organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL. Dette dokumentet er ment som en veiledning

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag 5.mai 2015, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4 Årsmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014 http://www.stokkeil.no OCPROPERTY HDCGRADH \* MERGEFORMAT INFO TIL ENTREPRENØRER, VER 1.00 Lokasjon: \ SIDE 1 AV 33 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING...

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer