Kombinasjonen stålog komposittmaster

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kombinasjonen stålog komposittmaster"

Transkript

1 September 2013 nr årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kombinasjonen stålog komposittmaster Les også: Langsiktig rammeavtale til Otera Kan forsinke planlagte milliardinvesteringer i kraftnettet Ombygging av Giskemo transformator stasjon Skal hindre kollisjoner med de store fuglene Største kontrakten på en regionalnettslinje Skal styrke kraftforsyningen i Sør-Norge Nettkonferansen Bygger vannkraftverk i Albania Bygger verdens største hurtigladernett i Nederland Gjenbruk av eksisterende master Leverer fremdriftssystem og kraftforsyning til LNGfartøyer Gratulerer Norge På vei mot en gigawatt Spår kraftig vekst av styrings systemer

2 Stål kompositt Kombinasjonen stål- og komposittmaster på regionalnettet ble løsningen da Hafslund Nett AS skulle bygge ny 52 kv kraftlinje mellom Åsgård og Ørje i Østfold. 20 Volt

3 Traséen ligger naturskjønt til når du kjører de siste 4 kilometerne av E-18 på vei til Ørje i Marker kommune. Mastene består av en kombinasjon av stål- og komposittmaster som Hafslund Nett AS holder på å bygge i disse dager. Linjen skal stå ferdig innen 1. februar 2014, sier Svenn-Ole Knold, byggeleder på prosjektet Åsgård-Ørje i Hafslund Nett AS til Volt. Linja er 1,8 mil lang og strekker seg fra Åsgård i Eidsberg kommune til Ørje i Marker kommune. Det er totalt 113 master i kombinasjon av kompositt på rettlinje og stål i vinkler og avspenninger. Linjen utgjør hovedforsyningen av strøm til Ørje sentrum og Marker kommune. For å minimalisere vedlikeholds- og driftsutgiftene ønsket vi en linje med færrest mulig komponenter. Vi ønsket blant annet ikke å bruke barduner som krever ekstra ettersyn og kan utgjøre en typisk feilkilde. Vi benytter derfor stålrørsmaster i vinkler og avspenninger hvor belastningen er større, mens vi bruker komposittmaster på rettlinje. Dette er i tråd med krav i konsesjonen fra NVE som også påla å benytte brun farge på mastene, slik at disse passer naturlig inn i miljøet. Valget falt til slutt på på mangekantede stålmaster fra Valmont og komposittmaster fra RS Technologies. Ved å kombinere master i kompositt og stål fikk vi en optimal teknisk-økonomisk løsning, sier Knold. Erstatter en tidligere linje Spenningsnivået er 47kV og den nye dobbeltkurslinjen med linetype Leg.Al 280 skal erstatte dagens enkeltkurslinje fra 1969 med linetype FeAl nr. 50 på spede trestolper. Det var på tide å erstatte linja. Den har både bruddskader og hakkespettskader pluss at det har vært noe fasebrudd og litt annet småtteri. Så nå får vi en mye sikrere strømtilførsel til Ørje. Prosjektet startet i oktober i fjor med rydding av trase og fundamenteringen startet i april. Vi er i rute og det er tre fundamenter igjen på strekningen fra mast 68 til mast 113. Den nye linja skal etter planen spenningsettes innen 1. februar Den gamle linja skal være revet innen påske. Vi har økt trasébredden til totalt 40 m for å sikre mot skade og strømbrudd fra trefall og de tøffere klimatiske forholdene vi har hatt de siste årene. Dette er nær en dobling av trasébredden i forhold til dagens linje. Til sammen har det blitt avvirket nesten m3 skog inkludert sikringshogst. Linjen er en radial og ved utfall har ikke distribusjonsnettet tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde full forsyning til Ørje. Den nye linjen bygges parallelt med den gamle på ca 3/4 av strekningen. For å utnytte eksisterende trasé som del av den nye traséen er mastene plassert slik at avstanden mellom nye og gamle faser ligger på mellom 8-10 meter. Dette krever ekstra høyt fokus på sikkerhet under montasjen. Prosjektet har så langt gått etter planen uten nevneverdige forsinkelser eller uhell. Fokus på HMS er høyt og det er selvfølgelig 0-visjon om skader og ulykker. Anskaffelser Prosjektet gjennomføres ved at Hafslund Nett selv anskaffer master, liner, isolatorer og armatur. Prosjektering, skogrydding og montasje likeså. Ved å styre prosjektet selv har vi større kontroll på kvalitet og kostnader, sier byggeleder på prosjektet, Svenn-Ole Knold. Dette er nytt i forhold til tidligere praksis hvor vi kun kjøpte prosjektering for så å forespørre på resterende leveranse som en felles entreprise. Å gjennomføre prosjekter på denne måten krever derimot både rett kompetanse og intern kapasitet, noe vi mener å besitte. Montasje Infratek AS er hovedentreprenør for montasjen, med Hallingmast AS som underleverandør. Jøsok Prosjekt AS har utført prosjekteringen. Det benyttes kompositt isolatorer. For bæremastene er det hovedsakelig benyttet et såkalt «Braced post» lineoppheng, det vil si at opphenget består av trykk-strekk isolatorer i stedet for travers med pendlende hengekjede. Dette medfører at faseavstanden mellom linekursene kan reduseres, noe som er gunstig i dette tilfellet med tanke på avstanden mot eksisterende 52 kv ledning i montasjeperioden og for å øke avstanden til skogen som utgjør over 90% av total trasélengde. En liten ulempe er at spennlengdene reduseres til maksimalt m på grunn av faren for sammenslag mellom linekursene. Dette er uansett greie spennlengder for regionalnettledninger så det har ikke hatt noen betydning for dette prosjektet. Helikopter Noen partier i traséen består av myrlendt og til dels kupert terreng. For å lette transporten av utstyr og materiell inn til mastepunktene og samtidig ikke påføre terrenget store kjøreskader, tok entreprenøren i bruk mer helikopter en det som i utgangspunktet var tenkt. Helikopter benyttes til både støping av fundamenter og montasje av mastene, Bare i dag støper vi fem fundamenter på en dag. På fjellpunkt støpes først en såle for å rette av. Når denne er tørr bores hull for innstøping av fundamentboltene og så støpes selve søylen. Det benyttes egen mal for at boltene skal bli presise. Her er det veldig viktig med god nøyaktighet slik at alle boltene passer i hullkransen på mastens bunndel når den skal plasseres på fundamentet og festes med muttere, sier Knold. Når helikopteret kommer med masten er «point of no return». Kone stålrørmaster Vi fikk forespørsel fra Hafslund Nett AS om stålmaster til dette prosjektet, sier daglig leder Einar Karlsen i amo kraftkabel AS. Stålmastene får vi Strekking av line ved mast nr 68 måtte foregå i vinkel og med blokk ettersom det ikke var mulig å komme nærmere masten med vinsjen, sier Arne T. Arnesen i Infratek. 21

4 fra Valmont som blir produsert i Polen. I konsesjonen skal mastene passe inn i miljøet og etter galvanisering av mastene ble de pulverlakkert i brunt for å gli inn i miljøet. Miljøhensyn har hele tiden blitt mer og mer aktuelt og myndighetene setter nå krav i konsesjonen for prosjekter som dette. Og vi kan levere det som skal til for at også miljøet blir varetatt på beste måte, sier Karlsen. Stålmastene ble levert i tre ulike leveranser på trailere til anleggsplassen direkte fra Polen. Og så startet reisingen av mastene. Den ene masten ble reist med mobilkran, mens de andre mastene ble reist med helikopter. De ulike seksjonene veier et sted mellom 700 til kg så et helikopter kan lett ta disse løftene. Bunnseksjonen blir først flyet ut og plassert over fundamentet. Boltene blir montert etter en mal, laget for hver mast som ble brukt ved støpingen av fundamentet. Stålmastene har ulikt antall med fotbolter. Hvor de kraftigste mastene har hele 32 bolter. Så blir de andre seksjonene flyet ut og montert. Vi monterte tre master på to timer, sier Karlsen. Nøyaktig støpte fundamenter er viktige ved montering og Valmont har her gjort løsninger for å tilpasse norske krav hvor Pretec AS i Sarpsborg har produsert alt av kromatiserte fundamentbolter for mastene. Dette gir synergieffekter hvor Valmont benytter seg av fundamentbolter fra en norsk produsent. Ved neste leveranse til det norske markedet vil vi gå inn for å systempakke, sier Karlsen. Med systempakke mener vi at alt som skal monteres f. eks på en mast skal være pakket i samme container, slik at alt som skal monteres på masten ligger i samme pakke. Alt innhold i følge tegningen som er designet inn og skal til masten kommer i samme bolken. Første prosjekt i Norge Dette er vårt første prosjekt i Norge sier, Tadeusz Turzanski, BU Manager Telecom & Tramway i Valmont Structures. Turzanski er innom anleggsplassen for å sikre seg at leveransen har gått riktig for seg. Vi har levert 18 stålmaster til Hafslund Nett AS etter spesifikasjoner fra Jøsok og byggeleder Dette er vårt første prosjekt i Norge sier, Tadeusz Turzanski, BU Manager Telecom & Tramway i Valmont Structures og daglig leder Einar Karlsen i amo kraftkabel AS. 22 Volt

5 SAT (mottakskontroll) og SHA/HMS-kontroller utføres av egne ansatte, sier Svenn-Ole Knold i Hafslund Nett AS. Dette er så langt det andre prosjektet Melbye leverer komposittmaster til Hafslund, sier salgssjef Morten Bakken i Melbye. i prosjektet. Ved å benytte stålmaster til vinkel- og avspenninger får du et pent design uten altfor mange barduner. Stålmastene er levert med ferdige stiger for inspeksjon og evnt vedlikehold. Det ligger et beregningsprogram i bakgrunnen her som Valmont har utviklet. Ved hjelp av innputt fra Jøsok blir beregning gjort med tanke på styrke og krav til mastene. Valmont er et Amerikansk selskap med hovedkontor i Nebraska. Selskap ble startet i 1946 hvor oppstarten bestod i å produsere vanningsanlegg for jordbruk. Selv den dag i dag består vanningsanlegg for 46 prosent av produksjonen. Valmont Polska Sp ble etablert i juli 1994 som et joint venture av VALMONT Industries Inc. USA og MOSTOSTAL Siedlce For å minimalisere vedlikeholds- og driftsutgiftene ønsket vi en linje med færrest mulig komponenter, sier Svenn-Ole Knold, byggeleder på prosjektet Åsgård-Ørje i Hafslund Nett AS. 23

6 SA. I samarbeid med delingen av VALMONT Frankrike og MOSTOSTAL Siedlce, organisert Valmont Polska salg av stål lysstolper til det polske markedet. I 1996 besluttet aksjonærene å utvide selskapet og bygge et produksjonsanlegg i Siedlce. I 1997 startet produksjon av komplette galvaniserte lysstolper for det europeiske marked. Produksjonslokalene i Polen produserer master for Europa, mens Valmont har ulike produksjonslokaler i hele verden, sier Turzanski. Kompositt Salgssjef Morten Bakken i Melbye kan fortelle at det er levert totalt 98 komposittmaster til dette prosjektet. Mastene leveres i 40 fots containere som raskt og enkelt losses på anleggsstedet. Mastene blir deretter sammenføyd og påmontert isolatorer, oppheng, trinsehjul og klatretrinn og flydd ut i hele lengder. Total mastelengde fra 20-25m, vekt kg. Meget effektiv utflygning, det ble flydd ut og montert 21 master på 5 timer. Da var fundamenter i form av betongkummer gjort klar på forhånd. Dette er så langt det andre prosjektet Melbye leverer komposittmaster til Hafslund, sier Bakken. Føringer i konsesjonsvedtaket Mastetype: Hafslund Nett søkte om å benytte konet rørmast i stål eller kompositt. NVE s vedtak: Kraftledningen skal bygges med bæremaster som konet rørmast i brun kompositt og vinkelmaster i stål. Stålmastene skal også produseres i brun farge på angitte strekninger hvor de er synlige for folk. Kommentar: NVE ga muligheten for gjennomgående bruk av stål hvis det kunne dokumenteres en økonomisk og teknisk gevinst ved dette. Lineoppheng: Hafslund Nett søkte om å benytte isolatorer i både glass- og kompositt. NVE s vedtak: Kompositt Trase skogrydding: Hafslund Nett søkte om ryddebelte på 40 m og byggeforbudsbelte på 22 m NVE s vedtak: Ryddebelte på 40 m og byggeforbudsbelte på 22 m. Størst mulig grad å unngå totalrydding av skog i traseen. (U-profil) Krav om MTA-plan (miljø, transport, anlegg) for prosjektet. Ivareta miljøet i forbindelse med transport- og anleggsaktiviteten som kreves for å bygge den nye ledningen og rive den gamle. Gjennomføring: Anskaffelser, lov om offentlige anskaffelser, virksomheter innen forsyningssektorene Delte entrepriser Prosjektledelse: Hafslund Nett utfører iht. egen prosjektmodell - kompetanse i eget hus Byggeledelse og SHA: Utføres av egne ansatte og SHA iht. Byggherreforskriften Kvalitet: Prekvalifisering, FAT (Fabrikk-kontroll), SAT (mottakskontroll) og SHA/HMS-kontroller utføres av egne ansatte Leverandører: Rådgivningstjenester: Skogtaksering: Mjøsen Skog BA Prosjektering av kraftledning: Jøsok Prosjekt AS Utstyr og materiell: Line: Horten Aluminium Conductors AS OPGW m/armatur: Malthe Winje Power AS, RiSenSun, Arruti Isolatorer / armatur: EB Elektro AS, TCI, Anhui Terui Power Material, Gorny Konet stålmaster: amo kraftkabel AS, Valmont Kompositt master: Melbye Skandinavia AS, RS Technologies Utførende entreprenører: Skogavvirkning: Holth Skogsdrift AS Hoved entreprenør bygging: Infratek Norge AS Underentreprenør: Hallingmast AS SKANDINAVIAS STØRSTE PRODUSENT AV FORDELINGSTRANSFORMATORER. VI PRODUSERER TRANSFORMATORER FRA 10 kva TIL 4000 kva MER AV DET SOM TELLER MØRE TRAFO AS N-6230 SYKKYLVEN TEL Volt

Fjordspenn en norsk spesialitet

Fjordspenn en norsk spesialitet www.voltmag.no Februar 2014 nr. 1 11 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Fjordspenn en norsk spesialitet Les også: Fleksibel og rask installasjon på

Detaljer

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland I denne brosjyren vil vi fortelle deg om arbeidet vi skal utføre i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord,

Detaljer

Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner

Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner www.voltmag.no Juli nr. 4 11 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner Les også: Flommen fører til utfordringer

Detaljer

Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger

Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Spesifikasjon Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Utarbeidet av: Siste versjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Håvard Bårli/ Håvard Bårli Even Ungersness Plan Åpen 2006-04-27

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD nu, "II" O o" 132 kv LEIROSEN - MEISFJORD Søknad om endring av anleggskonsesjon for kraftforsyningslinje og transformatorstasjon MEISFJORD i Leirfjord - LEIROSEN kommune 2014 E*!**..L P"* * WL-J»-mmwmmamnw

Detaljer

Haugshornet vindkraftverk Søknad

Haugshornet vindkraftverk Søknad 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 1 Olje & Energi Haugshornet vindkraftverk Søknad Partner 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 2 Haugshornet Vindkraftverk 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 6 1.1 FORMÅL OG INNHOLD

Detaljer

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsssøknad og tilleggsutredning 300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Namsos Roan Januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 OPPBYGNING AV DOKUMENTET... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø

N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø Kundemagasin fra istad Driv! L Ø N N S O M L O K A L D R I V K R A F T 90 år1918-2008 N r. 2 / 2 0 0 8 Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø Hva driver Istad med? Mange forbinder Istad

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Forsanvatn kraftverk

Forsanvatn kraftverk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Byggingen av Forsanvatn kraftverk godt i gang Forsanvatn kraftverk skal stå ferdig våren 2013 med

Detaljer

Oppgradering av eldre Francis-aggregater

Oppgradering av eldre Francis-aggregater www.voltmag.no Mars 2006 nr.1 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Oppgradering av eldre Francis-aggregater Les også: Lillehammer kan bli kraftsentrum, Grønne sertifikater

Detaljer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets

Detaljer

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6. Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 1-2011 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen

Detaljer

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 2-2015 ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE 2 Kommentar Struktur og

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer