Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014"

Transkript

1 Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Innsamling av data for årene Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat

2 1. Informasjon om rapportering 1.1 Innledning Høsten 2006 rapporterte alle nettselskaper sine anlegg gjennom TEK Anleggene skulle reflektere selskapenes regnskapsmessige status pr , og ble benyttet i DEA-modellene ved beregningen av inntektsrammen for Anleggsinformasjonen har deretter blitt oppdatert årlig, pr NVE har i Rapport 5/2014 foreslått endringer i vektsystemet for regional- og sentralnett som legger grunnlaget for oppgavene i kostnadsnormmodellen. Endringene innebærer flere egenskaper på eksisterende anleggstyper og introduksjon av nye anleggstyper. Dette medfører at alle selskaper må rapportere sine anlegg i henhold til de nye inndelingene. Fordi NVE benytter en DEA-analyse hvor fronten bestemmes over et 5-års gjennomsnitt, må anleggene rapporteres for årene Nytt vektsystem er oppsummert i tabell 1 og 2. For en detaljert beskrivelse av vektsystemet vises det til NVE 5/2014 og regneark på følgende sti: Kraftmarked Økonomisk regulering av nettselskap Økonomisk og teknisk rapportering Rapportering av tekniske anlegg for 2014 Luftlinje Jordkabel Sjøkabel Merkespenning Merkespenning Merkespenning Tverrsnitt Tverrsnitt Tverrsnitt Mastetype System System Enkel /dobbeltlinje Type Type Simplex/duplex Beliggenhet Reservefase Toppline Direktejording Merkede luftfartshinder Tabell 1. Nytt vektsystem for luftlinjer, jordkabler og sjøkabler Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 2

3 Stasjonsvariabel Tillegg dersom antall transformatorstasjoner >20 Stasjonskomponent Transformator Avgang Kompenseringsanlegg Merkespenning Merkespenning Merkespenning Type Antall Enkel / dobbel transformatorer Ytelse (MVA) samleskinne Ytelse (MVAr) Antall avganger Type Ampere (spoler) Merkespenning Stasjonstype (spoler) Beliggenhet Tabell 2. Nytt vektsystem for stasjon og tilhørende anlegg 1.2 Opplysninger som skal gis Luftlinjer, jordkabler og sjøkabler skal kun rapporteres for regional- og/eller sentralnettet. Stasjoner, transformatorer, linje/kabel/trafo avganger, kompenseringsanlegg og spoler skal rapporteres for regional- og/eller sentralnettet. I distribusjonsnettet skal anlegg som grenser mot overliggende nett også rapporteres. Koblingsstasjoner i distribusjonsnettet skal ikke registreres. Egenskapene til anleggene må registreres i henhold til gyldige verdier angitt av NVE. De gyldige verdiene følger inndelingene i vektsystemet og finnes på følgende sti: Kraftmarked Økonomisk regulering av nettselskap Økonomisk og teknisk rapportering Rapportering av tekniske anlegg for 2014 Det er kun anlegg som er i drift (i spenning) som skal rapporteres i TEK. Lager og beredskapsutstyr kal ikke rapporteres. Unntak er sjøkabler som er lagt ned med reservefase Anleggene skal rapporteres for årene Tilbakemeldingsskjema (Excel skjema) Tilbakemeldingsskjemaet består av et Excel regneark som inneholder de eksisterende anlegg for slik disse er registrert i TEK. Filen har faner for henholdsvis luftlinjer, jordkabler, sjøkabler, stasjoner, transformatorer, avganger, kompenseringsanlegg og spoler. Anleggene pr er satt lik pr Dersom selskapet har satt i drift nye anlegg eller har sanert anlegg løpet av 2014, må selskapet legge til/slette disse oppføringene. Selskapet må bruke kommentarfeltet for å angi at anlegget er nytt eller sanert. Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 3

4 2 Data som skal rapporteres 2.1 Luftlinjer Linjestrekningen registreres med følgende: Fra Til Trasé km Mastetype Tverrsnitt System AntLiner Toppline Topplinekm Direktejord Luftlinjen registreres under virksomhetsområdet hvor den er kostnadsført (regional/sentral) Navn for hvor strekningen går fra Navn for hvor strekningen går til Antall km trasé av linjetypen Idriftsettelsesår for linjetypen, eventuelt året for vesentlig rehabilitering i prosent oppgis i prosent oppgis Merkespenningen skal oppgis, annen driftsspenning oppgis under «Kommentar». «Tre» og «Stål» er gyldige alternativer. Dersom betongmast, registreres denne som «Stål» med merknad «Betong» i kommentarfeltet. Ved komposittmast registreres denne som «Tre» med merknad «Kompositt» i kommentarfeltet. Tverrsnitt må registreres i henhold til gyldige valg. Ved annet tverrsnitt oppgis nærmeste tverrsnitt blant de gyldige valgene og faktisk tverrsnitt oppgis under feltet «Kommentar» Simplex eller duplex Enkel er en trasélengde med én tre-fase kurs. Dobbel er en trasélengde med to tre-fase kurser Se for øvrig avsnitt for ytterligere informasjon om rapportering av dobbeltlinjer. Settes lik SANN dersom strekning er utstyrt med toppline (jordline) Angir lengde toppline i km på strekningen (Lik Trase km ved gjennomgående jording) Settes lik SANN dersom luftnettet er direktejordet For merkede luftspenn skal følgende egenskaper registreres: LufthinderId LengeHinder Belysning AntallHinder ID fra NRL Total lengde i km for gjeldende hinder. SANN dersom hinderet er belyst Antall markerte hinder på strekningen Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 4

5 Alle merkede luftspenn skal være registrert i NRL (Nasjonalt register over luftfartshindre), et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart. Registeret forvaltes av Statens kartverk: (http://www.statkart.no/kart/nasjonalt-register-over-luftfartshindre/) Rapportering av dobbeltlinjer Enkelte selskap har dobbeltlinjer hvor de to linjene begge er i regional-/sentralnettet, men har ulikt spenningsnivå og/eller tverrsnitt. I slike tilfeller skal selskapet rapportere spenning og/eller tverrsnitt på dobbeltlinjen lik linjen med den høyeste merkespenningen eller tverrsnitt. Selskapet skal benytte kommentarfeltet til å angi merkespenningen og/eller tverrsnittet til den andre linjen. Enkelte selskap har dobbeltlinjer hvor den ene linjen er i regional-/sentralnettet, mens den andre er i distribusjonsnettet. I slike tilfeller skal selskapet rapportere linjen som en enkeltlinje med merkespenning og tverrsnitt lik linjen som er i regional-/sentralnettet. Selskapet skal benytte kommentarfeltet til å angi at linjen er en dobbeltlinje hvor den andre linjen er i distribusjonsnettet, samt oppgi merkespenning og tverrsnitt på denne linjen Spesielle momenter ved registrering av luftlinjer for I det nye vektsystemet er følgende tverrsnitt gyldige: Eksisterende oppføringer med tverrsnitt 16, har blitt endret til 25, tverrsnitt 185 er endret til 150. Selskapene må korrigere dersom de mener linjen skal registreres med annet tverrsnitt enn NVE har foreslått. Toppline og direktejording er nye egenskaper. Alle registreringer står med verdien USANN. Selskapene må endre registreringen til SANN dersom linjen har toppline/er direktejordet. og driftsandel Antall km trasé for luftlinjer, jordkabler og sjøkabler skal justeres for eier- og/eller driftsandel. For enkelte selskap kan det være problematisk å skille på kostnadsdeling for eierforhold og drifts- og vedlikehold for den enkelte anleggskomponent, både mellom ulike eiere og mellom nettnivå. Selskapet kjenner minst følgende to forhold: Andelen for hvor mye selskapet eier av den enkelte komponent eller hele anlegget (f.eks. linjen/kabelen eller stasjonen). Andelen for hvor mye selskapet kostnadsfører av drifts- og vedlikeholdskostnadene for den enkelte komponent eller hele anlegget (f.eks. linjen/kabelen eller stasjonen). Eksempel: Et selskap eier km luftlinje og har 50 % av drifts- og vedlikeholdskostnadene for de 10 km av luftlinjen. Antall km trasé for luftlinjen som skal rapporteres blir da: Trase Km % 50% Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 5

6 For selskaper som har justert traselengder for eier- og driftsandeler må registrere disse på nytt med faktisk traselengde og korrekte eier- og driftsandeler. 2.2 Jordkabler Kabelstrekningen registreres med følgende: Fra Til Trasé km Tverrsnitt System Type Jordkabelen registreres under virksomhetsområdet hvor den er kostnadsført (regional/sentral) Navn for hvor strekningen går fra. Navn for hvor strekningen går til. Antall km trasé av kabeltypen Idriftsettelsesår for linjetypen, eventuelt året for vesentlig rehabilitering i prosent oppgis i prosent oppgis Merkespenningen skal oppgis, annen driftsspenning oppgis under «Kommentar» Tverrsnitt må registreres i henhold til gyldige valg. Ved annet tverrsnitt oppgis nærmeste tverrsnitt blant de gyldige valgene og faktisk tverrsnitt oppgis under feltet «Kommentar»» Antall ledere i hver kabel (1*3 eller 3*1); 1*3 = 1 kabel, 3 ledere. Isolasjonstype («PEX» eller «Olje») Spesielle momenter ved registrering av jordkabler for Jordkabler skal nå også rapporteres for 33 og 50 kv. Tidligere har disse vært registrert enten som 24 eller 66 kv. Selskapene må oppdatere spenning for 33 og 50 kv. Tverrsnittene 25 og 500 er ikke lenger gyldige valg i vektsystemet. Tidligere oppføringer på 25 er erstattet med 50; 500 er erstattet med 400. Eier- og driftsforhold er nye egenskaper. Tidligere har trasé vært korrigert for delt eier- eller driftsandel. NVE har satt alle eier- og driftsforhold til 100%. Dersom selskapene endrer dette, må også trase korrigeres. 2.3 Sjøkabler Kabelstrekningen registreres med følgende: Fra Til Sjøkabelen registreres under virksomhetsområdet hvor den er kostnadsført (regional/sentral) Navn for hvor strekningen går fra Navn for hvor strekningen går til Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 6

7 Trasé km Tverrsnitt System Type Reservefase Antall km trasé av kabeltypen Idriftsettelsesår for linjetypen, eventuelt året for vesentlig rehabilitering i prosent oppgis i prosent oppgis Merkespenningen skal oppgis, annen driftsspenning oppgis under «Kommentar» Tverrsnitt må registreres i henhold til gyldige valg. Ved annet tverrsnitt oppgis nærmeste lederekvivalent og faktisk tverrsnitt oppgis under feltet «Kommentar» Antall ledere i hver kabel (1*3 eller 3*1); 1*3 = 1 kabel, 3 ledere Isolasjonssystem (PEX eller Olje) Settes til SANN dersom sjøkabel er utstyrt med reservefase (ikke i spenning) Spesielle momenter ved registrering av sjøkabler for Registrerte sjøkabler på 5 og 12 kv er fra NVE endret til 24 kv. Selskapet kan ikke endre registreringer tilbake til 5 kv og 12 kv. NVE foreslår å inkludere reservefase (fjerde leder) som egenskap på sjøkabel. Det er satt opp en kolonne for reservefase i regnearket som sendes ut. Alle registreringer er oppført med USANN i kolonnen. Selskapet må korrigere registreringene som har reservefase. 2.4 Stasjon og tilhørende anlegg Det skal gis informasjon om stasjon, transformatorer, avganger til /linje/kabel/trafo, intern stasjonsforsyning, mellom samleskinne og kompenseringsanlegg. I tillegg skal det gis informasjon om kompenseringsanlegg og spoler. I stasjoner defineres følgende: Primærspenning: Sekundærspenning Tertiærspenning Høyeste spenningsnivå i stasjonen oppgis som primærspenning. Laveste spenning i stasjoner med to spenningsnivåer og nest lavest der det er tre nivåer Laveste spenningsnivå i stasjoner med tre nivåer Stasjon (stasjonskomponent) Stasjonen registreres med følgende: Stasjonsnavn Stasjonstype Stasjonen registreres under virksomhetsområdet hvor den er kostnadsført, det vil si regional- eller sentralnett Navn på stasjon Transformatorstasjon eller koblingsstasjon (dersom stasjonen er uten transformator) Idriftsettelsesår for stasjonen, eventuelt året for vesentlig rehabilitering Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 7

8 Antall transformatorer Antall avganger på primærside Antall avganger på sekundærside Beliggenhet oppgis oppgis Høyeste spenningsnivå (Primærspenning) i stasjonen Antall krafttransformatorer i stasjon Antall kabel, linje- og trafoavganger på primærsiden i stasjonen Antall kabel, linje- og trafoavganger på sekundærsiden i stasjonen Sentrum, tettsted eller landsbygd. Stasjonsnavn skal være det samme som for registreringene av avganger, transformatorer, kompenseringsanlegg og spoler. For å forenkle rapporteringen på stasjoner, har NVE trukket ut stasjonene der det er registrert transformatorer i TEK. Selskapene må kvalitetssikre oppføringene samt registrere koblingsstasjoner i regional og sentralnettet. Stasjonens beliggenhet skal rapporteres. Kategoriene er «landsbygd», «tettsted» og «sentrum» og følger de offentlige definisjonene som utledet av Statistisk sentralbyrå. SSB har utviklet en kartløsning som viser hvilke arealer som er definert som sentrum og tettsted (kart.ssb.no). Det anbefales at selskapet benytter denne applikasjonen for å avgjøre stasjonens beliggenhet i henhold til de bestemte definisjoner. Selskapet kan ta kontakt med NVE ved tvil om stasjonens beliggenhet Transformatorer Det er kun krafttransformatorer som skal registreres. Når det er flere transformatorer med samme spenning i samme stasjon kan alle transformatorene oppgis på en linje under ett stasjonsnavn. Når det er ulik spenning (på enten primær, sekundær eller tertiærsiden) for transformatorene i en stasjon oppgis disse på ulike linjer med samme stasjonsnavn. Transformatorer registreres med følgende: Transformatoren registreres under virksomhetsområdet hvor den er kostnadsført, distribusjonsnett, regionalnett eller sentralnett. Stasjon Stasjonsnavn (skal være likt stasjonsnavn under 2.4.1) Antall Ytelse MVA Antall transformatorer oppgis Installert ytelse oppgis i MVA Idriftsettelsesår for transformatoren, eventuelt året for vesentlig rehabilitering oppgis oppgis Merkespenningen for primær-, sekundær- og tertiærsiden skal oppgis Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 8

9 Trevikling Settes til SANN hvis transformator er en treviklingstransformator Spesielle momenter ved registrering av transformatorer Registreringer der tertiærspenning er oppgitt, har fått verdien «SANN» for trevikling, alle andre registreringer har «USANN» på denne egenskapen. Selskapet må selv gå igjennom sine transformatorregistreringer for å sikre at rapporteringen er rett. 2.5 Avganger Det skal gis informasjon om antall linje- og kabelavganger på primær-, sekundær- og tertiærsiden, mellom samleskinnene, til intern stasjonsforsyning og til kompenseringsanlegg for hver stasjon. Avgangen registreres under virksomhetsområdet hvor den er kostnadsført, distribusjonsnett, regionalnett eller sentralnett Stasjon Stasjonsnavn (skal være likt stasjonsnavn under 2.4.1) Plassering Avgangens plassering «Primær»: Bryteravganger på stasjonens primærside «Sekundær»: Bryteravganger på stasjonens sekundærside «Tertiær»: Bryteravganger på stasjonens tertiærside «Mellom Samleskinne»: Bryterfelt mellom samleskinner «Intern forsyning»: Avganger for intern stasjonsforsyning «Kompavgang»: Avgang til kompenseringsanlegg (kondensatorbatteri eller reaktor) Antall Samleskinne Antall avganger oppgis. for avgangen, eventuelt året for vesentlig rehabilitering i prosent oppgis i prosent oppgis Merkespenning skal oppgis Enkel/- eller dobbel samleskinne for avgangen Spesielle momenter ved registrering av avganger Tidligere var avganger delt inn i 1-bryter/2-bryter system, hvor det var antall effektbrytere som var avgjørende. Det skilles nå på enkel/dobbel samleskinne uavhengig av antall effektbrytere på avgangen. NVE har endret rapporteringer av 1-bryter system til «enkel samleskinne» og 2-bryter system til «dobbel samleskinne». Selskapet må selv gå igjennom registreringene for å sikre at rapporteringen er rett. Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 9

10 2.6 Kompenseringsanlegg Når det er flere anlegg med samme spenning i samme stasjon kan alle anleggene oppgis på samme linje under ett stasjonsnavn. Når det er ulike spenning for kompenseringsanlegget i en stasjon oppgis disse på ulike linjer med samme stasjonsnavn. Kompenseringsanlegg registreres med følgende: Anlegget registreres under virksomhetsområdet hvor den er kostnadsført, distribusjonsnett, regionalnett eller sentralnett. Stasjon Stasjonsnavn (skal være likt stasjonsnavn under 2.4.1) Type Antall Ytelse Merkespenning skal oppgis Type kompenseringsanlegg (Kondensatorbatteri eller reaktor) for kompenseringsanlegget, eventuelt året for vesentlig rehabilitering Antall kompenseringsanlegg oppgis Samlet installert ytelse (MVAr) for kompenseringsanleggene i prosent oppgis i prosent oppgis 2.7 Jordslutningsspoler Jordslutningsspoler registreres med følgende: Anlegget registreres under virksomhetsområdet hvor den er kostnadsført, distribusjonsnett, regionalnett eller sentralnett. Stasjon Stasjonsnavn (skal være likt stasjonsnavn under 2.4.1) Antall Ytelse Merkespenning skal oppgis Antall spoler oppgis Samlet installert ytelse (A) for spolene for spolen, eventuelt året for vesentlig rehabilitering i prosent oppgis i prosent oppgis Veiledning til utfylling av data med teknisk rapportering til NVE 10

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Sist revidert 30.01.2013. Kapittel 5.1 oppdatert 19.01.2015. Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsbegrensede konsesjoner utløper... 3 3. Omorganiseringer...

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015

FASIT KRAVSPESIFIKASJON VERSJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 FASIT KRAVSPESIFIKASJON 2016 PUBLIKASJONSNR.: 388-2015 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Sammendrag NVEs vekter for beregning av nettets oppgave er evaluert og mulighetene til forbedring

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4.

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4. BSL E 2-1 Høringsmatrise til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder høring gjennomført fra 3. desember 213 til 1. mars 214. Høringsinstans (dok.nr. i DocuLive og navn) 211847

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto...

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto... Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Generelt...3 1.1 Søk i tabeller...3 1.2 Sortering av rader...3 1.3 Hurtignavigering...3 1.4 Sidenavigering...4 1.5 Brukerkonto...4 1.5.1 Endre brukeropplysninger...4

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer