FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 3. VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. 4. ÅRSBERETNING 5. REGNSKAP 6. INNKOMNE FORSLAG 7. FASTSETTE KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT Forslag til nye satser fra styret 8. BUDSJETT 9. FORENINGENS ORGANISASJONSPLAN 10. VALG A. Leder og nestleder B. Kasserer og sekretær C. 4 styremedlemmer og 3 vara medlemmer D. Øvrige valg * Materialforvalter * Hjelpekasserere * 3 arkivarer * Fondskomite, 3 medlemmer E. 2 revisorer og stedfortreder F. Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet (ØGTK, NGTF OG HIR) G. Valgkomite. Leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

2 Fredrikshalds Turnforening Januar 2014 Desember 2014

3 1. Medlemstallet har det siste året vært: Des Des Æresmedlemmer 4 4 Kvinner Menn Piker Gutter Totalt Æresmedlemmer: Ruth Moe, Åse Setterquist, Harald Notø og Trond Andersen. 2. Foreningens styre i 2014: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlemmer: Christine Moe Klingstrøm Cindy Eriksen Marianne Grimstad Grethe Dahl Caroline Karlsen Fanny Modahl John Vegard Pedersen Marius Koll Eriksen 3. Varamedlemmer: Lisa Grimstad Marte Kristine Granaas Bente Rygh 4. Materialforvalter: Georgios Arvanitis 5. Revisorer: Anne Wahlstrøm Marianne Grinnbo Stedfortreder: Jan L. Wang 6. Fondskomitè: Inger-Johanne Røren Anne Wahlstrøm Lisa Grimstad 7. Representanter til: ØGTKs kretsting: HIRs årsmøte: NGTFs Forbundsting Christine Moe Klingstrøm Grethe Dahl Marius Koll Eriksen Marianne Grimstad Christine Moe Klingstrøm Marius Koll Eriksen 2

4 8. Valgkomitè: Inger-Johanne Røren Eva Olsen Vevelstad Terje Wahlstrøm Vara Hilde Jensen 9. Arkivarer: Trond Andersen Birgith Kynningsrud Kjetil Aabø 10. Hjelpekasserere: Birgith Kynningsrud Vera Aune Bjørg Rødsmoen Lian Åse Berg 11. P.R.-kontakt: Marius Koll Eriksen 12. Utdanningskontakt: Silje Victoria Engebretsen 13. Instruktører: Minifres: Bevegelseslek 1: Bevegelseslek 2: Bevegelseslek 3: Piker 6-7 år (1): Piker 6-7 år (2): Hilde Jensen Inger-Johanne Røren Caroline Karlsen Anne Wahlstrøm Kristin Dahl-Nielsen Hilde Jensen (2. halvår) Veronica Johansen Ann-Mari Herland Yvonne Sørensen Veronica Johansen (1. halvår) Cindy Sørstrøm Ida Elverhøi Inger-Johanne Røren (1. halvår) Cindy Eriksen Lisa Grimstad Therese Andersen Kristine Uldal (1. halvår) Aurora Næsje (2. halvår) Rebecca Skammelsrud Karianne Jokstad Emma Caroline Back Jensen Elise Hansen Ingrid Felde Olaussen (1. halvår) 3

5 Piker 8-9 år: Silje Victoria Engebretsen Marte Stenbråten-Brøchner Sara-Kristine Rygh Pernille Strand (1. halvår) Julie Sahlberg (2. halvår) Piker år: Piker år: Piker Ungdom: Foreningstroppen: Damer Gymnaestrada: Konkurranseturn piker: RG Micro: RG konkurranse: Gutter 6-7 år: Gutter 8-10 år: Kristine Uldal Helene Zeylon (2. halvår) Kristin Brattberg Maria Berg (2. halvår) Helene Olsen Katarina Andersen (2. halvår) Ingrid Felde Olaussen (1. halvår) Helene Zeylon (2. halvår) Silje Victoria Engebretsen Helene Olsen Eva Olsen Vevelstad Anne Wahlstrøm Lisa Grimstad Grethe Dahl (2. halvår) Hilde Renate Borger Karianne Jokstad (2. halvår) Marius Koll Eriksen (2. halvår) Mathea Sætre Land (1. halvår) Kristin Dahl-Nielsen Janina Huseby Pernille Strand Therese Andersen Madeleine Andersen (2. halvår) Kristin Dahl-Nielsen (1. halvår) Marius Koll Eriksen Katarina Andersen Kristine Uldal Vemund Frydenlund Sebastian Martinsen (2. halvår) Trine Hagen Markus Thorden Torp Simen Ystrøm Katharina Andersen 4

6 Gutter år: Konkurranseturn gutter: John Vegard Pedersen Jan Rørmyr Erlend Pedersen Markus Thorden Torp (2. halvår) Simen Ystrøm (2. halvår) Sølve Falch-Pedersen Trond Andersen Terje Wahlstrøm Marius Koll Eriksen Trampett & Tumbling: Apparatturn menn: Kondisjon og styrke, damer: Kondisjon herrer: Sølve Falch-Pedersen John Vegard Pedersen Marius Koll Eriksen Ole Magnus Molteberg Sølve Falch-Pedersen Inger-Johanne Røren Kristin Rørmyr Ann-Karine Jokstad Christine Moe Klingstrøm Ida Elverhøi Ann Helen Bjerring Kristin Rørmyr Line Gummesen 14. Andre verv: Instruktørkontakt: Barneidrettsansvarlig: Mosjonsansvarlig: Webansvarlig: Politiattestansvarlig: Vara: Sponsoransvarlig: Anleggskontakt: Sølve Falch-Pedersen John Vegard Pedersen Anne Wahlstrøm Inger-Johanne Røren Trond Andersen Christine Moe Klingstrøm John Vegard Pedersen Vigdis Wicklund Marius Koll Eriksen 5

7 15. Komitèer: Partikomitè: Anne Wahlstrøm Silje Victoria Engebretsen Sølve Falch-Pedersen Christine Moe Klingstrøm 16. Verv i krets og forbund: Østfold gymnastikk og turnkrets Kasserer: Styremedlem: Norges Gymnastikk og turnforbund Teknisk komité Turn menn: Marianne Grimstad Trond Andersen Trond Andersen 17. Dommere i foreningen Kretsdommer turn menn: Kretsdommer RG: Trond Andersen Pernille Strand 18. Møter i foreningen: Styremøter og instruktørmøter Det har vært avholdt 12 ordinære styremøter og en arbeidshelg, i tillegg til tre instruktørmøter. Arbeidshelg Styret hadde en arbeidshelg på Tanumstrand februar Der hadde vi et eget konferanserom, hvor vi jobbet med både vanlige styresaker og utarbeidelse av foreningshåndbok, det var også gjennomgang av regnskap og årsberetning. I tillegg ble det tid til å ha det litt moro sammen på et annet plan enn når vi vanligvis møtes. Lørdagskvelden gikk med til spillkveld på den ene av hyttene vi hadde innlosjert oss på og det var ikke noe å utsette på konkurranseinstinktet til noen av medlemmene i styret Generalforsamling 26. februar 2014 Den 132. generalforsamling ble avholdt i Håndverkerforeningens lokaler 26.februar Det møtte 31 personer. Årsberetningen og regnskapet ble vedtatt uten mange kommentarer eller spørsmål. Styret foreslo å splitte kontingenten opp i kontingent og treningsavgift (pålagt fra NIF). Den totale summen skulle bli tilsvarende dagens kontingenter. Dette ble vedtatt. Det kom også inn et forslag fra generalforsamlingen. Bakgrunnen var at foreningen hadde hatt en nedgang i medlemsmassen på ca 120 stk, dette pga at foreldre på minifres og bev. lek ikke lenger ble regnet som medlemmer (det er kun barnet som har betalt kontingent). Forslaget gikk ut på å kreve inn kontingent på 6

8 kr 100,- for foreldrene, mens kun barna ble belastet for treningsavgift. Kontingenten dekker da forsikringer for foreldrene, og de kan igjen regnes som medlemmer. Forslaget ble godtatt. Det var også et innkommet forslag fra styret på et slagord for turnforeningen: Vi danner grunnlaget! Forslaget ble vedtatt. Janina Huseby, Beathe Bergstrøm og Vigdis Wicklund og gikk ut av styret, Caroline Karlsen, Cindy Eriksen og Fanny Modahl ble valgt inn. 19. Andres møter og ting: Kretsting 1. og 2. mars 2014 Kretstinget ble avholdt på Kasserna på Fredriksten festning. Fra Fredrikshalds Turnforening deltok Christine Moe Klingstrøm, Grethe Dahl og Marius Koll Eriksen. Som observatør deltok Caroline Karlsen (lørdag) og Cindy Eriksen (søndag). Mathea Sætre Land deltok som ungdomsrepresentant. Dette var hovedsakene på tinget: * Kristin Gilbert (president og vår fadder) var der og snakket om - Forbundstinget KICK OFF for ungdom over 16 år 10. mai 2014, disse får delta på fellestroppen under Gymnaestradaen i Helsinki Gym for Life Challenge Norge, nasjonal oppvisningskonkurranse for alle over 13 år, arrangeres i november Alle kretser oppfordres til å arrangere egne kvalifiseringskonkurranser til dette i løpet av våren NGTFs 125 års jubileum i Vi er det eldste særforbundet i Norge til og med eldre enn Norges Idrettsforbund. Jubileet blir markert med et sentralt arrangement i Oslo + regionale arrangement rundt om i landet. Målet er synlighet og økt aktivitet gjennom hele året ved å vise frem den fine idretten vår. - Klubbutvikling for å skape en felles forståelse for hva som er viktig i akkurat vår klubb. NGTF har veiledere. Dette innebærer bl.a. kursing/veiledning i styrearbeid i praksis, lover, regler og retningslinjer, økonomi og regnskap, idrettens rammebetingelser, møteledelse, anlegg og argumentasjonsteknikk, sant prosesser innen virksomhetsplaner, coaching og kommunikasjon, temautvikling og konflikthåndtering. - Trenerløypa, en investering i fremtiden. Økt kompetanse hos trenere vil ha positiv innvirkning på utøvere, foreldre og klubbene. - Gym X. Mosjons- og treningsaktiviteter for voksne. - Mysoft, medlemsdatabaseverktøy som alle klubber og foreninger knyttet til NGTF er pålagt å bruke. * Ungdomsrepresentantene hadde et eget møte hvor de snakket om Ungdomshelgen som skal arrangeres hver høst. Denne helgen kom i stand etter at man valgte å dele gymnastikkfestivalen i to på bakgrunn av at mange av ungdommene er instruktører på barnepartiene, og derfor har vanskeligheter med å selv være deltager på gymnastikkfestivalen. Da la frem flere gode forslag på hva en slik helg kan inneholde, samt at de ønsket at ungdomsrepresentanten skal brukes mer aktivt av klubbene som formidlere av informasjon. * Fredrikstad turnforening informerte om gymnastikkfestivalen de skal ha i mai * Tingforhandlingene: - Årsberetning og regnskap ble vedtatt. - Kontingentsatsene ble vedtatt (uendret). 7

9 - Valg: listene var ufullstendige da valget skulle foretas, så tinget måtte ta en pause slik at representanten fikk snakket med respektive foreninger for å få fylt opp de tomme plassene. Listen ble nærmest fullstendig og et nytt styre ble valgt. Det var kun leder av konkurranseutvalget for Turn kvinner og menn som ikke ble valgt. Kretsstyret fikk fullmakt av tinget til å skaffe en leder. Den påtroppende valgkommiteen ble oppfordret til å starte arbeidet tidligere innfor neste valg. I tillegg til et begivenhetsrikt kretsting, fikk alle deltagerne guidet omvisning i flotte Fredriksten festning samt en skikkelig 1700-tallsaften i kongshallene! Årsmøte HIR 18. mars mars 2014 avholdt Halden Idrettsråd sitt årsmøte. Marianne og John Vegard deltok fra oss. Det var et kjapt møte, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt nesten uten kommentarer. Høydepunktet på møtet var da Fredrikshalds Turnforenings leder, Christine Moe Klingstrøm, ble tildelt Olai Gundersens ærespris for den gode jobben med å legge et godt grunnlag for Haldenidrettens barn og unge! Forbundsting april 2014 Forbundstinget gikk av stabelen i Tønsberg. Christine Moe Klingstrøm og Marius Koll Eriksen hadde stemmerett, Cindy Eriksen og Caroline Karlsen var med som observatører. Årsberetning og regnskap ble vedtatt. Norges Gymnastikk- og turnforbunds fadder fra Norges idrettsforbund, Kristin Kloster Aasen, holdt foredrag om frivillighet. Det var tre innkommende forslag: - Stavanger Turnforening foreslo, at vedtaket om at alle skal bruke Mysoft ble opphevet. Forslaget ble nedstemt. - Oslo og Akershus Gymnastikk- og turnkrets foreslo at NGTF skal lage et strategi, markeds- og kommunikasjonskart for organisasjonen inne 3. kvartal Forslaget ble endret til innen tingperioden, og ble vedtatt. - Nordland Gymnastikk- og turnkrets foreslo at det skal se på: 1) Ressursfordeling i forhold til prioriteringer. Ikke vedtatt. 2) Analyse av kretskonsulentbruken. Forslaget ble trukket, og erstattet med forslag om analyse av tjenestenivået til kretsen. Vedtatt. 3) Øke forbundskontingenten. Ikke vedtatt. Fastsettelse av kontingenter, avgifter og lisenser forble uendret. Kirsten Gilbert fortsatte som leder. Ledermøte, Østfold Gymnastikk- og turnkrets 22. april 2014 Ledermøte fant sted i Ryggehallen. Av 17 foreninger, var bare Rolvsøy, Trøgstad, Rygge og Fredrikshalds representert! Fra oss deltok Christine Moe Klingstrøm. Det ble snakka om gymnastikkfestivalen, forbundstinget og kurs. Ledermøte i Halden idrettsråd 12.august 2014 Marianne Grimstad og Grethe Dahl deltok, og det var i hovedsak ny idrettshall på Remmen som var temaet. Planen er en storhall på 75m x 210m med tribuneplass til 2300 (da med uttrekkstribune som tar plassen til ca èn håndballbane). I tillegg blir det en svømmehall på 25m x 25m, med stupetårn, barnebasseng og varmtvannsbasseng for reumatikere. Det vil i første omgang koste ca kr 170 mill bare å bygge idrettshallen, så det er enda stor usikkerhet rundt tidsperspektivet og finansieringen av dette. 8

10 Hallmøte HIR 25.november 2014 Sølve Falch-Pedersen og Marius Koll Eriksen deltok. Det var få lag/foreninger som møtte. Det har kommer mer eller mindre seriøse forslag fra ulike hold om hvor en ny hall bør ligge, men HIR forholder seg til planene om hall på Remmen (som er det opprinnelige forslaget). Byggetrinn 1 = to håndballbaner og byggetrinn 2 = èn håndballbane og èn turnhall. Det er en kjent sak at turnforeningen har lange ventelister (over 100 på venteliste) og at vi sliter med å få plass til alle som vil trene hos oss og gjerne skulle hatt enda mer treningstid på allerede eksisterende partier. Dette er noe som kan brukes som «pressmiddel» - breddeidretten sliter med for dårlig hallkapasitet, men da må flere lag/foreninger med samme problematikk også henge seg på. Hallmøte TTIF 02.desember 2014 Christine Moe Klingstrøm og Cindy Eriksen deltok. Turnforeningen var invitert sammen med Halden Topphåndball og Håndballklubben Halden. TTIF ønsker å bygge ut Tistedalshallen til dobbel størrelse. Turnforeningen fikk tilbud om å få bruke den opprinnelige hallen til trening, det kunne også evt. bygges grop. De ønsker en leie på kr 450,-/time (noe rimeligere vad en fast avtale) Dette er selvfølgelig uaktuelt for oss. men den nye hallen skulle ha tribuneplass til stk., så det hadde vært ideelt å leie den til juleoppvisning og andre arrangement. 20. Stevner, oppvisninger og samlinger: Vinterfestivalen 08.februar 2014 I år var vinterfestivalen i Rakkestadhallen, arrangert av Skjeberg Turn, og fra oss deltok piker år, piker år og Piker Ungdom. Arrangementet var vellykket. 17.mai-oppvisning på festningen Også i år var vi kjempeheldige med været, og det ble en flott oppvisning med mye publikum og varierte oppvisninger. Vi beviste nok en gang at Fredrikshalds turnforening er en forening med stor bredde og dyktige instruktører, noe som gjenspeilet seg i de flotte oppvisningene på matta! Gymnastikkfestivalen mai 2014 Årets gymnastikkfestival ble arrangert av Fredrikstad Turnforening og gikk av stabelen i Kongstenhallen. Vi stilte med 78 gymnaster, hvorav 17stk overnattet fra lørdag til søndag. På lørdagskvelden ble det arrangert Gym for Life -konkurranse. Arrangementsmessig var ikke festivalen særlig bra, men alle fikk vist fram 9

11 oppvisningene sine på søndagen, og reiste hjem med nye minner fra en spennende helg. Sølves Convention 16.august, instruktører deltok på Sølves Convention, som ble arrangert på Rødsberg Ungdomsskole. Røde Kors hadde et førstehjelpskurs, rettet mot hva som kan skje i gymsalen, og alle fikk kursbevis. Marius Koll Eriksen hadde et innlegg om holdninger i gymsalen og informerte om foreningens forsikringsrutiner. Cindy Eriksen og Christine Moe Klingstrøm snakket litt om hvordan man skal forholde seg til alle foreldrene vi har kontakt med. Det praktiske i gymsalen sto Sølve Falch-Pedersen for, og her var det som vanlig mye nyttig og lærerikt! Avslutningsvis ble det servert pizza og brus. Juleturnoppvisning 7. desember 2014 Også i år kjørte vi tre oppvisninger, med fullsatte tribuner - totalt betalende publikum (+ noen barn under 4 år, æresmedlemmer og representanter fra kretsen)! Det var et vellykket arrangement, og instruktørene hadde lagt ned mye jobb i å lage supre oppvisninger. Vi fikk både julestemning, grasiøs dans, spretne hopp, spektakulær akrobatikk og ikke minst: luftige svev! Årets priser gikk til: Fredrikshalds Turnforenings ærespris, beste gymnast RG: Julia Bryggfjell Brita Meyer og Tone Sandes pokal, mest fremgang RG: Mathea Jaavall Bukholm 10

12 Arthur Rydstrøms ærespris, beste piketurner: Karianne Jokstad Rigmor Mustorp og Bjørg Lundes ærespris, mest fremgang piketurn: Linnea Pedersen Arne Jonassens ærespris, beste gutteturner: Sebastian Martinsen Waldemar Mohlins kniv, mest fremgang gutteturn: Theodor Støtzer Karlsen Mest fremgang piker ungdom: Sara-Kristine Rygh Eva og Annes ærespris: Inger-Johanne Røren Ruth Moes ærespris best fremgang særtropp: Karianne Jokstad I tillegg fikk både Sigrid Kristin Dahl-Nilsen og Caroline Karlsen tildelt Fredrikshalds Turnforenings fortjenestemedalje i sølv! 21. Konkurranser Konkurranseturn gutter Trøgstadrekrutten, 14. mars 2014 Våre to aspiranter, Snorre og Liam, var med i denne første konkurransen for sesongen. I aspirantklassen for gutter var det tre foreninger med fra Oslo og Østfold. Begge guttene fra Halden viste bra turn og hadde flest vanskeligheter inne av deltakerne. Og selv om stil og teknikk kan rettes på en god del, hevdet de seg bra blant 8-10 åringene i konkurransen. Kretsmesterskapet, Trøgstad Her deltok seks gutter: Kl. I - 13 og 14 år nr. 1 Sebastian Martinsen nr. 3 Bjørn-Nicklas Myrvang Kl. Rekrutt - 11 og 12 år nr. 4 Theodor Støtzer Karlsen nr. 5 Magnus Rørmyr nr. 6 Emil Wahlstrøm, nr. 9 Petter Haugland Lervik Nedre Glomma Prinsen, Lisleby 10. mai 2014 Her deltok åtte av våre gutter: Kl. I - 13 og 14 år nr. 2 Sebastian Martinsen 11

13 nr. 3 Truls Johannesen nr. 4 Bjørn-Nicklas Myrvang. Kl. Rekrutt - 11 og 12 år nr. 4 Theodor Støtzer Karlsen nr. 6 Emil Wahlstrøm nr. 9 Petter Haugland Lervik Snorre Nilsen Svendberg og Liam Wingstedt deltok i Aspirantklassen 8-10 år. Oslo-Plaketten 11. oktober 2014 Her deltok syv av våre gutter: Kl. I - 13 og 14 år nr.5 Sebastian Martinsen nr.6 Bjørn-Nicklas Myrvang Kl. Rekrutt - 11 og 12 år nr. 17 Theodor Støtzer Karlsen nr. 18 Emil Wahlstrøm nr. 19 Petter Haugland Lervik Snorre Nilsen Svendberg og Liam Wingstedt deltok i Oslo-Rekrutten / Aspirantklassen 8-10 år. TwentyfourCup/NorgesCup nr. 3, Holmen oktober 2014 Her var fire av guttene med: Kl. I - 13 og 14 år nr. 5 Sebastian Martinsen Kl. Rekrutt - 11 og 12 år nr. 41 Emil Wahlstrøm nr. 42 Theodor Støtzer Karlsen nr. 43 Petter Haugland Lervik Nasjonal Rekrutt Konkurranse Oslo, Haslehallen, 25.og 26. oktober 2014 nr. 38 Emil Wahlstrøm nr. 42 Theodor Støtzer Karlsen Norgesfinalen er den avsluttende landsomfattende konkurransen i året. Hvert fylke har anledning til å ha med inntil 10 gutter. Østfold fylke klarte imidlertid bare å stille med to gutter totalt og begge var fra Fredrikshalds Turnforening. Sebastian Martinsen og Bjørn-Nicklas Myrvang stilte begge i kl og 14 år Sebastian kvalifiserte seg til tre apparatfinaler, og ble nr. 5 o svingstang, nr. 5 i hopp og nr. 6 i bøylehest. Bjørn-Nicklas kvalifiserte seg til én finale, og ble nr. 6 i hopp. 12

14 Klubbmesterskapet 2014 Som vanlig avsluttet vi konkurranseåret med klubbmesterskap for våre gutter på konkurransepartiet. Alle 10 guttene stilte opp foran et fulltallig publikum bestående av foreldre, besteforeldre, søsken og andre familiemedlemmer. Foreldrene stilte med kaffe og kaker, brus og boller. I den yngste klassen - Aspirantene - var det fem gutter med. Det var Jonas, Snorre, Sebastian F., Matias og Liam. Alle turnet kjempefint og fikk hver sin premie til slutt. Neste klasse var Rekruttene - alder 11 og 12 år. Klubbmester her ble Theodor og han fikk første napp i vandrepokalen. På de neste plassene kom Petter og Emil. I kl. I - 13 og 14 år var de største to guttene med. Disse turner selvvalgte øvelser som krever ganske mye mer. Sebastian M. ble klubbmester med Han ble klubbmester i fjor også og fikk dermed vandrepokalen til odel og eie. Nr. 2 ble Bjørn-Nicklas. Konkurranseturn jenter I tillegg til konkurranser, har jentene deltatt på flere helgesamlinger i Trøgstad, hvor det både har vært mye trening og mye moro. 14. mars 2014, Trøgstadrekrutten, Trøgstad. Her var det ingen rangering. Andrea Pauline Hafsrød deltok i klasse 10 år. 16. mars 2014, Kretsmesterskap og Østfoldcup 1, Trøgstad Klasse 1: nr. 5 Andrea Wilhelmsen nr. 9 Thea Sofie Espenes Klasse 3: nr. 1 Karianne Jokstad, kretsmester i alle apparater. Klasse 11 år: nr. 6 Linnea Pedersen nr. 8 Emma Gärtner Klasse 12 år nr. 5 Heidi Sunde nr. 9 Jenny Signebøen nr. 10 Live Kristine Steilbu 10. mail 2014, Østfoldcup 2, Nedre Glomma Klasse 1: nr. 8 Andrea Wilhelmsen Klasse 3: nr. 1 Karianne Jokstad 13

15 Klasse 11 år: nr. 5 Linnea Pedersen nr. 8 Emma Gärtner Østfoldcup 3, 11. oktober 2014, Trøgstad Klasse 1: nr. 6 Andrea Wilhelmsen nr. 7 Thea Sofie Espenes Klasse 3: nr. 1 Karianne Jokstad Klasse 11 år: nr. 5 Linnea Pedersen nr. 10 Emma Gärtner Klasse 12 år: nr. 9 Jenny Signebøen nr. 10 Heidi Sunde nr. 11 Live Kristine Steilbu Kretskonkurranse 9. november 2014, Nedre Glomma Klasse 1: nr. 6 Andrea Wilhelmsen Klasse 3: nr. 1 Karianne Jokstad Klasse 10 år: Andrea Pauline Hafsrød deltok, men her var det ingen rangering. Klasse 11 år: nr. 6 Linnea Pedersen Klasse 12 år: nr. 9 Heidi Sunde nr. 10 Jenny Signebøen nr. 11 Live Kristine Steilbu Norgesfinalen november 2014, Elverum Karianne Jokstad tok en 12 plass i klasse 3. Hun deltok på Østfolds lag, som kom på en flott 5. plass. Øvrige resultater Karianne Jokstad vant Østfoldcupen i klasse 3. I klassen år, tok våre jenter en fin 3. plass i lagkonkurransen. RG-konkurranse I tillegg til konkurranser, har jentene også deltatt på flere samlinger i løpet av året. Da lærer de stadig noe nytt, som de er ivrige etter å trene mer på og videreutvikle når de kommer hjem. 14

16 Februar 2014 Twentyfour Cup, Stavanger Første nasjonale konkurranse for våre junior og senior jenter. Jentene koste seg masse på tur og lærte mye nytt som de tok med seg videre til trening. Konkurransetreningen de fikk av å delta i en nasjonal konkurranse har vært med på å gjøre de sikrere på gulvet her hjemme, i de lokale konkurransene. De blir mer og mer sikre på seg selv. Senior Nasjonal Div. A nr.22. Frida Farstad Løken Junior Nasjonal Div. A nr.40. Julia Bryggfjell nr.41. Luna Dahl-Nilsen Vårspretten Skjeberg Mars Dette er en konkurranse hvor jenter fra hele landet kan delta. Junior Nasjonal Div.A nr.37. Luna Dahl-Nilsen nr.38. Julia Bryggfjell nr.39. Emilie Fjeld Rekrutt 2-kamp nr.30. Jennie Hauge Johansen nr.45. Mathea Bukholm nr.47. Emma Nomell Lie nr.53. Hedda Strøm nr.56.wilma Nordgaard Vi hadde også med Sophie Fjeld, Sofie Hauge Johansen og Aurora Dahl som gjennomførte en flott oppvisning. KM 26. april 2014 Trøgstad Senior Nasjonal Div. A: nr.7.frida Farstad Løken Junior Nasjonal Div. A: nr.11. Luna Dahl Nielsen nr.13.julia Bryggfjell nr.14.emilie Athine Fjeld Rekrutt 2.kamp: nr.8.mathea Bukholm nr.12. Emma Nomell Lie nr.15.wilma Nordgaard 15

17 2-4.mai 2014 Glade RG-dager i Asker: Her deltok kun juniorgymnastene våre. Junior Nasjonal Div. A: nr.40.luna Dahl Nielsen nr.41.julia Bryggfjell nr.42.emilie Fjeld Oppvisningskonkurranse Borge 11.oktober 2014 Disse deltok; Julia Bryggfjell, Hedda Strøm, Emma Nomell Lie, Emilie Fjeld, Wilma Nordgaard, Aurora Dahl, Mathea Bukholm og Sophie Fjeld Jentene gjennomførte en flott oppvisning i Borge 11.oktober. Hvor de fleste fikk prøvd seg på nye elementer og programmer. 25.oktober 2014 kretskonkurranse Skjeberg Senior Nasjonal Div A: nr.5. Frida Farstad Løken Junior Nasjonal Div A: nr.3. Julia Bryggfjell nr.5. Emilie Fjeld nr.8. Hedda Strøm Rekrutt 2-kamp: nr.8. Mathea Bukholm nr.12. Emma Lie nr.15. Wilma Nordgaard I tillegg deltok Sophie Fjeld og Aurora Dahl som oppvisningsgymnaster. 22. november 2014 Christmas Cup Skjeberg Dette er en konkurranse som også er åpen for foreninger utenfor kretsen. Rekrutt 2-kamp: nr.16. Mathea Bukholm nr.20. Emma Lie Junior Nasjonal Div A: nr.7. Julia Bryggfjell nr.8. Emilie Fjeld nr.16. Hedda Strøm Også her hadde vi med oppvisningsgymnaster: Karen-Marie Lillestrand, Oline Høvik, Aurora Dahl og Sophie Fjeld. Særtroppen Under Gymnastikkfestivalen i Fredrikstad mai 2014, ble også den første 16

18 kvalifiseringskonkurransen til Gym for Life - Norge gjennomført. Fem tropper deltok, to i liten tropp og tre i stor tropp. Fredrikshalds turnforenings særtropp tok en flott 2. plass i gruppen for store tropper, med sitt program "Afro circus". Norges Gymnastikk og Turnforbund står for neste uttak av tropper som får delta i finalen til Gym for Life i november, og særtroppen klarte å kvalifisere seg! Det store spørsmålet var nå om breddekomiteen til NGTF ville plukke ut særtroppen for videre deltagelse Svaret er JA! Særtroppen ble en av 15 tropper som fikk delta! Det kom også inn to tropper på wildcard i etterkant, så totalt 17 tropper skulle konkurrere 8.11 i Ekeberghallen. Jentene fulgt opp i Ekeberghallen med en flott sølvmedalje! I tillegg er troppen tatt ut til å representere Norge under World Gymnaestrada i Helsinki, Finland sommeren 2015, så nå venter et hektisk treningshalvår foran dem. 22. Kurs - Trampettsikringskurs * Emma Caroline Back Jensen * Marte Stenbråten - Trener 1-kurs * Karianne Jokstad * Simen Ystrøm - GymX basic, aerobic og styrkemodul * Ann-Karine Jokstad - Kretsdommerkurs, turn menn * Trond Andersen - Kretsdommerkurs, Rytmisk Gymnastikk * Pernille Strand - Mysoft-kurs * Marianne Grimstad * Christine Moe Klingstrøm - Instruktørkurs, fellesprogram Norge Gymnaestrada * Grethe Dahl - Førstehjelpskurs * Ann-Mari Herland * Caroline Karlsen * Christine Moe Klingstrøm * Cindy Eriksen * Cindy Sørstrøm * Emma Caroline Back Jensen 17

19 * Helene Iselin Olsen * Ida Elverhøi * Karianne Jokstad * Katarina Andersen * Kristine Uldal * Marius Koll Eriksen * Markus Thorden Torp * Ole Magnus Molteberg * Simen Ystrøm * Sølve Falch-Pedersen * Terje Wahlstrøm * Therese Andersen * Vemund Frydenlund * Helene Zeylon * Kristin Brattberg * Ann Helen Bjerring 23. Innkjøp Følgende er blitt kjøpt inn i 2014: - Ny fallskjerm - Blokkmoduler til MiniFres (et skum-sett) - RG-teppe(1 rull) - Trekk til tjukkas - Trekk til skumkasse - Småreparasjoner på fana - Bom - To landingsmatter - Seks grønne matter - Køller og ringer (RG) 24. Komitèer Det har ikke vært noen møter i partikommitèen i år. 25. Annet Juletrefest 3. januar 2014 Ca 177 barn og voksne deltok på juletrefesten som ble holdt på Berg ungdomslokale. Inger-Johanne Røren, Lisa Grimstad og Cindy Eriksen bidro til å engasjere barna, og festen ble avsluttet medbesøk av to flotte nisser. Til tross for at det ble i trangeste laget, kosa både voksne og barn seg med kaffe, kaker, brus, gang rundt juletre og store, fine godteposer! 18

20 Sommerfest 13.juni 2014 Årets instruktørfest fant sted på Vel-huset på Isebakke. Det var en vellykket fest i strålende solskinn, med mange feststemte deltagere med konkurranseinstinktet på topp! Både naturstien og de andre lekene var engasjerende og morsomme, og maten var veldig god. Også denne gangen fikk vi se instruktørene våre fra en litt annen side enn vi er vant med fra gymsalen. Det er både hyggelig og morsomt å bli bedre kjent med hverandre på denne måten. «Puslespill» og sandslottkonkurranse! Kreativt lagbilde Volleyballbanen ble flittig brukt God mat og god stemning Aktivitetsdag 25. oktober 2014 Aktivitetshelgen har gått over til å bli en aktivitetsdag, siden vi ikke lenger får bruke Rødsberg til overnatting. Selve aktivitetsdagen foregikk på Remmen. Totalt var det 145 gymnaster påmeldt. Aktivitetene i år var Turnbuss, orientering, akrobatikk, mudo og bading. I løpet av dagen ble det servert frukt og alle fikk pølser til lunch. De tre yngste gruppene avsluttet dagen på Remmen, mens den eldste gruppen dro videre til Rødsberg ungdomsskole for film og pizza. 19

21 Godkjenningskveld 09.april og 14. oktober 2014 Begge godkjenningskveldene ble gjennomført på en god måte. Vi tillot nå ikke at foreldrene fikk være tilstede i salen, og fikk dermed bedre plass til barna, samt at instruktørene kunne konsentrere seg om oppgaven sin på best mulig måte. Vi hadde også to personer som kun hadde som jobb å ta tak i de barna som virret rundt, kontrollere i bøkene hvilke øvelser de trengte, og dermed følge dem til riktig post. Inntektsbringende tiltak Vi har som vanlig hatt to inntektsbringende tiltak. På vårhalvåret solgte vi det nye spillet Haldenspillet. Noen syns det var lettsolgt, mens andre syns det hadde vært lettere å selge noen få lodd til flere personer, enn ett spill til en høyere pris. Vi har tatt det til etterretning! På høsten hadde vi vanlig høstlotteri. Begge deler ga gode inntekter til foreningen. 26. Sosiale aktiviteter Fredrikshalds turnforening legger stor vekt på det sosiale miljøet i foreningen og oppfordrer instruktørene til å finne på forskjellige aktiviteter i og utenfor gymsalen for å øke trivselen. Alle partier kan få en gitt sum i halvåret til disse aktivitetene. Konkurranseturn gutter Guttene har variert trening, og går ikke av veien for å ta en joggetur opp til toppen av festningen hvor de avslutter med å legge inn noen turnelementer i treningsøkta. Guttene hadde en flott sommeravslutning sammen med konkurranseturn piker på Signebøen. De hadde invitert med seg foreldre, og hadde en flott kveld hvor de grillet, spiste is, hadde natursti og turna på air-track. Også juleavslutning hadde guttene sammen med konkurranseturn piker. Da samlet de seg på Rødsberg, hadde en morsom 7-kampkonkurranse mellom gymnastene, og kosa seg med pizza og film. På julaften hadde de sin tradisjonelle Julemorgen i gymsalen med gløgg, pepperkaker, turning og mye moro. Gamle turnere dukket også opp for litt julehygge. 20

22 RG micro I mars 2014 deltok alle de yngste jentene på sin første oppvisning med eget program. De fikk en super gjennomkjøring og god trening til videre konkurranser og oppvisninger. Denne oppvisningen var en uformell gjennomkjøring arrangert av Skjeberg turn. I påskeferien var alle jentene samlet til en treningssamling arrangert av Borge, med deltakere fra hele Østfold. Før sommeren hadde vi en uformell sommeroppvisning (sammen med RGkonkurranse), hvor jentene fikk vise frem sine program og 17.mai-oppvisning for foreldre, søsken og annen familie. Høsthalvåret gikk med til å øve på juleoppvisning og ny redskapsteknikk, så her prioriterte vi ikke å delta på oppvisninger ol, bortsett fra at de deltok på foreningens aktivitetsdag. Fra sommeroppvisningen sammen med RG-konkurranse alle fikk fine premier! RG-konkurranse 2014 har vært et utrolig bra år for alle jentene på RG-konkurranse. De har alle sammen vist stor framgang både i konkurranser og på trening. Jentene er utrolig fine og jobbe med, og de er ivrige og arbeidsomme alle sammen. De jobber hardt selv og er med på å løfte hverandre opp på trening. Selv om vi har mange konkurranser og oppvisninger i løpet av året, passer de på å sette av litt tid til lek og moro. Det virker som at jentene trives på trening og det blir spennende å se hva de får til i I juni hadde partiet (sammen med RG-micro) en sommeravslutning hvor de inviterte familiene sine. De hadde da en oppvisning hvor jentene kjørte sine vanlige programmer, samt at de hadde laget egne show som de viste fram og fikk premier. Kvelden ble avsluttet med saft, kaker og kaffe. 21

23 I år var vi så heldige å få være med på Skjeberg turn sin treningsleir i Polen juni. Det var kun Emilie Fjeld fra foreningen som var deltaker, men hun reiste da med trener Pernille Strand. Emilie vokste mye på treningssamlingen, og for hver dag kunne man se at hun lærte noe nytt. Hun kom hjem ivrig og klar for å trene mer. Istedenfor å trene den siste dagen før jul, samlet alle jentene seg og spiste pizza. De mimret over året, og la planer for neste år. De satt seg ulike mål som de skal prøve å oppnå sesongen Konkurranseturn piker Jenten hadde, som tidligere nevnt, sommeravslutning sammen med konkurranseturn gutter på Signebøen. Ikke alle jentene tok seg helt fri hele sommeren. Karianne Jokstad, Andrea Wilhelmsen, Jenny Signebøen, Heidi Sunde og Andrea Pauline Hafsrød var på treningsleir i Århus, Danmark, juli Dit reiste de sammen med Trøgstad Turnforening. De trente iherdig i seks av dagene, og hadde én dag fri, hvor de dro til Djurs Sommarland. Det var en fin tur hvor de både lærte mye og hadde det veldig moro. Juleavslutning hadde de, som nevnt tidligere, sammen med konkurranseturn gutter. Trampett & tumbling Gjenget virker godt sammensveiset. Det fungerer veldig bra med blanding av gutter og jenter. I tilegg til trampett og tumbling, består treningen av tøye- og styrkeøvelser. Partiet har ikke deltatt på noe konkurranse dette året. I gjennomsnitt så er det stk på treningene. Denne gjengen deltok også på Julemorgen -samlinga i gymsalen på julaften. Piker år Partiet har i år lagt vekt på varierte treninger, og har bl.a. hatt mye akrobatikk og trampett, i tilligg har de brukt mye tid på å øve på oppvisning, både til 17. mai og juleoppvisningen. På våren hadde de en utedag på Rødsfjellet, hvor de både turna og kosa seg med 22

24 godteri. Etter juleoppvisningen hadde de juleavslutning på Rødsberg. Mange av jentene har også vært med på både gymnastikkfestivalen i Fredrikstad og aktivitetsdagen på Remmen. Gutter år Gjenget virker godt sammensveiset. Etter ny inndeling av partiet (før 9-14 år, nå 8-10 år og 11-14) ble det mer fremgang på gymnastene. Under treningene i dette semesteret har de hatt mest fokus på de seks internasjonale apparatene. Noe som gymnastene selv synes er meget artig og lærerikt. Partiet har ikke deltatt på noe konkurranse dette året. I gjennomsnitt så er det 15 stk på treningene. Bevegelseslek I, II og III Bevegelseslekpartiene har hatt turn, akrobatikk, eventyrtime og dansetime. De har også hatt vinterdag, akedag i festningen, hinderløype, rokkeringer, erteposer, balansetime, apparattime, fallskjerm og ball. De skulle også hatt sommeravslutning på Rød Herregård, men da lynte og tordnet det, så den ble avlyst. Piker 6-7 år (parti nr 2) Piker 6-7 år 2, hadde sommeravslutning siste trening før 17. mai. Instruktørene hadde kjøpt inn frukt, kjeks og saft, og jentene storkoste seg. Når maten var borte, lekte de litt leker som ikke var veldig turn/trenings-relaterte, men heller morsomme og annerledes. Jentene kosa seg sammen og hadde det gøy. Særtroppen Særtroppen har hatt både helgetreninger og speil-treninger, og har for første gang måttet innføre inntaksstopp på troppen. Dette vitner om godt miljø blant jentene, og på troppen er man en herlig blanding av jenter/damer i alle aldere Det avtroppende styret takkes for innsatsen gjennom året 2014, og det påtroppende styret ønskes lykke til. Vi vet de vil jobbe hardt for å engasjere barn, ungdom og voksne i turnforeningen. En stor takk til alle våre instruktører som står på og aktiviserer alle gymnastene våre. For Fredrikshalds Turnforening Grethe Dahl Sekretær Christine Moe Klingstrøm Leder 23

25 FREDRIKSHALDS TURNFORENING 2015 RESULTATREGNSKAP INNTEKTER REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP Medlemskontingenter/treningsavgift , , , , , ,00 31 Tilskudd og andre overføringer 3110 LAM , , , Grasrotandelen , , , , , ,08 32 Offentlige tilskudd 3230 Kommunale tilskudd , , MVA-kompensasjon , , , , , ,00 33 Stevne og aktivitetsinntekter mai arrangement 6 596, , , Juleturnarrangement , , , Aktivitetshelg , , , KM i RG , , , ,00 36 Inntektsbringende tiltak 3614 Haldenspillet , , , Høstlotteri , , , Kryddersalg 400, Sportslotteriet 360, , Salg av bag og sekk 1 650, , , Juletrefest 7 315, , , Bet. Drakter , , , Salg av foreningsdresser , , , Salg av foreningsgensere , , , Salg av drikkeflasker og paraplyer 670, ,00 370, , , ,01 37 Sponsorinntekter 3750 Sponsoravtaler foreningsdress , , , Andre sponsorinntekter 4 585, , , , , ,00 KLASSE 3 SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,09 4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER 40 Deltakelse i andres stevner 4015 Kretsstevner/-mesterskap , , , Nasjonale og regionale stevner-/mesterskap , , , Internasjonale stevner , , , , ,00 41 Egne stevner/-arrangement 4110 Klubbmesterskap , ,00-755, , ,00-755,00

26 FREDRIKSHALDS TURNFORENING Trening og instruksjon 4200 Kjøregodtgjørelse konk., stevner o.l , , , Trening og instruksjonstiltak , , , Drakter , , , Leie av lokaler , , , Apparater/utstyr , , , Førstehlepsutstyr med mer , , , Foreningsdresser , , , Foreningsgensere , , , Drikkeflasker og paraplyer -374, ,00-376, , , ,73 43 Utdanning og kurs 4310 Treningsutdanning , , , Dommer-/funksjonærutdanning , ,00-674, , , ,38 45 Andre aktiviteter 4500 Juletrefest , , , Uteaktiviteter barnepartiene , , , Aktivitetshelg , , , , , , Sommerfest for instruktører og styret , , , , , ,74 47 Utg. ved inntektsbringende tiltak 4705 Haldenspillet , , , Sportslotteriet , Høstlotteri , , , mai arrangement , , , Juleturnarrangement , , , KM RG , , , ,61 KLASSE 4 SUM STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER , , ,77 5 ADMINISTRASJON OG MØTER 50 Lønn 5000 Lønn , , , , , ,10 51 Møteutgifter 5110 Styrets møteutgifter , , , Deltakelse andres møter , , , Instruktørmøter , , , Generalforsamling , , , , , ,80 52 Administrasjon 5200 Administrasjonsutgifter , , , Forsikring , , , , , , Frigjøring av tillitsverv , , , , Gaver og premier , , , , , ,10 KLASSE 5 SUM LØNN, ADMINISTRASJON OG MØTER , , ,64 2

27 FREDRIKSHALDS TURNFORENING TILSKUDD OG OVERFØRINGER 72 Kontingenter/avg. Til idrettsorg Kontingent til ØGTK , , , Kontingent til Halden Idrettsråd -200,00-200,00-200, Forbundsavgift og forsikring , , , NGTFs trenerlisens , , , , , ,00 75 Materiell/Utstyr 7510 Materiell , , , Data utstyr , Utstyr til kiosk , ,00-298, , , ,34 77 Reklame-annonser- og sponsorkostnader 7710 Reklame- og annonsekostnader , , , , , ,50 KLASSE 7 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , , ,84 8 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER 80 Finansinntekter 3800 Purregebyrer , , , Finansinntekter , , , , , ,35 81 Finanskostnader 8170 Finanskostnader , , , Gebyrer Medlemsnett , , , , , ,50 KLASSE 8 NETTO FINANSINNTEKTER , , ,85 99 AVSLUTNING Overført fra kl 3 - sum dritsinntekter , , ,09 Overført fra kl 4 - sum driftsutgifter , , ,77 Brutto fortjeneste , , ,32 Overført fra kl 5 - administrasjon , , ,64 overført fra kl 7 - andre driftskostnader , , ,84 Overført fra kl 8 - netto finansinntekter , , ,85 Netto , ,69 DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Overføring til annen egenkapital , ,69 Årets resultat , ,69 Halden, Fredrikshalds Turnforening Chrstine Moe Klingstrøm/sign Leder Marianne Grimstad/sign kasserer 3

28 FREDRIKSHALDS TURNFORENING 2015 Kommentarer til årsregnskap 2014 Status Post 30 Post 32 Post 33 Post 36 Post 37 Post 40 Post 42 Post 43 Post 45 Post 47 Pr har Fredrikshalds Turnforening kr ,96 i egenkapital, hvorav kr ,88 er plassert i fond. Det resterende er fri egenkapital. Gjelden er pr kr ,60 som består av kostnader for 2014 som er betalt i 2015, samt skattetrekk for 6. termin som forfaller i Differensen mellom avsatt skattetrekk og innestående på skattetrekkskontoen skyldes sen innlevering av enkelte timelister. Resterende er derimot overført i januar og skattetrekk for 6. termin 2014 er betalt til fristen. De er ca kr ,- mer enn budsjettert på medlemskontingenter. Årsaken til dette er høyere intensitet på purringer, samt økning i antall medlemmer Det er ca ,- kr mer i offentlig tilskudd enn budsjettert. Det er ikke gitt noe kommunale tilskudd som nok skyldes kommunens anstrengte økonomi. MVA-kompensasjon beregnes ut fra samlede kostnader året før tildelingen. Kompensasjonen er også avhengig av samlet bevilgning til idretten. Denne posten er derfor vanskelig å budsjettere. Det er ca kr. 1500,- mer enn budsjettert på stevne og aktivitetsinntekter Det er økning i forhold til budsjett på Juleturnoppvisningen. I år la vi inn pause på alle tre oppvisningene, noe som førte til økt salg i kiosken, samt at det var flere publikummere. Aktivitetshelgen hadde noe lavere deltakelse enn budsjettert. Det er ca. kr ,- mer enn budsjettert på inntektsbringende tiltak Økte inntekter på høstlotteriet skyldes at det ble delt ut flere bøker enn budsjettert. Salg av drakter og dresser har gitt lavere inntekter enn budsjettert, men disse postene må sees i sammenheng med post 42. Salg av Haldenspillet har gitt mindre inntekter enn budsjettert. Ved bestilling av spillene var ikke styret klar over at sponsorene til spillet fikk tildelt mange spill for utdeling for eksempel til ansatte. Dette har medført at det har vært vanskelig å selge spillet utenfor foreningen. Posten andre sponsorinntekter består blant annet av betaling for å ha logo på hjemmesiden vår Det er ca 7.000,- mindre enn budsjettert i kostnader til deltakelse andres stevner Lavere deltakelse på årets gymnastikkfestival medfører lavere kostnader for foreningen siden det da også blir færre instruktører med. Lavere kostnader på internasjonale stevner skyldes forsinket fakturering av gymnaestradaen fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. Det er ca kr ,- mer enn budsjettert i kostnader vedr. trening og instruksjon Økningen i kilometergodtgjørelse skyldes at flere trenere har kjørt til flere konkurranser. Økningen på konto 4210 gjelder innkjøp av diverse småutstyr til RG og kondisjonspartiene samt støtte til gymnaster og trenere som har deltatt på treningssamlinger utenfor Norge. I tillegg til det som var budsjettert(bom og landingsmatter) er det som det kom frem av årsberetningen blant annet kjøpt inn flere grønne matter og skumsett til barnepartiene. Det er ca ,- mindre enn budsjettert på kurs og utdanning Det har vært arrangert blant annet Trener1-kurs i kretsen i 2014, men dessverre har få av våre instruktører hatt mulighet til å delta, så derfor lavere kostnader på instruktørkurs. Lavere kostnader på dommerkurs skyldes at vi har mottatt støtte fra kretsen til dommerkurs. Det er ca kr ,- mindre i utgifter enn budsjettert på andre aktiviteter Færre deltakere på aktivitetshelgen gir også lavere kostnader samt at kostnader til årets aktiviteter aktivitetsdag var lavere enn forventet. Det er ca ,- mer i utgifter til inntektsbringende tiltak enn budsjettert Høyere kostnader på Haldenspillet er fraktkostnader for å få spillet raskere til Halden. Det er noe mindre kostnader til høstlotteriet enn antatt - dette skyldes at en høyere andel av gevinstene er sponset. Høyere kostnader på juleturnoppvisningen skyldes innkjøp av to nye juletrær, høyere kostnader til lyd og lys, samt økt innkjøp til kiosken.

29 FREDRIKSHALDS TURNFORENING 2009 Post 50 Post 51 Post 52 Det er ca kr mer enn budsjettert i lønnskostnader Dette skyldes at vi i 2014 har hatt flere trenere med høyere timelønn enn tidligere. Dette må vi ta som et positivt tegn, da det tyder på at instruktørene blir hos oss lenger og tar høyere utdanning. Det er ca mer enn budsjettert i kostnader til møter. Dette skyldes først og fremst økte kostnader til styrets møter. Styret har i året som er gått bestilt pizza til styremøtene - dette for å gi mindre belastning for de som har møtene. Arbeidshelgen ble også noe dyrere enn forventet. Det er ca kr ,- mer i utgifter på administrasjon Dette skyldes først og fremst økte kostnader til kopiering. Det er kjøpt inn to printere/kopimaskiner for kopiere dokumenter og lapper. Dette har medført høyere kostnader til blekk og papir. Styret jobber med å redusere disse kostnadene ved å finne andre leverandører. Øvrig klasse 5 Det har ikke vært behov for frigjøring av tillitsverv i Posten for gaver inneholder gaver/blomster til jubilanter, begravelser, instruktører som slutter med mer. Denne posten er vanskelig å forutse. Klasse 7 Det er ca mer enn budsjettert i andre driftskostnader. NGTF's trenerlisens betales pr. instruktør, det har vært flere lisensierte instruktører i 2014 enn antatt. Lavere kostnader til Materiell skyldes en feil i budsjetteringen. Økning i reklame og annonsekostnader skyldes oppføringer i nettkataloger - disse registreringene er nå avsluttet. Totalt viser regnskapet kr ,26 i underskudd. Hovedårsakene til dette må sies å være økte lønnsutgifter og innkjøp av apparater og utstyr. Dette viser at det også i 2014 har vært høy aktivitet i foreningen Marianne Grimstad 2

30 Fredrikshalds Turnforening Stiftet 27. august 1879 Postboks Halden ENDRING AV TRENINGSAVGIFT F.O.M 2. HALVÅR 2015 Med bakgrunn i årets resultat foreslår styret økning i enkelte treningsavgifter. MiniFres har lengre treningstid enn andre partier som trener en gang pr. uke, samt at de ikke deltar på inntektsbringende tiltak og dugnader. Konkurransepartiene har lengre treningshalvår enn andre partier samt at foreningen dekker en del konkurranseavgifter og deltakelse på samlinger for gymnastene her. Økningen for gymnaster som deltar på flere partier har bakgrunn i våre lange ventelister. Alle satser gjelder pr. halvår. Treningsavgift Aktive a. MiniFres kr.500,-(nå 350,-) b. Partier som trener en gang pr. uke kr.300,-(uendret) c. Partier som trener to ganger pr. uke kr.400,-(uendret) d. Konkurranseturn under 5 timer pr. uke kr.750,-(nå 550,-) e. Konkurranseturn 5 timer og mer pr. uke kr.850,-(nå 650,-) f. Kondisjonstrening med tilbud om mer enn to timer pr. uke kr.650,-(uendret) g. Kondisjonstrening to timer pr. uke kr. 550,-(uendret) Dersom gymnasten går på flere partier (lik sats barn/voksen) pr. parti kr.200,-(nå 100,-) Tillegg pr. ekstra barn MiniFres og Bev. Lek kr. 200,-(uendret) Kontingent h. Alle kr.100,-(uendret) Halden, 1. februar 2015 Styret

31 FREDRIKSHALDS TURNFORENING 2015 BUDSJETT FOR DRIFTSÅRET INNTEKTER 3010 Medlemskontingenter/treningsavgift , , LAM-midler , , Grasrotandelen , , Kommunale tilskudd , mai arrangement , , Juleturnarrangement , , Aktivitetshelg , , KM RG , MVA-kompensasjon , , Haldenspillet 5 000, , Høstlotteri , , Sportslotteriet , Salg av bag/sekk 1 500, , Juletrefest 9 800, , Salg av drakter , , Salg av foreningsdresser , , Salg av foreningsgensere , , Salg av drikkeflasker og paraplyer 1 000, , Sponsoravtaler foreningsdress , , Andre sponsorinntekter 5 000, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,00 UTGIFTER Deltagelse i andres stevner 4015 Kretsstevner/-mesterskap , , Nasjonale og regionale stevner-/mest , , Internasjonale stevner/mesterskap , ,00 Egne stevner/arrangement 4110 Klubbmesterskap , , Kjøregodtgjørelse konk., stevner ol , , Trening og instruksjonstiltak , , Drakter , , Leie av lokaler , , Apparater og utstyr , , Førstehjelpsutstyr mm , , Foreningsdresser , , Foreningsgensere , , Drikkeflasker og paraplyer -600, , Treningsutdanning , , Dommer-/funkjsonærutdanning , , Juletrefest , , Uteaktiviteter barnepartiene , , Aktivitetshelg , , Sommerfest for instruktørene , , Haldenspillet , Sportslotteriet ,00

32 FREDRIKSHALDS TURNFORENING Høstlotteri , , Mai arrangement , , Juleturnarrangement , , KM RG ,00 - SUM UTGIFTER , ,00 Administrasjonsutgifter 5000 Lønn , , Styrets møteutgifter , , Deltakelse andres møter , , Instruktørmøter , , Generalforsamling , , Administrasjonsutgifter , , Forsikring , , Frigjøring tillitsverv , , Gaver, premier , , Kontingent til ØGTK , , Kontingent til Halden Idrettsråd -200,00-200, Forbundsavgift og forsikring , , Trenerlisens , , Materiell , , Data utstyr , Utstyr til kiosk , , Reklame og annonsekostnader , ,00 SUM ADMINISTRASJON , ,00 DRIFTSRESULTAT , ,00 FINANSPOSTER 3800 Purregebyr , , Finansinntekter , , Finanskostnader , , Gebyrer Medlemsnett , ,00 NETTO FINANSPOSTER , ,00 BUDSJETTERT OVER-/UNDERSKUDD ,00-2

33 FREDRIKSHALDS TURNFORENING 2015 UTVIKLING AV BYGGEFONDET - RESERVEFONDET Utviklingen av "Byggefondet" har siden 1980 vært som følger: 1980 kr , kr , kr ,00 Jøtun Finans AS (Avsatte ytterligere kr ,-) 1983 kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr ,00 Kapitalformidling AS 1993 kr , kr ,00 Fokus Bank ASA 1995 kr , kr , kr ,00 Odin Norden (Avsatte ytterligere kr ) 1998 kr ,00 Ligningsverdi - kurs kr ,00 Ligningsverdig - kurs 476, kr ,00 Ligningsverdi - kurs 493, kr ,00 Ligningsverdi - kurs kr ,00 Ligningsverdi - kurs 332, kr ,00 Ligningsverdi - kurs 592, kr ,00 Ligningsverdi - kurs 825, kr ,10 Ligningsverdi - kurs 810, kr ,00 Ligningsverdi - kurs 1.298,16 - Markedsverdi , kr ,84 Ligningsverdi - kurs 1.277,07 - Markedsverdi , kr ,00 Ligningsverdi - kurs 839,14 - Markedsverdi kr ,17 Ligningsverdi - kurs 1.158,67 - Markedsverdi , kr ,00 Ligningsverdi - kurs 1.377,13 - Markedsverdi kr ,78 Ligningsverdi - kurs 1053,33 - Markedsverdi , kr ,75 Ligningsverdi - kurs 1167,24 - Markedsverdi , kr ,38 Ligningsverdi - kurs 1531,17 - Markedsverdi , kr ,51 Ligningsverdi - kurs 1738,78 - Markedsverdi ,51 Det er viktig å være klar over at bokført verdi fortsatt er ,- og først ved en enventuell oppløsning av fondet vil verdien nå være ,51 Når det gjelder plassering i fond så vil kursen være svingende, men når det gjelder langsiktig plassering så må fond anses å være en sikker pengeplassering. Halden, Marianne Grimstad

34 Kommentar til driftsbudsjett 2015 Driftsbudsjettet for 2015 viser et underskudd på kr. Bakgrunnen for dette er at styret ønsker å utbedre gulvet i jentegymsalen på Rødsberg Ungdomsskole. Vi har mottatt et foreløpig tilbud på ca , men styret vil innhente flere anbud for å om mulig gjøre denne kostnaden lavere. Utbedringen består i å slipe ned, rette opp skader og lakke på nytt. Vi har vært i kontakt med kommunen, og de er positive til vårt forslag. Vi kommer ikke bort fra at mye av skadene på gulvet skyldes vår bruk av gymsalen.

35 Organisasjonsplan Fredrikshalds Turnforening Norges Gymnastikk-og Turnforbund Østfold Gymnastikk og Turnkrets Generalforsamling Styret Valgkomite 3 medlemmer + varamedlem 2 revisorer + vararevisor minst 3 hjelpekasserere Fondskomite 3 medlemmer Materialforvalter 3 arkivarer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer