Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund"

Transkript

1 Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra

2 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV... 6 TEORIUNDERVISNING... 6 PRAKTISK UNDERVISNING... 6 EVALUERING... 7 KRAV TIL DYKKEPLASSEN... 7 SIKRING AV DYKKEPLASSEN (GJELDER OGSÅ BASSENG)... 7 KRAV TIL SIKRING AV ELEVER... 7 KRAV TIL ELEVENS UTSTYR... 8 KRAV TIL OVERFLATEUTSTYR... 8 KRAV TIL DYKKENDE PERSONELL... 8 KRAV TIL INSTRUKTØR... 8 KRAV TIL BEREDSKAPSDYKKER... 8 KRAV TIL DYKKELEDER... 9 KRAV TIL DOKUMENTASJON... 9 FORORD OVERGANG/KONVERTERING TIL NDF/CMAS* INSTRUKTØR OPPTAKSKRAV KRAV TIL INSTRUKTØR TEORIUNDERVISNING PRAKTISK UNDERVISNING EVALUERING AUTORISASJON TEORIUNDERVISNING CMAS* INSTRUKTØR T1 INTRODUKSJON TIL KURSET CMAS* INSTRUKTØR T2 LOVER OG REGLER CMAS* INSTRUKTØR T3 RAMMEPLAN FOR CMAS* APPARATDYKKERKURS CMAS* INSTRUKTØR T4 PLANLEGGING AV TEORILEKSJON CMAS* INSTRUKTØR T5 DEG SELV SOM INSTRUKTØR CMAS* INSTRUKTØR T6 KURSAVVIKLING CMAS* INSTRUKTØR T7 ØKONOMI VED KURSAVVIKLING CMAS* INSTRUKTØR T8 FORBEREDELSE AV TEORILEKSJONER CMAS* INSTRUKTØR T9 FREMFØRING AV TEORILEKSJONER CMAS* INSTRUKTØR T10 TILRETTELEGGING AV DYKKING I BASSENG CMAS* INSTRUKTØR T11 GJENNOMGANG AV ØVELSER I BASSENG CMAS* INSTRUKTØR T12 FORBEREDELSE AV UNDERVISNING I BASSENG

3 CMAS* INSTRUKTØR T13 TILRETTELEGGING AV DYKKING I SJØ CMAS* INSTRUKTØR T14 GJENNOMGANG AV ØVELSER I SJØ CMAS* INSTRUKTØR T15 FORBEREDELSE AV UNDERVISNING I SJØ CMAS* INSTRUKTØR T16 HLR CMAS* INSTRUKTØR T17 TEORIEKSAMEN CMAS* INSTRUKTØR T18 KURSAVSLUTNING BASSENGDYKKING CMAS* INSTRUKTØR B1 BASSENGØVELSER CMAS* INSTRUKTØR B2 KANDIDATFREMFØRING I BASSENG SJØDYKKING CMAS* INSTRUKTØR S1 KANDIDATFREMFØRING I SJØ CMAS* INSTRUKTØR R1 BERGING AV FORULYKKET DYKKER APPENDIKS A UTSJEKKSDYKK

4 Definisjoner Felles definisjoner for samtlige NDF apparatdykkerkurs. Sist oppdatert Selvstendig Utføres av enkeltelev. Når ikke annet er nevnt skal elementet utføres individuelt. I par Elevene utfører øvelse eller gruppearbeid i selvstendige par. Med støtte i Definert eller oppgitt materiale som eleven kan bruke etter behov for å finne konkrete fakta. Kunne redegjøre for (kjenne til) Med egne ord gi en akseptabel framstilling. Beherske Kunne utføre selvstendig. Følge Med følge menes å svømme sammen med elevene. En skal til enhver tid kunne se samtlige elever, og ha mulighet til å yte assistanse umiddelbart. Observere Med observere menes å svømme rett i nærheten av elevene. En skal til enhver tid kunne se samtlige elever, og ha mulighet til å yte assistanse i løpet av få sekunder. Til stede Med til stede menes å være fysisk på dykkeplassen, og ha oppmerksomheten rettet mot elevene til enhver tid. Undervisningstime Normert til 45 minutter. Kvalifisert instruktør En autorisert instruktør som er kvalifisert til å instruere og evaluere elever på det aktuelle kurset. Ved dykking i basseng eller sjø skal instruktøren inneha gyldig helseerklæring. Hovedinstruktør Hovedinstruktøren er ansvarlig for hele kurset og kan delegere oppgaver. Flere kvalifiserte instruktører kan delta på ett kurs, men én av dem skal alltid være utpekt som hovedinstruktør. 3

5 Hjelpeinstruktør En hjelpeinstruktør kan utføre oppgaver i løpet av kurset hvor dette er tillatt i henhold til den aktuelle rammeplanen. Oppgaver gis av hovedinstruktør. En hjelpeinstruktør skal oppfylle følgende tre krav: Minimum 18 år gammel. Minimum CMAS*** apparatdykker, eller sertifikat fra annen utdanningsorganisasjon på tilsvarende nivå. Godkjent av hovedinstruktør og dykkeskolen. Dersom oppgavene til hjelpeinstruktøren innefatter dykking i basseng eller sjø skal hjelpeinstruktøren i tillegg inneha gyldig helseerklæring. Kvalifisert person Person som kan gjennomføre og evaluere ulike deler av et kurs. Hvem som er kvalifisert person er definert i veiledningen til hvert enkelt kurs. Ved dykking i basseng eller sjø skal personen inneha gyldig helseerklæring. Dykkeleder Dykkeleder er ansvarlig på dykkeplassen og er alltid suveren i sine avgjørelser. Ved en ulykke har dykkelederen hovedansvaret på dykkestedet inntil bedre kvalifisert personell har overtatt. En kvalifisert dykkeleder skal oppfylle minst ett av følgende krav: CMAS*** sertifikat eller høyere. CMAS** sertifikat samt gjennomført NDF dykkelederkurs. Sertifisering og/eller dokumentert opplæring fra annen utdanningsorganisasjon tilsvarende et av foregående to krav. Beredskapsdykker En beredskapsdykker skal under ledelse av dykkeleder i løpet av kort tid kunne assistere en dykker, som har problemer. Beredskapsdykkeren skal ha dykkerbevis og være kvalifisert for den aktuelle dybden. Dykkepar To eller tre dykkere som dykker sammen. Eventuelle begrensninger er definert i veiledningen til hvert enkelt kurs. 4

6 Skjermet vann Skjermet område i sjøen hvor forholdene kan sammenlignes med et konvensjonelt svømmebasseng. Følgende krav må oppfylles: Dybden skal i området ikke være større enn 5 meter. Vesentlig større dyp må heller ikke forekomme i rimelig avstand fra valgt område. Valgt område må ligge så nær land at ilandføring kan skje raskt og uhindret. På de innledende øvelsene må elevene kunne ha hodet over vann når de står på bunnen. Bunnen skal være mest mulig flat og fri for vekster, store steiner eller andre gjenstander dykkerne kan hekte seg fast i. Sikten skal være god nok til at dykkende kvalifisert person har visuell kontakt med elevene til enhver tid. Områder med mudderbunn kan ikke benyttes. Områder som brukes til fortøyningsplass kan ikke benyttes. Det skal ikke være strøm, større bølger eller båttrafikk i området. Basseng I forbindelse med NDF apparatdykkerkurs er basseng definert som enten et konvensjonelt svømmebasseng eller skjermet vann. Dykkeplassen Bunnen skal ikke ligge dypere enn det som er aktuelt for dykket, og de største dybdene det er behov for må ligge innen rimelig avstand fra land. Det skal være egnede bunnforhold og kjente, akseptable strømforhold. Båttrafikken skal være kjent og akseptabel. Dykkeplassen skal være oversiktlig. Det skal være nødvendig plass på land til å sikre et velorganisert kursdykk. Forholdene på dykkestedet må være slik at det sikres undervisningsmessig ro. Dykking skal ikke utføres under forhold som hindrer direkte oppstigning til overflaten. 5

7 Veiledning til kurset Opptakskrav 18 år ved kursstart. CMAS*** dykkesertifikat eller tilsvarende, for eksempel PADI Divemaster. God kjennskap til bruken av Norsk Standard Dykketabell. Minimum 6 dykk i nordiske farvann. Normal fysisk form. Skolen kan stille krav om legeundersøkelse. Minimum 100 loggede dykk som inkluderer bl.a nattdykk og dykk dypere enn 30m. Teoretisk opptaksprøve Utsjekksdykk (Appendiks A) Målsetning Utdanne apparatdykkerinstruktør i henhold til gjeldene sertifiseringskrav. Utdanne apparatdykkerinstruktør i henhold til kravene i EN Scuba Instructor Level 2. Sertifiseringskrav Bestått teoriprøve som beskrevet i leksjon T17. Vise god evne til å lede teorileksjoner på en korrekt og engasjerende måte. Vise god evne til å kontrollere og lede en gruppe elever under dykking i basseng og sjø. Vise god evne til å instruere og evaluere en gruppe elever i grunnleggende dykketeknikker i basseng og sjø. Vise god evne til å kommunisere effektivt med en gruppe elever, både i forbindelse med teoriundervisning og praktisk undervisning. Vise gode evner innen berging av forulykket dykker. Beherske rammeplanen for NDF/CMAS* apparatdykkerkurs. Teoriundervisning Minimum 29 undervisningstimer utenom teorieksamen, fordelt på 17 moduler. Tidsangivelsen er et estimat og er å betrakte som minimumsmål. Det er fritt opp til instruktøren å utvide denne tiden etter behov. Praktisk undervisning Bassengdykking som beskrevet i dette dokumentet. Sjødykking som beskrevet i dette dokumentet. Redningsdykking som beskrevet i dette dokumentet. 6

8 Evaluering Eleven skal evalueres ut fra praktiske ferdigheter som instruktør og ut fra teorieksamen med oppgaver godkjent av NDF. Eleven har bestått når alle elementene er gjennomført tilfredsstillende. Praktisk gjennomføring skal evalueres av kvalifisert instruktør. Teorieksamen skal evalueres av kvalifisert instruktør. Krav til dykkeplassen Bunnen skal ikke ligge dypere enn det som er aktuelt for dykket, og de største dybdene det er behov for må ligge innen rimelig avstand fra land. Det skal være rene bunnforhold og kjente, akseptable strømforhold. Båttrafikken skal være kjent og akseptabel. Dykkeplassen skal være oversiktelig. Det skal være nødvendig plass på land til å sikre et velorganisert kursdykk. Forholdene på dykkestedet må være slik at det sikres undervisningsmessig ro. Dykking skal ikke utføres under forhold som hindrer direkte oppstigning til overflaten. Sikring av dykkeplassen (gjelder også basseng) Dykkeplassen skal sikres med kvalifisert dykkeleder og beredskapsdykker. Sikringsbåt med fører kan brukes i tillegg til beredskapsdykker dersom all dykking foregår minimum 50 meter fra dykkestedet. For øvrig må bemanningen stå i forhold til den opplæring som skal utføres, og de farer som dykkerne kan utsettes for ved de enkelte dykkene. Dykkeleder er ansvarlig leder på dykkeplassen og leder en eventuell alarmsituasjon. Dykkestedet skal være fysisk merket med dykkeflagg så lenge aktiviteter pågår i vannet. Sikten må under alle øvelser være slik at instruktørene har god visuell kontakt med elevene. Det skal minst være to instruktører til stede ved den praktiske opplæringen. Unntaket fra krav til bemanning er sæ bunnen og samtidig ha hodet over vann. Krav til sikring av elever Kandidatene skal være sikret under alle sjødykk ved at minst en kvalifisert person følger kandidatene. En kvalifisert person kan maksimalt følge/observere to kandidater under et dykk. Under alle dykk som skjer i par, skal parene sikres samhold under dykket. Dersom det blir benyttet line fra land eller fartøy for å sikre kandidatene, skal det spesielt øves i å kunne kutte lina i en situasjon der kandidatene sitter fast på bunnen og linen er spent. Minst tre av dykkene på grunnkurset skal foregå uten line fra land eller fartøy. 7

9 Krav til elevens utstyr ABC-utstyr som består av dykkemaske, snorkel og svømmeføtter. Flaske som er trykkprøvd i henhold til offentlige retningslinjer. System for oppdrifts- og flytekontroll, i form av jakkevest, frontvest, vingevest, vinge og bakplate eller tilsvarende. Varmeisolerende drakt, i form av våtdrakt eller tørrdrakt. Pusteventil med minimum to andretrinn. Vekter med hurtiglås, i form av blybelte, integrerte vektlommer eller tilsvarende. Dybdemåler. Tidsmåler. Manometer. Kompass. Kniv. Lykt ved dykking i mørke tidsrom. Krav til overflateutstyr Dykkeflagg. Førstehjelpsutstyr. O 2 -terapiutstyr. Beredskapsline (minimum 50 meter). Felles dykkejournal. Telefon eller annet kommunikasjonsutstyr som muliggjør umiddelbar kontakt med redningstjenesten (113). Krav til dykkende personell Gyldig helseerklæring. Komplett dykkeutstyr som for elevene. Krav til instruktør Hovedinstruktør skal være minimum autorisert NDF/CMAS*** instruktør Kvalifisert instruktør skal være minimum autorisert NDF/CMAS*** instruktør. NDF/CMAS** instruktør under aktiv opplæring til NDF/CMAS*** instruktør kan fungere som kvalifisert instruktør. Hovedinstruktør skal kontinuerlig veilede og evaluere innsatsen til instruktøren under opplæring. Krav til beredskapsdykker Beredskapsdykker skal: 8

10 Foreta kameratsjekk på dykkerinstruktøren Være klar til øyeblikkelig assistanse for å kunne gripe inn eller bistå dykkerne i en nødssituasjon. Det kan aksepteres at dykkinstruktør og beredskapsdykker er i vannet samtidig dersom dette gir bedre sikkerhet for dykkerinstruktøren, men det anses ikke forsvarlig at beredskapsdykkeren følger/observerer elever under vann. Krav til dykkeleder Dykkerleder skal: lede dykkeoperasjonen påse at hensynet til sikkerhet og helse til dykkerne sørge for loggføring av dykkekurset sørge for bistand til dykkerinstruktøren ved behov Dykkerlederen skal oppholde seg over vann. Krav til dokumentasjon Den som er ansvarlig for dykkerkurset, plikter å dokumentere at kandidatene er skikket for den opplæringen de skal gjennomgå. Elevdokumentasjonen skal inneholde Dokumentasjon på gjennomgåtte teoriøkter Dokumentasjon på gjennomgåtte bassengøkter Dokumentasjon på gjennomgåtte sjødykk Legeattest Praktiske og teoretiske kunnskaper. Kandidaten skal kunne svømme og skal gjennomgå legeundersøking før dykkingen tar til. Ved sjødykking skal følgende loggføres for hvert enkelt dykk, og attesteres av dykkeleder: dato dykkested arbeidsoppdragets art og omfang navn på deltakere dybde og dykkeprofil for hver dykker eventuelle uønskete hendelser/avvik. Ovennevnte opplysninger skal oppbevares i 10 år. Opplysningene skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, og den enkelte dykker. 9

11 Forord Tidsestimatene i rammeplanen er satt med utgangspunkt i 4-6 kandidater, og kurset skal da kunne gjennomføres i løpet av to intensive langhelger. Med flere kandidater vil enkelte deler av kurset kreve lenger tid. Det er lagt opp til at kandidatene må jobbe med oppgaver mellom kurstilfellene, noe som bør tas i betraktning ved utforming av timeplan. Det er ikke nødvendig å gjennomføre leksjonene i den rekkefølgen som rammeplanen legger opp til. For å unngå forvirring blir de som deltar på instruktørkurset betegnet som kandidater. Med elever menes tenkte elever på et grunnkurs. Det anbefales å levere ut minst mulig kursmateriell til elevene, både i elektronisk form og på papir. Elevene skal læres opp til å bruke dokumentarkivet i instruktørportalen. Dette for å unngå at forskjellige instruktører bruker forskjellig kursmateriell, noe som tradisjonelt har vært et stort problem i NDF. Ta kontakt med administrasjonen dersom du oppdager manglende eller utdaterte dokumenter i dokumentarkivet. I forkant av kurset bør hovedinstruktør kontakte administrasjonen for brukerkonto og passord til trenerportalen slik at kandidatene får egen pålogging. Teoretisk opptaksprøve gjennomføres skriftlig i henhold til NDF eksamensoppgaver og reglement. Denne prøven kan hvis ønskelig gjennomføres som individuell hjemmeoppgave, enten før eller under kurset. Kravet er da 90 % riktig svar. 10

12 Overgang/konvertering til NDF/CMAS* Instruktør Opptakskrav 18 år ved kursstart. Gyldig instruktørbevis fra sportsdykkerorganisasjon anerkjent av CMAS, med rett til å selvstendig undervise og sertifisere i sportsdykking på minimum grunnkursnivå i henhold til kravene i EN Scuba Instructor Level 2 og EN Diver Level 2. Minimum 6 dykk i nordiske farvann. Normal fysisk form. Skolen kan stille krav om legeundersøkelse. Teoretisk opptaksprøve Utsjekksdykk Krav til instruktør Kun autoriserte NDF/CMAS*** instruktører kan gjennomføre konvertering som beskrevet i dette kapittel. Teoriundervisning Det forutsettes at kandidaten innehar de samme grunnleggende teorikunnskapene som en NDF/CMAS* instruktør. Det skal likevel sikres at kandidaten gjøres godt kjent med de forskjeller som måtte være mellom kandidatens moderorganisasjon og NDF/CMAS, herunder: Forskjellene mellom CMAS undervisningssystem og filosofi, og tilsvarende i kandidatens moderorganisasjon. Norges Dykkeforbunds organisasjon, målsetting og utdanningsfilosofi. NDF/CMAS instruktørens juridiske og praktiske forhold til Norges Dykkeforbund (treneravtale og skoleavtale), og alle relevante deler av det offentlige regelverk. Rammeplan og undervisningsmateriell for NDF/CMAS* kurs. Hjerte- lungeredning (HLR). Bruk av Norsk Standard Dykketabell. Bruk av NDF sin instruktørportal på internett. Praktisk undervisning Idet man tar utgangspunkt i at kandidaten allerede er utdannet og sertifisert sportsdykkerinstruktør forutsettes det samme grunnleggende ferdigheter og kunnskaper som for en CMAS* instruktør. Evaluering Kandidaten evalueres i henhold til ett av følgende to alternativer: Alternativ 1 konverteringskurs Instruktøren skal ved hjelp av ordinær teoriundervisning sikkerstille at kandidaten innehar de nødvendige teoretiske kunnskapene som beskrevet over. Teorieksamen gjennomføres som beskrevet i leksjon T17 i denne rammeplanen. Eksamen bør være skriftlig. I tilegg skal det kontrolleres at kandidaten innehar de nødvendige praktiske ferdigheter. Dette gjennomføres ved at kandidaten demonstrerer et passende utvalg av øvelser i basseng eller sjø. 11

13 Alternativ 2 deltakelse på NDF/CMAS* kurs (on-the-job training) Kandidaten deltar som hjelpeinstruktør på et komplett NDF/CMAS* kurs med minimum fire elever. Kandidaten skal veiledes og evalueres av en NDF/CMAS*** instruktør. Kandidaten skal delta aktivt på hele kurset, og skal selvstendig gjennomføre minst 5 teorileksjoner og fungere som hjelpeinstruktør på samtlige basseng- og sjødykk. Merk at kandidaten i løpet av kurset formelt kun kan fungere som hjelpeinstruktør selv om han/hun har en instruktørsertifisering fra en annen utdanningsorganisasjon. Teorieksamen skal gjennomføres som beskrevet i leksjon T17 i denne rammeplanen. Eksamen bør være skriftlig. Autorisasjon Kandidaten må ha gjennomført og bestått overgangsordning som beskrevet i dette kapittel. Den endelige vurderingen av kandidaten vil bli gjort på nasjonalt nivå av et panel bestående av CMAS*** instruktører godkjent av NDF. 12

14 Teoriundervisning CMAS* Instruktør T1 Introduksjon til kurset Tid: 2 x 45 minutter A. Instruktørene og kandidatene presenterer seg. B. Timeplan for kurset. C. Innhold i kurset. D. Administrative forhold ved kurset. E. Gjennomgang av kursmateriell. F. Spørsmål om kurset. G. Introduksjon til instruktørportalen. H. CMAS og NDF organisasjonsplaner. I. Kursstige NDF. J. Utdanningsansvarlig Instruktørene presenterer seg og forteller noe om seg selv, og kandidatene gjør deretter det samme. Kandidatene kan med fordel ha forberedt en kort presentasjon av seg selv på forhånd, gjerne i PowerPoint. Det bør sies noe kort om at kandidatene selv må søke NDF om instruktørautorisasjon etter endt kurs, og at det er en kostnad forbundet med dette. Mer informasjon om dette gis forslagsvis ved kursavslutning. Videre bør det sikres at de kandidater som planlegger å avholde kurs i en snarlig framtid er klar over at de må ha gyldig helseerklæring. Det utdelte materiellet gjennomgås kursorisk. Merk at kandidatene i første rekke selv skal finne det de trenger i instruktørportalen, men enkelte sentrale dokumenter kan gjerne leveres ut på papir, for eksempel rammeplanen for CMAS*. Det må informeres tydelig om at hver enkelt instruktør i NDF selv må sikkerstille at det de har av kursmateriell er relevant og oppdatert. Dette gjelder spesielt rammeplaner, lover og forskrifter. Det bør settes av tid til spørsmål og diskusjon rundt kursinnhold og gjennomføring. Instruktørportalen presenteres og de viktigste komponentene gjennomgås. Det bør fokuseres på dokumentarkivet og hva en der finner av materiell. CMAS og NDF organisasjonsplaner og NDF sin kursstige presenteres. Legg vekt på funksjonen til de nasjonale instruktørene, og hvordan disse kan brukes som en viktig resurs. 13

15 CMAS* Instruktør T2 Lover og regler Tid: 2 x 45 minutter A. CMAS Standards & Requirements. B. NDF standarder og rammeplaner. C. NDF instruktøravtale og skoleavtale D. Europeiske standarder (CEN) E. Sikring av elever og instruktør Kandidatene skal ha kjennskap til de lover, regler og forskrifter de trenger å forholde seg til, og hvordan disse henger sammen. Diskuter spesielt problemstillingene rundt Forskrift om utførelse av arbeid i forhold til krav på utstyr og overflateberedskap. Kandidatene skal informeres om eventuelle nylige og/eller kommende forandringer i regelverket. 14

16 CMAS* Instruktør T3 Rammeplan for CMAS* apparatdykkerkurs Tid: 45 minutter A. Gjennomgang av rammeplanen for CMAS* apparatdykkerkurs. B. Kursorisk gjennomgang av rammeplanene for CMAS** og CMAS***. Denne leksjonen skal gi kandidatene en oversikt over rammeplanen for CMAS* kurset. Det er viktig at kandidatene forstår intensjonen med grunnkurset, og hvorfor ting er som de er. Mye kan begrunnes med henvisning til lover og regler. Mest vekt skal legges på veiledningen til kurset og kravene til sikring og evaluering av elever. Bruk gjerne øvingsoppgaver og la kandidatene legge fram svar og løsninger. Det skal ikke være nødvendig med noen større gjennomgang av teorileksjonene. Det faglige innholdet skal kandidatene være kjent med, og det pedagogiske kommer senere i kurset. Også øvelsene i basseng og sjø blir presentert senere i kurset. Kandidatene skal få en kort innføring i rammeplanene for CMAS** og CMAS***. 15

17 CMAS* Instruktør T4 Planlegging av teorileksjon Tid: 2 x 45 minutter A. Generelt om læring. B. Struktur på presentasjon. C. Hvordan lage en disposisjon for en teorileksjon. D. Bruk av rammeplan og lærebok. E. Bruk av PowerPoint og andre aktuelle hjelpemidler. F. Bruk av øvingsoppgaver og hurtigprøver. G. Bruk av hjelpeinstruktør H. Filmen Froskemannen Kandidatene skal få en innføring i hvordan vi best kan legge opp undervisningen for å sikre elevene mest mulig utbytte. Diskuter hvilke erfaringer kandidatene har av forelesninger og presentasjoner. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Kandidatene skal forstå vekten av en riktig disposisjon og grundige forberedelser. Diskuter fordeler og ulemper ved bruken av PowerPoint og tilsvarende programmer. Presenter filmen Froskemannen og diskuter hvordan den best kan brukes i undervisningen. Kandidatene skal være kjent med hvordan de finner leksjonsmateriell i instruktørportalen. 16

18 CMAS* Instruktør T5 Deg selv som instruktør Tid: 2 x 45 minutter A. Kroppsspråk. B. Instruktørvettregler. C. Vanlige feil ved fremlegging. D. Tilpasse undervisning til publikum. E. Instruktørens holdningsskapende arbeid. F. Etikk trenerrollen overfor eldre ungdom. G. Hvordan gi tilbakemelding til elevene. Kandidatene skal kjenne til hvordan vi som instruktør skal fremstå og opptre for å sikre at elevene ikke bare lærer det vi foreleser, men også trener inn riktige holdninger og ikke minst får en god opplevelse av kurset. Kandidatene skal forstå hvor viktig det er at de som instruktører skal foregå med godt eksempel, og at elevene ser og får med seg alt instruktøren gjør. Trenerrollen ovenfor eldre ungdom er hentet ut fra veilederheftet Trenerrollen i idretten (2002) side Kandidatene skal kjenne til hvordan vi som instruktører skal håndtere eldre ungdom i alderen år i forhold til typiske utviklingstrekk hos ungdommene. 17

19 CMAS* Instruktør T6 Kursavvikling Tid: 45 minutter A. NDF kurskalender. B. Kursdokumentasjon. C. Forsikringer. D. Krav til instruktør. E. Krav til veileder. F. Autorisasjon. G. Sertifikatrekvisisjoner. H. Instruktørsamarbeid. I. Kurs i klubb i forhold til kommersielle kurs. Kandidatene skal kjenne til hvordan et kurs gjennomføres i praksis, og hvilke krav som stilles til administrasjon av kurset. Legg vekt på de formelle krav som stilles på instruktøren, spesielt med tanke på autorisasjon og kursdokumentasjon. Kandidatene skal være innforstått med at elever under 18 år må ha foreldrenes godkjenning for å delta på dykkekurs. Skriftlig godkjenning skal oppbevares sammen med øvrig kursdokumentasjon. Diskuter hvordan instruktører kan jobbe sammen for å oppnå bedre kvalitet på kursene, og utbytte av kunnskap og erfaring. 18

20 CMAS* Instruktør T7 Økonomi ved kursavvikling Tid: 45 minutter A. Budsjett og regnskap ved grunnkurs. B. Tilskuddssmidler. C. Arbeidsgiver, lønn og avgifter. D. Enkeltmannsforetak. Leksjonen skal gi en oversikt over de økonomiske muligheter og utfordringer som instruktøren vil treffe på. Det anbefales at kandidatene selve setter opp budsjett for noen forskjellige situasjoner. Legg vekt på at det er viktig med en ryddig økonomi i forbindelse med kursavviking, og forholdet mellom skolen og instruktøren. Kandidatene skal kjenne til hvordan skolen fungerer som en arbeidsgiver, med ansvar for lønn, arbeidsgiveravgifter, feriepenger og lignende. Diskuter fordeler og ulemper med å heller opprette et enkeltmannsforetak. 19

21 CMAS* Instruktør T8 Forberedelse av teorileksjoner Tid: 2x45 minutter A. Forberedelse av tre komplette teorileksjoner fra CMAS* kurset. Kandidatene skal selvstendig forberede tre komplette teorileksjoner (3x45 min) i henhold til rammeplanen for grunnkurset. Dette inkluder å sette seg inn i aktuelle slides, lage disposisjon, forberede øvingsoppgaver og planlegge bruk av hjelpemidler (film, utstyr og annet). Instruktøren fordeler leksjoner til kandidatene. Leksjoner som går over to timer teller som to leksjoner i denne sammenhengen. Eventuelt kan de deles opp. Den samme leksjonen kan hvis ønskelig tildeles flere kandidater. Det anbefales at alle kandidatene forbereder første del av T6, bruk av dykketabell, da denne leksjonen stiller litt ekstra krav til pedagogiske ferdigheter. I tillegg får vi verifisert at kandidatene behersker Norsk Standard Dykketabell. 20

22 CMAS* Instruktør T9 Fremføring av teorileksjoner Tid: 4x45 minutter A. Fremføring av teorileksjoner. Kandidatene fremfører deler av teorileksjonene de har forberedt. Instruktøren styrer hvilke leksjoner som skal fremføres, og lengden på fremføringen. Alle kandidatene bør få anledning til å prøve seg på både innledning og avslutning av leksjon. Hver kandidat skal få minst 30 minutter til rådighet, og skal fremføre innhold fra minst to leksjoner. Tidsestimatet på denne modulen er satt med utgangspunkt i 4-6 kandidater. Med flere kandidater må det påregnes å bruke lenger tid. Instruktøren evaluerer kandidatenes innsats og gir tilbakemelding på passende måte. Kandidatene skal i tillegg evaluere hverandre, og det momentet kan gjerne legges opp som en trening i tilbakemelding. En god grunnregel er at en alltid skal prøve å kommentere tre positive ting, i tillegg til én ting som kan gjøres bedre. For å illustrere vekten av ordentlige forberedelser kan kandidatene med fordel gis i oppgave å forberede én av leksjonene på kort varsel. Sluttresultatet blir ofte dårlig, noe som kan være en nyttig erfaring å ha med seg. Det anbefales å filme kandidatene slik at de kan få anledning til å se sin egen fremføring fra elevenes ståsted. Det kan legges inn ekstra utfordringer, for eksempel ved at projektoren plutselig slutter å fungere slik at kandidatene blir nødt til å bruke tavlen. 21

23 CMAS* Instruktør T10 Tilrettelegging av dykking i basseng Tid: 2 x 45 minutter A. Krav og vilkår. B. Skader. C. Påkrevd utstyr. D. Alarm og handlingsplan. E. Organisering. F. Innlæringsteknikker. Presenter hvordan vi tilrettelegger og gjennomfører dykking i basseng, med fokus på sikkerheten og organiseringen rundt bassenget. Diskuter spesielt hvordan vi kan skape trygghet for elevene, og unngå skremmende situasjoner. Diskuter fordelene med å ha en person med ved bassenget som ikke dykker selv, for eksempel for å hjelpe med organiseringen og veilede elevene med utstyret. Det anbefales at kandidatene tørrtrener på organiseringen. Finn en stor nok plass og la kandidatene samarbeide om å organisere elever og utstyr. Det skal legges vekt på at nøkkelen til et vellykket kurs ofte er god organisering, og da spesielt rundt bassenget. God organisering sikrer at elevene får nok tid til rådighet i vannet, og det øker sannsynligheten for at de føler seg sikre og godt ivaretatt. Videre skal kandidatene forså forskjellen mellom sikkerhet og trygghet sikkerhet er tiltak og prosedyrer, trygghet skapes ved trening og forståelse. Et viktig tips er å forberede wet notes, skriveplate eller lignende med fortegnelse over øvelser og obligatoriske mestringskrav som skal gjennomføres under de aktuelle leksjonene. Dette gjelder både i basseng og sjø. 22

24 CMAS* Instruktør T11 Gjennomgang av øvelser i basseng Tid: 45 minutter A. Gjennomgang av V1-V3. B. Obligatoriske øvelser. Hver øvelse i modul V1-V3 gjennomgås. Diskuter spesielle utfordringer som instruktøren kan møte, og løsninger på disse. Legg spesiell vekt på de obligatoriske øvelsene. Fokuser på at vi alltid skal prøve å undervise etter beste metode, «best practice», og at instruktøren har et ansvar i å holde seg oppdatert med hensyn til dette. Utdanningsansvarlig kan brukes som resurs på dette området. Det skal videre poengteres at du som instruktør alltid skal være den første til å lære inn nye øvelser med elevene, mens hjelpeinstruktører gjerne kan benyttes for videre trening i basseng. Rammeplanen for grunnkurset er i utgangspunktet laget for det tradisjonelle utstyrsoppsettet med jakkevest og korte slanger. I de skoler hvor grunnkurselevene dykker med bakplate, vinge og lange slanger er det derfor svært viktig å forklare hvordan dette utstyret påvirker gjennomføringen av enkelte øvelser, og hvilke spesielle utfordringer og eventuelle farer som dette kan medføre. Det er instruktørens oppgave å sette seg inn i dette hvis han/hun ønsker å kjøre kurs med denne type utstyr. 23

25 CMAS* Instruktør T12 Forberedelse av undervisning i basseng Tid: 45 minutter A. Forberedelse av undervisning i basseng. Kandidatene skal selvstendig eller i gruppe forberede samtlige tre bassengmoduler, V1-V3. Forberedelsene inkluderer for eksempel: Organisering rundt og i bassenget. Forberedelse av briefing før elevene går i vannet. Lage liste over øvelser som skal gjennomføres (som kan tas med i vannet). Liste over nødvendige håndsignaler. 24

26 CMAS* Instruktør T13 Tilrettelegging av dykking i sjø Tid: 2 x 45 minutter A. Organisering. B. Påkrevd utstyr. C. Sikring av elever og instruktør. D. Risikoanalyse, ulykkeshåndtering og alarm- og handlingsplan. E. Kontakt med media i forbindelse med ulykker. F. Innlæringsteknikker. G. Evaluering av elev og tilbakemeldingsteknikk. H. Usikker elev. I. Hvordan sikre gode opplevelser. J. Bruk av veiledere og hjelpepersonell Presenter hvordan vi tilrettelegger og gjennomfører dykking i sjø, med fokus på sikkerhet og organisering. Diskuter hvilke forskjeller det er i forhold til bassengdykking. Presenter videre hvordan vi kan forebygge ulykker ved hjelp av risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgangspunkt vil være en worst case situasjon; risiko er sannsynligheten for at hendelsen kan skje, basert på tiltak som forebygger at hendelsen kan skje samt skadereduserende tiltak dersom hendelsen skjer. Kandidatene skal vite hvordan alarm- og handlingsplanen fungerer, spesielt i forbindelse med de ekstra utfordringer vi har med elever i vannet (i forhold til vanlige klubbdykk). Sett gjerne opp ringeøvelser slik at kandidatene får trent på kontakt med 113. Diskuter hvordan vi skal forholde oss til media i tilfelle ulykke, og om det eventuelt finnes retningslinjer i kandidatenes klubb(er). Diskuter hvordan vi håndterer elever under vann, og hvordan vi sikrer best mulig innlæring. Ta opp forskjeller mellom dykking i basseng og sjø. Legg vekt på hvordan vi kan ta vare på usikre elever og generelt sikre at alle elever sitter igjen med en positiv opplevelse. Diskuter hvordan vi kan bruke hjelpeinstruktører og annen personell, og hvilke begrensninger vi må forholde oss til. 25

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-14 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2015 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Dykking med barn og ungdom Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL TRENINGSPERSONELL

Detaljer

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund Rammeplan for EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-01-2010 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 SERTIFISERINGSKRAV... 6 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 08-09-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Introduksjonsdykk Norges Dykkeforbund Gyldig fra 17-02-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL ARRANGEMENTET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Advanced Nitrox kurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Advanced Nitrox kurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Advanced Nitrox kurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2011 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører NDF Dykker- og instruktørstandarder Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører Revisjon 2012 Gyldig fra 01.11.2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 2 OVERSIKT... 3 NDF/CMAS*

Detaljer

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Direktoratet for Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Kopi: Arbeidsdepartementet Kulturdepartementet

Detaljer

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. Prøv dykking - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1 Norges Dykkerforbunds Norm for arrangering av "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Innhold 1. Formål... 3 2. Organisering og bemanning... 3 2.1. Godkjenning og innmelding... 3 2.2. Arrangør...

Detaljer

Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser.

Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser. Høringssvar ref:2017/8431 2.8.1 26-3 Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser. I PADI systemet ligger beredskapsplaner og risikovurderinger innebygd i systemet, derfor

Detaljer

TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund

TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund og NN AVTALE mellom NORGES DYKKEFORBUND (NDF) og N.N Det er idag inngått følgende overenskomst mellom ovennevnte parter om formidling

Detaljer

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING

STUDIEPLAN. Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 SVØMMING T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN TRENER 1 SVØMMING Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02 90 00 faks: 21 02 96

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Spesifisert til Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk dykking Generelt Ålesund Brannvesen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse Side: 1 av 12 Rutiner og prosedyrer for hvordan Tønsberg DK etterlever lover og forskrifter På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører TDK på området helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

TRENER I. Trener Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

TRENER I. Trener Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. TRENER I Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse. Utdanningen skal sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 Trener 1 Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger

Detaljer

GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE

GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE Godt nyttår til alle instruktører og klubber! Håper dere har hatt mange flotte dykkeopplevelser til tross for mange minusgrader over hele landet. Nytt

Detaljer

Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: September 2013 TRENER 1 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Skistranda Nærsnes Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Veibeskrivelse Kjørerute til Skistranda fra Oslo Ta E18 retning Drammen. I enden av langsletta etter IKEA kommer man til avkjøring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune.

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune. Pr. 01.08.2015 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SVØMMEOPPLÆRING I LUNNER KOMMUNE Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skoleledermappe Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2015 Tidspunkt

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 4 Erfaringslæring Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav... 4 4. Kompetanse...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.7 Bro- og Traverskran 13 timers teorikurs

Detaljer

Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser

Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2017/8431 17/10130-2 15.09.17 Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag

Detaljer

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0 IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN Rev. 1.0 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.4 Sensorer 8 timer Versjon: 02 Dato: 26.06.2014 1 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav... 3 5

Detaljer

!!!! STUDIEPLAN! Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 STUP! Bilde: shutterstock.com!

!!!! STUDIEPLAN! Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo TRENER 1 STUP! Bilde: shutterstock.com! T R E N E R L Ø Y P A N O R G E S S V Ø M M E F O R B U N D Stup - Svømming - Synkronsvømming - Vannpolo STUDIEPLAN Bilde: shutterstock.com TRENER 1 STUP Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo telefon: 21 02

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00 OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR GENERELL DEL G00 Mai 2014-1 - OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR G00 - Generell del modul O-G00 Arbeidsutstyr for hengende last (Løfteinnretning) - teori (erstatter tidligere fagplan

Detaljer

Overflateredning Kurs for lokale instruktører

Overflateredning Kurs for lokale instruktører Overflateredning Kurs for lokale instruktører 2017 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 28.03.2017 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3.

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Vi er en gruppe på åtte som tar dykkekurs via høyskolen i Ålesund med Nomen Nescio som dykkeinstruktør.

Vi er en gruppe på åtte som tar dykkekurs via høyskolen i Ålesund med Nomen Nescio som dykkeinstruktør. NORGES DYKKEFORBUND 0840 Oslo Oslo, 25.04.08 Akvanaut Undervannsklubb Postboks 168 6069 HAREID Nomen Nescio Postboks 000 0000 Norge nn@mail.no Gjenpart: XXXXXX, YYYYY. ZZZZZZZ Teknisk Komité (TK) v/ leder

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer)

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer) FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer) F-3089 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 732 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright

Detaljer

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 0.1 Formålet med arbeidsvarsling Formålet med arbeidsvarsling er å: sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul 5 A1 Modul 5 A2 Modul 5 A3 Modul 05-AX Stillasmontør Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør Overflateredning Kurs for hovedinstruktør 2016 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 27.05.2016 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3. Kursets

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen, er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre: - Menneske - Teknologi - Organisasjon MTO Dødsulykke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK DYKKERMANUAL Innholdsfortegnelse Side 3. Forord Side 4. Organisasjonskart Side 5. Dykkerfartøy Side 6. Ansvar/kvalifikasjoner Side 6. Daglig leder Side 6. Dykkerleder Side 7. Dykker Side 7. Beredskapsdykker

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Fagplan Trener 1 Kjøring 2017 Trenerutdanning kusk Norges Rytterforbund

Fagplan Trener 1 Kjøring 2017 Trenerutdanning kusk Norges Rytterforbund Fagplan Trener 1 Kjøring 2017 Trenerutdanning kusk Norges Rytterforbund Utgave: Januar 2017 TRENER 1 KJØRING Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy

Detaljer

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører.

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører. Trener 1 Sport Arrangør : () Varighet : 48 timer Sist revidert : 25.10.05 Målsettinger Mål for kurset utdanner trenere for å sikre at kurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Deltakerne skal gjennom

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-3.3 Personalvinsjer 8 timers teori-/praksiskurs 20/80 Utgave 1-2002 1

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.

NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1. NTN instruktørstige NTN Grunnkurs: o Nytt kurs (Taekwon- Do etikette, Grunnprinsippene, Hjelpeinstruktørrollen, Konkurranseregler, Helse og kosthold, Graderingskrav, Forklaring av kursstigen) o Kompetansekrav

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring KRAVSPESIFIKASJON Føreropplæring 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonen er inndelt i hhv. Generelle krav føreropplæring og deretter påfølgende krav som gjelder for de enkelte førerkortklasser/kompetansebevis

Detaljer

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes 5.-7. September 2008 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler

Detaljer

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs FAGPLAN Sikkerhetslederkurs 2. utgave oktober 2016 1. Kursbeskrivelse Sikkerhetslederkurset gir en innføring i kjernekunnskaper som muliggjør at sikkerhetslederen har gode basisferdigheter for å kunne

Detaljer

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs

FAGPLAN Sikkerhetslederkurs FAGPLAN Sikkerhetslederkurs 2. utgave oktober 2016 1. Kursbeskrivelse Sikkerhetslederkurset gir en innføring i kjernekunnskaper som muliggjør at sikkerhetslederen har gode basisferdigheter for å kunne

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver. Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver. Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler ISM Auditor/Lead Auditor eksamensoppgaver Struktur og eksempler Side 1 av 6 ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler 1. Hensikt Denne

Detaljer

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring

Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund. Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen / Norges Luftsportsforbund Standardiseringsdirektiv for videregående kurs skjermkjøring Fallskjermseksjonen/NLF OPPLÆRINGSPROGRAM Vedlegg 5 til del 600 Side 601 1 INNLEDNING Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8 [Skriv inn tekst] Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT

HMS FOR UVR-ARRANGEMENT HMS FOR UVR-ARRANGEMENT MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar utøvere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler og forskjellig sikkerhetsforståelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA 1. FEBRUAR 2013 TRENER 1 BILJARD TRENERLØYPA MÅL Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Gi en innlæring av grunnleggende biljardtekniske ferdigheter. Utvikle

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER Best. nr. 020I OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

VOLTIGETRENER. Norges Rytterforbund. Utgave:

VOLTIGETRENER. Norges Rytterforbund. Utgave: VOLTIGETRENER Norges Rytterforbund Utgave: Mai 2017 VOLTIGETRENER Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse. Utdanningen skal sikre

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer