Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund"

Transkript

1 Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra

2 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 SERTIFISERINGSKRAV... 6 KRAV TIL INSTRUKTØR... 6 MÅLSETNING... 6 TEORIUNDERVISNING... 6 LÆREBØKER... 7 PRAKTISK UNDERVISNING... 7 EVALUERING... 7 KRAV TIL ELEVENS UTSTYR... 7 KRAV TIL DYKKEPLASSEN... 8 KRAV TIL DYKKENDE PERSONELL... 8 SIKRING AV DYKKEPLASSEN... 8 KRAV TIL OVERFLATEUTSTYR... 8 TEORIUNDERVISNING... 9 CMAS*** T1 INTRODUKSJON TIL DYKKEKURSET... 9 CMAS*** T2 DYKKETEKNIKK CMAS*** T3 DYKKEPRAKSIS CMAS*** T4 DYKKEUTSTYR CMAS*** T5 HØYTRYKKSKOMPRESSOR OG REIN PUSTELUFT CMAS*** T6 GASS OG TRYKK CMAS*** T7 DEKOMPRESJON OG INERTGASS CMAS*** T8 FYSIOLOGI MENNESKET I VANN CMAS*** T9 HELSE OG FORBEREDELSER TIL DYKKING CMAS*** T10 DYKKEMEDISIN CMAS*** T11 DYKKELEDELSE UNDER VANN CMAS*** T12 DYKKELEDELSE CMAS*** T13 HANDLING VED HENDELSE CMAS*** T14 HJELPEINSTRUKTØRENS ROLLE CMAS*** T15 LÆREPLANER OG HJELPEMIDLER CMAS*** T16 SJØVETT, BÅTFØRER OG DYKKING CMAS*** T17 REGELVERK CMAS*** T18 TEORIEKSAMEN PRAKTISK UNDERVISNING CMAS*** P1 BRUK AV KOMPRESSOR CMAS*** P2 BRUK AV DYKKEBÅT CMAS*** P2 BRUK AV DYKKEBÅT CMAS*** P3 DYKKELEDELSE CMAS*** P4 HJERTELUNGEREDNING OG BRUK AV OKSYGEN SJØDYKKING OBLIGATORISKE ØVELSER OBLIGATORISKE MESTRINGSKRAV CMAS*** S1 OVERFLATESVØMMING CMAS*** S2 VIDEREGÅENDE SVØMMETEKNIKK CMAS*** S3 NAVIGASJONSDYKK CMAS*** S4 BERGINGSDYKK CMAS*** S5 SØKSDYKK CMAS*** S6 FERDIGHETSDYKK

3 CMAS*** S7 LEDELSESDYKK CMAS*** S8 INSTRUKSJONSDYKK CMAS*** S9 PROBLEMLØSNING SOM HJELPEINSTRUKTØR CMAS*** S10 EKSAMENSDYKK

4 Definisjoner Felles definisjoner for samtlige NDF apparatdykkerkurs. Sist oppdatert Selvstendig Utføres av enkeltelev. Når ikke annet er nevnt skal elementet utføres individuelt. I par Elevene utfører øvelse eller gruppearbeid i selvstendige par. Med støtte i Definert eller oppgitt materiale som eleven kan bruke etter behov for å finne konkrete fakta. Kunne redegjøre for (kjenne til) Med egne ord gi en akseptabel framstilling. Beherske Kunne utføre selvstendig. Følge Med følge menes å svømme sammen med elevene. En skal til enhver tid kunne se samtlige elever, og ha mulighet til å yte assistanse umiddelbart. Observere Med observere menes å svømme rett i nærheten av elevene. En skal til enhver tid kunne se samtlige elever, og ha mulighet til å yte assistanse i løpet av få sekunder. Til stede Med til stede menes å være fysisk på dykkeplassen, og ha oppmerksomheten rettet mot elevene til enhver tid. Undervisningstime Normert til 45 minutter. Kvalifisert instruktør En autorisert instruktør som er kvalifisert til å instruere og evaluere elever på det aktuelle kurset. Ved dykking i basseng eller sjø skal instruktøren inneha gyldig arbeidsdykkersertifikat klasse S eller høyere. Hovedinstruktør Hovedinstruktøren er ansvarlig for hele kurset og kan delegere oppgaver. Flere kvalifiserte instruktører kan delta på ett kurs, men én av de skal alltid være utpekt som hovedinstruktør. 3

5 Hjelpeinstruktør En hjelpeinstruktør kan utføre oppgaver i løpet av kurset hvor dette er tillatt i henhold til den aktuelle rammeplanen. Oppgaver gis av hovedinstruktør. En hjelpeinstruktør skal oppfylle følgende tre krav: Minimum 18 år gammel. Minimum CMAS*** apparatdykker, eller sertifikat fra annen utdanningsorganisasjon på nivå EN Scuba Instructor Level 1 eller høyere. Godkjent av hovedinstruktør og dykkeskolen. Dersom oppgavene til hjelpeinstruktøren innefatter dykking i basseng eller sjø skal hjelpeinstruktøren i tillegg inneha gyldig arbeidsdykkersertifikat klasse S eller høyere. Kvalifisert person Person som kan gjennomføre og evaluere ulike deler av et kurs. Hvem som er kvalifisert person er definert i veiledningen til hvert enkelt kurs. Ved dykking i basseng eller sjø skal personen inneha gyldig arbeidsdykkersertifikat klasse S eller høyere. Dykkeleder Dykkeleder er ansvarlig på dykkeplassen og er alltid suveren i sine avgjørelser. Ved en ulykke har dykkelederen hovedansvaret på dykkestedet inntil bedre kvalifisert personell har overtatt. En kvalifisert dykkeleder skal oppfylle minst ett av følgende krav: CMAS*** sertifikat eller høyere. CMAS** sertifikat samt gjennomført NDF dykkelederkurs. Sertifisering og/eller dokumentert opplæring fra annen utdanningsorganisasjon tilsvarende et av foregående to krav. Redningssvømmer En redningssvømmer skal under ledelse av dykkeleder i løpet av kort tid kunne assistere et dykkepar som kommer til overflaten med problemer. Redningssvømmer står klar på land iført lukket våtdrakt eller tørrdrakt, og har ABC-utstyr i umiddelbar nærhet. ABC-utstyr inkluderer dykkemaske, svømmeføtter samt hette og hansker om værforhold krever det. En redningssvømmer trenger ikke å være sertifisert dykker, men skal ha fått nødvendig innføring i oppgaven og være kjent med rutiner og utstyr. Elever på grunnkurs kan fungere som redningssvømmere. Dykkepar To eller tre dykkere som dykker sammen. Eventuelle begrensninger er definert i veiledningen til hvert enkelt kurs. 4

6 Skjermet vann Skjermet område i sjøen hvor forholdene kan sammenlignes med et konvensjonelt svømmebasseng. Følgende krav må oppfylles: Dybden skal i området ikke være større enn 5 meter. Vesentlig større dyp må heller ikke forekomme i rimelig avstand fra valgt område. Valgt område må ligge så nær land at ilandføring kan skje raskt og uhindret. På de innledende øvelsene må elevene kunne ha hodet over vann når de står på bunnen. Bunnen skal være mest mulig flat og fri for vekster, store steiner eller andre gjenstander dykkerne kan hekte seg fast i. Sikten skal være god nok til at dykkende kvalifisert person har visuell kontakt med elevene til enhver tid. Områder med mudderbunn kan ikke benyttes. Områder som brukes til fortøyningsplass kan ikke benyttes. Det skal ikke være strøm, større bølger eller båttrafikk i området. Basseng I forbindelse med NDF apparatdykkerkurs er basseng definert som enten et konvensjonelt svømmebasseng eller skjermet vann. Treningsbasseng Et naturlig avgrenset område (definert i dybde og utstrekning) som benyttes for dykkeopplæring. Dette området er godkjent av arbeidsgiver og gir unntak for utstyrskravene i 33 i Forskrift om dykking fra Direktoratet for arbeidstilsynet når forholdene gjør det fullt forsvarlig. 5

7 Veiledning til kurset Opptakskrav 16 år ved kursstart. CMAS** dykkesertifikat eller tilsvarende, for eksempel PADI Rescue Diver. Gjennomført minimum 60 sjødykk totalt, hvorav minst 20 dykk i området meter. Det er elevens ansvar å dokumentere egen dykkeerfaring. Normal fysisk form. Skolen kan stille krav om legeundersøkelse. Sertifiseringskrav Bestått teoriprøve. Møtt alle obligatoriske mestringskrav i praktisk dykking. Demonstrere ferdighet i ledelse av grupper og overvåkning av dykkeaktivitet. Demonstrere sunne holdninger og god forståelse for hvordan egen og andres sikkerhet kan opprettholdes i forbindelse med kurs, turer og annen dykkeaktivitet. Vise evne til å instruere og evaluere en gruppe elever i grunnleggende dykketeknikker i basseng og sjø. Krav til instruktør Hovedinstruktør skal være minimum autorisert NDF CMAS** instruktør. Kvalifisert instruktør skal være minimum autorisert NDF CMAS** instruktør. NDF CMAS* instruktør (eller tilsvarende) under aktiv opplæring til NDF CMAS** instruktør kan fungere som kvalifisert instruktør. Hovedinstruktør skal da alltid være til stede og kontinuerlig veilede og evaluere innsatsen til instruktøren under opplæring. Teoriundervisning kan under overoppsyn av kvalifisert instruktør avholdes av personer uten instruktørautorisasjon. Målsetning Utdanne dykkere i henhold til kravene i EN Scuba Diver Level 3 og EN Scuba Instructor Level 1. Eleven skal ha forståelse for alle elementer rundt trygg organisering og gjennomføring av sportsdykking. Eleven skal kunne lede og organisere andre sportsdykkere ved dykking i sjø. Eleven skal beherske teknikker for egenberging og berging av andre sportsdykkere. Eleven skal beherske bruk av sportsdykkerutstyr. Eleven skal beherske teknikker for gjennomføring av avansert sportsdykking. Eleven skal kunne demonstrere og evaluere øvelser under vann i egenskap av hjelpeinstruktør. Teoriundervisning Minimum 25 undervisningstimer utenom teorieksamen, fordelt på 17 moduler. Tidsangivelsen er et estimat og er å betrakte som minimumsmål. Det er fritt opp til instruktøren å utvide denne tiden etter behov. 6

8 Lærebøker Avansert apparatdykking. Lærebok for CMAS trestjerners apparatdykkerkurs (NDF). Personlig dykkejournal og dykketabell (NDF). Norsk grunnkurs i førstehjelp (Norsk Førstehjelpsråd/Lærdal Medical A/S). Praktisk undervisning Minimum 8 sjødykk, 2 overflatemoduler og 4 praktiske moduler. Samlet dykketid skal være minimum 150 minutter. Angitt antall dykk er å betrakte som minimumsmål. Alle øvelser skal gjennomføres og eventuelt gjentas til tilfredsstillende nivå oppnås. Alle dykk skal gjennomføres med mulighet til fri oppstigning, det vil si ingen fysiologiske eller fysiske tak i form av påkrevde dekompresjonsstopp eller fysiske hindringer på vei til overflaten. Det skal dykkes i par på to eller tre fra land eller båt. Kvalifisert instruktør skal være til stede ved all sjødykking. Evaluering Eleven skal evalueres ut fra praktisk gjennomføring av de obligatoriske oppgavene i kurset og ut fra teorieksamen med oppgaver godkjent av NDF. Eleven har bestått når alle elementer er gjennomført tilfredsstillende. Praktisk gjennomføring skal evalueres av kvalifisert instruktør. Teorieksamen skal evalueres av kvalifisert instruktør. Krav til elevens utstyr ABC-utstyr som består av dykkemaske, snorkel og svømmeføtter. Flaske som er trykkprøvd i henhold til offentlige retningslinjer. System for oppdrifts- og flytekontroll, i form av jakkevest, frontvest, vingevest, vinge og bakplate eller tilsvarende. Varmeisolerende drakt, i form av våtdrakt eller tørrdrakt. Pusteventil med minimum to andretrinn. Vekter med hurtiglås, i form av blybelte, integrerte vektlommer eller tilsvarende. Dybdemåler. Tidtaker. Manometer. Kompass. Kniv. Lykt ved dykking i mørke tidsrom. Dersom skolen eller elever ønsker å benytte tørrdrakt under kurset skal skolen forvisse seg om at eleven(e) har tilstrekkelig erfaring eller får opplæring i bruk av tørrdrakt før dykking tar til. Slik opplæring skal komme i tillegg til normal kursplan. 7

9 Krav til dykkeplassen Bunnen skal ikke ligge dypere enn det som er aktuelt for dykket, og de største dybdene det er behov for må ligge innen rimelig avstand fra land. Det skal være egnede bunnforhold og kjente, akseptable strømforhold. Båttrafikken skal være kjent og akseptabel. Dykkeplassen skal være oversiktelig. Det skal være nødvendig plass på land til å sikre et velorganisert kursdykk. Forholdene på dykkestedet skal være slik at det sikres undervisningsmessig ro. Dykking skal ikke utføres under forhold som hindrer direkte oppstigning til overflaten. Krav til dykkende personell Gyldig arbeidsdykkersertifikat klasse S eller høyere. Komplett dykkeutstyr som for elevene. Sikring av dykkeplassen Dykkeplassen skal sikres med kvalifisert dykkeleder og sikringsbåt med fører. Redningssvømmer kan brukes som alternativ til sikringsbåt dersom all dykking foregår maksimalt 50 meter fra dykkestedet. Dette gjelder også ved overflatesvømming. Dykkeleder er ansvarlig leder på dykkeplassen og leder en eventuell alarmsituasjon. Dykkestedet skal være fysisk merket med dykkeflagg så lenge aktiviteter pågår i vannet. Sikten må under alle øvelser være slik at instruktørene har god visuell kontakt med elevene. Krav til overflateutstyr Dykkeflagg. Konvensjonelt førstehjelpsutstyr. O 2 -terapiutstyr. Sikringsbåt eller minimum 50 meter beredskapsline. Telefon eller annet kommunikasjonsutstyr som muliggjør umiddelbar kontakt med redningstjenesten (113). 8

10 Teoriundervisning CMAS*** T1 Introduksjon til dykkekurset Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A NDF, CMAS, kursdokumentasjon og kurskostnader B Gjennomgang av kursplan og progresjon. --- C Obligatorisk kursmateriell og elevens plikter. --- D Muligheter for videre utdanning. --- A Informasjon om NDF, CMAS, CMAS***-kurset og dets målsetning, opptaksbetingelser og kostnader. Utfylling av helseerklæring/egenerklæring og elevskjema til elevarkiv. B Gjennomgang av kursplan og progresjon. Det skal gis mulighet til å stille spørsmål om kurset. C Obligatorisk kursmateriell og kostnader tilknyttet dette, samt krav til personlig dykkeutstyr under kurset. D Muligheter for videre utdanning innen NDF/CMAS-systemet. 9

11 CMAS*** T2 Dykketeknikk Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Balanse og trim B Oppdriftskontroll og posisjon C Svømmeteknikk D Fordeler med god dykketeknikk. 32 A Hvordan dykkeutstyret og kroppsbruk påvirker balanse og trim i vannet. Hvordan finne riktig blymengde. B Teknikker for å kontrollere oppdrift og holde posisjon i vannet. C Hvordan vekselbeinspark, modifisert vekselbeinspark, froskespark, modifisert froskespark, rotasjon og baklengssvømming utføres, og når de ulike teknikkene brukes. D God dykketeknikk gjør at en bruker mindre kapasitet på enkle oppgaver som posisjonering og parkontroll, og har mer kapasitet ledig til å oppleve dykket. God dykketeknikk gir og mer kapasitet til problemløsning. 10

12 CMAS*** T3 Dykkepraksis Tid: 2 x 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Dypere dykking B Navigasjon C Strømdykking D Veggdykking E Søksteknikk F Heving A Hvordan planlegge og gjennomføre dypere dykking på en sikker måte. B Navigasjon med kompass og navigasjon etter landskap. Metoder for beregning av distanse. C Teknikker for dykking i strøm og dønninger. D Posisjonering og kommunikasjon ved veggdykking. E Ulike metoder for søk under vann, krav til utstyr og personell, og linesignaler. F Metoder for heving av gjenstander, og hvordan heve sikkert med løftebøye eller oppdrift i dykkeutstyr. 11

13 CMAS*** T4 Dykkeutstyr Tid: 2 x 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Undervannsskuter B Gjenpuster C Trykkluftflasker D Flaskekraner E Valg av dykkeutstyr. 80 A Fordeler og ulemper ved bruk av undervannsskuter. B Oppbygging og virkemåte for halvlukkede og hellukkede gjenpustere. Hvilke risikomomenter som øker ved bruk av gjenpuster. C Ulike typer trykkluftflasker. Forebygging av korrosjon og spesielle regler for flasker brukt til blandingsgass. D Oppbygging og virkemåte for flaskekraner. Vanlige lekkasjer, og grunnen til disse. E Hvordan velge dykkeutstyr som er egnet til dykkingen eleven gjør i dag og vil gjøre i fremtiden. 12

14 CMAS*** T5 Høytrykkskompressor og rein pusteluft Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Krav til pusteluft B Høytrykkskompressor C Personlig filter. 91 D Plassering og bruk av kompressor E Fylling av dykkeflasker A Forskriftskrav til rein pusteluft, og hvordan dette kontrolleres. B Oppbygging og virkemåte for høytrykkskompressor. C Hva personlig filter er, og hvordan det brukes. D Hvordan plassere og bruke høytrykkskompressor for å sikre rein pusteluft. E Hvordan fylle dykkeflasker med høytrykkskompressor. 13

15 CMAS*** T6 Gass og trykk Tid: 2 x 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Volum, temperatur og trykk B Kompressibilitet C Deltrykk D Løselighet i væske E Fuktig luft. 111 A Bruk av tilstandsligningen. B Forskjellen mellom ideell gass og reell gass, og praktisk betydning for dykking. C Loven om deltrykk og vanlige grenser for deltrykk av gasser ved dykking. D Loven om løselighet og hvordan denne er relevant for dykking. E Hvordan unngå fuktig luft på dykkeflasker, og hva fuktig luft kan medføre. 14

16 CMAS*** T7 Dekompresjon og inertgass Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Gasstransport i kroppen B Gassbobler C Dekompresjonsmodeller A Hvordan gass transporteres i kroppen og hvordan gassutveksling skjer. Metning av raske og trege vev, og forskjellen mellom raske og trege gasser. B Hvordan gassbobler dannes, utvikles og elimineres. C Ulike dekompresjonsmodeller og forskjeller mellom disse. 15

17 CMAS*** T8 Fysiologi mennesket i vann Tid: 2 x 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Hjertet og blodomløpet B Åndedrettssystemet C Energiomsetning og muskelarbeid D Nervesystemet E Luftfylte hulrom F Utfordringer i kaldt vann A Hjertet og blodomløpets oppbygging og funksjon. Særlige hensyn for dykking. B Åndedrettssystemets oppbygging og funksjon. Farer med unaturlig pusting. C Hvordan kroppen omsetter energi. D Nervesystemets oppbygging og funksjon. E Luftfylte hulrom i kroppen. F Hvordan kroppen reagerer på kulde. Hvordan unngå nedkjøling ved dykking i kaldt vann. 16

18 CMAS*** T9 Helse og forberedelser til dykking Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Medisinbruk og rusmidler B Unge og eldre dykkere. 172 C Kvinnelige dykkere D Psykisk helse E Dykkeskader A Hvorfor rusmidler og enkelte medisiner ikke skal kombineres med dykking. B Særlige forhold for unge og eldre dykkere. C Forhold som kan påvirke kvinner ved dykking. D Hvordan psykisk helse, adferd og sosiale roller påvirker oppførsel og valg ved dykking. E De mest vanlige dykkeskadene. 17

19 CMAS*** T10 Dykkemedisin Tid: 2 x 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Panikk B Besvimelse og andre syndromer uten panikk C Trykkfallssyke D Lungebrist E Dybderus F Karbondioksidforgiftning G Karbonmonoksidforgiftning H Oksygenforgiftning I Oksygenmangel og oksygenkutt J Trykkskader K Hvor ulike skader oppstår A Hvordan panikk kan oppstå, handling ved begynnende panikk, og hvordan forebygge. B Hva som kan gi tap av bevissthet under vann. C Ulike typer trykkfallssyke, hvordan de unngås og behandles. D Ulike typer lungebrist, hvordan de unngås og behandles. E Hva dybderus er, hvordan den oppstår og hvordan den forebygges. F Hvordan karbondioksidforgiftning kan oppstå, og hvordan forebygge. G Hvordan karbonmonoksidforgiftning kan oppstå, og hvordan forebygge. H Hvordan ulike typer oksygenforgiftning kan oppstå, og hvordan forebygge. I J Hvordan oksygenmangel og oksygenkutt kan oppstå, og hvordan forebygge. Kompresjons- og dekompresjonsbarotraumer i andre luftfylte hulrom. K I hvilken fase av dykket ulike skader hovedsakelig oppstår. 18

20 CMAS*** T11 Dykkeledelse under vann Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Prinsipper for dykkeledelse under vann B Kommunikasjon og samhold C Navigering D Parledelse E Savnet meddykker F Gruppeledelse A Grunnlag for vellykket dykkeledelse under vann. B Metoder for kommunikasjon og samhold under vann. C Metoder for navigering under vann. D Metoder for å lede meddykker. E Handling ved tap av meddykker. F Metoder for å lede grupper med dykkere. 19

21 CMAS*** T12 Dykkeledelse Tid: 2 x 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Hva er dykkeledelse? 250 B Hvem kan være dykkeleder? C Valg av dykkested D Risikovurdering E Praktisk dykkeledelse F Utstyr. 261 G Kommunikasjon H Forebygging av stress I Moralsk og juridisk ansvar A At målet med organisert dykking er å forebygge hendelser, og å kunne reagere raskt ved hendelser. B Hvem som kan være dykkeleder. C Hvordan velge et egnet dykkested. D Hvordan vurdere risikoaspekter ved dykkesteder. E Praktisk gjennomføring av dykkeledelse. F Nødvendig fellesutstyr ved organisert dykking. G Hvordan kommunisere som dykkeleder. H Hvordan gjenkjenne og forebygge stress blant dykkere. I Moralsk og juridisk ansvar for dykkeleder, og dokumentasjonskrav ved organisert dykking. 20

22 CMAS*** T13 Handling ved hendelse Tid: 2 x 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Hvordan unngå hendelser B Organisering ved hendelser. 272 C Mulige hendelser D Diagnostisering av skader E Opptreden ved redning F Transport av dykker G Førstehjelp og etterarbeid A Hvordan en kan unngå hendelser. B Fordeling av oppgaver ved hendelser. C Mulige hendelser ved dykking. D Hurtigdiagnostisering av skader. E Hvordan redningsperson, overflateberedskap og andre skal opptre under redning. F Ulike metoder for å få dykkere inn til land eller opp i båt. G Førstehjelp ved skader, og gjennomgang av varlingsrutiner i etterkant av skader. 21

23 CMAS*** T14 Hjelpeinstruktørens rolle Tid: 2 x 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Krav til og muligheter for hjelpeinstruktør. 290 B Holdningsdannelse C Veiledningsteknikk D Innøving av holdninger. 293 E Hjelpeinstruktørens oppgaver A Sertifikatkrav til hjelpeinstruktør, og hvilke oppgaver hjelpeinstruktør kan utføre. Eleven skal kunne redegjøre for forskjellen mellom instruktøren og hjelpeinstruktøren. B Hvilken opptreden og holdninger som forventes av en hjelpeinstruktør. C Teknikker og metoder for veiledning. D Hvordan øve inn holdninger. E Hvordan forberede seg til undervisning, og hvilke dager en kan forvente seg som hjelpeinstruktør. 22

24 CMAS*** T15 Læreplaner og hjelpemidler Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Utdanningstilbudet i NDF opptakskrav og sertifikater. --- B CMAS Standards & Requirements. --- C Rammeplaner og læremateriell. --- D NDF avtaleverk. --- A Utdanningstilbudet i NDF og forholdet til CMAS. Veien fra nybegynner til nasjonal instruktør. Opptakskrav og sertifiseringskrav. B Hvordan NDF og instruktørene må forholde seg til CMAS Standards & Requirements. C Kort innføring i rammeplanene for apparatdykkerkursene og hvordan instruktørene bruker disse. Informasjon om lærebøker og annet kursmateriell. D Informasjon om skole- og treneravtale, og hvilke krav som stilles på både skolen og instruktøren for å få lov til å holde kurs. 23

25 CMAS*** T16 Sjøvett, båtfører og dykking Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Sjøvettreglene B Bruk av dykkebåt C Sjøveisreglene D Båtfører. 308 E Miljøvern F Dykkebåten A God praksis på sjøen. B Opptreden i dykkebåt, utsetting av dykkere, manøvrering i område hvor det er dykkere, opptak av dykkere og dykkeledelse i båt. C Rederens ansvar og båtførerens ansvar. D Sertifikatbestemmelser for fritidsbåter. a) NB: Er du født eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du fra 1. mai 2010 ha båtførerbevis. E Fredningsbestemmelser, bestemmelser rundt kulturminner, og god opptreden i naturen. F Egenskaper for gode dykkebåter, og lasting av dykkebåter. 24

26 CMAS*** T17 Regelverk Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking. 314 B Forskrift om dykking C Europeisk norm D Forskrift om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker. 316 E ISO standarder. 317 F Internkontrollforskriften G Straffeloven 319 A Forskriften gjelder fritidsdykking, og omfatter to hovedområder: a) Sportsdykkerutstyr som ikke er personlig verneutstyr. b) Opplæring av sportsdykkere. B Forskriften gjelder yrkesdykking, som for fritidsdykkere betyr: a) Dykkende personell på kurs omfattes av forskriften. b) Kan søke om klasse S etter CMAS***. C Europeisk norm angir minimumsstandard for utdanningsinstanser og tre dykkenivå. a) Nivå EN Ledsaget dykker. b) Nivå EN Selvstendig dykker, tilsvarer CMAS* i Norge. c) Nivå EN Dykkeleder, tilsvarer CMAS*** i Norge. D Kontroll av trykkluftflasker og krav til pusteluft. E Det finnes internasjonale standarder for funksjons- og sikkerhetskrav til sportsdykkerutstyr. F Alle dykkeskoler, dykkesentre og dykkeklubber skal ha et system for internkontroll. G Utlån av utstyr med mangler og utlån av utstyr til ukvalifiserte personer kan medføre straff. 25

27 CMAS*** T18 Teorieksamen Kontrollere elevens kunnskapsnivå og forståelse for stoffet. Gi muligheter for oppretting av mulige mangler og misoppfatninger. Gi eleven konstruktiv tilbakemelding. Gjennomføring Eksamen gjennomføres muntlig eller skriftlig i henhold til NDF eksamensoppgaver og reglement. For å bli godkjent må eleven ha minimum 75% riktig besvart. Skulle eleven stryke på ett av emnene, kan dette emnet tas opp igjen dersom de øvrige emnene er bestått. Dersom eleven stryker i flere enn ett emne må hele prøven avlegges på ny. Evaluering/godkjenning Besvarelsen rettes og godkjennes av sertifiserende instruktør. 26

28 Praktisk undervisning CMAS*** P1 Bruk av kompressor Emne A B C D E F Beskrivelse Kompressorens oppbygging. Krav til luftkvalitet. Peiling og fylling av olje. Kontroll og bytte av filter. Fylling av flaske. Journalføring av bruk. Gi eleven kunnskap i bruk og grunnleggende vedlikehold av høytrykkskompressor for pusteluft. Utstyr Høytrykkskompressor for pusteluft. Kompressorolje og -filter, eventuelt filterstoff dersom gjenpakkbare filtre. Gjennomføring Gjennomføres som gruppeøvelse med kvalifisert instruktør. A Gjennomgå kompressorens hovedelementer, som kompresjonstrinn, filtre, sikkerhetsventiler og motor. Dersom fyllepanel eller flaskebank benyttes skal disse også gjennomgås. B Gjennomgå offentlige krav til luftkvalitet. C Demonstrere hvordan en peiler oljenivå, og hvordan en etterfyller olje ved behov. D Demonstrere hvordan en kontrollerer og bytter filtre. E Demonstrere hvordan en fyller flasker. F Gjennomgå journalføring av kompressorbruk. Merknader Dersom praktisk opplæring gis i bruk av elektrisk drevet kompressor skal elevene forklares hvilke momenter som kommer i tillegg ved bruk av bensindrevet kompressor. Vektlegg viktighet av korrekt oljenivå og intervall for filterbytte. 27

29 CMAS*** P2 Bruk av dykkebåt Emne A B C D E F Beskrivelse Båtens oppbygging. Utstyr for dykking. Lasting av båt. Opphenting av objekt. Fortøyning. Knoper og stikk. Gi eleven kunnskap i bruk av motorbåt i dykkesammenheng. Utstyr Motorbåt utstyrt for sportsdykking. Godkjent flyteplagg for alle om bord. Tauverk egnet for demonstrasjon av knoper og stikk. Gjennomføring Gjennomføres som gruppeøvelse med kvalifisert instruktør. A Gjennomgå båtens hovedelementer, som fremdriftssystem, fortøyningsarrangement, sikkerhetsutstyr og kommunikasjonsutstyr. B Gjennomgå båtens utstyr for dykking og plassering av dette, for eksempel førstehjelpsutstyr, O 2 -terapiutstyr, dykkeflagg, strømline, dykkeleider og redningsgrind. C Gjennomgå hvordan båten bør lastes, med tanke på stabilitet og behagelig gange i sjø. D Demonstrere opphenting av flytende objekt, for eksempel en blåse. E Demonstrere sikker fortøyning av båt. F Demonstrere minimum pålestikk, halvstikk og båtmannsknop. Merknader Båt skal kun føres av personer med gyldig sertifikat for føring av aktuell båt. Er du født eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du fra 1. mai 2010 ha båtførerbevis. 28

30 CMAS*** P3 Dykkeledelse Emne A B C D E F Beskrivelse Planlegge organisert dykk. Klargjøre dykkested. Gjennomgå dykkested og organisering for deltagere. Overflateberedskap for deltagere. Problemløsning som overflateberedskap. Avslutning for deltagere. Gi eleven praktisk trening som dykkeleder og overflateberedskap. Dybde På land eller i båt. Utstyr Overflateutstyr i henhold til Veiledning til kurset. Felles dykkejournal. Dykkeledervest. Gjennomføring Gjennomføres som gruppeøvelse med kvalifisert instruktør, hvor elevene skal: A Planlegge gjennomføring av organisert dykk. B Klargjøre dykkested for organisert dykk, med utplassering av sikkerhetsutstyr og valg av egnet posisjon for overflateberedskap. C Gjennomgå dykkested og organisering av dykking med deltagerne på organisert dykk. D Fungere som overflateberedskap. E Som overflateberedskap løse problemer, ved at simulerte uhell, dykkeskader eller brudd på sikkerhetsregler legges inn. F Ha avsluttende gjennomgang med deltagerne på organisert dykk. Merknader I gjennomgang for deltagere skal det informeres om at det vil gjennomføre øvelser. Ved alle simulerte uhell, dykkeskader eller brudd på sikkerhetsregler skal det klart gå frem at det er en øvelse. 29

31 CMAS*** P4 Hjertelungeredning og bruk av oksygen Emne A B Beskrivelse Hjertelunderedning. Bruk av oksygen. Gi eleven praktisk trening i hjertelungeredning og bruk av oksygen som førstehjelp i dykkesammenheng. Utstyr Hjertelungeredningsdukker. Pusteduker eller rengjøringsmiddel for hjertelungeredningsdukker. Oksygenkoffert for dykkebruk, fortrinnsvis med konstant strøm- og demandventil. Gjennomføring Gjennomføres som gruppeøvelse med kvalifisert instruktør Gjennomgå hjertelungeredning i henhold til Norsk grunnkurs i førstehjelp. Elevene gis deretter god tid til praktisk trening i hjertelungeredning under veiledning av kvalifisert instruktør. Gjennomgå konstruksjon og montering av oksygenkoffert, og bruk av oksygen som førstehjelp i dykkesammenheng. Elevene gis deretter god tid til praktisk trening i hjertelungeredning under veiledning av kvalifisert instruktør. Merknader Elevene kan med fordel gis anledning til å utføre hjertelungeredning over lengre tid (15-20 minutter), for å selv erfare hvor fysisk krevende det er. Dette fremhever viktigheten av tidlig varsling ved ulykker. 30

32 Sjødykking Obligatoriske øvelser ØVS 1 Svømme minimum 1000 meter i overflaten med komplett utstyr. ØVS 2 Svømme minimum 1500 meter i overflaten med ABC-utstyr. ØVS 3 Undervannsnavigasjon med kompass. Eleven skal planlegge og gjennomføre parallellkurs (frem og tilbake) og trekantkurs (likesidet trekant) under vann, med totaldistanser på minimum 150 meter. Eleven skal returnere til utgangspunktet innen et avvik på maksimalt 10%. ØVS 4 Søk under vann. Hvert dykkepar skal planlegge og gjennomføre søk etter et eller flere objekter under vann. Obligatoriske mestringskrav MEST 1 Beherske videregående svømmeteknikk. Eleven skal med komplett dykkeutstyr under vann beherske vekselbeinspark, modifisert vekselbeinspark, froskespark, modifisert froskespark, rotasjon og baklengsspark. Eleven skal kun benytte beinene til svømming, det vil si ingen bruk av hender til framdrift. MEST 2 Oppdriftskontroll. Eleven skal med komplett dykkeutstyr i fritt vann gjennomføre sikkerhetsstopp 3 minutter på 3 meter med maksimal dybdeendring ± 0.5 meter. Eleven skal ikke holde seg fast i liner eller lignende. Med fritt vann forstås vanndyp stort nok til at eleven ikke ser bunnen som visuell referanse. 31

33 CMAS*** S1 Overflatesvømming Emne A B Beskrivelse ØVS 1 Svømme minimum 1000 meter i overflaten med komplett utstyr. ØVS 2 Svømme minimum 1500 meter i overflaten med ABC-utstyr. Gi elevene erfaring i hvordan det er å svømme seg selv inn til land i overflaten etter et dykk hvor de kommer opp langt fra land eller et sted hvor det er umulig å komme seg på land. Dybde På overflaten. Dykketid Det er ingen tidsbegrensning for gjennomføring av overflatesvømmingen. Evaluering Kvalifisert instruktør skal være til stede. Utstyr Komplett dykkeutstyr på ØVS 1. Drakt og ABC-utstyr (maske, snorkel, svømmeføtter) på ØVS 2. Vekter kan benyttes for å lette svømmestillingen, men positiv oppdrift skal sikres. Spesielt ved bruk av tørrdrakt skal det sikres at eleven har positiv oppdrift selv uten luft i drakten. Gjennomføring ØVS 2 skal gjennomføres umiddelbart etter ØVS1, ved at elevene tar av utstyr og gir det til personell på land eller i båt etter ØVS1. Øvelsen kan gjennomføres ved å tilbakelegge en kortere avstand flere ganger, men skal gjennomføres uavbrutt. Elevene skal svømme i par på to eller tre, og holde kontakt gjennom hele øvelsen. Merknader Dykkeplassen skal sikres i henhold til Veiledning til kurset. Ved gjennomføring i krevende forhold som stor kulde, kraftig motstrøm eller lignende kan det gis avkorting i svømmelengde når ønsket læringsmål er oppnådd. 32

34 CMAS*** S2 Videregående svømmeteknikk Emne A B C D E F Beskrivelse Vekselbeinspark. Modifisert vekselbeinspark. Froskespark. Modifisert froskespark. Rotasjon. Baklengsspark. Gi opplæring og veiledning i bruk av ulike svømmeteknikker. Modulen danner grunnlaget for å nå mestringskrav MEST 1 i løpet av kurset, og bør gjennomføres før annen sjødykking tar til. Dybde I overflaten i basseng (konvensjonelt svømmebasseng eller skjermet vann). Dykketid Til alle elever gjennomfører øvelsene tilfredsstillende. Evaluering Kvalifisert instruktør observerer og veileder elevene under øvelsen. Utstyr ABC-utstyr og om nødvendig varmeisolerende drakt. Gjennomføring Instruktøren demonstrerer de ulike svømmeteknikkene, og elevene øver deretter på de under veiledning. Det skal benyttes tilstrekkelig tid til at alle elevene utfører korrekte beinbevegelser, og ikke benytter hendene til svømming. Merknader De ulike svømmeteknikkene kan med fordel øves inn på land, slik at elevene kjenner bevegelsene før trening i vann tar til. Dette gjennomføres best i klasserom, hvor elevene ligger på pult/bord og øver på bevegelsene og får veiledning av instruktør. Ved trening i vann bør øvelsene først gjennomføres uten svømmeføtter for å få inn riktige bevegelser. Eksempelvis er baklengsspark i begynnelsen vanskeligere med svømmeføtter enn uten. Ved gjennomføring i skjermet vann skal dykkeplassen sikres i henhold til Veiledning til kurset. 33

35 CMAS*** S3 Navigasjonsdykk Emne A B C Beskrivelse Bruk av kompass på land. Bruk av kompass i overflaten. ØVS 3 Bruk av kompass under vann. Repetere bruk av kompass til navigasjon. Dybde Maksimal dybde 9 meter. Anbefalt minste dybde 3 meter. Dykketid Til alle elever gjennomfører øvelsene tilfredsstillende. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Dersom elevene benytter overflatebøye kan instruktøren observere elevene fra land. Utstyr Komplett dykkeutstyr. Gjennomføring A Planlegge og gjennomføre parallellkurs og trekantkurs på land. B Planlegge og gjennomføre parallellkurs og trekantkurs i overflaten. C ØVS 3 Planlegge og gjennomføre parallellkurs og trekantkurs under vann. På land og i overflaten kan elevene gå og svømme én og én, under vann skal elevene dykke i par på to eller tre. Meddykker(e) som ikke navigerer kan eksempelvis være ansvarlig for å kontrollere tid og dybde. Merknader Det skal benyttes tilstrekkelig tid til innlæring på land, slik at elevene er komfortable med kompassbruk før øvelser i sjø tar til. Selv om navigasjon med kompass er pensum i CMAS** videregående apparatdykkerkurs bør det ikke antas at elevene husker riktig kompassbruk. Elever som ikke får gjennomført øvelsen tilfredsstillende skal gis anledning til å prøve på nytt. 34

36 CMAS*** S4 Bergingsdykk Emne A B C D E Beskrivelse Bringe meddykker til overflate med egen oppdrift. Bringe meddykker til overflate med meddykkers oppdrift. Bringe meddykker med tapt maske til overflate. Oppstigning med alternativ luftkilde. Svømmende nødoppstigning. Gi trening i teknikker for berging under vann. Dybde Maksimal dybde 6 meter. Anbefalt minste dybde 3 meter. Dykketid Til alle elever gjennomfører øvelsene tilfredsstillende. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Utstyr Komplett dykkeutstyr. Gjennomføring Gjennomføres som parøvelse med maksimalt to elever i hvert dykkepar, hvor elevene skal: A Bringe meddykker til overflate ved bruk av egen oppdrift. B Bringe meddykker til overflate ved bruk av meddykkers oppdrift. C Bringe meddykker til overflate når meddykker har mistet masken. D Gjennomføre oppstigning på meddykkers alternative luftkilde. E Gjennomføre svømmende nødoppstigning. Merknader Ved alle øvelser skal det ved ankomst overflate sikres positiv oppdrift for alle dykkerne og gis OKsignal til dykkeleder før videre øvelser fortsetter. I emnene A, B, C, D skal oppstigningen skje i kontrollerte former og hastighet. I emne C skal dykkeren som simulerer mistet maske selv ta av masken, den skal med andre ord ikke fjernes av instruktør. Emne E skal ikke gjennomføres dypere enn 3 meter. 35

37 CMAS*** S5 Søksdykk Emne A B C Beskrivelse Trening i søksteknikk på land. Planlegging av søk. ØVS 4 Gjennomføring av søk. Gi trening i teknikker for søk under vann. Dybde Maksimal dybde 9 meter. Anbefalt minste dybde 3 meter. Dykketid Minimum 30 minutter. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Utstyr Komplett dykkeutstyr. Liner for søk. Gjennomføring A Gjennomføre parallellsøk og sirkelsøk på land. B Planlegge søk etter objekter i et område. C ØVS 4 Gjennomføre søk under vann. Under vann skal elevene dykke i par på to eller tre. Merknader Ved trening på land skal følgende vektlegges: Riktig avstand mellom dykkere og line ved søk. Viktigheten av å holde line stram og vinkelrett fra kroppen ved sirkelsøk. Hvordan vite når en har svømt en runde ved sirkelsøk. Ved planlegging av søk skal instruktør gi informasjon om dykkestedet, hva det skal søkes etter, og hvilket utstyr elevene har tilgjengelig for søket. Elevene står fritt i valg av søksmetode. Søket kan for eksempel utvides med at elevene skal lage et enkelt kart av søksområdet, hvor de angir hvordan liner ble brukt og hvor objekter ble funnet. 36

38 CMAS*** S6 Ferdighetsdykk Emne A B C Beskrivelse Planlegging av avansert sportsdykk. Gjennomføring av avansert sportsdykk med ferdighetsøvelser. Evaluere avansert sportsdykk. Gi trening i grunnleggende ferdigheter for avansert sportsdykking. Dybde Maksimal dybde 21 meter. Dykketid Minimum 30 minutter. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Utstyr Komplett dykkeutstyr. Gjennomføring Gjennomføres som parøvelse med kvalifisert instruktør, hvor elevene skal: A Planlegge avansert sportsdykk, hvor minimum følgende skal redegjøres for: a) Planlagt dykkeprofil og nitrogengruppe etter endt dykk. b) Snutrykk og minimum gassreserve. c) Planlagt posisjonering gjennom dykket. B Gjennomføre avansert sportsdykk, hvor minimum følgende utføres: a) Parkontroll før nedstigning, som minimum inkluderer funksjonssjekk og boblesjekk. b) Kontrollert nedstigning uten å berøre bunn. c) Kommunikasjon ved bruk av lykt. d) Masketømming svevende over bunn. e) Ta maske av og på svevende over bunn. f) Bruk av meddykkers alternative luftkilde svevende over bunn. g) Oppskytning av oppstigningsbøye (SMB/dSMB) svevende over bunn. h) Oppstigning i fritt vann langs line til oppstigningsbøye. i) MEST 2 Sikkerhetsstopp 3 minutter på 3 meter i fritt vann med maksimal dybdeendring ± 0.5 meter. 37

39 C Evaluere egne og meddykkernes handlinger og prestasjoner under dykket. Merknader Alle øvelser utføres svevende over bunn elevene skal med andre ord ikke sitte på bunnen. God kommunikasjon mellom elevene under dykket generelt og ved gjennomføring av øvelser spesielt skal vektlegges. 38

40 CMAS*** S7 Ledelsesdykk Emne Beskrivelse A Gjennomgå dykkested og organisering for en gruppe dykkere. B Kap Lede 1.5 en gruppe dykkere i overflaten. C Kap Lede 1.5 en gruppe dykkere under vann. D Kap Problemløsning 1.5 under vann. E Kap Tilbakemelding 1.5 etter dykk. Kap 1.5 Gi trening i å lede en gruppe dykkere under dykking. Dybde Maksimal dybde 15 meter. Dykketid Minimum 15 minutter per elev. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Utstyr Komplett dykkeutstyr Gjennomføring Gjennomføres som parøvelse med kvalifisert instruktør, hvor hver elev skal lede en gruppe dykkere på et dykk. Det kan med fordel være tre elever i hvert dykkepar. Elevene veksler mellom å være den som leder og de som følger. Gjennomføres som flere dykk på rad, hvor elevene bytter roller i overflaten. Den som leder skal: A Gjennomgå dykkested og organisering for en gruppe dykkere. B Lede en gruppe dykkere i overflaten, med vekt på godt samhold. C Lede en gruppe dykkere under vann, med vekt på navigasjon, dykketid og dybde. D Løse problemer som at dykkere ikke holder dybden, holder dårlig kontakt eller ikke gjør som de skal. E Gi tilbakemeldinger til gruppen dykkere etter endt dykk. Merknader Ved kurs med få deltagere kan instruktøren delta i gruppen som skal ledes. 39

41 CMAS*** S8 Instruksjonsdykk Emne Beskrivelse A Demonstrere tømming av pusteventil. B Kap Demonstrere 1.5 gjenfinning av pusteventil. C Kap Demonstrere 1.5 bruk av alternativ luftkilde. D Demonstrere nøytral oppdrift. E Kap Demonstrere 1.5 tømming av maske. F Kap Demonstrere 1.5 maske av/på. G Kap Demonstrere 1.5 korrekt oppstigningshastighet og sikkerhetsstopp. Kap 1.5 Gi trening i å demonstrere og evaluere øvelser under vann. Dybde Maksimal dybde 9 meter. Anbefalt minste dybde 3 meter. Dykketid Minimum 15 minutter per elev. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Utstyr Komplett dykkeutstyr. Gjennomføring Gjennomføres som gruppeøvelse med kvalifisert instruktør, hvor hver elev skal instruere en gruppe dykkere på et dykk, og evaluere innsatsen til gruppen. Det kan med fordel være tre elever i hvert dykkepar. Elevene veksler mellom å være den som instruerer og de som blir instruert. Gjennomføres som flere dykk på rad, hvor elevene bytter roller i overflaten. Den som demonstrerer skal: A Demonstrere tømming av vann fra pusteventil, ved å blåse og ved å bruke purgeknapp. B Demonstrere gjenfinning av pusteventil. C Demonstrere bruk av alternativ luftkilde ved luftkutt. D Demonstrere nøytral oppdrift, først ved å vippe på svømmeføtter og deretter ved å sveve over bunn. E Demonstrere tømming av maske. F Demonstrere å ta maske av og på. G Demonstrere korrekt oppstigningshastighet og gjennomføring av sikkerhetsstopp. 40

42 Merknader Ved kurs med få deltagere kan kvalifisert instruktør delta i gruppen som skal instrueres. Legg vekt på at den som instruerer skal demonstrere to ganger, og at de som blir instruert skal gjennomføre på signal. Den som instruerer skal også til enhver tid ha kontroll over samtlige i gruppen. Alle øvelser skal demonstreres med rolige, kontrollerte bevegelser. Det understrekes at disse øvelsene ikke er egentrening i teknikker som skulle vært lært på tidligere kurs, men opplæring i veiledning av andre. Alle øvelser skal gjennomføres svevende over bunn - elevene skal med andre ord ikke sitte på bunnen. 41

43 CMAS*** S9 Problemløsning som hjelpeinstruktør Emne A Beskrivelse Problemløsning som hjelpeinstruktør Kap 1.5 Problemløsning i forbindelse med evaluering av øvelser under vann. Dybde Maksimal dybde 9 meter. Anbefalt minste dybde 3 meter. Dykketid Minimum 15 minutter per elev. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Utstyr Komplett dykkeutstyr. Gjennomføring Dykket gjennomføres i utgangspunktet som beskrevet i S8, men det er ikke nødvendig å demonstrere øvelsene på dette dykket. Hver elev skal løse minst 3 problemer som kan oppstå ved evaluering av øvelser på grunnkurs. Eleven skal oppdage problemene tidsnok og håndtere situasjonen. Eksempel på problemer: Dykker får problemer med oppdriften under en av øvelsene. Dykker holder pusten ved maske av og på. Dykker hyperventilerer ved maske av og på. Dykker finner ikke igjen ventil. Dykker har feil oppstigningshastighet. Annen dykker svømmer av gårde fra gruppen. Merknader Instruktøren avtaler på forhånd hvilke problemer hver elev skal simulere, men den som instruerer skal ikke ha kjennskap til hvilke problemer han eller hun vil få presentert. Dykket kan eventuelt gjennomføres som praksis på ordinært grunnkurs, ved at kandidaten demonstrerer og evaluerer øvelsene til grunnkurselevene. Merk at kandidaten skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør til enhver tid. 42

44 CMAS*** S10 Eksamensdykk Emne A B C Beskrivelse Planlegging av avansert sportsdykk. Gjennomføring av avansert sportsdykk. Evaluere avansert sportsdykk. Gjennomføre et avansert sportsdykk, hvor elevene demonstrerer ferdigheter på avansert sportsdykkernivå. Elevene skal ikke vise noen mangler i forhold til forventet mestringsnivå for en avansert sportsdykker. Dybde Maksimal dybde 39 meter. Minimum dybde 25 meter. Dykkeplassen skal være slik at det ikke er mulig å vesentlig overstige maksimal dybde. Dykketid I henhold til avtalt dykkeplan. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Utstyr Komplett dykkeutstyr. Gjennomføring Gjennomføres som parøvelse med kvalifisert instruktør, hvor elevene skal: A Planlegge avansert sportsdykk, hvor minimum følgende skal redegjøres for: a) Organisering av dykkested. b) Planlagt dykkeprofil og nitrogengruppe etter endt dykk. c) Snutrykk og minimum gassreserve. d) Planlagt posisjonering gjennom dykket. e) Risikoaspekter ved planlagt dykk og dykkested, og tiltak for å redusere disse. B Gjennomføre avansert sportsdykk, hvor minimum følgende utføres: a) Parkontroll før nedstigning, som minimum inkluderer funksjonssjekk og boblesjekk. b) Kontrollert nedstigning uten å berøre bunn. c) Kommunikasjon ved bruk av lykt. d) God kontroll på meddykkere gjennom hele dykket. e) God kommunikasjon med meddykkere gjennom hele dykket. f) Kontrollert oppstigning i henhold til plan. 43

45 C Evaluere egne og meddykkernes handlinger og prestasjoner under dykket. Merknader I tillegg til å mestre planlegging, organisering og gjennomføring av avansert sportsdykking skal elevene vise modenhet og sunne holdninger til dykking. Dykket kan med fordel planlegges som et dekompresjonsdykk, for eksempel 39 meter med 15 minutter bunntid, men faktisk bunntid skal ikke overstige ikke-dekompresjonsgrensene i tabellen. 44

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2015 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-14 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Dykking med barn og ungdom Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL TRENINGSPERSONELL

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Introduksjonsdykk Norges Dykkeforbund Gyldig fra 17-02-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL ARRANGEMENTET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL

Detaljer

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund Rammeplan for EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 08-09-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Advanced Nitrox kurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Advanced Nitrox kurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Advanced Nitrox kurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2011 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører NDF Dykker- og instruktørstandarder Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører Revisjon 2012 Gyldig fra 01.11.2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 2 OVERSIKT... 3 NDF/CMAS*

Detaljer

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet og

Detaljer

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Direktoratet for Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Kopi: Arbeidsdepartementet Kulturdepartementet

Detaljer

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal.

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. Prøv dykking - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1 Norges Dykkerforbunds Norm for arrangering av "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Innhold 1. Formål... 3 2. Organisering og bemanning... 3 2.1. Godkjenning og innmelding... 3 2.2. Arrangør...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse Side: 1 av 12 Rutiner og prosedyrer for hvordan Tønsberg DK etterlever lover og forskrifter På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører TDK på området helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser.

Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser. Høringssvar ref:2017/8431 2.8.1 26-3 Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser. I PADI systemet ligger beredskapsplaner og risikovurderinger innebygd i systemet, derfor

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Detaljer

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 4500 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen, er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre: - Menneske - Teknologi - Organisasjon MTO Dødsulykke

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Gjentatte dykk samme dag og dykking fortløpende mer enn tre dager, har vist seg å øke risiko for trykkfallssyke, særlig ved belastende dykking.

Gjentatte dykk samme dag og dykking fortløpende mer enn tre dager, har vist seg å øke risiko for trykkfallssyke, særlig ved belastende dykking. Dykking Ved arbeidsdykking utføres et arbeidsoppdrag under vann ved hjelp av tilført pustegass. Dette kan være luft eller annen gassblanding tilført fra overflaten eller fra selvforsynt dykkerutstyr (scuba).

Detaljer

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer)

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer) FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORI-/PRAKSISKURS FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER (Fiskebruk, båter, sagbruk og plattformer) F-3089 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 732 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0 IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN Rev. 1.0 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter......3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.6 Portalkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE

GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE GODT NYTTÅR, OPPSUMMERING AV 2009 OG VEIEN VIDERE Godt nyttår til alle instruktører og klubber! Håper dere har hatt mange flotte dykkeopplevelser til tross for mange minusgrader over hele landet. Nytt

Detaljer

Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker kan dermed ikke brukes.

Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker kan dermed ikke brukes. Side 1 av 9 Direktoratet for Arbeidstilsynet Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø Dykking Konkrete råd Arbeidsdykkere skal ha utdanning fra en arbeidsdykkerskole, og dykkersertifikat som fritidsdykker

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER F-3018 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 760 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn AX Verkstedutstyr Modul DOK 01-AX Inkluderer Klasse/ Kode A1

Detaljer

Årsmelding 2011 for SUB- BSI. Organisasjonsnr. 990 479 259. Innledning

Årsmelding 2011 for SUB- BSI. Organisasjonsnr. 990 479 259. Innledning Årsmelding 2011 for SUB- BSI Organisasjonsnr. 990 479 259 Innledning Styret har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Leder: Geir André Nummedal Nestleder: Christoffer Fjelldal Kasserer: Ingrid Refsnes

Detaljer

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009.

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009. Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Dette er nye regler som gjelder sammen med Håndbok NHB-E Revisjon 05, 15.4.2005 Dette omfatter: Regler for lettvekstutstyr Regler for speedgliding Regler

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Opplæringsplan godkjent av DOK48 Gruppen se www.dokumentert.no OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Anhuker og Signalgiver

Opplæringsplan godkjent av DOK48 Gruppen se www.dokumentert.no OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Anhuker og Signalgiver OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING av Anhuker og Signalgiver Med henvisning til opplæringskrav i Arbeidsmiljøloven Kapittel 2 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 47 og 48 Forskrift om sikkerhetsskilting

Detaljer

Høring - Justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget

Høring - Justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget Side 1 av 9 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 13.03.2015 1.01.2015 2015/725 Høring om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget

Detaljer

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes 5.-7. September 2008 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler

Detaljer

Et foredrag om svømmeprogresjon

Et foredrag om svømmeprogresjon Et foredrag om svømmeprogresjon Deler opp presentasjonen i 4 deler Egenskaper en instruktør bør ha Hvordan sette opp en plan for kurset? Gode øvelser til mål på de forskjellige kursene Hvordan klubbene

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund. Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå.

Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund. Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå. Utdanningsplan for instruktører trinn I (versjon 3.0). - Grunnopplæring av hund Revidert 2015. Godkjent av Norsk Kennel Klubs Hovedstyre dd.mm.åååå. Godkjent av studieforbundet natur og miljø. Studieplannr.:

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB UTGAVE: 1.3 Revidert mai 2009 Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Bærum undervannsklubb INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3004, IDR3005, IDR3006 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring

Norsk olje og gass plan for opplæring Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Sjømannskap 1 10/28/2008. Båt og skrogtyper. Fortrenger Halvplaner Planende skrog

Sjømannskap 1 10/28/2008. Båt og skrogtyper. Fortrenger Halvplaner Planende skrog Båt og skrogtyper Fortrenger Halvplaner Planende skrog Sjømannskap 1 28.10.2008 Sveinung Bakken 1 Fortrengerskrog Snekker Fiskeskøyter Dytter seg gjennom vannet Stor lastekapasitet Tåler mye sjø, ruller

Detaljer

LÆREPLAN ADK1 RESERTIFISERING

LÆREPLAN ADK1 RESERTIFISERING LÆREPLAN ADK1 RESERTIFISERING INNHOLDSFORTEGNELSE. 1 RESERTIFISERING AV ADK1 SERTIFIKATET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Læreplan ADK 3 1.3 Prosessen med resertifisering 4 1.4 Hovedmål for opplæring ved resertifisering

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Årsmelding 2012 for SUB-BSI

Årsmelding 2012 for SUB-BSI Årsmelding 2012 for SUB-BSI Innledning Styret har i 2012 bestått av følgende medlemmer: Leder: Gjertrud Øvstetun Nestleder: Christoffer Fjelldal Kasserer: Alasdair McLellan Skolesjef: Anders Schouw Sikkerhetsleder:

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Skistranda Nærsnes Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Veibeskrivelse Kjørerute til Skistranda fra Oslo Ta E18 retning Drammen. I enden av langsletta etter IKEA kommer man til avkjøring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget

Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget Byrådssak 50/15 Høringsuttalelse om justering av kompetansemål om svømming i kroppsøvingsfaget HENA ESARK-03-201500012-5 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 14.1.2015 forslag til endringer

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010 0.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring 5-10 minutter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN Roknappen Roknappen Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene det er å ro tradisjonsbåter. I dette heftet har vi beskrevet noen enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB

IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB IK-SYSTEM FOR BÆRUM UNDERVANNSKLUBB UTGAVE: 2.0 Revidert: November 2013 Side 1 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:...

Detaljer

TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund

TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund og NN AVTALE mellom NORGES DYKKEFORBUND (NDF) og N.N Det er idag inngått følgende overenskomst mellom ovennevnte parter om formidling

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, DH.4.1.1.14 Versjon 1.04 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side Linda Karlsen Heidi Brastad og Lars Arne

Detaljer

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 0.1 Formålet med arbeidsvarsling Formålet med arbeidsvarsling er å: sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører.

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører. Trener 1 Sport Arrangør : () Varighet : 48 timer Sist revidert : 25.10.05 Målsettinger Mål for kurset utdanner trenere for å sikre at kurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Deltakerne skal gjennom

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa.

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa. Foto: Espen Rekdal Photography DYKK SIKKERT Fritidsdykking byr på fantastiske og uforglemmelige inntrykk og opplevelser. Livet under vann er fascinerende. Flere tusen nordmenn er fritidsdykkere og har

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs:

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Karmøy svømmeklubb følger Nasjonal plan for svømmeopplæring og bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon ved gjennomføring av svømmeopplæring.

Detaljer

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i dekk, valgfritt programfag programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende

Detaljer

5.4 Beskyttelse for røykdykker

5.4 Beskyttelse for røykdykker 5.4 Beskyttelse for røykdykker Kravene til brannmannsbekledning er beskrevet i standarden EN 469. Det er ulike symboler eller piktogrammer på det innsydde merket som symboliserer hva bekledningen beskytter

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.4 Mobilkran 18 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Svømmeskolen i Haugesund Svømmeklubb

Svømmeskolen i Haugesund Svømmeklubb Svømmeskolen i Haugesund Svømmeklubb. SVØMMEKURS HAUGESUND SVØMMEKLUBB Haugesund Svømmeklubb tilbyr svømmekurs på Håvåsen og i Tysværhallen (Tysværtunet). Alle kurs er i samråd med Norges Svømmeforbund

Detaljer

Læreplan i breddeidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i breddeidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i breddeidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr6-01 Formål Ungdommens valg av idretts- og friluftsaktiviteter er i stadig

Detaljer