NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTN instruktørstige. NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1."

Transkript

1 NTN instruktørstige NTN Grunnkurs: o Nytt kurs (Taekwon- Do etikette, Grunnprinsippene, Hjelpeinstruktørrollen, Konkurranseregler, Helse og kosthold, Graderingskrav, Forklaring av kursstigen) o Kompetansekrav for grad 2.Gup NTN Instruktør 1: o Tidligere barneinstruktørkurs, samt ytterligere 60 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.Gup- 2 NTN Instruktør 2: o Tidligere treningslære/treningsplanlegging og deler av C- kurs, samt ytterligere 70 sider med nytt stoff o Kompetansekrav for grad 1.Gup- 2 NTN Instruktør 3: o Tidligere Instruktør C- kurs revidert o Kompetansekrav for grad 1.Dan NTN Instruktør 4: o Tidligere Instruktør B- kurs revidert o Kompetansekrav for grad 2.Dan NTN Instruktør 5: o Frisparring NTN Instruktør 6: o Selvforsvar NTN Instruktør 7: o Coaching og ledelse o Kompetansekrav for de som coacher Disse kursene gjelder for NTN internt, dvs også Alta Tkd klubb. Kursene som listes opp nedenfor er Kampsportforbundets kursstige som vi også må følge for å kunne være instruktør/trener. Kursene fra kampsportforbundet er ihht idrettsforbundets kompetansestige. NTN sin definisjon på trener er INSTRUKTØR mens i kampsportsforbundet heter det TRENER.

2 Trener 1 er ett kompetansekrav for grad 2.Dan Trenerutdanning på nivå 1 har primært trenere som arbeider med barn, ungdoms eller nybegynnergrupper som målgruppe. Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus.kurset består av to fellesidrettslige deler (en e-læringsdel, og en kamp & styrke del) og en særidrettslig del. Ved å gjennomføre og få godkjent de ulike delene samt praksistimene, vil man få autorisasjon som trener 1. De fellesidrettslige delene legger stor vekt på; idrettens organisering, barneidrettsbestemmelser, trening av funksjonshemmede, aldersrelatert trening, trenerrollen, mental og sosial trening samt basistrening. I de spesielle delene vil man gå gjennom; historikk, organisering, grunntekniske ferdigheter, spesifikk basistrening, øktplan samt førstehjelp. I de spesielle delene vil praksis stå sentralt og det vil gis eksempler på hensiktsmessige tilpasninger for funksjonshemmede utøvere. MÅL Gjennom Trener 1-kurset skal kursdeltakerne ha tilegnet seg følgende kompetansemål (idrettsfaglig, pedagogisk og organisatorisk), og være i stand til å anvende dem i praksis: KOMPETANSEMÅL IDRETTSFAGLIG Kjenne idrettens verdigrunnlag og kunne følge opp og leve etter verdiene i praksis. Ha grunnleggende kunnskap om treningsplanlegging. Kunne planlegge og gjennomføre treningsøkter/timer for egen treningsgruppe. Forstå, forklare og vise de grunnleggende ferdighetene i idretten med praktiske eksempler på passende utvalg av øvelser for nybegynnere. Kunne anvende en metodisk progresjon av grunnleggende ferdigheter. Vite hvilket ansvar og oppgaver du har som trener i forhold til klubb, utøvere, andre trenere og foreldre. Ha en grunnleggende forståelse for praktiske konsekvenser av menneskets vekst og utvikling. Kunne ivareta sikkerheten under trening. Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging og behandling av idrettsskader. Kunne gi førstehjelp ved akutte skader gjennom godkjent grunnkurs i førstehjelp. Ha grunnleggende kunnskap om funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett. PEDAGOGISK Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne. Ha kjennskap til og følge opp idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer med ulike målgrupper. Ha forståelse for og være i stand til å anvende grunnleggende pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder.

3 Være bevisst på egen trenerrolle og praksis som trener, samt egen væremåte og atferd. Kunne skape gode betingelser for læring gjennom et godt læringsklima. Være et godt forbilde og skape trygghet og trivsel for utøverne. Sørge for mestring og ulike opplevelser som bidrar til å skape motivasjon. Kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper hensiktsmessig aktivitet. Ha kunnskap om tilrettelegging av aktivitet for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning. Bli bevisst på de kommunikative forskjellene ved å trene voksne og barn. Bli kjent med coaching som strategi for utvikling av utøvere. Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle. ORGANISATORISK Ha kjennskap til organisasjonsoppbyggingen og hvilket ansvar de ulike organisasjonsleddene har i norsk idrett, inkludert ansvar for funksjonshemmede. Kjenne idrettens viktigste retningslinjer. Vite hvilket ansvar og oppgaver du har som trener i forhold til klubb, utøvere, andre trenere og foreldre. MÅLGRUPPE Trenere for barn, ungdom og nybegynnere. KRAV TIL OPPTAK Opptakskrav til Trener 1 er 16 års aldersgrense. Alle deltakere må ha tilgang til praksisplass i løpet av kursperioden (være trener evt. assistenttrener eller lignende for en utøver eller en gruppe utøvere) der de kan utføre praksis. Særidrettens krav gjelder for opptak. INNHOLD Hele kurset er på totalt minimum 92 timer. Fellesidrettslige deler utgjør 34 timer og den særidrettslige delen er på minimum 11 timer. Praksiskrav er på minimum 45 timer. 34 timer fellesidrettslig del (E-læring 14 timer, kamp / styrke 20 timer). 13 timer særidrettslig del (minimum 11 timer). Kort fortalt E-læring - 14 timer (E-læring.) Felles idrettslig del kamp og styreidretter 20 timer Idrettspesefikk del kampsport minimum 11 timer, (13 timer) Praksis i klubb - 45 timer

4 Trener 2 er ett kompetansekrav for grad 3.Dan(del 1) 4.Dan (del 2). Innledning: Trener 2 skal gi kursdeltakerne kunnskap om hva det innebærer å være trener for ungdom, junior og seniorutøvere. På dette nivået blir også talentutvikling berørt. Det blir tatt utgangspunkt i temaene fra Trener 1. Denne inngangsvinkelen bygger videre på forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for klubbens utøvere på ulike nivåer. Utdanningen belyser trenerens viktighet i en utviklingsprosess der utøverne skal utvikle sine ferdigheter så vel fysisk, psykisk og sosialt. Trenerne får blant annet innblikk i hvordan trening bør planlegges for å få ønsket effekt. Dette innbefatter kravs- og kapasitetsanalyser og periodisering og intensitetsstyring av trening. Fellesutdanningens fagområder er å betrakte som syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike teoretiske og praktiske perspektiver, som pedagogikk, basistrening, etikk, vekst og modning, treningslære og idrettspsykologi. Læreplan Trener II Klubbtrenerutdanning - Fellesdeler Beskrivelse: Emnenavn o Trener II - Klubbtrenerutdanning Antall timer o 40 Ansvarlig o Norges Kampsportforbund Kursinndeling o Del 1 og 2 Kursavvikling o 2 kurshelger à 20 timer med kurslærer Kursfordeling o Trener II del 1 og 2 avholdes felles for alle kampsporter. Trener II del 3 og 4 er idrettsspesifikk Idrettsspesifikke kurs o Del 3 og 4 er knyttet opp mot spesifikk kampsport/stilart. (Idretter og stilarter som ikke har ferdigutviklede kurs) o Gjennomfører kurs i selvforsvar og idrettspsykologi eller en beslektet kampsport/stilart Mål Kursdeltakerne skal

5 o Ha en bevisst holdning til idrettens etiske og moralske retningslinjer (fair play etc.) o Kjenne til hvordan antidopingarbeidet i Norge fungerer o Kunne gjøre rede for utvikling av utøverens ferdigheter og prestasjoner, samt det sosiale miljøet rundt utøveren på trening og konkurranse o Kunne gjøre rede for oppdagende læring, herunder kommunikasjonsformer o Kjenne til og gjøre bruk av planleggingsstigen o Kunne gjøre rede for krav- og kapasitetsanalyser generelt og spesielt o Kunne gjøre rede for og forstå hva treningsplanlegging er og hvorfor treningsplanlegging er viktig o Kunne lage periodeplan, arbeidsplan og øktplan og se sammenhengene mellom disse o Kunne gjøre rede for spesifitetsprinsippet o Kjenne til hvilke muskler og hvilke krefter som vi bruker/virker ved teknikktrening relatert til egen kampsport o Kjenne til kjønnsspesifikke hensyn når det gjelder idrettsutøvelse Organisering og arbeidsformer o Kursene gjennomføres under to helgesamlinger der deltakere fra alle kampsporter/stilarter fra Kampsportforbundet, Bokseforbundet og Bryteforbundet deltar. De ulike temaene avsluttes i løpet av en bestemt tid. Undervisningen vil foregå som fellesundervisning, klasseundervisning, gruppearbeid og praksis med veiledning der kursdeltakerne skal arbeide med oppgaver i gruppe og som individuelt arbeid. Utvalgte oppgaver legges frem for de andre kursdeltakerne. For klubben o Påmelding til kurs skjer via kurskalenderen. For ytterligere informasjon/spørsmål, benytt kontaktskjemaet!

6 Etternavn Fornavn NTN Grunnkurs NTN Instruktør 1 (barneinstr) NTN Instruktør 2 (treningslære, del av C- kurs) NTN Instruktør 3 (C- kurs) NTN Instruktør 4 (B- kurs) NTN Instruktør 5 (frisparring) NTN Instruktør 6 (selvforsvar) NTN Instruktør 7 (coaching og ledelse) Trener 1 del 1 Trener 1 del 2 Trener 1 del 3 Trener 2 del 1 Trener 2 del 2 Trener 2 del 3 Trener 2 del 4

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 Trener 1 Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger

Detaljer

T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING

T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING SAMMENDRAG Dette dokument er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett som beskriver kriterier, prinsipper, retningslinjer, kompetansekrav

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Kursoversikt med beskrivelser

Kursoversikt med beskrivelser Kursoversikt med beskrivelser Innhold Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning... 4 Aktivitetslederkurs

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

NKF Kursmal klatreleder inne

NKF Kursmal klatreleder inne NKF Kursmal klatreleder inne 2014-25- 02 Mål for kurset Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Etter kurset skal deltagerne ha

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: September 2013 TRENER 1 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Kurs- og veilederhefte Trener 1

Kurs- og veilederhefte Trener 1 Orienteringstrening for barn og unge Kurs- og veilederhefte Trener 1 November 2012 Norges Orienteringsforbund - kurs og veilederhefte Trener 1 1 Innledning Trener-1 kurset er utarbeidet med grunnlag i

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012 Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener»

Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Navn Årsstudium i «Personlig trening» - Bestått delkurs 1 (PT1): Sertifisert PT - Bestått delkurs 2 (PT2): PT Diplomtrener Opptakskrav Opptakskravene til

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom

Friidrett for barn og ungdom Friidrett for barn og ungdom En håndbok for ledere, aktive, foreldre og dommere Visjon Norsk Friidrett: Flest mulig best mulig lengst mulig Hovedmål barn og ungdom: Norsk Friidrett skal rekruttere flere

Detaljer

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud Fotballutdanning 1-2-3 på En oversikt over alle NFFs tilbud Utdanning og utvikling i klubben Utdanning for alle! Trenerutdanning! Lederutdanning! Dommerutdanning! Spillerutdanning! Verdier og holdninger!

Detaljer

Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse.

Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse. Om personlig trening Trenings- og helseindustrien er i dag en multimilliard- industri og interessen for personlig trening vokser sammen med økningen i interessen for helse og de aspekter knyttet til forbedringen

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Studieforberedende utdanning.

Studieforberedende utdanning. TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studieforberedende utdanning. Idrettslinja Hjalmar Johansen VGS Hjalmar Johansen VGS. Generell studiekompetanse. Ett treårig løp. Fellesfag. Programfag. Programfag til valg. Du søker

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK. Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK

Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK. Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK Godkjent av Studieforbundet Natur & Miljø. Studieplannr.: XXXX. Utgitt av Norsk Kennel Klub 2004

Detaljer