Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplan for. EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER. Norges Dykkeforbund"

Transkript

1 Rammeplan for EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER Norges Dykkeforbund Gyldig fra

2 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5 MÅLSETNING... 5 TEORIUNDERVISNING... 6 LÆREBØKER... 6 PRAKTISK UNDERVISNING... 7 EVALUERING... 7 KRAV TIL ELEVENS UTSTYR... 7 KRAV TIL DYKKEPLASSEN... 8 KRAV TIL DYKKENDE PERSONELL... 8 SIKRING AV DYKKEPLASSEN... 8 KRAV TIL OVERFLATEUTSTYR... 8 TEORIUNDERVISNING... 9 EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER T1 INTRODUKSJON TIL DYKKEKURSET... 9 EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER T2 NITROX REPETISJON EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER T3 RETREATER DYKKING EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER T4 GJENNOMGANG AV MANUALEN EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER T5 KUNNSKAPSKONTROLL BASSENG / SKJERMET VANN OBLIGATORISKE ØVELSER PRAKSIS I BASSENG / SKJERMET VANN SJØDYKKING OBLIGATORISKE ØVELSER EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER V1 BASSENG /SKJERMET VANN EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER S1 FERDIGHETSDYKK EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER S2 BERGING AV MEDDYKKER EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER S3 FERDIGHETSDYKK EC-CCR POSEIDON MK VI DISCOVERY DIVER S4 FERDIGHETSDYKK DYPDYKK

3 Definisjoner Felles definisjoner for samtlige NDF apparatdykkerkurs. Sist oppdatert Selvstendig Utføres av enkeltelev. Når ikke annet er nevnt skal elementet utføres individuelt. I par Elevene utfører øvelse eller gruppearbeid i selvstendige par. Med støtte i Definert eller oppgitt materiale som eleven kan bruke etter behov for å finne konkrete fakta. Kunne redegjøre for (kjenne til) Med egne ord gi en akseptabel framstilling. Beherske Kunne utføre selvstendig. Følge Med følge menes å svømme sammen med elevene. En skal til enhver tid kunne se samtlige elever, og ha mulighet til å yte assistanse umiddelbart. Observere Med observere menes å svømme rett i nærheten av elevene. En skal til enhver tid kunne se samtlige elever, og ha mulighet til å yte assistanse i løpet av få sekunder. Til stede Med til stede menes å være fysisk på dykkeplassen, og ha oppmerksomheten rettet mot elevene til enhver tid. Undervisningstime Normert til 45 minutter. Kvalifisert instruktør En autorisert instruktør som er kvalifisert til å instruere og evaluere elever på det aktuelle kurset. Ved dykking i basseng eller sjø skal instruktøren inneha gyldig helseerklæring. Hovedinstruktør Hovedinstruktøren er ansvarlig for hele kurset og kan delegere oppgaver. Flere kvalifiserte instruktører kan delta på ett kurs, men én av dem skal alltid være utpekt som hovedinstruktør. 2

4 Hjelpeinstruktør En hjelpeinstruktør kan utføre oppgaver i løpet av kurset hvor dette er tillatt i henhold til den aktuelle rammeplanen. Oppgaver gis av hovedinstruktør. En hjelpeinstruktør skal oppfylle følgende tre krav: Minimum 18 år gammel. Minimum CMAS*** apparatdykker, eller sertifikat fra annen utdanningsorganisasjon på tilsvarende nivå. Godkjent av hovedinstruktør og dykkeskolen. Dersom oppgavene til hjelpeinstruktøren innefatter dykking i basseng eller sjø skal hjelpeinstruktøren i tillegg inneha gyldig helseerklæring. Kvalifisert person Person som kan gjennomføre og evaluere ulike deler av et kurs. Hvem som er kvalifisert person er definert i veiledningen til hvert enkelt kurs. Ved dykking i basseng eller sjø skal personen inneha gyldig helseerklæring. Dykkeleder Dykkeleder er ansvarlig på dykkeplassen og er alltid suveren i sine avgjørelser. Ved en ulykke har dykkelederen hovedansvaret på dykkestedet inntil bedre kvalifisert personell har overtatt. En kvalifisert dykkeleder skal oppfylle minst ett av følgende krav: CMAS*** sertifikat eller høyere. CMAS** sertifikat samt gjennomført NDF dykkelederkurs. Sertifisering og/eller dokumentert opplæring fra annen utdanningsorganisasjon tilsvarende et av foregående to krav. Beredskapsdykker En beredskapsdykker skal under ledelse av dykkeleder i løpet av kort tid kunne assistere en dykker, som har problemer. Beredskapsdykkeren skal ha dykkerbevis og være kvalifisert for den aktuelle dybden. Dykkepar To eller tre dykkere som dykker sammen. Eventuelle begrensninger er definert i veiledningen til hvert enkelt kurs. 3

5 Skjermet vann Skjermet område i sjøen hvor forholdene kan sammenlignes med et konvensjonelt svømmebasseng. Følgende krav må oppfylles: Dybden skal i området ikke være større enn 5 meter. Vesentlig større dyp må heller ikke forekomme i rimelig avstand fra valgt område. Valgt område må ligge så nær land at ilandføring kan skje raskt og uhindret. På de innledende øvelsene må elevene kunne ha hodet over vann når de står på bunnen. Bunnen skal være mest mulig flat og fri for vekster, store steiner eller andre gjenstander dykkerne kan hekte seg fast i. Sikten skal være god nok til at dykkende kvalifisert person har visuell kontakt med elevene til enhver tid. Områder med mudderbunn kan ikke benyttes. Områder som brukes til fortøyningsplass kan ikke benyttes. Det skal ikke være strøm, større bølger eller båttrafikk i området. Basseng I forbindelse med NDF apparatdykkerkurs er basseng definert som enten et konvensjonelt svømmebasseng eller skjermet vann. Dykkeplassen Bunnen skal ikke ligge dypere enn det som er aktuelt for dykket, og de største dybdene det er behov for må ligge innen rimelig avstand fra land. Det skal være egnede bunnforhold og kjente, akseptable strømforhold. Båttrafikken skal være kjent og akseptabel. Dykkeplassen skal være oversiktlig. Det skal være nødvendig plass på land til å sikre et velorganisert kursdykk. Forholdene på dykkestedet må være slik at det sikres undervisningsmessig ro. Dykking skal ikke utføres under forhold som hindrer direkte oppstigning til overflaten. 4

6 Veiledning til kurset Opptakskrav 15 år ved kursstart. CMAS** dykkesertifikat eller tilsvarende. Gjennomført minimum 20 sjødykk totalt, hvorav minst 10 dykk i nordisk vann. Skal være sertifisert CMAS Nitrox Diver eller tilsvarende (samtlige nitroxblandinger % Oksygen). Sertifikat som bare tillater faste blandninger ex EAN 32 och EAN 36 er ikke å regne som tilsvarende. Normal fysisk form. Skolen kan stille krav om legeundersøkelse. Sertifiseringskrav Eleven skal være tilstede ved samtlige teorileksjoner. Eleven skal ha montert og demontert Discovery Mk VI minst 5 ganger under instruktørens oppsyn / veiledning. Møtt alle obligatoriske mestringskrav i praktisk dykking. Eleven skal ha gjort kunnskapskontrollen, krysset i at han/hun har lest igjennom hele manualen, samt hatt en gjennomgang av kunnskapskontrollen med instruktøren der de sammen har gått igjennom svarene og rettet det eleven eventuelt har gjort feil eller misforstått. Eleven skal ha gjennomført minst 4 stk dykk i åpent vann med EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery. Krav til instruktør Hovedinstruktør skal være minimum autorisert NDF CMAS** instruktør og NDF EC-CCR Poseidon Discovery diver Instruktør Kvalifisert instruktør skal være minimum autorisert NDF CMAS** instruktør. Teoriundervisning kan under overoppsyn av kvalifisert instruktør avholdes av personer uten instruktørautorisasjon. Målsetning Gi eleven teoretisk kunnskap om Poseidon Mk VI Discovery. Virkemåte, hvordan man monterer rebreatheren, tilbehør, regelmessig service og vedlikehold og hva man uten autorisert servicetekniker selv kan utføre avseende service av rebreatheren, samt hvordan forvaring av rebreatheren ska skje. Gi eleven kunnskap til å planlegge, samt loggføre dykk med Poseidon Mk VI Discovery. Gjennomføre parkontroll, sikkerhetskontroll, dykkekontroll, overflatekontroll. Å planlegge dykking innenfor max PO 2 og unngå hypoxi, hyperoxi samt hypercapni. Gi eleven de nødvendige praktiske ferdigheter for å kunne dykke med Poseidon Mk VI Discovery. I dette inkluderes rebreathertester og kalibrering, avlesning og tolkning av elektronisk display og HUD, i overflaten, under nedstigning, under dykk og under oppstigning. Gi eleven praktisk kunnskap i problemhandtering og livredning med Poseidon Mk VI Discovery. 5

7 Teoriundervisning Introduksjon til dykkekurset på 45min Minimum 4 undervisningstimer a 60min. Gjennomføring av kunnskapskontroll. Tidsangivelsen er et estimat og er å betrakte som minimumsmål. Det er fritt opp til instruktøren å utvide denne tiden etter behov. Lærebøker Manual for Poseidon Mk VI Discovery (siste utgitte manual for elevens maskinversjon). Personlig dykkejournal og dykketabell (NDF). Manual for elevens dykkecomputer om det brukes. Grunnleggende dykking med Nitrox (NDF), (for å repetere nitrox kunnskapen). 6

8 Praktisk undervisning Praksis i skjermet vann eller basseng: eleven skal ha tid til å øve på samtlige øvelser og repetere de i skjermet vann. Dog minst 1 leksjon á 60 min. maxdyp 4 m.. Minimum 4 sjødykk, hvert av minimum 45 minutters varighet. Angitt antall dykk er å betrakte som minimumsmål. Alle øvelser skal gjennomføres og eventuelt gjentas til tilfredsstillende nivå oppnås. Min - og maxdyp på sjødykk: Dykk 1: min 2 meter, max 5 meter. Dykk 2: min 5 meter, max 10 meter. Dykk 3: min 10 meter, max 20 meter (extra bail-out). Dykk 4: min 30 meter, max 40 meter (extra bail-out). Øvelsesdyp angir at øvelsene gjøres på maximalt den dybden. Evaluering Eleven skal evalueres ut fra den praktiske gjennomføring av de obligatoriske oppgavene i kurset og ut fra en teorieksamen med oppgaver godkjent av NDF. Eleven har bestått når alle elementene er gjennomført tilfredsstillende. Praktisk gjennomføring skal evalueres av kvalifisert instruktør. Teorieksamen skal evalueres av kvalifisert instruktør. Krav til elevens utstyr ABC-utstyr som består av dykkemaske og svømmeføtter (snorkel er ikke å anbefale pga pusteloopen). EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery. Bail-out, utover diluent, med minst 600 liter luft og regulator bestående av førstetrinn, ett andretrinn, samt manometer. Manometeret kan være ett knappmanometer. Flaske som er trykkprøvd i henhold til offentlige retningslinjer. System for oppdrifts- og flytekontroll, i form av jakkevest, frontvest, vingevest, vinge og bakplate eller tilsvarende. Varmeisolerende drakt, i form av våtdrakt eller tørrdrakt. Pusteventil med minimum to andretrinn. Vekter med hurtiglås, i form av blybelte, integrerte vektlommer eller tilsvarende. Dybdemåler. Tidtaker. Manometer. Kompass. Kniv. Lykt ved dykking i mørke tidsrom. IrDA-port for oppdatering av maskinvare samt innstillinger i maskinvaren. Dersom skolen, eller enkelte elever, ønsker å benytte tørrdrakt på kurset, skal skolen forvisse seg om at eleven(e) har tilstrekkelig erfaring i bruk av tørrdrakt, eller får nødvendig opplæring før dykking med tørrdrakt tar til. Slik opplæring skal komme i tillegg til den normale kursplanen. 7

9 Krav til dykkeplassen Bunnen skal ikke ligge dypere enn det som er aktuelt for dykket, og de største dybdene det er behov for må ligge innen rimelig avstand fra land. Det skal være egnede bunnforhold og kjente, akseptable strømforhold. Båttrafikken skal være kjent og akseptabel. Dykkeplassen skal være oversiktelig. Det skal være nødvendig plass på land til å sikre et velorganisert kursdykk. Forholdene på dykkestedet må være slik at det sikres undervisningsmessig ro. Dykking skal ikke utføres under forhold som hindrer direkte oppstigning til overflaten. Krav til dykkende personell Komplett dykkeutstyr som for elevene. Sikring av dykkeplassen Dykkeplassen skal sikres med kvalifisert dykkeleder og sikringsbåt med fører. Redningssvømmer kan brukes som alternativ til sikringsbåt dersom all dykking foregår maksimalt 50 meter fra dykkestedet. Dette gjelder også ved overflatesvømming. Dykkeleder er ansvarlig leder på dykkeplassen og leder en eventuell alarmsituasjon. Dykkestedet skal være fysisk merket med dykkeflagg så lenge aktiviteter pågår i vannet. Sikten må under alle øvelser være slik at instruktørene har god visuell kontakt med elevene. Krav til overflateutstyr Dykkeflagg. Konvensjonelt førstehjelpsutstyr. O 2 -terapiutstyr. Sikringsbåt eller minimum 50 meter beredskapsline. Telefon eller annet kommunikasjonsutstyr som muliggjør umiddelbar kontakt med redningstjenesten (113). 8

10 Teoriundervisning EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver T1 Introduksjon til dykkekurset Tid: 45 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Gjennomgang av kursplan og progresjon --- B Kursdokumentasjon og kurskostnader --- C Obligatorisk kursmateriell og elevens plikter. --- D NDF og CMAS --- E Muligheter for videre utdanning --- Mål for modulen A. Gjennomgang av kursplan og progresjon. Det skal gis mulighet til å stille spørsmål om kurset. B. Obligatorisk kursmateriell, kostnader samt kravene til personlig dykkeutstyr under kurset. C. Informasjon om EC-CCR Poseidon Mk VI Poseidon Diver - kurset, dets målsetting, opptaksbetingelser og kostnader. Helseerklæring/egenerklæring og elevskjema. D. Informasjon om NDF og CMAS. E. Muligheter for videre utdanning innen NDF/CMAS-systemet. 9

11 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver T2 Nitrox repetisjon Tid: 60 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Repetisjon av Nitrox kunnskaper B Bergninger av PO 2, ELD, MOD, CNS %, OTU C Bruk av nitrox tilpasset utstyr D hypoxi, hyperoxi samt hypercapni. Mål for modulen A. Repetisjon (tilpasset til elevens forkunnskaper og aktuell kunnskap) av nitroxgrunnlaget. B. Beregninger av PO 2, ELD, MOD, CNS %, OTU. C. Bruk av nitrox tilpasset utstyr, D. hypoxi, hyperoxi samt hypercapni. 10

12 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver T3 Rebreather dykking Tid: 60 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Gjennomgang av generell rebreatherdykking - B Fordeler og bakdeler med rebreather. - C Praktisk bruk av rebreather - D Hvordan rebreatherdykking skiller seg ut fra dykking på åpent system - Mål for modulen A. Gjennomgang av generell rebreatherdykking.. B. Fordeler og bakdeler med rebreathere. C. Praktisk bruk av rebreather. D. Hvordan rebreatherdykking skiller seg ut fra dykking på åpent system. 11

13 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver T4 Gjennomgang av manualen Tid: 2 x 60 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Gjennomgang av manualen B Forberedelse og montering av Poseidon Mk VI Discovery C Montering og Demontering av Poseidon Mk VI Discovery Mål for modulen A. Gjennomgang av manualen Eleven skal lese igjennom hele manualen i forbindelse med kurset. B. Forberedelse og montering av Poseidon Mk VI Discovery: a) Tester og forberedelse til dykk. b) Bruk av Poseidon Mk VI Poseidon Discovery og gjennomgang av dykkecomputerens display under dykk. c) Vedlikehold og renhold etter dykk. d) Planlegging av dykk med Poseidon Mk VI Discovery. Eleven skal kunne planlegge å loggføre både enkelt og gjentatte dykk. C. Montere og demontere Poseidon Mk VI Discovery minst 4 ganger mens instruktøren overvåker: a) Kontroll av kanister, filter og svamper. b) Sjekk av pusteloopen. c) Undertrykkstest i pusteloopen. d) Automatiske egne predive tester. e) Elektroniske oppstartstester inkludert egen tester. f) Nitrogen og oksygen opptakstest på computer g) Open-Circuit (OC) munnstykke posisjon test. h) Kontroll av gassforråd og analyse av gass. i) Test av batteri kapasitet. j) Overtrykkstest av pusteloopen k) Closed Circuit (CC) munnstykke posisjon. l) Kalibrering av oksygen sensorene. m) Computeren IN service test. 12

14 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver T5 Kunnskapskontroll Tid: 60 minutter Emne Beskrivelse Ref. lærebok A Gjennomføring av kunnskapskontroll Mål for modulen A. Teorien avsluttes med at eleven skal gjøre kunnskapskontrollen. Instruktøren verifiserer kunnskapskontrollen og går gjennom de delene eleven eventuelt har feil. Det finns ikke godkjent eller underkjent resultat på kunnskapskontrollen, den er till for å se om eleven har gått glipp av noe eller misforstått noe i forhold til hva som var tenkt. 13

15 Basseng / Skjermet vann Obligatoriske øvelser ØVS 1 Forberede og montere utstyret Eleven skal selvstendig og korrekt montere sitt eget utstyr og kjøre alle tester til utstyret er klart. ØVS 2 Parkontroll med Rebreather Standard kameratsjekk med tillegg for rebreatherdykking. Alternativ luftkilde, munnstykke OC/CC og ADV (bypass), pusting på loopen i CC i minst 2 minutter(ved lufttemperatur under 10grader skal dykkeren puste 5 minutter i loopen), kontroll av display, diluentgass, oksygen og po2, vekter, signaler, OK tegn. ØVS 3 I-hopp og overflatekontroll Valgfritt ihopp med munnstykket i OC, når eleven har sikret positiv oppdrift og gitt ok signal skal munnstkket slås over til CC. Bobblesjekk: Eleven som blir sjekket er i en stående posisjon i vannet og puster på CC. Eleven som sjekker kikker på meddykkerens utstyr både foran og bak for å forsikre seg om at det ikke er noen lekkasjer. Instruktøren skal være plassert slik at han/henne kan overvåke og selv se at det ikke er lekkasjer. Minimum Loopvolum: Eleven puster på CC og slipper luft ut av nesen. Helt til ADV aktiviseres. Instruktøren følger med på at min loopvolum opprettholdes og at ADV ikke aktiveres lenger. ØVS 4 Kontrollert nedstigning (6 Punkter) Signal til meddykker og dykkeleder at alt er ok og at man er klar til nedstigning. Finne nedstigningsreferanse(line, land mm) Puste 5 åndedrag og kontrollere display og HUD. Kontrollere tiden for nedstigning på ekstern klokke/computer. Signalisere ned til meddykker. Når meddykker besvarer med ned tøm vest og ved behov pust ut av nesen (min loopvolum). Påbegynn trykkutligning i god tid. ØVS 5 Kontroll og avlesning av display. Po2, flasketrykk oksygenflaske, flasketrykk dilluentflaske, dyp, gjenværende dykketid, kontroll av HUD. ØVS 6 Avveiing. Avveiing på bunnen for derretter og gøre en avveiing i fritt vann i OC. Avveiing på bunnen for derretter og gøre en avveiing i fritt vann i CC. ØVS 7 Ta munnstykket ut av munnen. Eleven slår over fra CC til OC puster inn og tar munnstykket ut av munnen. Når eleven setter munnstykket tilbake puster eleven ut for å tømme munnstykket. Deretter pustes det 5 ganger før munnstykket slås over til CC (bytte til bailout og tømme loopen for vann skal også inngå). 14

16 ØVS 8 Masketømming Eleven skal gjennomføre en masketømming i OC. Deretter skal eleven ta masken helt av og svømme uten maske i min ett minutt. Eleven skal ikke blåse luft ut av nesen. Eleven skal gjennomføre en masketømming i CC og kompensere for tap av oppdrift. Deretter skal eleven ta masken helt av og svømme uten maske i min ett minutt. Eleven skal ikke blåse luft ut av nesen. ØVS 9 Bruk av ADV I CC skal eleven blåse litt luft ut av loopen ved bruk av nesen. Eleven skal så puste inn fra loopen slik at ADV åpner. For så å puste normalt igjen. ØVS 10 Problemhåndtering i CC Angstfølelse, Åndenød: slå over til OC, signaliser til meddykker, avbryt dykket og begynn oppstigning. Varsling om for høy Po2: slå over til OC, signaliser til meddykker, avbryt dykket og begynn oppstigning. Displayet virker ikke: slå over til OC, signaliser til meddykker, avbryt dykket og begynn oppstigning. Vannfylt maskin: slå over til OC, signaliser til meddykker, avbryt dykket og begynn oppstigning. Slå over til OC når maskinen gir beskjed om det. ØVS 11 Berging av bevisstløs meddykker Pardykker skal bringe forulykket (bevisstløs) meddykker til overflaten på en kontrollert måte, og sikre den forulykkede positiv oppdrift. Deretter skal assistanse tilkalles. Pardykker bukserer den forulykkede minimum 25 meter. Det skal vektlegges at den som redder iverksetter riktige prosedyrer for: Tilnærming av den forulykkede under vann. Opphenting. Ilandbringing/transport til båt. Å få den forulykkede opp av vannet. Iverksetting av førstehjelp. ØVS 12 Kontrollert Oppstigning (8 punkter) Signalisere opp til Meddykker. Kontrollere display: Po2, oksygenflaske, flasketrykk dilluentflaske, dyp, gjenværende dykketid, kontroll av HUD. Kontroller tiden for oppstigning på ekstern klokke/computer. Finn oppstigningsreferanse og start oppstigning med maks 10 meter i minuttet. Tøm luft fra oppstigningsvest under oppstigning. Tøm luft fra pusteloopen. Dette gjøres enklest ved å puste ut med nesen. Se opp og sjekk at overflaten er fri for hindringer. På overflaten: sikre positiv oppdrif, slå over til OC, signaliser OK til meddykker og når meddykker kvitterer gis OK til dykkelederen. 15

17 ØVS 13 Ta av og på Poseidon MkVI Discovery i overflaten. Øvelsen utføres på så dypt vann at eleven ikke kan stå. Eleven skal kontrollere at maskinen står i OC under hele øvelsen. ØVS 14 Etterkontroll og utstyrsrens. Om flere dykk skal gjøres kan man hoppe over demontering og desinfisering, men kanisteren skal alltid dreneres etter hvert dykk. Kontroller oksygen og diluent trykk i flaskene. Beregn gjenstående tid på filteret. Skyll utstyret i ferskvann. Demonter utstyret. Rengjøring av filter/svamper. Bytt evt. filter. Rengjør og desinfiser pustesekker, pusteslanger og munnstykke. Smør oringer. Pakk i sammen utstyret i henhold til produsentens anbefalinger. Praksis i Basseng / Skjermet vann Årsaken til den innledende praksisen i skjermet vann er for at eleven skal gjennomføre øvelsene under sikre omgivelser. Alle øvelser består av en gjennomgang av instruktøren, hvor instruktøren både forteller og viser hvordan øvelsene skal gjennomføres. I vannet viser instruktøren hvilken øvelse som skal gjennomføres ved at eleven får se instruktøren gjennomføre den. Eleven skal, avhengig av øvelsen, ha sikret avveiing, sittende på bunnen eller sikret oppdrift i overflaten. Ved øvelser der eleven eksempelvis skal være avveid i CC i 5 minutter behøver instruktøren bare å gjøre øvelsen så lenge at det framgår klart og tydelig hvilken øvelse det er og hvordan den skal gjennomføres. Etter øvelsen gir instruktøren tilbakemelding til eleven om hva som var bra og hvordan man eventuelt kan forbedre gjennomføringen. Instruktøren kan velge å ha tilbakemelding etter hver øvelse eller i slutten av skjermet vann leksjonen, avhenging av tidsforbruk, praktisk gjennomføring og elevens ønsker. Øvelsene bør tørrtrenes på land, framfor alt øvelser som inkluderer pusteloopen, inkl. bytte mellom OC/CC når munnstykket skal tas ut. Dette for at eleven skal bli kjent med utstyret og minimere risikoen for å få vann inn i loopen. Øvelsene som gjennomføres i OC er der for å venne elevene til å dykke med rebreather. Derfor øves det på masketømming og avveiing i OC bare i skjermet vann /basseng trening. Første gang øvelsene gjøres i vann skal det være så grunt at elevene kan reise seg ut av vannet. Deretter økes dypet til maksimalt 4 meter. Bedømningskriterier for øvelser i skjermet og åpent vann. Eleven kan ikke utføre øvelsen. Eleven utfører øvelsen med stor vanskelighet eller feilaktig. Behøver direkte inngripen av instruktøren. Eleven utfører øvelsen korrekt, men eleven viser usikkerhet som kan lede til fare for eleven eller meddykkeren. Eleven utfører øvelsen tydelig og korrekt Ikke godkjent Ikke godkjent Ikke godkjent Godkjent 16

18 Sjødykking Obligatoriske øvelser ØVS 1 Forberede og montere utstyret Eleven skal selvstendig og korrekt montere sitt eget utstyr og kjøre alle tester til utstyret er klart. ØVS 2 Parkontroll med Rebreather Standar kameratsjekk med tillegg for rebreatherdykking. Alternativ luftkilde, munnstykke OC/CC og ADV (bypass), pusting på loopen i CC i minst 2 minutter(ved lufttemperatur under 10grader skal dykkeren puste 5 minutter i loopen), kontroll av display, diluentgass, oksygen og po2, vekter, signaler, OK tegn. ØVS 3 I-hopp og overflatekontroll Valgfritt ihopp med munnstykket i OC, når eleven har sikret positiv oppdrift og gitt ok signal skal munnstkket slås over til CC. Bobblesjekk: Eleven som blir sjekket er i en stående posisjon i vannet og puster på CC. Eleven som sjekker kikker på meddykkerens utstyr både foran og bak for å forsikre seg om at det ikke er noen lekkasjer. Instruktøren skal være plassert slik at han/henne kan overvåke og selv se at det ikke er lekkasjer. Minimum Loopvolum: Eleven puster på CC og slipper luft ut av nesen. Helt til ADV aktiviseres. Instruktøren følger med på at min loopvolum opprettholdes og at ADV ikke aktiveres lenger. ØVS 4 Kontrollert nedstigning (6 Punkter) Signal til meddykker og dykkeleder at alt er ok og at man er klar til nedstigning. Finne nedstigningsreferanse(line,land mm) Puste 5 åndedrag og kontrollere display og HUD. Kontrollere tiden for nedstigning på ekstern klokke/computer. Signalisere ned til meddykker. Når meddykker besvarer med ned tøm vest og ved behov pust ut av nesen (min loop volum). Påbegynn trykkutligning i god tid. ØVS 5 Kontroll og avlesning av display. Po2, flasketrykk oksygenflaske, flasketrykk dilluentflaske, dyp, gjenværende dykketid, kontroll av HUD. ØVS 6 Avveiing. Avveiing på bunnen for derretter og gøre en avveiing i fritt vann i CC. ØVS 7 Ta munnstykket ut av munnen. Eleven slår over fra CC til OC puster inn og tar munnstykket ut av munnen. Når eleven setter munnstykket tilbake puster eleven ut for å tømme munnstykket. Deretter pustes det 5 ganger før munnstykket slås over til CC (bytte til bailout og tømme loopen for vann skal også inngå). 17

19 ØVS 8 Masketømming Eleven skal gjennomføre en masketømming i CC og kompensere for tap av oppdrift. Deretter skal eleven ta masken helt av og svømme uten maske i min ett minutt. Eleven skal ikke blåse luft ut av nesen. ØVS 9 Bruk av ADV I CC skal eleven blåse litt luft ut av loopen ved bruk av nesen. Eleven skal så puste inn fra loopen slik at ADV åpner. For så å puste normalt igjen. ØVS 10 Problemhåndtering i CC Angstfølelse, Åndenød: slå over til OC, signaliser til meddykker, avbryt dykket og begynn oppstigning. Varsling om for høy Po2: slå over til OC, signaliser til meddykker, avbryt dykket og begynn oppstigning. Displayet virker ikke: slå over til OC, signaliser til meddykker, avbryt dykket og begynn oppstigning. Vannfylt maskin: slå over til OC, signaliser til meddykker, avbryt dykket og begynn oppstigning. Slå over til OC når maskinen gir beskjed om det. ØVS 11 Berging av bevisstløs meddykker Pardykker skal bringe forulykket (bevisstløs) meddykker til overflaten på en kontrollert måte, og sikre den forulykkede positiv oppdrift. Deretter skal assistanse tilkalles. Pardykker bukserer den forulykkede minimum 50 meter. Det skal vektlegges at den som redder iverksetter riktige prosedyrer for: Tilnærming av den forulykkede under vann. Opphenting. Ilandbringing/transport til båt. Å få den forulykkede opp av vannet. Iverksetting av førstehjelp. ØVS 12 Kontrollert oppstigning (8 punkter) Signalisere opp til Meddykker. Kontrollere Display: Po2, oksygenflaske, Flasketrykk dilluentflaske, Dyp, Gjennverende dykketid, Kontroll av HUD. Kontroller tiden for oppstigning på ekstern klokke / computer. Finn oppstigningsreferanse og start oppstigning med maks 10 meter i minuttet. Tøm luft fra oppstigningsvest under oppstigning. Tøm luft fra pusteloopen. Dette gjøres enklest ved å puste ut med nesen. Se opp og sjekk at overflaten er fri for hindringer. På overflaten: sikre positiv oppdrif, slå over til OC, signaliser OK til meddykker og når meddykker kvitterer gis OK til dykkelederen. ØVS 13 Ta av og på Poseidon MkVI Discovery i overflaten. Øvelsen utføres på så dypt vann at eleven ikke kan stå. Eleven skal kontrollere at maskinen står i OC under hele øvelsen. 18

20 ØVS 14 Etterkontroll og utstyrsrens. Om flere dykk skal gjøres kan man hoppe over demontering og desinfisering, men kanisteren skal alltid dreneres etter hvert dykk. Kontroller oksygen og diluent trykk i flaskene. Beregn gjenstående tid på filteret. Skyll utstyret i ferskvann. Demonter utstyret. Rengjøring av filter/svamper. Bytt ev. filter. Rengjør og desinfiser pustesekker, pusteslanger og munnstykke. Smør oringer. Pakk i sammen utstyret i henhold til produsentens anbefalinger. 19

21 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver V1 Basseng /skjermet vann Emne A B Beskrivelse Gjennomgang av alle obligatoriske øvelser på grunt vann (maks 1,5m) Gjennomgang av alle obligatoriske øvelse på grunt Mål for modulen Gjøre elevene kjent med rebreatherdykking og kunne gjøre alle øvelser under sikre forhold. Dybde 1,5 meter på første gjennomgang av øvelser. Maksimalt 4 meter. Dykketid Til elevene har full kontroll på alle øvelser. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Utstyr Komplett dykkeutstyr. Drakt kan droppes i basseng, men da må det legges ekstra vekt på avveiing før dykking i sjøen gjennomføres. Gjennomføring Øvelse 1 til 14 gjennomføres Merknader Dykkeplassen skal sikres i henhold til Veiledning til kurset. 20

22 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver S1 Ferdighetsdykk Emne Beskrivelse A Gjennomføring av øvelse 1-10 B Guidet tur på 10 min C Gjennomføring av øvelse Mål for modulen Grunnleggende trening på rebreather ferdigheter og problemløsning under vann. Dykketid Minimum 45 minutter. Dybde Maksimal dybde 5 meter minimum 2 meter. Dykketid Minimum 45 minutter. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Gjennomføring A. Gjennomføring av obligatoriske øvelser B. Guidet tur på ca 10 minutter maksimalt 5 meters dyp. Minimum dybde 2 meter C. Gjennomføring av øvelse Merknader 21

23 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver S2 Berging av meddykker Emne Beskrivelse A Gjennomføring av øvelse 1-10 B Guidet tur på 10 min C Gjennomføring av øvelse 11 D Gjennomføring av øvelse Mål for modulen Grunnleggende trening på rebreather ferdigheter og problemløsning under vann. Kjennskap til og erfaring i grunnleggende teknikk for berging av meddykker. Dybde Maksimal dybde 10 meter. Minste dybde 5 meter. Dykketid Minimum 45 minutter. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Gjennomføring På øvelse 7 skal det byttes til bailout Øvelse 11 er nærmere beskrevet under Obligatoriske øvelser. Instruktøren kontrollerer nøye følgende: Korrekt tilnærming til forulykkede. Sikring av kontakt med forulykkede. Munnstykket slås over i OC Kontrollert, sikker heving av forulykkede til overflaten. Sikring av positiv oppdrift for både forulykkede og redningsperson. Samtlige elever skal gjennomføre hele øvelsen. Merknader 22

24 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver S3 Ferdighetsdykk Emne Beskrivelse A Gjennomgang av øvelse 1-10 B Guidet tur på 10 minutter C Gjennomgang av øvelse Mål for modulen Grunnleggende trening på rebreather ferdigheter og problemløsning under vann. Dybde Maksimal dybde 20 meter. Minste dybde 10 meter. Dykketid Minimum 45 minutter. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Gjennomføring På øvelse 7 skal det byttes til bailout. Øvelses dyp 3 meter. Merknader Ekstra bailout kreves. 23

25 EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver S4 Ferdighetsdykk dypdykk Emne Beskrivelse A Gjennomføring av øvelse 1-10 B Guidet tur på 10 min eller til maks tid for direkteoppstigning C Gjennomføring av øvelse Mål for modulen Grunnleggende bruk av dsmb ved oppstigning. Dykketid Minimum 45 minutter. Dybde Maksimal dybde 40 meter. Minste dybde 30 meter. Evaluering Elevene skal observeres og evalueres av kvalifisert instruktør. Gjennomføring På øvelse 7 skal det byttes til bailout. Øvelses dyp 10meter. Merknader Ekstra bailout kreves. 24

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Tørrdraktkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Tørrdraktkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 04.08.2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR... 5

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Nitrox Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Trimix Blender emnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Enriched Air Nitrox Diveremnekurs Norges Dykkeforbund Revisjon 2014 Gyldig fra 09-04-14 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2015 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. Dykking med barn og ungdom. Norges Dykkeforbund Rammeplan for Dykking med barn og ungdom Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL TRENINGSPERSONELL

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 08-09-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS apparatdykkerkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS apparatdykkerkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-01-2010 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 SERTIFISERINGSKRAV... 6 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Advanced Nitrox kurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Advanced Nitrox kurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Advanced Nitrox kurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 01-06-2011 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL KURSET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL INSTRUKTØR...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS Introduksjonsdykk. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS Introduksjonsdykk Norges Dykkeforbund Gyldig fra 17-02-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 2 VEILEDNING TIL ARRANGEMENTET... 5 OPPTAKSKRAV... 5 SERTIFISERINGSKRAV... 5 KRAV TIL

Detaljer

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål

Innholdsfortegnelse SIKKERHETSHÅNDBOK-UNIDYKK. Side 3. Organisasjon. Side 4. Dykkerfartøy. Side 5. Formål SIKKERHETSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Side 3. Organisasjon Side 4. Dykkerfartøy Side 5. Formål Side 6. Ansvarsfordeling og plikter Daglig Leder Arbeidsleder Side 7. Dykkerleder Dykker Dykkerassistent Side

Detaljer

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dødsulykke 2007. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen, er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre: - Menneske - Teknologi - Organisasjon MTO Dødsulykke

Detaljer

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører

NDF Dykker- og instruktørstandarder. Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører NDF Dykker- og instruktørstandarder Standarder ved utdanning av apparatdykkere og apparatdykkerinstruktører Revisjon 2012 Gyldig fra 01.11.2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 2 OVERSIKT... 3 NDF/CMAS*

Detaljer

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kristiansund, 04.09.2017 Abyss sine kommentarer til høringsforslaget om endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Ingen

Detaljer

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson

Skistranda. Nærsnes. Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Skistranda Nærsnes Av: Bjørn Arild Bakken, Håvard Bjørge og Ulrika Olsson Veibeskrivelse Kjørerute til Skistranda fra Oslo Ta E18 retning Drammen. I enden av langsletta etter IKEA kommer man til avkjøring

Detaljer

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker

Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006. Dødsulykke 2005. Generelt. FU = Forulykkede MD = Meddykker Dykkeulykker 2005 Oppdatert 04.09.2006 Generelt Det vil aldri bare være én årsak til en uønsket hendelse/ulykke. Selv om årsakene henger sammen er det hensiktsmessig å kategorisere dem i tre kategorier:

Detaljer

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1

Norges Dykkerforbunds Norm. for arrangering av. Prøv dykking - en introduksjon til apparatdykking Versjon 1.1 Norges Dykkerforbunds Norm for arrangering av "Prøv dykking" - en introduksjon til apparatdykking Innhold 1. Formål... 3 2. Organisering og bemanning... 3 2.1. Godkjenning og innmelding... 3 2.2. Arrangør...

Detaljer

Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser.

Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser. Høringssvar ref:2017/8431 2.8.1 26-3 Beredskap forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser. I PADI systemet ligger beredskapsplaner og risikovurderinger innebygd i systemet, derfor

Detaljer

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013

Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Utdanningsorganisasjonene c/o Norges Dykkeforbund Ullevål Stadion 0840 OSLO Oslo, 14. juni 2013 Direktoratet for Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Kopi: Arbeidsdepartementet Kulturdepartementet

Detaljer

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal.

Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Dykker med halvlukket gjenpuster (rebreather) kommer nært innpå en blåstål. Foto: Espen Rekdal. Teknisk dykking har ofte blitt brukt som en samlebetegnelse på dykkepraksis som bryter med den tradisjonelle

Detaljer

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING

HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING HMS/IK FOR NM 2008 UV-FOTOGRAFERING Stokmarknes 5.-7. September 2008 MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEIDET Under arrangementer hvor det deltar dykkere på tvers av klubbgrenser - med ulike sikkerhetsregler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK

Innholdsfortegnelse. Side 2 DYKKERMANUAL-UNIDYKK DYKKERMANUAL Innholdsfortegnelse Side 3. Forord Side 4. Organisasjonskart Side 5. Dykkerfartøy Side 6. Ansvar/kvalifikasjoner Side 6. Daglig leder Side 6. Dykkerleder Side 7. Dykker Side 7. Beredskapsdykker

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften

Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Svar pa høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften Spesifisert til Kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk dykking Generelt Ålesund Brannvesen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR HOLMESTRAND DYKKEKLUBB Helse Miljø og Sikkerhet / Internkontroll for Holmestrand dykkeklubb 2 Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul 5 A1 Modul 5 A2 Modul 5 A3 Modul 05-AX Stillasmontør Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo

OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo OPPLÆRINGSPLAN FOR REDNINGSDYKKERE Norsk redningsdykkerforum Dykkerutdanningen Høgskolen i Bergen Norsk Yrkesdykkerskole Oslo Magne Overrein, leder Norsk redningsdykkerforum Frank Åstveit, nestleder Norsk

Detaljer

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune.

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune. Pr. 01.08.2015 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SVØMMEOPPLÆRING I LUNNER KOMMUNE Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skoleledermappe Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2015 Tidspunkt

Detaljer

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0

IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN. Rev. 1.0 IK-SYSTEM FOR DYKKEKLUBBEN Rev. 1.0 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Jeg har lest Høringsbrev 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriften. Mine kommentarer er gitt fra meg som privatperson, og er ikke

Detaljer

DE 20 DELØVELSENE. Mål Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte

DE 20 DELØVELSENE. Mål Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte DE 20 DELØVELSENE Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte 1) Hodet under vann 2) Rytmisk pusting 3) Hopp - hodet under vann 4) Flyte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs:

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Karmøy svømmeklubb følger Nasjonal plan for svømmeopplæring og bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon ved gjennomføring av svømmeopplæring.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011

Nye kurs i Arbeidsvarsling. Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 Nye kurs i arbeidsvarsling med Gyldighet fra 1.1.2011 0.1 Formålet med arbeidsvarsling Formålet med arbeidsvarsling er å: sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør

Overflateredning Kurs for hovedinstruktør Overflateredning Kurs for hovedinstruktør 2016 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 27.05.2016 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3. Kursets

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.4 Mobilkran 18 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

SVØMMEOPPLÆRINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I LILLEHAMMER

SVØMMEOPPLÆRINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I LILLEHAMMER SVØMMEOPPLÆRINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I LILLEHAMMER Lokal plan for svømmeopplæring i grunnskolen i Lillehammer Forord Lillehammer kommunestyret behandlet i møte 28.05.09 i sak 31/09 Framtidig struktur for

Detaljer

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for... Side 1 av 10 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test Før du setter i gang med test som medfører vannføring, må visse forhåndsregler tas. 1. Sjekk stedet der vannet slippes ut,

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

Diplomer i avansert svømming og livredning

Diplomer i avansert svømming og livredning Diplomer i avansert svømming og livredning Heftet inneholder oppgaver for gjennomføring av øvelser for å kunne motta diplomer i avansert svømming og livredning. Hvert diplom viser målene for kurs- og treningsprogrammet

Detaljer

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse

INTRODUKSJON Kap.: 1.2 Aktuelle forskrifter, og hvordan TDK etterlever disse Side: 1 av 12 Rutiner og prosedyrer for hvordan Tønsberg DK etterlever lover og forskrifter På de følgende sidene gjennomgås de lover og forskrifter som berører TDK på området helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie

DYKKETABELLER. Glimt fra dykkingens historie Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 4500 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB

IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB IK-SYSTEM FOR SANDE DYKKEKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet og

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Overflateredning Kurs for lokale instruktører

Overflateredning Kurs for lokale instruktører Overflateredning Kurs for lokale instruktører 2017 Foto: Lars Fossum Det store brannløftet Norges brannskole 28.03.2017 Innhold Revisjonslogg... 3 1. Bakgrunn for kurset... 4 2. Kursets hovedmål... 4 3.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Høringsinnspill - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Kommentarer til rbeidstilsynets Innledning Dette skrivet oppsummerer NYD`s kommentarer til forslagene til endringer i kapittel 26 av forskrift

Detaljer

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB

IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB IK-SYSTEM FOR IKORNNES DYKKERKLUBB INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter......3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:... 3 Ledelsens mål for klubbens sikkerhetsaktiviteter:... 4 Organisering, myndighet

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Når vi byttet slik at andre gruppen skulle få dykke med utstyr, satt han seg opp på land for å spise.

Når vi byttet slik at andre gruppen skulle få dykke med utstyr, satt han seg opp på land for å spise. Hei Torkel! Viser til samtale den 22.april og sender derfor denne mailen til deg. Den kom ikke før nå siden jeg ville høre om de andre jentene som er de jeg har nummeret til i gruppa også ville være med

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Når vi byttet slik at andre gruppen skulle få dykke med utstyr, satt han seg opp på land for å spise.

Når vi byttet slik at andre gruppen skulle få dykke med utstyr, satt han seg opp på land for å spise. Hei Torkel! Viser til samtale den 22.april og sender derfor denne mailen til deg. Den kom ikke før nå siden jeg ville høre om de andre jentene som er de jeg har nummeret til i gruppa også ville være med

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004

IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB. Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 IK-SYSTEM FOR MJØSEN DYKKERKLUBB Rev. 1.3 Hamar 1 Des 2004 INNHOLD Aktuelle lover og forskrifter... 3 Annen nyttig informasjon kan du finne i:...feil! Bokmerke er ikke definert. Ledelsens mål for klubbens

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator.

Trykkfallssyke. Trykkfallssyke. 1866: Demandregulator Rouquayrol. 1868: Norske Marine tar i bruk Rouquayrols demandregulator. Glimt fra dykkingens historie DYKKETABELLER 400 f.kr.: Dykking etter perlemuslinger. 333 f.kr.: Aleksander den Store leide dykkere under slaget om Tyre for å ødelegg havne-forsvarsverkene. Det sies og

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Modul 3.4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 G1 - Mobilkran 16 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet for kran,

Detaljer

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa.

DYKK SIKKERT. Det er med dykking som med bilkjøring. Du er ikke utlært den dagen du får sertifikatet i handa. Foto: Espen Rekdal Photography DYKK SIKKERT Fritidsdykking byr på fantastiske og uforglemmelige inntrykk og opplevelser. Livet under vann er fascinerende. Flere tusen nordmenn er fritidsdykkere og har

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-3.3 Personalvinsjer 8 timers teori-/praksiskurs 20/80 Utgave 1-2002 1

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

SVØMMEPLAN FOR 1. 7. KLASSE VED RØMSKOG SKOLE - en liten informasjon om hva vi jobber med og progresjonen

SVØMMEPLAN FOR 1. 7. KLASSE VED RØMSKOG SKOLE - en liten informasjon om hva vi jobber med og progresjonen SVØMMEPLAN FOR 1. 7. KLASSE VED RØMSKOG SKOLE - en liten informasjon om hva vi jobber med og progresjonen Jeanette Myrvold Jansson, revidert høsten 2015 SVØMMING 1. 3. KLASSE Sitat: «Mål for opplæringa

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.3 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.3 Løfteredskap 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold

PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold PRO 011 3M helmaske 6000 serien- bruk, oppbevaring, PROSEDYRE DokumentID: Versjonsnummer: {_UIVersionString} Dokumentstatus: {_ModerationStatus} [Dokumenteier] Gjelder fra dato: 01.03.2017 Prosedyre utarbeidet

Detaljer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funksjon. Les alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Norsk. Art. no. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Norsk Art. no. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 er kun for innendørs bruk og benyttes ved korte overflytninger av brukere mellom seng og rullestol, rullestol og toalett/mobil

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr Fastsatt 26. juni Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555. Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser

Beredskap - forslag til innføring av krav om regelmessige beredskapsøvelser Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2017/8431 17/10130-2 15.09.17 Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 2.8.1 26-3 Beredskap - forslag

Detaljer