Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og innkalling til årsmøte for"

Transkript

1 Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2013 Side 1 av 9

2 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 19. Februar 2014 Hotel Alstor, Stavanger, kl Kaffe m.m fra kl Saksliste: 1. Åpning og navneopprop ved møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av 2 representanter til å skrive under møteboken 4. Styreleder sin tale 5. Årsmelding 6. Regnskap 7. Debatt om arbeidet 8. Valg av leder 9. Valg av 2 styremedlemmer 10. Valg av 3 varamedlemmer til styret i nummerorden 11. Valg av 2 revisorer med varamenn 12. Valg av utsendinger til årsmøtet i Norsvin med varamedlemmer 13. a) Godtgjørelse til leder b) Godtgjørelse til kasserer c) Diett og reise for styremedlemmer og valgkomite d) Godtgjøring for telefonmøter 14. a) Valg av møteleder for neste år b) Valg av vara møteleder 15. Valg av ett nytt medlem til valgnemnden med personlige vararepresentant 16. Innkomne saker a) Sekretærfunksjonen velges av årsmøte. Valgkomiteen spør sekretæren om gjenvalg. Ved bytte må valgt sekretær sitte minst i 2 år før neste bytte/valg. Dette for erfaring og kontinuitet. Det blir lunsj ca kl Annet program innimellom sakene: Gjensidige snakker om forsikring, spesielt med tanke på MRSA Fjøssystemer snakker om nyheter og produkter til gris. Organisasjonssjef Asbjørn Schjerve og Norsvin Styreleder Geir Heggheim blir med oss på hele årsmøtet. Tema: Norsvin AS og Norsvin Internasjonal. Utvikling i USA. Økonomi. Forventninger fram mot jordbruksoppgjøret Norsvins avlsarbeid og utvikling. o Hvilken betydning har dette for vanlige bruksbesetninger på gris? Norsvins strategiske planer og drømmer for framtiden. Erfaringer med LZ purken Eventuelt Årsmøtet beregnes å avsluttes ca kl ÅRSMELDINGEN ligger på internett eller kan sendes på epost etter forespørsel til eller sms til Mvh STYRET Side 2 av 9

3 Sammensetning av styret Navn Funksjon Per Inge Egeland Leder På valg Gjenvalg Håvar Nevland Nestleder Ikke på valg Erik Øvrebø Kasserer På valg Gjenvalg Hanne Våland Styremedlem Ikke på valg Åsbjørn Høyland Styremedlem På valg Ikke gjenvalg Nr Varamedlemmer i nummerorden 1 Anne Karin Grødeland, Klepp Gjenvalg 2 Børge Næss, Ryfylke Gjenvalg 3 Liv Høyland, Hå Gjenvalg Lokallagsledere pr. 31. desember 2013 Lokallag Navn E-post Adresse Dalane Arne Edland 4387 BJERKREIM Gjesdal Stein Ove Molaug 4335 DIRDAL Hå Tommy T Skretting 4360 VARHAUG Time Sem Garborg 4340 BRYNE Klepp Arvid Bore 4352 KLEPPE Nord Jæren Tormod Ropeid 4312 SANDNES Øyane Ryfylke Karmsund Sigbjørn Eikje 5165 TYSVÆRVÅG Nord - Rogaland Jørn Apeland 5585 SANDEID Side 3 av 9

4 Årsmøtet i Norsvin Rogaland for 2012 var tirsdag den på Hotel Alstor, Stavanger. Det møtte 47 representanter og 10 av 10 lokallag var representert. + gjester uten stemmerett. Dette var en økning på 6 person fra året før. Styrearbeid i Norsvin Rogaland Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 61 saker. Saker/aktiviteter gjennom året: Styremøtene har vært hos sponsorbedriftene Nortura, Fatland, Prima, FK og Fiskå. Dette er en god måte for å pleie kontakten med næringen. Takk for god støtte og gode lokaler og servering. Kontakt med lokallaga. Hver styrerepresentant har jevnlig kontakt med lokallagene og spør om kva som skjer og rører seg, og hører om det er noen ønsker. Dette tror vi er en viktig kontakt å jobbe videre med. Møte med lokallaga på Chateau Nøff på Varhaug den 21. mars Sjur Håland var med og kåserte om Norsvin og lagsarbeid. Markedssituasjonen og prisuttak i forhold til målpris. Slakting av gris på lettere vekter og redusert produksjon for markedsbalanse Brannvarsling i landbruket. VRI prosjekter i Rogaland MRSA saken Agrovisjon oktober. Styret delte på å stå på stand Tur til GRIS i `13 sammen med Forum gris. Takk til Hanne for organisering og Bjørn Ståle Bekkeheien for trygg reiseledelse. 25. og 26. okt. 2013: Regionssamling på Sirdal Høgfjellshotell med Agder og Hordaland. 14. jan. 2014: Stormøte på Undheim om «Markedssituasjonen» og MRSA Dyrevelferdskurset på Øksnevad 12. februar. Marked, overproduksjon og dårlige priser har preget arbeidet i Norsvin Rogaland dette året. MRSA saken som dukket opp i løpet av sommeren har gitt oss en støkk om hvor sårbare vi er over for smitte og sykdommer. Besetninger som blir rammet får det tøft. P.t er alle besetninger som har fått påvist MRSA sanert i Norge, og Mattilsynet har bestemt at de nå skal gå videre med testing i alle besetninger med purker. Dette vil skje utover våren Det er usikkert hva som vil skje med besetninger som under denne testingen får påvist smitte, om de blir slaktet ned umiddelbart eller ikke. Uansett blir besetninger som får påvist smitte satt under strenge restriksjoner for omsetning av smågris og slakt. Det har vært stille omkring Norsvin sentralt sin økonomi og satsing i USA og vi håper det er et tegn på at det går bedre nå. Det har også vært relativt stille omkring Gjødselvareforskriften og vi avventer en eventuell høring om saken. Dårlig salg og overproduksjon av svinekjøtt har gått igjen hele året. Vi har gjennom året støttet både slakting av gris på lettere vekter + oppfordret til å bremse smågrisproduksjonen. Vi støttet også forslaget om purkeslaking i håp om rask bedring i Side 4 av 9

5 markedssituasjonen. Semintallene viser en svak nedgang i Rogaland. Dette er en trend vi ikke liker på lang sikt, men akkurat nå er det greit at det ikke er hos oss produksjonsøkningen er i en tid med overproduksjon. Året sett under ett viser at salget var litt mindre enn året før, men med felles løft om reduserte slaktevekter gav en ganske stor reduksjon i produksjon. Dette bidro sterkt til at vi går inn i 2014 med et vesentlig mindre lager enn for ett år siden. Årets regionssamling i øvre Sirdal sammen med Agder og Hordaland var vi veldig godt fornøyd med. Stemningen var god og inkluderende, selv om det under møtene ble veldige diskusjoner. Spesielt engasjerte debatten om konsesjon og produksjonsvolum innenfor eksisterende konsesjon. Et par av konklusjonene fra møtet var at vi må slutte å snakke om at det ikke er konsesjon, men heller «snakke opp» at det er en grense på 105 purker til en hver tid, og at vi som lag må være inkluderende for de som driver «stort» også. Et inkluderende lag med stor bredde er veldig viktig. Det har vi vært flinke til i Rogaland og det vi vil jobbe for skal fortsette. Avdelingen med organisasjonsdebatten i Norsvin var veldig god og konstruktiv. Vi opplevde at mange fikk komme fram med sine meninger. Vi er spente på fortsettelsen av denne prosessen. Økonomien i laget er stabil. Møteaktiviteter koster, men vi tror det er viktig at Norsvin Rogaland er representert på møter i næringen. Styret har også vær på besøk på flere lokallagsmøter. Vi er veldig takknemlige for sponsorstøtte fra Nortura, Felleskjøpet, Fiskå, Fatland og Prima med både pengestøtte og møtelokaler til styremøtene. Årsmøtet i fjor var sponset av BLS. Dette året er årsmøtet sponset av Fjøssystemer. Både leder og nesteleder deltatt på flere eksterne møter for å representere Norsvin Rogaland. Leder har vært på to fylkesledersamlinger på Norsvin der Marked og Strategi har vært store tema. Regnskapet Norsvin Rogaland Kasserer har god kontroll på økonomien for laget. Regnskap og føring og det fungerer bra med samarbeidet med Tveit Regnskap. Regnskapet er revidert og godkjent og viser et resultat på ca pluss kr ,-, mot et minus på ca kr ,- i Årsaken til overskuddet i år er at sponsorintekter for 2012 er kommet inn på regnskapsåret Se vedlagte reviderte regnskap. Side 5 av 9

6 Til Årsmøtet 2014 Innstilling fra valgkomiteen Norsvin Rogaland Sak: 8. Valg av leder Per Inge Egeland, Ryfylke, (Gjenvalg) 9. Val av styremedlemmer for 2 år Erik Øvrebø, Karmsund, (Gjenvalg) Jan Bjorland, Hå (Ny) 10. Val av 3 vara til styret 1. Anne Karin Grødeland, Klepp (Gjenvalg) 2. Børge Næss, Ryfylke (Gjenvalg) 3. Liv Høyland, Hå (Gjenvalg) 11. Val av 2 revisorer m/vara for 1 år: Harald Odland, Hå (Gjenvalg) Rigmor Bø Austrått, Hå (Gjenvalg) Vara: Tor Audun Bilstad, Klepp (Gjenvalg) Alf Siqveland, Hå (Gjenvalg) 12. Valg av utsendinger til Norsvin sitt årsmøte for 2 år: Per Inge Egeland, Ryfylke Jan Bjorland, Hå Erik Øvrabø, Karmsund Anne Karin Grødeland, Klepp Vara for 1 år: 1. Børge Næss, Ryfylke (Gjenvalg) 2. Jørn Apeland, Nord-Rogaland (Gjenvalg) 3. Wenche Erga, Klepp, (Gjenvalg) 4. Liv Høyland, Hå (Ny) 5. Magnar Fjeldheim, Nord-Rogaland 6. Kjetil Søyland, Gjesdal, (Gjenvalg) 7. Tormod Ropeid, Nord-Jæren, (Gjenvalg) 8. Aslaug Helene Fjetland, Nord-Rogaland, (Gjenvalg) 9. Gaute Urdal, Dalane (Gjenvalg) Årsmøte utsendinger valgt i 2013 for 2 år: Håvard Nevland, Dalane Hanne Våland, Hå Olav Røysland, Klepp Ståle Jordal, Nord-fylke Side 6 av 9

7 13. Godtgjøring for arbeidet a) Fast ledergodtgjørelse Som før kr ,- b) Fast kasserergodtgjørelse Som vedtatt i 2013 kr ,-. c) Dag- og diettgodtgjørelse for styremedlemmer og valgkomite Endres til kr ,- pr møte, og teksten endres til «Møtegodtgjørelse for styremedlemmer og valgkomite» d) Godtgjøring for telefonmøter Som vedtatt i 2013, kr. 500,- e) Reis etter statens regulativ. 14. Valg av møteleder for 2014: Personlig vara: Olav Røysland, Klepp Ståle Jordal, Nord-Rogaland 15. Valg av nytt medlem i valgnemnd for 3 år: Torleif Stople, Nord-fylke Valgnemnda har vert: Kurt Helleland, Dalane Mathias Søyland, Gjesdal Ove Aanestad, Hå (går ut etter 3 år) Side 7 av 9

8 Avlsbesetninger i området til Norsvin Rogaland: Foredlingsbesetninger: Sigve Bø Karin/Gunnar H. Ree Rigmor Austrått Bø Jan og Hilde Bjorland (SPF) Formeiringsbesetninger: Nortura: Inger L og Arvid Varhaug Ove Aanestad Bjørn Borgen Magnar Fjeldheim Øyvind Amdal Frittstående slakteri: Stig Gimre Einar Varhaug Johannes Silde (SPF) Einar Haugen Randaberg Bryne Varhaug Nærbø Varhaug Varhaug Orre Skjold Finnøy Sola Varhaug Etne Etne Side 8 av 9

Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Årsmelding og innkalling til årsmøte for Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2014 Side 1 av 9 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 25. Februar 2015 Hotell Alstor, Stavanger, kl. 10.00. Kaffe m.m fra kl. 09.30 Saksliste:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

MEF AVD. SØR-ROGALAND

MEF AVD. SØR-ROGALAND MEF AVD. SØR-ROGALAND ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTET I AVD. SØR ROGALAND ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 ************************************************************* 1. Åpning ved fylkeslederen 2. Valg

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2013

Norsvin SA Årsberetning 2013 Norsvin SA Årsberetning 2013 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Indrefileten INFORMASJONSBLAD FRA PRIMA JÆREN 13. ÅRGANG/2011 NO2/UKE 23 Jacobs Utvalgte: Jæren Smak - fra jord til bord Heading Ingress SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Foto: Bit Reklame AS Styrelederen

Detaljer

28. februar i Skjeestua i Stokke. Antall fremmøtte: 38 stemmeberettigede medlemmer, 48 deltagere totalt. Ordfører Kristian Hotvedt ledet møtet.

28. februar i Skjeestua i Stokke. Antall fremmøtte: 38 stemmeberettigede medlemmer, 48 deltagere totalt. Ordfører Kristian Hotvedt ledet møtet. TS:29.02.12 Årsmøtereferat 28. februar i Skjeestua i Stokke. Antall fremmøtte: 38 stemmeberettigede medlemmer, 48 deltagere totalt. Ordfører Kristian Hotvedt ledet møtet. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Årsmelding og regnskap for JÆREN TRAVKLUBB. Kriterievinner 2008 - Ridder Prinsen

Årsmelding og regnskap for JÆREN TRAVKLUBB. Kriterievinner 2008 - Ridder Prinsen Årsmelding og regnskap for JÆREN TRAVKLUBB 2008 Kriterievinner 2008 - Ridder Prinsen Saksliste for årsmøte i Jæren Travklubb på Bryne Kro & Hotell fredag 30. januar 2009 kl. 19.00. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer