Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og innkalling til årsmøte for"

Transkript

1 Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2014 Side 1 av 9

2 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 25. Februar 2015 Hotell Alstor, Stavanger, kl Kaffe m.m fra kl Saksliste: 1. Åpning og navneopprop 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av 2 representanter til å skrive under møteboken 4. Styreleder sin tale 5. Årsmelding 6. Regnskap 7. Debatt om arbeidet, Styreleders tale, Årsmelding og Regnskap 8. Valg av leder 9. Valg av 2 styremedlemmer 10. Valg av 3 varamedlemmer til styret i nummerorden 11. Valg av 2 revisorer med varamenn 12. Valg av utsendinger til årsmøtet i Norsvin med varamedlemmer 13. a) Godtgjørelse til leder b) Godtgjørelse til kasserer c) Diett og reise for styremedlemmer og valgkomite d) Godtgjøring for telefonmøter 14. Valg av møteleder for neste år, og vararepresentant til møteleder 15. Valg av ett nytt medlem til valgnemnden med personlige vararepresentant 16. Innkomne saker a) Sekretærfunksjonen. Styret innstiller 2 alternativer som det stemmes over Forslag 1. Ved skifte av sekretær velges Ny sekretær for 3 år første gang, deretter på valg år for år Forslag 2. Sekretær velges for perioder på 3 år om gangen Valgkomiteen organiserer valget. b) Om krav foran jordbruksoppgjøret Det blir lunsj ca kl Annet program innimellom sakene: Olav Eik-Nes: Ærlige erfaringer LZ purken! Gi godt rom for tilbakemeldinger fra salen Iselin Nybø kommer fra Venstre Torgeir Erfjord: Fordeling av bidrag mellom smågris og slaktegris Direktør Olav Eik-Nes og Norsvin Styreleder Geir Heggheim blir med oss på hele årsmøtet. Eventuelt Årsmøtet beregnes å avsluttes ca kl ÅRSMELDINGEN ligger på internett eller kan sendes på epost etter forespørsel til eller sms til Velkommen til Årsmøtet Mvh Styret i Norsvin Rogaland Side 2 av 9

3 Sammensetning av styret i Navn Funksjon Per Inge Egeland Leder På valg Gjenvalg Håvar Nevland Nestleder Ikke gjenvalg Erik Øvrebø Kasserer Ikke på valg Hanne Våland Styremedlem Ikke gjenvalg Jan Bjorland Styremedlem Ikke på valg Nr Varamedlemmer i nummerorden 1 Anne Karin Grødeland, Klepp Ikke gjenvalg 2 Børge Næss, Ryfylke Gjenvalg 3 Liv Høyland, Hå Gjenvalg Lokallagsledere pr. 31. desember 2014 Lokallag Navn E-post Dalane Gaute Urdal Gjesdal Stein Ove Molaug Hå Ole Magnar Undheim Time Sem Garborg Klepp Helge Sveinsvoll Nord Jæren Tormod Ropeid Øyane Terje Øverbø Ryfylke Anne Berit Verpe Karmsund Jan Erik Sandvik Nord - Rogaland Jørn Apeland Årsmøtet i fjor Årsmøtet i Norsvin Rogaland for 2013 var onsdag den på Hotell Alstor, Stavanger. Det møtte 35 representanter og 9 av 10 lokallag var representert. + gjester uten stemmerett. Dette var 12 færre enn året før. Side 3 av 9

4 Styrearbeid i Norsvin Rogaland Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 67 saker. Saker/aktiviteter gjennom året: Styremøtene har vært hos hovedsamarbeidsbedriftene Nortura, Fatland, Prima, FK og Fiskå. Dette er en god måte for å pleie kontakten med næringen. Takk for god støtte og gode lokaler og servering. Kontakt med lokallaga er veldig viktig for oss og det jobbes det stadig med å finpusse på kontakten. Hver styrerepresentant har jevnlig kontakt med lokallagene og spør om kva som skjer og rører seg, og hører om det er noen ønsker. Bruk denne kontakten. Busstur for tillitsvalgte til Nord-fylke 4. mars med gårdsbesøk og bedriftsbesøk. Dette var en meget vellykket dag og vi har ny med tur på Jæren den 5. mars dette år. Møte med og for lokallaga til Klepp Sparebank om finansiering og re finans. Ole Andreas Byrkjedal var også med oss. Markedssituasjonen har tatt mye tid og diskusjon Reduksjon av smågrisproduksjonen og Slakting av gris på lettere vekter for å få markedsbalanse Markedet i god balanse til sommeren Brannvarsling i landbruket. VRI prosjekter i Rogaland Målepunktsaka og Rånevaksinesaka MRSA saka. Norsvin Rogaland har gitt blomster til de berørte i Rogaland 31. okt. og 1. nov 2014: Regionkonferanse for Rogaland, Agder og Hordaland på Hotell Energy i Stavanger. Arrangerte tur til svinekonferanse på Hamar i desember sammen med Forum Gris 12. jan. 2015: Stormøte på Undheim Marked, overproduksjon og dårlige priser var fokus på Undheim møte og på våren, men så løsnet det til sommeren. Testing av alle besetninger med purker etter LA-MRSA våren 2014 gikk bedre enn fryktet. 1 purkebesetning i Norge (på Toten) ble testet positiv, og derpå hans slaktegrisprodusent. Norge skal nå være LA-MRSA fri. Denne våren skal alle SLAKTEGRIS og kombinertbesetninger testet. Pass på at det er orden i grishuset etter gjeldende regler. (Smittesluse, strø, grovfôr, sykebinger m.m) Vi trenger å skjerpe rutinene omkring smittebeskyttelse (engangshansker, hodeplagg og munnbind) og teste ny arbeidskraft. Målepunktsaka. Norsvin Rogaland hadde denne saken om konsesjon og målepunkt til diskusjon på flere møter, og på Regionkonferansen. Vår innstilling er at vi ikke må endre målepunktet, og at det heller ikke er rom for stor endring av konsesjonen. Endring av konsesjonsgrensen og målepunktet tror vi kan medføre endringer på spredearealskrav. Rånevaksinesaka. Vi er skeptiske til vaksine mot råne lukt og smak, og liker ikke prosessen omkring saken der Norsvin sentralt har gått inn for vaksinering og avslutning av kirurgisk kastrering uten foregående høring fra organisasjonsapparatet. Side 4 av 9

5 Priser og fordeling av bidrag mellom smågris og slaktegrisprodusenter ble et større tema etter at oppgangen på smågris kom utover høsten for fram til jul. Mange slaktegrisprodusenter har over lengre tid hatt dårlig bidrag, og det har i lengre perioder vært et generelt overskudd av smågris. Det er viktig at slaktegrisprodusenten har et godt bidrag i tider med markedsbalanse. Vi vil at en ser nærmere på fordelingen av bidrag mellom produksjonene. Norsvin sin fusjon med Topigs har ikke endret noe i organisasjonsarbeidet vårt så langt. Vi er spente på om samarbeidet kan bidra til å styrke Norsvins økonomi, og hva dette vil bety for avlsmaterialet og avlsarbeidet. Så langt har LZ purken fått kritikk for aggressivitet og dårlig eksteriør. Vi er spente på dagens foredrag av Direktør Olav Eik-Nes. «Intet nytt er godt nytt» gjelder kanskje omkring Gjødselvareforskriften. Svinenæringen i Rogaland, og hele sør-vest landet vil få problemer med skjerpa spredearealskrav. Vi er veldig glade for markedsbalansen og uttak av målpris som vi opplever nå. Vi håper vi også denne gang har lært noe av en langvarig og kostbar overproduksjon slik at vi kjappere kan få til endringer av produksjonen for å få markedet i balanse igjen neste gang. Vi mener at ordninger som fører penger tilbake til næringen er bra. Slakting av gris på lettere vekter er et godt strakstiltak, men at det i kjølvannet av dette må oppfordres til, og lages ordninger for at produksjonen av smågris dempes raskere ved gryende overproduksjon. Likeså er det viktig å tidlig få signaler fra Markedsregulator til produksjonsøkning når det må til, slik at vi ikke går inn i langvarige perioder med underdekning av svinekjøtt i Norge. Vi må passe på at gris står på menyen og reklameres for. Dette er et viktig arbeid. Årets regionssamling fikk navnet «Regionkonferansen» og ble en god samling med ca 85 deltakere i Stavanger. Det er kjempe gildt når vi er mange sammen. Vi beklager en del støy fra skøytebanen på fredag. Årsaken var at vi av erfaring hadde søkt etter lokaler på 50 personer, og at vi tilslutt hadde behov for lokaler til 85, og måtte gripe til en nødløsning. Vi hadde fått ja fra sentrale politikere at de skulle komme, men flere trakk seg når det nærmet seg. Olaug Bollestad fra KrF kom og var med på lørdag. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger. Vi gleder oss, og vil jobbe for en god konferanse igjen til høsten. Vi arrangerte tur til Svinekonferansen på Hamar i desember. Tidspunktet passet bra, og det var mye godt på programmet, men vi evaluerte etterpå at det hadde vært godt med mer program for slaktegris, og parallelle foredrag. Møteledelsen er også viktig for å piske opp stemningen. Stormøte som vi har hatt på Undheim i begynnelsen av januar er noe vi vil satse på hvert år. Vi har en ide om at vi på dette møtet skal ta opp aktuelle saker og ha et spennende program og god mat. Mange samlet, god mat og god diskusjon. Dette året hadde vi fått ja fra sentral representant fra dagligvaren om tema «gris på menyen». Dagligvaren trakk seg, og Reime Agri kom i stede og orienterte om nyheter på innredning. Ellers ble det mye diskusjon omkring innspill til Jordbruksforhandlingene. Side 5 av 9

6 Norsvin Rogaland nådde ikke fram med våre ønsker om økt målpris til Norsvin sentralt, og dette blir en egen sak under diskusjonen på dette årsmøtet. Økonomien i laget er god. I år fryktet vi lenge et større underskudd, men Kasserer hentet det inn i slutten av året. Møteaktiviteter koster, men vi tror det er viktig at Norsvin Rogaland er representert på møter i næringen. Styret har også vær på besøk på flere lokallagsmøter. Vi er veldig takknemlige for sponsorstøtte fra Nortura, Felleskjøpet, Fiskå, Fatland og Prima med både pengestøtte og møtelokaler til styremøtene. Årsmøtet i fjor var sponset av Fjøssystemer. Dette året er årsmøtet sponset av Nortura. Regnskapet Norsvin Rogaland Tveit Regnskap fører regnskapet for oss (til sponset pris) Regnskapet er revidert og godkjent og viser et resultat på ca minus kr 5.500,- Regnskapet blir lagt fram på årsmøtet og lagt ut etterhvert. Side 6 av 9

7 Til Årsmøtet 2015 Innstilling fra valgkomiteen Norsvin Rogaland Sak: 8. Valg av leder Per Inge Egeland, Ryfylke, (Gjenvalg) 9. Valg av styremedlemmer for 2 år Arild Hebnes, Nord-Rogaland, (Ny) Rigmor Bø, Hå (Ny) 10. Valg av 3 vara til styret i nummerorden 1. Magnar Fjeldheim, Nord-Rogaland (Ny) 2. Børge Næss, Ryfylke (Gjenvalg) 3. Liv Høyland, Hå (Gjenvalg) 11. Valg av 2 revisorer m/vara for 1 år: Sigmund Rangen, Hå (Ny) Tor Audun Bilstad, Klepp (Ny) Vara: Alf Siqveland, Hå (Gjenvalg) Harald Odland, Hå (Ny) 12. Valg av utsendinger til Norsvin sitt årsmøte for 2 år: Rigmor Bø, Hå Arild Hebnes, Nord-Rogaland Olav Røysland, Klepp Magnar Fjeldheim, Nord-Rogaland Børge Næss, Ryfylke Vara for 1 år: 1. Liv Høyland, Hå (Gjenvalg) 2. Jørn Apeland, Nord-Rogaland (Gjenvalg) 3. Wenche Erga, Klepp, (Gjenvalg) 4. Kjetil Søyland, Gjesdal, (Gjenvalg) 5. Håvard Nevland, Dalane (Ny) 6. Tormod Ropeid, Nord-Jæren, (Gjenvalg) 7. Aslaug Helene Fjetland, Nord-Rogaland, (Gjenvalg) 8. Gaute Urdal, Dalane (Gjenvalg) Årsmøte utsendinger valgt i 2014 for 2 år: Per Inge Egeland, Ryfylke Jan Bjorland, Hå Erik Øvrabø, Karmsund Anne Karin Grødeland, Klepp Side 7 av 9

8 13. Godtgjøring for arbeidet a) Fast ledergodtgjørelse Som før kr ,- b) Fast kasserergodtgjørelse Som før kr ,-. c) Møtegodtgjørelse for styremedlemmer og valgkomite Økes med kr 100 til kr ,- pr møte Godtgjøring for telefonmøter økes med kr 50 til kr. 550,- d) Reis etter statens regulativ. 14. Valg av møteleder for årsmøtet i 2016: Olav Røysland, Klepp Personlig vara: Ståle Jordal, Nord-Rogaland 15. Valg av nytt medlem i valgnemnd for 3 år: Erik Ravndal, Gjesdal Valgnemnda har vert: Mathias Søyland, Gjesdal (går ut etter 3 år) Ove Aanestad, Hå Torleif Stople, Nord-Rogaland Side 8 av 9

9 Avlsbesetninger i området til Norsvin Rogaland: Foredlingsbesetninger: Sigve Bø Karin/Gunnar H. Ree Rigmor Austrått Bø Jan og Hilde Bjorland (SPF) Formeiringsbesetninger: Nortura: Inger L og Arvid Varhaug Ove Aanestad Bjørn Borgen Magnar Fjeldheim Øyvind Amdal Frittstående slakteri: Stig Gimre Einar Varhaug Johannes Silde (SPF) Einar Haugen Randaberg Bryne Varhaug Nærbø Varhaug Varhaug Orre Skjold Finnøy Sola Varhaug Etne Etne For Norsvin Rogaland Rolf Gunnar Husveg Side 9 av 9

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

MEF AVD. SØR-ROGALAND

MEF AVD. SØR-ROGALAND MEF AVD. SØR-ROGALAND ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTET I AVD. SØR ROGALAND ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 ************************************************************* 1. Åpning ved fylkeslederen 2. Valg

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2013

Norsvin SA Årsberetning 2013 Norsvin SA Årsberetning 2013 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk.

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. Til stede: Per Henrik Bykvist Tom LØvskogen SteinOlaf RØberg Terje Horten Håkon Sæves

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 22. MARS 2014. Sandar Bondekvinnelag var vertskap for årets årsmøte. Dagen startet med samling i Sandar kirke. Der fikk vi en orientering om kirken av kapellan

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER

Indrefileten. Jæren Smak - fra jord til bord. Styrelederen trakk til Jæren Suksess for Jacobs Utvalgte. Heading SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Indrefileten INFORMASJONSBLAD FRA PRIMA JÆREN 13. ÅRGANG/2011 NO2/UKE 23 Jacobs Utvalgte: Jæren Smak - fra jord til bord Heading Ingress SERVERER PRIMA JÆRENS BESTE BIFFER Foto: Bit Reklame AS Styrelederen

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer