Type Møte Møtested Møtedato og Tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Type Møte Møtested Møtedato og Tid"

Transkript

1 Type Møte Møtested Møtedato og Tid Årsmøte 2013 Deltagere s medlemmer i lokallagene Referent Rolf Gunnar Husveg Hotel Alstor, Stavanger Forfall Dokument Onsdag kl 10:00 til ca 14:45 W:\Mine Dokumenter\Norsvin\Årsmøtet\2013\Referat årsmøte 2012.docx Saksliste 1 Navneopprop. 47 representanter fra 10 av 10 lokallag og 9 andre gjester uten stemmerett. Bondevennen, Svin, Norsvin sentralt med Olav Eik Nes, Willy og Geir, Fiskå og Felleskjøpet og sponsor BLS Bryne Landbruksservice Deltakere årsmøte 2012 Lokallag Antall Dalane 5 Gjesdal 3 Hå 11 Karmsund 4 Klepp 5 Nord Jæren 5 Øyane 1 Ryfylke 5 Time 4 Nord Rogaland 4 47 stemmeberettiget 2 Innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjent Sekretær ble valgt til referent 3 To representanter til å skrive under møtebok. Bjarne Mæland og Anne Berit Verpe ble valgt 1

2 4 Styreleders tale: Formann Einar Sunde var sykemeldt, så det var nestformann Håvard Nevland som hadde styreleders tale. Her er et kort resyme: Gode medlemmer og årsmøtedeltakere! 2012 har vært preget av stigende kraftfôr priser, nedgang i priser på smågris og slakt, og ikke uttak av målpris. Omsetningsavgiften stiger og er nå på kr 1,90. Prisen på slakt ned 90 øre pr kg siden august 2012 og prisen på smågris ned kr 140, Dette betyr at vi i 2013 må ha fokus på kostnader. Reisekomite er vanskelig, satser faglig og mer mot lokallag 9 lag og noen mangler engasjement. Målet er at alle lag har studieringer, styre og årsmøte. SMS tjenesten ser ut til å fungere bra. Bruk denne. Spredearealsaken jobber Bondelaget med og vi holder god kontakt med de. Norsvin tap i USA pga tørke. Ny person inne som selger og leder i USA og vi er spente, men synes det høres sårbart ut at det er bare en person som kan redde dette. Vi er spente på å høre dir. Eik Nes sin redegjøring på dette i dag. Julesalg gikk greit, og reduserte lager ved uttak av ribbe, men lageroppbyggingen er stor og prisene går ned. Følg opp reguleringstiltakene! Er alle verktøyene i skuffen brukt opp? Frivillig sanering som reguleringstiltak? Eller er det bare prisen som skal virke? Takk til sponsorer. Etter talen fikk sponsorene blomster som symbol på vår takknemlighet. 5 Årsmelding Sekretær Rolf Gunnar Husveg gikk gjennom hovedpunktene i årsmeldingen. Årsmelding ble enstemmig godkjent 6 Regnskap Kasserer Elin Aamodt gikk gjennom regnskapet Regnskapet ble enstemmig godkjent 7 Debatt om arbeidet Sem: Markedsføre gris mer og vi må mobilisere grasrota til å legge press på salg Eik Nes: Mobilisering av svineprodusentene er veldig viktig. Sørge for at det blir gjort markedsføring, men også stå på selv for å fremme gris. Per Inge: Er vi flinke nok til å holde grisen fram selv? Elin: Legge varen i butikk og ikke på lager! 2

3 Debatt om arbeidet forts. Roald: Lage bedre bacon og bedre utvalg, ikke bare vann og salt innsprøytet. Slik er det sikkert også med andre varer. Lage kvalitetsprodukter. Geir: Støtte opp om ordningene med slakting av lett gris. Sjekke opp kva tiltak som er satt i gang på salg. Bra arbeid i fra fylkesstyret. Lære av Trøndelag. Olav Andreas: Spredearealssaken står på stedet hvil. Bondelaget, Gimming m.fl, har god kontakt med landbruksdepartementet. Ny rapport viser at husdyrgjødsel har noe mindre fosfor enn tidligere tabeller. Tiden jobber for oss. Telledato saken: SLF har jobbet med en kobling opp mot husdyrregisteret slik at vi blir mindre avhengige av telledato, men dette ser ut til å være vanskelig. Erik Ravndal: Slakting av letter gris lønner seg. Drengen brannvarsling virker. Sven: Misnøye med brannvarslingsanleggene. Dette må vi gjøre noe med. Telledato for purkeringer må jobbes mer med, men erfarer at det er kort vei til beslutningstakere i Bondelag, Norsvin sentralt. Arvid Søyland: Det lønner seg å slakte lettere gris. Det viser seg at kjøtt% bedrer seg 0,13 % pr kg redusert vekt. Det betyr at det lønner seg minst kr 30 pr gris. Det blir gjort mye på salg, og det tenkes på salg av gris i alle ledd. Willy: Elotek sier at ingen klager, men neste møte med Elotek skal de få beskjed om at anleggene ikke virker. Er alle slakteriene med på slakting av lett gris? Roald: Koster mye denne reguleringen, og slakteriene tjener på ordningen med slakting av lettere gris. Det må gjøres enda mer for å selge grisen fersk. Arvid: Nortura og Fatland har gått ned på vektene, men ikke Prima. De har gått opp. Ove: Brannvarsling fungerer ikke, Elotek hører ikke etter. Omsetningsrådet har masse penger slik at ordningen kan forlenges. Sem: Vi må diskutere marked og gris, og ikke brannvern. Stoppe innovasjonsmidler. Håvard: Er verktøykassen tom? Har vi andre forslag fra næringen? Olav: Importerer tonn storfe og dette har vi aldri sjanse å dekke i Norge. Vi må være mer på hugget i politikken, og jobbe for å dempe importen og heller selge inn i et marked med underdekning. Nilsen: Sette ned prisen på purkeslakt til 5 6 kr pr kg etter mars så vil vi få bukt på engangspurkene. Alf: Tiltakene virker ikke, og det skal tiltak til på salg. Det satser Prima på. Olav: Stoppe innovasjonsmidler. Eik Nes: Innovasjon skal ikke lenger støtte griseprosjekter. Willy: Kva alternativer har vi? Kom fram med de ideene dere diskuterer. Per Harald: Jo tidligere vi setter inn tiltak, jo billigere er det. Ta ut purker. Nilsen: Når det snur snur det fort. Kurt Helleland: Fine taler om vi skal være i lag om alt og samarbeid, men det er bare fine taler. Hvorfor ikke felles far rase? Olav: Enig om far rase bør være felles. Dersom vi hadde redusert purker og smågrisproduksjon så hadde det vært det billigste, men da hadde slakteriene og slaktegrisprodusentene protestert. Jørn: Ta ut purkebesetninger slik at de kan starte med SPF. Rolf Gunnar: Fatland vi at markedet skal komme i balanse og ikke slik Olav sier at slakteriene ikke vil tiltak som reduserer produksjonen. Erik: Redusere smågrispris og ut besetninger med purker. Olav: Ta ut besetninger og legg om til SPF er en god ide. Geir: Skal vi ha et marked uten regulering vil det koste mer på lang sikt. Arvid: Nortura vil også ha markedet i balanse. Kom med forslag om nye forslag til omsetningsrådet. Sem: SPF er lurt for den grisen bare dør. Sven: Redusert slaktepris på purker passer dårlig for purkeringer. Roald: Før virket prisen, og det som må gjøres er å redusere smågrisprisen. Per Inge: Er forslag fra årsmøtet at vi skal ta ut problembesetninger, og start de på my med SPF når markedet tåler det? Tenk på dette. 3

4 8 Valg av leder Torgeir Øverland la fra valgkomiteen sin innstilling og han ledet valget av formann. Skriftlig valg. Valgkomiteens kandidat, Per Inge Egeland, ble enstemmig valgt 9 Valg av styremedlemmer for to år Håvard Nevland, Gjesdal (Gjenvalg) Hanne Våland, Hå 10 Valg av 3 varamenn til styret i nummerorden 1) Anne Karin Grødeland, Klepp 2) Børge Næss, Ryfylke (gjenvalg) 3) Liv Høyland, Hå (gjenvalg) 11 Valg av 2 revisorer med varamenn Innstilling: Harald Odland, Hå (gjenvalg) Rigmor Bø Austrått, Hå (gjenvalg) Varamenn Tor Audun Bilstad, Klepp (gjenvalg) Alf Siqveland, Hå (gjenvalg) 12 Valg av utsendinger til Norsvins årsmøte for 2. år: Innstilling: Hanne Våland, Hå Håvard Nevland, Dalane Olav Røysland, Klepp Ståle Jordal, Nord Rogaland Varamenn: 1. Jørn Apeland, Nord Rogaland, (gjenvalg) 2. Børge Næss, Ryfylke 3. Kjetil Søyland, Gjesdal, (gjenvalg) 4. Anne Karin Grødeland, Klepp, (gjenvalg) 5. Wenche Erga, Klepp, (gjenvalg) 6. Aslaug Helene Fjetland, Nord Rogaland, (gjenvalg) 7. Tormod Ropeid, Nord Jæren, (gjenvalg) 8. Gaute Urdal, Dalane 9. Halvard Garpestad, Time, (gjenvalg) 4

5 Årsmøte utsendinger valgt i 2012 for 2 år: Erik Øvrebø, Karmsund Åsbjørn Høyland, Hå Per Inge Egeland, Ryfylke Liv Høyland, Hå 13 Godtgjøring til styret Kasserer godgjøres med kr 5.000, etter årsmøtes forslag. Dette er en økning fra kr 3.000, Som før godtgjøres Styreleder med kr ,, og Dag godtgjøring for styremedlemmer kr 1.400,, og reis etter statens regulativ. 14 Valg av møteleder for neste år Olav Røysland (Klepp) ble valgt som ordfører og Ståle Jordal (Nord Rogaland) som personlig vara. 15 Valg av representant til valgnemnda Ny person i valgnemnda ble Ove Aanestad fra Hå Årsmøtet ber valgkomiteen komme med ny kandidat til valgkomiteen. I tillegg er disse valgt fra før: Kurt Helleland Mathias Søyland 16 Innkomne saker Godtgjøring til valgkomite. Årsmøtet vedtok at valgkomiteens medlemmer skal få dekket telefonmøter med kr 500, ellers godtgjøring som styremedlemmene for møte og reise. Om øvrig program: BLS as.no sponser møtet med kr 4.500,. Bryne Landbruksservice er lokalisert på Håland Vest på Bryne og satser på å ha varene som Bøndene trenger på lager. BLS har alt svineprodusenter og bønder trenger av rekvisita og skal levere til en ok pris på kort varsel. Vil holde fram Stallren og Yoghurt. Besøk BLS. 5

6 Norsvin utfordringer Olav Eik Nes gikk gjennom Norsvin utfordringer i USA og planer for framtiden. Se vedlagt presentasjon. Eskalerende fôrpriser, årsak og forventing framover? Per Harald Vabø, Felleskjøpet og Leif Kåre Gjerde, Fiskå forklarte årsaken som økning av protein pris og importerte råvarer, men forventer en stagnasjon i fôrprisen framover. Anne Berit Verpe Bjarne Mæland 6

Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Årsmelding og innkalling til årsmøte for Årsmelding og innkalling til årsmøte for 2012 Side 1 av 9 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 20. Februar 2013 Hotel Alstor, Stavanger, kl. 10.00. Kaffe, frukt m.m fra kl. 09.30 Saksliste:

Detaljer

Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Årsmelding og innkalling til årsmøte for Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2013 Side 1 av 9 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 19. Februar 2014 Hotel Alstor, Stavanger, kl. 10.00. Kaffe m.m fra kl. 09.30 Saksliste:

Detaljer

Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Årsmelding og innkalling til årsmøte for Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2014 Side 1 av 9 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 25. Februar 2015 Hotell Alstor, Stavanger, kl. 10.00. Kaffe m.m fra kl. 09.30 Saksliste:

Detaljer

Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2012 Side 1 av 9 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 20. Februar 2013 Rogaland Hotel Alstor, Stavanger, kl. 10.00. Kaffe, frukt

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Ny bestillingsløsning på www.osid.no

Ny bestillingsløsning på www.osid.no 2 Årsmelding og rekneskap 2011 Ny bestillingsløsning på www.osid.no Enkelt trygt effektivt å bestille øremerker og andre produkter hos oss. OS ID as 2550 Os i Ø. Kundeservice: 62 49 77 00 www.osid.no Årsmelding

Detaljer

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. SØR-TRØNDELAG BONDELAG ÅRSMØTE 12. mars 2014. Clarion Hotell & Congress på Brattøra, Trondheim

ÅRSMØTEPROTOKOLL. SØR-TRØNDELAG BONDELAG ÅRSMØTE 12. mars 2014. Clarion Hotell & Congress på Brattøra, Trondheim 1 av 15 ÅRSMØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG BONDELAG ÅRSMØTE 12. mars 2014 Clarion Hotell & Congress på Brattøra, Trondheim SAK 1 ÅPNING MED NAVNEOPPROP Årsmøtet startet kl. 10.00 Møteleder Frank Røym åpnet

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2013

Norsvin SA Årsberetning 2013 Norsvin SA Årsberetning 2013 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 Torsdag 19. mars kl 18.00 i Brugsløa, Mølleparken 1 Saksliste: ÅRSMØTE i TAU BÅTFORENING - 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder 3. Valg av to til å skrive

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Sak 3 Styrets forslag til ordstyrer; Jan Olav Lohne ble godkjent. Ingen benkeforslag.

Sak 3 Styrets forslag til ordstyrer; Jan Olav Lohne ble godkjent. Ingen benkeforslag. MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Referat årsmøte 02.03.2014 Tønsberg misjonssamband teller nå totalt 84 medlemmer. Tilstede 36 stemmeberettigede. Styrets leder, Jan Olav Lohne, ønsket alle hjertelig

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

28. februar i Skjeestua i Stokke. Antall fremmøtte: 38 stemmeberettigede medlemmer, 48 deltagere totalt. Ordfører Kristian Hotvedt ledet møtet.

28. februar i Skjeestua i Stokke. Antall fremmøtte: 38 stemmeberettigede medlemmer, 48 deltagere totalt. Ordfører Kristian Hotvedt ledet møtet. TS:29.02.12 Årsmøtereferat 28. februar i Skjeestua i Stokke. Antall fremmøtte: 38 stemmeberettigede medlemmer, 48 deltagere totalt. Ordfører Kristian Hotvedt ledet møtet. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2011 Midtunhaugen Velforening Torsdag 31. januar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 8. januar 2011. Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer